Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet GÜRDAL
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet GÜRDAL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Analiz Ve Fonksiyon Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462114101
E-Posta gurdalmehmet@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.gurdalmehmet.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 15.7.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 8.9.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 26.2.2004
İLGİ ALANLARI
Fonksiyonel analiz (İdeal yakınsaklık), Operatör Toeri (Toeplitz operatörleri, Hardy uzayları), Berezin sembolü, Üretici Çekirdek,
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Pehlivan S., Gürdal M., Analiz(Seriler), IV. Baskı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 47, SDU Basımevi, Isparta, 215 s., 2015.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Açık I., Gürdal M., Şahiner A., On the n-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, Kütahya, 208-215, 2006.
 • 2 Düden F.K., Şahiner A., Gürdal M., Completion of Linear 2-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, Kütahya, 310-316, 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürdal, M., Şöhret F., On Some Operator Equations in The Space of Analytic Functions and Related Questions, TMD XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu Programı, 31 Ağustos - 3 Eylül 2009, Şirince, İzmir.
 • 2 Açık I., Gürdal M., Şahiner A., On the n-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya.
 • 3 Düden F.K., Şahiner A., Gürdal M., Completion of Linear 2-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya.
 • 4 Güncan A., Gürdal M., Aytar S., 2002. Sonlu boyutlu uzaylarda istatistiksel yakinsaklik üzerine, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylul 2002, Mersin.
 • 5 Gürdal M., Aytar S., Güncan A., 2002. A Statistical limit points of real number sequence, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylul 2002, Mersin.
 • 6 Güncan A., Aytar S., Gürdal M., 2001. R^n de istatistiksel yakinsaklik üzerine, XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylul 2001, Eskişehir.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Gürdal, M., Pehlivan, S., Memmedov, M., 2000. Robinson's Theorem for Non-archimedean Banach Spaces, The 3rd European Congress of Mathematics, Barcelona.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Non-Archimedean Banach Uzaylar Üzerinde Sonsuz Matrisler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
 • Doktora Tezi
 • 1 Bazı Yakınsaklık Tipleri, SDU Fen Bilimleri, 26.03.2004
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Havva Tilki, Banach Cebirlerinin Bazı Deddens Alt Uzayları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 30.01.2018
 • 2 Ayşe Nazlı KINCI, Süreksiz Katsayılı Sturm-Liouville Operatörü İçin Spektral Analizin Bazı Problemleri, 24.01.2017, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 3 Arzu OKUDAN, Berezin Sayıları İçin Kuvvet Eşitsizliği, 21.01.2017, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 4 Mehmet Onur Özgür, Genelleştirilmiş Modulüs İstatistiksel Yakınsaklık, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 10.02.2016
 • 5 Halil Sarı, İdeallere Göre A-istatistiksel Yakınsaklık, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2014
 • 6 Hasret Değer, Berezin sembolleri ve Abel yakınsaklık ile ilgili bazı sonuçlar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014
 • 7 M.B. Huban, Olasılıksal 2-normlu uzaylarda bazı yakınsaklık tipleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstütüsü, 2012
 • 8 Ulaş Yamancı, Berezin Sembolleri ve Toeplitz Operatörleri ile İlgiliş bazı Sonuçlar, SDÜ Fen Bilimleri Enstütüsü, 2012
 • 9 Filiz Yılmaz, AX=lamdaXA Tipindeki Operatör Denklemlerin Çözümü Hakkında, SDÜ Fen Bil. 2010
 • 10 Işıl Açık, 2-Banach Uzayları, SDÜ Fen Bilimleri Enst., Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mualla Birgül Huban, Englis Operatör Cebirleri ve İlgili Problemler, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2018
 • 2 Ulaş Yamancı, Berezin sembolü ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2016.
 • 3 Banu Güntürk, Hiperstone Uzaylar ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2014
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Toeplitz ve Köreltilmiş Toeplitz Operatörleri İçin Bazı problemler, Fransa Bosphorus 2509 uluslararsı proje, Tübitak 109T590, 2010-2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Üretici Çekirdekli Hilbert Uzaylarında Özeşlenik Operatörlerin Fonksiyonları için Grüss Tipli Eşitsizlikler ve İlgili Sonuçlar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FYL-2018-6696, 2018--....
 • 2 Bazı operatör eşitsizlikleri ve onların uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FYL-2018-6700, 2018--....
 • 3 Englis Operatör Cebirleri Ve İlgili Problemler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4434-D1-15, 01.10.2015--12.06.2018.
 • 4 Banach Cebirlerinin Bazı Deddens Alt Uzayları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4799-YL1-16, 2016--2018
 • 5 Üretici Çekirdekler, Englis Cebirleri Ve Bazı Uygulamalar, TÜBİTAK 115F265 nolu proje, 01/08/2015--01/08/2016
 • 6 Berezin sembolü ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Universitesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Koordinasyon Birimi, ÖYP05512-DR-13, 2014-2016.
 • 7 Genelleştirilmiş Modulüs İstatistiksel yakınsaklık, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4165-YL1-14, Kasım 2014-Kasım 2015.
 • 8 Hiperstone Uzaylar ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3464-D1-13, Şubat 2013-Ağustos 2014.
 • 9 İdeallere göre A-istatistiksel Yakınsaklık, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3463-YL1-13, Şubat 2013-Şubat 2014.
 • 10 Olasılıksal 2-normlu uzaylarda bazı yakınsaklık tipleri, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2947-YL-11, 2011-2013.
 • 11 AX=lamdaXA Tipindeki Operatör Denklemlerin Çözümü Hakkında, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 1918-YL-09, 2009-2010.
 • 12 2-Banach Uzaylarında Yaklaşım, Kararlılık ve Yakınsaklık, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (1002), TBAG-HD/167, 106T230 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2006-2007.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Operatörler teorisinin bazı problemlerinde Duhamel çarpımlarının Uygulamaları, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (1002), TBAG-HD/327, 107T649 Nolu Proje, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2008-2009.
 • 2 Bazi Yakinsaklik Tipleri, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 583 Nolu Proje, 2002-2004
 • 3 Non-Archimedean Banach Uzaylar Üzerinde Sonsuz Matrisler, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 92 Nolu Proje, 1999.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2016), 19-23 May 2016, Istanbul Commerce University, Bodrum-Muğla, Turkey, http://icrapam.org/2016/Program2016.pdf
 • 2 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), 3-6 June 2015, Istanbul Commerce University, Istanbul ,Turkey, http://www.icrapam.org/ICRAPAMProgram.pdf
 • 3 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, page 120, 6-9 November 2014, Antalya, Turkey, http://2014.icrapam.org/ICRAPAMProgram.pdf
 • 4 The Algerian-Turkish International days on Mathematics 2012, ATIM-2012, 09-11 October 2012, Annaba, Algeriahttp://www.univ-annaba.org/ATIM2012/ATIM%20Scientific%20Program.pdf
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 19-23 May 2016, Bodrum-Muğla, Turkey, Bilimsel Komite
 • 2 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 3-9 June 2015, İstanbul, Turkey, Bilimsel Komite
 • 3 International Conference on Advancements in Mathematical Sciences (AMS 2015), November 05-07, 2015, International Organizing Committee, http://amsconference.com/committees.html
 • 4 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, page 120, 6-9 November 2014, Antalya, Turkey, Bilim Komite
 • 5 XI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-11 Eylül 1998, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP-2015), Ankara, 2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014 yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü, 2015, Isparta, İkincilik
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Yayınları Teşvik Ödülü, Isparta, 2003.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://www.gurdalmehmet.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Mathematical Society
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Global Journal of Mathematical Analysis (GJMA), 2018
 • 2 Advances in Linear Algebra & Matrix Theory, 2018
 • 3 Universal Journal of Computational Mathematics, 2018
 • 4 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science, Editor, 2018
 • 5 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of Natural and Applied Sciences), 2018
 • 6 Esi Journal Publishes Research Papers in Mathematics and Statistics, 2016
 • 7 Global Journal of Mathematical Analysis (GJMA), 2016
 • 8 Advances in Linear Algebra & Matrix Theory, 2016
 • 9 Universal Journal of Computational Mathematics, 2016
 • 10 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science, Editor, 2016
 • 11 Global Journal of Mathematical Analysis (GJMA), 2014
 • 12 Universal Journal of Computational Mathematics, 2013
 • 13 Advances in Linear Algebra & Matrix Theory, 2013
 • 14 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science, Editor, December 5, 2012-
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Southeast Asian Bulletin of Mathematics, July 16, 2018
 • 2 Thai Journal of Mathematics, 13 August, 2018
 • 3 American Institute of Physics, AIP, September 11, 2018
 • 4 American Institute of Physics, AIP, September 11, 2018
 • 5 Universal Journal of Computational Mathematics, September 25, 2018
 • 6 Facta Universitatis Series Mathematics and Informatics,
 • 7 Journal of Inequalities and Special Functions, March 12, 2018
 • 8 Applied Mathematics E-Notes, May8, 2018
 • 9 Communications in Mathematics and Applications, February 06, 2018
 • 10 Communications in Mathematics and Applications, February 05, 2018
 • 11 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, February 05, 2018
 • 12 Songklanakarin Journal of Science and Technology, 08.02.2017
 • 13 Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Mart 2017
 • 14 Konuralp Journal of Mathematics, Mart 2017
 • 15 Journal of Discontuinty, Nonlinearity and Complexity, July 2017
 • 16 Journal of Creative Mathematics and Informatics, July 2017
 • 17 Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics
 • 18 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 22.01.2016
 • 19 New Trends in Mathematical Sciences, 26.01.2016
 • 20 Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics , 2016
 • 21 Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 2016
 • 22 Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2016
 • 23 Journal of Inequalities and Special Functions ( JIASF ) , Aralık 2016
 • 24 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, Aralık 2016
 • 25 INDIAN JOURNAL OF MATHEMATICS (IJM) / BULLETIN OF THE ALLAHABAD MATHEMATICAL SOCIETY (Bulletin)
 • 26 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 2015a
 • 27 Universal Journal of Computational Mathematics, April 2015
 • 28 International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Haziran, 2015
 • 29 British Journal of Mathematics & Computer Science, 2015b
 • 30 Contemporary Analysis and Applied Mathematics, August 2015
 • 31 Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications , 27 nisan 2015
 • 32 British Journal of Mathematics & Computer Science (BJMC), 11 HAZİRAN 2015
 • 33 MR3346136, Mathematical Reviews, American Mathematical Society, 2015
 • 34 British Journal of Mathematics & Computer Science, 2015c
 • 35 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 2015b
 • 36 MR3372218, Math Review, American Mathematical Society, 2015
 • 37 Universal Journal of Computational Mathematics, 16.11.2015
 • 38 Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 14.11.2015
 • 39 Mathematic Science Letters, Eylül 2014
 • 40 MR3261882 Mathematical Reviews, American Mathematical Society (Reißinger, J., A generalized maximum principle for convolution operators in bounded regions. Real Anal. Exchange 38 (2012), no. 2, 353--375.), 2014
 • 41 MR3184339, Math Review, American Mathematical Society, 2014.
 • 42 MR3259533, AMS reviwer, (Hazarika, Bipan On difference ideal convergence of double sequences in random 2-normed spaces. Acta Math. Vietnam. 39 (2014), no. 3, 393--404.)
 • 43 Journal of Operators, 31 ekim 2014
 • 44 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science Journal, 15 ekim 2014
 • 45 Analysis in Theory and Applications (ATA), 2014
 • 46 Journal of the Egyptian Mathematical Society (JOEMS), February 2014
 • 47 Journal of the Egyptian Mathematical Society (JOEMS), July 01, 2014
 • 48 MR3165305, Mathematical Reviews, American Mathematical Society
 • 49 MR3162125, Mathematical Reviews, American Mathematical Society
 • 50 Global Journal of Mathematical Analysis (GJMA), 30 June 2014
 • 51 Nepali Mathematical Science Report, February, 2014
 • 52 Afrika Matematika, March, 2014
 • 53 British Journal of Mathematics & Computer Science, 2014
 • 54 Fractional Calculus and Applications Group, November, 2013
 • 55 Journal of the Egyptian Mathematical Society, November, 2013
 • 56 Horizon Research Publish, 2013
 • 57 Journal of Hyperstructures, March, 2013
 • 58 International Journal of Analysis, January, 2013
 • 59 Journal of Mathematical Analysis (JMA), March 2013
 • 60 Communications Faculty of Sciences Universtiy of Ankara, Series A1: Mathematics and Statistics, March, 2013
 • 61 Afrika mathematica, AFMA, July 2013
 • 62 Journal of Mathematical Analysis (JMA), December 2012
 • 63 Matematicki Vesnik (February,2012)
 • 64 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science journal (TAMCS), February, 2012
 • 65 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science journal (TAMCS), March, 2012
 • 66 Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica, 2012
 • 67 Applied Mathematics (AM), 2012
 • 68 Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications (JMS), May, 2012
 • 69 Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications (JMS)
 • 70 Matematicki vesnik (MV, April)
 • 71 Journal of Mathematical Analysis, 2011
 • 72 Matematicki Vesnik (August,2011)
 • 73 Novi Sad Journal of Mathematics
 • 74 Applied Mathematics E-Notes
 • 75 Bulletin of the Allahabad Mathematical Society (BAMS)
 • 76 Applied Sciences (APPS)
 • 77 Journal of Mathematical Sciences" in Tamsui Oxford University
 • 78 Southeast Asian Bulletin of Mathematics
 • 79 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Linear and Multilinear Algebra, July 10, 2018
 • 2 Journal of Inequalities and Applications, July 16, 2018
 • 3 Filomat, September 10, 2018
 • 4 Journal of Frontiers of Mathematics in China, 06.03.2107
 • 5 Turkish Journal of Mathematics, 06.03.2017
 • 6 Filomat, August 2017
 • 7 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 29 Eylül 2015
 • 8 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 1, July 2015
 • 9 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 2, July 2015
 • 10 Filomat, 02 Temmuz 2015
 • 11 Filomat, 06 Ağustos 2015
 • 12 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 3, August 2015
 • 13 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 4, August 2015
 • 14 Filomat, 16 nisan 2015
 • 15 Abstract and Applied Analysis, 24 April, 2014
 • 16 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, February, 2014
 • 17 Abstract and Applied Analysis, 30 June, 2014
 • 18 The Scientific World Journal, 10 May 2014
 • 19 Proceedings of the National Academy of Sciences, Physical Sciences (NASA),30 June 2014
 • 20 Abstract and Applied Analysis, 25 February, 2014
 • 21 Kuwait Journal of Science, mart, 2014
 • 22 Mathematica Slovaca, 7 ocak 2014
 • 23 Kuwait Journal of Science, 6 mart 2014
 • 24 Mathematical & Computational Applications, 2014
 • 25 Iranian Journal of Fuzzy Systems, Ekim 27, 2014
 • 26 Mathematical & Computational Applications, 2014
 • 27 The Scientific World Journal, 17.09.2014
 • 28 The Scientific World Journal, 01.09.2014
 • 29 Abstract and Applied Analysis, Eylul, 2013
 • 30 Acta Mathematica Scientia (AMASCI), May 18, 2013
 • 31 Journal of Inequalities and Applications, March 11, 2013
 • 32 Abstract and Applied Analysis, 2013
 • 33 Acta Scientiarum. Technology (March, 2013)
 • 34 Journal of Inequalities and Applications, January 2013
 • 35 Advances in Difference Equations, February, 2013
 • 36 Abstract and Applied Analysis, 21 October, 2013
 • 37 Abstract and Applied Analysis, Ekim, 2013
 • 38 Kuwait Journal of Science, Ekim, 2013
 • 39 Abstract and Applied Analysis, 26 Eylul, 2013
 • 40 Acta Scientiarum. Technology (May, 2012)
 • 41 Journal of Inequalities and Applications, July 2012
 • 42 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding, July 2012
 • 43 Iranian Journal of Science and Technology , March, 2012
 • 44 Operator Theory: Advances and Applications, Proceedings of IWOTA-2011, May, 2012
 • 45 Journal of Inequalities and Applications, December 2012
 • 46 An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza lasi Math, 2012
 • 47 Journal of Inequalities and Applications, 2011
 • 48 Mathematical and Computer Modelling (2011)
 • 49 Applied Mathematics Letter 2010
 • 50 Computers and Mathematics with Applications, 2010
 • 51 Applied Mathematics Letters, 2009
 • 52 Computers and Mathematics with Applications, 2009
 • 53 Mathematical Modelling and Analysis
 • 54 Balkan Journal of Geometry and its Applications (BJGA)
 • 55 Computers & Mathematics with Applications (CAMWA)
 • 56 Discrete Dynamics in Nature and Society
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Ekim 2015-...)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Haziran 2015-Ekim 2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 04.06.2005-14.01.2006
VERDİĞİ DERSLER
Analiz I
Analiz I (Mat. Böl.)
Analiz II
BANACH UZAYLARI
Bil. Sist. Öğrt. Mat II(I.öğrt)
Bil. Sist. Öğrt. Mat II(II.öğrt)
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çevre Mühendisliği Mat 2
Elektrik Mat II(1-A)
Elektrik Mat II(1-B)
Elektrik Mat II(II.öğrt)
Fonksiyonel Analiz I
Fonksiyonel Analiz II
Genel matematik I
Genel Matematik II
Hardy-Hilbert Uzayında Operatörlere Giriş
Hilbert Uzayında Sınırlı Lineer Operatörler
Iraksak Seriler
Iraksak seriler I
Iraksak Seriler II
Kalkülüs 1
Kalkülüs 2
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi
KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I
KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ II
Lineer 2-Normlu Uzaylar
Matematik 1
MATEMATİK I
matematik I(Tekstil Müh.)
MATEMATİK II
MATEMATİK III
MATRİS ve LİNEER DÖNÜŞÜMLER
Operatör Teori ve Berezin Sembolleri
Ölçüm ve İntegral
REEL ve SOYUT ANALİZ
Soyut Matematik I
Soyut Matematik II
Toeplitz ve Hankel Operatörlerine Giriş
Üretici Çekirdekli Hilbert Uzaylarında Operatör Teori
Yukarı çık