KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi İsmail UZUN
Birimi Teknik Eğitim Fakültesi
Bölüm Elektrik Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Elektrik Makinaları Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (246)2118271
E-Posta ismailuzun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 24.07.1987
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 06.07.2011
Doktora
İLGİ ALANLARI
Mimari Tasarım,Meslek Resim,Bina Bilgisi,Ahşap ve Kargir Yapı Teknolojileri,Ahşap Oyuncak,Karayolu ulaştırması
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SANCAK, E., UZUN, İ. ve ÇANKIRAN, O., "Yapı Blok ve Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Sıkı-tüf (Küfeki) Volkanik Hammaddesinin Fiziko-Mekanik Özellikleri", International Journal of Engineering Research and Development, Vol.2, No.1, page:34-39, January 2010
 • 2 Kılınçarslan, Ş.,Başyiğit, C. ve Uzun,İ. ,2010, "Ağır betonların sülfat etkisindeki mekanik özellikleri" SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol 2, No 2, s.60-71,Isparta
 • 3 KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., AKTAŞ, H., ÇANKIRAN, O., ÜRGÜP, M.N., UZUN,İ. 2007. "Yalvaç Pisidia Antiocheia Kentinde Kullanılan Tuğla ve Bağlayıcı Malzemelerin Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması" Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2007 (2) 1-6
 • 4 ÇANKIRAN, O., UZUN, İ., 1999, Yapı Blok ve Kaplama Taşlarında Görülen Bozulmalar, Nedenleri, Önlenmesi ve Onarımı, Türkiye Taş Dünyası -Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi Dergisi, Sayı: 11, s. 126-129, İzmir.
 • 5 ÇANKIRAN, O., UZUN, İ., 1999, Duvar ve Elemanlarının Bozulma Nedenleri ve Alınacak Önlemler I , İnşaat & Malzeme Dergisi, Sayı: 144 s. 44-47, İstanbul.
 • 6 ÇANKIRAN, O., UZUN, İ., 1999, Duvar ve Elemanlarının Bozulma Nedenleri ve Alınacak Önlemler II , İnşaat & Malzeme Dergisi, Sayı: 145 s. 65-68, İstanbul.
 • 7 ÇANKIRAN, O., UZUN, İ., 1999, Pomza Taşlı Blok Elemanları : BİMSBLOKLAR , Yapı Malzeme - İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi, Sayı: 43 s. 164-167, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sercan SERİN, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN, Mustafa KARAŞAHİN, Şebnem KARAHANÇER, İsmail UZUN, Çağrı BAYRAK, Süleyman GÖKOVA, Buket ÇAPALI, Nihat MOROVA, Asfalt Kaplamalı Yollarda Sıkışma Kontrollerinin Farklı Tahribatsız Test Metotlarıyla Gerçekleştirilmesi,Karayolu 3. Ulusal Kongresi,25-27 Kasım, 2014.Ankara.
 • 2 Kılınçarslan, Ş., Sancar, S., Uzun, İ. 2011, "Barit Agregalı Ağır Betonların Betonarmede Kullanılabilirliği" 6th International Advaced Technologies Symposium (IATS'11) Elazığ-Turkey on May 16-18.
 • 3 Uzun, İ., Dayıoğlu, U., Terzi, S., 2007, Yapı İşletmesi Ve Maliyet Hesabı Dersinde Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES2007), Kocaeli
 • 4 Kılınçarslan, Ş., Başyiğit, C., Uzun, İ., Kaçar, A., Akkurt, İ., ve Mavi, B., " Pomzanın Radyasyon Soğurma Katsayısının Araştırılması", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 343-346, Isparta, 2005.
 • 5 UZUN, İ., KILINÇARSLAN, Ş., ve BAŞYİĞİT, C., 2002, Öğretimde Bina Bilgisi Dersi Programının Geliştirilmesi ile İlgili Çalışma , XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Andezitin Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2011.SDU Fen Bilimleri Enstitusu Yapi Egitimi Anabilim Dali,Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 UZUN, İ., ÇANKIRAN, O., ve SANCAK, E,. 2002 Yapı Blok ve Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Isparta-Sav Sıkıtüflerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması , SDÜ AF-282, Sonuç Raporu, 28 s., Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDU-BAP, 2008, "Kimyasal Etkilere Dayanıklı Katkılı Çimento Üretimi", 1646-M-08 nolu Münferit Proje, (Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Emre SANCAK, Öğr.Gör. İsmail UZUN ve Öğr.Gör. Osman ÇANKIRAN)
 • 2 SDÜ BAP,2006,"Radyasyon Zırhlamasında Kullanılan Ağır Betonların Durabilite Yönünden İncelenmesi",1242-M-06 nolu Münferit Proje,(Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr Şemsettin KILINÇARSLAN, Yrd.Doç.Dr Celalettin BAŞYİĞİT ve Öğr.Gör.İsmail UZUN)
 • 3 Yrd.Doç.Dr. Celalettin BAŞYİĞİT, Ziraat Y. Müh. Cemalettin Ayhan AKKAYA, Öğr. Gör. Şemsettin KILINÇARSLAN, Öğr. Gör. Osman ÇANKIRAN, Öğr.Gör. Güngör SERİN, Öğr.Gör. İsmail UZUN, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Arş.Gör. Hakan SARIKAYA, Arş.Gör. Ayşe KAÇAR. Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin Kurulması. 2004/100 Nolu Alt Yapı Projesi
 • 4 Doç. Dr. İskender AKKURT, Yrd.Doç.Dr. Celalettin BAŞYİĞİT, Yrd.Doç.Dr. Kemal T. YÜCEL, Yrd.Doç.Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN, Arş.Gör.Cengiz ÖZEL, Öğr. Gör. İsmail UZUN. S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi'nde "Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Kalite Kontrol ve Denetimi, Meslek İçi Seminer Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Geliştirme Laboratuarının Kurulması S.D.Ü. A.F. 2005/108 nolu alt yapı projesi.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Sosyal Sorumluluk Projesi"Doğal Ahşap Oyuncaklar"SDÜ Kreş ve Anaokuluna Yapıldı.
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Yapı Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkanı Yardımcılığı
 • 2 Teknik Eğitim Fakültesi,Fakülte Sekreterliği
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Eğitim Sen Isparta İl Yönetimin deEğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Kurum İdare Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Ahşap Temel İşlemleri
Ahşap Kaplama ve Doğrama Teknikleri
Ahşap Temel İşlemleri
Bina Bilgisi
Bina Maliyeti ve Ekonomisi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Demiryolu Ulaştırması
Detay Tasarımında Kurallar
Fiziksel Çevre Kontrolü
Geleneksel Yapılar
Kalıp Çatı Teknikleri
Kalıp ve Çatı Teknikleri
Meslek Resim
Mimari Proje III
Mimari Proje IV
Okul deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Uyğulaması
Sıhhi Tesisat Bilgisi
Sıhhi Tesisat Bilğisi
Tasarı Geometri
Teknik Resim
Teknik Resim Perspektif I
Teknik Resim Perspektif II
Temel Tasarım I
Tesisat Bilgisi
Yapı Bilgisi I
Yapı Bilgisi III
Yapı Fiziği
Yapı İşleri ve Maliyet Hesabı
Yapı İşleri Ve Maliyet Hesaplaması
Yapı Malzemesi
Yapı Perspektifi
Yapı Tekniği ve Uygulaması V (Ahşap III)
Yapı teknolojileri I
 
Bu İçeriği Paylaş!