KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Meral ÖNCÜ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon +902462113296GSM:+905324204873
E-Posta meraloncu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 01.07.1992
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 7. Dilek Bayram, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, İbrahim Aydın Candan, Meltem Özgöçmen, ''Silybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hcre hatları üzerine etkisi'', Med. J. SDÜ/ SDÜ Tıp Fak. Derg;2015;22(4):87-96
 • 2 Eraslan, G., E. Karaöz , A. Bilgili, M. Öncü, D. Eşsiz ve İ. Kutlu, ‘Aflatoksinin Etçi Piliçlerde Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkisi’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14, 114-117 (2003).
 • 3 Öncü, M., F. Gültekin, E. Karaoz, İ. Altuntaş ve N. Delibaş, ‘Klorprifos-Etil Tarafından Oluşturulan Oksidatif Hasarın Sıçan Karaciğerine Etkileri’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 50-55 (2002).
 • 4 Karaöz, E., T. Etyemez, M. Akdoğan, A. Gökçimen, M. Öncü ve E. Akalın, ‘Sıçan Karaciğer ve Böbrek Dokularında Endosulfan Toksisitesinde Oksidatif Hasarın Rolü: Histolojik ve Biyokimyasal Bir Çalışma’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21, 1-10 (2001).
 • 5 Gökçimen, A., E. Karaöz, Ö. Çandır, A. Sarı, C. Özoğul ve M. Öncü, ‘Yüksek Doz Demir Uygulanmış Tavşan Karaciğerinde Meydana Gelen Yapısal Değişiklikler ve Buna E Vitamini ve Melatoninin Etkisi’, Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, 11, 156-163 (2000).
 • 6 Gökçimen, A., M. Akdogan, E. Karaöz, E. Çiçek, M.A. Malas, M. Öncü, ‘Yüksek doz diklofenak sodyum uygulanan sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında meydana gelen yapısal ve biyokimyasal değişiklikler’, Yeni Tıp Dergisi, 17, 72-77 (2000).
 • 7 Gültekin, F., S. Kaleli, İ. Altuntaş, M .Öncü, A. Gökçimen, R. Sütçü, ‘Chlorpyriphos-ethyl’in rat testis dokusunda in vivo lipoperoksidatif etkisi’, Genel Tıp Dergisi, 10, 147-52 (2000).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Savran M, Cicek E, Doguc DK, Asci H, Yesilot S, Candan IA, Dagdeviren B, Cankara FN, Oncu M, Uğuz AC, Ozer MK. ‘Vitamin C attenuates methotrexate-induced oxidative stress in kidney and liver of rats’, Physiol Int. 2017, Jun 29:1-11.
 • 2 18. Pinar Karabacak , Filiz Alkaya Solmaz , Fatih Gultekin , Meral Oncu , Ozlem Yuksel , Meltem Ozgoçmen , Ilter Ilhan. The effectiveness of kefir in acute renal failure due to glycerol-induced rhabdomyolysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(9):17919-17925.
 • 3 Dilek BAYRAM, Meral ÖNCÜ, Efkan UZ, Hacı Ramazan YILMAZ, Ayşe YİĞİT, Ahmet KOÇAK. "The effects of midazolam and etomidate on the antioxidant system in the rat liver." Turk J Biol. 2015; 39:865-871.
 • 4 Ozer MK,Asci H,Oncu M, Calapoglu M,Savran M, Yesilot S, Candan IA,Cicek E. Effects of misoprostol on cisplatin-induced renal damage in rats. Food Chem Toxicol. 49:1556-9, 2011.
 • 5 5. Yesilot S., M.K. Özer, D. Bayram, M. Oncu, H.I. Karabacak and E. Cicek, ‘ Effects of aspirin and nimesulide on tissue damage in diabetic rats’, Cytokine, 52, 163-7 (2010).
 • 6 Ozer MK, Asci H, Oncu M, Yesilot S, Savran M, Bayram D, Cicek E. Effects of pentoxifylline on amikacin-induced nephrotoxicity in rats. Renal Failure. 2009;31:134-9
 • 7 Oncu M, Kocak A, Karaoz E, Darici H, Savik E, Gültekin I "Effect of long-term fluoride exposure on lipid peroxidation and histology of testes in first and second generation rats. Biol Trace Elem Res., 118=260-8 (2007)
 • 8 Eraslan, G., D. Essiz, M. Akdogan, E. Karaoz, M. Oncu, Z. Ozyıldız, ‘Efficacy of Dietary Sodium Bentonite against Subchronic Exposure to Dietary Aflatoxin in Broilers’, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 50, 107-112 (2006).
 • 9 Oncu, M., K. Gulle, E. Karaoz, F. Gultekin, S. Karaoz, I. Karakoyun, E. Mumcu, ‘ Effect of chronic fluorosis on lipid peroxidation and histology of lung tissues in first and second generation rats’, Toxicol Ind Health, 22, 375-80 (2006)
 • 10 Oncu, M., M. Kanter, A. Gokcimen, D. Kavaklı, M.Oncu, M. Ural ve E. Karaoz, ‘Effect of Thyroidectomy on the Histology of Rat Sublingual Gland,’ APMIS, 112, 119-122 (2004).
 • 11 Oncu, M., D. Kavaklı, A. Gokcimen, K. Gulle, H. Orhan ve E. Karaoz, ‘Investigation on the Histopathological Effects of Thyroidectomy on the Seminiferous Tubules of Immature and Adult rats,’ Urol. Int., 73, 59-64 (2004).
 • 12 Karaoz, E., M. Oncu, K. Gulle, M. Kanter, F. Gultekin, S. Karaoz ve E. Mumcu, ‘Effect of Chronic Fluorosis on Lipid Peroxidation and Histology of Kidney Tissues in First and Second Generation Rats,’ Biol. Trace Elem. Res., 102, 199-208 (2004).
 • 13 Akdogan, M., M. Ozguner, O. Sulak, M. Oncu ve E. Cicek, ‘The Effects of Peppermint Teas on Plasma Testosterone, FSH, LH Levels and Testis Tissue in Rats,’ Urology, 64, 394-408 (2004).
 • 14 Akdogan, M., I. Kilinc, M. Oncu, E. Karaoz ve N. Delibas, ‘Investigation of Biochemical and Histopathological Effects of Mentha piperita L. and Mentha spicata L. on Kidney Tissue in Rats,’ Hum. Exp. Toxicol., 22, 213-219 (2003).
 • 15 Aydin, G., A. Gokcimen, M. Oncu, E. Cicek, N. Karahan ve O. Gokalp. ‘Histopathological Changes in Liver and Renal Tissues Induced by Different Doses of Diclofenac Sodium in Rats,’ Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 1131-1140 (2003).
 • 16 Eraslan, G., E. Karaoz, A. Bilgili, M. Akdogan, M. Oncu ve D. Essiz, ‘The Effect of Aflatoxin on Kidney Function in Broiler Chicks,’ Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 741-749 (2003).
 • 17 Oncu, M., F. Gultekin, E. Karaoz, I. Altuntas ve N. Delibas, ‘Nephrotoxicity in Rats Induced by Chlorpryfos- Ethyl and Ameliorating Effects of Antioxidants,’ Hum. Exp. Toxicol., 21, 223-230 (2002).
 • 18 Karaoz, E., F. Gultekin, M. Akdogan, M. Oncu ve A. Gokcimen, ‘Protective Role of Melatonin and Combination of Vitamin C and Vitamin E on Lung Toxicity Induced by Chlorpryfos-Ethyl in Rats,’ Exp. Toxicol. Pathol., 54, 97-108 (2002).
 • 19 Gokcimen, A. G. Aydin, E. Karaoz, M.A. Malas ve M. Oncu, ‘Effect of Diclofenac Sodium Administration during Pregnancy in the Postnatal Period,’ Fetal Diagn. Ther., 16, 417-422 (2001).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Öncü, M. ve E. Karaöz, ‘Paraganglionlar’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20, 372-377 (2000).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kulaç E, Gürpınar E, Öncü M, 'PDÖ'de öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimleri; dönemlere göre fark ve aralarında ilişki var mı?, VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, p88-89, Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın, 2010.
 • 2 Yeşilot, S., M.K. Özer, D. Bayram, M. Öncü, H.İ. Karabacak, E. Çiçek, ‘ Diyabetik ratlarda aspirin ve nimesulid’in diyabete bağlı doku hasarı üzerine etkileri’, 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, p138, 2009.
 • 3 Aşçı, H., M.K. Özer, M. Çalapoğlu, İ.A. Candan, M. Öncü, Ş. Yeşilot, İ.A. Candan, E. Çiçek, ‘Misoprostolün ratlarda metotreksat kaynaklı böbrek hasarına etkisi’, 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, p064, 2009.
 • 4 Özer, M.K., H. Aşçı, M. Öncü, M. Calapoğlu, M. Savran, Ş. Yeşilot, İ.A. Candan, E. Çiçek, ‘Ratlarda cisplatin kaynaklı böbrek hasarına misoprostolün etkisi’ 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, p059, 2009.
 • 5 Bayram, D., M. Öncü, N. Özçelik, H.R. Yılmaz, E. Uz, A. Gökçimen, ‘Sıçan Karaciğeri Üzerine Tiyopental Sodyum ve Propofolün Etkilerinin İncelenmesi’, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, p194, 2006.
 • 6 M. Öncü, D.Bayram, E. Uz, H.R. Yılmaz, A.Altunbaşak, A.Koçak. ‘Sıçan karaciğeri üzerine midazolam ve etomidat’ın etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi’, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, p197, 2006.
 • 7 D. Bayram, D.U. Karatopuk, M. Öncü, A. Gökçimen, H. Darıcı. ‘ Midazolamın karaciğerde yaptığı hasara karşı karnitinin koruyucu etkisi’, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, p195, 2006.
 • 8 Karaöz E., M. Öncü, K. Gülle, U. Mutlucan, S. Karaöz, S. Koca, F. Gültekin, ‘ Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Endokrin Pankreasta Oluşan Yapısal Değişiklikler ve Buna İzmir Kekiğinin (Origanum onites L.) etkileri’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p49, 2004.
 • 9 Öncü, M., K. Gülle, E. Karaöz, F. Gültekin, H. Kuplay, E. Şavık, ‘Kronik Florozisin Birinci ve İkinci Kuşak Sıçanlarda Testis Dokusuna Etkileri’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p50, 2004.
 • 10 Gevrek, F., M. Öncü, K. Gülle, O. Gökalp, D. Şenal, E. Karaöz, ‘ Normotansif ve Hipertansif Sıçan Böbrek Dokularında Leptin (Ob-protein)’ in immünohistokimyasal olarak tanımlanması’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p51, 2004.
 • 11 Öncü, M., A. Şenal, K.Gülle, M. İşler, Y.Göksu, A. Koçak, ‘Deneysel Hipertroidi Oluşturulan Sıçanlarda Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Histolojik Değişiklikler’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p122, 2004.
 • 12 Akdogan, M., M. Özgüner, O. Sulak, M. Öncü ve E. Çiçek, ‘Bahçe Nanesinin ve Kıvırcık Nanenin Ratlarda Testosteron, LH, FSH Düzeylerine ve Testis Dokusuna Etkileri’, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p16, İstanbul, 2002.
 • 13 Aydın, G., A. Gökçimen, M. Öncü, E. Çiçek, N. Karahan ve O. Gökalp, ‘Farklı Dozlarda Diklofenak Sodyumun Sıçan Karaciğer ve Böbrek Dokusunda Oluşturduğu Histolojik Değişiklikler’, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p60, İstanbul, 2002.
 • 14 Gökçimen, A., M. Öncü, M. Özgüner, H. Kuplay ve E. Karaöz, ‘Laktasyon Döneminde Diklofenak Sodyum Uygulanan Sıçan Yavrularının Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Yapısal Değişiklikler’, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, p123, 2002.
 • 15 Gökçimen, A., G. Aydın, E. Karaöz, M.A. Malas ve M. Öncü, ‘Gebelik Süresince Uygulanan Diklofenak Sodyumun Sıçanlarda Postnatal Dönemdeki Etkisi’, V. Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi, p3, Kayseri, 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozer, M.K., H. Aşçı, M. Calapoglu, M. Oncu, M. Savran, S. Yesilot, I. A. Candan, E. Kulac, E. Cicek, ‘The effect of misoprostol on methotrexate-induced liver injury in rats’, 2nd. International Liver Symposium, p22, Suleyman Demirel University, Isparta, 2009.
 • 2 Yesilot, S., M.K. Ozer, I.A. Candan, H. Ascı, M. Oncu, M. Calapoglu, M. Savran, E. Cicek, ‘ Can Artichoke (Cynarin) prevent methotrexate-induced liver damage in rat’ , 2nd. International Liver Symposium, p30, Suleyman Demirel University, Isparta, 2009.
 • 3 Darıcı, H., M. Öncü, A. Gökcimen, ‘Role of nitric oxide on oocyte maturation’, National Histology and Embryology Congress, O-9, Çukurova University, Adana, 2008.
 • 4 Özer, M.K., H. Aşçı, M. Öncü, Ş. Yeşilot, M. Savran, D. Bayram, E. Çiçek, ‘Effect of pentoxyphilline on amikacin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue’, National Histology and Embryology Congress, p92, Çukurova University, Adana, 2008.
 • 5 Gultekyn, F., M. Oncu, E. Karaoz, I. Altuntas and N. Delibas, ‘Ameliorating Effects of Vitamin C and Vitamin E, and Melatonin on Rat Nephrotoxicity Induced by Chlorpryphos-Ethyl, Chinese Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, A6-06, China, 2000.
 • 6 Karaoz, E., F. Gultekin, M. Akdogan, M. Oncu ve A. Gokcimen, ‘The Role of Oxidative Damage Induced by Chlorpyriphos-Ethyl on Rat Lung,’ Chinese Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, A6-05, China, 2000.
 • 7 Karaoz, E., T. Etyemez, M. Akdogan, A.Gokcimen, M. Oncu ve F. Gultekin, ‘The Role of Oxidative Damage Induced by Endosulfan Toxicity on Rat Liver and Kidney Tissues, a Histological and Biochemical Study,’ Free Radicals in Biology and Medicine, p153, Lodz, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 8. ‘IVF ile elde edilen granuloza hücrelerinde apopitoz, kalsiyum sinyali ve oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesi’, SDÜ BAP Projesi, 3517-D2-13.
 • 2 7. ‘Pluripotent kök hücre sinyal yolaklarına etki eden kimyasal uyaranların değerlendirilmesi’, SDÜ BAP Projesi, 3442-D2-12.
 • 3 1742-D-08 ‘Slybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi’ SDÜ BAP Projesi.
 • 4 1943-YL-09 ‘Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6’nın etkisinin incelenmesi’, SDÜ BAP Projesi.
 • 5 1890-TU-09, ‘Karnozin ve melatoninin asetaminofen aracılı akut karaciğer toksisitesi üzerine olan etkilerinin araştırılması’, SDÜ BAP Projesi.
 • 6 1944-YL-09, ‘Sıçanlarda metotreksat ile oluşturulmuş karaciğer ve böbrek hasarlanmasına aminoguanidin ve L-NAME’nin etkilerinin incelenmesi’, SDÜ BAP Projesi.
 • 7 1722-YL-08, ‘Nonsteroid antienflamatuar ilaçların çizgili kas dokusundaki adezyon molekülleri üzerine etkisi’, SDÜ BAP Projesi.
 • 8 1498-YL-07 Oosit Maturasyonunda Nitrik Oksitin Rolü SDÜ-BAP Yüksek Lisans Projesi
 • 9 10. ‘Sıçan karaciğeri üzerine tiyopental sodyum, propofol, etomidate ve midazolam isimli anestezik maddelerin etkisinin ışık mikroskopik düzeyde incelenmesi’, SDÜ BAP Projesi, 881.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!