KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kamuran CERİT
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Telefon 2462113227
E-Posta kamurancerit@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 20.07.2005
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 14.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 04.06.2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK (DR) 06.03.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GENEL ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLEREK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • 2 Hemşirelerin İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • 3 Öğrenci Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Şiddet Eğilimi ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Factors That Influence Nurses’ Work-Family Conflict,Job Satisfaction, and Intention to Leave in a PrivateHospital in Turkey
 • 2 THE REASONS OF MOBBING AMONG NURSES
 • 3 HEMŞİRELERİN MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNE İLİŞKİN İNANÇLARI VE UYGULAMA DURUMU
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Development of Instrument of Bullying Behaviors in Nursing Education based on Structured Equation Modeling
 • 2 Behaviours of healthcare professionals towards difficult patients: A structural equation modelling study
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yıldırma: Örnek Olay Analizi
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Problem Çözme Becerilerim Kariyer Uyum Yeteneklerimi Arttırır mı?
 • 2 Yaşam Boyu Öğrenmeye ve Ekip İşbirliğine Açık Bir Grup muyuz?
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Benlik Saygısı ve Beden İmajı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Bası Yarası Nedeniyle Yatan Hastaların Sosyo-Demografik ve Evde Bakıma Yönelik Özellikleri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Öğrenci Hemşirelerin Sağlık Bakım Teknolojileri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlık Çalışanlarında Yenilikçi Kültür Algısının Çeşitli Örgütsel Değişkenler ile İlişkisinin İncelenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GENEL ÖZ-YETERLİLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLEREK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİN İNCELENMESİ
 • 2 Attitudes towards violence scale in adults: A study of validity andreliability
 • 3 Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Performans Algıları, Öz-yeterlilikleri ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
 • 4 The Relationship Between Nurse’s Job Satisfaction and Perception of the Organizational Climate
 • 5 Attitude Against For Change, Factors Affecting the Attitude and Transformational Leadership
 • Doktora Tezi
 • 1 Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşireler İçin Performans Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi
 • 2 Yönetici-Çalışan İlişkilerinde Örgüt Dışı İnformal Etkileşimler Modeli: Nitel Bir Araştırma
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!