KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Buket ARIDOĞAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113679
E-Posta buketaridogan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1989
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ (TIP) 25.06.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 GENEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA KLAVUZU
 • 2 Karahan, A.G., Cicioğlu-Arıdoğan B. ve Çakmakçı, M.L., "Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu", Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta, 2002.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Cicioğlu Arıdoğan B; Egzerzis ve İmmün Sistem (Bölüm 17);Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı,Editörler Prof.Dr Metin Lütfi Baydar Doç Dr Cem Çetin
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Cicioğlu Andoğan B. Immunomodulatory EfFects of Phytocompounds In. İqbal Ahmad, Farrukh Aqiİ, and Mohavnmad Owais (Eds),Modern Phytomedicine ,Turning Medicinal Plants into Drugs. WILEY-VCH Veri ag GmbH 8 Co. KGaA 2006;341-356
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Emel SESLİ ÇETİN, Tülay TETİK, Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN Polimilsin B 'nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı invitro aktivitesi ANKEM Derg 2011;25(2):94-98
 • 2 Çetin, E.S., T. Tetik, S. Kaya, B.C. Arıdoğan.Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin dört farklı fenotipik yöntemle araştırılması. İnfeksiyon Dergisi, 23(2),1-5 (2009)
 • 3 Kaya, S., E. Sesli Çetin, R. Sütcü, B. Cicioğlu Arıdoğan, M.C. Cüre, M. Demirci, Kist hidatidli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 16 (2),6-8 (2009)
 • 4 Çetin E.S., S. Demirci, A. Aynali, S. Aşçı, B.C. Arıdoğan.Contaminated ambu-bag associated hospital-acquired infection with Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,16(1),25-27(2009)
 • 5 Çetin, E.S., Güneş, H., Aynali, A., Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Demirci M. Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Direnci Gözlenen Klinik Stafilokok İzolatlarında Fusidik Asidin İn-Vitro Aktivitesinin Değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi,22(2); 59 - 63 (2008)
 • 6 Kaya S, Cetin ES,Aridoğan BC,Arikan S, Demirci M. Pathogenicity of Blastocystis hominis, a clinical reevaluation.Turkiye Parazitol Derg.,31(3) ;184-7 (2007)
 • 7 Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Sütçü R., Demirci, M. Hepatit G Virüs belirteçleri pozitif hastaların değerlendirilmesi .Türk Mikrobiyol Cem Derg, 37 (1) : 31-34 (2007)
 • 8 Kaya, S., Çetin, E.S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Tetik, T., Güneş, H., Demirci M. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus suşllarının telitromisine duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 37 (2) : 85-88 (2007)
 • 9 Kaya, S., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Çetin, E.S.,. Adiloğlu, A.K., Demirci, M. Comparison of polimerase chain reaction and serological methods in the diagnosis of hepatitis C virus infection. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.,14(1);10-14 (2007)
 • 10 Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Çetin, H., Demirci, M. Çocuk Hastalardan Alınan Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri Fırat Tıp Dergisi, 12(1): 34-36 (2007)
 • 11 Demir, İ., Kaya, S., Demirci, M., Cicioğlu-Arıdoğan ,B. Isparta İli Sağlık Personelinde Hepatit B Virus Seropozitifliğinin Araştırılması. İnfeksiyon Dergisi; 20 (3): 183-187 (2006)
 • 12 Kaya S,Sütcü R, Sesli Cetin E, Cicioğlu Arıdoğan B,Aktürk O,Delibaş N.Hepatit C virüs enfeksiyonu olan hastalarda viral yük ile malondialdehid ve antioksidan enzimlerin ilişkisi. Mikrobiyol Bul. 40(2):55-62 (2006)
 • 13 Çetin, E.S., Kaya, S., Taş, T., Cicioğlu Arıdoğan, B., Demirci, M. Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Mikroorganizma Profili Ve Antibiyotik Duyarlılık Durumu s. ANKEM Dergisi. 20(2); 89 - 93 (2006)
 • 14 Çetin, E.S., Kaya, S., Tetik, T., Cicioğlu Arıdoğan, B. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acınetobacter Baumannıı Suşlarının Örneklere Göre Dağılımı Ve Antibiyotik Duyarlılıkları.ANKEM Dergisi, 20(4);202-205 (2006)
 • 15 Çetin, E.S., Demirci, M., Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Adiloğlu, A.K., Göksu, Y., Gönülateş, N. Kan örneklerinden izole edilen Escherichia coli,Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlıkları.Türk Mikrobiyol Cem Derg,36(1);20 - 24 (2006)
 • 16 Çetin, E.S., Kaya, S., Güneş, H., Cicioğlu Arıdoğan, B., Demirci, M.Hastanede yatan hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 36 (3)160-164 (2006)
 • 17 Kaya, S., Sütcü, R., Çetin, E.S., Yılmaz, N., Arıkan, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Delibaş ,N. Hepatit B Virus ile İnfekte Hastalarda Viral Yük ile Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Arasındaki ilişki. Türk Klinik Biyokimya Derg, 4(2): 77-82 (2006)
 • 18 Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Demirci ,M. Kan Vericilerinde Hepatit G Virus Prevalansı. İnfeksiyon Dergisi; 19 (1): 15-18 (2005)
 • 19 Kaya, S., Cicioğlu Aridoğan, B., Adiloğlu, A. K., Demirci ,M. Isparta bölgesi kan donörlerinde hbsag ve anti-hcv seroprevalansı. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.,12(1);36-38 (2005)
 • 20 Kaya, S., Durmuş, M., Cicioğlu Arıdoğan, B., Kaya, A., Demirci, M. Göz Poliklinik Damlalarında Bulaşma ve Üreyen Stafilokoklarda Slime Faktör Aranması. MN Oftalmoloji,12(4);1-2 (2005)
 • 21 Kaya S,Cicioğlu Arıdoğan B,Demirci M:Hepatit B ve C virüs enfeksiyonu olan hastalarda hepatit G prevalansı. Mikrobiyol Bul, 38(4): 421-428 (2004)
 • 22 Demirci, M., Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Yönden, C., Önal, S. Kistik Ekinokokkozis Hastalarında Spesifik IgE Düzeyleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi 28 (1): 21-23 (2004)
 • 23 Kaya, S., Demirci, M., Demirel, R., Cicioğlu Arıdoğan, B., Öztürk, M., Şirin. C. Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28 (2): 103-105 (2004)
 • 24 Adilğolu, A.K., Şirin, M.C., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Can, R., Demirci, M. Çeşitli Klinik Örnekleriden İzole Edilen Candıda Kökenlerinin Tdentifikasyonu Ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5(3) : 33 - 36 (2004)
 • 25 Adiloğlu A.K., Nazlı, C., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Kınay, O., Can, R. ve Ergene, O., "Aterosklerotik ve Sağlam Kişilerde Helicobacter pylori ve Serum CRP Birlikteliği", İnfeksiyon Dergisi ,17(4): 405-408 (2003)
 • 26 Demirci, M., Kaya, S., Demirdal, T., Cicioğlu Arıdoğan B. Bağırsak Parazitozunda Tuvalet Eğitimi ve Temizliğin Önemi.Türkiye Parazitoloji Dergisi 27(3):211- 213 (2003)
 • 27 Adiloğlu A.K., Can, R., Kaya, S., Cicioğlu-Arıdoğan, B. 2002. "Isparta İli Kesme Köyünde 15-60 Yaş Arası Gönüllülerde Boğaz Sürüntü Örneklerinin İncelenmesi", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 32(3-4), 193-196.
 • 28 Demirci, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Taşkın, P. ve Arda, M. 2001. "Isparta'da Değişik Yaş Gruplarında Hepatit B Belirleyicilerinin Seroprevalansı", Viral Hepatit Dergisi, 6(3), 198-200.
 • 29 Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Demirci, M.2001. "Çocuklarda Bağırsak Parazitleri ve Serum Total IgE Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(4), 346-348.
 • 30 Demirci, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Can, R. ve Kaya, S. 2001 "Isparta'da Değişik Gruplarda Toxoplasmosis Seroprevalansı", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(2), 107-109.
 • 31 Başak, P.Y. ve Cicioğlu-Arıdoğan, B. 2001. "Is Eradication of Helicobacter pylori an Alternative Treatment for Rosacea", Turkish Journal of Medical Science, 31(3), 261-263.
 • 32 Başak P.Y., Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Taşkın P. 2001. "Psoriazisli Hastaların Burunlarından İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Tiplendirilmesi", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 11(1), 6-10.
 • 33 Demirci, M., Yorgancıgil, B., Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Taşkın, P. 2000. "Isparta Çocuk Bakım Evinde Kalan Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması," Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24(4), 388-390.
 • 34 Demirci, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Arda, M. 2000. "Poliklinik Hastalarının İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılığı", Ankem Dergisi, 14(4), 576-579.
 • 35 Güngör, Ç., Işık, K., Cicioğlu, B. ve Altıntaş, K. 1999 "Isparta'da Halı Atelyelerinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Dokumacılık Yapan Kadınlarda Allerjik Şikayetlerin Akarlarla İlişkisi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23(1), 32-34.
 • 36 Şimşek, T., Kanpolat, A., Bölük, O. ve Cicioğlu, B. 1999. "Çok Amaçlı Bakım Sistemi Polyquad'ın Uzun Dönem Kullanımındaki Etkinlik ve Güvenilirliği", MN Oftalmoloji, 6(1), 83-86.
 • 37 Saygun, N., Cicioğlu, B., Saygun, M., Esengür, S. ve Bengisun, S. 1998. "In Vitro Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to Clarithromycin", Journal of Ankara Medical School, 20(1), 51-53.
 • 38 Sağlam, A.A., Şanlı, G. ve Cicioğlu, B.1998. "Isparta'da Diş Hekimleri ile Yardımcı Sağlık Personelinde HBV, HCV ve HIV Prevalansı", Türk Oral Maksillofasial Cerrahi Dergisi, 2(1-2), 85-93.
 • 39 Özsan, M., Özkul, A., Cicioğlu, B. ve Aysev,D. 1997 "An Investigation on the Prevalence of Rotavirus Infection in Children with Diarrhoea Using Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE)", Turkish Journal of Medical Science, 27(3), 251-253.
 • 40 Tibet, M., Cicioğlu, B., Gerçeker, D., Erdem, B. ve Yavuzdemir, Ş.1996. "Salmonella typhimurium ve Salmonella enteritidis Suşlarının Çeşitli Antimikrobiklere Direnci", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 53(2), 1-5.
 • 41 Karaaslan, A., Aksoy, M., Cicioğlu, B. ve Aysev, D., 1995. "Çocuklarda İshal Nedeni olan Escherichia coli Suşlarının Hemaglütinasyon Özelliklerinin Araştırılması", İnfeksiyon Dergisi, 9(4), 361-365 .
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SÜLEYMAN ÖNAL, BUKET CICIOGLU ARIDOGAN, IBAK GÖNEN, TEKIN TAS, SELCUK KAYA,VIRULENCE FACTORS OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES AND ROLE OF QUORUM SENSING SIGNAL MOLECULES IN THE PATHOGENESIS OF THE DISEASE Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 741-745
 • 2 Cicioğlu Arıdoğan Buket , Aynali Ayşe, Kaya Selçuk, Önal Süleyman, Sesli Çetin Emel.Comparison of HCV core antigen and anti-HCV with HCV RNA results.African Health Sciences Vol 14 Issue 4,p.816-820 December 2014
 • 3 Emel Sesli Cetin, Alper Tekeli, Ayse Gul Ozseven,Ebru Us, and Buket Cicioglu AridoganDetermination of In Vitro Activities of Polymyxin B andRifampin in Combination with Ampicillin/Sulbactam orCefoperazone/Sulbactam against Multidrug-ResistantAcinetobacter baumannii by the E-test and Checkerboard Methods Jpn. J. Infect. Dis., 66, 463-468, 2013
 • 4 Özseven,A.G., Çetin ES, Cicioğlu Arıdoğan, B.,Özseven, L.,2012.” In vitro synergistic activity of carbapenems in combination with other antimicrobial agents against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii”, African Journal of Microbiology Research, Vol. 6(12), pp. 2985-2992
 • 5 Güneş, H., Çetin, E.S., Kaya, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., 2012.”Investigation of reduced glycopeptid susceptibility among methicillin resistant staphylococci” African Journal of Microbiology Research Vol. 6(2), pp. 453-459,
 • 6 Senol A, Isler M, Karahan AG, et al.Preventive Effect of Probiotics and alpha-Tocopherol on Ethanol-Induced Gastric Mucosal Injury in Rats JOURNAL OF MEDICINAL FOOD Volume: 14 Issue: 1-2 Pages: 173-179 Published: JAN 2011
 • 7 Şenol, A., İşler, M., Karahan, A. G., Kılıç, G. B., Kuleaşan, H., Gören, İ., Sarıtaş, Ü., Kaya, S., Çiriş, M., Aktürk, O., Arıdoğan, B. C., Demirin, H. Çakmakçı, M. L. 2011. Effect of probiotics on aspirin-induced gastric mucosal lesions. Turkish Journal of Gastroenterology, 22 (1): 18-26.
 • 8 Adiloğlu a.k., Ocal A., Tas T., Önal S., Kapan S., Aridogan B.,Increased Expression of CD11a and CD45 on Leukocytes and Decreased Serum TNF-? Levels in Patients with Isolated Coronary Artery Ectasia Clin. Lab. 2011;57:703-709
 • 9 Buket Cicioğlu Aridoğan, Emel Sesli Çetin, Mehmet Yildirim, Selçuk Kaya, Ali MuratCeyhan, Mustafa Demirci, Serpil Savas, Onur Ural and Selami Akkus Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in reumatoid arthritis, brucellar arthritis and Behcet’s disease African Journal of Microbiology Research Vol. 5(19), pp. 2975-2979, 23 September, 2011
 • 10 Demirci M, Kaya S, Cetin ES, Aridogan BC, Onal S, Korkmaz M. Seroepidemiological Investigation of Toxocariasis in the Isparta Region of Turkey. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY Volume: 5 Issue: 2 Pages: 52-59 Published: APR-JUN 2010
 • 11 Yıldırım, M., Ceyhan, A.M., Arıdoğan, B.C., Koç, İ.G., Kaya S. 2010. Investigation of Relationship Between Parvovirus B19 Infection and Psoriasis . TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY Volume: 44 Issue: 4 Pages: 200-203 Published: DEC 2010
 • 12 Cetin ES, Gunes H, Kaya S, et al.Distribution of Genes Encoding Resistance to Macrolides, Lincosamides and Streptogramins Among Clinical Staphylococcal Isolates in a Turkish University Hospital JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION Volume: 43 Issue: 6 Pages: 524-529 Published: DEC 2010
 • 13 Kaya S, Kesbic H, Alanoglu G, Aridogan B.C.,Cetin ES,Tas T, Demirci M.THE INVESTIGATION OF ISOLATED HEPATIT B VIRUS CORE ANTIBODIES IN BLOOD DONORS NOBEL MEDICUS Volume: 5 Pages: 17-21 Supplement: Suppl. 1 Published: SEP-DEC 2009
 • 14 Kaya S, Demirci M, Cetin ES, Arıdoğan,B.C,Şahin M., Korkmaz M., Autoantibodies in Patients with Fasciolosis Source: Iranıan Journal Of Parasıtology,4(3); 32-39 (2009)
 • 15 Cicioğlu Arıdoğan, B., Kaya, S., Çetin, ES., Taş, T., Demirci. M. Evaluation of eosinophil cationic protein levels with clinical symptoms and laboratory findings of patients with cystic echinococcosis. Mikrobiyol Bul, 43(2); 285-292 (2009)
 • 16 Kaya, S; Sutcu, R; Cetin, ES, Arıdoğan, BC, Delibaş, N, Demirci, M. Lipid peroxidation level and antioxidant enzyme activities in the blood of patients with acute and chronic fascioliasis.Internatıonal Journal Of Infectıous Dıseases ;11(3) 251-255 (2007)
 • 17 Cetin, ES; Kaya, S; Demirci, M, Arıdoğan, B.C. Comparison of the BACTED blood culture system versus conventional methods for culture of normally sterile body fluids. Advances in Therapy,24(6) ;1271-1277 (2007)
 • 18 Demirci, M; Kaya, S; Cetin, ES, Arıdoğan, B. C, Korkmaz M. Eosinophil cationic protein in patients with fascioliasis: Its probable effects on symptoms and signs. Scandınavıan Journal Of Infectıous Dıseases ;38(5)346-349 (2006)
 • 19 Kaya, S; Demirci, M; Demirel, R, Arıdoğan B.C., Öztürk M,Korkmaz M., Seroprevalence of fasciolosis and the difference of fasciolosis between rural area and city center in Isparta, Turkey. Saudı Medıcal Journal; 27 ( 8),1152-1156 (2006)
 • 20 Adiloglu, AK; Ocal, A; Can, R, Düver,H.,Yavuz,T., Aridogan B.C. Detection of Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae DNA in human coronary arteries and evaluation of the results with serologic evidence of inflammation.Saudı Medıcal Journal, 26(7): 1068-1074 (2005)
 • 21 Bosgelmez-Tinaz, G; Ulusoy, S; Aridogan, B, Eroğlu, F, Kaya, S. : N-butanoyl-L-homoserine lactone (BHL) deficient Pseudomonas aeruginosa isolates from an intensive care unit.Microbiological Research,160( 4 ).399-403 (2005)
 • 22 Adiloglu, AK; Can, R; Kinay, O,.Aridogan, B.C. Infection with Chlamydia pneumoniae but not Helicobacter pylori is related to elevated apolipoprotein B levels. Acta Cardıologıca ;60(6)599-604 (2005)
 • 23 Yıldırım, M., Arıdoğan-Cicioğlu, B., Baysal, V. ve İnaloz, H.S., "The Role of Human Herpes Virus 6&7 in the Pathogenesis of Pityriasis Rosea", International Journal of Clinical Practice, 58 (2), 119-121 (2004).
 • 24 Bardak, Y. ve Cicioğlu-Arıdoğan, B., The Demonstration of Serum Interleukin 6-8, Tumor Necrosis Factor alpha, Complement, and Immunoglobulin Levels in Behçet's Disease with Ocular Involvement.Ocular Immunology and Inflammation,12(1)53-58 (2004)
 • 25 Adiloğlu, A.K., Nazlı, C., Cicioglu-Aridogan, B., Kınay, O., Can, R. ve Ergene, O., 2003. "Gastroduodenal Helicobacter pylori Infection Diagnosed by Helicobacter pylori Stool Antigen is Related to Atherosclerosis", Acta Cardiologica, 58 (4), 335-339.
 • 26 Arıdoğan-Cicioğlu B., Yıldırım, M., Baysal, V., İnalöz, H.S., Baz, K. ve Kaya, S., " Serum Levels of IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 and IFN-Gamma in Behcet's Disease", The Journal of Dermatology, 30 (8), 602-607, (2003).
 • 27 Demirci, M., Yildirim, M., Cicioglu Aridogan, B., Baysal V. ve Korkmaz, M.," Tissue Parasites in Patients with Chronic Urticaria", Journal of Dermatology, 30 (11), 777-781, (2003).
 • 28 Arıdoğan-Cicioğlu, B., Baydar, H., Kaya, S., Demirci, M., Özbaşar, D. ve Mumcu, E., 2002. "Antimicrobial Activity and Chemical Composition of Some Essential Oils", Archives of Pharmacal Research, 25 (6), 860-864.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya S, Cetin ES, Cicioglu Aridogan B, Onal S, Demirci M. Distribution of hepatitis B virus (HBV) genotypes among HBV carriers in Isparta. Iranian Biomedical Journal,11(1); 59-63 (2007)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya S, Demirci M, Cetin ES,Cicioğlu-Arıdoğan B,Şahin M,Taş T,Korkmaz M. Investıgation Of The Presence Of Autoantibodies in Patients With Toxocariasis. Mikrobiyol Bul 43(4);661-666 (2009)
 • 2 Cetin, ES; Gunes, H; Kaya, S, Arıdoğan, B.C.,Demirci, M. Macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance phenotypes in clinical staphylococcal isolates.International Journal of Antimicrobial Agents ,31(4)364-368 (2008)
 • 3 Aridogan, BC., Kaya, S., Savas, S., Cetin, ES., Akkuş, S., Demirci M. The Role Of Antı-Cyclıc Cıtrullınated Peptıde (Antı-Ccp) Antıbodıes In Serologıc Dıagnosıs And Evaluatıon Of Dısease Actıvıty In Rheumatoıd Arthrıtıs.Mıkrobıyolojı Bultenı,42(4) 669-674 (2008)
 • 4 Bosgelmez-Tinaz, G; Ulusoy, S; Aridogan, B, Coşkun-Ari, F.Evaluation of different methods to detect oxacillin resistance in Staphylococcus aureus and their clinical laboratory utility European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases; 25 (6) 410-412 (2006)
 • 5 Karahan,AG.,Çakmakçı,M.L.,Cıcıoglu-Arıdogan,B And Kart-Gündogdu,A.Nitric Oxide (NO) and Lactic Acid Bacteria-Contributions to Health, Food Quality, and Safety. Food Reviews International, 21(3);313-329 (2005)
 • 6 Cetin, ES; Kaya, S; Demirci, M, Arıdoğan ,B.C.Actinomyces meyeri isolation from synovial fluid of a patient with metastatic squamous cell lung carcinoma.Saudı Medıcal Journal , 26 (12) 1997-1999 (2005)
 • 7 Demirci, M., Isler, M., Cicioglu-Aridogan, B., Senol, A. ve Korkmaz, M., "Coinfection of Chronic Hepatitis B and Fasciolosis. A Case Report", Infection, 32 (1), 54-56 (2004)
 • 8 Baysal, V., Yıldırım, M., Türkman, Ç., Arıdoğan, B. ve Aydın, G., "Crusted Scabies in a Healthy Infant", Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 18,188-190 (2004).
 • 9 Ural, O., Tuncer, I., Dikici, N. ve Arıdoğan, B., "Streptococcus zooepidemicus Meningitis and Bacteraemia", Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 35 (3), 206-207 (2003).
 • 10 Yıldırım, M., Baysal, V., Arıdoğan-Cicioğlu, B., Kesici, D. ve Erturan, I., "Pansclerotic Morphea Treated with UVA: A Case Report", The Journal of Dermatology, 30 (8), 625-627 (2003).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çetin, E.S., KAYA, S., Cicioğlu Arıdoğan, B., Demirci, M., Erdem ,B. Metastatik Meme Kanserli Hastada Sakral Dekübitis Ülserinden Salmonella enteritidis izolasyonu . Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 26(6), 704-6 (2006).
 • 2 Kaya, A., Kaya, S., Durmuş, M., Cicioglu-Aridogan, B. ve Bardak, Y., " Bacillus cereus Endoftalmisi Olgu Sunumu", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 33:361-364 (2003)
 • 3 Saygun, N., Cicioğlu, B., Kalaycıoğlu, O., Ulubay, G., Beder, S., Gürses, H. ve Özenci, H. 1996. "Olgu Raporu:Haemophilus haemolyticus'un Neden Olduğu Bir Pnömoni Olgusu", Mikrobiyoloji Bülteni, 30(4), 405-408.
 • 4 Cicioğlu, B., Karaaslan, A. ve Saygun, N. 1995. "Flavobacterium İzole Edilen Pnömonili Bir Olgu", İnfeksiyon Dergisi, 9(4), 435-437.
 • 5 . Erler, F., Arıbal, E., Cicioğlu, B. ve Erdem, B. 1994). "Süpüratif Lenfadenitten İzole Edilen Salmonella typhimurium", Mikrobiyoloji Bülteni, 28(2), 118-121.
 • 6 Cicioğlu, B., Erdem, B., Erdem, C. ve Ekmen, H. 1993. "Karsinomatöz Zeminde Yerleşmiş Bir Aktinomikoz Olgusu", Mikrobiyoloji Bülteni, 27(2), 131-136.
 • 7 Cicioğlu, B. 1993. "Allerji Enfeksiyon ve Psişik Durum Arasındaki Karşılıklı İlişki", Mikrobiyoloji Bülteni, 27(4), 364-377.
 • 8 Cicioğlu, R. ve Cicioğlu, B. 1991. "Aşırı Duyarlılık (Allerji) ve İnfeksiyon", Mikrobiyoloji Bülteni, 25(1), 108-117.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Demirci, M., İşler, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Şenol, A. 2002. "Kronik Hepatit B ve Fasiolosis Birlikteliği" 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 122, 1-6 Ekim Antalya.
 • 2 Kaya, S., Demirci, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Adiloğlu, A.K. 2002. "Isparta Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg ve Anti-HCV Prevalansı", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 305, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya.
 • 3 Adiloğlu, A.K., Şirin, M.C., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Can, R. ve Demirci, M.2002. "Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 313, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya.
 • 4 Demirci, M., Yıldırım, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Baysal, V., Kaya, S. ve Korkmaz, M. 2002. "Ürtikerli Hastalarda Fasciolosis; ELISA Testinin Tanıdaki Önemi", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 320, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya.
 • 5 Cicioğlu-Arıdoğan, B., Taşkınoğlu, T., Demirci, M., Adiloğlu, A.K. ve Kaya, S. 2002. "Hastanemizde Poliklinik Hastalarının İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılığının 8 Yıllık İzlemi", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 337, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya.
 • 6 Taşkın, P., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Can, R., Demirci, M. ve Adiloğlu, A.K. 2002. "Klebsiella Kökenlerinde Extended Spectrum Beta-Laktamases Enziminin Varlığı ve ESBL (+) Suşlarda Beta-Laktam Antibiyotiklere Direnç Özellikleri", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 338, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya.
 • 7 Cicioğlu-Arıdoğan, B., Yönden, C., Adiloğlu, A.K., Kaya, S. ve Demirci, M. 2002. "Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısında İdrar Kültürü ile Pyüri Arasındaki Uyumun Araştırılması", XXX Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 375, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya.
 • 8 Adiloğlu A.K., Nazlı, C., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Can, R., Kınay, O. ve Ergene, O. 2001. "Aterosklerotik ve Sağlam Kişilerde Helicobacter pylori ve Serum CRP Birlikteliği", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70. Yıl Bilimsel Toplantısı, 297, Uludağ- Bursa.
 • 9 Demirci, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Can, R. ve Yorgancıgil, B. 2000. "Isparta'da Toxoplazmosis Seroprevalansı", 2. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 265, 25-29 Eylül, Şanlıurfa.
 • 10 Cicioğlu-Arıdoğan, B., Yorgancıgil, B., Demirci, M. ve Taşkın, P. 1999. "İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae ve Proteus spp.'lerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı", IV. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 197, 17-19 Mayıs, İstanbul.
 • 11 Demirci, M., Yorgancıgil, B., Taşkın, P., Cicioğlu-Arıdoğan, B. ve Demir, İ. 1999. "Değişik Kaynaklardan İzole Edilen Stafilokoklarda Fusidik Asit Duyarlılığı", IV. Antimikrobik Kemoterapi Günleri", 202, 17-19 Mayıs, İstanbul.
 • 12 Özsan, M., Özkul, A., Cicioğlu, B. ve Aysev, D.1996. "Poliakrilamid Jel Elektroforez Yöntemi ile Diareli Çocuklarda Rotavirus Enfeksiyon Prevalansının Araştırılması", XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 180, 7-10 Mayıs, Antalya.
 • 13 Tibet, M., Cicioğlu, B., Gerçeker, D., Erdem, B. ve Yavuzdemir, Ş. 1996. "Salmonella typhimurium ve Salmonella enteritidis Suşlarının Çeşitli Antimikrobiklere Direnci", XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 222, 7-10 Mayıs, Antalya.
 • 14 Turaçlı, M.E., Uğurbaş, S.H., Özsan, M. ve Cicioğlu, B. 1996. "Subkonjonktival Seftazidimin Aköz Hümorde Profilaktik Etkisi", Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül, Antalya.
 • 15 Tekeli, A., Cicioğlu, B., Karaarslan, A. ve Özenci, H. 1995. "Bazı Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella Cinsi Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları", 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 46, 4-6 Eylül, İstanbul.
 • 16 Cicioğlu, B., Erdem, B., Erdem, C. ve Ekmen, H. 1992. "Karsinomatöz Zeminde Yerleşmiş Bir Aktinomikoz Olgusu", XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 10, 8-11 Eylül, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cetin, E.S., H. Gunes, A. Aynali, S. Kaya, B. Cicioglu Aridogan, M. Demirci, ''In vitro effect of fusidic acid on staphylococcus strains with macrolide-lincosamid-streptogramin B resistance,''18th ECCMID, P591, Barcelona, 2008.
 • 2 Cetin, E.S., S. Demirci, A. Aynali, S. Asci, B. Cicioglu Aridogan, ''Contaminated ambu-bag associated hospital-acquired infection with Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit,'' XII. International congress of Bacteriology and Applied microbiology, BP-421, p230-31, İstanbul, 2008.
 • 3 Cetin, E.S., O. Kılınç, S. Kaya, B. Cicioglu Aridogan, ''Detection of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobactericeae in the stool samples by using an antibiotic-containing screen agar,'' XII. International congress of Bacteriology and Applied microbiology, BP-419, p229-30, İstanbul, 2008.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Seden Demirci , Ayşe Aynali , Kadir Demirci , Serpil Demirci , Buket Cicioğlu Arıdoğan.The serum levels of resistin and its relationship with other proinflammatory cytokines in patients with Alzheimer’s disease
 • 2 Cicioğlu-Arıdoğan, B., Baysal, V., Yıldırım, M. ve Kaya, S. 2001. "İnvestigation of İntestinal parasitosis, total IgE and Cytokine levels in children with atopic dermatitis",3rd Congress of the Mediterranean Association of Dermatology, Kemer-Antalya, 79, 23-27 May.
 • 3 Demirci, M., Yorgancıgil, B., Cicioğlu-Arıdoğan B., Taşkın, P. ve Demir, İ. 1999. "The Observation of Antibiotic Sensitivity of Escherichia coli Isolated from Urine Cultures within a Five-Year Period", 6th European Society of Chemotherapy Infectious Diseases, Istanbul, 90, 20-22 Mayıs.
 • 4 Cicioğlu-Arıdoğan, B., Demirci, M. ve Yorgancıgil, B. 1999. "Sensitivity of Staphylococcus aureus and Pseudomonas spp. Isolated from Patients with Chronic Suppurative Otitis Media to Different Antibiotics", 6th European Society of Chemotherapy Infectious Diseases, Istanbul, 119, 20-22 Mayıs.
 • 5 Saygun, N., Cicioğlu, B., Saygun, M., Esengür, S. ve Bengisun, S. 1994. "The In Vitro Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to Clarithromycin", 9th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Milano-Italy, 88, 12-17 June.
 • 6 Cicioğlu, R., Yakar, A., Çiftcioğlu N. ve Cicioğlu, B. 1991. "Preparation and Immunoelectrophoretic Analysis of Protein A from Staphylococcus aureus (Cowan 1 strains (NCTC 8530)",The 1st International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP, Dicle University Diyarbakır, 45, 13-15 May .
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Dr. Tuba ÖZTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleksinde İzoniazid Ve Rifampisin Direncinin Yeni Bir Reverse Blot Hibridizasyon Yöntemi (Reba Mtb-Mdr) İle Hızlı Tanısının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi,2014
 • 2 Sdü Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ve Cerrahi Servis Hastalarından İzole Edilen Multi- Drug Rezistant(Mdr) Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Repetatıve Sequence Based- Pcr (Rep-Pcr) Ve Pulsed Field Gel Electrophoresis ( Pfge) Yöntemleriyle Kökeknlerinin Araştırılması
 • 3 Süleyman ÖNAL., Değişik Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Virülans Faktörleri Ve Bu Faktörlerin Sentezlenmesinde Rol Oynayan Bakteriyel İletişim "Quorum Sensing" Sistemindeki Sinyal Moleküllerinin Hastalık Patogenezindeki Rolü , 2005
 • 4 Probiyotiklerin Allerji Üzerine Etkisi.Rabia Can.Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi.
 • 5 Isparta İl Merkezi Kan Donörlerinde GBV-C/HGV Prevalansı ve HBV ve HCV İle Koinfeksiyonunun Araştırılması.Dr. Selçuk KayaSüleyman Demirel Üniversitesi,Tıp Fakültesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Dr. Tuba ÖZTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleksinde İzoniazid Ve Rifampisin Direncinin Yeni Bir Reverse Blot Hibridizasyon Yöntemi (Reba Mtb-Mdr) İle Hızlı Tanısının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi,2014
 • 2 Sdü Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ve Cerrahi Servis Hastalarından İzole Edilen Multi- Drug Rezistant(Mdr) Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Repetatıve Sequence Based- Pcr (Rep-Pcr) Ve Pulsed Field Gel Electrophoresis ( Pfge) Yöntemleriyle Kökeknlerinin Araştırılması
 • 3 Behçet Hastalığının patogenezinde mikrokimerizmin rolünün araştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:1262-M-06 Proje Yöneticisi 2009
 • 4 Değişik Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Virülans Faktörleri Ve Bu Faktörlerin Sentezlenmesinde Rol Oynayan Bakteriyel İletişim "Quorum Sensing" Sistemindeki Sinyal Moleküllerinin Hastalık Patogenezindeki Rolü , Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no:1 000-TU-04 Proje Yöneticisi 2005.
 • 5 Isparta İl Merkezi Kan Donörlerinde GBV-C/HGV Prevalansı ve HBV ve HCV İle Koinfeksiyonunun Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no:418, Proje Yöneticisi 2001.
 • 6 Probiyotiklerin Allerji Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no:458, Proje Yöneticisi 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Bölgesinde Fasciolosis Prevalansının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:565, Yardımcı Araştırmacı 2002.
 • 2 Ateroskleroza Neden Olan Mikroorganizmaların Aterom Plaklarından Moleküler Düzeyde İdentifikasyonu, Adhezyon Molekülleriyle Birlikteliğinin Saptanması ve Aterom Plakları Oluşum Mekanizmasına Olan Etkisi, Üniversitelerarası İleri Araştırma Projesi DPT Projesi, Proje Kabul No: K 120590, Yardımıcı Araştırmacı, 2002.
 • 3 Erwinnia Carotovora Alttür Carotovora'da Karbapenem Antibiyotik Sentezi Genlerinin Regulasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:531, Yardımcı Araştırmacı, 2002.
 • 4 Çocukluk Çağı Viral ve Bakteriyel Enfeksiyonların Erken Tanısında Prokalsitonin, Neopiterin ve CRP' nin Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:607, Yardımcı Araştırmacı, 2002.
 • 5 Aterosklerozlu Hastalarda Etken Olarak Mikroorganizmaların ve Enfeksiyon Markerlarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:325, Yardımcı Araştırmacı, 2000.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. International 2nd Liver Symposium,May 20th-22nd,2009,Isparta -Turkey
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ulusal Viroloji Kongresi 9-13 Aralık 2007,Ağaoğlu My Resort /Bursa- Uludağ(panelde konuşmacı)
 • 2 İmmunoloji Günleri 12-14 Eylül 2003, Konya (Konferans).
 • 3 Kronik Hepatitler Sempozyumu 24 Haziran 2002, Isparta (Düzenleyicisi ve Panelist).
 • 4 Viral Hepatitler Paneli 11 Ekim 2002, Antalya (Panelist).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • 2 2. Ankara Mikrobiyoloji Derneği
 • 3 3. Türkiye Parazitoloji Derneği
 • 4 4. Viral Hepatitle Savaş Derneği
 • 5 5. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
 • 6 6. Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ.Tıp Fak.Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Temel Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yönetim Kurulu Üyeliği Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2001-2004
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 "Pandemide Neler Yaşadık" konulu panel 10 ocak 2011. SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Tıbbi Mirobiyoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!