KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kamuran CERİT
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Telefon 2462113227
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1234-4025
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 186
Web Of Science Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 29
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 20.07.2005
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 14.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 04.06.2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK (DR) 06.03.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CERİT KAMURAN, CAN SEDA, COVID-19 Pandemi Döneminde Bireylerin Geleneksel ve Sosyal Medyaya Yönelik Güven ve Tutumları. Uluslararasi Insan Calismalari Dergisi, 5(10), , 464-481. Doi: 10.35235/uicd.1203675, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 CERİT KAMURAN, ERDEM RAMAZAN, Örgüt Dışı Yönetici-Çalışan İnformal Etkileşimler Modeli: Nitel Bir Araştırma. Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, 17(4), , 923-944. Doi: 10.7827/TurkishStudies.62438, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 CERİT KAMURAN, An Investigation of the COVID-19-Related Anxiety Levels of Individuals According to Some Demographic Variables. Hospital Practices and Research, 7(4), , 149-156. Doi: 10.34172/hpr.2022.29, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 CERİT Kamuran, AYTUR ÖZEN Tangül, EKİCİ Dilek, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YENİLİKÇİ KÜLTÜR ALGISININ ÇEŞİTLİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), , 1-10. Doi: dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1455914, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 5 KAYA EMEL, BAŞKAYA EBRU, CERİT KAMURAN, KIZILIRMAK TATU MERVE, THE IMPACT OF HEALTHCARE WORKERS' EXPOSURE TO MOBBING BEHAVIOR ON ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE AT WORK. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 8(4), , 59-67. Doi: 10.38064/eurssh.234, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 CERİT KAMURAN, COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGI VE TUTUM ÖLÇEKLERİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 6(32), , 2124-2134. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.417, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 CERİT Kamuran, Karatas Tugba, Ekici Dilek, Behaviours of healthcare professionals towards difficult patients: A structural equation modelling study. Nursing Ethics, 27(2), , 554-566. Doi: 10.1177/0969733019858694, (2020), (SSCI)
 • 8 CERİT Kamuran, GENEL ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLEREK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 6(39), , 2554-2562. Doi: 10.31576/smryj.729, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 CERİT Kamuran, KARATAŞ Tuğba, EKİCİ Dilek, Behaviours of healthcare professionals towards difficult patients: A structural equation modelling study. NURSING ETHICS, 27(2), , 554-566. Doi: 10.1177/0969733019858694, (2020), (SSCI)
 • 10 CERİT Kamuran, TÜRKMEN KESKİN SULTAN, EKİCİ DİLEK, Development of Instrument of Bullying Behaviors in Nursing Education based on Structured Equation Modeling. Asian Nursing Research, 12(4), , 245-250. Doi: 10.1016/j.anr.2018.07.002, (2018), (SSCI)
 • 11 CERİT Kamuran, TÜRKMEN SULTAN, ERDEM RAMAZAN, HEMŞİRELERİN İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute , 231-242. Doi: 10.30794/pausbed.414829, (2018), (EBSCO)
 • 12 EKİCİ DİLEK, CERİT Kamuran, MERT Tuğba, Factors That Influence Nurses’ Work-Family Conflict,Job Satisfaction, and Intention to Leave in a PrivateHospital in Turkey. Hospital Practices and Research, 2(4), , 102-108. Doi: 10.15171/hpr.2017.25, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 13 OKSAY Aygen, CERİT Kamuran, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, The Reasons of Mobbing Among Nurses. International Journal of Business and Management Studies, 2(1), , 509-517. (2013), (SSCI)
 • 14 KARAYURT ÖZGÜL, Coşkun Ayşegül, CERİT Kamuran, HEMŞİRELERİN MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNE İLİŞKİN İNANÇLARI VE UYGULAMA DURUMU. The Journal of Breast Health, 4(1), , 15-20. Doi: cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_42668/ejbh-4-15-En.pdf, (2008), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CERİT Kamuran, BİREYLERİN COVİD-19 İLİŞKİLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CERİT Kamuran, TÜRKMEN KESKİN SULTAN, EKİCİ DİLEK, Öğrenci Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma, Şiddet Eğilimi ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Adli Bilimler Dergisi, 16(2), , 7-14. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 2 CERİT Kamuran, GÜR EMEL, GÜRHAN NERMİN, Yıldırma: Örnek Olay Analizi. Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, 3(2), , 158-166. (2017), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 CERİT KAMURAN, SAĞLIK & BİLİM 2022: HEMŞİRELİK-IV(2022). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 CERİT KAMURAN, Palantöken Sultan, SAĞLIK & BİLİM 2022: HEMŞİRELİK-IV(2022). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 CERİT KAMURAN, Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 EKİCİ DİLEK, CERİT KAMURAN, GÜR EMEL, Mert Tuğba, TÜRKMEN KESKİN SULTAN, Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi(2019). Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Tümü, (ULUSAL)
 • 5 EKİCİ DİLEK, CERİT KAMURAN, GÜR EMEL, Mert Tuğba, TÜRKMEN SULTAN, Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi(2016). SİM Matbaacılık LTD ŞTİ, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
HEMŞİRELİKTE AKILCI İLAÇ UYGULMALARI
Hemşirelikte Kavram Analizi
HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTLENME, POLİTİKA VE YASALAR
Hemşirelikte Yönetim
 
Bu İçeriği Paylaş!