KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nil AYCIL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Sahne Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
Telefon 2462113566
E-Posta nilaycil@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DRAMATİK YAZARLIK -DRAMATURJİ 12.07.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI 22.07.1988
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI 21.08.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AYCIL Ünlü Nil, "Psikanalitik Açıdan Karagöz", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 3,Erzurum,2003.
 • 2 AYCIL, Ünlü, Nil, "Grotesk Anlatım ve Türk Oyun Yazarlığında Kullanımı" A.Ü, D.T.C.F, Tiyatro Araştırma Dergisi, Ankara, Aralık 2003.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AYCIL Ünlü, Nil, Turgay NAR'ın "Gizler Çarşısı" adlı oyununa "Bedensel Düzey Yitimi ve Şiddetten Doğan Grotesk"makale, Mitos Boyut Yay., 2010 İstanbul
 • 2 AYCIL Ünlü, Nil, Turgay NAR'ın "Can Ateşinde Kanatlar" adlı oyununa ÖNSÖZ, Mitos Boyut Yay., 2003 İstanbul
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, " Atatürk ve Dramatik Tasarımda Karizmatik Lider" S.D.Ü, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:14, Yıl:2006
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AYCIL Ünlü, Nil, "Tiyatronun Toplumsal Göstergesi Olarak Seyirci Sorunu" I.Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi Bildirileri, İzmir 2001
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Nil, ÜNLÜ AYCIL, OYÇED ve Kocaeli Üniversitesi işbiliği ile düzenlenen ULUSAL OYUN YAZARLIĞI SEMPOZYUMU, "Oyun Yazarlığı Eğitimi ve Uygulama Sorunları", başlıklı bildirinin sunumu, 27-28 Şubat 2009 Kocaeli.
 • 2 AYCIL Ünlü Nil, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, 11.Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Konferans, "Din ve Tiyatro" 29 Mart 2008, SDÜ, Kültür Merkezi, Isparta
 • 3 AYCIL Ünlü, Nil, "Grotesk Anlatım Üslubu ve Karagöz" başlıklı konferans. S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü 9. Tiyatro Haftası Etkinlikleri, 2006 Isparta
 • 4 AYCIL, Ünlü, Nil, "Dramatik Tasarımda Oyun Kişisi-Mekan İlişkisi ve Uygulama Modelleri" Konferans,SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, 8.Tiyatro Haftası Kutlama Etkinlikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi, Isparta, Nisan, 2005.
 • 5 AYCIL, Ünlü, Nil, "Karagöz Metinlerinde Yol ve Yolcu Metaforu", Bildiri , I.Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Aralık, 2004.
 • 6 AYCIL Ünlü, Nil, "Psikanalitik Açıdan Karagöz" konferans, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri, İzmir sanat Merkezi, İzmir 2002.
 • 7 AYCIL Ünlü, Nil, "Moliere Tiyatrosu" konferans, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri, İzmir Sanat Merkezi, İzmir 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AYCIL Ünlü, Nil, " Toprak ve Aidiyet" başlıklı sözlü sunum bildiri, Çanakkale Vakfı- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Çanakkale Kongresi, Tarih: 17-18-19 Mart 2006 İSTANBUL.
 • 2 AYCIL Ünlü, Nil, "Amerikan Troy'u Neden Komiktir?" başlıklı bildirinin sözlü sunumu , Uluslararsı IV. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, S.D.Ü., Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen S.D.Ü., Doğu Kampüsü Merkezi Derslikler Anfi III 1-2 Haziran 2006 Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AYCIL, ÜNLÜ, Nil, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, " Köy Seyirlik Oyunlarında Beden Tasarımı" Marmara Ünivarsitesi, 4-5- Nisan 2007, İstanbul
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 AYCIL, ÜNLÜ, Nil, S.D:Ü., G.S.F., 10. Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Konferans, "Çağdaş Türk Oyun Yazarlığında Ekonomik Sorunların Değerlendirilmesi" 28 Mart 2007 Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AYCIL Ünlü, Nil, "Tiyatroda Temel Güldürü Tekniklerinin Moliere Komedyalarında İşleniş Biçimleri Üzerine Dramaturgik Bir İnceleme" Yön: Prof. Dr. Murat TUNCAY, D.E.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları ASD, İzmir, 1998.
 • Doktora Tezi
 • 1 AYCIL Ünlü, Nil, "Tiyatroda Grotesk Anlatım ve Türk Oyun Yazarlığına Katkıları" Yön: Yard. Doç. Dr. Uğur AKINCI, D.E.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları ASD, İzmir 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Demirdaş, Fazilet, Baskı/Yayın Bilgisi 2010 " Varoluşcu Felsefe Açısından Harold Pinter'ın Oyunlarında Birey olmak".
 • 2 Çetinkaya, Hülya, Baskı/Yayın Bilgisi 2010 " 1910-1930 Yılları Arasında Öncü Akımların Avrupa Tiyatrosu Mekan Tasarımına Yansıması"
 • 3 Şahin, Mustafa, Baskı/Yayın Bilgisi 2009 " Freudcu Psikanalitik Eleştiri Yöntemi ve Bu Yöntemle Nicolay Gogol'ün Yapıtlarının Değerlendirilmesi"
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Aycıl, Ünlü, Nil, "II.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ.GSF. Haziran, Temmuz 2007, Isparta.
 • 2 Aycıl, Ünlü, Nil, " VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu " Düzenleme Kurulu Üyeliği,SDÜ, G.S.F, 1-2 Haziran 2006 Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Aycıl, Ünlü, Nil, "Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı" Panelist, TKB Isparta Şubesi tarafından düzenlenen panele katılımcı, Öğretmenevi Toplantı Salonu, 12.12.2010 Isparta.
 • 2 Nil, ÜNLÜ AYCIL, Motif Halk Oyunları Eğitim Ve Öğretim Vakfı Yeditepe Üniversitesi İşbirliğinde "Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu"Oturum Başkanlığı 27.12.2008 ;25 - 26 - 27 Aralık 2008, Yeditepe Üniversitesi / İSTANBUL
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ulusal Suat Taşer Dramatik Yazarlık Ödülü "Evlilik Hattı" adlı oyunla 1995 D.E.Ü. İzmir
 • 2 Ulusal Suat Taşer Dramatik Yazarlık Yarışması Ödülü "Karlıdağ" adlı oyunla 1994 D.E.Ü. İzmir
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, Araştırma: "Yerli Kanada Tiyatrosu", Regina University ve First Nation University,1 Temmuz-30 Eylül 2011, Regina, Kanada.
 • 2 ÜNLÜ AYCIL, Nil, "“Traditional Performance in Turkey” başlıklı seminer vermek, Regina Üniversitesi, Regina, Kanada, 27.09.2011
 • 3 AYCIL, Ünlü, Nil,"Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulama Çalışması olarak Köy Seyirlik Oyunu" Workshop, “Po Saule”, The 5th Internatıonal Student Theatre Festival, (5.Uluslararsı Öğrenci Tiyatro Festivali) Siauliai University, Lithuania, 2010.
 • 4 AYCIL, Ünlü, Nil, "Anadolu" oyun, Yazar, Yönetmen, International University Theatre Festival (Uluslararası Üniversite Tiyatro Festivali), Lebanese American University, Beirut, Lebanon, Temmuz,2009.
 • 5 ÜNLÜ AYCIL, Nil, Erasmus Değişim Programı kapsamında. Polonya- Wroclaw. Wyzsza Szkola Humanitistyczna We Wroclawiu (Faculty of Fine Arts at Wrocław College of Humanities ) 24-27 Kasım 2008 tarihinde üç gün "Geleneksel ve Çağdaş Türk Tiyatrosunda Mekan Tasarımı ve Mekan Oyun Kişisi İlişkisi" başlıklı ders vermek ve workshop yapmak.
 • 6 Nil ÜNLÜ AYCIL, Erasmus-Socrat programı kapsamında Çek Cumhuriyeti, Masaryk Üniversity Department of Theatre and Interactıve Media Studies Faculty of Arts, "Traditional Turkish Theatre" başlıklı 8 saatlik süreyle ders vermek, 25.09.2005-03.10.2005, Brno.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, Konuşmacı “ Dünden Bugüne Türk Tiyatrosu”, Dünya Sanat Günü Paneli, 15 Nisan 2016, Ahi Evran Üniversitesi, Neşat Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırşehir.
 • 2 AYCIL ÜNLÜ, Nil, "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" Çocuk Oyunu Yazarı, Yöneten:Müşerref Öztürk ÇETİNDOĞAN, S.D.Ü, G.S.F, Sahne Sanatları Bölüm Öğrencileri,Mart 2010,Isparta.
 • 3 Aycıl, Ünlü Nil, "Anadolu" oyun, yazar ve yönetmen, Tiyatro Haftası Etkinlikleri, SDÜ. Güzel San. Fak. Sahne San. Böl. tarafından sahnelendi,Isparta, Mart,2009.
 • 4 Aycıl, Ünlü Nil, "Biz Kuva-yı Milliyeyiz" oyun, yazar,Isparta Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadelenin Örgütlenişinin 90. yılı etkinlikleri, SDÜ. Güzel San. Fak. Sahne San. Böl. tarafından sahnelendi,Isparta, Ekim ,2009.
 • 5 Nil, ÜNLÜ AYCIL, "Tıp ve Tiyatro" başlıklı seminer, S.D.Ü., Tıp Fakültesi, Doğu Kampüsü, Ekim 2008, Isparta
 • 6 AYCIL Ünlü, Nil, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) desteği ile "Isparta ve Çevresindeki Köy Seyirlik Oyunlarında Grotesk Ögelerin Araştırılması" başlıklı proje sorumlusu 2005 Isparta.
 • 7 Aycıl, Ünlü, Nil, S.D.Ü., Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü'nün 8. Tiyatro Haftası Kutlamaları Koordinatörlüğü, Isparta, Mart 2005
 • 8 Aycıl, Ünlü Nil, 7. Tiyatro Haftası Etkinlikleri Koordinatörlüğü, SDÜ. Güzel San. Fak. Sahne San. Böl., İsparta
 • 9 AYCIL, Ünlü Nil, 7. Tiyatro Haftası Etkinlikleri Sanat Yönetmenliği, SDÜ. Güzel San. Fak. Sahne San. Böl., İsparta
 • 10 AYCIL Ünlü, Nil,- ARAT, Nazım Evren, "Mustafa kemal'in çağrısı" adlı Dramatizasyon S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü tarafından sahnelendi, Isparta 2002.
 • 11 AYCIL Ünlü, Nil, "Esintiler" şiir/kolaj çalışması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri, İzmir Sanat Merkezi, İzmir 2001.
 • 12 AYCIL Ünlü, Nil, "Moliere Tuluatı" adlı Söz Tiyatrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Baroklu Yıllar haftası, İzmir Sanat Merkezi, İzmir 2000.
 • 13 AYCIL Ünlü, Nil- Prof. Dr. Murat TUNCAY, "Mustafa Kemal'in Aydınlığında" adlı Dramatizasyon D.E.Ü; G.S.F. tarafından sahnelendi. İzmir 1999.
 • 14 AYCIL Ünlü, Nil,"Evlilik Hattı" adlı oyun D.E.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları tarafından sahnelendi, İzmir 1995.
 • 15 AYCIL Ünlü, Nil, "Karlıdağ" adlı oyun D.E.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü tarafından sahnelendi, 1994 İzmir.
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, Yazar, "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" adlı çocuk oyunu İZGAZ sponsorluğunda telif hakkı ödendi, İzmit Sanat Merkezi, Mart 2016, Kocaeli.
 • 2 Nil ÜNLÜ AYCIL, (yazar), “Sihirli Köpek” Çocuk Oyunu Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarafından Sahnelendi, Aydın, 2013.
 • 3 Aycıl Ünlü Nil, "Sihirli Köpek" adlı çocuk oyunu İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından satın alınarak Sabiha Sonkan Yönetiminde oynanmıştır.2005 İzmir.
 • 4 AYCIL Ünlü, Nil, "İtsikuşima" adlı Radyo Oyunu, TRT İzmir Radyosu, İzmir 2002.
 • 5 AYCIL Ünlü, Nil, "Sıra Sizde" adlı oyun TOBAV tarafından oynandı, İzmir 2002.
 • 6 AYCIL Ünlü, Nil, "Sıra Sizde" adlı oyun TOBAV tarafından oynandı, İzmir 2002.
 • 7 AYCIL Ünlü, Nil, "Sihirli Köpek" adlı Çocuk Oyunu TANSAŞ Çocuk Tiyatrosu tarafından oynandı, İzmir 2001.
 • 8 ÜNLÜ, Nil, Dört Eğitici Radyo Oyunu, Çocuk Saati Programı, TRTİzmir Radyosu, İzmir 1993
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, (Dramaturg), Müşerref Ö.ÇETİNDOĞAN (Yönetmen), "Yabanlar" adlı oyunla 3.Dilek Sabancı Tiyatro Festivali'ne katılmak 18-23 Mayıs 2015, Konya
 • 2 Nil ÜNLÜ AYCIL,(Yazar) “Kuzu Maydanoz’un Maceraları” çocuk Oyunu Devlet Tiaytroları Repertuarı Edebi Kurul Onayı DT Genel Md. ANKARA, 2013
 • 3 Nil ÜNLÜ AYCIL, “Bir Karakter Yapıntılamak” başlıklı semineri vermek, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Festivali Konya, Mart 2013.
 • 4 Nil ÜNLÜ AYCIL, Albay Kuş” Oyununun yönetmeni, Dramaturgu, Turne Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Festivali KONYA, Mart 2013.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL (Dramaturg, Müşerref Ö. ÇETİNDOĞAN,(Yönetmen), "Yabanlar adlı oyunun SDÜ, GSF, MEtin And Sahnesinde gösterimi 30.03.2015- 30.04.2015, Isparta
 • 2 Nil ÜNLÜ AYCIL, (Dramaturg), A.Bülent ÖZBİRGÜL (Yönetmen, "Bay Kolpert" adlı oyunun SDÜ, GSF, Muhsin Ertuğrul Sahnesinde gösterimi, 30.03.2015-30.04.2015, Isparta
 • 3 Nil ÜNLÜ AYCIL, (Katılımcı) "Master Class" ( Yeni Oyun Yazım Teknikleri-Yeni Konular)Jörg Menke-Peitzmeyer denetiminde, 14.12.2015-15.12.2015, Kocaeli Üniversitesi GSF, Kocaeli.
 • 4 Nil ÜNLÜ AYCIL,(Yönetmen)"Tasvir-i Temaşa" adlı oyunu Isparta'nın köylerinde 23.10.2015-17.12.2015 tarihlerinde sahnelemek, Isparta. (Çukurköy- 23 Ekim 2015 saat 14.00,Deregümü Köyü- 24 Ekim 2015 saat: 14.00,Aliköy- 26 Ekim 2015 saat 15.00Gönen- 03 Kasım 2015 saat 16.00,Büyükhacılar Köyü- 6 Kasım 2015 saat 14.00,Küçükgökçeli Köyü- 9 Kasım 2015 saat 14.00,Gelincik Köyü- 13 Kasım 2015 saat 21.00,Çobanisa Köyü- 25 Kasım 2015 saat 14.00, 17 aralık saat:14.00 2015,).
 • 5 Nil ÜNLÜ AYCIL, SDÜ, GSF Sahne Sanatları Bölümü, 27 Mart 2013 Dünya Tiyatro günü etkinliği kapsamında “Albay Kuş” Oyununun yönetmeni, Mart-Nisan 2013, Isparta.
 • 6 SDÜ, GSF Sahne Sanatları Bölümü, 27 Mart 2013 Dünya Tiyatro günü etkinliği kapsamında “Albay Kuş” Oyununun Dramaturgu, Mart- Nisan 2013
 • 7 AYcıl, Ünlü, Nil, "Ya Eğlen Ya Evlen" adlı orta oyununun yönetmenliği, SDÜ Kültür Merkezi,14.Mart 2011 Isparta
 • 8 AYCIL, Ünlü, Nil, Yönetmen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen 14,19 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen ‘Genç Sanatçılar Mültecileri Anlatıyor’ adlı sergi açılışında “Benim Güzel Dünyam” başlıklı gösteri, Ankara, Aralık, 20010.
 • 9 AYCIL Ünlü Nil, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, 11.Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Dramaturg "İstanbul Efendisi" 27-31 Mart 2008, SDÜ, Kültür Merkezi, Isparta
 • 10 AYCIL Ünlü Nil, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, 11.Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Koordinatör, 27-31 Mart 2008, SDÜ, Kültür Merkezi, Isparta
 • 11 AYCIL Ünlü Nil, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, 11.Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Proje Danışmanı " Ay Carmela" 27-31 Mart 2008, SDÜ, Kültür Merkezi, Isparta
 • 12 AYCIL Ünlü Nil, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi, Kültür Etkinlikleri, "Zorunlu Hedefler", Yazan: Eve Ensler, Yöneten: A.Bülent ÖZBİRGÜL, Dramaturg, Nil Aycıl, Yer:S.D.Ü., Su Ürünleri Fakültesi, Tatrih: 7 Haziran, 2008 saat: 20.30, Eğirdir.
 • 13 AYCIL Ünlü Nil, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi, Kültür Etkinlikleri, "Zorunlu Hedefler", Yazan: Eve Ensler, Yöneten: A.Bülent ÖZBİRGÜL, Dramaturg, Nil Aycıl, Yer:S.D.Ü., Su Ürünleri Fakültesi, Tatrih: 7 Haziran, 2008 saat: 20.30, Eğirdir.
 • 14 AYCIL Ünlü Nil, A. Bülent Özbirgül, Güzel Sanatlar FakültesiI. Kültür ve Sanat Günleri, " Barış" Yaratıcı Drama, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin katılımıyla, 30.Nisan. 2008 Saat 15.00 S.D.Ü., Kültür Merkezi Önü Isparta
 • 15 AYCIL Ünlü Nil, SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü," Tiyatro Okulları Buluşması", Proje Danışmanı: Nil Aycıl, A.Bülent Özbirgül " Ay Carmela" !7-21 Haziran 2008, Duru Tiyatro, İstanbul
 • 16 AYCIL, ÜNLÜ, Nil, S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü 10.Tiyatro Haftası Şenlikleri koordinatörlüğü 2007 Isparta
 • 17 AYCIL Ünlü Nil, "Ah Şu Büyükler" adlı Çocuk Oyunu Yazar- Dramaturg, Yöneten:A.Bülent ÖZBİRGÜL, S.D.Ü, G.S.F, Sahne Sanatları Oyunculuk- Sahne Tasarımı Bölüm Öğrencileri, Nisan 2006 Isparta.
 • 18 AYCIL Ünlü, Nil, M.Gorki'nin "Ayaktakımı Arasında" adlı oyunununda Dramaturg, Yöneten:A.Bülent ÖZBİRGÜL, S.D.Ü, G.S.F, Sahne Sanatları Bölümü Öğrencileri, Mart 2006 Isparta.
 • 19 AYCIL, Ünlü, Nil, S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölüm öğrencileri ve Müzikoloji Bölümünün işbirliği ile hazılanan "Düşler ve Güller" adlı sokak tiyatrosu oyununun yönetmenliği, S.D.Ü.,7.Bahar Şenliği 2004 Amfi Tiyatro, Isparta.
 • 20 AYCIL ÜNLÜ, Nil, "Sihirli Köpek" Çocuk Oyunu Yazarı, Yöneten:A.Bülent ÖZBİRGÜL, Müzik :M.Ali AYCIL, Makyaj,Kostüm ve Dekor Tasarımı:Tülay KALE,S.D.Ü, G.S.F, Sahne Sanatları Oyunculuk Bölüm Öğrencileri, Aralık 2004 Isparta.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, Yazar, yönetmen, "Dünya Hepimizin" performans ile ARTANKARA 2.Çağdaş Sanat Fuarı, 12 Mart 2016, ATO Kongre ve Sergi Sarayı, Ankara,
 • 2 Nil, ÜNLÜ AYCIL, MOTİF HALK OYUNLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE"HALK KÜLTÜRÜNDE TİYATRO ULUSLARARASI SEMPOZYUMU" , "Grotesk Anlatımın Karagöz-Köy Seyirlik Oyunlarında Kullanılması ve Karnaval Ruhunun Çağdaş Türk Oyun Yazarlığına Yansıması" (Yayınlanacak bildiri) Sözlü sunum 26. 12.2008
 • 3 AYCIL Ünlü, Nil,"Akdenizli ve Karadenizli Yaratıcı Kadınlar Festivali" (Oyun Yazarı ve Yönetmen Olarak Katılımcı), Oyunun Adı:"Sıra Sizde", Selanik 2000.
 • 4 AYCIL Ünlü,Nil,"Akdenizli ve Karadenizli Yaratıcı Kadınlar Festivali" (Yuvarlak Masa Söyleşisi Katılımcı), "Türk Tiyatrosunda Kadın", Selanik 2000.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, Festival Ödülleri Jüri Üyesi, "Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali", 02-06 Mayıs 2016, SDÜ, GSF, Isparta.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Aycıl, Ünlü, Nil, Art-e (Hakemli e-dergi)SDÜ, GSF,2008, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Nil ÜNLÜ AYCIL, S.D.Ü., Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 1 Ekim 2011.
 • 2 AYCIL Ünlü, Nil, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığını halen yürütmekteyim
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 AYCIl,Ünlü,,Nil, Müdür Yardımcısı, Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi, Haziran 2008, Aralık 2010.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Aycıl, Ünlü, Nil, SDÜ. GSF.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yardımcı Doçent Temsilcisi,2008, Isparta.(devam ediyor)
 • 2 AYCIL Ünlü, Nil, S.D.Ü., G.S.F., Sahne Sanatları Bölümü Yandal- Çift Anadal Koordinatörü 2006 Isparta.
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 AYCIl, ÜNLÜ Nil, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2008
 • 2 AYCIl, ÜNLÜ Nil, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta Şubesi Denetleme Kurulu Üyeliği 2007
 • 3 AYCIL Ünlü, Nil, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Erasmus Socrates Koordinatörlüğü görevini sürdürmekteyim.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ 2012 yılı Bahar Şenliği Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Çağdaş Dramaturgi
Çocuk Tiyatrosu ve Psikoloji
Çocuk Tiyatrosunda Metin ve Sahneleme
Dramatik Kurgu ve Dil
Dramatik Yazarlıkta Türler ve Uygulama
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Dialog Düzeni
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Eylem
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Karakter
Dramaturgi
Dramaturgi Problemleri
Geleneksel Türk Tiyatrosu
Geleneksel Türk Tiyatrosuna Giriş
Neo Klasik Dönem Tiyatro Tarihi ve Kuramları
Ortaçağ Dönemi Oyun Analizi
Sahne Uygulaması ve Optik Yorum
Tez
Thesis
Traditional Turkish Theatre
Uzmanlık Alan Dersi
Varlık ve Dil
XIX. Yüzyıl Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
XVIII. Yüzyıl Tiyatro Tarihi ve Kuramları
XX.Yüzyıl Tiyatro Tarihi ve Kuramları
 
Bu İçeriği Paylaş!