KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı
Telefon 2119274
E-Posta suleymankutluhan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9749-2467
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 06.07.1981
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Beyin damar hastalıkları,Başağrısı,Epilepsi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kutluhan S, Yürekli VA. Sporcularda görülebilen nörolojik hastalıklar. Multidisipliner yaklaşımla sporcu sağlığı içinde Editörler; Baydar ML, Çetin C.,Fersa Matbacılık, Ankara 2011. s.60-77.
 • 2 Usluer G, Kutluhan S, Vural O. Sinir sistemi Enfeksiyonları. Nörolojik Hastalıklar İçinde İç Hastalıkları Kitabı (II. Cilt)Editör; MN Medikal & Nobel tıp Kitabevi 2008. s.4321-57
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Rutin Elektroensefalografi Kayıtlaması ve Aktivasyon Yöntemleri . Kutluhan S, Sengeze N.Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):115-9
 • 2 Yürekli VA, Orhan G, Gürkaş E, Demirci S, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, Şengeze N. Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi (DSA Experience In Interventional Neurology Clinic: Analysis of Patients). Türk Beyin damar Hastalıkları dergisi; 19 (1);11-17.2013
 • 3 Eren İ, Çivi İnanlı İ, Kutluhan S. Polio sekeli olan hastalarda psikiyatrik belirtilerinyaşam kalitesi ile ilişkisi.Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:223-231
 • 4 Kutluhan S, Gültekin F, Kerman M, Koyuncuoglu HR, Akhan G. Protective Role of EGb 761 on Cerebral Ischemic Damage, Comparison with Mannitol and U74389F. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006:13(1)/ 11-15
 • 5 Yürekli VA, Kutluhan S, Demirci S, Koyuncuğlu HR, Akhan G. Genç yetişkinlerde iskemik inme. Turk Serebrovaskuler Hastaliklar Dergisi 2005, 11 (1) , 13-18
 • 6 Öztürk.M., Kutluhan.S., Demirci. S., Akhan. G., Kisioglu.A.N., Akgün. S., Hacıahmetoglu. H.Dietary assesment of children with cerebral palsy: Case comtrol Study in Isparta. Easten Journal of Medicine 2004, 9 (1):22-25.
 • 7 Yeşildağ, A., Baykal, B., Kutluhan, S., Oyar, O., Gürsoy, U.K.Diffüzyon MRG fiziksel temeli ve klinik uygulamaları. 2003, Türk Serebrovaskuler Hastalıklar Dergisi 9 (1) , 33-38
 • 8 Mensiz E, Kutluhan S, Aytuluner E, Akhan G, Demirci S, Cengiz BN. 2002. Glaucoma in migraine and tension type headache. Türk Beyin Damar Hast. Derg.8:3;159-62
 • 9 Gültekin F, Delibaş N, Kutluhan S, Akdoğan M, Kılınç İ,Sütçü R. 2001.Rat beyin dokularında chlorpyriphos-ethyl'in neden olduğu antioksidan sistemdeki değişikler ve melatonin ve vitamin C + vitamin E'nin koruyucu etkileri," Selçuk Üniversitesi Tıp Fak Derg. 17:79-86.
 • 10 Kutluhan S, Fidan H, Akhan A. 2000. İntraserebral kanamada BT bulgularıyla ölüm oranı ilişkisi," Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 6:3;81-85.
 • 11 Akhan G, Kutluhan S, Eren N, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. 1999. "Isparta ili inme insidansı," Türk Nörol. Derg. 2; 108-114.
 • 12 Kutluhan S, Akhan G, Duru S, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. 1999. İnmede risk faktörleri ve bunların mortaliteye etkisi," Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 5 (3); 77-83
 • 13 Kutluhan S, Özkardeş A.1999. Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks. SDÜ Tıp Fak. Dergisi 6(2); 49-52.
 • 14 Kutluhan S, Aykut L, Kasap AF, Mercan Ş. 1998. Evulation of obsessive compulsive symptoms in patients who had Syndenham's Chorea (Sydenham Koresi geçirenlerde obsesif-kompulsif belirtilerin araştırılması)," Norol Bil D. 15(3) (http//:www.med.ege.edu.tr/~norolbil/1998/NBD02198.html)
 • 15 Sandıkçı Y, Kutluhan S, Aytekin S. 1997. Rekürren serebrovaskuler atakların değerlendirilmesi," Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3; 87-91.
 • 16 Kutluhan S, Meşhur M.1996. İdiopatik fasial paralizide tedavi yaklaşımı," Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 12(2); 81-85.
 • 17 Kutluhan S,Sandıkçı Y, Aytekin S. 1996. Serebrovaskuler hastalıkların Ramazan ayı ile ilişkisi," Vakıf Gureba Has. Tıp Dergisi: 21: 269-274
 • 18 Kutluhan S. 1996. Serebrovasküler hastalıkların hava koşullarıyla ilişkisi," Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2(2); 113-119.
 • 19 Kutluhan S, Aykut L. 1996. Geç Epilepsi: 100 olgu analizi,". SDÜ Tıp Fak. Dergisi 3(3); 27-31.
 • 20 Kutluhan S, Sandıkçı Y.1995. Serebrovasküler atakların başlangıcının güniçi dağılımı,". Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1(2); 105-108.
 • 21 Kutluhan S, Ekim Ü, Aksoy H, Tüzgen S. 1991. Şehirde oturan askelik çağındaki erkeklerde epilepsi prevalansı araştırması. Deniz Tıp Bült. 24(1); 6-15.
 • 22 Kutluhan S, Bilgin S. 1988. Rolandik Epilepsi. Ege Üni. Tıp Fak. Dergisi ; 27(4): 1307-1316.
 • 23 Ülkü A, İdiman E, Sarıca Y, İdiman F, Kutluhan S. 1985. Paroksismal Kineziojenik Koreoatetoz. Ege Nörol. Bil. D.; 1: 45-48
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kutluhan S. Primer başaağrılarında tanı ve tedavi(I). Actual Medicine 2008, 16 (5);21-8
 • 2 Kutluhan S. Primer başağrılarında tanı ve tedavi(II). Actual Medicine 2008, 16 (6);43-7
 • 3 Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S. Başağarılarında ilaç tedavisi Galenos 2003, 7: 76; 47-56.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Investigation of Correlation between Neurological Diseases and Breath Hexanal
 • 2 Uzar E, Koyuncuoglu HR, Yilmaz HR, Uz E, Songur A, Sahin O, Yurekli VA, Yilmaz M, Kilbas S, Kutluhan S. Ameliorating Role of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Against Methotrexate-Induced Oxidative Stress in the Sciatic Nerve, Spinal Cord and Brain Stem Tissues of Rats. Turk Norol Derg 2010;16:12-20.
 • 3 Kumral E, Evyapan D, Kutluhan S.Pure Thalamic Infarctions: Clinical Findings. J Stroke Cerebrovas Dis 9(6), 2000:287-297.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demirci S,Kutluhan S,Demirci K, Demirdaş A.Primidon ve Nöroleptik Malign Sendrom;Olgu Sunumu
 • 2 İncekara F, Kutluhan S, Demir M, Sezer T. Dialysis headache: A case report. SDÜ Tıp. Fak. Derg. 2008:15(3): 41-42.
 • 3 Kutluhan S, Özen A , Gökalp O, Gültekin F. Psödoefedrin ile Tetiklenen Epileptik Nöbet / Epileptic Seizures Provoked by Pseudoephedrine. Türk Nöroloji Dergisi 2008; Cilt:14 Say:5 Sayfa:357-359
 • 4 Yürekli VA, Gündoğar D, Özcankaya R, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S. Nadir bir demans sebebi: Fahr hastalığı. SDÜ Tıp Fak. Derg. 2007: 14(2); 32-4
 • 5 Demir M, Kutluhan S, Dönmez MC, Sezer MT, Yıldız M, İşler M. Protein Kaybettiren enteropati; genç bir olguda serebral infarktın nadir bir nedeni. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2007;13 (3);91-2.
 • 6 Kutluhan S, Akhan A, Zantur B, Koyuncuoğlu HR. 2003. The Cactus Shaped Bifrontal Hematoma," Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 9:1; 45.
 • 7 Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Kerman G, Kutluhan S, Kerman M.2003. Arachonid Cyst at the Clivus" Journal of Neurological Sciences (Turkish) 20: (3)#34;193-196.
 • 8 Oyar O, , Kutluhan S, Yeşildağ A. 2002. Metanol entoksikasyonuna bağlı bilateral simetrik putaminal hipodansiteler," TCDD Hastanleri Tıp Bülteni. 1; 44-46.
 • 9 Kutluhan S, Kerman M, Kara N, Yeşildağ A, Akhan G, Sarı A. Aneurysmal cyst of frontal bone: A case report. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2002:9(2); 12-14
 • 10 Kutluhan S, Döner F, Turan M, Ataman Y, Mercan Ş. 1995. Üç olgu nedeniyle Botulismus zehirlenmesi. Vakıf Gureba Has. Tıp Dergisi 20; 35-37.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kutluhan S.Başağrısı tedavisinde güncel yaklaşımlar. Uluslararası katılımlı 4. Aile hekimliği günleri Kremlin Palace/Antalya. 2007
 • 2 Heybeli N, Kutluhan S, Demirci S, Kerman M, Mumcu EF. Karpal tünel sendromu cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesinde Boston Anket Skalası il elekrtrodiagnostik bulguların karşılaştırılması. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı;2001: Cild 1; 124-127.
 • 3 Kutluhan S, Aytekin S, Eroğul M, Uyar R, Taşçıoğlu İE. Kütahya Devlet hastanesinde Tedavi edilen status epileptikus olgularının değerlendirilmesi. 32. Ulusal nöroloji kongresi 13-18 Ekim 1996 Harbiye İSTANBUL, Kongre Kitabı 386-390
 • 4 Tunçbay T, Keskin V, Kutluhan S, Bilgin S, Sabuncu N, Demirtaş E. Jacop Creutzfeldt Hastalığı. XXI: Ulusal Psikiatri vr Nörolojik Bil. Kong. Bilimsel Çalışmalar Kitabı, 341-344, 7-13 Ekim 1985, Adana.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Migrenli hastalarda sigara kullanımının retinal sinir tabakası kalınlığına etkisi
 • 2 Kutluhan S, Yürekli VA, Kurt B. LEVETİRACETAM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HUZURSUZ BACAK SENDROMU:OLGU SUNUMU. 49. Ulusal Nöroloji Kong. 15-21 Kasım 2013 Antalya Bildiri Özetleri Kitabı s.85
 • 3 VEDAT ALİ YÜREKLİ , NİHAT ŞENGEZE , SÜLEYMAN KUTLUHAN , SERPİL DEMİRCİ , HASAN RİFAT KOYUNCUOĞLU. DEV BAZİLER ARTER ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU .48. Ulusal Nöroloji KOngresi 16-22 Kasım 20123, Antalya.Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, EP-117, s108-9
 • 4 Şengeze N, Kutluhan S, Karaslan T.GENİŞ ORTA SEREBRAL ARTER İNFARKTLI HASTALARDA DEKOMPRESİF CERRAHİ VE YALNIZCA MEDİKAL TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 48. Ulusal Nöroloji KOngresi 16-22 Kasım 20123, Antalya.Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, EP-95, s101
 • 5 Yürekli VA,Kutluhan S, Gürler S.Sıcak Su Epilepsisi: Nadir bir Olgu..48. Ulusal Nöroloji KOngresi 16-22 Kasım 20123, Antalya.Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, EP-195 s136
 • 6 Yürekli VA, Kutluhan S, Gürkaş E, Orhan G. GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE ENDOVASKÜLER OLARAK TEDAVİ EDİLEN SUBKLAVYAN ÇALMA SENDROMU. 48. Ulusal Nöroloji KOngresi 16-22 Kasım 2012, Antalya.Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, EP-451, s 226
 • 7 Yıldız M, Sağlam S, Koyuncuğlu HR, Çerçi S, Gürler S,Kutluhan S. Huzursuz bacak sendromlu olgularda beyin kan akımının beyin perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2-5 Mayıs 2009 Antalya, Turk J Nucl Med 2009;18(suppl),47.
 • 8 Yılmaz M, Kutluhan S, Yılmaz N, Nazıroğlu M, Sütçü R. Ratlarda pentilenetetrazol ile oluşturulan epileptik nöbet modelinde topiramatın NMDA reseptörleri üzerine etkisi.44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım 2008, ANTALYA. Türk Nöroloji Dergisi 2008 14 (5) Ek:1 s.147
 • 9 Kutluhan S, Yılmaz M, Nazıroğlu M, Uğuz C, Çelil Ömer, Yalam K, Yımaz N. Ratlarda pentilenetetrazol ile oluşturulan epileptik nöbet modelinde topiramatın topiramatın beyin kalsium ve kalsiyum ATPaz aktivitesi üzerine etkisi.44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım 2008, ANTALYA. Türk Nöroloji Dergisi 2008 14 (5) Ek:1 s.146
 • 10 Yürekli VA, Kaya O, İncekara Aydın F, Bircan A, Kutluhan S. Başağrısı ile başvuran mutipl intrakranial tuberkülom olgusu.44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım 2008, ANTALYA. Türk Nöroloji Dergisi 2008 14 (5) Ek:1 s.171
 • 11 Uzar E, Kutluhan S, Yürekli VA.Topiramat tedavisinde doza bağlınişitsel hallüsinasyon. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 170
 • 12 Uzar E, Koyuncuoğlu HR, Yılmaz HR,Kutluhan S, Uz E. Metotreksat uygulanan ratların siyatik sinir ve medülla spinalisinde oksidan/antioksidanların durumu: Kafeik asit fenetil esterin antioksidan koruyucu etkisi. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 170
 • 13 Kılbaş S, Kutluhan S, Kılbaş A, Sütçü R, Uzar E, Koçak A. L-NAME hipertansif ratlarda lisinoprilin serebellumda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 74.
 • 14 Kutluhan S, Tüfekçi A, Kılbaş S, Erten N, Koyuncuoğlu HR. Elle süt sağanlarda karpal tünel sendromu araştırma sonuçları. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 122
 • 15 Kılbaş A, Altuntaş İ, Kılbaş S, Kutluhan S, Sütçü R, Delibaş N. Genç serebral infarktlı hastalarda protrombotik gen mutasyonlarının araştırılması.43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 62
 • 16 Gürler S, Kutluhan S, Kaya O, Tığ UŞ, Aygun Ö, Ekim MM. KİBAS kliniği sergileyen bir nörobruselloz (Olgu Sunumu). 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 104-5
 • 17 Yılmaz M, Kutluhan S, Nazıroğlu M, Yılmaz N, Çelik Ö. Deneysel epilepsi modelinde topiramata ek olarak verilen E Vitamininin nöbet üzerine etkisi.43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2007;13;5; EK1, 115
 • 18 Gökçimen A., Koçak A., Kılbaş S., Bayram D., Çim A., Koçkar C., Kutluhan S. Lizinoprilin L-NAME uygulanan karaciğer dokusu üzerine etkisi. VIII. Ulusal histoloji Kongresi 27-30 Haziran 2006 Malatya Özet kitabı s.249
 • 19 Güler K., Akhan G., Demirci S., Kutluhan S.,Oyar O. Kompleks parsiyel epilepsideki kognitif bozukluklarda hipokampal atrofinin rölü. 5. Ulusal Epilepsi Kongresi 7-10 Haziran 2006 BURSA. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı S-9.
 • 20 Kutluhan S., Tüfekçi A, Kılbaş S,. Koyuncuoğlu HR. "Elle süt sağanlarda karpal tünel sendromu araştırması: Ön sonuçlar" 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2006;12;5; EK4, 203
 • 21 Uzar E., Koyuncuoğlu HR., Kutluhan S., Uz E., Yılmaz R., Kılbaş S. "Metotreksat uygulanan ratların siyatik sinir ve medulla spinalisinde oksidan/antioksidanların durumu: Kafeik asit fenetil esterin antioksidan koruyucu etkisi" 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2006;12;5; EK4,105-6
 • 22 Kılbaş S., Kutluhan S., Kılbaş A., Sütçü R. "L-NAME hipertansif ratlarda lisinoprilin beyinde lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi" 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi 2006;12;5; EK4, 146
 • 23 Yürekli V.A., Akhan G. , Kutluhan S., Uzar E., Koyuncuoğlu H.R., " Kronik Günlük Başağrısında Valproik Asidin Etkisi" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: S-56
 • 24 Özen A., Kutluhan S., " Psödoeredrinin Tetiklediği Epileptik Nöbet" , 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: P-370
 • 25 Kutluhan S., Özen A., " Epilepsi tedavisinde Levetirasetamın Klınık Deneyimi" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: P-371
 • 26 Yoldaş B. , Kutluhan S. , Erten N. , Yavuz L. , "Nadir Serebral İnfarkt Nedeni: Tam Olmayan Ası" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: P-50
 • 27 Dönmez M.C. , Kutluhan S. , " Nadir Semptomatik Epilepsi Nedeni: Vitamin B 12 Eksikliği" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: P- 124
 • 28 Uzar E., Koyuncuoğlu H.R., Uz E., Yılmaz R.H., Kılbaş S., Kutluhan S., " Metotreksatla Rat Beyinsapında Oluşan Oksidatif Stres Üzerine Kafeik Asit Fenetil Ester'in (Cape) Koruyucu Etkisi" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005 : P-351
 • 29 Uzar E., Koyuncuoğlu H.R., Uz E., Yılmaz R.H., Kutluhan S. , Kılbaş S., Gültekin F., " Rat Serebellumunda Metotreksat Tarafından Oluşan Oksidatif strese Kafeik Asit Fenetil Esterin Koruyucu Etkisi" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: P- 352
 • 30 Kılbaş S., Kutluhan S., Uzar E., " Lamotrijin Kullanımıyla İlişkili Lökopeni Olgusu" 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 2005: P-366
 • 31 Kutluhan S, Yürekli AV, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. Genç yetişkinlerde inme. II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28 Nsan- 01 Mayıs 2004 Çeşme İZMİR, Türk SErebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004. 10; 1;19 (SB-25).
 • 32 Yürekli AV, Kutluhan S, Alanoğlu G, Tural Ö. Kronik lenfosite lösemiye bağlı nadir gelişen bir inme olgusu. II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28 Nsan- 01 Mayıs 2004 Çeşme İZMİR, Türk SErebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004. 10; 1;24 (PB-11)
 • 33 Kutluhan S, Yürekli VA, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. Genç yetişkinlerde İnme. II: serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28 Nisan- 01 Mayıs 2004 Çeşme/İzmir.SB-25
 • 34 Yürekli VA, Kutluhan S, Alanoğlu G, Tural Ö. kronik lenfositer lösemiye bağlı nadir gelişen bir inme olgusu. II.Sserebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28 Nisan- 01 Mayıs 2004 Çeşme/İzmir.PB-11
 • 35 Uzar E, Kılbaş S, Özen A, Koyuncuoğlu H, Kutluhan S. Sporadik Creutzfeldt- Jacob Hastalığı: 2 Olgu Sunumu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29Eylül -3 Ekim 2004 Antalya. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı P322
 • 36 Yürekli V, Kılbaş S, Kutluhan S. Amiodaron kullanımına bağlı reversibl demans. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29Eylül -3 Ekim 2004 Antalya. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı P329
 • 37 Oyar O, Gürsoy A, Kutluhan S. Aktif MS plaklarını saptamada magnetizasyon transfer saturasyon teknikli MR görüntülemenin etkinliği. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül -3 Ekim 2004 Antalya. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı S78
 • 38 Yürekli V, Gündoğar D, Özcankaya R, Koyuncuoğlu H, Kutluhan S. Nadir bir demans sebebi: Fahr Hastalığı. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29Eylül -3 Ekim 2004 Antalya. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı P330
 • 39 Koyuncuoğlu H, Kılbaş S, Özen A, Kutluhan S. Sitolapromla artan fenitoin entoksikasyonu: Olgu Sunumu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29Eylül -3 Ekim 2004 Antalya. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı P241.
 • 40 Kutluhan S, Yürekli V, Koyuncuoğlu H, Demirci S, Akhan G. İnmenin nadir nedenleri. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29Eylül -3 Ekim 2004 Antalya. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı P75
 • 41 Yeşildağ A, Koyuncuoğlu HR, Şengül N, Güler K, Oyar O, Kutluhan S, Gülsoy U. Karpal tünel sendomu tanısında ultrosonografinin yeri. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi program ve Bildiri özetleri Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi eki C.9,ek 1, ekim 2003. s 57 (SS-040)
 • 42 Koyuncuoğlu HR, Kılbaş S, Eroğlu F, Kutluhan S. Posttravmatik Operkuler Sendrom. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve bildiri özet kitabı, s. 483. 22-26 Ekim 2003 Belek/ANTALYA.
 • 43 Kılbaş S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Kutluhan S. Amyotrofik lateral sklerozun ülseratif kolit ve dermatitis herpetiformisle birlikteliği. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve bildiri özet kitabı, s. 359. 22-26 Ekim 2003 Belek/ANTALYA.
 • 44 Uzar E, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, Güler K. Unilateral glossofarinfeal ile vagal sinirin birlikte paralizisinin elektrofizyolojik takibi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve bildiri özet kitabı, s. 261. 22-26 Ekim 2003 Belek/ANTALYA.
 • 45 Kerman M, Görgülü A, Aydın V, Kutluhan S, Şenol N, Köse T. Verteks epidural hematomları. IVth International Congress on cerebral venöz system and IVth International congress on the meningiomas combined with annual meeting of Turkish neurosurgical sociiety, June 03-08, 2002 The Marmara Hotel, İstanbul.(Abstract Book) 4
 • 46 Kutluhan S, Oyar O, Güler K, Yeşildağ A, Akhan G, Baykal B. Serebellar infarktlarda risk faktörleri, klinik ve radyolojik bulgular. ). Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2002, 8;1: 52 (PB-14)
 • 47 Kutluhan S, Akhan G, Zantur B, Koyuncuoğlu HR. Kaktus görünümünde bilateral frontal hematom. ). Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2002, 8;1: 54 (PB-23)
 • 48 Akhan G, Güler K, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR. Simultanöz bilateral anterior serebral arter infarktı (olgu sunumu). Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2002, 8;1: 56 (PB-30)
 • 49 Kutluhan S, Eren İ, Zantur B, Atay M. Rekürren Stroklarda Depresyon ve Anksiyete. Türk Nöroloji Dergisi 38. Ulasal Nöroloji Kongresi, özel sayısı 19-23 Ekim 2002, Kemer/ Antalya.s.90 (PB-45)
 • 50 Kılbaş S, Kutluhan S, Akhan G. Genç bir olguda Feokromasitoma ve Bilateral Atlamik İnfarkt . Türk Nöroloji Dergisi 38. Ulasal Nöroloji Kongresi, özel sayısı 19-23 Ekim 2002, Kemer/ Antalya.s.105 (PB-83)
 • 51 Yürekli VA, Kutluhan S, Akhan G, Ağalar F, Özkan M. Kolon kanserli olguda gelişen protein C ve S eksikliğine bağlı serebral infarkt. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 186. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 52 Kutluhan S, Demirci S, Koyuncuoğlu HR, Kerman M, Heybeli N, Akkuş S, Akhan G. Karpal tünel sendromunun tedavisinde cerrahi girişim ile lokal steroid uygulaması sonuçlarının değerlendirilmesi. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 5. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Program ve Bildiri Kitabı s.62, 01-05 Mayıs 2001 Belek/ANTALYA
 • 53 Sözen A, Akhan G, Kaya H, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR. Karbamazepin alan epileptik kadınlarda polikistik over sendromu. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 204. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 54 Zantur B, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR, Dönmez C. Rekürren inmede risk faktörleri. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 190. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 55 Yürekli VA, Kutluhan S, Akhan G, ağalar F, Özkan M. Kolon kanserli olguda gelişen protein C ve S eksikliğine bağlı serebral infarkt. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 186. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 56 Demirci S, Yürekli AV, Kutluhan S, Akhan G. Hellp Sendromu: Lütfen Yardım edin. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 180. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 57 Kutluhan S, Oyar O, Ozmen S, Noyaner A, Guler K,,Yesildag A. Anterior kommunikan arter anevrizması rüptürüyle gelişen bifrontal hematom.37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 172. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 58 Kutluhan S, Aytuluner E, Mensiz E, Demirci S, Akhan G. Migrenlilerde glokom araştırılması. XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet kitabı Türk Nöroloji Dergisi cilt 3 (kongre özel sayısı) 2000;s.63.
 • 59 Kutluhan S, Demirci S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G. İstemsiz hareketlerin tedavisinde olanzapinin yeri. XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet kitabı Türk Nöroloji Dergisi cilt 3 (kongre özel sayısı) 2000;s.39.
 • 60 Kutluhan S, Duru S, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. İnmede risk faktörleri ve bunların mortaliteye etkisi. Türk Beyin damar hastalıkları Derneği 3. sempozyumu 21-25 Nisan 1999 Kültür Merkezi GAZİANTEP. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1999; 5 (1), program ve bildiri özetleri, s. 3.
 • 61 Altan Filiz R, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S, Demirci S. Aurasız migren ve epizodik gerilim tipi başağrısının klinik ve sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması.. XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1999 KUŞADASI. Türk Nöroloji Dergisi,1996, 5 (özel sayı) Program ve bildiri özetleri, s. 102.
 • 62 Kutluhan S, Fidan H, Akhan,G. İnme prognozunda cinsiyet ile lezyonun lateralizasyonu, lokalizasyonu ve volümünün önemi. XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1999 KUŞADASI. Türk Nöroloji Dergisi,1999, 5 (özel sayı) Program ve bildiri özetleri , s. 71. .
 • 63 Balkır K, Kutluhan S, Evyapan D, Kumral E. Bilateral talamik infarktlar ve hemorajiler. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.60..
 • 64 Kutluhan S, Evyapan D, Kumral E. İzole Talamik infarktlar. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.60.
 • 65 Altan Filiz R, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Demirci S, Kutluhan S. Migrenli ve gerilimtipi başağrılı hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.30.
 • 66 Eren N, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Demirci S. Isparta ili inme insidansı. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.20
 • 67 Koyuncuoğlu HR, Öktem F, Akhan G, Kutluhan S, Demirci S. Çocukluk çagı menenjitlerinin geç dönemdeki EEG bulguları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.98.
 • 68 Akhan G, Kutluhan S, Duru S, Koyuncuoğlu HR. Halı dokuyan kadınlarda karpal tünel sendromu sıklığı. XV. Ulusal klinik nörofizyoloji ve EEG-EMG kongresi ve II. Int satellite symposium on new developments in clinical neurophysiology, 10-13 Mayıs 1998, ADANA. Program ve Bildiri özetleri kitabı s.100.
 • 69 Sandıkçı Y, Kutluhan S, Aytekin S. Rekürren serebrovaskuler atakların değerlendirilmesi.Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. sempozyumu 27-30 Nisan 1997 Kemer- ANTALYA. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1997; 3 (1), program ve bildiri özetleri, s. 6.
 • 70 Kutluhan S, Özkardeş A. Hemodializ hastalarında empotansın elektrofizyolojik incelenmesi. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1997 Kültür Merkezi ANTALYA. Türk Nöroloji Dergisi 1997; 3 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.115.
 • 71 Kutluhan S, Aykut L, Kasap AF, Mercan Ş. Sydenham Koresi geçirenlerde obsesif-kompulsif belirtilerin araştırılması. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1997 Kültür Merkezi ANTALYA. Türk Nöroloji Dergisi 1997; 3 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.44.
 • 72 Kutluhan S, Aytekin S, Eroğul M, Uyar R, Taşçıoğlu İE. Kütahya Devlet hastanesinde Tedavi edilen status epileptikus olgularının değerlendirilmesi. 32. Ulusal Nöroloji kongresi 13-18 Ekim 1996 Harbiye İSTANBUL, , Türk Nöroloji Dergisi 1996 2 (özel sayı) Program ve bildiri özetleri, s.46.
 • 73 Kutluhan S, Sandıkçı Y. Serebrovasküler Atakların Başlangıcının Güniçi Dağılımı. XXXI: Türkiye Nöroloji Kongresi 24-28 Eylül 1995, KAPADOKYA. Program ve bildiri özetleri, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995; 1 (1) özel sayı, s. 24.
 • 74 Kutluhan S, Sandıkçı Y, Aytekin S. Serebrovasküler Hastalıkların Ramazan ayı ile ilişkisi.II: Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 4-8 Aralık 1995 Hotel Armada- İSTANBUL, Vakıf Gureba Has.Tıp Derg 1995;20(4):225
 • 75 Kutluhan S, Döner F, Turan M, Ataman Y, Mercan Ş. Üç olgu nedeniyle Botulismus zehirlenmesi. I. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 5-9 Aralık 1994 Hotel Armada - İSTABUL. Vakıf Gureba Has.Tıp Derg 1995;20(1) özel sayısı; s. 77.
 • 76 Kutluhan S. Serebrovaskuler Hastalıkların hava Koşullarıyla ilişkisi. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi 9-14 Ekim 1994, ADANA. Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği Yayınları No:2;s.82-83.
 • 77 Kutluhan S, Şanlı A, Uzunköy A. Serebellar Hemorajili bir Kolelitiazis olgusu. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi 9-14 Ekim 1994, ADANA. Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği Yayınları No:2;s.85.
 • 78 Kutluhan S, Aykut L. Migrenli hastalarda Obsesyon ve Depresyon Belirtilerinin Araştırılması. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi 9-14 Ekim 1994, ADANA. Bildiri Özetleri , Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği Yayınları No:2;s.95.
 • 79 Kutluhan S. İnsektisitle oluşan status epileptikus. XXIX: Ulusal Nöroloji Kongresi 4-6 Ekim 1993 The Marmara, İSTANBUL. Özet kitabı, P4-25
 • 80 Ülkü A, İdiman E, Sarıca Y, İdiman F, Kutluhan S. Paroksismal Kineziojenik Koreoatetoz. XX. Nörolojik Bil. ve Psikatri Kongresi 22-25 Eylül,1984, Çelikpalas- BURSA. Bildiri özetleri kitabı, s.72.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Söylemez A, Yürekli VA, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S, Demirci S. Valproik aside bağlı nadir bir komplikasyon: Hipoamonemi. 47. Ulusal Nöroloji kongresi 25 Kasım - 1 Aralık 2011 Antalya, Bildiri Metinleri Kitabı s.229
 • 2 Demirci S, Naziroglu M, kutluhan S, Uguz AC, Yurekli VA, Demirci K. Topiramat ve Seleniumun PC12 hücrelerinde Ca2+ sinyali, oksidatif stress ve hücre canlılığı üzerine etkileri. 47. Ulusal Nöroloji kongresi 25 Kasım - 1 Aralık 2011 Antalya, Bildiri Metinleri Kitabı s.228
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirci S, Naziroglu M, kutluhan S, Uguz AC, Yurekli VA. Selenium and antiepileptik drug topiramate modulate Ca2+ signaling, oxidative stress and cell viability in PC12 cells. 14. International Symposium on Trace Elements in Man and Animals. Enshi, Hubei,n China September 19-24,2011.
 • 2 Yılmaz M, Kutluhan S, Uğuz AC, Yılmaz N, Yalman K, Nazıroğlu M, Sütçü R. Effects of Topiramate and Vitamin E on Calcium Levels and Microsomes Ca+2ATPase Activities in Brain of Pentylenetetrazol-Epileptic Rats. 2nd International Congress on Cell membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channells, Isparta/TURKEY 2008 Cell Membranes and Free Radical Research 1 (2); p21,2008
 • 3 Yürekli VA, Akhan G, Kutluhan S, Uzar E, Koyuncuoglu HR. The effect of sodium valproate on chronic daily headache.8th Europan Headcahe federation Congress Valencia, Spain April 26-29, 2006The Journal of Headache and Pain 2006, vol 7, suppl. 1, S39.
 • 4 Kutluhan S, Incekara F, Sozen A, Koyuncuoglu HR, Tak R. temporary confusion depending on the use of triptan.8th Europan Headcahe federation Congress Valencia, Spain April 26-29, 2006The Journal of Headache and Pain 2006, vol 7, suppl. 1, S22.
 • 5 Kutluhan S, Incekara F, Sezer T, Demir M. Dialysis Headache.8th Europan Headcahe federation Congress Valencia, Spain April 26-29, 2006The Journal of Headache and Pain 2006, vol 7, suppl. 1, S27.
 • 6 Kilbaş S., Kutluhan S., Kilbas A., Sutcu R., Kocak A. Effects of lisinpril on lipid peroxidation and antioxidant enzym activities in the brain tissues of rats with L-NAME induced hypertension. 1st Ion and Oxidative Stress Congres 14-16 September 2006 Isparta,TURKEY
 • 7 Demirci S, Kutluhan S. Cognitive processing between migraineurs and tension-type headache suffers is not different. 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies 30 August - 2 September 2003 Helsinki, Finland. European Juornal Of Neurolgy vol.10,supp. 1, september 2003
 • 8 Akhan G, Altan-Filiz R, Yaman A, Koyuncuoglu HR, Kutluhan S. Primary headache disorder - analysis of 2816 patients in Turkish population. The 6th Congress of the European Federation of Neurological Societies, October, 26-29, 2002, Vienna. European Juornal Of Neurolgy vol. 9,supp. 2, October 2002
 • 9 Akkus S, Kutluhan S, Akhan G, Tunc E, Ozturk M, Koyuncuoglu R. "Does fibromyalgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome?", Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002) 12-15 June 2002, Stocholm.. Ann of the Rheumatic Diseases Vol.61, supp 1, July 2022
 • 10 Kutluhan S, Mensiz E, Akhan G, Aytuner E, Demirci S, Cengiz BN "Glaucoma in migraine and tension headache", 6th European Headache Federation Congress 26-30 June,2002 İstanbul. Cephalalgia, vol.22,supp.1, July 2002.
 • 11 Öztürk M, Kutluhan S, Demirci S, Akhan G. Akgün S. Feeding dysfunction and nutritional status of children with cerebral palsy: a cross sectional study from Isparta province, Turkey. Developmental Medicine & Child Neurology, 2000; 42 (Supplement no: 83): pp:29
 • Doktora Tezi
 • 1 Rolandik Epilepsi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 GENİŞ ORTA SEREBRAL ARTER İNFARKTLI HASTALARDA DEKOMPRESİF CERRAHİ VE YALNIZCA MEDİKAL TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • 2 Topiramat ve selenyumun PC12 Hücrelerinde Ca+2 sinyali, oksidatif stres ve hücre canlılığı üzerine etkileri.
 • 3 Multipl skleroz (MS) hastalarının polimorf nükleer lökositlerde kalsiyum sinyali, ADP-riboz ve oksidatif stres üzerinde kantaron otu (Hypericum perforatum) ekstraklarının etkisinin araştırılması (BAP-2529-M-10).2010
 • 4 Migrende komorbidite
 • 5 Ratlarda pentilenetetrazol ile oluşturulan epielpsi modelinde topiramatın beyin kalsiyum, Ca+2 ATPaz ve NMDA reseptörleri üzerine etkileri
 • 6 L-NAME HİPERTANSİF RATLARDA LİSİNOPRİLİN BEYİNDEKİLİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Topiramat ve selenyumun PC12 Hücrelerinde Ca+2 sinyali, oksidatif stres ve hücre canlılığı üzerine etkileri. (BAP-1950-TU-09)
 • 2 Ratlarda Pentilennettrazol ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Topiramtın Beyin Kalsiyum,Ca+2 ATP AZ ve NMDA Reseptörlerin Üzerine etkileri(BAP-1462-TU-06)
 • 3 Pentilentetrazol ile indüklenen kimyasal kindling modelinde Topiramatın oluşan epileptik nöbet ve beyin elektrofizyolojisi üzerine etkisi (TUBITAK-SBAG-HD-228)
 • 4 L-NAME ile Oluşturulan Kronik Deneysel Hipertansiyonun Rat Hipokampusunda NMDA Reseprör Subünit Düzeylerine Etkisi. (BAP-0992-TU-05)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 26-29 June 2012 Isparta / Turkey
 • 2 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP ChannelsSpeakers and Subjects 22-27 June 2010 Isparta -TURKEY
 • 3 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 25-28 June 2008 Isparta / Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28 Nisan - 01 Mayıs 2004 Çeşme/İzmir. Sözel Bildirler Oturum Başkanlığı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Aile Hekimliğinde başağrısı yönetimi 4. Ulusal aile hekimliği günleri 25-29 Nisan 2007 Kremlin Palace/Antalya. Oturum başkanlığı ve Konuşmacı
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 “The role of ultrasonographic measurements of the median nevre in the diagnosis of carpal tunnel syndrome” to be the recipient of the Barnett Prize for 2004 (Volume 69), Clinical Radiology.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Demirci S, Naziroglu M, kutluhan S, Uguz AC, Yurekli VA, Demirci K. Topiramat ve Seleniumun PC12 hücrelerinde Ca2+ sinyali, oksidatif stress ve hücre canlılığı üzerine etkileri. 47. Ulusal Nöroloji kongresi 25 Kasım - 1 Aralık 2011 Antalya, Poster İkinciliği
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 • 2 Türk Nöroloji Derneği
 • 3 Türk Beyin Damar Hastalıkları
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 BTER-2511, Serum Copper and Zinc Status in Obstructive Sleep Apnea Patients. Reject Feb 27, 2012 Mar 17, 2012.
 • 2 BTER-D-12-00013, Antioxidant agents and physiological responses in adult epileptic patients treated with lamotrigine. Reject. 2012 Mar 27, 2012 Apr 16,2012
 • 3 BTER-313 Original Research The effects of severe zinc deficiency and zinc supplement on spatial learning and memory Accept Oct 31, 2008
 • 4 Koçer A, Canbulat C, Gözke E, Ilhan A.C-reactive protein is an indicator for fatal outcomes in first-time stroke patients.Med Sci Monit. 2005 Nov;11(11):CR540-4.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Modulation of antioxidant enzymatic activities by certain antiepileptic drugs (valproic acid, oxcarbazepine, and topiramate): evidence in humans and experimental models. Oxidative Medicine and Cellular Longevity Oxidative Medicine and Cellular LongevityVolume 2013 (2013), Article ID 598493, 8 pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2013/598493
 • 2 CHRONIC PAROXYSMAL HEMICRANIA-TIC SYNDROME DUE TO BASILAR ARTERY DOLICHO-ECTASIA,Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi,2013:8(3);107-110
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 CHRONIC SUBDURAL HEMATOMA ASSOCIATED WITH ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA:CASE REPORT, Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi,Makale Reddedildi.
 • 2 A TWELVE-YEAR FOLLOW UP OF A PATIENT WITH VAN DER KNAAP SYNDROME: CASE REPORT.Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports,2013:21(4),193-198
 • 3 Serkan Kılbaş, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Ali Ayata.Sıcak Su Epilepsisi: Bir Vaka Sunumu SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007 Aralık; 14(4):30-32
 • 4 Betül Zantur, M. Cem Dönmez, Serpil Demirci. Subkortikal bant heterotopisi SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007 Haziran; 14(2):35-37
 • 5 Füsun Zeynep Akçam, Tamer Karaaslan, Mustafa Akçam, Kemal Avşar. Ortakulak İltihabı Sonrası Gelişen Morganella Morganiye Bağlı Beyin Apsesi Olgusu SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006 Aralık; 13(4)35-38
 • 6 Cemalettin Aydın, sadık Özmen. Torakotomi Sonrası Devamlı İntraplevral ve Ekstraplevral Analjezi SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005 Haziran; 12(2):9-13
 • 7 Ahmet Koyu, Galip Akhan, Hasan Rifat KoyuncuoğluTavşanlarda topikal penisilin uygulaması ile oluşturulan deneysel epilepsi sonucu beyin eser element değişiklikleri.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11(4): 10-13
 • 8 Nesrin Gökben Çetin, Önder Tomruk Acil Serviste Baş Ağrısına Yaklaşım SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004 Aralık;11(4); 34-39
 • 9 Ali Ayata. Febril Konvulziyon Yeni Yaklaşımlar SDü Tıp Fakültesi Dergisi 2004 Eylül;11(3): 27-30
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 2011-26069 DOES INGESTION OF MAD HONEY CAUSE HEADACHE LIKE HYPNIC TYPE? Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi Nöroloji (Erişkin) Olgu Sunumu 03.01.2012 20:07 Makale Yayımlandı.Yıl:2012,Cilt:7,Sayı:1, Sayfa:33-35
 • 2 3469 09-14 SDU TIP FAK. DERGİSİ. Multipl Sistem Atrofinin Semptomatik Tedavisinde Cerrahi... Makale başvurusunu reddet
 • 3 2127 07-20 SDÜ Tıp Fak Derg OLGU SUNUM Epileptik Afazi: Landau Kleffner Sendromu Düzeltme gerekli
 • 4 LYME HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BİLATERAL FASİYAL PARALİZİ: OLGU SUNUMU (Dicle Med J-01394)
 • 5 PRİMER SPİNAL KORD LENFOMA OLGUSU,Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi,2011:6(1);13-18
 • 6 2009-16116 LİNOLEİK ASİDİN JENERALİZE KONVULSİF VE NON-KONVULSİF EPİLEPTİK NÖBETLER ÜZERİNE ETKİLERİ Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Nöroloji (Erişkin) Orijinal Araştırma 11.05.2010 23:20 Makale Reddedildi
 • 7 2009-12576 HOT WATER EPILEPSY: A CASE REPORT Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi Nöroloji (Erişkin) Olgu Sunumu 12.03.2010 04:06 Makale Yayımlandı.Yıl:2010,Cilt:5,Sayı:3,Sayfa:179-181
 • 8 2009-11444 DİYALİZ SONRASI GELİŞEN İNTRASEREBRAL KANAMA VE İSKEMİ OLGUSU Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi Nöroloji (Erişkin) Olgu Sunumu 13.07.2009 10:26 Makale Reddedildi
 • 9 2008-7599 THE EFFECTS OF LONG-TERM USE OF PREGABALIN ON REPRODUCTIVE ENDOCRINE HORMONES AND TESTICULAR MORPHOLOGY IN ADULT MALE RATS Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Nöroloji (Erişkin) Orijinal Araştırma 23.09.2008 17:16 Makale Yayımlandı.Yıl:2009,Cilt:29,Sayı:6, Sayfa:1365-1369
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
 • 2 Isparta Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Araştırma ve Uygulama (Merkezi) Hastanesi Başhekimliği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Şurup Aktüel Sağlık dergisi (SDÜ)
VERDİĞİ DERSLER
Bilinç bozukları (dönem 3)
Cerebrovascular diseases
cerebrovaskuler diseases
Epilepsi (Diş Hek. dönem 5)
Epilepsi (dönem 5)
Epilepsi (DönemV)
epilepsi(dönem 5)
Epilepsies
Epilepsiye giriş (dönem 3)
Epilepsy
Geçici bilinç bozuklukları (diş hek. dönem 5)
İntraserebral kanamalar (DönemV)
Kranial Sinirler (dönem 5)
Nöroanatomi (Diş Hek. Dönem 5)
Nöroanatomi (dönem 3)
Nörooftalmoloji
Nörooftalmoloji (dönem 5)
Polinöropatiler (Diş hek. dönem 5)
Pramidal sistem ve hastalıkları (Dönem 3)
Santral sinir sistemi enfeksiyonları
Santral sinir sistemi enfeksiyonları (dönem 5)
Serebral iskemimin fizyopatolojisi (dönem 2)
Serebrovaskuler hastalıklar (diş Hek. dönem 5)
Serebrovaskuler hastalıklar (dönem 5)
Serebrovaskuler hastalıklar(dönem 5)
Serebrovaskuler hastalıklara giriş (dönem3)
Uyku bozuklukları (dönem 5)
Uyku bozuklukları(dönem 5)
Uyku ve bozuklukları
Uyku ve Bozuklukları (dönem 5)
 
Bu İçeriği Paylaş!