KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111497
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 299
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 14.07.1997
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİNA BİLGİSİ (YL) 28.07.1999
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİNA BİLGİSİ (DR) 08.07.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilirlik, Kentsel ve Mimari Kimlik, Turizm Mimarlığı, Modern Dönem Mimarlığı, Kültür ve Kent Çalışmaları, Sürdürülebilir Mimarlık, Bina Tipolojileri (Konaklama yapıları, kültür yapıları, spor tesisleri, vb. yapı grupları)
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Analyzing the Place of Isparta Governor’s Building in the Urban Memory. Arts, 12(6), , 1-29. Doi: 10.3390/arts12060241, (2023), (Diğer)
 • 2 AVCI ALİ BERKAY, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Revealing the climate-responsive strategies of traditional houses of Urla, İzmir. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 14(1), , 18-34. Doi: 10.22712/susb.20230003, (2023), (The Avery Index to Architectural Periodicals )
 • 3 AVCI ALİ BERKAY, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, A Case Study on Experiential Learning in Architecture: Accessible, Climate-Responsive, and Flexible House Designs. EMARA: Indonesian Journal of Architecture, 8(1), , 14-21. Doi: 10.29080/eija.v8i1.1654, (2022), (Diğer)
 • 4 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Traces of Modernism in the Mosque Architecture of the Republican Period; The Example of Isparta and Burdur. Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, 14(4), , 1074-1089. Doi: 10.35674/kent.1012836, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 AKÖZ ÇEVRİMLİ AYTEN BEGÜM, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Termal Turizm Yapıları Özelinde Mimari Kimlik Analizi ve Etkileşim Şemasının Oluşturulması: Pamukkale – Karahayıt Örneği. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Science, 6(2), , 283-302. Doi: doi.org/10.28979/jarnas.844796, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 AKÖZ AYTEN BEGÜM, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Güneykent Gül Hasatı Turizminin MekansalAnalizleri. Journal of World of Turks(ZfWT), 11(2), , 89-111. (2019), (Diğer)
 • 7 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, ÇELEBİ ÜLKÜ, Analyzing the Relationship Between Urban Identity and Urban Transformation Implementations in Historical Process The Case of Isparta. Archnet-IJAR, 9(1), , 158-180. (2015), (The Avery Index to Architectural Periodicals )
 • 8 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, ÇELEBİ ÜLKÜ, Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Tespit Çalışması Isparta Halı İpliği Fabrikaları ve Boyahaneleri. Zfwt Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(3), , 79-101. (2015), (Diğer)
 • 9 BEYHAN Şefika Gülin, Öçal Huriye, Isparta da Modernizm Etkisindeki Konutların Mimari Kimliği Üzerine. Mimarlık , 44-51. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 10 Altun Sedef, BEYHAN Şefika Gülin, Esengil Recep, Sustainable Rural Tourism in Akseki Sarıhacılar Village. OPEN HOUSE INTERNATIONAL, 32(4), , 98-106. (2007), (AHCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Isparta kent kimliğinde bir modern dönem cami örneği. III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu İSASOR-2019 (2019). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Çetin Aslıhan, Çelik Eda, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Kentsel Izgara Formunun Kullanıcı Hareketlerine Etkisinin Mekân Dizim Yöntemi ile İncelenmesi Isparta Kafeler Caddesi Örneği. idealkent, Kent Araştırmaları Dergisi (Journal of Urban Studies), 11(31), , 2034-2053. Doi: DOI: 10.31198/idealkent.713447, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 Haştemoğlu Birsen, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Isparta Demirci Efe Konağının Mimari Açıdan Analizi ve Yeniden İşlevlendirilmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), , 17-32. Doi: 10.30785/mbud312375, (2017), (TR DİZİN)
 • 3 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Isparta Kentinde Yaşanan Modernizmin Kent Kültürü ve Tipolojisi Üzerine Yansımaları. İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, 7(18), , 116-143. (2016), (EBSCO)
 • 4 BEYHAN Şefika Gülin, ÜNÜGÜR S.METE, Turizm Yapılarında Kimlik Sorunu ve Belek Kemer Örnekleme Çalışması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-Mühendislik-Teknoloji ve Tasarım Bilimleri, 10(2), , 262-273. (2006), (Diğer)
 • 5 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, ÜNÜGÜR S METE, Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama ve Tasarım Serisi, 4(2), , 79-87. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Isparta Valide Cami, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI. Poster Sunumları- Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 18-19 Aralık, Bolu, s: 18. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI. Poster Sunumları- Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 18-19 Aralık, Bolu, (2015). (Özet bildiri)
 • 2 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Beyhan, Ş.G., 2008. Isparta'da Modernizmin Etkisinde Bir Dini Yapı Örneği , Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV. Poster Sunumları- Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 26-27 Aralık, Bursa, s: 15. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV. Poster Sunumları- Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, (2008). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Araştırmalar VII(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AVCI ALİ BERKAY, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Current Debates in Architecture, Planning and Design(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, HAŞTEMOĞLU HASAN ŞEHMUZ, İslamköy'de Geleneksel Yerleşim ve Konut(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 Çetin Aslıhan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler-1(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 Akdağ Nurcihan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar(2021). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Kadın Akademisyenler Gözüyle Çalışma Yaşamında Kadın Olmak(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 Çetin Aslıhan, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Mimarlık planlama ve tasarım alanında teori ve araştırmalar(2020). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ŞİMŞEK TOLACI SEDA, BEYHAN ŞEFİKA GÜLİN, Developments in Science and Engineering(2016). St. Kliment Ohridski University Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 İslamköy'de Geleneksel Yerleşim ve Konut, Bilimsel Kitap, Editör, 21.12.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!