KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Rahime ASLANKOÇ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Posta rahimeaslankoc@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9516-0864
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZMAN HEMŞİRE 02.12.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ANATOMİ (YL) 31.01.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZYOLOJİ 25.02.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kitap okumak,Gelişim anatomisi,Üreme Fizyolojisi,Davranış Fizyolojisi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pancreatic damage induced by cigarette smoke: The specific pathological effects of cigarette smoke in rat model.
 • 2 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O, Candir Ö. The development of large intestine during the fetal period. Early Human Development 2004; 78 (1):1-13.
 • 3 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O, Candır Ö. The development of jejunum and ileum during the fetal period. Early Human Development 2003; 74: 109-124
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Pancreatic damage induced by cigarette smoke: How does smoking affect the pancreatic functions?
 • 2 Impact of alpha lipoid acid on histopathological changes in liver caused by cigarette smoking
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aslankoç R, Kavrık O, Başalan İz F, Gümral N. Examination of Physiology Course Laboratory Curriculum by Q Method. Acta Physiologica, Turkish Society of Physiological Sciences 42nd National Physiology Congress September 2016, Volume 218, Issue Supplement S709, Pages 90.
 • 2 Kavrık O, Saygın M, Aşçı H, Aslankoç R, Çömlekçi S, Gümral N, Cankara FN, Kayan S. Effect of Wireless Network on the Lymphoctye DNA and the Role of Vitamin C. Acta Physiologica, Turkish Society of Physiological Sciences 42nd National Physiology Congress September 2016, Volume 218, Issue Supplement S709, Pages 36.
 • 3 Gümral N, Kumbul Doguc D, Catalbas T, Aslankoc R. The effects of 2.45 GHz Electromagnetic Radiation on the Rat Liver Tissue: Role of Melatonin. Acta Physiologica, Turkish Society of Physiological Sciences 42nd National Physiology Congress September 2016, Volume 218, Issue Supplement S709, Pages 64.
 • 4 Aslankoç, R., Gümral, N., Şenol, N., Azman, M., Electric Field Effects on Rat Kidney Tissue and Role of Resveratrol, Acta Physiologica, Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress September 2015, Volume 215, Issue Supplement S704, Pages 1–109.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aslankoç R, Öztürk M, G.Yıldırım N. Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Sorunları ve Anksiyete İle İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):12-20
 • 2 Öztürk M, Ünal Ş, Ünlü M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA, Aslankoç R, Uskun E. Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):44-52
 • 3 Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Aslankoç R, Yılmaz H. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin AIDS'e ilişkin Düşünce ve Tavırları ve AIDS Bilgi Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 5(4):157-162
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Aslankoç, R., Cankara, FN., Şenol , N., Gümral, N., Şenol, N., Kavrık, O., Elektrik Alanın Dalak ve Oksidatif DNA hasarına Etkisi İle Resveratrolün Koruyucu Rolünün Araştırılması, 22nd Electron Microscopy Congress (EMK 2015) September 2015, Poster Presentations LPW18.
 • 2 Aslankoç R, Orhan H, Kaleli N, Özaslan N, Beydilli E. Aşılama Konusunda 0-2 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Bildiri özetleri, s29-P5. Birinci Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul, Türkiye
 • 3 Kaleli S, Özbaş S, Esen K, Aslankoç R, Kaleli N. Diyabet Tipleri, Komplikasyonları, İzlem ve Tedavisi Üzerine Hastaların Bakış Açısının Araştırılması. Bildiri özetleri, s54-P39. Birinci Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul, Türkiye
 • 4 G.Yıldırım N, D.Beydilli E, Akaya A, Sütçü R, Aslankoç R, Özgüner F. Astımlı olguların atak ve remisyon dönemlerinde oksidan-antioksidan hormon ve enzim düzeylerinin araştırılması. Bildiri Özetleri, s146-P42. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 27-30 Eylül 2005, Gaziantep, Türkiye.
 • 5 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Gökçimen A. İnsan Fetuslarında Kalın Bağırsak Gelişiminin Işık Mikroskobu ile İncelenmesi. Bildiri Özetleri, s99. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul, Türkiye
 • 6 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Gökçimen A. Fetal Dönem Boyunca Jejunum ve İleum Gelişiminin Işık Mikroskobunda İncelenmesi. Bildiri Özetleri, s61. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul, Türkiye
 • 7 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O. Fötal dönem boyunca jejenum ve ileum gelişiminin morfolojik açıdan değerlendirilmesi. Bildiri özetleri, s131-p64. VI. Ulusal Anatomi Kongresi, 3-7 Eylül 2001, Edirne, Türkiye
 • 8 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O. İnsan Fetuslarında Colon Sigmoideum Gelişiminin Araştırılması. Bildiri Özetleri, s132-p65. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anatomi Kongresi, 3-7 Eylül 2001, Edirne, Türkiye
 • 9 Yıldırım N, Çalışkan S, Özgüner MF, Beydilli E, Aslankoç R, Şen S. Bronşial astımlı hastalarda melatonin düzeyleri ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. Program ve Özet Kitapçığı, s102-P68. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, 19-22 Mayıs 1999, Eskişehir, Türkiye
 • 10 Aslankoç R, Öztürk M, G. Yıldırım N. Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Kurumlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması. Bildiri Özetleri, s192-P501. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I. Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999, Ankara, Türkiye
 • 11 Malas MA, Sulak O, Gökçimen A, Aslankoç R, Esen K. Fetal Dönem Boyunca ve Yenidoğanlarda Karın Ön Duvarında Umblıcus Yerleşiminin Belirlenmesi. Bildiri Özetleri, PA77. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Anatomi Kongresi, 25-30 Ekim 1999, Antalya, Türkiye
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O. The relation between peritoneum and intestine during the fetal period. 98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany 28-31 March 2003; pp: 288.
 • 2 The relation between peritoneum and intestine during the fetal period. Verhandlungen Der Anatomıschen Gesellschaft. 98. Versammlung in Dresden vom 28. bis 31. März 2003
 • 3 Öztürk M, Ünal Ş, Ünlü M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA, Aslankoç R, Uskun E. Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. Bildiri Özetleri, s33-p21. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 29-31 Mayıs 1999, İstanbul, Türkiye
 • 4 Çalışkan S, Akdoğan M, Özgüner MF, Yılmaz H, Aslankoç R. Bronşial astımlı ve sağlıklı bireylerde antioksidan enzimler ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. Bildiri Özetleri, s90-P46. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6–10 Eylül 1999, Elazığ, Türkiye.
 • 5 Aslankoç R, Öztürk M, Himmetoğlu H, Akgün S. Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. Bildiri Özetleri, p21. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 29-31 Mayıs 1999, İstanbul, Türkiye
 • 6 Aslankoç R, Öztürk M, Himmetoğlu H, Akgün S. Ortaöğretim Öğrencilerinin Sigara İçmeye İlişkin Çeşitli Düşünceleri. Bildiri özetleri, p20. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 29-31 Mayıs 1999, İstanbul, Türkiye
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fetal Dönem Boyunca Jejunum ve İleum Gelişiminin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali MALAS
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri ve Resveratrolün Koruyucu Rolü. Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri Ve Resveratrolün Koruyucu Rolü. 3001-TÜBİTAK-Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı. Proje no: 214S370. Bursiyer
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O, Candır Ö. The development of jejunum and ileum during the fetal period. Early Human Development 2003; 74: 109-124
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Isparta sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Isparta sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Isparta Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 Isparta Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 5 Isparta sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 6 Isparta sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 8-9 mayıs 2006 'Dünya Ebeler Günü Etkinlikleri' düzenleme kurulu
 • 2 Kurs: 9 mayıs 2006 'Anne sütü emzirme teknikleri'
 • 3 Konferans: 'Sağlık Hizmetlerinde Değerler Ve Etik', 10 Mayıs 2001, ISPARTA
 • 4 Panel:' Hastane Enfeksiyonları', 11 Mayıs 2000, ISPARTA
 • 5 Ebelik Haftası Kutlama Proğramı, 26 Nisan 2000, ISPARTA
 • 6 Ebelik Haftası Kutlamaları. 21-27 Nisan 1999
 • 7 Hemşirelik Haftası Kutlama Proğramı, 31 Mayıs 1999, ISPARTA
 • 8 Ebelik - Hemşirelik Haftaları Kutlama Proğramı, 28 Mayıs 1998, ISPARTA
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Dahili Bilimler Bölüm Başhemşiresi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Eğitim Koordinatörü
 • 3 SRAP (Sosyal Riski Azaltma Projesi ) kapsamında açılan 'Yaşlılara Bakım ve Hastalara Refakatçi Sağlama' Kursu, ISPARTA
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahili Bilimler Bölüm Başhemşireliği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahili Bilimler Bölüm Başhemşiresi
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Anatomi
Anatomi II
Ebelikte İlk yardım Yoğun Bakım
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Gebeleikte Sistemik Hastalıklar
Gebelikte Sistemik Hastalıklar
 
Bu İçeriği Paylaş!