KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111497
E-Posta gulinbeyhan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 14.07.1997
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -- 28.07.1999
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -- 08.07.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilirlik, Kentsel ve Mimari Kimlik, Turizm Mimarlığı, Modern Dönem Mimarlığı, Kültür ve Kent Çalışmaları, Sürdürülebilir Mimarlık, Bina Tipolojileri (Konaklama yapıları, kültür yapıları, spor tesisleri, vb. yapı grupları)
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Erten D.,ve Tosun G., 1995. “Kaptan-ı Derya, Sadrazam Halil Paşa Çeşmesinin (Üsküdar)” Rölövesinin “İstanbul'daki Kaptan-ı Derya Çeşmeleri ve Sebilleri Kitabı” İçerisinde Bir Bölümde Yer Alması, Kitap Yazarı: Engin Özdeniz, İstanbul, s:205-206-207.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Şimşek Tolacı S., Beyhan Ş.G, 2016. The Physical Analysis and Transformation of Minority Settlements: The Case of Zafer Neighborhood in Burdur. Developments in Science and Engineering. Sofia St. Klimont Ohridski University Publishing, Sofia, pp 656-676
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Beyhan, Ş.G., 2009. “Isparta'da Günümüz Mimari Uygulamalarının Kent ve Mimari Kimliğe Etkileri”, Mimarlık Kent Dergisi, Sayı 2, Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Isparta, s: 15-20, 2009 (2.Mimarlık, Kent, Yapı: Isparta Panelindeki Konuşmadan Alıntı Yazısı)
 • 2 Beyhan, Ş.G., 2007. “Turizm Çağının Kaosu; Mimari” İnceleme Yazısı İçerisinde Bölüm Yazarı, Tourism Today Dergisi, Antalya, s: 20-22.
 • 3 Beyhan, Ş.G., 2007. “Isparta Kentinin 1950-1970 Dönemlerine Ait Modernizm Etkisindeki Mimari Miras”, Mimarlık Ve Kent Dergisi, Sayı 1, Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Isparta, s: 16-18, 2007 (1.Mimarlık, Kent, Yapı: Isparta Panelindeki Konuşmadan Alıntı Yazısı)
 • 4 Beyhan, G., 2006. “Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Turizm Mimarlığı” Köşe Yazısı,2006, Erişim Adresi: http://www.ehotelbuild.com/tr/koseyazisi.asp?islem=koseyazisidetay&koseyazisiID=10
 • 5 Beyhan Ş.G., 2005. Tatil Köyü Tasarımında Amaçların Belirlenmesi Üzerine Düşünceler, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı:31, Antalya.
 • 6 Beyhan Ş.G., 2005. Turizm Yapılarında Tasarım yaklaşımları ve Kimlik Olgusu, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı:29, Antalya.
 • 7 Beyhan Ş.G., 2004. Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Hizmet Binası-Proje+Uygulama, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Nisan-Haziran, Sayı: 27, Antalya.
 • 8 Beyhan Ş.G., 2004. Kültür ve Turizm İlişkisi Bağlamında Turizm Mimarlığı, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Kasım-Aralık 2004, Sayı: 28, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avcı, A. Beyhan, Ş.G., 2016. Investigation of Vernacular Houses in Postahane Street of Urla (Izmir, Turkey) in terms of Vernacular Memory, Architectural Heritage and Sustainability, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS, P: 381, ISBN: 978-80-260-9947-5. s: 381
 • 2 Beyhan, Ş. G., Beyhan, M., 2007. Effects Of Environmental Factors To Cultural And Natural Heritage Of Pamukkale, International Conference On Environment: Survival and Sustainability, Nicosia Northern Cyprus, 19-24 February 2007.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çelebi, Ü., Beyhan, Ş.G., 2010. “Toplumların Alışveriş Kültüründe Yaşanan Değişimlerin Alışveriş Mekanları Üzerinden İncelenmesi: Isparta Örneği, /Analyzing Changes in Shopping Culture of Societies Through Shopping Places: The Example of Isparta”,22. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi/ Mimarlık ve Değişim- 22th International Building & Life Congress Architecture & Change, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, s: 119-129, pp.487-496, 26-27 Mart, 2010.
 • 2 Beyhan, Ş.G., Şenol, P., 2009. "Public Spaces from Traditional to Modern: The Sample Case Yalvaç", International Symposium of IAPS-CSBE Housing Network: Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses, İstanbul, p:150-151, 12-16 October 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tosun, Ş.G., 1999. Turizm Yapılarında (Özelde Tatil Köylerinde) Kimlik Sorunu, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ABD Bina Bilgisi Programı, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Beyhan, Ş.G., 2004. Kültürel Süreklilik Ve Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm Ve Kimlik Kavramsal Modeli: Pamukkale Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ABD Bina Bilgisi Programı, İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çevik, R., “Antalya İli Konyaaltı Kıyı Bandı Turizm Potansiyelinin İncelenmesi ve Turizm Alanlarının Sürdürülebilirliği Bağlamında Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2016
 • 2 Çelebi, Ü., 2011.“Isparta Kenti Kamu Yapılarının İmaj, Kimlik ve Anlam Bağlamında İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı,2011.
 • 3 Bülbül, A., 2010.“Mimarlıkta Tüketim Olgusu: Alışveriş Merkezlerinin Farklılaşan Toplum ve Kültür Kapsamında İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2010.
 • 4 Kocaboyun, H., 2009. Antalya Kaleiçi Yerleşiminin Doğal, Kültürel, Tarihi Miras Olarak İncelenmesi ve Alanın Turizm Açısından Sürdürülebilir Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık AnaBilim Dalı, Isparta.
 • 5 Öçal, H., 2008. Isparta Kent Kimliğinde Modernizmin Yansımaları ve Modernizm Etkisindeki Konut Mimarisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık AnaBilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Tolacı Şimşek, S., 2015. Burdur Kent Yapısının Kültürel ve Mekansal Dinamikleri: Tarihsel Süreçte Konut Yapılarının Mekansal Değişim ve Dönüşümlerinin Saptanmasına Yönelik Tipolojik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Disiplinlerarası Anabilim Dalı Doktora Programı, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şimşek Tolacı, S., “Burdur Tarihi Kent Dokusunun İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Beyhan, Ş.G., Tolacı Şimşek, S., 2015. Burdur Kent Yapısının Kültürel ve Mekansal Dinamikleri: Tarihsel Süreçte Konut Yapılarının Mekansal Değişim ve Dönüşümlerinin Saptanmasına Yönelik Tipolojik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi (SDÜBAP),2840-D-11, Isparta.
 • 2 Beyhan, Ş.G., 2015. Kerpiç Dokunun Tarihi, Sosyal ve Fiziksel Mekan Sürdürülebilirliği: Hacılar/Burdur ve Yassıören/Isparta Örnekleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi (SDÜBAP) Münferit Proje, 2576-M-10, Isparta.
 • 3 Beyhan, Ş.G.,Çelebi, Ü.,2011. “Isparta Kenti Kamu Yapılarının İmaj, Kimlik ve Anlam Bağlamında İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi (SDÜBAP) ,1969-YL-09, Isparta.
 • 4 Beyhan, Ş.G., Öçal, H.,2008. Isparta Kent Kimliğinde Modernizmin Yansımaları ve Modernizm Etkisindeki Konut Mimarisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştrma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi (SDÜBAP), 1491-YL-07, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi "Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu" Mimarlık Oturum Başkanlığı Isparta, 22-25 Ekim 2009.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 CUI’16 “IV. Contemporary Urban Issues Conference on Informality” Bilim Kurulu Üyeliği, DAKAM Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 24–26 Kasım 2016.
 • 2 CUI’15 “III. Contemporary Urban Issues Conference” Bilim Kurulu Üyeliği, DAKAM Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 19–21 Kasım 2015.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi "Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu" Bilim Kurulu Üyeliği, Isparta, 22-25 Ekim 2009.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi “Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği, Isparta, 22–25 Ekim 2009.
 • 5 UMOP (Students of Mediterranean Schools of Architecture) Project Exhibition and Awards, Akdeniz Ülkeleri Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödülleri Etkinliğinde Konsey Üyesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 2002–2006
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SDÜ BAKA işbirliği içerisinde Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı Kültür/Kent Kimliği Grubu Oturum Başkanlığı, 2 Nisan 2013, Isparta
 • 2 Deprem ve Yapılaşma Sorunları Paneli, Oturum Başkanlığı, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilciliği, 12.06.2009, Isparta
 • 3 3.Ulusal Genç Mimarlar Buluşması “Mimarlık Ve Teknoloji İlişkileri Sempozyumu” Oturum Başkanlığı, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 17–19 Mayıs 2008.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, “Mühendislik Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu”, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Oturum Başkanlığı, Isparta, 14–16 Kasım 2007.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 12-15 Mayıs 2016, Isparta.
 • 2 Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 7-9 Nisan 2016, Erzincan.
 • 3 SDÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (MASS) Mediterranean Architecture Schools Students' Workshop Organizasyon Komitesi Üyeliği, 5-9 Mayıs 2015, Isparta.
 • 4 Turizm ve Mimarlık “Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık” Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 25-26-27-Kasım 2010.
 • 5 Isparta İli Değerleri ve Değer yaratma Potansiyeli Sempozyumu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilim Kurulu Üyesi, 26.04.2010-03.05.2010, Isparta
 • 6 Turizm ve Mimarlık “Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık” Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 31 Ekim–01–02-Kasım 2008.
 • 7 3. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması “Mimarlık ve Teknoloji İlişkileri Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 17–19 Mayıs 2008.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, “Mühendislik Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu”, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 14–16 Kasım 2007.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, “Mühendislik Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu”, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bilimsel Kurul Üyeliği, Isparta, 14–16 Kasım 2007.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta Valiliği tarafından düzenlenen Isparta'nın Sorunları ve Çözüm Önerileri Açık Oturumunda "İmar ve Çevre" sektöründe konuşmacı, Isparta, 25–28 Mayıs 2009.
 • 2 Isparta Mimarlık Kent Yapı Panelinde “Isparta'da Günümüz Mimari Uygulamalarının Kent ve Mimari Kimliğe Etkileri” Konusunda Konuşmacı Olarak Görev Almak, Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Isparta, 2008.
 • 3 Isparta İl Genel Meclisi Başkanlığı’nın Aralık Ayı Oturumlarında "Kent kimliği, Kent Vizyonu ve Isparta Kenti" Konulu Konuşma Yapmak, Isparta, 2008.
 • 4 1. Mimarlık-Kent-Yapı Panelinde “Isparta Kentinin 1950–1970 Dönemlerine Ait Modernizm Etkisindeki Mimari Miras” Konusunda Konuşmacı Olarak Görev Almak, Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Isparta, 2007.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat ve Mimarlık Alanında 2011 yılı En İyi Tez Ödülü, 2011, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TOBB Isparta Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeliği
 • 2 Isparta Kent Konseyi Üyeliği
 • 3 Isparta Turizm Derneği Üyeliği
 • 4 Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1308–6693 ISSN Numaralı Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Elektronik Dergisi Alan Editörlüğü, Isparta, 2009.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Makale Hakemliği (29.02.2012 tarihli ve 12–12 Makale kodlu)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Makale Hakemliği (20.09.2012 tarihli ve 12–45 Makale kodlu)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı, 2015- Devam ediyor
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2015- Devam ediyor
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, 2013- Devam ediyor
 • 4 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı (2007-2012)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2015-Devam ediyor
 • 2 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2008-2012)
 • 3 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimalık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2005-2007)
 • 4 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (2005-2008 )
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Kampüs "Bisiklet Yolu" Projelendirme Ekibinde yer alma
 • 2 SDÜ Mimarlık Fakültesi Yayın Değerlendirme Komisyon Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyeliği, 2015- Devam ediyor
 • 4 SDÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü "Bölgesel, Kentsel ve Mimari Ölçeklerde İmaj (Mimari Ölçek) konulu rapor hazırlık komisyon üyeliği
 • 5 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın desteği ile kampüs alanında hazırlanan GÜL VADİSİ Projesindende görev alma
 • 6 Üniversite bünyesinde kurulması planlanan “Bilim Merkezi” Projesi komisyonunda görev alma
 • 7 SDÜ Kampüs alanında kurulacak olan Gençlik Merkezi projelendirme ekibinde görev alma
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İntibak Komisyonu Başkanlığı (2006-2007)
 • 9 SDÜ Personel Daire Başkanlığı Görevde Yükseltme Mesleki Hizmetiçi Eğitiminde Görev Almak, 19 Mart 2004
 • 10 SDÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Emanet, Proje İnceleme Teknik, İhale Komisyonlarında Görev Almak (2001-2004)
 • 11 Üniversiteler Tanıtım Fuarında Görev Almak (2000-2001)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 UMOP (Students of Mediterranean Schools of Architecture) Project Exhibition and Awards, Akdeniz Ülkeleri Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödülleri Etkinliğinde Konsey Üyesi, (2002-2006)
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Ekolojik Yapı Tasarımları ve Malzemeleri Semineri Bilim Komitesi Üyeliği, Antalya Mimarlar Odası, 17-20 Kasım 2005, Antalya.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Serik Belediyesi Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Antalya Mimarlar Odası, 26.05.2006, Antalya
 • 2 Mimarlar Odası Antalya Şubesi Asil Üst Kurul Delegesi, (2003-2005)
 • 3 Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Mimarlık ve Meslek İçi Eğitim Komisyonlarında Görev Almak (2003-2005)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği, (2013-devam ediyor)
 • 2 Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği, (2003-2005)
 • 3 Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, (2001-2003)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın Mimari Proje Elde Etme Çağrısında SDÜ Mimarlık Fakültesi adına Seçici Kurul Üyeliği
 • 2 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 09.004.2009, Dosya No:2008/1079
 • 3 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 09.04.2009, Dosya No:2008/1080
 • 4 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 11.05.2009, Dosya No:2007/2129
 • 5 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 11.05.2009, Dosya No:2008/722
 • 6 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 11.05.2009, Dosya No:2008/723
 • 7 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 11.05.2009, Dosya No:2008/1153
 • 8 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 20.06.2009, Dosya No:2009/5
 • 9 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 20.06.2009, Dosya No:2009/23
 • 10 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 18.07.2009, Dosya No:2009/189
 • 11 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 23.06.2008, Dosya No:2007/63
 • 12 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 23.06.2008, Dosya No:2007/65
 • 13 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nde Mimar Olarak Bilirkişilik. 14.07.2008, Dosya No:2007/54
 • 14 S.S.Ünikent Yapı Kooperatifi Şerefiye Blok Farkı Hesap Komisyonunda Üyelik, 2004
 • 15 SDÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Mimar Kadrosunda Görev (1999-2004)
 • 16 Isparta Valiliği Merkez Ülkü İlköğretim Okulu Atatürk Büstü Kaidesi ve Çevresi Düzenleme Projesi, 28 Kasım 1999
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Beyhan, Ş.G., 2007. Turizm Çağının Kaosu Mimari, İnceleme Yazısı, Tourism Today Dergisi, Antalya
 • 2 Beyhan, G., 2006. Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Turizm Mimarlığı, Köşe Yazısı, http://www.ehotelbuild.com/tr/koseyazisi.asp?islem=koseyazisidetay&koseyazisiID=10
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Beyhan, Ş.G., Çelebi Ü., “Eğirdir’de Sürdürülebilir Bir Konaklama Mekan Önerisi, Proje Dalında Sergileme", 11.Batı Akdeniz Mimarlık Ödülleri ve Sergisi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 2012.
 • 2 Beyhan, Ş.G., Toker, S., Haştemoğlu, H., “Göller Bölgesi Teknokent Binası, Proje Dalında Sergileme", 9.Batı Akdeniz Mimarlık Ödülleri ve Sergisi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 2008.
 • 3 Kaçıkoç, M.,Beyhan, G., Gül, A., Küçük, V., Akten, M.,"Yalvaç Belediyesince Düzenlenen Yalvaç Tarihi Meydan Düzenleme Projesi Yarışması" sonucunda 1. Mansiyon Ödülü, Antalya Mimarlar Odası, 03 Haziran 2002, Antalya.
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 2014–2015 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı “Burdur Belediye Hizmet Binası ve Meydan Düzenlemesi” konulu Diploma Projesi Sergisi, 17 Haziran 2015, Burdur.
 • 2 2009–2010 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı “KMTSO Üyeleri ve Konuklarına Hizmet Verecek Sosyal, Rekreatif Tesislerin Tasarımı” konulu Diploma Projesi Sergisi, 6 Temmuz 2010, Kahramanmaraş.
 • 3 2008–2009 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı “Gaziantep Çocuk Oyunları Müzesi ve Oyunevi Tasarımı” konulu Diploma Projesi Sergisi, 19 Haziran 2009, Gaziantep.
VERDİĞİ DERSLER
Bina Analizi
Bina Bilgisi 1
Bina Bilgisi 2
Bina Bilgisi 3
Bina Bilgisi 4
Bina Bilgisi 5
Diploma Projesi
İç Mekan Tasarımı
Mimari Proje 2
Mimari Proje 3
Mimari Proje 5
Mimari Proje 6
Mimari Proje 7
Mimari Tasarım Projesi
Mobilya ve Oda Dizaynı
Turizm ve Mimarlık
Uygulama Projesi
Yapı Malzemesi
 
Bu İçeriği Paylaş!