KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayla UYSAL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111280
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası https://publons.com/researcher/1384662/ayla-uysal/
ORCID ID 0000-0002-4580-4593
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 597
Web Of Science Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 341
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 07.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 07.09.2000
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 14.07.2006
İLGİ ALANLARI
Atıksuların arıtılması,Aktif çamur sistemi,Atık arıtımında biyosurfaktanlar,Atıksulardan ve arıtma çamurlarından nütrient geri kazanımı,Arıtma çamurları,Arıtma çamurlarından metal salınımı, Metal giderimi,İyon değiştirici membranlar,Box-Behnken dizaynı,Yansıma yüzey metodu
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Biyokütle Enerji Santrali Küllerinin Karakterizasyonu ve Biyokütle Külünden Değerli Bileşenlerin Geri Kazanımı. Tübitak 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı , Öğrenci Projesi, , 01.04.2020 - 12.04.2021 (ULUSAL)
 • 2 Alkali ve Düşük Sıcaklık Termal Arıtmanın Arıtma Çamuru Hidrolizi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, UYSAL Ayla, Aydoğan Mehmet, 26.07.2018 - 24.02.2020 (ULUSAL)
 • 3 Mikrobiyal Ve Bitkisel Kaynaklı Biyosurfaktanların Arıtma Çamurlarının Hidrolizi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, UYSAL Ayla, Çelik Emine, 01.12.2017 - 08.10.2019 (ULUSAL)
 • 4 Atıksu Arıtımında Alternatif Koagülantların Performanslarının Klasik Koagülantlara Karşı Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, UYSAL Ayla, BOYACIOĞLU Eda, 01.12.2017 - 08.10.2019 (ULUSAL)
 • 5 Çöven Bitkisinden Elde Edilen Saponinin (Biyosurfaktan) Deri Endüstrisi Arıtma Çamurundan Krom Salınımı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK 2241 A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, Öğrenci Projesi, , 01.01.2016 - 15.07.2016 (ULUSAL)
 • 6 Asidik Hidroliz ve Donnan Diyalizi Sonrası Biyolojik Arıtma Çamurlarından Fosfor Geri Kazanımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, UYSAL Ayla, Tuncer Dilara, 03.11.2014 - 03.11.2016 (ULUSAL)
 • 7 Box Behnken Dizaynı ile Maya Endüstrisi Atıksularından Elde Edilen MAP in Bitki Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi, BAP, UYSAL Ayla, Demir Sinan , 17.10.2012 - 17.04.2014 (ULUSAL)
 • 8 Agro Endüstri Atıksularından Kimyasal Çöktürme ile Azot ve Fosfor Gideriminin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, UYSAL Ayla, 01.01.2011 - 01.01.2012 (ULUSAL)
 • 9 Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu ile Nütrient Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Tübitak 1001, UYSAL Ayla, 01.09.2010 - 01.09.2012 (ULUSAL)
 • 10 Investigations on Nutrient Recovery from Anaerobic Digestion Residues with Different Compositions. Tübitak INTENC, Tübitak 1001, UYSAL Ayla, 01.01.2008 - 01.01.2010 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UYSAL Ayla, Boyacioglu Eda, Evaluation of the performance of titanium and zirconium salts as coagulants in industrial wastewater treatment: pollutant removal, sludge production, and sludge characteristics. Applied Water Science, 11(4), Doi: 10.1007/s13201-021-01409-1, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 UYSAL AYLA, Celik Emine, Removal of Metals and Recovery of Released Nutrients from Municipal and Industrial Sludge using Different Biosurfactants. Desalination and Water Treatment , 37-45. Doi: 10.5004/dwt.2019.24917, (2019), (SCI-Expanded)
 • 3 UYSAL Ayla, Tuncer Dilara, Kir Esengul, Koseoglu Tugba Sardohan, Recovery of nutrients from digested sludge as struvite with a combination process of acid hydrolysis and Donnan dialysis. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY , 2733-2741. Doi: 10.2166/wst.2017.450, (2017), (SCI-Expanded)
 • 4 UYSAL Ayla, Tuncer Dilara, Optimisation of nutrients and metals release from municipal sewage sludge by chemical extraction using Box-Behnken design. INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING , 317-327. Doi: 10.1504/IJGW.2017.10001248, (2017), (SCI-Expanded)
 • 5 UYSAL Ayla, Kuru Begum, THE FERTILIZER EFFECT OF STRUVITE RECOVERED FROM DAIRY INDUSTRY WASTEWATER ON THE GROWTH AND NUTRITION OF MAIZE PLANT. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 3155-3162. (2015), (SCI-Expanded)
 • 6 UYSAL Ayla, Demir Sinan, Sayilgan Emine, Eraslan Figen, Kucukyumuk Zeliha, Optimization of struvite fertilizer formation from baker's yeast wastewater: growth and nutrition of maize and tomato plants. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , 3264-3274. Doi: 10.1007/s11356-013-2285-6, (2014), (SCI-Expanded)
 • 7 UYSAL Ayla, Kuru Begum, Magnesium Ammonium Phosphate Production from Wastewater through Box-Behnken Design and Its Effect on Nutrient Element Uptake in Plants. CLEAN-SOIL AIR WATER , 447-454. Doi: 10.1002/clen.201200231, (2013), (SCI-Expanded)
 • 8 UYSAL Ayla, Kuru Begum, EXAMINATION OF NUTRIENT REMOVAL FROM ANAEROBIC EFFLUENT OF THE DAIRY PROCESSING INDUSTRY BY STRUVITE PRECIPITATION USING THE RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 1380-1387. (2013), (SCI-Expanded)
 • 9 UYSAL AYLA, Demir Sinan, Struvite Pyrolysate Recycling for Removing Ammonium from Baker s Yeast Industry Wastewater. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conference 2013 (Special Issue - 2), 2(2), , 499-506. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 10 UYSAL Ayla, Yilmazel Y. Dilsad, Demirer Goksel N., The determination of fertilizer quality of the formed struvite from effluent of a sewage sludge anaerobic digester. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , 248-254. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.05.004, (2010), (SCI)
 • 11 UYSAL Ayla, Turkman Aysen, Biodegradation of 4-CP in an activated sludge reactor: Effects of biosurfactant and the sludge age. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 148(1), , 151-157. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.02.020, (2007), (SCI-Expanded)
 • 12 UYSAL Ayla, Turkman A, Effect of biosurfactant on 2,4-dichlorophenol biodegradation in an activated sludge bioreactor. PROCESS BIOCHEMISTRY, 40(8), , 2745-2749. Doi: 10.1016/j.procbio.2004.12.026, (2005), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Yıldızbaş Burcu, Karakuş Beyti Arda, UYSAL AYLA, Biyokütle Enerji Santrali Külünün Karakterizasyonu ve İçerdiği Elementlerin Ekstrakte Edilebilirliği. 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021), Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2021. (2021). (Özet bildiri)
 • 2 UYSAL AYLA, Celik Emine, Release of Metals and Nutrients during Sewage Sludge Hydrolysis by Rhamnolipid and Saponin. 4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018. (2018). (Özet bildiri)
 • 3 Boyacioğlu Eda, UYSAL AYLA, Novel Coagulants for Wastewater Treatment. ICOCEE, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018. (2018). (Özet bildiri)
 • 4 UYSAL AYLA, Çelik Emine, Effects of Biosurfactants on Metals Extraction from Sewage Sludge. PTIM 2017, 2nd International Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules, Lisbon, Portekiz, 6 - 09 Kasım 2017. (2017). (Özet bildiri)
 • 5 UYSAL AYLA, Çelik Emine, Recovery of Metals from Industrial Sludge in the Presence of Biosurfactants. PTIM 2017, 2nd International Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules, Lisbon, Portekiz, 6 - 09 Kasım 2017. (2017). (Özet bildiri)
 • 6 UYSAL AYLA, TUNCER DİLARA, KIR ESENGÜL, SARDOHAN KÖSEOĞLU TUĞBA, Phosphorus Recovery from Hydrolysed Sewage Sludge Liquid Containing Metals using Donnan Dialysis. 6th International Conference on Environmental Pollution and Remediation (ICEPR’16), Proceedings of the 2nd World Congress on New Technologies (NewTech'16) Budapest, Hungary – August 18 – 19, 2016. Doi: 10.11159/icepr16.125, (2016). (Özet bildiri)
 • 7 UYSAL AYLA, Tuncer Dilara, Effect of Metals on Phosphorus and Nitrogen Release from Sewage Sludge by Chemical Hydrolysis. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015. (2015). (Özet bildiri)
 • 8 UYSAL Ayla, Demir Sinan, Struvite Pyrolysate Recycling for Removing Ammonium from Baker s Yeast Industry Wastewater. International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST’2013, 18–21 June 2013, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, (2013). (Özet bildiri)
 • 9 UYSAL Ayla, Kuru Begum, Use of Box Behnken Design for MAP Formation from Potato Processing Industry Wastewater. EcoTechnologies for Wastewater Treatment, Technical, Environmental&Economic Challenges, IWA International Conference. 25-27 June 2012, Santiago de Compostela, Spain (2012). (Özet bildiri)
 • 10 UYSAL Ayla, Sayilgan Emine, Kir Esengul, Phosphorus Release and Metals Separate from Thickened Sewage Sludge with a Combination of Acidic Hydrolysis and Donnan Dialysis. EcoTechnologies for Wastewater Treatment, Technical, Environmental&Economic Challenges, IWA International Conference. 25-27 June 2012, Santiago de Compostela, Spain (2012). (Özet bildiri)
 • 11 UYSAL Ayla, Sayilgan Emine, Kuru Begum, Application of Full Factorial Design for Ammonium and Phosphate Recovery from Dairy Processing Industry by Chemical Precipitation. 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Çeşme, İzmir, Turkey (2011). (Tam metin bildiri)
 • 12 Yilmazel Yasemin Dilsad, UYSAL Ayla, Demirer Goksel N, Recovery of Nutrients from Anaerobic Co digestion Effluents of Poultry Manure and Sewage Sludge as Struvite. Nutrient Recovery and Management 2011, Miami, Florida, USA (2011). (Tam metin bildiri)
 • 13 UYSAL Ayla, Türkman Ayşen, Influence of Operational Parameters on 2,4-Dichlorophenol Biodegradation in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge Process. Chania 2008 1st International Conference on Hazardous Waste Management, Chania, Yunanistan, 1 - 03 Ekim 2008. (2008). (Özet bildiri)
 • 14 UYSAL Ayla, Turkman Aysen, Biodegradation of 4-chlorophenol in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge. International Conference on Environment : Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007. (2008). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UYSAL Ayla, Yılmazel Yasemin Dilşad, Demirer Göksel N, Anaerobik Olarak Çürütülmüş Arıtma Çamurlarından Strüvit Çöktürmesiyle Nütrient Geri Kazanımı. İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü., 21(1), , 25-32. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 UYSAL Ayla, Türkman Ayşen, 4 Klorofenolün Aktif Çamurda Kometabolik Ayrışması Üzerine Biyosurfaktan Etkisi. 10. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu EKK2006 (2006). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 UYSAL AYLA, Aydoğan Mehmet, Çelik Emine, Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability. Environmental Science and Engineering.(2019). Springer, Cham, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 UYSAL AYLA, TÜRKMAN AYŞEN, SURVIVAL AND SUSTAINABILITY: ENVIRONMENTAL CONCERNS IN THE 21ST CENTURY(2011). Springer Berlin Heidelberg, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Aydemir Hava, lsparta Emniyet Müdürlüğünde Görevli Personelin Çevre Duyarlılığının Ölçülmesi, .., 06.09.2022. Yüksek Lisans
 • 2 Yıldızbaş Burcu, Biyokütle Taban Külünden Potasyum ve Fosfor Geri Kazanımı, .., 27.07.2022. Yüksek Lisans
 • 3 Aydoğan Mehmet , Alkali ve Düşük Sıcaklık Termal Arıtmanın Arıtma Çamuru Hidrolizi Üzerine Etkisi, ., 20.12.2019. Yüksek Lisans
 • 4 Boyacıoğlu Eda , Atıksu Arıtımında Alternatif Koagülantların Performanslarının Klasik Koagülantlara Karşı Değerlendirilmesi, .., 02.09.2019. Yüksek Lisans
 • 5 Çelik Emine, Mikrobiyal ve Bitkisel Kaynaklı Biyosurfaktanların Arıtma Çamurlarının Hidrolizi Üzerine Etkisi, .., 18.06.2019. Yüksek Lisans
 • 6 Tuncer Dilara, Asidik Hidroliz ve Donnan Diyalizi Sonrası Biyolojik Arıtma Çamurlarından Fosfor Geri Kazanımı, .., 05.09.2016. Yüksek Lisans
 • 7 Demir Sinan, Box-Behnken Dizaynı İle Maya Endüstrisi Atıksularından Elde Edilen MAP'in Bitki Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi, ..., 14.08.2013. Yüksek Lisans
 • 8 Kuru Begüm, Agro endüstri atık sularından kimyasal çöktürme ile azot ve fosfor gideriminin araştırılması, .., 15.02.2012. Yüksek Lisans
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Membran Arıtma Sistemiyle Evsel Atıksuların Arıtılması
 • Doktora Tezi
 •   Effect of Biosurfactants on the Biodegradation of Hydrocarbons in Wastewater
VERDİĞİ DERSLER
Arıtma Çamurlarından Nutrientlerin ve Metallerin Geri Kazanımı
Arıtma Tesisi İşletimi
Atıksuların Arıtılması
Bitirme Ödevi
İleri Arıtma Teknolojileri
Seminer I (Yüksek Lisans)
Tasarım Projesi
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!