KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet GÜRDAL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Analiz Ve Fonksiyon Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462114101
E-Posta gurdalmehmet@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.mehmetgurdal.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 15.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 08.09.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 26.02.2004
İLGİ ALANLARI
Fonksiyonel analiz (İdeal yakınsaklık), Operatör Toeri (Toeplitz operatörleri, Hardy uzayları), Berezin sembolü, Üretici Çekirdek,
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Pehlivan S., Gürdal M., Analiz(Seriler), IV. Baskı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 47, SDU Basımevi, Isparta, 215 s., 2015.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Açık I., Gürdal M., Şahiner A., On the n-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, Kütahya, 208-215, 2006.
 • 2 Düden F.K., Şahiner A., Gürdal M., Completion of Linear 2-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, Kütahya, 310-316, 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürdal, M., Şöhret F., On Some Operator Equations in The Space of Analytic Functions and Related Questions, TMD XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu Programı, 31 Ağustos - 3 Eylül 2009, Şirince, İzmir.
 • 2 Açık I., Gürdal M., Şahiner A., On the n-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya.
 • 3 Düden F.K., Şahiner A., Gürdal M., Completion of Linear 2-normed spaces, XIX. Ulusal Matematik sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya.
 • 4 Güncan A., Gürdal M., Aytar S., 2002. Sonlu boyutlu uzaylarda istatistiksel yakinsaklik üzerine, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylul 2002, Mersin.
 • 5 Gürdal M., Aytar S., Güncan A., 2002. A Statistical limit points of real number sequence, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylul 2002, Mersin.
 • 6 Güncan A., Aytar S., Gürdal M., 2001. R^n de istatistiksel yakinsaklik üzerine, XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylul 2001, Eskişehir.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Gürdal, M., Pehlivan, S., Memmedov, M., 2000. Robinson's Theorem for Non-archimedean Banach Spaces, The 3rd European Congress of Mathematics, Barcelona.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Non-Archimedean Banach Uzaylar Üzerinde Sonsuz Matrisler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
 • Doktora Tezi
 • 1 Bazı Yakınsaklık Tipleri, SDU Fen Bilimleri, 26.03.2004
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hamdullah Başaran, Bazı Operatör Eşitsizlikleri ve Onların Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 18.01.2019.
 • 2 Havva Tilki, Banach Cebirlerinin Bazı Deddens Alt Uzayları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 30.01.2018
 • 3 Ayşe Nazlı KINCI, Süreksiz Katsayılı Sturm-Liouville Operatörü İçin Spektral Analizin Bazı Problemleri, 24.01.2017, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 4 Arzu OKUDAN, Berezin Sayıları İçin Kuvvet Eşitsizliği, 21.01.2017, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 5 Mehmet Onur Özgür, Genelleştirilmiş Modulüs İstatistiksel Yakınsaklık, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 10.02.2016
 • 6 Hasret Değer, Berezin sembolleri ve Abel yakınsaklık ile ilgili bazı sonuçlar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014
 • 7 Halil Sarı, İdeallere Göre A-istatistiksel Yakınsaklık, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2014
 • 8 Ulaş Yamancı, Berezin Sembolleri ve Toeplitz Operatörleri ile İlgiliş bazı Sonuçlar, SDÜ Fen Bilimleri Enstütüsü, 2012
 • 9 M.B. Huban, Olasılıksal 2-normlu uzaylarda bazı yakınsaklık tipleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstütüsü, 2012
 • 10 Filiz Yılmaz, AX=lamdaXA Tipindeki Operatör Denklemlerin Çözümü Hakkında, SDÜ Fen Bil. 2010
 • 11 Işıl Açık, 2-Banach Uzayları, SDÜ Fen Bilimleri Enst., Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mualla Birgül Huban, Englis Operatör Cebirleri ve İlgili Problemler, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2018
 • 2 Ulaş Yamancı, Berezin sembolü ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2016.
 • 3 Banu Güntürk, Hiperstone Uzaylar ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2014
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Toeplitz ve Köreltilmiş Toeplitz Operatörleri İçin Bazı problemler, Fransa Bosphorus 2509 uluslararsı proje, Tübitak 109T590, 2010-2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Üretici Çekirdekli Hilbert Uzaylarında Özeşlenik Operatörlerin Fonksiyonları için Grüss Tipli Eşitsizlikler ve İlgili Sonuçlar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FYL-2018-6696, 2018--....
 • 2 Bazı operatör eşitsizlikleri ve onların uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FYL-2018-6700, 2018--....
 • 3 Englis Operatör Cebirleri Ve İlgili Problemler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4434-D1-15, 01.10.2015--12.06.2018.
 • 4 Banach Cebirlerinin Bazı Deddens Alt Uzayları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4799-YL1-16, 2016--2018
 • 5 Üretici Çekirdekler, Englis Cebirleri Ve Bazı Uygulamalar, TÜBİTAK 115F265 nolu proje, 01/08/2015--01/08/2016
 • 6 Genelleştirilmiş Modulüs İstatistiksel yakınsaklık, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4165-YL1-14, Kasım 2014-Kasım 2015.
 • 7 Berezin sembolü ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Universitesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Koordinasyon Birimi, ÖYP05512-DR-13, 2014-2016.
 • 8 Hiperstone Uzaylar ve Bazı Uygulamaları, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3464-D1-13, Şubat 2013-Ağustos 2014.
 • 9 İdeallere göre A-istatistiksel Yakınsaklık, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3463-YL1-13, Şubat 2013-Şubat 2014.
 • 10 Olasılıksal 2-normlu uzaylarda bazı yakınsaklık tipleri, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2947-YL-11, 2011-2013.
 • 11 AX=lamdaXA Tipindeki Operatör Denklemlerin Çözümü Hakkında, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 1918-YL-09, 2009-2010.
 • 12 2-Banach Uzaylarında Yaklaşım, Kararlılık ve Yakınsaklık, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (1002), TBAG-HD/167, 106T230 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2006-2007.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Operatörler teorisinin bazı problemlerinde Duhamel çarpımlarının Uygulamaları, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (1002), TBAG-HD/327, 107T649 Nolu Proje, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2008-2009.
 • 2 Bazi Yakinsaklik Tipleri, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 583 Nolu Proje, 2002-2004
 • 3 Non-Archimedean Banach Uzaylar Üzerinde Sonsuz Matrisler, Süleyman Demirel Universitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 92 Nolu Proje, 1999.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2016), 19-23 May 2016, Istanbul Commerce University, Bodrum-Muğla, Turkey, http://icrapam.org/2016/Program2016.pdf
 • 2 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), 3-6 June 2015, Istanbul Commerce University, Istanbul ,Turkey, http://www.icrapam.org/ICRAPAMProgram.pdf
 • 3 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, page 120, 6-9 November 2014, Antalya, Turkey, http://2014.icrapam.org/ICRAPAMProgram.pdf
 • 4 The Algerian-Turkish International days on Mathematics 2012, ATIM-2012, 09-11 October 2012, Annaba, Algeriahttp://www.univ-annaba.org/ATIM2012/ATIM%20Scientific%20Program.pdf
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 19-23 May 2016, Bodrum-Muğla, Turkey, Bilimsel Komite
 • 2 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 3-9 June 2015, İstanbul, Turkey, Bilimsel Komite
 • 3 International Conference on Advancements in Mathematical Sciences (AMS 2015), November 05-07, 2015, International Organizing Committee, http://amsconference.com/committees.html
 • 4 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, page 120, 6-9 November 2014, Antalya, Turkey, Bilim Komite
 • 5 XI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-11 Eylül 1998, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP-2015), Ankara, 2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014 yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü, 2015, Isparta, İkincilik
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Yayınları Teşvik Ödülü, Isparta, 2003.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://www.gurdalmehmet.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Mathematical Society
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Contemporary Mathematics
 • 2 Global Journal of Mathematical Analysis (GJMA), 2018
 • 3 Advances in Linear Algebra & Matrix Theory, 2018
 • 4 Universal Journal of Computational Mathematics, 2018
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
 • 6 Journal of Mathematics, Physics and Astronomy
 • 7 International Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • 8 Asian Journal of Algebra
 • 9 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Electronic Journal of Balıkesir University Institute of Science and Technology, 2019
 • 2 Applicable Analysis and Discrete Mathematics (AADM)
 • 3 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
 • 4 Universal Journal of Computational Mathematics, July 19, 2019
 • 5 e-Journal of Analysis and Applied Mathematics (e-JAAM)
 • 6 Universal Journal of Computational Mathematics, Sept. 2019
 • 7 Southeast Asian Bulletin of Mathematics, July 16, 2018
 • 8 Thai Journal of Mathematics, 13 August, 2018
 • 9 American Institute of Physics, AIP, September 11, 2018
 • 10 American Institute of Physics, AIP, September 11, 2018
 • 11 Universal Journal of Computational Mathematics, September 25, 2018
 • 12 Facta Universitatis Series Mathematics and Informatics,
 • 13 Journal of Inequalities and Special Functions, March 12, 2018
 • 14 Applied Mathematics E-Notes, May8, 2018
 • 15 Communications in Mathematics and Applications, February 06, 2018
 • 16 Communications in Mathematics and Applications, February 05, 2018
 • 17 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, February 05, 2018
 • 18 Songklanakarin Journal of Science and Technology, 08.02.2017
 • 19 Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Mart 2017
 • 20 Konuralp Journal of Mathematics, Mart 2017
 • 21 Journal of Discontuinty, Nonlinearity and Complexity, July 2017
 • 22 Journal of Creative Mathematics and Informatics, July 2017
 • 23 Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics
 • 24 INDIAN JOURNAL OF MATHEMATICS (IJM) / BULLETIN OF THE ALLAHABAD MATHEMATICAL SOCIETY (Bulletin)
 • 25 Journal of Inequalities and Special Functions ( JIASF ) , Aralık 2016
 • 26 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, Aralık 2016
 • 27 Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2016
 • 28 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 22.01.2016
 • 29 New Trends in Mathematical Sciences, 26.01.2016
 • 30 Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics , 2016
 • 31 Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 2016
 • 32 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 2015a
 • 33 Universal Journal of Computational Mathematics, April 2015
 • 34 Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications , 27 nisan 2015
 • 35 MR3372218, Math Review, American Mathematical Society, 2015
 • 36 British Journal of Mathematics & Computer Science (BJMC), 11 HAZİRAN 2015
 • 37 International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Haziran, 2015
 • 38 British Journal of Mathematics & Computer Science, 2015b
 • 39 Contemporary Analysis and Applied Mathematics, August 2015
 • 40 Universal Journal of Computational Mathematics, 16.11.2015
 • 41 Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 14.11.2015
 • 42 MR3346136, Mathematical Reviews, American Mathematical Society, 2015
 • 43 British Journal of Mathematics & Computer Science, 2015c
 • 44 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 2015b
 • 45 Global Journal of Mathematical Analysis (GJMA), 30 June 2014
 • 46 Afrika Matematika, March, 2014
 • 47 British Journal of Mathematics & Computer Science, 2014
 • 48 MR3165305, Mathematical Reviews, American Mathematical Society
 • 49 MR3162125, Mathematical Reviews, American Mathematical Society
 • 50 Analysis in Theory and Applications (ATA), 2014
 • 51 Journal of the Egyptian Mathematical Society (JOEMS), February 2014
 • 52 Nepali Mathematical Science Report, February, 2014
 • 53 MR3259533, AMS reviwer, (Hazarika, Bipan On difference ideal convergence of double sequences in random 2-normed spaces. Acta Math. Vietnam. 39 (2014), no. 3, 393--404.)
 • 54 Journal of Operators, 31 ekim 2014
 • 55 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science Journal, 15 ekim 2014
 • 56 MR3184339, Math Review, American Mathematical Society, 2014.
 • 57 Journal of the Egyptian Mathematical Society (JOEMS), July 01, 2014
 • 58 Mathematic Science Letters, Eylül 2014
 • 59 MR3261882 Mathematical Reviews, American Mathematical Society (Reißinger, J., A generalized maximum principle for convolution operators in bounded regions. Real Anal. Exchange 38 (2012), no. 2, 353--375.), 2014
 • 60 Fractional Calculus and Applications Group, November, 2013
 • 61 Journal of the Egyptian Mathematical Society, November, 2013
 • 62 Horizon Research Publish, 2013
 • 63 International Journal of Analysis, January, 2013
 • 64 Journal of Mathematical Analysis (JMA), March 2013
 • 65 Communications Faculty of Sciences Universtiy of Ankara, Series A1: Mathematics and Statistics, March, 2013
 • 66 Journal of Hyperstructures, March, 2013
 • 67 Afrika mathematica, AFMA, July 2013
 • 68 Journal of Mathematical Analysis (JMA), December 2012
 • 69 Matematicki Vesnik (February,2012)
 • 70 Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica, 2012
 • 71 Applied Mathematics (AM), 2012
 • 72 Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications (JMS), May, 2012
 • 73 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science journal (TAMCS), February, 2012
 • 74 Theory and Applications of Mathematics & Computer Science journal (TAMCS), March, 2012
 • 75 Matematicki vesnik (MV, April)
 • 76 Matematicki Vesnik (August,2011)
 • 77 Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications (JMS)
 • 78 Journal of Mathematical Analysis, 2011
 • 79 Bulletin of the Allahabad Mathematical Society (BAMS)
 • 80 Novi Sad Journal of Mathematics
 • 81 Applied Mathematics E-Notes
 • 82 Applied Sciences (APPS)
 • 83 Journal of Mathematical Sciences" in Tamsui Oxford University
 • 84 Southeast Asian Bulletin of Mathematics
 • 85 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Filomat, Sept. 2019
 • 2 Filomat
 • 3 Proceedings of the National Academy Sciences, India Section A: Physical Sciences
 • 4 Turkish Journal of Mathematics, March 2019.
 • 5 Journal of Inequalities and Applications, Mart 2019.
 • 6 Rocky Mountain Journal of Mathematics, September 2019.
 • 7 Journal of Inequalities and Applications
 • 8 Linear and Multilinear Algebra, July 10, 2018
 • 9 Journal of Inequalities and Applications, July 16, 2018
 • 10 Filomat, September 10, 2018
 • 11 Filomat, August 2017
 • 12 Journal of Frontiers of Mathematics in China, 06.03.2107
 • 13 Turkish Journal of Mathematics, 06.03.2017
 • 14 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 1, July 2015
 • 15 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 2, July 2015
 • 16 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 29 Eylül 2015
 • 17 Filomat, 02 Temmuz 2015
 • 18 Filomat, 06 Ağustos 2015
 • 19 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 3, August 2015
 • 20 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding 4, August 2015
 • 21 Filomat, 16 nisan 2015
 • 22 Mathematical & Computational Applications, 2014
 • 23 Mathematical & Computational Applications, 2014
 • 24 Iranian Journal of Fuzzy Systems, Ekim 27, 2014
 • 25 The Scientific World Journal, 17.09.2014
 • 26 Mathematica Slovaca, 7 ocak 2014
 • 27 Kuwait Journal of Science, 6 mart 2014
 • 28 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, February, 2014
 • 29 Abstract and Applied Analysis, 25 February, 2014
 • 30 Kuwait Journal of Science, mart, 2014
 • 31 Abstract and Applied Analysis, 24 April, 2014
 • 32 Abstract and Applied Analysis, 30 June, 2014
 • 33 The Scientific World Journal, 10 May 2014
 • 34 Proceedings of the National Academy of Sciences, Physical Sciences (NASA),30 June 2014
 • 35 The Scientific World Journal, 01.09.2014
 • 36 Abstract and Applied Analysis, Eylul, 2013
 • 37 Acta Mathematica Scientia (AMASCI), May 18, 2013
 • 38 Abstract and Applied Analysis, 2013
 • 39 Acta Scientiarum. Technology (March, 2013)
 • 40 Journal of Inequalities and Applications, January 2013
 • 41 Advances in Difference Equations, February, 2013
 • 42 Journal of Inequalities and Applications, March 11, 2013
 • 43 Abstract and Applied Analysis, 21 October, 2013
 • 44 Abstract and Applied Analysis, Ekim, 2013
 • 45 Kuwait Journal of Science, Ekim, 2013
 • 46 Abstract and Applied Analysis, 26 Eylul, 2013
 • 47 Acta Scientiarum. Technology (May, 2012)
 • 48 Journal of Inequalities and Applications, July 2012
 • 49 The American Institute of Physics (AIP) Proceeding, July 2012
 • 50 Iranian Journal of Science and Technology , March, 2012
 • 51 Operator Theory: Advances and Applications, Proceedings of IWOTA-2011, May, 2012
 • 52 Journal of Inequalities and Applications, December 2012
 • 53 An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza lasi Math, 2012
 • 54 Journal of Inequalities and Applications, 2011
 • 55 Mathematical and Computer Modelling (2011)
 • 56 Computers and Mathematics with Applications, 2010
 • 57 Applied Mathematics Letter 2010
 • 58 Mathematical Modelling and Analysis
 • 59 Balkan Journal of Geometry and its Applications (BJGA)
 • 60 Applied Mathematics Letters, 2009
 • 61 Computers and Mathematics with Applications, 2009
 • 62 Computers & Mathematics with Applications (CAMWA)
 • 63 Discrete Dynamics in Nature and Society
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Ekim 2015-Ağustos 2019)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Haziran 2015-Ekim 2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 04.06.2005-14.01.2006
VERDİĞİ DERSLER
Analiz I
Analiz I (Mat. Böl.)
Analiz II
BANACH UZAYLARI
Bil. Sist. Öğrt. Mat II(I.öğrt)
Bil. Sist. Öğrt. Mat II(II.öğrt)
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çevre Mühendisliği Mat 2
Elektrik Mat II(1-A)
Elektrik Mat II(1-B)
Elektrik Mat II(II.öğrt)
Fonksiyonel Analiz I
Fonksiyonel Analiz II
Genel matematik I
Genel Matematik II
Hardy-Hilbert Uzayında Operatörlere Giriş
Hilbert Uzayında Sınırlı Lineer Operatörler
Iraksak Seriler
Iraksak seriler I
Iraksak Seriler II
Kalkülüs 1
Kalkülüs 2
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi
KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I
KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ II
Lineer 2-Normlu Uzaylar
Matematik 1
MATEMATİK I
matematik I(Tekstil Müh.)
MATEMATİK II
MATEMATİK III
MATRİS ve LİNEER DÖNÜŞÜMLER
Operatör Teori ve Berezin Sembolleri
Ölçüm ve İntegral
REEL ve SOYUT ANALİZ
Soyut Matematik I
Soyut Matematik II
Toeplitz ve Hankel Operatörlerine Giriş
Üretici Çekirdekli Hilbert Uzaylarında Operatör Teori
 
Bu İçeriği Paylaş!