KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Meral ÖNCÜ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113296
E-Posta meraloncu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2299-4889
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 01.07.1992
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 7. Dilek Bayram, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, İbrahim Aydın Candan, Meltem Özgöçmen, ''Silybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hcre hatları üzerine etkisi'', Med. J. SDÜ/ SDÜ Tıp Fak. Derg;2015;22(4):87-96
 • 2 Eraslan, G., E. Karaöz , A. Bilgili, M. Öncü, D. Eşsiz ve İ. Kutlu, ‘Aflatoksinin Etçi Piliçlerde Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkisi’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14, 114-117 (2003).
 • 3 Öncü, M., F. Gültekin, E. Karaoz, İ. Altuntaş ve N. Delibaş, ‘Klorprifos-Etil Tarafından Oluşturulan Oksidatif Hasarın Sıçan Karaciğerine Etkileri’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 50-55 (2002).
 • 4 Karaöz, E., T. Etyemez, M. Akdoğan, A. Gökçimen, M. Öncü ve E. Akalın, ‘Sıçan Karaciğer ve Böbrek Dokularında Endosulfan Toksisitesinde Oksidatif Hasarın Rolü: Histolojik ve Biyokimyasal Bir Çalışma’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21, 1-10 (2001).
 • 5 Gökçimen, A., E. Karaöz, Ö. Çandır, A. Sarı, C. Özoğul ve M. Öncü, ‘Yüksek Doz Demir Uygulanmış Tavşan Karaciğerinde Meydana Gelen Yapısal Değişiklikler ve Buna E Vitamini ve Melatoninin Etkisi’, Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, 11, 156-163 (2000).
 • 6 Gökçimen, A., M. Akdogan, E. Karaöz, E. Çiçek, M.A. Malas, M. Öncü, ‘Yüksek doz diklofenak sodyum uygulanan sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında meydana gelen yapısal ve biyokimyasal değişiklikler’, Yeni Tıp Dergisi, 17, 72-77 (2000).
 • 7 Gültekin, F., S. Kaleli, İ. Altuntaş, M .Öncü, A. Gökçimen, R. Sütçü, ‘Chlorpyriphos-ethyl’in rat testis dokusunda in vivo lipoperoksidatif etkisi’, Genel Tıp Dergisi, 10, 147-52 (2000).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Savran M, Cicek E, Doguc DK, Asci H, Yesilot S, Candan IA, Dagdeviren B, Cankara FN, Oncu M, Uğuz AC, Ozer MK. ‘Vitamin C attenuates methotrexate-induced oxidative stress in kidney and liver of rats’, Physiol Int. 2017, Jun 29:1-11.
 • 2 18. Pinar Karabacak , Filiz Alkaya Solmaz , Fatih Gultekin , Meral Oncu , Ozlem Yuksel , Meltem Ozgoçmen , Ilter Ilhan. The effectiveness of kefir in acute renal failure due to glycerol-induced rhabdomyolysis. Int J Clin Exp Med 2016;9(9):17919-17925.
 • 3 Dilek BAYRAM, Meral ÖNCÜ, Efkan UZ, Hacı Ramazan YILMAZ, Ayşe YİĞİT, Ahmet KOÇAK. "The effects of midazolam and etomidate on the antioxidant system in the rat liver." Turk J Biol. 2015; 39:865-871.
 • 4 Ozer MK,Asci H,Oncu M, Calapoglu M,Savran M, Yesilot S, Candan IA,Cicek E. Effects of misoprostol on cisplatin-induced renal damage in rats. Food Chem Toxicol. 49:1556-9, 2011.
 • 5 5. Yesilot S., M.K. Özer, D. Bayram, M. Oncu, H.I. Karabacak and E. Cicek, ‘ Effects of aspirin and nimesulide on tissue damage in diabetic rats’, Cytokine, 52, 163-7 (2010).
 • 6 Ozer MK, Asci H, Oncu M, Yesilot S, Savran M, Bayram D, Cicek E. Effects of pentoxifylline on amikacin-induced nephrotoxicity in rats. Renal Failure. 2009;31:134-9
 • 7 Oncu M, Kocak A, Karaoz E, Darici H, Savik E, Gültekin I "Effect of long-term fluoride exposure on lipid peroxidation and histology of testes in first and second generation rats. Biol Trace Elem Res., 118=260-8 (2007)
 • 8 Eraslan, G., D. Essiz, M. Akdogan, E. Karaoz, M. Oncu, Z. Ozyıldız, ‘Efficacy of Dietary Sodium Bentonite against Subchronic Exposure to Dietary Aflatoxin in Broilers’, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 50, 107-112 (2006).
 • 9 Oncu, M., K. Gulle, E. Karaoz, F. Gultekin, S. Karaoz, I. Karakoyun, E. Mumcu, ‘ Effect of chronic fluorosis on lipid peroxidation and histology of lung tissues in first and second generation rats’, Toxicol Ind Health, 22, 375-80 (2006)
 • 10 Oncu, M., M. Kanter, A. Gokcimen, D. Kavaklı, M.Oncu, M. Ural ve E. Karaoz, ‘Effect of Thyroidectomy on the Histology of Rat Sublingual Gland,’ APMIS, 112, 119-122 (2004).
 • 11 Oncu, M., D. Kavaklı, A. Gokcimen, K. Gulle, H. Orhan ve E. Karaoz, ‘Investigation on the Histopathological Effects of Thyroidectomy on the Seminiferous Tubules of Immature and Adult rats,’ Urol. Int., 73, 59-64 (2004).
 • 12 Karaoz, E., M. Oncu, K. Gulle, M. Kanter, F. Gultekin, S. Karaoz ve E. Mumcu, ‘Effect of Chronic Fluorosis on Lipid Peroxidation and Histology of Kidney Tissues in First and Second Generation Rats,’ Biol. Trace Elem. Res., 102, 199-208 (2004).
 • 13 Akdogan, M., M. Ozguner, O. Sulak, M. Oncu ve E. Cicek, ‘The Effects of Peppermint Teas on Plasma Testosterone, FSH, LH Levels and Testis Tissue in Rats,’ Urology, 64, 394-408 (2004).
 • 14 Akdogan, M., I. Kilinc, M. Oncu, E. Karaoz ve N. Delibas, ‘Investigation of Biochemical and Histopathological Effects of Mentha piperita L. and Mentha spicata L. on Kidney Tissue in Rats,’ Hum. Exp. Toxicol., 22, 213-219 (2003).
 • 15 Aydin, G., A. Gokcimen, M. Oncu, E. Cicek, N. Karahan ve O. Gokalp. ‘Histopathological Changes in Liver and Renal Tissues Induced by Different Doses of Diclofenac Sodium in Rats,’ Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 1131-1140 (2003).
 • 16 Eraslan, G., E. Karaoz, A. Bilgili, M. Akdogan, M. Oncu ve D. Essiz, ‘The Effect of Aflatoxin on Kidney Function in Broiler Chicks,’ Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 741-749 (2003).
 • 17 Oncu, M., F. Gultekin, E. Karaoz, I. Altuntas ve N. Delibas, ‘Nephrotoxicity in Rats Induced by Chlorpryfos- Ethyl and Ameliorating Effects of Antioxidants,’ Hum. Exp. Toxicol., 21, 223-230 (2002).
 • 18 Karaoz, E., F. Gultekin, M. Akdogan, M. Oncu ve A. Gokcimen, ‘Protective Role of Melatonin and Combination of Vitamin C and Vitamin E on Lung Toxicity Induced by Chlorpryfos-Ethyl in Rats,’ Exp. Toxicol. Pathol., 54, 97-108 (2002).
 • 19 Gokcimen, A. G. Aydin, E. Karaoz, M.A. Malas ve M. Oncu, ‘Effect of Diclofenac Sodium Administration during Pregnancy in the Postnatal Period,’ Fetal Diagn. Ther., 16, 417-422 (2001).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Öncü, M. ve E. Karaöz, ‘Paraganglionlar’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20, 372-377 (2000).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kulaç E, Gürpınar E, Öncü M, 'PDÖ'de öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimleri; dönemlere göre fark ve aralarında ilişki var mı?, VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, p88-89, Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın, 2010.
 • 2 Yeşilot, S., M.K. Özer, D. Bayram, M. Öncü, H.İ. Karabacak, E. Çiçek, ‘ Diyabetik ratlarda aspirin ve nimesulid’in diyabete bağlı doku hasarı üzerine etkileri’, 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, p138, 2009.
 • 3 Aşçı, H., M.K. Özer, M. Çalapoğlu, İ.A. Candan, M. Öncü, Ş. Yeşilot, İ.A. Candan, E. Çiçek, ‘Misoprostolün ratlarda metotreksat kaynaklı böbrek hasarına etkisi’, 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, p064, 2009.
 • 4 Özer, M.K., H. Aşçı, M. Öncü, M. Calapoğlu, M. Savran, Ş. Yeşilot, İ.A. Candan, E. Çiçek, ‘Ratlarda cisplatin kaynaklı böbrek hasarına misoprostolün etkisi’ 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, p059, 2009.
 • 5 Bayram, D., M. Öncü, N. Özçelik, H.R. Yılmaz, E. Uz, A. Gökçimen, ‘Sıçan Karaciğeri Üzerine Tiyopental Sodyum ve Propofolün Etkilerinin İncelenmesi’, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, p194, 2006.
 • 6 M. Öncü, D.Bayram, E. Uz, H.R. Yılmaz, A.Altunbaşak, A.Koçak. ‘Sıçan karaciğeri üzerine midazolam ve etomidat’ın etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi’, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, p197, 2006.
 • 7 D. Bayram, D.U. Karatopuk, M. Öncü, A. Gökçimen, H. Darıcı. ‘ Midazolamın karaciğerde yaptığı hasara karşı karnitinin koruyucu etkisi’, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, p195, 2006.
 • 8 Karaöz E., M. Öncü, K. Gülle, U. Mutlucan, S. Karaöz, S. Koca, F. Gültekin, ‘ Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Endokrin Pankreasta Oluşan Yapısal Değişiklikler ve Buna İzmir Kekiğinin (Origanum onites L.) etkileri’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p49, 2004.
 • 9 Öncü, M., K. Gülle, E. Karaöz, F. Gültekin, H. Kuplay, E. Şavık, ‘Kronik Florozisin Birinci ve İkinci Kuşak Sıçanlarda Testis Dokusuna Etkileri’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p50, 2004.
 • 10 Gevrek, F., M. Öncü, K. Gülle, O. Gökalp, D. Şenal, E. Karaöz, ‘ Normotansif ve Hipertansif Sıçan Böbrek Dokularında Leptin (Ob-protein)’ in immünohistokimyasal olarak tanımlanması’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p51, 2004.
 • 11 Öncü, M., A. Şenal, K.Gülle, M. İşler, Y.Göksu, A. Koçak, ‘Deneysel Hipertroidi Oluşturulan Sıçanlarda Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Histolojik Değişiklikler’, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, p122, 2004.
 • 12 Akdogan, M., M. Özgüner, O. Sulak, M. Öncü ve E. Çiçek, ‘Bahçe Nanesinin ve Kıvırcık Nanenin Ratlarda Testosteron, LH, FSH Düzeylerine ve Testis Dokusuna Etkileri’, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p16, İstanbul, 2002.
 • 13 Aydın, G., A. Gökçimen, M. Öncü, E. Çiçek, N. Karahan ve O. Gökalp, ‘Farklı Dozlarda Diklofenak Sodyumun Sıçan Karaciğer ve Böbrek Dokusunda Oluşturduğu Histolojik Değişiklikler’, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p60, İstanbul, 2002.
 • 14 Gökçimen, A., M. Öncü, M. Özgüner, H. Kuplay ve E. Karaöz, ‘Laktasyon Döneminde Diklofenak Sodyum Uygulanan Sıçan Yavrularının Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Yapısal Değişiklikler’, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, p123, 2002.
 • 15 Gökçimen, A., G. Aydın, E. Karaöz, M.A. Malas ve M. Öncü, ‘Gebelik Süresince Uygulanan Diklofenak Sodyumun Sıçanlarda Postnatal Dönemdeki Etkisi’, V. Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi, p3, Kayseri, 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozer, M.K., H. Aşçı, M. Calapoglu, M. Oncu, M. Savran, S. Yesilot, I. A. Candan, E. Kulac, E. Cicek, ‘The effect of misoprostol on methotrexate-induced liver injury in rats’, 2nd. International Liver Symposium, p22, Suleyman Demirel University, Isparta, 2009.
 • 2 Yesilot, S., M.K. Ozer, I.A. Candan, H. Ascı, M. Oncu, M. Calapoglu, M. Savran, E. Cicek, ‘ Can Artichoke (Cynarin) prevent methotrexate-induced liver damage in rat’ , 2nd. International Liver Symposium, p30, Suleyman Demirel University, Isparta, 2009.
 • 3 Darıcı, H., M. Öncü, A. Gökcimen, ‘Role of nitric oxide on oocyte maturation’, National Histology and Embryology Congress, O-9, Çukurova University, Adana, 2008.
 • 4 Özer, M.K., H. Aşçı, M. Öncü, Ş. Yeşilot, M. Savran, D. Bayram, E. Çiçek, ‘Effect of pentoxyphilline on amikacin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue’, National Histology and Embryology Congress, p92, Çukurova University, Adana, 2008.
 • 5 Gultekyn, F., M. Oncu, E. Karaoz, I. Altuntas and N. Delibas, ‘Ameliorating Effects of Vitamin C and Vitamin E, and Melatonin on Rat Nephrotoxicity Induced by Chlorpryphos-Ethyl, Chinese Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, A6-06, China, 2000.
 • 6 Karaoz, E., F. Gultekin, M. Akdogan, M. Oncu ve A. Gokcimen, ‘The Role of Oxidative Damage Induced by Chlorpyriphos-Ethyl on Rat Lung,’ Chinese Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, A6-05, China, 2000.
 • 7 Karaoz, E., T. Etyemez, M. Akdogan, A.Gokcimen, M. Oncu ve F. Gultekin, ‘The Role of Oxidative Damage Induced by Endosulfan Toxicity on Rat Liver and Kidney Tissues, a Histological and Biochemical Study,’ Free Radicals in Biology and Medicine, p153, Lodz, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 8. ‘IVF ile elde edilen granuloza hücrelerinde apopitoz, kalsiyum sinyali ve oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesi’, SDÜ BAP Projesi, 3517-D2-13.
 • 2 7. ‘Pluripotent kök hücre sinyal yolaklarına etki eden kimyasal uyaranların değerlendirilmesi’, SDÜ BAP Projesi, 3442-D2-12.
 • 3 1742-D-08 ‘Slybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi’ SDÜ BAP Projesi.
 • 4 1943-YL-09 ‘Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6’nın etkisinin incelenmesi’, SDÜ BAP Projesi.
 • 5 1890-TU-09, ‘Karnozin ve melatoninin asetaminofen aracılı akut karaciğer toksisitesi üzerine olan etkilerinin araştırılması’, SDÜ BAP Projesi.
 • 6 1944-YL-09, ‘Sıçanlarda metotreksat ile oluşturulmuş karaciğer ve böbrek hasarlanmasına aminoguanidin ve L-NAME’nin etkilerinin incelenmesi’, SDÜ BAP Projesi.
 • 7 1722-YL-08, ‘Nonsteroid antienflamatuar ilaçların çizgili kas dokusundaki adezyon molekülleri üzerine etkisi’, SDÜ BAP Projesi.
 • 8 1498-YL-07 Oosit Maturasyonunda Nitrik Oksitin Rolü SDÜ-BAP Yüksek Lisans Projesi
 • 9 10. ‘Sıçan karaciğeri üzerine tiyopental sodyum, propofol, etomidate ve midazolam isimli anestezik maddelerin etkisinin ışık mikroskopik düzeyde incelenmesi’, SDÜ BAP Projesi, 881.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!