KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat AKTEN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı
Telefon 2462113979
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muratakten
ORCID ID 0000-0003-4255-926X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 421
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 10.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.09.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.06.2008
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım ve Planlama, Kırsal Planlama, CBS, Anıt Ağaçlar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Tanrıbir Elif, AKTEN MURAT, Isparta Kent Merkezinin Mekânsal Algı Değerlendirmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), , 165-180. (2020), (Diğer)
 • 2 Hammaloğlu Ayşe Gülnur, AKTEN MURAT, Kentsel Estetiğin Muratpaşa İlçesi Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(3), , 647-658. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 3 TÜRKER HÜSEYİN BERK, AKTEN MURAT, Üretken Bir Arazi Kullanımı: Kentsel Tarım. Journal of Strategic Research in Social Science, 6(1), , 11-24. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 4 AKTEN Murat, AKYOL A., DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS AND AWARENESS TOWARDS REDUCING CARBON FOOTPRINT. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(4), , 5249-5267. Doi: 10.15666/aeer/1604_52495267, (2018), (SCI)
 • 5 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, AKTEN MURAT, Korunan Doğal Alanlarda Kullanılabilecek Ziyaretçi Yönetim Modelleri ve Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), , 57-65. (2012), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DOĞAN Melike, SEÇME Destan, AKTEN MURAT, Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Ekonomisi ve Çevre Etiği İlişkisi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Akkurt Yasemin , AKTEN Murat, Kent Parklarında Ekosistem Hizmetlerinin Rolü. MBUD , 348-357. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 Seven N., AKTEN Murat, iSLAM BAHÇELERİ'NDE AYET VE HADİSLERDEN ESİNTİLER. Dini Araştırmalar, 22(56), , 371-390. (2019), (Diğer)
 • 3 DOĞAN M., AKTEN Murat, SEÇME D., Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), , 19-27. (2018), (Diğer)
 • 4 AKTEN Murat, ÖZKARTAL N., İzmir İli Soğuksuyu Mezarlığının Planlama Kriterleri ve Peyzaj Tasarımı Açısından İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), , 9-20. (2016), (Diğer)
 • 5 AKTEN Murat, Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlaması İçin Bir Model Yaklaşımı: Tarım Sektörü Örneği. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi , 3(2), , 83-91. (2010), (SSCI)
 • 6 AKTEN Murat, GÜL A., YILMAZ O., ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry Journal, 2(0), , 119-133. (2009), (Diğer)
 • 7 AKTEN Murat, Isparta İli ndeki Bazı Doğal Kaynakların Mevcut Rekreasyon Potansiyelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1(2), , 115-127. (2003), (Diğer)
 • 8 DUTKUNER İSMAİL, AKTEN Murat, Kahramanmaraş da Kentiçi Park ve Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Ağaç Taksonları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2), , 28-36. (2000), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKTEN MURAT, AKTEN SİBEL, Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı Gülez Yöntemi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 2 AKTEN Murat, AKTEN SİBEL, Sürdürülebilir Turizm Kavramı Sarıgöl Örneği. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 3 GÜL ATİLA, AKTEN Murat, Korunan Doğal Alanlarda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi ve Kavramsal Yaklaşımlar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu (2005). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AKTEN Murat, ARCHITECTURAL SCIENCES AND SUSTAINABILITY(2021). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 Türker Berk, AKTEN Murat, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 Akten Sibel, AKTEN Murat, REKREASYON (Disiplinlerarası Yaklaşım ve Örnek Olaylar)(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKTEN Murat, AKTEN S., Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar(2018). GECE KİTAPLIĞI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!