KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Serap ÜNAL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Seramik Ve Cam Bölümü
Ana Bilim Dalı Seramik Ve Cam Anasanat Dalı
Telefon 2462111675
E-Posta serapunal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2407-1789
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 25
Web Of Science Hindex: 1,0000
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR 30.06.1987
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR 22.11.1989
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ 18.03.1994
İLGİ ALANLARI
İlkel Çömlekçilik,Arkeoloji,Restorasyon ve Konservasyon,İç Mimari,Çini,Resim,Peyzaj,Seramik
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Seramikte 3D Modelleme Teknolojisinin Üretimi, BAP, ÜNAL Serap, 21.10.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 ROMANLARA AÇILAN PENCERE, Avrupa Birliği, ÜNAL Serap, 15.10.2016 - 31.10.2017 (ULUSLARARASI)
 • 3 Anadolu Kültüründe Nazar ve Nazar Objeleri , BAP, ÜNAL Serap, 01.02.2016 - 01.08.2017 (ULUSAL)
 • 4 GÖLLER BÖLGESİ MAGNEZİT CEVHERİNİN SAĞLIK GEREÇLERİ BÜNYESİNDE KULLANIMI (TÜBİTAK), Araştırma Projesi, ÜNAL Serap, 18.04.2012 - 15.02.2013 (ULUSAL)
 • 5 Organik Atık Küllerinin Sır Bünyesinde Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÜNAL Serap, 20.05.2010 - 20.11.2011 (ULUSAL)
 • 6 TEKE YÖRESİ YAYLI ÇALGILARININ ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ, Tübitak 1001, ÜNAL Serap, 15.09.2008 - 15.09.2009 (ULUSAL)
 • 7 Endüstriyel Seramik Ürün Tasarım ve İmalatı (CNC Tezgahlarda Kullanılacak Seramik Kesici Uçlar), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÜNAL Serap, 06.12.2004 - 06.12.2005 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÜNAL SERAP, CERAMIC PRODUCTION FROM NEOLITHIC DOĞANHİSAR POTTERY CULTURE: INTANGIBLE HERITAGE OF TECHNOLOGY TRANSFER FROM PAST TO PRESENT. SCIENTIFIC CULTURE, Endorsed by the European Academy of Sciences & Arts to Cultural Heritage Issues, Published by the Henan University, Kaifeng, China (Journal of Applied Science & Technology to Cultural Heritage Issues)Henan University, Kaifeng 475001, China, 7(3), , 77-91. Doi: 10.5281/zenodo.5062884, (2021), (Diğer)
 • 2 ÜNAL SERAP, TÜRKİSTAN’DAN GÜNÜMÜZE PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜNDE LALE. TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI TDA, 128(253), , 323-344. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÜNAL SERAP, ÇAĞLARIN AKIŞINDA ANADOLU PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜ. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi USBAD , 928-950. Doi: 10.47994/usbad.762639, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÜNAL SERAP, ÇÖMLEKÇİLİK COĞRAFYASINDA BİR SERAMİK SEMPOZYUMU. TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU DERGİSİ, 1(56), , 98-107. (2019), (Diğer)
 • 5 ÜNAL Serap, Primitive Pottery in Serinhisar Anatolia Turkey. Ceramics - Technical, 1(22), , 59-64. (2006), (AHCI)
 • 6 ÜNAL Serap, Seramik Sanatı ve Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), , 99-105. (2003), (Diğer)
 • 7 ÜNAL SERAP, Binlerce Yıllık Çömlekçilik Geleneğinde Sagalassos Çanaklı Açılımı. Adalya Dergisi, 1(4), , 317-334. (2000), (AHCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÜNAL Serap, Hasekioğlu Uygar , ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ İLE GÖLLER BÖLGESİ KİLLERİNİN SERAMİK FORMLARDA KULLANIMI . 7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, January 21-23, 2022 Gaziantep, Turkey (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÜNAL SERAP, PREHİSTORYADA SANAT. VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÜNAL SERAP, WOMAN IN THE LAKE REGION TERRACOTTA CULTURE. II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÜNAL SERAP, PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜNDE ZANAATIN SANATA EVRİLMESİ. Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları "Sanatçı ve Zanaatkar Buluşması" (2021). (Özet bildiri)
 • 5 ÜNAL SERAP, ŞEKİ’DE ZANAATTAN SANATA SERAMİK. 19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÜNAL SERAP, ÇÖMLEKÇİLİKTEN ÇAĞDAŞA ZANAAT-SANAT İKİLEMİ. 1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyum, Çalıştay, Sergi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÜNAL SERAP, TEK MİLLET İKİ DEVLETİN PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜ. 6. INTERNATIONAL TURKIC WORLD TOURISM SYMPOSIUM, 2020 (2020). (Tam metin bildiri)
 • 8 ÜNAL SERAP, SERİNHİSAR BARDAK DAMLARININ TURİZM AÇISINDAN SOSYOKÜLTÜREL OLARAKDEĞERLENDİRİLMESİ. 6. INTERNATIONAL TURKIC WORLDTOURISM SYMPOSIUM, 2020 (2020). (Özet bildiri)
 • 9 ÜNAL SERAP, Göller Bölgesi Seramik Gülabdanlar. InternationalConference The West of the East, The East of the West (2019). (Tam metin bildiri)
 • 10 ÜNAL SERAP, AKGEYİK ELİF, ’ISPARTA GÜL (ROSE DAMASCENA) POSASININ KÜL SIRLARINDA KULLANIM. IV. INTERNATİONAL SYMPOSİUM OF STRATEGİC AND SOCİAL RESEARCHES (2019). (Özet bildiri)
 • 11 ÜNAL SERAP, Body Images In Anatolıan CultureThrough Ages. Internatıonal Paris Congress on Arts end Design (2018). (Özet bildiri)
 • 12 ÜNAL Serap, Serinhisar Çömlekçiliği. I. Uluslar arası Pişmiş Toprak Sempozyumu (2001). (Tam metin bildiri)
 • 13 ÜNAL Serap, Diyarbakır Camilerinde Çini Süslemeler. "Diyarbakır Camilerinde Çini Süslemeler" (1998). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÜNAL SERAP, IN CRAFT AND ART FROM TRADITIONAL TO CONTEMPORARY AVANOS POTTERY. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15(37), , 236-251. Doi: 10.12981/mahder.1012264, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÜNAL SERAP, DORNBURG ATÖLYESİNDEN TATBİKİ’YE SERAMİK / CERAMIC TO TATBİKİ FROM DORNBURG WORKSHOP. Sanat Dergisi , 150-174. Doi: 10.47571/ataunigsfd.840235, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÜNAL SERAP, ESTETİK-SANAT-ZANAAT YAKLAŞIMIYLA SERAMİK SANATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), , 201-229. Doi: 10.17932/IAU.IAUD.2009.002/iaud_v13i1007, (2021), (Diğer)
 • 4 ÜNAL SERAP, YAŞAR Tennur, TEKE YÖRESİ, KEÇİ (TEKE) FİGÜRÜ VE SERAMİK SANATINA YANSIMALARI. Türk Dünyası Araştırmaları TDA, 127(251), , 375-394. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ÜNAL SERAP, SON USTASININ ARDINDAN HÜYÜK ÇÖMLEKÇİLİĞİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), , 678-689. (2021), (TR DİZİN)
 • 6 ÜNAL SERAP, Çirkin Nur Uyanık, Göller Bölgesi Pişmiş Toprak Dokuma Aletleri ve Seramik Sanatına İzdüşümü* Lakes Region Its Impression on Cooked Soıl Weaving Tools and Ceramics. Vankulu Sosyal Araștırmalar Dergisi , 199-222. (2021), (Diğer)
 • 7 ÜNAL SERAP, ERZURUM KIRSAL MESKEN KÜLTÜRÜNDE TANDIR EVİ ÖRNEKLEMİ: PAZARYOLU HACI OSMAN AYIK EVİ. AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 8(22), , 279-303. Doi: :10.31126-akrajournal.761486, (2020), (Diğer)
 • 8 ÜNAL SERAP, ŞEKİ ŞEBEKECİLİĞİ Ahşabın ve Camın Sanatı. LALE Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi , 94-106. (2020), (TR DİZİN)
 • 9 ÜNAL SERAP, Somut Olmayan Kültürel Mirastan Bir Kesit Isparta Çömlekçiliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(3), , 1069-1079. (2020), (TR DİZİN)
 • 10 ÜNAL Serap, AKGEYİK Elif, Gül Posası Külünün Seramik Yüzeylerde Kullanımı. AKADEMİK SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ Akademik Sanat, 5(10), , 95-109. (2020), (TR DİZİN)
 • 11 ÜNAL SERAP, ÇALLI Ayşe, Göller Bölgesi Amulet Kültürü. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 1(29), , 29-44. (2016), (TR DİZİN)
 • 12 ÜNAL Serap, Farklı Bir Çini Merkezi Diyarbakır. Antik Dekor Antika Dekorasyon Dergisi, 1(50), , 104-109. (1999), (Endekste taranmıyor)
 • 13 ÜNAL Serap, Diyarbakır da Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Sanat Çömlekçilik. Arkitekt Dergisi, 4(436), , 94-97. (1996), (Endekste taranmıyor)
 • 14 ÜNAL Serap, Diyarbakır Çömlekçiliği. Sanatsal Mozaik Dergisi, 1(13), , 66-70. (1996), (Endekste taranmıyor)
 • 15 ÜNAL Serap, Kınık ve Avanos Çömlekçiliği. Sanat Tarihi Araştırma Dergisi, 3(9), , 62-70. (1990), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÜNAL SERAP, Serinhisar Bardak Damları. Denizli 1.Elsanatları Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli Meslek Yükseokulu (2006). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÜNAL Serap, Sagalassos da Seramik. 1.Burdur Sempozyumu (2005). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÜNAL SERAP, YAĞMURLU FUZULİ, DENİZ VEDAT, Isparta Yöresi Kil Yataklarının Seramiğe Uygunluğunun Araştırılması. 3.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu (1999). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÜNAL SERAP, GELENEĞİN MİRASI(2021). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU YAYINLARI KTB. S. No: 48888) Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No: 11/1 Meram / KONYA 0332 221 0 575 - www.neuyayin.com, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÜNAL Serap, Diyarbakır Geleneksel El Sanatları(2012). TC.Diyarbakır Valiliği Yayın No:5, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 ORGANİK ATIK KÜLLERİNİN SERAMİK SIR BÜNYESİNDE KULLANIMI , Bilimsel Kitap, Editör, 25.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Sanatsal Faaliyet
 • 1 ÜNAL Serap, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında RENKLER SERAMİK SERGİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, Sergi, 18.05.2022 - 27.05.2022 (ULUSAL)
 • 2 ÜNAL Serap, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında RENKLER TUZ PİŞİRİM ÇALIŞTAYI. Fırın Parkı , Avanos / Nevşehir, Diğer, 18.05.2022 - 22.05.2022 (ULUSAL)
 • 3 ÜNAL Serap, KADINI ANLAT Uluslararası Jürili Online Karma Sergi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, Sergi, 08.03.2022 - 22.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 4 ÜNAL Serap, ANKARA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ULUSLARARASI ÖZGÜR KUŞ RESİM HEYKEL, SERAMİK SERGİSİ. ANKARA GALERİM SANAT GALERİSİ Sergi Salonları Armada, Sergi, 08.03.2022 - 20.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 5 ÜNAL Serap, İSTANBUL DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ULUSLARARASI ÖZGÜR KUŞ RESİM, HEYKEL, SERAMİK SERGİSİ. İSTANBUL TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ Sergi Salonu, Sergi, 04.03.2022 - 20.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 6 ÜNAL Serap, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezinde BAYKUŞ Temalı Sergi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi, Sergi, 08.03.2022 - 19.03.2022 (ULUSAL)
 • 7 ÜNAL Serap, ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Projesi). ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) - Taksim / İSTANBUL, Sergi, 01.12.2021 - 24.12.2021 (ULUSAL)
 • 8 ÜNAL Serap, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali. Isparta Belediyesi Ticaret ve Kültür Merkezi, Sergi, 10.07.2021 - (ULUSLARARASI)
 • 9 ÜNAL Serap, POMO III INTERNATIONAL MAIL ART EXHIBITION. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 42130/SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE, Sergi, 02.11.2021 - 30.11.2021 (ULUSLARARASI)
 • 10 ÜNAL Serap, Uluslararası Sempozyum ve Sergi Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları "Sanatçı ve Zanaatkar Buluşması" 08-10 Eylül 2021. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü, Sergi, 08.09.2021 - 10.09.2021 (ULUSLARARASI)
 • 11 ÜNAL Serap, 1.Uluslararası Değirmendere Uygulamalı Seramik Sempozyumu Kapsamında Çağdaş Seramik Sanatı Sergisi. Değirmendere , Sergi, 30.05.2011 - 08.06.2011 (ULUSLARARASI)
 • 12 ÜNAL Serap, "RETURN TO GAIA" INTERNATIONAL VIRTUAL MIXED DRAWING EXHIBITION. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 05.06.2021 - 15.06.2021 (ULUSLARARASI)
 • 13 ÜNAL Serap, 1st.Internatıonal shakespeare Festivali. SDÜ -Lütfi ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi, Festival, 20.04.2018 - 30.04.2018 (ULUSLARARASI)
 • 14 ÜNAL Serap, International Traditional Bowl Competıtıon.. Armada Sergi Salonu, Sergi, 02.12.2018 - 22.12.2018 (ULUSLARARASI)
 • 15 ÜNAL Serap, Internatıonal Fantastıc Macsabal Bowl Competıtıon. Armada Sergi Salonu, Sergi, 02.12.2018 - 22.12.2018 (ULUSLARARASI)
 • 16 ÜNAL Serap, Uluslararası Arnavutluk- Gesam Türk Sanatçıları Sergisi. TİRANA-ALBANIA, Sergi, 18.10.2016 - 21.10.2016 (ULUSLARARASI)
 • 17 ÜNAL Serap, NEVÜ Sanat Müzesi Koleksyon Eser. Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi, Sergi, 30.06.2018 - 31.12.2018 (ULUSAL)
 • 18 ÜNAL Serap, 29Th.Bırd Paradıse Internatıonal Cultural And Tourısm Festival Wall of Love. Bandırma Barışmanço Kültür Merkezi Fuayesi, Sergi, 23.07.2018 - 31.07.2018 (ULUSLARARASI)
 • 19 ÜNAL Serap, 15.Golden Pıtcher Ceramıc Competıtıon. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Sergi, 28.04.2018 - 30.04.2018 (ULUSLARARASI)
 • 20 ÜNAL Serap, 1.st Internatıonal Shakespeare Festival. SDÜ Lütfi Çakmakçı Kongre Merkezi, Sergi, 20.04.2018 - 30.04.2018 (ULUSLARARASI)
 • 21 ÜNAL Serap, 1st.Internatıonal Action Art Faır Group Exhibition. Club UNESCO Pıraeus and Islands Munıcıpalıty Gallery of Chalkıda Evıa Island, Sergi, 18.06.2018 - 23.06.2018 (ULUSLARARASI)
 • 22 ÜNAL Serap, GUESS Group Exhibition. Homerion Culturel Center, Sergi, 28.06.2018 - 01.07.2018 (ULUSLARARASI)
 • 23 ÜNAL Serap, Gesam Uluslarrarası/Ukrayna Türk Sanatçıları sergisi. UKRAYNA-KİEV, Sergi, 16.07.2018 - 19.07.2018 (ULUSLARARASI)
 • 24 ÜNAL Serap, Uluslararası Gül Fuarı ve Festivali. Süleyman Demirel Kongre Merkezi, Sergi, 11.05.2018 - 15.05.2018 (ULUSLARARASI)
 • 25 ÜNAL Serap, V.Özbek-Türk Dostluk sergisi. İstanbul Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, Sergi, 15.09.2017 - 29.09.2017 (ULUSLARARASI)
 • 26 ÜNAL Serap, VI th İnternational Berlin ArtArt Education Symposium. Berlin /Almanya, Sergi, 09.11.2017 - 12.11.2017 (ULUSLARARASI)
 • 27 ÜNAL Serap, Gesam Uluslararası Polonya Türk Sanatçıları Sergisi. Polonya-Varşova, Sergi, 11.09.2017 - 15.09.2017 (ULUSLARARASI)
 • 28 ÜNAL Serap, Romanlara Açılan Pencere Fotoğraf,Seramik Sergisi. Burdur Isparta, Sergi, 22.11.2017 - 28.11.2017 (ULUSAL)
 • 29 ÜNAL Serap, Cool 3 Sergisi. Pinelo Artgallery Harbiye İstanbul, Sergi, 16.05.2017 - 01.06.2017 (ULUSAL)
 • 30 ÜNAL Serap, 16.Ekim geçidi Sergisi. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 23.11.2017 - 24.11.2017 (ULUSAL)
 • 31 ÜNAL Serap, Ulusal Davetli Disiplinlerarası Karma Sergi. Isparta İl Kültür Müdürlüğü Galerisi, Sergi, 29.10.2017 - 23.11.2017 (ULUSAL)
 • 32 ÜNAL Serap, Uluslararası İran - Gesam Türk Sanatçıları Sergisi. İran, Sergi, 24.05.2017 - 29.05.2017 (ULUSLARARASI)
 • 33 ÜNAL Serap, Ulusal Davetli Disiplinlerarası Karma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi. Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Sergi, 08.03.2018 - 12.03.2018 (ULUSAL)
 • 34 ÜNAL Serap, CERAmini İnternatıonal Exhibition of contemporary ceramics. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sergi, 02.04.2018 - 04.04.2018 (ULUSLARARASI)
 • 35 ÜNAL Serap, 18 Mart Çanakkale ve Tüm Şehitlerimiz Anısına Davetli jürili Karma Sergi. Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Sergi, 19.03.2018 - 25.03.2018 (ULUSAL)
 • 36 ÜNAL Serap, RENKLER SERAMİK SERGİSİ(18 Kasım 06 Aralık ). Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, Sergi, 18.11.2019 - 06.12.2019 (ULUSAL)
 • 37 ÜNAL Serap, 18.EKİM GEÇİDİ SERGİSİ (05-09 Aralık 2019). SDÜ GSF.Sergi Salonu, Sergi, 05.12.2019 - 09.12.2019 (ULUSAL)
 • 38 ÜNAL Serap, 19 Mayısın 100.Yıl Anısına Karma Sergi. SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 20.05.2019 - 24.05.2019 (ULUSAL)
 • 39 ÜNAL Serap, XII.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Sanat Etkinlikleri. Selçuk Üniversitesi, Sergi, 25.04.2019 - 27.04.2019 (ULUSLARARASI)
 • 40 ÜNAL Serap, 19 Mayıs 100.yılı anısına karma sergi JÜRİLİ. Isparta Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Galerisi, Sergi, 17.05.2019 - 19.05.2019 (ULUSAL)
 • 41 ÜNAL Serap, Bilim Sanat Kültür Festivali. Aksu Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulu, Festival, 29.04.2019 - 30.04.2019 (ULUSAL)
 • 42 ÜNAL Serap, 2.Uluslararası Shakespeare Festivali. Süleyman Demirel Üniversitesi, Festival, 05.04.2019 - 20.04.2019 (ULUSLARARASI)
 • 43 ÜNAL Serap, 2.Uluslararası SHAKESPEARE Festival. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, Festival, 05.04.2019 - 20.04.2019 (ULUSLARARASI)
 • 44 ÜNAL Serap, 2 nd. INTERNATIONAL Mail Art Bıennıal. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bienal, 08.04.2019 - 28.04.2019 (ULUSLARARASI)
 • 45 ÜNAL Serap, ANTALYA Renkler Seramik Sergisi. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Sergi, 30.05.2019 - 28.06.2019 (ULUSAL)
 • 46 ÜNAL Serap, ART İN CONVERGE (20-22 Mayıs 2019)BULGARİSTAN. Marina Belediye Kültür Merkezi, Sergi, 20.05.2019 - 22.05.2019 (ULUSLARARASI)
 • 47 ÜNAL Serap, Renkler Seramik Sergisi1919 dan 2019 a. Akademililer Sanat Merkezi, Sergi, 23.02.2019 - 16.03.2019 (ULUSAL)
 • 48 ÜNAL Serap, Asia Minor. ABAD Seramik Uyğulama Merkezi, Gösterim, 02.06.2019 - 20.11.2019 (ULUSLARARASI)
 • 49 ÜNAL Serap, TOKYO METROPOLİTAN MÜZESİ Uluslararası Grup Sergisi. UENO - PARK - TOKYO - JAPONYA, Sergi, 10.09.2019 - 16.09.2019 (ULUSLARARASI)
 • 50 ÜNAL Serap, Internatıonal Ceramıcs Symposium SHAKI-2019” From Nature to History”. Azerbaycan /Sheki, Sergi, 02.06.2019 - 20.06.2019 (ULUSLARARASI)
 • 51 ÜNAL Serap, Internatıonal Ceramıcs Symposium SHAKI-2019” From Nature to History”. AZERBAYCAN/SHEKİ, Gösteri, 20.05.2019 - 02.06.2019 (ULUSLARARASI)
 • 52 ÜNAL Serap, ARTANKARA ÇAĞDAŞ SANAT FUARI 6.CONTEMPORARY ART FAIR. ATO Congresıum Kongre Ve Sergi Sarayı ANKARA, Festival, 11.03.2020 - 16.03.2020 (ULUSLARARASI)
 • 53 ÜNAL Serap, GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Birliği Muğla Etkinliği Sergisi. Muğla Müzesi, Sergi, 23.07.2020 - 30.07.2020 (ULUSAL)
 • 54 ÜNAL Serap, INTERNATIONAL MASCABAL (BOWL) COMPETI Fantastic Mascabal. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 11.05.2020 - 15.05.2020 (ULUSLARARASI)
 • 55 ÜNAL Serap, INTERNATIONAL MACSABAL(BOWL) COMPETITION Traditional Macsabal Bowl. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi, 11.05.2020 - 15.05.2020 (ULUSLARARASI)
 • 56 ÜNAL Serap, Trakya Üniversitesi, TBMM’nin Açılışının 100.Yılı, SANATÇI KADIN AKADEMİSYENLER KARMA SERGİSİ. Edirne, Sergi, 09.03.2020 - 12.03.2020 (ULUSLARARASI)
 • 57 ÜNAL Serap, Devinim Online 2020 International Ceramics Exhibition. Clay Art Online Platform, Sergi, 22.07.2020 - 01.08.2020 (ULUSLARARASI)
 • 58 ÜNAL Serap, 8. Kişisel Seramik Sergisi, Düşler ve Düşünceler. Antalya, Muratpaşa Belediyesi Fuayesi Sergi Salonu, Sergi, 21.12.2020 - 25.12.2020 (ULUSAL)
 • 59 ÜNAL Serap, Cumhuriyet Davetli Karma Sergi. Süleyman Demirel Üniversitesi G.S.F. Giriş Salonu, Sergi, 29.10.2020 - 06.11.2020 (ULUSAL)
 • 60 ÜNAL Serap, GOBEKLITEPEART-2019 “GÖBEKLİTEPE’xxDEN GÜNÜMÜZE (28-30 Kasım). HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Sergi, 28.11.2019 - 30.11.2019 (ULUSLARARASI)
 • 61 ÜNAL Serap, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SANATÇI KADIN AKADEMİSYENLER II.ULUSAL KARMA SERGİSİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE, Sergi, 08.03.2021 - 12.03.2021 (ULUSAL)
 • 62 ÜNAL Serap, The Healing Power of Art, INTERNATIONAL ART-DESING CONFERENCE, PERFORMANCE and EXHIBITION,. 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, Sergi, 14.04.2021 - 09.09.2021 (ULUSLARARASI)
 • 63 ÜNAL Serap, AART International Anadolu Art Symposium Virtual Exhibition - Professional Section/ Aart Uluslararası Sanat Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ESKİŞEHİR https://augsf.anadolu.edu.tr/profesyonel-kategori, Sergi, 15.04.2021 - 16.04.2021 (ULUSLARARASI)
 • 64 ÜNAL Serap, International 8th March Online Ceramic Exhibition /Kadın Kadına Online Seramik Sergisi. CLAY ART PLATFORM / ONLINE, Sergi, 08.03.2021 - 13.04.2021 (ULUSLARARASI)
 • 65 ÜNAL Serap, TC: Kültür ve Turizm Bakanlığı, "ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER-ANKARA". ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ANKARA, Sergi, 06.04.2021 - 20.04.2021 (ULUSAL)
 • 66 ÜNAL Serap, NEVRUZ ULUSLARARASI ONLINE KARMA SANAT SERGİSİ. CLAY ART PLATFORM / ONLINE, Sergi, 20.03.2021 - 24.03.2021 (ULUSLARARASI)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 ÜNAL Serap, BULAŞICI OLAN İYİLİKTİR. 28.12.2020
 • Yönetilen Tez
 • 1 YAŞAR Tennur, TEKE YÖRESİ TEKE FİGÜRÜNÜN SERAMİK SANATINDA KULLANIMI: ISPARTA-BURDUR, Tez No: 10430953 TEKE YÖRESİ TEKE FİGÜRÜNÜN SERAMİK SANATINDA KULLANIMI: ISPARTA-BURDUR, 15.11.2021. Sanatta Yeterlik
 • 2 AĞAOĞLU DURMUŞ , 10402860 - ISPARTA YÖRESİ ANDEZİT TRAKİT KAYAÇLARINDAN KRAKLE SIR YAPIMI VE SERAMİK YÜZEYLERDE UYGULAMALARI, ISPARTA YÖRESİ ANDEZİT TRAKİT KAYAÇLARINDAN KRAKLE SIR YAPIMI VE SERAMİK YÜZEYLERDE UYGULAMALARI, 18.06.2021. Yüksek Lisans
 • 3 UYANIK ÇİRKİN NUR, 10402849 - GÖLLER BÖLGESİ İLKEL DOKUMA ALETLERİNİN SERAMİK SANATI AÇISINDAN İRDELENMESİ, GÖLLER BÖLGESİ İLKEL DOKUMA ALETLERİNİN SERAMİK SANATI AÇISINDAN İRDELENMESİ, 14.06.2021. Doktora
 • 4 AKGEYİK ELİF, 10378070 - Isparta gül posasının seramik bünyede kullanımı, 10378070 - Isparta gül posasının seramik bünyede kullanımı, 16.04.2021. Yüksek Lisans
 • 5 AYBAR ERDEM, 10328457 - Geleneksel odun fırınlarında uygulanan karartma tekniğinin seramik bünyelere etkisinin araştırılması, Geleneksel odun fırınlarında uygulanan karartma tekniğinin seramik bünyelere etkisinin araştırılması, 10.04.2020. Yüksek Lisans
 • 6 KÜÇÜKKAVAS DİLBER BEYZA , 10273112 - Konya Çatalhöyük damga mühürlerinin seramik sanatına etkileri, Konya Çatalhöyük damga mühürlerinin seramik sanatına etkileri, 13.09.2019. Yüksek Lisans
 • 7 ÇALLI AYŞE, 10155905 - Anadolu kültüründe nazar ve nazar objeleri, Anadolu kültüründe nazar ve nazar objeleri, 15.09.2017. Yüksek Lisans
 • 8 TAKKA UTKU, 10053367 - Kağıt katkılı bünyede yöre astarının kullanımı, Kağıt katkılı bünyede yöre astarının kullanımı, 27.10.2014. Yüksek Lisans
 • 9 KUBAT LEYLA, 10030706 - Geçmişten günümüze doğal taşlar ve Isparta Gönen Trakitinin seramik bünyelerde kullanımı, Geçmişten günümüze doğal taşlar ve Isparta Gönen Trakitinin seramik bünyelerde kullanımı, 09.08.2014. Doktora
 • 10 ESGİN ÖZDEMİR, 10050758 - Siyah figür ve kırmızı figür tekniğinin serigrafi ile seramik form yüzeylerinde uygulanması, Siyah figür ve kırmızı figür tekniğinin serigrafi ile seramik form yüzeylerinde uygulanması, 08.06.2014. Yüksek Lisans
 • 11 DEMİR DİLEK, 10050836 - Isparta yöre toprağı Terra Sigillata astarlarının araştırılması ve seramik form yüzeylerinde uygulanması, Isparta yöre toprağı Terra Sigillata astarlarının araştırılması ve seramik form yüzeylerinde uygulanması, 15.05.2014. Yüksek Lisans
 • 12 SAVAŞ FATİME SAVAŞ, 445039 - Organik atık küllerinin seramik sır bünyesinde kullanımı, Organik atık küllerinin seramik sır bünyesinde kullanımı, 09.06.2012. Yüksek Lisans
 • 13 ENİL NANİFER , 407549 - Yalvaç Müzesi'nde sergilenen Tunç Çağına ait seramik kaplar ve kişisel yorumlar, Yalvaç Müzesi'nde sergilenen Tunç Çağına ait seramik kaplar ve kişisel yorumlar, 07.09.2011. Yüksek Lisans
 • 14 EFECAN SENA, 407557 - Geç neolitik döneme ait Hacılar kazılarında bulunmuş terracota figürlerin çağdaş yorumlarla biçimlendirilmesi…, Geç neolitik döneme ait Hacılar kazılarında bulunmuş terracota figürlerin çağdaş yorumlarla biçimlendirilmesi…, 05.04.2011. Yüksek Lisans
 • 15 TÜMEN GENÇ AYŞE PERİZAT , 151462 - HİTİT SERAMİKLERİ, HİTİT SERAMİKLERİ, 13.06.2005. Yüksek Lisans
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   10155905 - Anadolu kültüründe nazar ve nazar objeleri
 • Doktora Tezi
 •   10030706 - Geçmişten günümüze doğal taşlar ve Isparta Gönen Trakitinin seramik bünyelerde kullanımı
VERDİĞİ DERSLER
ÇAMUR TORNASINDA ŞEKİLLENDİRME
 
Bu İçeriği Paylaş!