KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nevin GÜVEN
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı Resim Anasanat Dalı
Telefon 2462118164
E-Posta nevinguven@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3360-2871
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ 10.07.1987
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANASANAT DALI 07.02.1990
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANATTA YETERLİK 24.10.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sanat,Sanat Eğitimi,Masa Tenisi,Klasik Müzik,Resim,Türkiye''de Laiklik,Yüzme
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 2005 Atatürk Ün. GSF. Ulusal Sanatta Anadolu Aydınlanması Sempozyumu, "Bireylerin, toplumların Sanat Eğitimi İle Bilinçlendirilmesi", Erzurum
 • 2 2002 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, I. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu "Sanat Eğitiminde Temel Bazı Sorunlara Yaklaşım ve Çözüm Önerileri", Ankara
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 2000 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, I. Ulusal Güzel Sanatlar Sempozyumu "Resim Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri",
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1989. " Pentürde Dans ve Müzik Konusunun Marc Chagall ve Henry Matisse'deki Yorumu" Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı
 • Doktora Tezi
 • 1 1996. " Resimde Görsel Algılama" Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 2019 TÜRK KÜLTÜR YAŞAMINDA ‘ÜRETKEN KADIN’ PORTRELERİNDEN SEÇKİN ÖRNEKLERİN RESİMLERLE YORUMLANMASI, Ayşe ONUR
 • 2 2019 "Özne'nin Kimlik Arayışının Resimsel Düzlemde İrdelenmesi", Esra ÇINAR
 • 3 2019 "Gerçeklikten İmgeye Şamanizm Betimlemeleri", Hanife GÜRDAMAR DEMİREKİN
 • 4 2014 SDÜ BAP.Michelangelo yapıtlarının incelenerek yeniden yorumlanması. Emel Baloğlu, Yüksek Lisans Tezi.
 • 5 2013 SDÜ. BAP. "Haber Fotoğraflarının resimsel dilde yorumlanması' Koray Mercan- Yüksek Lisans tezi
 • 6 2012, Hakan Arıkan, "Politik İmgeden Hareketle Türkiye'deki Kitle Olaylarının Resimsel Anlamda Çözümlenmesi,SDÜ.GSE.Resim Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
 • 7 2012, Velazquez'in Nedimeler adlı yapıtının yenidenüretimi üzerine bir inceleme, M. Coşkun Zeğerek, SDÜ.GSE. Resim Anasanat dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • 8 2012 Güzel Olarak Nitelendirilen Kadın İmgesinin Yorumlanması, Hale Çevlik, SDÜ. GSE. Resim Anasanat dalı, Yüksek Lisans tezi,Isparta
 • 9 2011 SDÜ. GSE.Resim Anasanat Dalı "İÇ-DIŞ DİYALEKTİĞİ Üzerine İrdelenen Resimler" Elvan ÇINAR Yüksek Lisans Tezi
 • 10 2006. Tuğba Yener'in " Varoluşçu İzleklerin Bacon, Malevich, Pollock ve Giacometti'nin Yapıtlarında Plastik Açıdan İrdelenmesi", adlı Yüksek Lisans Tezinde Kurul Üyeliği ve danışmanlık
 • 11 2004. Kozlu Düriye "Toplumsal-Teknolojik Gelişmeler ve Bedenin Sanat Nesnesi Olma Sürecine Genel Bir Bakış", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • 12 2004 Türkan Şimşek "Kübizmdeki Parçalanmış Nesnelerden Oluşan Natürmortların Değişerek Günümüz Natürmort Anlayışına Dönüşmesinin İrdelenmesi" SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı,
 • 13 2002. Erol Kökten"Sanat Eğitiminde Toplam Kalite" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı
 • 14 2001. Funda Altınkale"Postmodernist Resimde Figürasyon ve Klasik Değerlerine Genel Bir Bakış" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı
 • 15 2001.Nazan Düz" Kitap Kapağı'nda Grafik Tasarım Ögelerine ve İlkelerine Kuramsal Bir Yaklaşım" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı
 • 16 2001. Yusuf Keş"Görsel İletişimde İllüstrasyon" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasant Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 2014 Samet DOĞAN, Bir Varoluş Biçimi olarak Bellek, Sanatta Yeterlik Tezi, Sanat Tasarım, SDÜ.GSE. Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2014 SDÜ BAP.Michelangelo yapıtlarının incelenerek yeniden yorumlanması. Emel Baloğlu, Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 2013 "Haber Fotoğraflarının resimsel dilde yorumlanması' Koray Mercan- Yüksek Lisans tezi
 • 3 2012 Güzel Olarak Nitelendirilen Kadın İmgesinin Yorumlanması, Hale Çevlik, SDÜ. GSE. Resim Anasanat dalı, Yüksek Lisans tezi,Isparta
 • 4 2010-2011 SDÜ BAP "İÇ-DIŞ DİYALEKTİĞİ Üzerine irdelenen Resimler" Elvan ÇINAR Yüksek Lisans Tezi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2007 II.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ.GSF. Isparta
 • 2 2006. VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1-2 Haziran , Isparta.
 • 3 2000. Türk Dünyası Kültür Sanat Sempozyumu Oturum Görevleri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2009, 2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon belirleme çalıştayı, SDÜ.Isparta
 • 2 2006. Kasaum'un Düzenlediği "Siyasette ve Toplumda Kadın" konulu Atölye çalışmasına Katkı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 2020 "Türk Tarihinde Kadın izleri" konulu panel, Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu', İzmir
 • 2 2020 "Türk Tarihinde Kadın izleri" panelinde "İzlek olarak Üretken Türk Kadını" başlıklı konuşma, Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu', İzmir
 • 3 2012 Leonardo Da Vinci'nin Mühendislik ve Anatomi Çalışmalarının Sanat Yapıtlarına Katkısı II, "Tıp ve Resim" Semineri, SDÜ Tıp Fakültesi.
 • 4 2011,Leonardo Da Vinci'nin Mühendislik ve Anatomi Çalışmalarının Sanat Yapıtlarına Katkısı II, "Tıp ve Resim" Semineri, SDÜ Tıp Fakültesi.
 • 5 2010.Leonardo Da Vinci'nin Mühendislik ve Anatomi Çalışmalarının Sanat Yapıtlarına Katkısı II, "Tıp ve Resim" Semineri, SDÜ Tıp Fakültesi.
 • 6 2009, Leonardo Da Vinci'nin Mühendislik ve Anatomi Çalışmalarının Sanat Yapıtlarına Katkısı, "Tıp ve Resim" Semineri, SDÜ Tıp Fakültesi.
 • 7 2008 SDÜ.GSF. Sahne Sanatları Bölümü 11. Tiyatro Haftası Etkinlikleri'nde "Jacques Louis David'in Resimlerinde Tiyatral Anlatım" konulu Konferans, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta
 • 8 2008, Sanat Yapıtına Bakma Yolları konulu konuşma, SDÜ.GSF.Meslek Yüksek Okullarına yönelik "Sanat" içerikli seminer. Senirkent MYO.
 • 9 2008, Leonardo Da Vinci'nin Anatomi Çalışmalarının Sanat Yaşamına Katkısı, "Tıp ve Resim" Semineri, SDÜ Tıp Fakültesi.
 • 10 2007. SDÜ.GSF. Sahne Sanatları Bölümünün Tiyatro Haftası Etkinliklerinde "Tiyatroda Sahne Mekanlarının Oluşumu ve Resim" konusunun sözlü ve görsel sunumu.
 • 11 2005. Kadın Sanatçıların Toplumsal Yaşama Katılımına Bakış, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile, KASAUM- SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta
 • 12 2005. Radyo Konuşması-Sanat Yapıtına Bakma Yolları-SDÜ.
 • 13 2005. Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anasanat Dalı Müzik Tarihi Bünyesinde Düzenlenen " Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: Klasik Dönem" konulu Panel
 • 14 2000. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Isparta "Çağdaş Yaşamda Kadın Hareketleri ve Eğitim"
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2009,SDÜ. Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet Ödülü.
 • 2 2008 SDÜ. Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet Ödülü.
 • 3 2007 SDÜ. Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet Ödülü.
 • 4 2006 SDÜ. bilim-teknoloji ve sanat teşvik ve hizmet ödülü.
 • 5 2005 SDÜ. bilim-teknoloji ve sanat teşvik ve hizmet ödülü.
 • 6 2004 SDÜ. bilim-teknoloji ve sanat teşvik ve hizmet ödülü.
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 2014 Filipinlere destek sergisi ve resim bağışı, Ankara- Filipinler Büyükelçiliği Sergi salonu. (7 şubat-7 mart 2014)(Embassy of the Philippines Ankara; TURKEY. Maria Rowena Mendoza Sanchez)
 • 2 2010 VIII. International Graphic Competition For Exlibris, Gliwice. Polonya
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 2018 USEAS Sergisi, CERMODERN, (06. 12. 2018), ANKARA
 • 2 2018 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu "Sonsuzluk - Endless" Karma Sergisi, İstanbul Ün., Cerrahpaşa, Büyükçekmece, (1-11 kasım)
 • 3 2016 I.Uluslararası Posta Sanatı Bienali, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Tekirdağ, Türkiye.
 • 4 2016 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Jürili Karma sergi, Karatekin Ün. Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı
 • 5 2016 Bahariye Sanat İstanbul II.Uluslararası Mail Art Projesi, Bahariye Sanat Galeris, İstanbul
 • 6 2013 Ege Üniversitesi 5. Uluslararası Egeart Sanat Günleri,AKM, İzmir.
 • 7 2011 Ege Üniversitesi 4. Uluslararası Egeart Sanat Günleri,AKM. 9-25 Aralık 2011 İzmir.
 • 8 2009 World Gallery of Drawings Skopje 2009 (10 aralık 2009- 10 ocak 2010) MAKEDONYA.
 • 9 2010. İzmir Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü ve Balkan Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği İşbirliği ile "Geçmişten Günümüze Kadın" konulu Resim Yarışması, İzmir
 • 10 2010 VIII. International Graphic Competition For Exlibris, Gliwice. Polonya
 • 11 2008. III.Uluslararası ÖzgünBaskı Yarışması, Resim Heykel Müzesi, İstanbul.
 • 12 2006, 5.International Triennial of Graphic Art, Bitola, Makedonya
 • 13 2003. 4. International Triennial Of Graphic Art Bitola, Makedonya
 • 14 2000 .Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği, Su-Renk-Taş-Kağıt Sergisi, İstanbul
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 2014 Universidade Lusofona de humanidades e tecnologia Ecati Lizbon /Portekiz -Erasmus/Socrates Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında sunum.
 • 2 2013 Ecole Superiure D'ART De CLERMONT METROPOLE Üniversitesi FRANSA, Erasmus/Socrates Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında sunum.
 • 3 2012,Portekiz, Politechnic Un. of Beja, Erasmus/Socrates Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında sunum,
 • 4 2011 Erasmus/Socrates Kapsamında Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında workshop sunumu, Polonya, Poznan School Of Social Sciences PL POZNAN17 (Interior Design)
 • 5 2009 Erasmus/Socrates Kapsamında Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında workshop sunumu, Litvanya, Saulaui University, Faculty of Art and Desing . "ART EDUCATION PAINTING".
 • 6 2007, Erasmus/Socrates Kapsamında Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında workshop sunumu, Çek Cumhuriyeti J. E. Purkyne University Faculty of Art and Desing
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 2020 "ANLATILARA YOLCULUK" Kişisel sergi, Anadolu Ün. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi salonu, Eskişehir
 • 2 2020 "Anlatıların Yolculuğu", Kişisel online sergi, Pinelo art geleri, https://www.youtube.com/watch?v=mPoRi_Pe2cY https://www.facebook.com/pinelogallery/videos/nevin-g%C3%BCven-the-journey-of-the-narratives-virtual-solo-exhibition-pinelo-art-gal/338393200723744/,
 • 3 2020 ARTANTAKYA online KİŞİSEL Sergi,https://artantakya.com/online_fair/h-nevin-guven/
 • 4 2012 Bir Cümbüş Bir Nümayiş, Kişisel Resim Sergisi Akdeniz Ün. Olbia Sanat Galerisi, Antalya
 • 5 2009 Aralık SDÜ.GSF.Demiralay Konağı Sanatevi, Desen Resim Sergisi, Isparta
 • 6 2008, Ansan Sanat Galerisi Kişisel Resim Sergisi, Antalya
 • 7 2008, 9.Fakir Baykurt Kültür Sanat Günleri Kapsamında Kişisel Sergi, Özel İdare Sergi Salonu, Burdur
 • 8 2005,"Duruşlar" Kişisel Sergi, SDÜ. Tıp Fak. Sergi Salonu, Açılış Semra Sezer'in Katılımları ile, Isparta
 • 9 2004,Küyad Sanat Galerisi, İstanbul, Nisan
 • 10 2004,Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Sergi Salonu,Eskişehir, Ocak
 • 11 2004,Myrna Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İstanbul, Eylül
 • 12 2004- Sanal Sergi, Sanatdostu@yahoo.com
 • 13 2003,Burdur Belediyesi 13. Kültür Sanat ve Spor Şenliği, Burdur, Ağustos
 • 14 1994,Türkevleri Sanat Galerisi, Antalya, Ekim
 • 15 1994,Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Isparta, Aralık
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 2019 İlhan KOMAN Heykel ve Resim Müzesi Sanat Kolleksiyonu'na BAĞIŞ, TRAKYA ÜN. , Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler genel müdürlüğü özel müze eser envanter no: 669 olarak kaydedilmiştir.
 • 2 2019 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 10. Uluslararası Sanat Çalıştayı ve sergisi, Tepebaşı Bld. Sergi salonu, Eskişehir (7-11Ekim)
 • 3 2018 Gölcük kent konseyi, ve Kocaeli ün. birlikteliğinde düzenlenen Gölcük Sanat Çalıştayı ve sergisi, Değirmendere, Kocaeli
 • 4 2016 Kamu Hastaneler Birliği URLA DEVLET HASTANESİ'ne RESİM BAĞIŞI, Sanatsal Sergileme Etkinliği, 11.01. 2016
 • 5 2012, "İsimsiz" Adlı Resmin Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koleksiyonuna Hibe Edilmesi, Isparta
 • 6 2008.İSTANBUL RESİM HEYKEL MÜZESİ'ne Özgün Baskı Resim bağışı
 • 7 2006,İnönü Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesine Eser Kabulü 13.02.2006
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2019 Group Exhibition at Historic Art Deco Hall, Film Gate in MİAMİ, FL, USA (Pinelo art galeri) (02-04 Aralık)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2019 El Ele Mutluluğun Resmi Ulusal Davetli Karma Sergi ve Bağış, Kırşehir Ahi Evran Ün. Neşet Ertaş GSF, Kırşehir
 • 2 2018 ULUSAL DAVETLİ jÜRİLİ DİSİPLİNLERARASI KARMA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ,Isparta
 • 3 2018 Çanakkale ve tüm şehitlerimiz anısına davetli jürili karma sergi, (Tesaum) il kültür müd. sergi salonu, Isparta
 • 4 2018 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yılına adanan, EKİM GEÇİDİ 17-KIRŞEHİR ULUSAL JÜRİLİ-DAVETLİ KARMA SERGİSİ , Ahi Evran ün., Neşet Ertaş Gsf Bağbaşı Yerleşkesi, Eski Rektörlük Binası, KIRŞEHİR
 • 5 2018 29 EKİM DAVETLİ KARMA SERGİSİ SDÜ, Tesaum, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta
 • 6 2010 9 Eylül Ün. BEF.Mezunlar Sergisi, BEF Sergi Salonu, İzmir
 • 7 2006, 9.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Deniz" Konulu Yarışması, Sergileme Askeri Müze ve Kültür Sitesi,İstanbul
 • 8 1992, Ahi Evran Yarışmalı Sergisi, Kırşehir
 • 9 1987,Turgut Pura Yarışmalı Sergisi, İzmir
 • 10 1987,Gençlik Konulu Yarışmalı Sergi, AKM, İzmir
 • 11 1986,Turgut Pura Yarışmalı Sergisi, İzmir
 • 12 1986,Selçuk- Efes Yarışmalı Sergisi, İzmir
 • 13 1985,Pimaş "Pencere" Yarışmalı Sergisi, İstanbul
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2019 ULUSLARARASI Grup Sergisi, JUNTEN- TOKYO Metropolitan Müzesi, Ueno, JAPONYA (10-16 Eylül)
 • 2 2019 A4 a small graphics salon the 5th edition , Bucharest, 21-30 mai.
 • 3 2012 Yunanistan-Selanik Sergisi, Mylos Gallery, Thessaloniki-Greece, (Bursa Güzel Sanatlar Birliği Tarafından)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2021 Dünya Sanat günü Ulusal Davetli Karma Sergi, Kırşehir Ahi Evran ün., AHSU ve Arş merkezi işbirliği ile (15-30 nisan)
 • 2 2020 "Türk Tarihinde Kadın izleri" konulu sergi Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu', İzmir
 • 3 2020 Serbest Bölge 2 Sergisi, Kocaeli , İzmit Belediyesi sanat galerisi, Kocaeli (20-26 ocak)
 • 4 2020 Ekim Geçidi Adana, Büyükşehir belediyesi 75.yıl sanat galerisi, Adana
 • 5 2020 19. Ekim Geçidi, Bursa , online sergi, https://www.youtube.com/watch?v=tvCOhTYVCiI
 • 6 2020 "Bulaşıcı olan iyiliktir", Covit-19 TEV korona kahramanlarına destek fonu, Portart,
 • 7 2019 8 mart dünya emekçi kadınlar günü onuruna açılan "kadın ve kadın" sergisi, Trakya ün., düzenlemesi ile Osman İnci Müzesi, Edirne
 • 8 2019 8 mart dünya kadınlar günü karma sergisi 2019, Kocaeli valiliği, kültür turizm bakanlığı güzel sanatlar galerisi, Kocaeli
 • 9 2019 GTS Bölümü 19 Mayıs'ın 100. Yıl Anısına Karma Sergi, SDU.GSF. Koridoru, Isparta
 • 10 2019 18.Ekim Geçidi, Bursa Karma sergi, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa (15-25 ekim)
 • 11 2019 18. EKİM GEÇİDİ Sergisi, SDU.GSF. Giriş katı, Isparta
 • 12 2019 19 mayıs'ın 100.yılı anısına karma sergi, SDÜ. Tekstil Arş. uyg. merkezi, sdü gsf, Isparta
 • 13 2018 Dünya Sanat Günü sergisi, Ahi Evran Ün. Neşet Ertaş GSF. Sergi salonu, Kırşehir
 • 14 2018 Ekim Geçidi 17, 16-26 Ekim, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa
 • 15 2018 Cumhuriyet 2018 Karma Sergi, Eski Gar binası Sergi salonu, Kocaeli
 • 16 2018 Cumhuriyetin Kuruluşunun 95. yılında Ekim Geçidi 2018 Marmaris sergisi, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi, Muğla
 • 17 2018 Cumhuriyet Öğretim Elemanları sergisi,
 • 18 2017 14-21 nisan DÜNYA SANAT GÜNÜ KARMA SERGİ/Büyükşehir Sanat Merkezi, Eskişehir Sanat Derneği, Eskişehir.
 • 19 2017 (21-30 mart) ŞAHİN ÖZYÜKSEL ANMA SERGİSİ/ Büyükşehir Sanat Merkezi, Eskişehir Sanat Derneği, Eskişehir.
 • 20 2017 (17-27 Ekim) 16. Ekim Geçidi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa
 • 21 2017 (27Ekim- 5 Kasım)16. Ekim Geçidi Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi, Muğla/ Marmaris
 • 22 2017 Cumhuriyet 2017 Karma Sergi, İl Kültür Müdürlüğü Galerisi, Tesaumm, Isparta (30Ekim-15 Kasım)
 • 23 2017 (23-30 Kasım) 16.Ekim Geçidi Sergisi, SDÜ.GSF. Koridoru, Isparta
 • 24 2017 (28 Ekim-03 Kasım) Cumhuriyet Karma Sergi, Kocaeli Tarihi Gar binası sergi salonu, Kocaeli.
 • 25 2017 30x30 Eserler Sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Çankaya, Ankara
 • 26 2016 Çatı Sanat Galerisi 15x15 Penceresinden Anadolu Sergisi'ne, Anadolu Ün., İletişim Fak. Sergi Salonu, Eskişehir
 • 27 2016 Dünya Sanat Günü Ahi Evren Ün.Neşet Ertaş GSF. Kırşehir
 • 28 2016 Göcek Sanat Şenliği, Ellen Art Galeri-Fethiye Belediyesi, Muğla
 • 29 2016 Ekim Geçidi -2016 Marmaris Sergisi- Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi , Muğla -Marmaris
 • 30 2016 Ekim Geçidi 15 Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa
 • 31 2016 21x21 eserler sergisi, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F Sergi salonu, YunusEmre Yerleşkesi, Eskişehir
 • 32 2016 -15. Ekim geçidi sergisi, SDÜ.GSF. 3.kat koridor, Isparta
 • 33 2016-2017 15.Ekim Geçidi Park Yaşam Sanat Galerisi Ataşehir/İzmir
 • 34 2016 Çocuk Gelinlere Hayır/ Selvi SERTDEMİR de Çocuk Gelindi Marmaris Buluşması - Marmaris Kültür Sanat evi, Marmaris Belediyesi,
 • 35 2016 A.Ü. 70. yıl kutlamaları kapsamında SEDER üyeleri SERGi'si, Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Fuayesi, Ankara
 • 36 2015 Düş Seçkisi Karma sergi, Barida kültür ve sanat eğitimi merkezi, Isparta. 31 ocak- 14 şubat 2015
 • 37 2015 ÖYKÜNÜ ÇİZ 14 Şubat Dünya Öykü Günü Karma Sergisi,Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta.14 şubat- 07 mart 2015
 • 38 2015 YUNUS EMRE sergisi, Eskişehir Sanat Derneği, Taşbaşı Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir 02.05.2015-15.05.2015
 • 39 2015 Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 08.03.2015- 15.03.2015
 • 40 2015 Adli Bilimler Kongresi kapsamında karma sergi,SDÜ.Kültür Merkezi, Isparta 04.06.2015- 06.06.2015
 • 41 2015 EKİM GEÇİDİ,MARMARİS BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ,MUĞLA 27.10.2015- 07.11.2015
 • 42 2015 EKİM GEÇİDİ14 BURSA Cumhuriyet Coşkusu SERGİSİ - DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, Bursa 20.10.2015-30.10.2015
 • 43 2015 EKİM GEÇİDİ, Isparta Cumhuriyet Sergisi,Barida Kültür ve Sanat Merkezi,Isparta 27.10.2015- 08.11.2015
 • 44 2015 CUMHURİYET COŞKUSU, 3. Resim Heykel Seramik Sergisi- Ekim Geçidi14, Eskişehir Sanat Derneği, Turgut Özakman sergi salonu,ESKİŞEHİR 27.10.2015- 02.11.2015
 • 45 2015 Ekim Geçidi 14, Çağdaş Sanat ve Tasarım Sergisi, İzmir Üniversitesi- Necdet Doğanata Sergi Salonu, İZMİR 26.11.2015 - 24.12.2015
 • 46 2015 GÜZ Seçkisi II, Barida Kültür Sanat Merkezi, Isparta 21.11.2015-
 • 47 2015, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, SDÜ.GSF. öğretim elemanları,GSF. sergi salonu, ısparta 09.03.2015-
 • 48 2014 Dünya Emekçi Kadınlar günü sergisi IYAŞ AVM, Isparta 7 mart 2014
 • 49 2014 Dünya kadınlar günü sergisi SDÜ.GSF. SERGİ alanları, Isparta 11mart 2014
 • 50 2014 15 nisan Dünya Sanat günü sergisi, Eskişehir sanat derneği, Esk. osmangazi ün.sanat galerisi, Eskişehir 15-22 nisan
 • 51 2014 15 nisan Dünya Sanat günü karma sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitim merkezi, Isparta
 • 52 2014 Egemenlik ulusundur karma sergi 23-30 nisanBarida kültür ve sanat eğitim merkezi, ısparta
 • 53 2014 İşçiyim Emekçiyim karma sergisi, Barida Kültür ve Sanat eğitim merkezi, Isparta, 1- 18 mayıs
 • 54 2014 Yunus Emre Resim heykel sergisi Taşbaşı Güzel Sanatlar galerisi, Eskşehir
 • 55 2014 ACI EVRENSEL OLMALI, Karma Sergi, Barida Kültür ve Sanat eğitim merkezi, Isparta. 17 Temmuz 1 Ağustos
 • 56 2014 ATATÜRK GÜNÜ KARMA SERGİSİ, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 19 Mayıs
 • 57 2014 HİÇ III ÇALIŞTAY SERGİSİ, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi,12-22 EYLÜL, Turgutreis, Muğla
 • 58 2014 13.Ekim Geçidi Sergisi, Bursa Belediyesi, Şefik Bursalı Sanat Galerisi, Bursa
 • 59 2014 13. EKİM GEÇİDİ SERGİSİ; SDÜ.,GSF, Koridor, Isparta
 • 60 2014 “10 Kasım ATA’ya Saygı” Karma Sergi. 10-21 Kasım 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 61 2014 “Güz Seçkisi” Karma Sergi. 29 Eylül-18 kasım 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 62 2014 Öğretmenim Karma sergi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi merkezi, Isparta
 • 63 2014 Doğaya Saygı Karma Sergisi, (Eğirdir kent inisiyatifi, üniversiteli sanatçılar inisiyatifi) Altıngöl Oteli, Eğirdir, Isparta.13-20 aralık 2014
 • 64 2013 SDÜ Kasaum işbirliği ile düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, SDÜ.Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu, Isparta
 • 65 2013 YAKINLAŞMALAR Sergisi, Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi Gaziantep
 • 66 2013 ESKİŞEHİR SANAT DERNEĞİ 6.ÖĞRETMENLER KARMARESİM SERGİSİ, Turgut Özakman Sergi salonu, Eskişehir
 • 67 2013 12. Ekim Geçidi Sergisi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta
 • 68 2012 Modern Sanatlar Müzesi Derneğinin geleneksel, Ekim Geçidi 11 Isparta Sergisi, SDÜ.GSF.Isparta
 • 69 2012, Modern Sanatlar Müzesi derneğinin geleneksel, Ekim Geçidi 11 Bursa sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi, Bursa
 • 70 2012 BEF Resim Sergisi, İzmir İş Sanat Galerisi; İzmir
 • 71 2011 Ucube - Ebucu sergisi, Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu Eskişehir (09-22 Nisan 2011)
 • 72 2011 SDÜ.GSF.Resim Bl.Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrencileri Sergisi,Yaşar Üniversitesi Sergi Salonu, İzmir
 • 73 2011 EKİM GEÇİDİ 10 Sergisi, Modern Sanatlar Müzesi işbirliği ile SDÜ.GSF Öğretim Elemanları katılımı,SDÜ Tıp fak.sergi salonu, Isparta
 • 74 2011. EKİM GEÇİDİ 10 Sergisi,Modern Sanatlar Müzesi işbirliği ile BURSA
 • 75 2010. BÜYÜK BULUŞMA 2, GS. ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Resim ve Özgünbaskı Sergisi, IŞIK Ün.GSF. Galeri Işık, İstanbul
 • 76 2010, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" nedeni ile Kasaum etkinliklerinde GSF Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta
 • 77 2010. EKİM GEÇİDİ Sergisi, İst. Modern Sanatlar Müzesi işbirliği ile SDÜ.GSF.Demiralay Konağı Sanatevi, Isparta
 • 78 2010. EKİM GEÇİDİ Sergisi, İst. Modern Sanatlar Müzesi işbirliği ile BURSA
 • 79 2010. EKİM GEÇİDİ Sergisi, İst. Modern Sanatlar Müzesi işbirliği ile İstanbul
 • 80 2009 "Dünya Kadınlar Günü" Öğretim Elemanları Karma Sergisi, SDÜ.Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta
 • 81 2009, 24 Kasım Öğretmenler Günü SDÜ.GSF.Öğretim Elemanları Karma Sergisi, MAKÜ Sergi ve Konferans Salonu, Burdur
 • 82 2009, 24 Kasım Öğretmenler günü, "Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Sergisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karma Sergi, Eskişehir,
 • 83 2009, Herman Braun Vega Fahri Doktora Töreni Kapsamında "Resimlerarasılık" Sergisi, SDÜ.GSF. Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Isparta
 • 84 2009, BÜYÜK BULUŞMA 2, GS. ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Resim ve Özgünbaskı Sergisi, Muğla Ün. Atatürk Kültür Merkezi, Muğla
 • 85 2009,"Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Sergisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karma Sergi, Eskişehir,
 • 86 2008 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeni ile SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, T.C. Belediye Kültür Sinemaları, Isparta
 • 87 2008 I.Kültür ve Sanat Günleri kapsamında GSF.Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ.Kültür Merkezi, Isparta
 • 88 2008, SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Sergisi, Demiralay Konağı Sanatevi, Isparta
 • 89 2008, SEDER Üyeleri Yolculuk Sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi, Ankara (23.12.2008-04.01.2009)
 • 90 2008, "Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Sergisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karma Sergi, Eskişehir, Aralık
 • 91 2007, "Doğadan" Karma Sergi, Demiralay Konağı Sanatevi, (SDÜ.GSF.,Sütçüler MYO. Etkinliği), Isparta
 • 92 2007, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta
 • 93 2007,"50. Yılda Büyük Buluşma" Öğretim Üyeleri Sergisi (1 Çalışma), 25 Eylül-25 Ekim 2007, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, Beşiktaş Çağdaş, İstanbul.
 • 94 2007.1.Üniversitelerarası Osman Polat Resim Sempozyumu, Karma Resim Sergisi,Kemer-Antalya,
 • 95 2006. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ.Tıp Fak. Sergi Salonu Isparta
 • 96 2006. Kadın ve Hoşgörü, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi, Erzurum
 • 97 2006 ÖYP Üniversiteleri, GSF.Sanat Tasarım Sergileri 3 KAYSERİ
 • 98 2006 Üniversitenin açılışı nedeni ile Nevin Güven- Oktay Köse Resim Sergisi, SDÜ.Kültür Merkezi, Isparta 2006
 • 99 2006. "Kamu Hastaneleri İdari ve Mali Sorunları Tartışma ve Çözüm Platformu"na Katkı Sergisi, SDÜ. Arş.Uyg. Hastanesi, Isparta
 • 100 2006. 6.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu'nda Sergi, SDÜ.GSF.Sanat Galerisi, Demiralay Konağı, Isparta
 • 101 2006, ÇYDD.10.Öğrenci Kurultayı Kapsamında Atatürk Kompozisyonu ve Yıkın Heykellerimi şiirinin 10 ar metrelik bezlere çalışılması ve İş Bankası ile Valilik binasının dış yüzeylerinde sergilenmesi öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 19 Mayıs 2006 Isparta
 • 102 2005.ÖYP Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Konya
 • 103 2005.Anadolu Ün. Mezunlar Birliği Sergisi, Eskişehir
 • 104 2005.Karma Öğretim Üyeleri Sergisi, Öğretim Üyeleri Derneği'ne Katkı, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 105 2004. 6 Farklı Bakış Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Sergi, Isparta
 • 106 2004.Küyad Sanat Galerisi "Yaz Sergisi", İstanbul
 • 107 2004.Sanayi ve Ticaret Md. BAGEV Fuarı, Expo Center, Karma Sergi, Antalya
 • 108 2004. "Savaş,Şiddet ve Katliamlar son bulmalıdır." "Atatürk İlke ve Devrimleri ve Cumhuriyet Sonsuza kadar Yaşayacaktır".Tasarım ve Proje (Uygulama öğrencilerle gerçekleştirilmiştir.)
 • 109 2003.Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği, Üye Sanatçılar Desen Sergisi, UPSD Sanat Galerisi,İstanbul
 • 110 2003.Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği- Tema İşbirliği ile Doğaya Saygı Sergisi, AKM, İstanbul
 • 111 2003.Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Üyeleri, An-Anı-Anımsa Fotoğraf Seçkisi, UPSD Sanat Galerisi, İstanbul
 • 112 2002.Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu, Isparta
 • 113 2002.Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Sanat Galerisi, Dosyalar Sergisi, İstanbul
 • 114 2002. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyeleri Sergisi, İstanbul
 • 115 2002.Kavaklıdere Sanat Galerisi Üç Sanatçı Sergisi, Ankara
 • 116 2001.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 117 2001.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Denizli
 • 118 1999.Ozan Orkun Sanat Galerisi Yaz Sergisi, Antalya
 • 119 1999 SDÜ.Tiyatro Klubü, TÖRE adlı Oyunun Dekor Tasarımı, SDÜ Kültür merkezi, Isparta
 • 120 1998."Cumhuriyetimizin 75.Yılı ve Öğretmene Saygı" SDÜ GSF Öğretim Elemanları Sergisi,SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 121 1998."Cumhuriyetimizin 75.Yılı ve Atatürk'e Saygı" SDÜ GSF Öğretim Elemanları Sergisi,SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 122 1995.Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Üç Sanatçı Sergisi, Eskişehir
 • 123 1993.Eskişehir'den Üç Ressam Sergisi, Çamkıran Sanat Galerisi, İzmir
 • 124 1987.Ozan Sanat Galerisi, Eskişehir
 • 125 2018 Cumhuriyet Öğretim Elemanları sergisi,
 • 126 2019 8 mart dünya emekçi kadınlar günü onuruna açılan "kadın ve kadın" sergisi, Trakya ün., düzenlemesi ile Osman İnci Müzesi, Edirne
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 2021 Cumhuriyet Coşkusu 8. Uluslararası online sergi, Esk. Sanat derneği
 • 2 2020 6.Uluslararası ARTANKARA fuarı, ATO CONGRESIUM, Ankara
 • 3 2020 Uluslararası Artantakya online karma sergi, https://www.youtube.com/watch?v=71RHaBuNnSw, https://youtu.be/71RHaBuNnSw?t=679
 • 4 2020 Cumhuriyet Coşkusu, 8. Uluslararası online sergi, http://eskisehirsanatdernegi.org/galeri/cumhuriyet-coskusu-8-uluslararasi-online-sergisi
 • 5 2020 ULUSLARARASI online sergi, Sanat sınırları sevmez (17 .05.2020) contemporary.p.art (instagram)
 • 6 2019 NKU International Mail Art Biennial - NKÜ Uluslararası Posta Sanatı Bienali Sanat tasarım fak, Tekirdağ
 • 7 2019 5.Uluslararası ARMADA Sanat Festivali, GaleriM Sanat Galerisi, Ankara (1-6 Ekim)
 • 8 2019 Uluslararası 40x40 eserler sergisi, Anadolu Ün., İktisadi İdari bilimler Fakültesi Sergi salonu, Eskişehir
 • 9 2019 Uluslararası Posta sanatı sergisi, PO-MO Selçuk Ün. GSF., Grafik bl., KONYA
 • 10 2019 Ada ülkesi sanatçıları tarafından düzenlenen 1.Uluslararası posta sanatı Olimpos"sergisi 19 Ekim 2019 , Olimpos Koala Bungolows, Antalya
 • 11 2018 Kağıt İşler Sergisi, (Paper Works Exihibition), Galerie Da Vinci Art, Pinelogallery (25- 29 nisan) Paris, Fransa
 • 12 2018 Uluslararası 8. Knidos'un Sır'ı DOĞAYA SAYGI Çalıştayı VE 4 Ağustos AÇIKHAVA SERGİSİ / UKKSA (Datça) Muğla
 • 13 2017 Uluslararası (4-18 şubat)Acamiart karma sergi, Pinelo art galeri, İstanbul
 • 14 2017 Polyphony Exhibition in Thessaloniki/ Greece (2-5 Mart)
 • 15 2017 Zaman-siz Exhibition MadeByartist III , Pineloart galery, Varna/Bulgaristan (25-28 Mayıs) Cem Aggelos Üstüner/ Melihat Tüzün
 • 16 2016 CUMHURİYET COŞKUSU - 4.Uluslararası Resim -Heykel -Seramik sergisi, Büyükşehir Belediyesi Sanat merkezi (Turgut Özakman), Eskişehir
 • 17 2015 Uluslararası “Barış Petekleri” sergisi, açılış 25 Nisan 2015 Çanakkale Halk Bahçesi’, Çanakkale
 • 18 2015 2.ARTOROS ULUSLARARASI Kültür Sanat Çalıştayı ve Festivali, 21-25 ağustos, İbradı-ormana/ANTALYA
 • 19 2015 2. ULUSLARARASI BODRUM BİENALİ, Şevket sabancı Kültür ve Sanat merkezi, Turgutreis-Kale- Bodrum/ MUĞLA
 • 20 2014 T.C. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Hıd- Bah- Şen- Fest.'in 05.05.2014 tarihinde birlikte düzenledikleri 19. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu kapsamında Türk Sanatları Sergisi, Üsküp, Makedonya
 • 21 2014 Uluslararası Suluboya Bienali "Sanat Yoluyla Evrensel Sevgi" sergisi, Kapadokya, Nevşehir
 • 22 2014 2. Uluslararası Davraz Kongresi kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi. 29 Mayıs 2014,, SDÜ.Kültür Merkezi, Isparta
 • 23 2014 6.Uluslararası KERVANSARAY BULUŞMASI, Melitadan Battalgaziye, Tarih. Arkeoloji, Kültür, Sanat günleri, Silahtar Mustafapaşa kervansarayı, Battalgazi, Malatya
 • 24 2013 ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ 6-15 Aralık, KARMA SERGİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, İZMİR
 • 25 2011 ULUSLARARASI “KENTLE BULUŞMA SERGİSİ III UŞAK & SANAT” UŞAK
 • 26 2011 Ege Üniversitesi 4. Uluslararası Egeart Sanat Günleri,AKM. 9-25 Aralık 2011 İzmir.
 • 27 2010, 200 sanatçı 200 eser Uluslararası Katılımlı Melitadan Battalgaziye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri- Kervansaray Buluşması, Malatya
 • 28 2006.Uluslarası VI.Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu kapsamında SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ.Kültür Merkezi, Isparta
 • 29 2006. II.Uluslararası Katılımlı Melitadan Battalgaziye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri- Kervansaray Buluşması, Malatya
 • 30 2006.GÜVEN Nevin, II. Kervan Saray Buluşması, Battalgazi Belediyesi Sanal Sergi http://www.battalgazi.bel.tr/sanal_sergi/nevinguven.htm
 • 31 2005. I.Uluslararası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri, Malatya
 • 32 2005-- Kervansaray Buluşması, Sanal Sergi, http://www.battalgazi.bel.tr/sanal_sergi/nevinguven.htm
 • 33 2004. 1.Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Resim Festivali, Çeşme İzmir
 • 34 2004. I.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Kapsamında Karma Sergi, Isparta, Ağustos-Eylül
 • 35 2004. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Kapsamında Karma Sergi, SDÜ.Kültür Merkezi
 • 36 2003. II.Antalya Resim Festivali Yarışmalı Sergisi, Antalya
 • 37 2002. V. Uluslararası Suluboya Bienali, Meksika
 • 38 2002. 3. Uluslararası Gül Halı Kültür Turizm Festivali, Isparta
 • 39 2000.Türk Dünyası Kültür Sanat Sempozyumu, Isparta
 • 40 2000. Türk Dünyası Kültür Sanat Sempozyumu, Ankara
 • 41 2019 NKU POSTASANATI (Mailart), Sanat tasarım fak, Tekirdağ EKLEME DÜZELTME OLACAK!!
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 2014 HİÇ III ÇALIŞTAYI'na KATILIM, 1-15 Eylül, Turgutreis, Bodrum
 • 2 2002. I. Antalya Resim Festivali, Antalya
 • 3 2001. I.Eğirdir Sempozyumu, Eski Eğirdir Evi, Eğirdir, Isparta
 • 4 1999. Tut Kültür Sanat Festivali, Adıyaman
 • Yurdışı sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 2014 ECATI-ULHT Jury for the contest artistic inventions in areas of the university, (Lusofano üiversitesi) -Lizbon YARIŞMA Jüriliği görevi Universidade Lusofona de humanidades e tecnologia Ecati Lizbon/Portekiz (Concurso intervençoes em espaços da universidade 2014 REGULAMENTO) Elementos do Juri no Concurso Arte Publicana ULHT 2014)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 2019 Art-e Sanat Dergisi, e-ISSN 1308-2698, 621490, SANAT VE TASARIMDA BİR İFADE ARACI OLARAK OYUNCAK( https://dergipark.org.tr/tr/journal/1117/workflow/active)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 2011 SDÜ.GSF.ART-E Dergisi, Makale Değerlendirme Kurulunda Hakemlik (resim konulu)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 2012 SDÜ. Resim Bölüm Başkanlığı
 • 2 2011 SDÜ.GSF. Dekan Yardımcılığı
 • 3 2010. SDÜ.GSF.Resim Bl.Başkanlığı
 • 4 2009 SDÜ.GSF.Resim Bölüm Başkanlığı
 • 5 2009 SDÜ.GSE Müdür yardımcılığı
 • 6 2008 SDÜ.Güzel Sanatlar Enstitüsü müdür yardımcılığı
 • 7 2006. SDÜ.GSF.Resim Bölümü Bşk.
 • 8 2006. SDÜ.Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • 9 2003. Resim Bl.Bşk.
 • 10 2000. Resim Bölüm Bşk.
 • 11 2000. SDÜ.GSF. Dekan Yardımcılığı
 • 12 1998- SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 2010.SDÜ.GSE.Resim Anasanat Dalı Başkanlığı
 • 2 2009 SDÜ.GSE. Resim Anasanat Dalı Başkanlığı
 • 3 2008 SDÜ.GSE.Resim Anasanat Dalı Başkanlığı
 • 4 2007 SDÜ.Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dalı Başkanlığı,
 • 5 2006. SDÜ. GSF. Resim Anasanat Dalı Bşk.
 • 6 2004. SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Başkanlığı
 • 7 2000. SDÜ.Sosyal Bilimler Ens. Resim Anasanat Dalı Başkanlığı
 • 8 1998. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2015 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul üyeliği
 • 2 2010 SDÜ.GSF.Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 3 2009, Güzel Sanatlar Enstitüsü AKTS Koordinatörü, SDÜ.Isparta
 • 4 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Özlem Coşkun, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyeliği
 • 5 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Faruk Çelik, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyeliği
 • 6 2009. SDU.GSF.2009-2010 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği, Isparta
 • 7 2009 SDÜ.GSF.Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 8 2009 SDÜ.Senato GSF Yardımcı Doçent Temsilciliği,
 • 9 2008 SDÜ.GSE. Yönetim kurulu üyeliği
 • 10 2008 SDÜ.GSF.Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 11 2007 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, SDÜ.
 • 12 2007, Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, SDÜ.GSF.
 • 13 2007 SDÜ.GSF.Fakülte kurulu üyeliği
 • 14 2006. SDÜ.GSF.Senato Temsilciliği
 • 15 2006. Tuğba Yener'in " Varoluşçu İzleklerin Bacon, Malevich, Pollock ve Giacometti'nin Yapıtlarında Plastik Açıdan İrdelenmesi", adlı Yüksek Lisans Tezinde Kurul Üyeliği
 • 16 2006. SDÜ. GSF. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 17 2006. SDÜ. GSF. Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 18 2006. SDÜ.Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 19 2006- Resim bölümüne alınacak Öğretim Görevliliği Bilim Sınav kurulu üyeliği
 • 20 2005. SDÜ. KASAUM Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 21 2005. Kadın Konulu Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği
 • 22 2005. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 2005-2006 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kurul Üyesi
 • 23 2005. SDU.GSF.2005-2006 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği
 • 24 2005. SDÜ. 2005-2006 Öğretim Yılı Gönen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Sınavı Kurul Üyeliği
 • 25 2004. SDÜ. GSF.Fakülte Kurulu Üyeliği,
 • 26 2004. SDÜ. GSF.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yardımcı Doçent Temsilcisi,
 • 27 2004. Düriye Kozlu, "Toplumsal-Teknolojik Gelişmeler ve Bedenin Sanat Nesnesi Olma Sürecine Genel Bir Bakış", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurul Üyeliği,
 • 28 2004. Türkan Şimşek,"Kübizmdeki Parçalanmış Nesnelerden Oluşan Natürmortların Değişerek Günümüz Natürmort Anlayışına Dönüşmesinin İrdelenmesi" SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı,Kurul Üyeliği
 • 29 2004. S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği,
 • 30 2003. S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği,
 • 31 2002. S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği,
 • 32 2002. I.Ulusal Mezuniyet Sergisi, SDÜ.GSF. Seçici Kurul Üyeliği,
 • 33 2001 Erol Kökten,"Sanat Eğitiminde Toplam Kalite" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Kurul Üyeliği
 • 34 2001. S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği,
 • 35 2000. Funda Altınkale. "Postmodernist Resimde Figürasyon ve Klasik Değerlerine Genel Bir Bakış",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurul Üyeliği
 • 36 2000. Nazan Düz. "Kitap Kapağında Grafik Tasarım Ögelerine ve İlkelerine Kuramsal Bir Yaklaşım", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurul Üyeliği
 • 37 2000. Yusuf Keş,"Görsel İletişimde İllüstrasyon" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasant Dalı, Kurul Üyeliği
 • 38 2000. S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği
 • 39 2000. Diş Hekimleri Birliği, Procter and Gamble Resim Yarışması Kurul Üyeliği
 • 40 1999. Süleyman Demirel Ün. Güzel Sanatlar Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği, Yardımcı Doçent Temsilcisi
 • 41 1999. S.D.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği
 • 42 1999. Oktay Köse, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens.,Sanatta Yeterlik Kurul Üyeliği
 • 43 1998. Süleyman Demirel Ün. Güzel Sanatlar Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 44 1998. SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bl.Özel Yetenek Sınavları Kurul Üyeliği
 • 45 1998. Nevruz Bayramında düzenlenen resim yarışmasında seçici kurul üyeliği, SDÜ.GSF.
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2014 T.C. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Hıd- Bah- Şen- Fest.'in 05.05.2014 tarihinde birlikte düzenledikleri 19. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Oturum başkanlığı, Üsküp, Makedonya
 • 2 2007 SDÜ.II.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Seçici Kurul Üyeliği, Isparta
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2014 Erasmus Resim bl. Kooordinatörlüğü, SDÜ.GSF.RESİM BL.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2017 Kalite Komisyon Üyeliği
 • 2 2015 Yüksek Lisans Tez savunması Jüri üyeliği (Pınar Deveci SDU.GSE.Resim Anasanat dalı )
 • 3 2014 DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ SERGİ ORGANİZASYON görevi 7 mart, IYAŞ Sergi alanı, Isparta (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği)
 • 4 2008 İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Düzenlediği Liselerarası Çevre konulu Afiş Yarışmasında Kurul Üyeliği, Isparta
 • 5 2007 SDÜ. Orman Fakültesi Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Isparta
 • 6 2007. SDÜ. Program Geliştirme Birimi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
 • 7 2006. İl Milli Eğitim Müd. 23.03. 2006 tarih ve 05840 sayılı yazısı ile Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Sanat Eğitimi ve Programı Geliştirme konusunda Danışmanlık
 • 8 2006 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 10.Öğrenci Kurultayı'nın Oluşturulması ve Düzenlenmesinde Kurul Üyeliği
 • 9 2004. Bilim Sanat Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 10 2003, Bilim Sanat Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, Isparta
 • 11 2002. Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulu üyeliği(02/10/2002 tarih ve 25852 sayılı yazı ile) il Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde
 • 12 1999. Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulu üyeliği, İl AGSL
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 2009 Isparta-Burdur Tabip odası başkanlığı tarafından düzenlenen Tıp Bayramı Etkinlikleri "Sağlık ve Doktor" konulu Yarışmada kurul üyeliği
 • 2 2007. Isparta Üniversite Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 3 2002. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Isparta
 • 4 1993. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünce 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Hazırlıklarında Teknik Komite Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 2007. Isparta Üniversite Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 2004. SDÜ. Öğretim Üyeleri Derneği Üyeliği
 • 3 2003 Kültür ve Sanateserleri konusunda bilirkişi olarak görevlendirme, I.Asliye mahkemesi, Isparta
 • 4 2000. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyeliği
 • 5 2000. Isparta Güzel Sanatlar Derneği
 • 6 1999. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Üyeliği
 • 7 1999. Sanat Eğitimcileri Derneği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 2005.Cumhuriyet Gazetesi 23-Eylül-2005 "Battalgazi'de tarih ve sanat buluştu" I. Uluslararası Melitadan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür -Sanat Günleri ve bu kapsamda yer alan "Kervansaray Buluşması" adlı sergi ile ilgili olarak tam sayfa yer aldı.
 • 2 2005.Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sayfası Tarih:22-Eylül-2005 Perşembe,Uygarlıkların İzinde..OKTAY EKİNCİ "Kervansaray Buluşmaları" başlıklı yazı. Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından 17-19 Eylül-2005'te düzenlenen, "Melita'dan Battalgaziye Tarih-Kültür,Arkeoloji ve Sanat günleri"ne konuşmacı olarak katılan Oktay Ekinci, gazetedeki yazısı ile de etkinliklerden övgüyle söz etmektedir.
 • 3 2004.08-Mart2004 Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde "6 Farklı Bakış"Adlı Sergi, Yayınlayan Gazete ve Tarih:10-Mart-2004. DEMOKRAT Gazetesi (Yerel) ISPARTA.
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 2010, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin "Güzel Sanatlar Projesine" yetenekli öğrencilerin teşvik edilmesine katkı, "teşekkür belgesi" Ankara
 • 2 2009, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin "Güzel Sanatlar Projesine" yetenekli öğrencilerin teşvik edilmesine katkı (Michel Gaude tarafından Bilkent Ün. de "teşekkür belgesi" verilmiştir). Ankara
VERDİĞİ DERSLER
Artistik Desen
Artistik Desen I
Artistik Desen II
DESEN (sanat tasarım)
Desen 1
Desen 2
Desen 3
Fotoğrafçılık ve video (seçmeli)
Görsel Anlatımda Plastik Ögeler
Heykel Atölye
Kuramsal Proje Araştırması
Özgünbaskıresim
Resim atölye
Resim Atölye 1
Resim atölye 1 (2.Sın.)
Resim Atölye 3
Resim Atölye 4
Resim Atölye 5
Resim Atölye 6
Resim Atölye 7
Resim Atölye I
Resim Atölye II
Resim Atölye V
Resim Atölye VI
Resim Atölye1
Resim Atölye2
Resim Atölye3
Resim Atölye4
Resim Atölye5
Resim Atölye6
Resimde anlatım biçimleri
Sanat Yapıtlarında Felsefe Sorunları
Sanatta Mekan ve Algı Sorunu (Sanat Tasarım)
Sanatta Yaratıcılık, Tasarım Ve İşlevsellik,
Sanatta Yaratıcılık, Tasarım Ve İşlevsellik, (S.T)
Seminer
Tasarım Atölye
Temel Sanat Eğitimi 1
Temel Sanat Eğitimi 2
Tez
Uzmanlık alan bilgisi
Uzmanlık Alan Dersi
Yaratıcı Atölye
Yaratıcılık, İşlevsellik ve Tasarım
 
Bu İçeriği Paylaş!