Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut Ruşen COŞKUN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Mahmut Ruşen COŞKUN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462118340
E-Posta rusencoskun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER 27.12.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 18.10.2001
Doktora
İLGİ ALANLARI
Müzik Ev ortamında dijital muzik kaydı.
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Abdülbaki Nasır Dede'nin Tahririyesi'nin Çeviri Yazımı".
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TİKA, S.D.Ü. işbirliği çerçevesinde, Afgan (Özbek)'lı radyo ve televizyonculara stüdyo eğitimi vermek.
 • 2 TİKA, S.D.Ü. işbirliği çerçevesinde, Libyalı'lı radyo ve televizyonculara stüdyo eğitimi vermek.
 • 3 TİKA, S.D.Ü. işbirliği çerçevesinde, Moritanya'lı radyo ve televizyonculara stüdyo eğitimi vermek.
 • 4 TİKA,S.D.Ü. işbirliği çerçevesinde Karadağlı radyocuların eğitimi.
 • 5 TİKA, S.D.Ü. işbirliği çerçevesinde, Afgan'lı radyo ve televizyonculara stüdyo eğitimi vermek.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kültür Bakanlığı,Gagauz Türkleri Belgeselinin, ses düzenlemeleri.
 • 2 "Isparta Folkloru 3" Kitap ve Cd' sinin hazırlanmasında arazi, stüdyo ses ve müzik kayıtlarının alınması.
 • 3 "Isparta Folkloru 2" Kitap ve Cd' sinin hazırlanmasında arazi, stüdyo ses ve müzik kayıtlarının alınması.
 • 4 "Isparta Folkloru 1" Kitap ve Cd' sinin hazırlanmasında arazi, stüdyo ses ve müzik kayıtlarının alınması.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Radyo Yayıncılığında, Müzik Teknolojisi ve Hücum Kayıt
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 7. Uluslararası Bahar Şenliği'ne "Grup Sahil" olarak katılmak.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 6.Uluslararası Bahar Şenliği'ne "Grup Sazname" olarak katılmak.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, "Türk Sanat Müziği Korosu" konseri.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Korosu "Avni Anıl" konseri.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Kanser, Tanı ve Tedavi Merkezi Yararına "Grup Sahil" olarak konser.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, 4. Uluslararası Bahar Şenliği'ne "Grup Sahil" olarak katılmak.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Klasik Türk Musikisi Topluluğu " Geleneksel Türk Sanat Musikisi" konseri.
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 "Baki Kalan Nağmeler" İsmli Radyo Programının, Süleyman Demirel Üniversitesi Radyosu' nda Yayınlanması. (1998 - 2010)
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 "Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlit Sempozyumu" na katılım ve katkı.
 • 2 Akdeniz Üniversitesi, "6. Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği" ne "Grup Sahil" olarak katılmak.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, "Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu" na katılım ve katkı.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü.
VERDİĞİ DERSLER
Akustik Analizleri
Dünya Müzikleri
GTSM Kuramları
HD Non-Lineer Kurgu
Müzik Analizleri
Müzik Teknolojisi
Müzik ve Medya
PA Sistemleri
Popüler Müzik Tarihi
Popüler Müzik Tarihi ÜOS
Radyo Program Yapımı
Radyoda program yapımı
Ses Kaydı
Studyo Bilgileri ve Uygulamaları
Türk Müzik Tarihi
Yukarı çık