KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111497
E-Posta gulinbeyhan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 14.07.1997
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -- 28.07.1999
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -- 08.07.2004
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilirlik, Kentsel ve Mimari Kimlik, Turizm Mimarlığı, Modern Dönem Mimarlığı, Kültür ve Kent Çalışmaları, Sürdürülebilir Mimarlık, Bina Tipolojileri (Konaklama yapıları, kültür yapıları, spor tesisleri, vb. yapı grupları)
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Traces of Modernism in the Mosque Architecture of the Republican Period; The Example of Isparta and Burdur. Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, 14(4), , 1074-1089. Doi: 10.35674/kent.1012836, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 AKÖZ ÇEVRİMLİ AYTEN BEGÜM, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Termal Turizm Yapıları Özelinde Mimari Kimlik Analizi ve Etkileşim Şemasının Oluşturulması: Pamukkale – Karahayıt Örneği. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Science, 6(2), , 283-302. Doi: doi.org/10.28979/jarnas.844796, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, ÇELEBİ ÜLKÜ, Analyzing the Relationship Between Urban Identity and Urban Transformation Implementations in Historical Process The Case of Isparta. Archnet-IJAR, 9(1), , 158-180. (2015), (The Avery Index to Architectural Periodicals )
 • 4 BEYHAN Şefika Gülin, Öçal Huriye, Isparta da Modernizm Etkisindeki Konutların Mimari Kimliği Üzerine. Mimarlık , 44-51. (2010), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BEYHAN Şefika Gülin, ÜNÜGÜR S.METE, Turizm Yapılarında Kimlik Sorunu ve Belek Kemer Örnekleme Çalışması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-Mühendislik-Teknoloji ve Tasarım Bilimleri, 10(2), , 262-273. (2006), (Diğer)
 • 2 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, ÜNÜGÜR S METE, Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama ve Tasarım Serisi, 4(2), , 79-87. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 Çetin Aslıhan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler-1(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar(2021). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Kadın Akademisyenler Gözüyle Çalışma Yaşamında Kadın Olmak(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 Çetin Aslıhan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık planlama ve tasarım alanında teori ve araştırmalar(2020). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ŞİMŞEK TOLACI SEDA, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Developments in Science and Engineering(2016). St. Kliment Ohridski University Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!