KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462113016
E-Posta ramazanarmagan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 20.06.1989
Yüksek Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MALİYE- MALİYE TEORİSİ 15.08.1996
Doktora MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MALİYE 08.11.2002
İLGİ ALANLARI
Vergi,Vergi Politikası,Yerel Yönetimler,Kamu Maliyesi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ARMAĞAN RAMAZAN, ARMAĞAN AYŞE, Türk Vergi Yargısında Re'sen Araştırma İlkesinin Sınırları. Optimum Ekonomi ve Yönetim Dergisi (Optimum Journal of Economics and Management Sciences), 8(2), , 417-444. Doi: 10.17541/optimum.923735, (2021), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ARMAĞAN RAMAZAN, ARMAĞAN AYŞE, Vergi Mahkemelerinde Görülen Vergi Kabahati Davalarının Konularına Göre Analizi/ Analysis of Tax Misdemeanours at Tax Courts According to The Subjects. 4 International Conference on Social Science Resarch, Iconsr 2021 (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ARMAĞAN RAMAZAN, ARMAĞAN AYŞE, Vergi Suçları Açısından "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" Müessesesinin Değerlendirilmesi. Vergi Raporu , 31-58. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ARMAĞAN Ramazan, İÇMEN MURAT, Gelir Vergisi Unsurlarının Vergi Adaleti Bağlamında Değerlendirilmesi: 1980 Sonrası Değişiklikler ve Gelişmeler. VERGİ RAPORU DERGİSİ , 114-135. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 ŞANLI İclal Dağlıoğlu, ARMAĞAN RAMAZAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: KAMU POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ. VİZYONER DERGİSİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISSN 1308-9552, 8(19), , 93-110. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 4 ARMAĞAN RAMAZAN, İçmen Murat, GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA GELİR VERGİSİ UYGULAMALARI VE ADALET İLİŞKİSİ. VERGİ RAPORU, VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ YAYINI , 9-35. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 ARMAĞAN RAMAZAN, DİKMEN SÜLEYMAN, İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015), (Alan Endeksleri)
 • 6 Berkay Ferhan, ARMAĞAN RAMAZAN, VERGİLEMENİN ULUSLARARASI BOYUTLARINDAN ÇİFTE VERGİLENDİRME SORUNSALININ TÜRK VERGİ SİSTEMİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), , 88-106. (2011), (TR DİZİN)
 • 7 ARMAĞAN Ramazan, Türkiye de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndiriminVergi Gelirleri Üzerine Etkileri. SDU İİBF, 12(3), , 227-252. (2007), (TR DİZİN)
 • 8 ARMAĞAN Ramazan, Gelir Vergisi nde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi veSosyo Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. SDU İİBF, 11(2), , 323-347. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 9 ARMAĞAN Ramazan, Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri. SDU İİBF, 9(2), , 203-228. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 10 ARMAĞAN Ramazan, Kamu Ekonomisinde Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler , 159-178. (2003), (Alan Endeksleri)
 • 11 ARMAĞAN RAMAZAN, Yeni Ekonomi ve Türkiye. SDU - İİBF Dergisi, 5(2), , 139-153. (2000), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ARMAĞAN RAMAZAN, ARMAĞAN AYŞE, Bireyden Yapay Zekaya Sosyal Bilimler Çalışmaları(2021). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ARMAĞAN AYŞE, RÜZGAR Merve Tuba, ARMAĞAN RAMAZAN, Bireyden Yapay Zekaya Sosyoekonomik Çalışmalar(2021). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KAPLAN Abdullah, ARMAĞAN RAMAZAN, ARMAĞAN AYŞE, Bireyden Yapay Zekaya Sosyal Bilimler Çalışmaları(2021). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ARMAĞAN RAMAZAN, ARMAĞAN AYŞE, Türkiye'de İktisat Politikaları ve İstihdam (1990-2020)(2021). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!