KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462113016
E-Posta ramazanarmagan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 20.06.1989
Yüksek Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MALİYE- MALİYE TEORİSİ 15.08.1996
Doktora MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MALİYE 08.11.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Vergi,Vergi Politikası,Yerel Yönetimler,Kamu Maliyesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sosyal Kurumların vergi Kültürü Üzerine Etkileri (22. Bölüm)
 • 2 R. Armağan, 2011, Vergi Hukuku, Ders ve KPSS Hazırlık Kitabı, Lisans Yayıncılık, Lord Matbaacılık,s.11-68,İstanbul.
 • 3 R. ARMAĞAN, 2009, Semaye Piyasaları İle İlgili Vergi Mevzuat, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Asil Yayın ve Dağıtım, Cilt.3, Ankara.
 • 4 R. ARMAĞAN,2008, Sermaye Piyasası İle İlgili Vergi Mevzuat, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Asil Yayın ve Dağıtım, Cilt 2, Ankara,
 • 5 R. Armağan, 2007, Sermaye Piyasası ve İlgili Vergi Mevzuatı, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Asil Yayın ve Dağıtım, Cilt. 1, s.343-392. Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 R. Armağan,2006, "Yerel Hizmetlerin Yürütülmesinde Hemşeri Denetimi", Yerel Siyaset Dergisi, S.11, (85-87), Y. 1, İstanbul.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ramazan ARMAĞAN- İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI- Süleyman DİKMEN, (2017); "İlginç Vergi Örnekleri Kapsamında Verginin Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, S.340, Y. 2017, İstanbul, Ocak 2017.
 • 2 Ramazan ARMAĞAN, Ayşe ARMAĞAN (2017); "AB Ülkelerinde Birlik Düzeyinde Vergi Kayıp ve Kaçakları İle Mücadele Çalışmaları", Vergi Raporu Dergisi, 25. Yıl, Sayı 213, Haziran 2017, s. 9-40, Vrtgi Müfettişleri Derneği Yayını, Ankara.
 • 3 Ramazan ARMAĞAN- Enes ÖZKAN (2016); "Vergilerin Uyum Maliyetleri", Vergi Raporu, Vergi Müfettişleri Derneği Dergisi, Sayı 207, Aralık 2016, Yıl. 24, s. 163-184, Ankara, 2016.
 • 4 Ramazan ARMAĞAN- Süleyman DİKMEN (2015); "İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Basım Aşamasında)
 • 5 Ramazan ARMAĞAN (2015); "Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği:Tam Yargı –İptal Davası Tartışmaları", Optimum Journal of Economics and Management Sciences(Optimum Dergisi),Uşak Üniversitesi İİBF Yayını,Uşak, Y.2015,S. 2(1), s.127-145.
 • 6 Ramazan ARMAĞAN Murat İÇMEN (2012); "Vergi Rekabeti ve Türkiye'ye Yansımaları", SDÜ İİBF Dergisi, C.17, S.2, Y.2012, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yayını, İsparta, 2012, s 145-172.
 • 7 Ramazan Armağan (2009); "Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu: Isparta İli Özelinde Bir Değerlendirme", Maliye Dergisi, Maliye Bakanlığı Yay., S.158,Ocak- Haziran-2009, s.199-216, Ankara.
 • 8 Ramazan Armağan (2007); "Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi: Isparta İli Örneği", Maliye Dergisi, Temmuz- Aralık 2007, S. 153, s. (160-178), Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 R. Armağan, - İ. Başaran; 2004, "Yerel Demokrasinin Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri" I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildirisi, 04-06 Haziran 2004,s. 275- 282, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Tesisleri, Çanakkale.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 R. Armağan, 2001, "Yeni Ekonomi ve Yeni Ekonomide Devletin Rolü", Yeni Ekonomi ve Vergileme Konulu III.MABAG Sempozyumuna Sunulan Tebliğ, 5-7 Ocak. 2001 , (SDÜ. İİBF Maliye Bölümü tarafından düzenlen Sempozyum),Eğirdir- Isparta,
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI, Ramazan ARMAĞAN (2016); "Vergi Bilinci ve Gayretini arttırıcı Yöntemlerin Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi" 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID (IBAD_2016), 19-22 Mayıs 2016, İspanya
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 IMF'in KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULADIĞI POLİTİKALAR: 1980 ve SONRASI TÜRKİYE GELİŞMELER
 • 2 Zeynep POLAT: "Türkiye'de Vergi Denetiminin Etkinliğinde Yeni Bir Yaklaşım: Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Sistemi"
 • 3 Zeynep POLAT; Türkiye'de Vergi Denetiminin Etkinliğinde Yeni Bir Yaklaşım: Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Sistemi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, Isparta, Nisan, 2017.
 • 4 Selda Soyöz CIMBAR, "VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI VE UZLAŞMA KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı,Isparta,16 Haziran 2015.
 • 5 Sultan ERGE, "TÜRK VERGİ SİSTEMİ'NDE VERGİ TEŞVİKLERİNE YÖNELİK İÇANADOLU BÖLGESİ GİRİŞİMCİLERİNİN BAKIŞI: ÇANKIRI,ANKARA, KIRIKKALE, KAYSERİ ÖRNEĞİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı,Isparta,2014.
 • 6 Gökhan GÜRER, "AB VE TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA SORUNUNA YÖNELİK GELİŞMELER VE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı,Isparta,2014.
 • 7 Derya ŞENCAN ,"TÜRKİYE'DE BEYANA DAYALI VERGİLERDE VERGİ BİLİNCİ, VERGİ AHLAKI VE VERİMLİLİĞİN SAĞLANMASINDA İDARE İLE MÜKELLEF ARASI İLİŞKİLER", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı,Isparta,2013.
 • 8 Nida ERÇOBAN,"TÜRK VERGİ SİSTEMİ'NDE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARINI AZALTICI ETKİLERİ BAKIMINDAN VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı,Isparta,2013.
 • 9 Necan AYDIN, " Yerel Yönetimlerin Bölgesel Kalkınmada Rolü: Isparta Örneği", Tez Danışmanlığı, Isparta,2013.
 • 10 Fahriye Çelik, "Türk Vergi Sistemi’ndeVergi Suç ve Cezalarınaİlişkin Yapılan Yasal Düzenlemelerin Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Azaltmadaki Etkileri", Tez Danışmanlığı, Isparta.
 • 11 Nazife DEMİRHAN,"Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi:Maliye Bakanlığı Uygulaması",Tez Danışmanlığı,Isparta
 • 12 Enes ÖZKAN,"AB'nin Türkiye'ye Yönelik Mali Yardımlarının Vergisel Durumu",Tez Danışmanlığı,Isparta.
 • 13 Rabia ÇOBAN., "Türk Vergi Sisteminde Kurumlar Vergisinin Vergi Hasılatına Etkisi", Tez Danışmanlığı.Isparta.
 • 14 Oya ÖZDEMİR., "Gider Vergileri Alanında Türk Vergi Sistemini Avrupa Birliği Müktesebatı İle Uyumlaştırılması", Tez Danışmanlığı.Isparta.
 • 15 Halil İbrahim DEMİR., "Kayıtdışı Ekonomi ve Karapara İlişkisi", Tez Danışmanlığı.Isparta.
 • 16 Neslihan ASLAN., "1990 Sonrası Türkiye'de Uygulanan Vergi Politikaları ve Kayıtdışı Ekonomiyi Önleyici Etkisi", Tez Danışmanlığı.Isparta.
 • 17 Seçkin ALTINOK., "Avrupa Birliği İle İlişkiler Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması ve Türkiye Örneği", Tez Danışmanlığı.Isparta.
 • 18 Yalın BİÇER, "Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları ve Değerlendirilmesi", Tez Danışmanlığı, Isparta.
 • 19 Cihan SARAÇOĞLU GÖKÇE ., "Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Vergi Cennetleri ile Mücadele ve Kıyı Bankacılığı: Türkiye Örneği", Tez Danışmanlığı.Isparta.
 • 20 Muhammet ŞAHİN., "Küresel Mali Olaylar ve Türk Kamu Maliyesine Etkisi", Tez Danışmanlığı, Isparta.
 • 21 Uğur BÜYÜKÇULCU., "Kurumlar Vergisinin Şirketlerdeki Vergi Yükü Üzerine Bir Değerlendirme: Isparta Örneği, Tez Danışmanlığı, Isparta.
 • 22 Serdar ÇİÇEK., "Serbest Bölgelerde Vergilendirme:5084 Sayılı Kanun Öncesi Ve Sonrası Durum Analizi", Tez Danışmanlığı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sibel Mutlucan SAYIN; Transfer Fiyatlandırması: Uluslararası Vergilemede Bir Çözüm Yöntemi Olarak Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları , Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, Isparta, Mayıs, 2017.
 • 2 Ceyda ŞATAF.,"Enerji Sektöründeki Kamu Yatırımlarında Fayda-Maliyet Analizi Uygulaması:Hidroelektrik Santralleri Örneği", Tez Danışmanlığı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Bölgesinde Teknopark Kurulması ile İlgili Proje'de Isparta SDÜ Rektörlük Hazırlık Çalışma Grubu Üyesi, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 R. Armağan, 2.st Davraz International Congress Building New Approaches to the Global Issues (2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları 29-31 Mayıs 2014), Süleyman Demirel University, Isparta, 2014.
 • 2 Ramazan ARMAĞAN, (2014), International Conference On New Horizons in Education, June 25-27, 2014 Paris- FRANCE, www.int-e.net. (26.06.2014- ATHENES Salonu 13:30- 14:30 Session Chair)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri" Konulu 22. MALİYE Sempozyumu 9-13 Mayıs 2007, Antalya (SDÜ. İİBF Maliye Bölümü tarafından üstlenilen sempozyum)
 • 2 "Yeni Ekonomi ve Yeni Ekonomide Devletin Rolü", Yeni Ekonomi ve Vergileme Konulu III.MABAG Sempozyumu 5-7 Ocak 2001, Eğirdir- Isparta, (SDÜ. İİBF Maliye Bölümü tarafından düzenlen sempozyum)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Vergi Algısı- Vergi Ahlakı Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi-"Geleceğimiz ve umudumuzun kaynağı can suyu- can damarı vergimiz", 26. Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık ve SDÜ Maliye Bölüm Başkanlığı İşbirlikli Panelde Panelist, SDÜ. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 26 Şubat 2015,ISPARTA.
 • 2 "Vergi Ahlakı- Vergi Kültürü ve Vergiye Gönüllü Uyum- Verginle Güvendesin", 25. Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık ve SDÜ Maliye Bölüm Başkanlığı İşbirlikli Panelde Panelist, SDÜ. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 27 Şubat 2014,ISPARTA.
 • 3 "Vergi Bilinci-Vergiye Gönüllü Uyumun Sosyo -Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Kayıtdışı Ekonomi " Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık ve SDÜ Maliye Klübü İşbirlikli Panelde Panelist, SDÜ. Orman Fakültesi Konferans Salonu, 28Şubat 2013,ISPARTA.
 • 4 "Verginin Kamu Kaynağı Olarak Önemi,Kalkınmadaki ve Sosyal Yaşamdaki Rolü" Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık SMMM Odası ve SDÜ İşbirlikli Panelde Panelist, SDÜ. İİİBF Naci KARADUMAN Konferans Salonu, 2 Mart 2012, ISPARTA.
 • 5 “ Medeniyetin Ölçüsü, Vergi Bilinci ve Kayıt Dışı Ekonomi” Konulu Panelde Oturum Başkanlığı, 21. Vergi Haftası Etkinliği, Yer: Burdur Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, MAEÜ Konferans ve Sergi Salonu, 2 Mart 2010, BURDUR.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Panelde, "Türkiye Yeni Ekonominin Neresinde" Panelist, Yalvaç- Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Göbeklitepe'den Endüstri 4.0'a Sosyo Ekonomik Araştırmalar
 • 2 Vergi Hukuku (Lisans Yayıncılık,İstanbul,2011)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 "Gelir Vergisi Yönünden Uluslararası Vergi Anlaşması Sorunsalına Genel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Manisa, 2017.
 • 2 "Türkiye'de ve Dünyada Kıdem Tazminatı Fonu", SDÜ İİBF Dergisi , Cilt 21, Sayı 4.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi; "Türkiye'de Sigaranın Vergilendirilmesinin Etkinliği"
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi; "Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Bir Öneri: Vergi Denetim Üst Kurulu"
 • 5 "Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Denetimi: Sayıştay"Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Isparta
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SosyoEkonomi Dergisi:"Kirlilik Emisyonu ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları"
 • 2 Ekonomik Yorumlar Dergisi; “Karayollarında Fiyatlandırma ve Dünya Uygulamaları"
 • 3 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi'
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 5 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 6 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi'
 • 7 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde yürütülen proje için hakemlik
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi.
 • 9 Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Konya
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 "Kamu Harcamalarının Finansmanı Vergiler ile mi Yoksa Borçlanma ile mi Karşılanmalı", ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, DergiPark, Haziran 2017.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Kılıçarslan Yerleşkesi İdare Danışma Kurulu Başkanı, (Şubat, 2015)
 • 2 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, "Yönetişim Bilişim Sistemleri" Bölüm Başkanlığı, (06.03.2015)
 • 3 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü, Haziran 2011 ve Haziran 2015 arası yürütülmüştür.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı 2009 yılına kadar devam etmiştir.
 • 2 Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı 2004- Halen devam etmektedir.
 • 3 Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı 1998 - Halen devam etmektedir.
 • 5 Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü: "Aktif İstihdam Programları Kapsamında Düzenlenecek Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin İşbirliği Kurul Üyeliği"
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Bünyesinde KPSS Kursu'nda Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi derslerini vermek.
 • 2 YALVAÇ İŞ GELİŞTİRME VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ (YALVAÇ İŞGEM) KOSGEB KAPSAMINDA YALVAÇ İŞGEM İCRA DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ 2013
 • 3 ITSO-İŞKUR İşbirlikli Meslek Edindirme Kursu Kapsamında Sermaye Piyasalarında Vergileme dersleri verilmesi
 • 4 Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi- Sağlık Bakanlığı İşbirlikli Eczacı Teknisyenlerinin Eğitilmesi Programında Ekonomi- Maliye Dersi Verilmesi
 • 5 TSPAK Bünyesinde Önlisans ve Lisans Düzeyi Mezunları Bilgilerin Güncellenmesi Semineri
 • 6 TÜRMOB, TESMER Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi Staja Başlama Kurslarında Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Dersi Verilmesi
 • 7 Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi- Sağlık Bakanlığı İşbirlikli Eczacı Teknisyenlerinin Eğitilmesi Programında Ekonomi- Maliye Dersi Verilmesi
 • 8 TÜRMOB, TESMER Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi Staja Başlama Kurslarında Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Dersi Verilmesi
 • 9 Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Bünyesinde "Sürekli Eğitimci" olarak mesleki dersler verilmesine devam edilmektedir.
 • 10 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde Türk Vergi Sistemi Dersi'nin yürütülmesi, 2003-2009.
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Ekonomisi ve Maliyesi
Kamu Maliyesi
Mali Yargı
Mali Yargı ve Analizi
Maliye Tarihi
Türk Vergi Sistemi ve Mevzuatı
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku Teorisi
Vergi Teorisi
Yerel Yönetimler Maliyesi
 
Bu İçeriği Paylaş!