KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat AKTEN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı
Telefon 2462113979
E-Posta muratakten@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muratakten
ORCID ID 0000-0003-4255-926X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 10.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.09.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.06.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım ve Planlama, Kırsal Planlama, CBS, Anıt Ağaçlar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKTEN, M., ÖZKARTAL, N., 2016. İzmir İli Soğukkuyu Mezarlığının Planlama Kriterleri ve Peyzaj Tasarımı Açısından İrdelenmesi, Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1 , Sayı: 2, sf 9-20, ISPARTA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Günümüz Kültürel Yapısı içinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları İle Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Akten, M., Akten, S. ve Gül, A., 2004. Kent Ormancılığında Yeşil Kuşak Tesisleri ve Isparta Kent Ölçeğinde İrdelenmesi. 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKTEN, M., 2000. Ormaniçi Rekreasyonu ve Isparta İli'ndeki Bazı Doğal Kaynakların Mevcut Rekreasyon Potansiyeli. S.D.Ü. Fen Filimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 AKTEN, M., 2008. Isparta Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü. Fen Filimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇELİK, M., 2013. Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ISPARTA
 • 2 ÇETİNKAYA, D.M., 2013. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Sosyal Yaşam ve Kentsel Yeşil Alanlar Gereksiniminin Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi Örneğiyle İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gül, A., Özgüner, H., Akten, M., ve Küçük, V., 2005. Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan (Peyzaj) Düzenleme Eğitimi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından hibe olarak desteklenen "Aktif İşgücü Programları Projesi ve Yeni Fırsatlar Programı" kapsamında SDÜ Orman Fak, Peyzaj Mimarlığı ve Or. Endüstri Bölümlerinin Ortak Projesi ,2005-2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010.
 • 2 EÇA-2: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B059.
 • 3 Gül, A., Akten, M., 2008. Isparta Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi 1252 D-06, Isparta
 • 4 Özgüner, H., Ergin, Ş., Gül, A., Çukur, D., Akten, M., ve Küçük, V., 2005. Günümüz Kültürel Yapısı içinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları ile Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması, SDÜ BAYB Projesi No: 01018-M-05 2005-2007.
 • 5 Gölcük Gölü ve Çevresi Peyzaj Planlama ve Tasarımı Alt Yapı Geliştirme Projesi
 • 6 Ormaniçi Rekreasyonu ve Isparta İlindeki Bazı Doğal Kaynakların Rekreasyon Potansiyelleri, SDU. Araştırma Fonu 227 no'lu proje
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 17-18 Haziran 2013, Isparta
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Uluslararası BSE--> Bilim - Sanat Ödülleri, Klaipeda State University of Aplied Sciences Europe, Strategic Research Academy, Bronze Research Award
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Yalvaç Tarihi Meydan Düzenleme Projesi Yarışması. 1. Mansiyon Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Deriner Baraj Gölü Ve Yakın Çevresinin Rekreasyonel Potansiyelinin Belirlenmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi
 • 2 Gülez Yöntemine Göre Deriner Baraj Gölü Ve Yakın Çevresinin Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi
 • 3 Kentsel Yoğunlaşma/ YığışmaEkseninde Bütünleşen Kentlere Doğru…
 • 4 Erzurum Nato Çevre Yolu’nun Alan Kullanımı ve Çevre Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • 5 Alan Kullanım Önceliklerinin Belirlenmesinde TOPSİS Yöntemi ve Erzurum Örneği
 • 6 YER KİMLİĞİ, TOPLUM DUYUSU VE ÇEVRESEL TUTUM DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ KAVRAMSAL İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE AÇIKLANMASI
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Bölgesel Kalkınmada Peyzaj Yaklaşımı: Doğu marmara Kalkınma Ajansı Bölgesinde Kalkınma Turizm İlişkisi
 • 2 Düzce İli Olası Katı Atık Bertaraf Tesisi Sahalarının Değerlendirilmesi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi-Doçent Temsilcisi
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Muayene Komisyonu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Uyum ve Mezuniyet Komisyonu
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim Öğretim Koordinatörü
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Bologna Komisyonu
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Farabi Değişim Koordinatörü
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Uygulama Gezileri Komisyonu
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Burs Komisyonu
VERDİĞİ DERSLER
Alan Kullanım Planlaması İçin Geliştirilen Ekolojik Yöntemler
Çevre Politikaları
Çizim Tekniği
Kent ve Bölge Planlama
Kentsel Peyzaj Planlama
Kırsal Peyzaj Planlama Projesi
Özel Peyzaj Tasarımları
Park Bahçe Peyzaj Mimarisi
Perspektif
Perspektif ve Maket Yapım Tekniği
Proje I
Proje II
 
Bu İçeriği Paylaş!