KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Süleyman DOST
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462110002
E-Posta suleymandost@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0317-6389
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 12.09.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 06.07.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 14.01.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Milletlerarası Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Kanunlar İhtilafı, Arabuluculuk, Uluslararası Ticari Tahkim.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 DOST, Süleyman, Temel Kavramlar, Metinler ve Kararlar Bağlamında Uluslararası Hukukta Adalet, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, Nisan-2016.
 • 2 DOST, Süleyman, Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları ve ICSID Tahkimi, Asil Yayınevi, Ankara, 2006.
 • 3 DOST, Süleyman, Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sigara ve KOAH
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Uluslararası Hukukta Güvenli Bölge Sorunsalına İlişkin Bir Değerlendirme
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Olağanüstü Hallerde İnsan Hakları ile ilgili Yükümlülüklerin Askıya Alınması ve Türkiye
 • 2 DOST, Süleyman, "Meslek Yüksekokullarında Hukuk İçerikli Derslere İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bergama, 14-16 Mayıs 2007. (Bildiriler Kitabı-II, s.549-552)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarının Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
 • 2 Uluslararası İşgücü Kanunu: Getirdiği Yenilikler, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • 3 Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Yabancıların Türkiye’de Lisans Eğitimine Kabulüne İlişkin Değerlendirme
 • 4 Zeytindalı Harekatında Zarar Görenler ve Şehit Yakınları Teröre Destek Veren Devletlere Karşı Dava Açabilir mi?
 • 5 Sürdürülebilir Kalkınmanın Araçlarından Biri Olarak Uluslararası Barış Adalet ve Güçlü Kurulumlar
 • 6 DOST, Süleyman,“Azınlık Statüsünde Olmayan Farklı Etnik Kökenli Çocukların Anadil Eğitimi Hakkı Sorunu” Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, 18-19 Mayıs 2012, Ankara. (Bildiriler Kitabı, s.36-50)
 • 7 DOST, Süleyman, “Çocukların Dernek Kurma Hakkının Etkin Biçimde Kullanılmasına Yönelik Öneriler” Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, 18-19 Mayıs 2012, Ankara. (Bildiriler Kitabı, s.346-358)
 • 8 DOST, Süleyman, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı"nın Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar Bakımından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi, Uluslararası Davraz Sempozyumu:Küresel Diyalog, Isparta, 24-27 Eylül 2009. (Bildiriler Kitabı, s.534-543)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DOST, Süleyman, "ICSID Arbitration and Turkey in Terms of the Subject and Parties", International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13): "Economic Crises and European Union", 10-11 May 2013, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) Abstract Book, pp.262.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DOST, Süleyman, Avrupa İnsan Hakları Denetim Organlarının İçtihatlarına Göre İfade Özgürlüğü ve Türkiye, Isparta, 2001. (SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Faruk TURHAN)
 • Doktora Tezi
 • 1 DOST, Süleyman, Uluslararası Nitelikli Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim (ICSID Tahkimi) Yoluyla Çözümü ve Türkiye, Isparta, 2005. (SDÜ, Sos. Bil. Enst, İşletme Anabilim Dalı, Danışman:Prof Dr. Enver BOZKURT)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zengi, Utku Ufuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, 2014-Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 DOST, Süleyman, "Hak'lısınız Çocuklar!", 2013, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu
 • 2 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
 • 3 4004 Doğa ve Bilim Okulları-Solunum Okulu Sigara ve KOAH-118B470
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Anayasa Şikayeti/Bireysel Başvuru konulu UluslararasıTürk-Alman Hukuk Sempozyumu, 9-11 Mayıs, Isparta,2011.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 YÖK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (3 ay) University of London, Institute of Advanced Legal Studies
 • 2 TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (8 ay) University of London, Institute of Advanced Legal Studies
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 DOST, Süleyman, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, 10.12.2013, Burdur Öğretmen Evi, Burdur Valiliği ve Burdur İnsan Hakları Kurulu'nun düzenlediği Konferans.
 • 2 DOST, Süleyman, Arabuluculuk, 27.01.2012, Isparta Avukatlar Evi, Isparta Barosu tarafından düzenlenen Seminerde konuşmacı olarak.
 • 3 DOST, Süleyman, Hukuki Açıdan Kamuda Etik Davranış İlkeleri ve Uygulamalar, (Tarih ve Yer: 24 Kasım 2009 Salı, saat 14:30, Kaymakamlık Toplantı Salonu)
 • 4 DOST, Süleyman, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, (Yalvaç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Etik Haftası Etkinlikleri, 28 Mayıs 2008 Çarşamba, saat 14:00, Kaymakamlık Toplantı Salonu)
 • 5 DOST, Süleyman, "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler", 2005. (Yalvaç MYO tarafından 22.02.2005 tarihinde düzenlenen konferansta konuşmacı olarak.)
 • 6 DOST, Süleyman, "AB ile Müzakere Sürecinde Türkiye'de İnsan Hakları", 2005. (Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle 12.12.2005 tarihinde Yalvaç MYO tarafından düzenlenen Konferansta konuşmacı olarak.)
 • 7 DOST, Süleyman, "İnsan Hakları", 2004. (Yalvaç İlçe İnsan Hakları Kurulu ve Yalvaç Kaymakamlığının birlikte düzenlediği İnsan Hakları konulu 27.04.2004 tarihli konferansta konuşmacı olarak.)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 DOST SÜLEYMAN 2016 Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişiminde Yeni Eğilimler Bildiri Kitabı 3 Adalet MYO Sempozyumu 16 17 Mayıs 2016 Isparta
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (27-29 Mayıs 2001 İstanbul / Türkiye)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, (Hukuk Fakültesi'nin 10.02.2012 tarih ve 49 sayılı yazısı)
 • 2 SDÜ Adalet MYO Müdür Yardımcılığı (Adalet MYO Müdürlüğü'nün 19.01.2011 tarih ve 3 sayılı görevlendirme yazısı)
 • 3 Pazarlama ve Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı, (Yalvaç MYO)
 • 4 İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı-Yalvaç MYO'nun 13.11.2006 tarih ve 2714 sayılı görevlendirme yazısı (2006-2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (Hukuk Fakültesi)
 • 2 Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı V. (Hukuk Fakültesi)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yalvaç Meslek Yüksekokulu Socrates-Erasmus Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (Yalvaç Meslek yüksekokulu'nun 23.01.2007 tarih ve 237 sayılı görevlendirme yazısı)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Yalvaç Yükseköğrenimi Destekleme Derneği Başkanlığı
 • 2 Yalvaç Yükseköğrenimi Destekleme Derneği, Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Yalvaç İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Yalvaç Meslek Yüksekokulunun 05.01.2004 tarih ve 23 sayılı görevlendirme yazısı)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 "Schengen Vizesi" Avrupa Birliği Çalışmaları Dergisi, Isparta, Aralık-2011.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of London, Institute of Advanced Legal Studies (11 ay)
VERDİĞİ DERSLER
Devletler Özel Hukuku I
Devletler Özel Hukuku II
Milletlerarası Hukuk I
Milletlerarası Hukuk II
Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları
 
Bu İçeriği Paylaş!