KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111539
E-Posta aynurkarahan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ 30.06.1983
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ 05.05.1986
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ 07.01.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Biyoteknoloji,Genel Mikrobiyoloji
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Çakır, İ. 2008. Mikrobiyoloji. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 36, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 227s.
 • 2 Karahan, A. G., Arıdoğan-Cicioğlu, B., Çakmakçı, M. L. 2002. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu. SDÜ Yayın No. 24, 171s., Isparta.
 • 3 Sönmez, N., Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Çakır, İ. 1999. Probiyotik Kullanımı ve Ülke Şartlarında Geliştirilmesi. SDÜ Basımevi, 134s., Isparta.
 • 4 Çakmakçı, M. L., Karahan,A. G. 1995. Mikrobiyolojiye Giriş. Bizim Büro Basımevi, 227 s., Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sağlam, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2020. Endüstriyel mikroorganizmalar. In: Fermente Ürünler Teknolojisi ve Mikrobiyolojisi. Ed. Osman Erkmen, Hüseyin Erten, Hidayet Sağlam, Nobel Akademik Yayınclık, Ankara, pp. 1-32.
 • 2 Karahan, A. G., Sağlam, H., Çakmakçı, M. L. 2020. Fermentasyon teknolojisine giriş. In: Fermente Ürünler Teknolojisi ve Mikrobiyolojisi. Ed. Osman Erkmen, Hüseyin Erten, Hidayet Sağlam, Nobel Akademik Yayınclık, Ankara, pp. 33-66.
 • 3 Karahan, A.G., Çakmakçı, M. L. 2013. Genotypic identification of lactic acid bacteria. In: Handbook of cheese in health: production, nutrition and medical sciences. Ed. Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson and Vinood B. Patel, Wageningen Academic Publishers, DOI: 10.3920/978-90-8686-766-0.pp. 343-358.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere Aloğlu, H., Başyiğit Kılıç, G., 2008. Starter kültürlerin Mihalıç peyniri üretiminde kullanılması. Hasad Gıda, 24(280): 38-43.
 • 2 Kart Gündoğdu, A., Karahan, A. G. 2008. Nutrigenomik teknolojileri. Gıda, 33(4): 183-191.
 • 3 Öner, Z., Karahan, A.G., Aloğlu, H. 2005. Starter kültür kullanılarak yapılan tulum peynirlerinin bazı özellikleri. Gıda, 30(1): 57-62.
 • 4 Başyiğit, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2005. Probiyotik olma özelliği taşıyan laktik asit bakterilerinin dondurma üretiminde kullanılması. Gıda, 30(6): 419-424.
 • 5 Karahan, A. G. 2003. Gıdalarda biyojen aminler. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(5): 21-32, Ankara.
 • 6 Karahan, A. G., Gürbüz, F., Tunçmen, H. 2001. Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve desorpsiyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 1. Algal Teknoloji Sempozyumu Özel Sayısı 18(1): 173-182, İzmir.
 • 7 Karahan, A. G., Çakmakçı, M.L. 1999. Determination of some properties of Lactobacillus strains isolated from cecum. Ankara Üni. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 59-64, Ankara.
 • 8 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 1999. Yumurtada bozulma etkenlerinin belirlenmesi ve raf ömrünün uzatılması. Gıda Teknolojisi Dergisi, 4(2). 58-65, İstanbul.
 • 9 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 1996. Etlik piliç barsak florasına yemin etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(1): 37-41, Ankara
 • 10 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 1995. Körbarsaktan izole edilen bazı laktobasil suşlarının çeşitli antibiyotiklere dirençleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1): 27-30, Ankara.
 • 11 Tunail, N., Karahan, A. G. 1988. D-laktat dehidrogenaz enziminin Leuconostoc mesenteroides DSM 20193'den elde edilmesi ve starter bakterilerinin optik süt asidi yöntemi kullanılarak identifikasyonları. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 12(2): 132-143.
 • 12 Atamer, M., Alpar, N., Karahan, A. G. 1986. Süt ve ürünlerinde oksidasyon. Gıda, 11(4): 231-233.
 • 13 Alpar, O., Atamer, M., Yetişmeyen, A., Görgülü, B., Karahan, A. G., Korukluoğlu, M. 1985. Beyaz peynir yapımında pastörizasyonun ve kültür kullanımının peyniraltı suyu bileşimine etkisi. Gıda, 10(1): 11-18.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G. 1995. Gıda Sanayimiz ve Ticaretimiz. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 105: 21-25.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yalçınkaya, S., Başyiğit-Kılıç, G., Karahan-Çakmakçı, A. G. 2019. Laktik asit bakterileri tarafından üretilen gamma aminobütirik asitin önemi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 7(8): 1094-1099.
 • 2 Kahraman, M., Karahan, AG. 2018.Probiyotiklerin tümör baskılayıcı etkileri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 75(4). 421-442.
 • 3 Çetin, N., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2018. Facilitation of olive harvest by microbial indole acetic acid and an enzyme mixture. Int J Agric Environ Food Sci 2(3):88-92
 • 4 Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A.G. 2017. Probiyotik mayalar ve özellikleri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10): 1148-1155.
 • 5 Hatice Yılmaz - Yıldıran, Aynur Gül Karahan, Gülden Başyiğit - Kılıç. 2015. Laktik asit bakterilerinde çoğunluğu algılama mekanizması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 72(1): 79 - 90.
 • 6 Akoğlu, Aylin, Çakır, İbrahim, Akoğlu, İlker Turan, Karahan, Aynur Gül, Çakmakçı, M. Lütfü, 2015. Yağı azaltılmış sucuğun bazı kalite özellikleri üzerine yağ ikame maddesi olarak kullanılan bakteriyel selülozun etkisi. Gıda, 41(3): 133-139.
 • 7 Gizem GÜNAY, Aynur Gül KARAHAN, Mehmet Lütfü ÇAKMAKÇI, 2014. Chlorella vulgaris’in biyoflokülantlarla sıvı ortamlardan ayrılması. Türk hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 71(4): 187-200.
 • 8 Gurbuz, F., Karahan, A. G. 2012. Assessment of eutrophication and cyanobacterial occurrences in a freshwater lake, in Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 6 (1): 001-006.
 • 9 Öner, Z., Karahan, A. G., M. L. Çakmakçı, 2010. Effects of different milk types and starter cultures on kefir. Gıda, 35(3): 177-182.
 • 10 Akoğlu, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Çakır, İ. 2010. Bakteriyel selülozun özellikleri ve gıda sanayisinde kullanımı. GIDA, 35 (2): 127-134.
 • 11 Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G. 2010. Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ve laktik asit bakterilerinin tanısında kullanılması. Gıda, 35(6): 445-452.
 • 12 Erten, Ö., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2009. Probiyotik bakterilerin diş sağlığı üzerine etkileri. Akademik Gıda, 7(3): 18-23.
 • 13 Polat, M., Karahan, A. G. 2009. Multidisipliner yeni bir bilim dalı: biyoinformatik ve tıpta uygulamaları. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3)/ 41-50.
 • 14 Filiz Budak, H. N., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2008. Factors affecting histamine and tyramine formation in Turkish White cheese. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 36(3):197-206.
 • 15 Başyiğit, G., Karahan, A. G., Kılıç, B. 2007. Fermente et ürünlerinde fonksiyonel starter kültürler ve probiyotikler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 64(2): 60-69.
 • 16 Öner, Zübeyde, Aynur Gül Karahan, and Hatice Aloğlu. "Starter Kültür Kullanılarak Yapılan Tulum Peynirlerinin Bazı Özellikleri." GIDA 30.1.
 • 17 Çakır, İ., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2002. Probiyotikler ve Etki Mekanizmaları. Gıda Mühendisliği Dergisi, 6(12): 15-19, Ankara.
 • 18 Bedia Şimşek, Osman Sağdıç, Aynur Gül Karahan, 2002. Süt starter kültürleri tarafından üretilen bakteriosinlerin süt teknolojisindeki önemleri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(3): 335-341.
 • 19 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 1996. Probiyotikler. Gıda, 21(4): 297-302, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sağlam, H., Karahan, A.G. 2021. Plasmid stability of potential probiotic Lactobacillus plantarum strains in artificial gastric juice, at elevated temperature, and in the presence of novobiocin and acriflavine. Archives of Microbiology 203:183–191. https://doi.org/10.1007/s00203-020-02017-4
 • 2 Boranbayeva, T., Karahan, A.G., Tulemissova, Z. et al. 2020. Properties of a New Probiotic Candidate and Lactobacterin-TK2 Against Diarrhea in Calves. Probiotics & Antimicro. Prot. 12:918–928. https://doi.org/10.1007/s12602-020-09649-4
 • 3 Sağlam, H., Karahan, A.G. Plasmid stability of potential probiotic Lactobacillus plantarum strains in artificial gastric juice, at elevated temperature, and in the presence of novobiocin and acriflavine. Arch Microbiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00203-020-02017-4
 • 4 Sağlam, H., Sarıoğlu, T., Öner, Z., Karahan, A. G. 2019. An investigation for the development of whey based probiotic beverages. Romanian Biotechnological Letters, 24(6): 1097-1106.
 • 5 Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Çakmakçı Karahan, A. G. 2019. Characterization and comparison of yeasts from different sources for some probiotic properties and exopolysaccharide production. Food Science and Technology Campinas, 39 (Suppl. 2): 646-653.
 • 6 Akoğlu, A., Cakir, I., Karahan, A. G., Cakmakci. M. L. 2018. Effects of bacterial cellulose as a fat replacer on some properties of fat-reduced mayonnaise. Romanian Biotechnological Letters 23(3): 13674-13680.
 • 7 Kaplan, E. S., Karahan, A. G. 2018. The determination of E. coli levels and pathotypes in water sources around Isparta province Turkey. Environmental Monitoring and Assesment, 190 (11): 653.
 • 8 Gülden BAŞYİĞİT KILIÇa, Kadir AĞDAŞ , Aynur Gül KARAHAN, Mehmet Lütfü ÇAKMAKÇI. 2016. Effect of Lactobacillus plantarum AK4-11 and Different Grape Varieties on the Properties of Hardaliye. Journal of Agricultural Sciences. 22, 512-521.
 • 9 Karahan, N., İşler, M., Koyu, A., Karahan, A. G., Başyiğit- Kılıç, G., Çiriş, İ. M., Sütçü, R., Onaran, İ., Çam, H., Keskin, M. 2012. Effects of probiotics on methionine cholinedeficient diet-induced steatohepatitis in rats. The Turkish Journal of Gastroenterology, 23 (2): 110-121.
 • 10 Gurbuz F, Metcalf JS, Codd GA, A.G. Karahan AG. 2012. Evaluation of Elisas for The Determination of Microcystins in Cyanobacteria. Environmental Forensic. 13:105–109.
 • 11 Karahan, A. G., Kart, A., Akoğlu, A., Çakmakçı, M. L. 2011. Physicochemical properties of low-fat soft cheese Turkish Beyaz made with bacterial cellulose as fat mimetic. International Journal of Dairy Technology, 64(4): 502-508.
 • 12 Senol, A., Isler, M., Karahan, A. G., Kilic, G. B., Kuleasan, H., Kaya, S., Keskin, M., Goren, I., Saritas, U.,Aridogan, B. C.,Delibas, N. 2011. Preventive effect of probiotics and ?-tocopherol on ethanol-induced gastric mucosal injury in rats. Journal of Medicinal Food, 14(1-2): 173-179.
 • 13 Karahan, A. G., Akoğlu, A., Çakır, İ., Kart, A., Çakmakçı, M. L., Uygun, A., Göktepe, F. 2011. Some properties of bacterial cellulose produced by new native strain Gluconacetobacter sp. A06O2 obtained from Turkish vinegar. Journal of Applied Polymer Science, 121: 1823–1831.
 • 14 Şenol, A., İşler, M., Karahan, A. G., Kılıç, G. B., Kuleaşan, H., Gören, İ., Sarıtaş, Ü., Kaya, S., Çiriş, M., Aktürk, O., Arıdoğan, B. C., Demirin, H. Çakmakçı, M. L. 2011. Effect of probiotics on aspirin-induced gastric mucosal lesions. Turkish Journal of Gastroenterology, 22 (1): 18-26.
 • 15 Başyiğit Kılıç, G.,Karahan, A. G. 2010. Identification of lactic acid bacteria isolatedfrom the fecal samples of healthy humans and patients with dyspepsia, and determination oftheir pH, bile, and antibiotic tolerance properties. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 18: 220–229.
 • 16 Basyigit Kilic, G., Kilic, B., Kuleasan, H., Karahan, A. G. 2010. Effect of probiotics and alpha-tocopherol applications on microbial flora of rat gastrointestinal tract. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(14): 1972-1977.
 • 17 Karahan, A. G., Başyiğit Kılıç, G., Kart, A., Sanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Aydemir, S., Erkus, O., Harsa, Ş. 2010 Genotypic Identification of Some Lactic Acid Bacteria by AFLP and Investigation of Their Usage Possibility as Starter Culture Combinations on Beyaz Cheese Manufacture. Journal of Dairy Science, 93: 1-11.
 • 18 Gurbuz, F., Metcalf, J. S., Karahan, A. G., Codd, G. A. 2009. Analysis of dissolved microcystins in surface water samples from Kovada Lake, Turkey. Science of the Total Environment, 407: 4038-4046.
 • 19 Başyiğit Kılıç, G., Kuleaşan,H., Eralp, I., Karahan, A. G. 2009. Manufacture of Turkish Beyaz cheese added with probiotic strains. LWT - Food Science and Technology, 42: 1003-1008.
 • 20 Sokullu, E., Baş, D., Boyacı, İ. H., Öner, Z., Karahan, A. G., Çakır, I., Çakmakçı, M. L. 2008. Determination of transglutaminase activity using fluorescence spectrophotometer. Food Biotechnology. 22: 297-310.
 • 21 Gürbüz, F., Şanlıdere-Aloğlu, H., Karahan, A. G. 2008. Microbial growth inhibition by bioactive compounds found in algae. Fresenius Environmental Bulletin. 17(8a): 962-968.
 • 22 Oner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Aloğlu, HS. 2008. Effect of transglutaminase on physicochemical properties of set-style yogurt. International Journal of Food Properties. 11(1): 196-205.
 • 23 Kart-Gündoğdu, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2006. Production of nitric oxide (NO) by lactic acid bacteria isolated from fermented products. European Food Research and Technology, 223: 35-38.
 • 24 Başyiğit, G., Kuleaşan, H., Karahan, A. G., 2006. Viability of human-derived probiotic lactobacilli in ice cream produced with sucrose and aspartame. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 33(9): 796-800.
 • 25 Öner, Z, Karahan, A. G., Aloglu, H. 2006. Changes in the microbiological and chemical characteristics of an artisanal Turkish White cheese during ripening. Food Science and Technology/LWT, 39: 449-454.
 • 26 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Kart-Gündoğdu, A. 2005. Nitric Oxide and Lactic Acid Bacteria-Contributions to Health, Food Quality and Safety. Food Reviews International, 21 (3):313-329.
 • 27 Gürbüz, F., Çiftçi, H., Akçıl, A., Karahan, A. G. 2004. Microbial detoxification of cyanide solutions: a new biotechnological approach using algae. Hydrometallurgy, 72:167-176.
 • 28 Akcil, A., Karahan, A. G., Ciftci, H., Sagdic, O. 2003. Biological treatment of cyanide by natural isolated bacteria (Pseudomonas species). Minerals Engineering, 16(7): 643-649.
 • 29 Sağdiç, O., Karahan, A. G., Özcan, M., Özkan, G. 2003. Note. Effect of some spice extracts on bacterial inhibition. Food Sci. Tech. Int. 9(5): 353-358.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kahraman, M., Karahan, A. G. 2017. Determination of probiotic properties of some lactic acid bacteria isolated from human feces. Conference: European Biotechnology Congress Location: Dubrovnik, CROATIA Date: MAY 25-27, 2017, JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Volume: 256 Supplement: S Pages: S25-S25.
 • 2 Karahan, A. G., Gunay, G., Cakmakci, M. L. 2016. Purification and characterization of a bioflocculant produced by Bacillus amyloliquefaciens AS21a. Conference: European Biotechnology Conference Location: LATVIA Date: MAY 05-07, JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Volume: 231 Supplement: S Pages: S71-S72.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karahan, A. G. 2005. Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezi ve Eğitim Hedefleri. Türkiye Koop, Türkiye Kooperatifler Birliği Yayın Organı, 83: 7-8.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uzuner, U., Karahan, A. G. 2012. Giresun İline özgü yöresel kiraz tuzlaması. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012 Konya, Bildiri Kitabı, s. 227-228.
 • 2 Pehlivan, S., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Armağan, H. 2007. Çiftçi Eğitimi ve Ekonomik Örgütlenmesi Projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde verilen eğitimin kalitesinin araştırılmasına yönelik anket sonuçları. AB Sürecinde Çiftçi Eğitimi, Örgütlenmesi ve Hayvansal Üretim Sorunları Sempozyumu, 19.10.2007, Van. Bildiri Kitabı s. 159-167.
 • 3 Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2007. Nanobakteriler. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 29-31 Ekim 2007, Antalya, Bildiri Kitabı s. 411-413.
 • 4 Atlı, İ., Sevinç, G., Karahan A. G. 2003. Meyveli peynir üretimi. 1. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu, 17-18 Nisan 2003, Adana. 29-33.
 • 5 Karahan, A. G., Öner, Z., Filiz. N. 2001. Farklı depolama süreçlerinde Beyaz peynirde meydana gelen biyojen amin değişimleri. 2. Ulusal Kromatografi Kongresi. 6-8 Haziran 2001, Kromatografik Yöntemler, Kırıkkale, 316-326.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Boranbayeva, T., Karahan, A. G., Tulemissova, Z., Myktybayeva, R., Özkan, S. 2019. Protection of newborn calves from diarrhea with a novel probiotic candidate and Lactobacterin-TK2. 11. International Animal Science Conference, 20-22 Oct 2019, Cappadocia, Turkey, pp. 487-488. (poster)
 • 2 Çetin, Z., Karahan, A. G. 2018. Geleneksel yoğurtlara özgü mikroorganizmalarla yoğurt üretimi. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi 2-5 Mayıs 2018, Burdur, Türkiye, Bildiri Kitabı s. 365
 • 3 Karahan, A. G. 2017. Dünyada ve Türkiye’de tarım politikalarındaki değişim ve gıda güvencesi riski. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • 4 Karahan, A. G. 2016.Atatürk Dönemi ve Sonrasında Tarım Politikalarındaki Değişimin Gıda Sanayisine Yansımaları. Türkiye 12. Gıda Kongresi , 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne, Bildiri Kitabı s. 105.
 • 5 Çetin, Z., Tekeli, A., Harmancı, M., Çakmakçı Karahan, A. G. 2016. Dondurmada yağ ikame maddesi olarak bakteriyel selüloz. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne, Bildiri Kitabı, s. 136.
 • 6 Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G. 2015.Sağlık açısından probiyotik bakteri ve maya etkileşimlerinin önemi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir,Bildiri Kitabı s. 9.
 • 7 Kaplan, E. S., Çetin, Z., Karahan, A. G. 2014. Sanayi ve ev tipi kurutulmuş domateslerin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu, 19-22 Kasım 2014, Kumluca, Antalya
 • 8 Karahan, A. G., Başyiğit Kılıç, G., Çakmakçı, M. L. 2013. Gıdalarda probiyotik uygulamasına yönelik deneysel çalışmalar. Uluslararası Katılımlı 1. Probiyotik, Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan 2013, Side/Antalya.
 • 9 Sağlam, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2013. Probiyotik özellik gösteren Lactobacillus plantarum suşlarının plazmit profillerinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Probiyotik, Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan 2013, Side/Antalya.
 • 10 İşler, M., Şenol, A., Kuleaşan, H., Kapucuoğlu, N., Sütçü, R., Kart, A., Karahan, A. G., Songür, Y. 2009. Helicobacter pylori infeksiyonunda midede bulunan diğer bakterilerin mide mukoza inflamasyonu ve ilişkili değişkenlere etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1): 20-21, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara.
 • 11 İşler, M., Songür, Y., Şenol, A., Çiriş, M., Onaran, İ., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., Vural, H. 2009. Sıçanlarda trinitrobenzen sulfonik asit ile uyarılan kolit modelinde Lactobacillus fermentum'un koruyucu etkinliği. The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1): 37-38, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara.
 • 12 Kart Gündoğdu, A., Akoğlu, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Çakır, İ. 2009. Diyet Beyaz peynir üretiminde bakteriyel selüloz kullanılması. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli.
 • 13 Çakır, İ., Akoğlu, A., Yakar, N., Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G. 2007. Mikrobiyel selüloz üretiminde kullanılan Gluconacetobacter spp. suşunun moleküler tanısı. 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 29-31 Ekim 2007, Antalya, Bildiri Kitabı s389.
 • 14 Gürbüz, F., Karahan, A. G. 2007 Kovada Gölü (Isparta) suyunun mikrosistin düzeylerinin HPLC ve ELISA ile belirlenmesi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla.
 • 15 Gürbüz, F., Karahan, A. G. 2007. Kovada Gölü'nde tespit edilen siyanobakteriler ve toksinlerinin belirlenmesi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 10-13 Eylül 2007, Malatya.
 • 16 Şenol, A., İşler, M., Gören, İ., Karahan, A. G., Sarıtaş, Ü., Kaya, S., Kiriş, M., Başyiğit, G., Aktürk, O., Kuleaşan, H., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Demirin, H., Çakmakçı, M. L. 2006. Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul, The Turkish Journal of Gastroenterology, 17, Supplement 1.
 • 17 Şenol, A., İşler, M., Gören, İ., Karahan, A. G., Sarıtaş, Ü., Kaya, S., Keskin, M., Binelek, H., Kiriş, M., Başyiğit, G., Aktürk, O., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Delibaş, N., Eroğlu, E., Çakmakçı, M. L. 2005. Probiyotiklerin sıçanlarda etanol ile uyarılan mide mukoza lezyonlarına koruyucu etkisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya.
 • 18 Çetin, N., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2005. Mikrobiyel yolla üretilen indol asetik asidin zeytin hasadında kullanılma olanakları. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2005, Eskişehir, s 391.
 • 19 Öner, Z. Karahan, A., Çakmakçı, L. 2003. Kefirin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine süt ve starter kültür tipinin etkisi. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi. 29 Eylül-1 Ekim 2003, İstanbul.
 • 20 Şanlıdere, H., Öner, Z., Karahan, A. G. 2003. Geleneksel yöntemle üretilen Beyaz peynirlerde olgunlaşma süresince meydan gelen değişikliklerin saptanması. 1. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu, 17-18 Nisan 2003, Adana S. 34.
 • 21 Gündoğdu, A. K., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2003. Laktik asit bakterilerinin nitrik oksit üretiminden kaynaklanan antibakteriyel özelliklerinin ve sucuk kalitesine etkilerinin belirlenmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale.
 • 22 Gürbüz, F., Karahan, A. G., Çiftçi, H., Akçıl, A. 2003. Siyanürizasyon atıklarının Scenedesmus obliquus ile degradasyonu üzerine biyoteknolojik bir uygulama. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale.
 • 23 Öner, Z., Şanlıdere, H., Karahan, A. G. 2003. Laktik starter kültürlerin biyojen amin oluşturma özellikleri. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale.
 • 24 Başyiğit, G., Karahan, A. G., Kuleaşan, H. 2003. Gıda teknolojisinde yeni koruma yöntemleri. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, 20-23 Ekim 2003, Isparta s33.
 • 25 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Seydim, Z., Ekinci-Kitiş, Öner, Z., Başaran, P., Arıdoğan, B. 2003. Probiyotik geliştirilmesi ve insan sağlığı üzerine etkilerinin belirlenmesi. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, 20-23 Ekim 2003, Isparta s13.
 • 26 Kart, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2002. Fermente ürünlerden izole edilen bakterilerin nitrik oksit üretimleri. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002, Ankara, S. 169.
 • 27 Sağdıç, O., Karahan, A. G., Şimşek, O. 2001. Çeşitli laktik asit bakterilerinin tereyağı kültürü olarak kullanım olanakları. XII. Biyoteknoloji Kongresi. 17-21 Eylül 2001, Balıkesir. S. 36-37.
 • 28 Karahan, A. G., Gürbüz, F., Tunçmen, H. 2001. Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve dersorpsiyonu. 1. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2001, İzmir.
 • 29 Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G. 2000. Probiyotikler ve etki mekanizmaları. (Çağrılı Bildiri). XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, "Uluslararası Katılımlı" 5-6 Eylül 2000, Ankara.
 • 30 Sağdıç, O., Özkan, G., Karahan, A. G., Özcan, M. 1999. Türkiye'de yetişen bazı baharatların ekstraktlarının antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi. Kükem Dergisi, 11. Kükem-Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı, 23(2): 95-96.
 • 31 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 1995. Yumurtanın mikroorganizma yükü ile depolama arasındaki ilişki. Kükem Dergisi, 9. Kükem Kongresi Özel Sayısı, 18(2): 84-85.
 • 32 Karahan, A. G., Tunail, N. 1993. Lactococcus lactis subsp. lactis biotip diacetylactis mutantlarının diasetil üretimleri ve faj duyarlılıklarındaki değişimler. Kükem Dergisi, 8. Kükem Kongresi Özel Sayısı, 16(2): 14-15.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yaka, S., Karahan, A. G. 2019. Hünnaplı yoğurt üretimi. 2. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Nisan 2019, İzmir, Bildiri Kitabı, s. 191.
 • 2 İnci, S. Y., Çetin, Z., Karahan, A. G. 2016. Bakteriyel selülozun jelatin ikamesi olarak yumuşak şeker üretiminde kullanılması. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne, Bildiri Kitabı, s. 266.
 • 3 Kaya, G., Çetin, Z., Karahan, A. G. 2016. Lactobacillus plantarum AB6-25'in mikrokapsüllenmesi ile gastrik koşullara dayanımının arttırılması. Türkiye 12. Gıda Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Bildiri Kitabı, s. 270.
 • 4 Kaplan, E. S., Çetin, Z., Karahan, A.G. Büyük Menderes Nehri Su Örneklerinde E. coli düzeyinin belirlenmesi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2015 Selçuk, İzmir, Bildiri Kitabı s. 139.
 • 5 Turhan, İ., Kaplan, E. S., Karahan, A. G. 2014. Geleneksel bir gıda olarak İlkme yoğurdunun mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 915.
 • 6 Başyiğit Kılıç, G., Karahan A. G., 2013. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisinin Mikroorganizma Tanısında Kullanılması. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi. 15-18 Mayıs 2013, Burdur. Bildiri Özetleri, P-122, s. 149.
 • 7 Kaplan, E. S., Karahan, A. G. 2012. Isparta yöresel küflü Tulum peynirinden küf izolasyonu ve tanısı. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012 Konya, Bildiri Kitabı, s.213.
 • 8 Sağlam, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2012. Lactobacillus plantarum suşlarının plazmit profillerinin incelenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Bildiri Kitabı, s. 395.
 • 9 Kart, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2012. Nitrik oksit (NO) üreticisi laktik asit bakterilerinde NO üretim mekanizmasının belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Bildiri Kitabı, s. 390.
 • 10 Ağdaş, K. Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2009. Geleneksel içeceğimiz Hardaliye. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Van.
 • 11 Öner, Z., Karahan, A. G., Aloğlu, H., Kılıç, G. 2006. Mihaliç peyniri üretimine uygun starter kültür seçimi. 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu.
 • 12 Kılıç Başyiğit, G., Kuleaşan, H., Eralp, İ., Karahan, A. G. 2006. Karışık probiyotik kullanılarak Beyaz peynir üretimi. 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006, Bolu.
 • 13 Kart-Gündoğdu, A., Başyiğit, G., Erten, Ö., Karahan, A. G. 2005. Laktik asit bakterilerinin mayalara karşı antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. 4. Gıda Mühendisliği Kongresi, 29 Eylül- 1 Ekim 2005, Ankara, s 251-252.
 • 14 Şenol, A., İşler, M., Karahan, A. G., Gören, İ., Sarıtaş, Ü., Kiriş, M., Akdeniz, Y., Kaya, S., Başyiğit, G., Aktürk, O., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Delibaş, N., Çakmakçı, M. L. 2005. Probiyotiklerin sıçanlarda amonyak ile uyarılan mide mukoza lezyonlarına koruyucu etkisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya.
 • 15 Poyrazoğlu, E., Kırmacı, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Yaşar, S., Karahan, A. G. 2003. Bazı karayosunu ekstraktlarının antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. Poster Özetleri Kitabı, 65 s. 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale.
 • 16 Başyiğit, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2003. Probiyotik bakterilerin dondurma üretiminde kullanılması. Poster Özetleri Kitabı, 176 s. 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalçınkaya, S., Yalçın, S., Çakmakçı Karahan, A. G. 2019. Eco-friendly synthesis of iron oxide nanoparticules using culture supernatant of cytotoxic activity. Lactobacillus plantarum AB6-25 and in vitro assesment of cytotoxic activity. MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-VIII, Oct. 11-13, 2019 Diyarbakır, Türkiye, Proceeding Book, pp. 203-209
 • 2 Yalçınkaya, S., Yalçın, S., Çakmakçı Karahan, A. G. 2019. Saccharomyces cerevisiae boulardii T83C kullanılarak metalik nanoparçacıkların yeşil sentezi: optimizasyon ve karakterizasyonu. Mas International European Conference on Mathematics-Engineering-Natural&Medical Sciences-VIII, Oct. 11-13, 2019 Diyarbakır, Türkiye, Proceeding Book, pp. 210-217.
 • 3 Polat,M., Karahan, A. G. 2018. Comparison of Various Methods For Identification of Helicobacter pylori. 4th International Conference on Sustainable Development, 11-15 Nisan 2018, Athens, Yunanistan, Bildiri Kitabı, s. 179-186.
 • 4 Karatop, B., Karahan, A. G., Kubat, C. 2011. First application of toral quality managment in Ottoman Empire: Ahi Organization. 7th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL ARTICIPATIONS “QUALITY 2011” NEUM, B&H, June 01 - 04. 2011.
 • 5 Başyiğit Kılıç, G., Büyüksırıt, T., Karahan, A. G. 2010. Gül Lokumu. 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". April, 15-17 2010, Tekirdağ, Türkiye,782-785.
 • 6 Öner, Z., Karahan, A. G., Boyacı, İ. H., Kılıç, G., Aloğlu, H., Gündoğdu, A., Çakmakçı, L., Çakır, İ. 2007. Enzymatic activity of microbial transglutaminase. 5th International Congress on Food Technology "Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World". 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece, pp. 285-291.
 • 7 Akdaş, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2007. Nanotechnology in Food. 5th International Congress on Food Technology "Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World". 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece.
 • 8 Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere, H., Kılıç, G., Gündoğdu, A. 2006. Selection of starter culture for Beyaz cheese. 1st International Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006, Cairo, Egypt.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Boranbayeva, T., Tulemissova, Z., Karahan, A. G. 2018. Hayvan probiyotikleri ve sağlık üzerine etkileri. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi 2-5 Mayıs 2018, Burdur, Türkiye, Bildiri Kitabı s. 413.
 • 2 Yalçınkaya, S., Başyiğit-Kılıç, G., Çakmakçı-Karahan A.G. 2018. Sağlık için gıda takviyesi olarak GABA. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi 2-5 Mayıs 2018, Burdur, Bildiri Kitabı, s. 102.
 • 3 Kahraman, M, Karahan, A.G. 2018. Probiyotiklerin kanser tedavisindeki rolü I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, Burdur, Bildiri Kitabı, s. 173.
 • 4 Boranbayeva, T., Bingül, K., Yıldırım, Y., Tulemissova, Z., Karahan, A. G. 2018. Shubat (Şubat) yapımında inek sütünün kullanım olanakları. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi 2-5 Mayıs 2018, Burdur, Türkiye, Bildiri Kitabı s. 290.
 • 5 Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G. 2016 The comparison of the yeast isolates from different sources with the commercial Saccharomyces boulardii preparates for probiotic properties. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress. 22-24 September 2016, Ohrid Macedonia, Book of Abstracts, p. 27-28.
 • 6 Akçay, S., Karahan, A. G. 2013. Aydın Province’s Çökelek cheese with black cumin. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia, Abstract Book s. 134.
 • 7 Sağlam, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2010. Gül Sirkesi. 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". April, 15-17 2010, Tekirdağ, Türkiye, 1036.
 • 8 Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere, H., Kılıç, G., Gündoğdu, A. 2006. Selection of starter culture for Beyaz cheese. 1st International Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006, Cairo, Egypt, p46.
 • 9 Çakır, İ., Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Gündoğdu, A., Akoğlu, A. 2006. Microbial cellulose production by Acetobacter xylinum. 1st International Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006, Cairo, Egypt, p57.
 • 10 Kuleaşan, H., Başyiğit, G., Karahan, A. G. 2005. The commensal microflora of mother's milk and determination of their effects on selected pathogens. 1st International Food and Nutrition Congress, 15-18 June 2005, İstanbul.
 • 11 Gürbüz, F., Aloğlu, H., Karahan, A. G., Öner, Z. 2004. Some algal extraction: A potential use as an antibacterial agent. 4th International Congress "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" September 13-18, 2004, Isparta, Turkey, p 88.
 • 12 Gürbüz, F., Karahan, A. G., Üçgül, İ., Tunçmen, H. 2004. Pumice supported algae biosorption of chromium (VI) from aquoes solution. 4th International Congress "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" September 13-18, 2004, Isparta, Turkey, p 89.
 • 13 Öner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Aloğlu, H. 2004. Effect of transglutaminase on physicochemical properties of set-style yoghurt. International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28 Isparta, Turkey, p 42.
 • 14 Başyiğit, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2004. Determination of some probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from human gastric biopsy and faeces samples. International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28 Isparta, Turkey, p 67.
 • 15 Budak, N., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2004. Factors effecting histamine and tyramine formation of E. coli in Turkish Beyaz cheese. International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28 Isparta, Turkey, p 212.
 • 16 Gürbüz, F., Karahan, A. G. 2003 Detection of cyanobacterial species and toxicological studies in the Lake District in Turkey. International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues, May 25-30, 2003, Isparta.
 • 17 Başyiğit, G:, Çakır, İ., Karahan, A. G. 2003. Detection of genetically modified organisms. International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues, May 25-30, 2003, Isparta.
 • 18 Karahan, A. G. 2003. Safety evaluation of starter cultures. International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues, May 25-30, 2003, Isparta.
 • 19 Kart-Gündoğdu, A., Telli, R., Bıyıklıoğlu, D., Karahan, A. G. 2003. The effect of storage period on the aspartame contents of ice-ceram. 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. September 14-17, 2003, Şile-İstanbul.
 • 20 Gürbüz, F., Karahan, A. G., Akçıl, A., Çiftçi, H. 2002. Degradation of cyanide by natural algae. EMMM'2002 1-6 September 2002, Viyana.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çetin, Z., Karahan, A. G. 2016 Determination of microbial flora of traditional yoghurts and formation of starter culture combinations. 1st Black Sea Association of Food Science and Technology Congress. 22-24 September 2016 Ohrid- Macedonia pp. 37-38
 • 2 Karahan, A. G., Kaplan, E., Çetin, Z. 2015. Determination of the probiotic properties of lactic acid bacteria and yeasts in traditional yogurt samples. International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics, 23rd-25th June 2015, Budapest, Hungary, Conference Proceedings Book, p. 82.
 • 3 Yıldıran, H., Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G. 2015. Determination of probiotic properties and characterization of yeast isolated from different sources. International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics, 23rd-25th June 2015, Budapest, Hungary, Conference Proceedings Book, p. 115-116.
 • 4 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2015. Traditionally fermented foods as a source of starter cultures and probiotics. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, October 01-04, 2015 Sarajevo, Bosnia and Herzagovina, Abstract Book, P.578.
 • 5 Kaplan, E. S., Çetin, Z., Günay, G., Karahan, A.G. Büyük Menderes Nehri Su Örneklerinde Mikrosistin Düzeylerinin Belirlenmesi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Selçuk, İzmir, Bildiri Kitabı s. 147.
 • 6 Yılmaz, Ü., Karahan, A.G., Çakmakçı, M. L. 2013. Researching of being probiotic yeasts in yoghurts that are produced with traditional methods. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia, Abstract Book pp. 125.
 • 7 Odabaşı, N., Karahan, A. G. 2013. Kvas which is the traditional Russian beverage. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia, Abstract Book pp. 256.
 • 8 Korkut, A., Karahan, A. G. 2013. Muğla Province’s crushed green olive. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia, Abstract Book pp. 394.
 • 9 Rüzgar, Ş., Akdağ, F., Sağlam, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2013. Improvement of rose vinegar production. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia, Abstract Book pp. 518.
 • 10 Kart, A., Karahan, A.G. 2012. Nitric oxide and bacterial NOS protein’s functions. 4th International Congress on Cell Membranesand Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 26-29 June 2012, Isparta, Cell Membranes and Free Radical Research, 4(1): 53.
 • 11 Kart, A., Tınaz, G., Karahan, A. G., Çakmakçı, M.L. 2012. Determination of nitric oxide synthase gene region in nitric oxide producer lactic acid bacteria. XXIII. FoodMicro 2012, September 3-7, İstanbul, pp. 587.
 • 12 G. Başyiğit Kılıç, Ö. Koşkan, Karahan, A.G. 2011. Identification of lactic acid bacteria with FTIR spectroscopy. Novel Approches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May 2011, İzmir, pp. 27.
 • 13 Akoğlu,A., Karahan, A.G., Çakır, İ., Çakmakçı, M.L. 2011. Effects of bacterial cellulose as fat replacer on some sensory properties and rheological behavior of low fat mayonnaise. Novel Approches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May 2011, İzmir, pp. 154.
 • 14 Yıldıran Yılmaz, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2011. The effect of feeding cows with garlic leaves on the composition of cow’s milk. Novel Approches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May 2011, İzmir, pp. 768.
 • 15 Akoğlu, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2010. Apple extract as an alternative carbon source for bacterial cellulose production. 1st International Congress on Food Technology; November 03-06, 2010 Antalya / Turkey, Proceedings Book, p. 74.
 • 16 Karahan, A. G., Akoğlu, A., Çakır, İ., Kart, A., Çakmakçı, M. L., Uygun, A., Göktepe, F. 2009. Characterization of bacterial cellulose produced by two Gluconacetobacter strains. International Symposium on Biotechnology Developments and Trends. 27-20 September 2009, Ankara, Turkey. s 82.
 • 17 Gürbüz, F., Karahan, A. G. 2009. Toxicity of Microcyctis aeruginosa PCC7806 to brine shrimp Artemia salina. International Symposium on Biotechnology Developments and Trends. 27-20 September 2009, Ankara, Turkey. s 135.
 • 18 Gürbüz, F., Karahan, A. G., Kuleaşan, Ş., Bölük, S., Çakmakçı, M. L. 2009. Fatty acid composition of Arthrospira maxima: A new approach for possible use in the food industry. International Symposium on Biotechnology Developments and Trends. 27-20 September 2009, Ankara, Turkey. s 136.
 • 19 Başyiğit Kılıç, G., Karahan, A. G. 2009 Isolation and identification of lactic acid bacteria from human fecal samples and determination of their some potential probiotic properties. International Symposium on Biotechnology Developments and Trends. 27-20 September 2009, Ankara, Turkey. s 136.
 • 20 Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Çakır, İ., Başyiğit Kılıç, G. 2007. Probiotic studies in Turkey. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, İstanbul.
 • 21 Kart Gündoğdu, A., Karahan, A. G. 2007. The importance of high-throughput technologies in food industry. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, İstanbul, Bildiri Kitabı, s186-187.
 • 22 Kart Gündoğdu, A., Karahan, A. G. 2007. Bacterial cellulose and ist food applications. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, İstanbul, Bildiri Kitabı, s235.
 • 23 Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Çakır, İ., Başyiğit Kılıç, G. 2007. Probiotic studies in Turkey. 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, İstanbul, Bildiri Kitabı, s180.
 • 24 Başyiğit Kılıç, G., Gündoğdu, A., Şanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Erkuş, O., Harsa, Ş. 2007. Turkish white "Beyaz" cheese production with novel starter cultures. IFT 2007 Annual Meeting & Food Expo, Chicago, USA.
 • 25 Baran, M., Karahan, A. G. 2005. Alpha Amylase Production and Purification from Myxobacteria Strains. 1st International Food and Nutrition Congress, 15-18 June 2005, İstanbul.
 • 26 Gurbuz, F., Aloğlu, H., Karahan, A. G. 2005. Screening of Turkish isolates of cyanobacteria and algae for antibacterial agents. The Phycologist, 68 (poster)
 • 27 Gündoğdu, A., Başyiğit, G., Karahan, A. G. 2004. A novel probiotic dairy product: Ayfir. International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28 Isparta, Turkey, p 279 (poster).
 • 28 Kuleaşan, H., Başyiğit, G., Karahan, A. G. 2004. The effect of shelf-life on the survival of probiotic cultures in ice-cream with artificial sweeteners. International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28 Isparta, Turkey, p 280 (poster).
 • 29 Erten, Ö., Karahan, A. G., Bozkurt, F. Y. 2004. The effect of probiotic bacteria on oral health. 1st International Dental Symposium Abstracts, May 28-30 Isparta, Turkey, p. 64-65 (poster).
 • 30 Filiz, H. N., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2002. Effect of storage on biogenic amines formation. MBCAC, 15-20 September 2002, Slovenya.
 • 31 Çakır, İ., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. 2001. Probiotic and functional properties of some traditional Turkish foods. 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Karadeniz Technical University, Trabzon.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Askar, M., Aslim, B., Beyatli, Y. 1999 Studying on metabolic and antimicrobial activities of some P-acidilactici strains isolated from meat products. TURK J VET ANIM SCI 23: 467-474 Suppl. 3.
 • 2 Sagdic, O., Arici, M., Simsek, O. 2002. Selection of starters for a traditional Turkish yayik butter made from yoghurt. FOOD MICROBIOL 19 (4): 303-312
 • 3 Sagdic, O., Kuscu, A., Ozcan, M., Ozcelik, S. 2002. Effects of Turkish spice extracts at various concentrations on the growth of Escherichia coli O157 : H7. FOOD MICROBIOL 19 (5): 473-480.
 • 4 Sagdic, O. 2003. Sensitivity of four pathogenic bacteria to Turkish thyme and oregano hydrosols. LEBENSM-WISS TECHNOL 36 (5): 467-473.
 • 5 Sagdic, O., Simsek, B., Kucukoner, E. 2003. Microbiological and physicochemical characteristics of Van herby cheese, a traditional Turkish dairy product. MILCHWISSENSCHAFT 58 (7-8): 382-385.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Günay, G.Chlorella vulgaris’in biyoflokülantlarla sıvı ortamlardan ayrımı.
 • 2 Kart, A. Laktik asit bakterilerinin nitrik oksit (NO) üretiminin ve bunun biyojen amin oluşumuna etkilerinin belirlenmesi.
 • 3 Yılmaz-Yıldıran, H. Sarımsak sapları ile beslenmenin inek sütü bileşimine olan etkilerinin saptanması.
 • 4 Erten, Ö. Diş çürüklerine karşı probiyotiklerin kullanılma olanakları.
 • 5 Başyiğit, G. Bazı laktik asit bakterilerinin probiyotik olarak kullanılma özellikleri.
 • 6 Çetin, N. Mikrobiyel yolla üretilen indol asetik asitin zeytin hasatında kullanılma olanakları.
 • 7 Budak, H. N. F. Beyaz peynirlerde histamin üretimi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi.
 • 8 Baran, M. Alfa-Amilaz enziminin Miksobakterlerden elde edilmesi ve saflaştırılması.
 • 9 Kart, A. Süt ve ürünleri, turşu ve silajdan laktobasil türlerinin izolasyonu ve nitrik oksit oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Polat, M. Helicobacter pylori tanımlanmasında farklı yöntemlerin uygulanması.
 • 2 Sağlam, H. Tanımlanmış Lactobacillus plantarum suşlarının plazmit profilleri ve bunların bazı özelliklerinin belirlenmesi.
 • 3 Akdaş, H. Bazı jeotermal kaynaklardan termofilik bakterilerin izolasyonu ve endüstriyel öneme sahip enzimlerin belirlenmesi.
 • 4 Başyiğit Kılıç, G. 2009. Bazı laktobasil suşlarının genetik tanısının yapılması ve faj dirençliliklerinin belirlenmesi.
 • 5 Gürbüz, F. Göller bölgesindeki bazı su kaynaklarında bulunan toksik siyanobakteri türlerinin tanımlanması ve toksin seviyelerinin belirlenmesi.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Gündoğdu, A. Laktik Asit Bakterilerinin Nitrik Oksit (NO) Üretiminin ve Bunun Biyojen Amin Oluşumuna Etkilerinin Belirlenmesi.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karahan, A. G. Çiftçi Eğitimi ve Ekonomik Örgütlenmesi. 2006-2007. AB Projesi, DG ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-139. Eğitim Koordinatörü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Büyük Menderes Nehri su örneklerinde E. coli patotiplerinin ve mikrosistin düzeyinin belirlenmesi. SDÜ-BAP 3817-M-13
 • 2 Isparta İli çevresindeki su kaynaklarında E. coli düzeyinin ve patotiplerinin belirlenmesi. SDÜ-BAP 4313-YL2-15
 • 3 Probiyotik Özellik Gösteren Bazı Laktik Asit Bakterileri Ve Mayaların Tümör Baskılayıcı Etkilerinin Araştırılması. SDÜ-BAP 4436-D2-15
 • 4 Geleneksel yoğurtlarda mikrobiyel floranın belirlenmesi ve başlatıcı kültür kombinasyonlarının oluşturulması. SDÜ-BAP 4437-YL2-15
 • 5 Probiyotik özellik gösteren bazı maya suşları ve laktik asit bakterilerinin etkileşimlerinin araştırılması. SDÜ-BAP 3793-D2-13.
 • 6 Probiyotik Özellik Gösteren Bazı Maya Suları ve Lastik Asit Bakterilerinin Etkileşimlerinin Araştırılması. Santez 0480.STZ.2013-2
 • 7 Chlorella vulgaris’in biyoflokülantlarla sıvı ortamlardan ayrımı. SDÜ-BAP 3286-YL1-12
 • 8 Karahan, A. G. Bazı jeotermal kaynaklardan termofilik bakterilerin izolasyonu ve endüstriyel öneme sahip enzimlerin belirlenmesi. SDÜ-BAP 1835-D-09 Nolu proje
 • 9 Karahan, A. G. Helicobacter pylori tanımlanmasında farklı yöntemlerin uygulanması. SDÜ-BAP 1833-D-09 Nolu proje
 • 10 Karahan, A. G. Tanımlanmış Lactobacillus plantarum suşlarının plazmit profilleri ve bunların bazı özelliklerinin belirlenmesi. SDÜ-BAP 1876-D-09 Nolu proje
 • 11 Sarımsak sapları ile beslenmenin inek sütü bileşimine olan etkilerinin saptanması. SDÜ BAP 1419-yl-06 nolu proje.
 • 12 Bazı laktobasil suşlarının genetik tanısının yapılması ve faj dirençliliklerinin belirlenmesi. SDÜ BAP 1268-D-06 Nolu proje.
 • 13 Laktik Asit Bakterilerinin Nitrik Oksit (NO) Üretiminin ve Bunun Biyojen Amin Oluşumuna Etkilerinin Belirlenmesi. SDÜ BAP 1145-D-05 Nolu proje
 • 14 Karahan, A. G. Göller Bölgesi'ndeki bazı su kaynaklarında bulunan toksik siyanobakteri türlerinin tanımlanması ve toksin seviyelerinin belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG Projesi, Proje No: 105O053, Proje Süresi: 2005-2006.
 • 15 Karahan, A. G. Bazı laktik asit bakterilerinin probiyotik olarak kullanılma özellikleri. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Proje No. 517. (Tamamlandı)
 • 16 Karahan, A. G. Mikrobiyel yolla üretilen indol asetik asitin zeytin hasatında kullanılma olanakları. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Proje No.555. (Tamamlandı)
 • 17 Karahan, A. G. Saklanmaları sırasında meyvelerin kalitelerinde olan mikrobiyel değişikliklerin tahribatsız metotlarla incelenmesi. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: YUUP 02 (Tamamlandı).
 • 18 Karahan, A. G. Diş çürüklerine karşı probiyotiklerin kullanılma olanakları. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 04-YL-843 (Tamamlandı)
 • 19 Karahan, A. G. Göller bölgesindeki bazı su kaynaklarında bulunan toksik siyanobakteri türlerinin tanımlanması ve toksin seviyelerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 03-D-795. (Tamamlandı)
 • 20 Karahan, A. G. Göller bölgesinde bulunan kullanılabilir nitelikteki su kaynaklarında mikrosistin düzeylerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 0873-M-04. (Tamamlandı)
 • 21 Karahan, A. G. Bazı laktik asit bakterilerinin ve bu bakterilerin oluşturdukları aroma maddelerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu,. Proje No. 326. (Tamamlandı)
 • 22 Karahan, A. G. Beyaz peynirlerde histamin üretimi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi. SDÜ: Araştırma Fonu, Proje No: 414 (Tamamlandı).
 • 23 Karahan, A. G. Bazı baharat ekstraktlarının antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 140. (Tamamlandı)
 • 24 Karahan, A. G. a-Amilaz enziminin Miksobakterlerden elde edilmesi ve saflaştırılması. SDÜ Araştırma Fonu, Proje No. 209. (Tamamlandı)
 • 25 Karahan, A. G. Süt ve ürünleri, turşu ve silajdan laktobasil türlerinin izolasyonu ve nitrik oksit oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu, Proje No. 314. (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması. TUBİTAK KAMAG 112G021
 • 2 Karahan, A. G. Yardımcı Araştırıcı. Süt sanayii için peynir ve yoğurt kültürleri ile laktaz enzimi üretimi: laktoz tahammülsüzlüğüne karşı geleneksel ve modern çözümler. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120570, Proje süresi: 2005-2007.
 • 3 Karahan, A. G. Yardımcı Araştırıcı. Transglutaminaz enzim üretimi ve süt sanayinde kullanım olanakları. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120680, Proje süresi: 2005-2007.
 • 4 Karahan, A. G. Yardımcı Araştırıcı. Selüloz üretiminde kullanılacak mikroorganizmaların izolasyonu, moleküler tanısı ve mikrobiyel selülozun gıda sanayinda kullanım olanaklarının araştırılması. TÜBİTAK-TOVAG projesi, Proje No: 105O156 Proje Süresi: 2005-2008.
 • 5 Karahan, A.G. 2005. Helicobacter pylori enfeksiyonuna konak yanıtı ve Helicobacter eradikasyonunda kefirin etkinliği. SDÜ-BAP tarafından desteklenmektedir.
 • 6 Karahan, A. G. 2005. Sıçan modellerinde probiyotik ve kafeik asit fenetil ester (Cafe)'nin deneysel karaciğer yağlanması üzerine etkisi. SDÜ-BAP tarafından desteklenmektedir.
 • 7 Karahan, A. G. 2005. Deneysel akut pankreatit ve kolit modellerinde probiyotiklerin protektif etkinliğinin araştırılması. SDÜ-BAP tarafından desteklenmektedir.
 • 8 Karahan, A. G. (Yardımcı Araştırıcı) Probiyotiklerin Deneysel Gastrit Modellerinde Koruyucu Etkinliği. İlsan Hexal İlaç Firması tarafından desteklenmektedir.
 • 9 Çakmakçı, M. L., A. G. Karahan, 1996. Yumurtanın Uzun Süre Saklanması Olanaklarının Araştırılması ve Bozulma Etkenlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırrma Fonu, Proje No: 94.11.12.01
 • 10 Sönmez, N., M. L. Çakmakçı. A. G. Karahan, Probiyotik Kullanımı ve Ülke Şartlarında Geliştirilmesi. Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Projesi
 • 11 Sönmez, N., Çakmakçı, M. L., C. Şengör, A. G. Karahan. Patojenlerin Kontrolünde Probiyotik Uygulaması. Türkiye Kalkınma Vakfı Projesi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The Fourth International Congress Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology Isparta 13-18 Eylül 2004
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 24-26 Mayıs 2005'de Köy-Koop Kastamonu Birliği üyeleri için düzenlenen "Sağım Hijyeni ve Doğru Sağım Teknikleri" konulu çiftçi eğitim programının düzenlenmesi.
 • 2 27-29 Nisan 2005'de İzmir/Kiraz/Yağlar Köyü TKK üyeleri için düzenlenen "Sağım Hijyeni ve Doğru Sağım Teknikleri" konulu çiftçi eğitim programının düzenlenmesi.
 • 3 5-9 Aralık 2005'de Köy-Koop Merkez Birliği üyeleri için düzenlenen "Süt hayvancılığı ve çevre olgusu" konulu çiftçi eğitim programının düzenlenmesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Van.
 • 2 Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı
 • 3 XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, 25-29 Ağustos 2003
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Development of a novel probiotic formula and determination of its effects on human health. TÜBİTAK AB Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Biyoteknoloji Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Dairy Technology. The effect of isomaltooligosaccharide as a fat replacer on the quality of kefir manufacture.
 • 2 International Journal of Dairy Technology. Influence of fat replacers on the chemical, textural and sensory properties of low fat White Pickled cheese produced from ewe’s milk .
 • 3 International Journal of Dairy Technology. Soybean oil/soy protein isolate and carrageenan emulsions as fat replacer in fat-reduced Oaxaca-type cheese.
 • 4 Tarım Bilimleri Dergisi, Technological and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Hardaliye.
 • 5 Performance assessment of a cylindrospermopsin ELISA with purified compounds and cyanobacterial extracts.
 • 6 Pharmaceutical Biology, Bioactivitiy of Lactobacillus plantarum in mice infected with Staphylococcus aureus.
 • 7 Influence of fat replacers on the chemical, textural and sensory properties of low-fat Beyaz pickled cheese produced from ewe’s milk. MUSA SERDAR AKIN and ZUHAL KIRMACI.Vol 68, No 1 February 2015 International Journal of Dairy Technology.
 • 8 Carbohydrate Polymers
 • 9 Current Microbiology
 • 10 Water Research
 • 11 Food Reviews International
 • 12 Journal of the Science of Food and Agriculture
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, COMPARATIVE EFFECT OF AGROWASTES ON BACTERIAL CELLULOSE PRODUCTION BY ACINETOBACTER SP. BAN1 AND ACETOBACTER PASTEURIANUS PW1
 • 2 Journal of Agricultural Science and Technology
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Gıdalardan izole edilen Staphylococcus aureus'un antimikrobiyal direncinin saptanması ve beta-laktamaz aktivitelerinin değerlendirilmesi
 • 2 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri ENstitüsü Dergisi
 • 4 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 5 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 DPT Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı Özel İhtisas Komisyonu üyeliği
 • 2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara ve Çankırı İl Müdürlükleri
VERDİĞİ DERSLER
Deneysel Gıda Mikrobiyolojisi
Enzim Teknolojisi
Fermantasyon Teknolojisi
Gıda İşletme Sanitasyonu
 
Bu İçeriği Paylaş!