KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat AKTEN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı
Telefon 2462113979
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muratakten
ORCID ID 0000-0003-4255-926X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 598
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 28.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 28.09.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 19.06.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım ve Planlama, Kırsal Planlama, CBS, Anıt Ağaçlar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜRKER HÜSEYİN BERK, AKTEN MURAT, Harvesting the Hidden Value of Vacant Lands: A GIS-Based Approach to Urban Agriculture. Journal of Architectural Sciences and Applications (Mimarlik Bilimleri ve Uygulamalari Dergisi), 8(1), , 422-437. Doi: 10.30785/mbud.1292693, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 KOÇAK Aslı İlayda, AKTEN MURAT, Analyzing the Effects of Urban Sustainability Assessment Tools on City Branding: YeS-TR Case. Journal of Architectural Sciences and Applications, 8(2), , 1034-1045. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 AKTEN MURAT, SUNAR Cemile, TARİHİ ÇEVRELERİN KENTSEL MEKAN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: GAZİANTEP BEY MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Turkish Journal of Forest Science, 6(1), , 1-20. (2022), (TR DİZİN)
 • 4 AKOĞLU Mert, AKTEN Murat, Mekân Algısının Işık ve Renk Kullanımına Bağlı Değişiminin Antalya Cumhuriyet Meydanı Örneğinde İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7(1), , 405-420. (2022), (TR DİZİN)
 • 5 AKOĞLU MERT, AKTEN MURAT, Mekân Algısının Işık ve Renk Kullanımına Bağlı Değişiminin Antalya Cumhuriyet Meydanı Örneğinde İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7(1), , 405-420. Doi: 10.30785/mbud.1110835, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 Tanrıbir Elif, AKTEN MURAT, Isparta Kent Merkezinin Mekânsal Algı Değerlendirmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), , 165-180. (2020), (Diğer)
 • 7 Hammaloğlu Ayşe Gülnur, AKTEN MURAT, Kentsel Estetiğin Muratpaşa İlçesi Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(3), , 647-658. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 8 TÜRKER HÜSEYİN BERK, AKTEN MURAT, Üretken Bir Arazi Kullanımı: Kentsel Tarım. Journal of Strategic Research in Social Science, 6(1), , 11-24. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 AKTEN Murat, AKYOL A., DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS AND AWARENESS TOWARDS REDUCING CARBON FOOTPRINT. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(4), , 5249-5267. Doi: 10.15666/aeer/1604_52495267, (2018), (SCI)
 • 10 AKTEN Murat, AKTEN Murat, The Analysis of user satisfaction in urban renewal projects Kayseri Yıldırım Beyazıt District. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2(7), , 161-175. (2014), (Diğer)
 • 11 AKTEN Murat, AKTEN Murat, Evaluation of visual landscape perception for Incilipinar and Adalet Park cases. Journal of Food, Agriculture & Environment (ISI), 11(2), , 1532-1538. (2013), (SCI-Expanded)
 • 12 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, AKTEN MURAT, Korunan Doğal Alanlarda Kullanılabilecek Ziyaretçi Yönetim Modelleri ve Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), , 57-65. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 13 ÖZGÜNER HALİL, ÇUKUR DUYGU, AKTEN MURAT, The role of landscape and urban planning disciplines to encourage environmental education among primary school children. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(3), , 369-386. (2011), (SCI-Expanded)
 • 14 AKTEN MURAT, GÜL ATİLA, YILMAZ OĞUZ, ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry Journal, 2(2), , 119-133. (2009), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Hammaloğlu Ayşe Gülnur, AKTEN MURAT, DIGITAL TRANSFORMATION IN URBAN LANDSCAPE AREAS: THE INTEGRATION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO USER INTERACTION. III. International Architectural Sciences and Applications Symposium Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 Hammaloğlu Ayşe Gülnur, AKTEN MURAT, Rainfall Recycling: Innovative Approaches for Sustainable Water Management in Urban Areas. III. International Architectural Sciences and Applications Symposium Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 AKTEN SİBEL, AKTEN MURAT, ECOLOGICAL NATURE REPAIR WORKS IN PARTICULAR MINING ACTIVITIES. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE CITIES AND URBAN LANDSCAPES: RE-THINKING THE FUTURE OF THE CITIES AND URBAN LANDSCAPES Doi: 10.5281/zenodo.10201252, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 GÜL Ayşe Gülnur, AKTEN MURAT, Survey And Environmental Analysis Through Smart Systems In Cities. International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2022) (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 DEMİRCİ Emine, AKTEN MURAT, Participatory Management Plans on Protected Area Management. 2nd. International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 6 DEMİRCİ Emine, AKTEN MURAT, Landscape Visual Quality Assessment in The Protected Areas. 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 7 DOĞAN Melike, SEÇME Destan, AKTEN MURAT, Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Ekonomisi ve Çevre Etiği İlişkisi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (2017). (Özet bildiri)
 • 8 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, AKTEN MURAT, Korunan Doğal Alanların Katılımcı Yönetim Planında Ziyaretçi Etki Yaklaşımı Modeli. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue (2009). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Akkurt Yasemin , AKTEN Murat, Kent Parklarında Ekosistem Hizmetlerinin Rolü. MBUD , 348-357. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 Seven N., AKTEN Murat, iSLAM BAHÇELERİ'NDE AYET VE HADİSLERDEN ESİNTİLER. Dini Araştırmalar, 22(56), , 371-390. (2019), (Diğer)
 • 3 DOĞAN M., AKTEN Murat, SEÇME D., Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), , 19-27. (2018), (Diğer)
 • 4 AKTEN Murat, AKTEN Murat, Peyzaj Tasarımında Yapay Aydınlatmanın Mekan Algılaması Üzerine Etkisi. Journal of Current Research on Social Sciences, 7(1), , 479-488. (2017), (SCI-Expanded)
 • 5 AKTEN Murat, ÖZKARTAL N., İzmir İli Soğuksuyu Mezarlığının Planlama Kriterleri ve Peyzaj Tasarımı Açısından İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), , 9-20. (2016), (Diğer)
 • 6 AKTEN Murat, Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlaması İçin Bir Model Yaklaşımı: Tarım Sektörü Örneği. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi , 3(2), , 83-91. (2010), (SSCI)
 • 7 AKTEN Murat, GÜL A., YILMAZ O., ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry Journal, 2(0), , 119-133. (2009), (Diğer)
 • 8 AKTEN Murat, Isparta İli ndeki Bazı Doğal Kaynakların Mevcut Rekreasyon Potansiyelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1(2), , 115-127. (2003), (Diğer)
 • 9 DUTKUNER İSMAİL, AKTEN Murat, Kahramanmaraş da Kentiçi Park ve Ağaçlandırmalarda Kullanılabilecek Ağaç Taksonları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2), , 28-36. (2000), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKTEN SİBEL, AKTEN MURAT, Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 2 AKTEN SİBEL, AKTEN MURAT, GÜL ATİLA, KELEŞ EMİNE, Jeotekstillerin Peyzaj Onarımında Kullanım Olanakları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 AKTEN MURAT, BABALIK AHMET ALPER, KÜÇÜK VOLKAN, Mermer Ocakları Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek Potansiyel Bitki Türleri Isparta Kırtepe Mermer Ocağı Örneği. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 AKTEN SİBEL, AKTEN MURAT, Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 5 AKTEN MURAT, AKTEN SİBEL, Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı Gülez Yöntemi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 6 AKTEN Murat, AKTEN SİBEL, Sürdürülebilir Turizm Kavramı Sarıgöl Örneği. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (2011). (Özet bildiri)
 • 7 AKTEN MURAT, Akten Sibel, Sürdürülebilir Turizm Kavramı Sarıgöl Örneği. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 8 AKTEN Murat, AKTEN S., Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı Gülez Yöntemi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 9 AKTEN MURAT, AKTEN SİBEL, Kentsel Atıksu Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kazanımında Yapay Sulak Alanların Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi (2008). (Tam metin bildiri)
 • 10 AKTEN MURAT, AKTEN SİBEL, Kentsel Atıksu Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kazanımında Yapay Sulak Alanların Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Su Politikaları Kongresi, Bildiri Kitabı (2) (2008). (Tam metin bildiri)
 • 11 GÜL ATİLA, AKTEN Murat, Korunan Doğal Alanlarda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi ve Kavramsal Yaklaşımlar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu (2005). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AKTEN MURAT, Architectural Sciences and Urban/Environmental Studies -I(2023). İKSAD YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKTEN MURAT, Architectural Sciences, Sustainable Materials and Built Environment(2023). İKSAD YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BALCI Damla, AKTEN MURAT, Architectural Sciences and Spatial Planning(2022). İKSAD Yayıevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÜL Ayşe Gülnur, AKTEN MURAT, ARCHITECTURAL SCIENCES AND ECOLOGY(2022). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TÜRKER HÜSEYİN BERK, AKTEN MURAT, Architectural Sciences and Urban Agriculture(2022). Iksad Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 GÜL Ayşe Gülnur, AKTEN Murat, ARCHITECTURAL SCIENCES AND ECOLOGY(2022). İksad Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 AKOĞLU MERT, AKTEN MURAT, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 AKTEN Murat, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 AKTEN Murat, ARCHITECTURAL SCIENCES AND SUSTAINABILITY(2021). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 Türker Berk, AKTEN Murat, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 Akten Sibel, AKTEN Murat, REKREASYON (Disiplinlerarası Yaklaşım ve Örnek Olaylar)(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 AKTEN Murat, AKTEN S., Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar(2018). GECE KİTAPLIĞI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 AKTEN Murat, Advances in Landscape Architecture(2013). Intech Publisher, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!