KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Habibe ŞİMŞEK
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Tezhip Anasanat Dalı
Telefon 2462113459
E-Posta habibesimsek@sdu.edu.tr
ORCID ID 1963-1990-2003-0303
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EL SANATLARI EĞİTİMİ 22.06.1987
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EL SANATLARI EĞİTİMİ 21.09.2000
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tezhip, minyatür, resim, sanat tarihi, grafik, teknik geziler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞİMŞEK, H., 2002. "Türk-İslam Sanatında Hilye-i Şerif'in Yeri ve Yalvaç Müzesinde Bulunan XIX. Yüzyıla Ait Birkaç Hilye-i Şerif'in İncelenmesi" Tabula Rasa, Yıl 2, Sayı 4, Ocak-Nisan . Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 02- 03 Haziran 2005 I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumunda sunulup yayınlanan "Türk Minyatürlerinde Gül" isimli bildiri.Gül Kitabı (Gül Kültürü Üzerine İncelemeler), Isparta Belediyesi, 2005. ISPARTA
 • 2 ŞİMŞEK, H., 2002. "Ağalar Sülalesinden Günümüze İntikal Eden Asırlık İşlemeler". 31 Ağustos-01 Eylül 2001. I. Eğirdir Sempozyumu Bildirileri Kitabı.Eğirdir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞİMŞEK, H.2007. "Uluborlu (Isparta) Çeki Oyaları" Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları ) Kongresinde sunulup tam metin olarak yayınlanmış bildiri. !0-15 Eylül 2007. ANKARA
 • 2 ŞİMŞEK, H. 2006 "Edirnekari kitap kapları" 10-12 Mayıs 2006 Denizli 1.El Sanatları Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli Ticaret Odası Kültür Yayınları. DENİZLİ
 • 3 ŞİMŞEK H. ÖNKOL, Ç., 2006. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu."Yaşayan Bir Örnek: Bakibey Konağı (Burdur) Kalemişi Süslemeleri" başlıklı sözlü sunum bildiri. Dokuz Eylül Ünüversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Tübitak katkıları ile. 16- 18 Kasım 2006. İZMİR
 • 4 ÖLMEZ, F., ŞİMŞEK,H.,2006. "Senirkent(Isparta) Kadın Giyisileri" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı' nın düzenlemiş olduğu Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası sempozyumu'nda tam metin olarak yayınlanmış bildiri. "15-16-17 Aralık 2006, ESKİŞEHİR
 • 5 ŞİMŞEK, H., 2000. "Yalvaç Müzesinde Bulunan XIX. Yüzyıla Ait Birkaç Tezhipli Kur'an-ı Kerim'in Tezyini Açıdan İncelenmesi". 07-15 Nisan 2000,Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞİMŞEK, H.2007. "Uluborlu (Isparta) Çeki Oyaları" Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları ) Kongresinde sunulup özet olarak yayınlanmış bildiri. !0-15 Eylül 2007. ANKARA
 • 2 ÖLMEZ, F., ŞİMŞEK,H.,2006. "Senirkent(Isparta) Kadın Giyisileri" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı' nın düzenlemiş olduğu Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası sempozyumu"15-16-17 Aralık 2006, ESKİŞEHİR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Yalvaç Müzesinde Bulunan Tezhipli Yazma Eserlerin Tezyini Açıdan İncelenmesi"Tez Danışmanı : Prof.İlhan ÖZKEÇECİ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1-3 haziran 2012 tarihinde SDÜ tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Gül Sempozyumu" bünyesinde Güzel Sanatlar fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından gerçekleştirilen 2. Üniversiteler arası Gül Diyarında Ebru adlı "Gül Ebru yarışmasına katkı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÖLMEZ, F., N., ŞİMŞEK, H., 2002.'Bitkisel Boyacılıkta Doubledyeing ve Over-Dyeing Metodlarıyla Elde Edilen Renkler ve Haslık Dereceleri Üzerine Bir Araştırma. SDÜ
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2 Mayıs 2007 Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 02-05 Mayıs 2007 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen "2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslar arası VII. Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu'na Minyatür Sergisiyle" katkıda bulunuldu. KONYA
 • 2 31 Mayıs 2007 SDÜ İlahiyat Fakültesi 31 Mayıs- 1 Haziran 2007 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası "Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları" Sempozyumuna sergi ile katkıda bulunuldu.ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1-3 haziran 2012tarihleri arasında Güzel sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü tarafından Düzenlenen "2. ÜniversitelerarasıUygulamalı"Gül Diyarında Ebru" adlı "Gül Ebru" yarışmasında katkıda bulunulmuştur.
 • 2 SDÜ İİBF Maliye Bölümü'nün 22. Türkiye Maliye Sempozyumunda katılımcılara verilmek üzere hazırlanmış Şükufe minyatürlerle katkıda bulunuldu.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "sanat içerikli seminerler dizisi" kapsamında Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Öğrenci ve Öğretim Elemanlarına Eğirdir Mavi Göl Otel konferans salonunda "Dünden Bugüne Türk Minyatür sanatı" konulu seminer sunuldu. 2 Nisan 2008. EĞİRDİR
 • 2 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "sanat içerikli seminerler dizisi" kapsamında "Türk Tezhip Sanatında Klasik Dönem" konulu seminer Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve Öğretim elemanlarına okulun konferans salonunda sunuldu. 7 Mayıs 2008. ŞARKİKARAAĞAÇ
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 22- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” kapsamında düzenlenen” II. Uıuslararası Jürili, 19 Mayıs Karma sergisi”. Yer. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu. ISPARTA
 • 2 2011; Ege Üniversitesi 4. Uluslararası EGEART Sanat Günleri sergisi. 9-25 Aralık 2011 İzmir
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 28 Mart-8Nisan 2005 "Gönül Gözünden İnciler" adlı Tezhip ve Minyatür sergisi. Isparta Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.ISPARTA
 • 2 2-3 Haziran 2005 tarihleri arasında düzenlenen I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu çerçevesinde "Sevgi Tomurcukları" isimli, kişisel Türk Tezyini Sanatları ve Gül Sergisi. Yer: Isparta Belediyesi Kültür Sarayı/ISPARTA
 • 3 1994 Yılında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nün flama, amblemlerinin hazırlanması.
 • 4 1991 Yunus Emre'yi anma, sevgi ve hoşgörü yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yer alan "Yunus Emre"adlı tiyatro oyununun sahne ve kostüm tasarımları.
 • 5 2. Enver Yorulmaz'ın "Korkarım ki Ben Zamansız Ölürüm" isimli şiir kitabının kapak tasarımı. Kapak ve İç Baskı Kadıoğlu Matbaası, Ankara 1987.
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 2014 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanmış olan "Dede Korkut Kitabı Han'ım Hey" isimli kitab içinde yer alan özgün minyatürler şahsım koordinatörlüğünde ve biriside tarafımdan yapılmıştır ve kurum tarafından satın alınmıştır.
 • 2 Mayıs 2011 de Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi Kültür Etkinlkleri çerçevesinde düzenlenen "Yunus Emre " konulu panel içn gelen davetlilere basımı yapılmış Yunus Emre minyatürleri davetlilere verilmiştir.
 • 3 2-3 Haziran 2005 tarihlerinde Isparta Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "I.Ulusal Gül Sempozyumu" da iki eser basılan afiş ve davetiyelerde kullanılmıştır.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2015. Anadoludan Esintiler.Akdeniz Üniversitesi. Gazi üninersitesi. USA.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 10-17 Şubat 2017 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Farklı ve Birlikte IV- Gaziantep Kardeşlik Ulusal Jürili Karma Sergi” Yer: Gaziantep Belediyesi. GAZİANTEP
 • 2 07- 23 Mart tarihinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve kepez Belediyesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu" Kadın Gözüğyle Erke-Erkek Gözüyle Kadın" Ulusal katılımlı, jürili karma sergi. ANTALYA
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 24 Nisan 2012 ABD Florida Eyaleti.Geleneksel Türk Sanatları karma sergisi. Amerika/Florida
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 29 Ekim 2020. Cumhuriyet Davetli Karma Sergisi. Düzenleyen: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel sanatlar Enstitüsü Tekstil ve El Sanatları Tasarımı Araştırma Merkezi Müdürlüğü. Yer: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Girişi. ISPARTA
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 17- 24 mayıs tarihleri arasında " 19 Mayıs'ın 100. Yılı Anısına Karma Sergi” Yer: İl Kültür Müdürlüğü Galerisi. Isparta
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından 20- 24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "19 Mayıs'ın 100. Yılı Anısına Karma Sergi”. Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Katı. Isparta
 • 4 19- 25 Mart 2018 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale ve Tüm Şehitlerimiz Anısına Düzenlenen Ulusal Davetli Jürili Karma Sergi. Yer: Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu. Isparta.
 • 5 30 Ekim 5 Kasım 2018 tarihleri arasında Cumhuriyetin İlanının 95. Yılı Kutlamaları Kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen karma sergi. Yer. Süleyman Demirel Üniversitesi . Güzel Sanatlar Fakültesi. Dekanlık Katı. Isparta.
 • 6 31 Ekim 8 Kasım 2018 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Merkezi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı karma sergi. Yer: Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu. Isparta.
 • 7 8 -12 Mart 2018 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Ulusal davetli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi. Yer: Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu. Isparta.
 • 8 8- 10 Mart 2017 tarihleri arasında 08 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergisi” Yer: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu. ISPARTA
 • 9 30. Ekim 2017 tarihinde Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Davetli Karma Sergi”yer: İl Kültür Turizm Müdürlüğü. ISPARTA
 • 10 23. Kasım 2017 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 16. Ekim Geçidi Sergisi. Yer: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi. 3. Kat Koridoru. ISPARTA
 • 11 7 Mart 2016 Tarihinde Antalyalı Sanatçılar derneği tarafından düzenlenen “8 mart dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Resim Sergisi. ANSAN Sergi Salonu ANTALYA
 • 12 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tarafından 08- 11 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen“8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergi” Yer: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Katı. ISPARTA
 • 13 15-22 Nisan 2016 “Sevgi Tomucukları” isimli minyatür ve resim sergisi . Yer: Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu. ISPARTA
 • 14 13 Haziran 2016 Isparta Kültür Sanat Yılı kapsamında 87 sanatçının eserlerinden oluşan “Isparta ve Değerleri Temalı Isparta Karma Sanat Sergisi. Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonu. ISPARTA
 • 15 27 Ekim. 4 Kasım 2016 tarihinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 93. Yılı nedeni ile düzenlenen “15. Ekim Geçidi Sergisi” . Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi Üst Kat. ISPARTA
 • 16 20-27 Mayıs 2015 Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Barida Otel'de düzenlenen "19 Mayıs" karma sergisi. ISPARTA
 • 17 4-6 haziran 2015 tarihinde Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilimdalı tarafından Isparta'da düzenlenen XII. Adli Bilimler Kongresi kapsamında düzenlenen karma sergi. yer Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi.ISPARTA
 • 18 2015. Anadoludan Esintiler isimli Sergi.Akdeniz Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Olbia sanat Galerisi. Antalya.
 • 19 15 Ekim 2015 "Cumhuriyet Sergisi" Erdem Bayazıt Kültür Merkezi. ANTALYA
 • 20 9 Mart 2015 "8 Dünya Kadınlar Günü sergisi" YER: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Girişi. ISPARTA
 • 21 24- 30 Nisan 2014 Tarihinde SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Ulusal Egemenlik Karma Sergisi” SDÜ Güzel sanatlar Fakültesi. ISPARTA
 • 22 26- 30 Mayıs 2014 Tarihinde SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi ve Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Soma için Elele” karma sergi. SDÜ Güzel sanatlar Fakültesi. ISPARTA
 • 23 30 Ekim- 07 Kasım 2014 tarihinde SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “ Cumhuriyetin Bekçileriyiz Karma Sergi SDÜ Güzel sanatlar Fakültesi. ISPARTA
 • 24 11 Mart 2014 tarihinde SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Düya Kadınlar Günü Anısına Düzenlenen GSF “Öğretim Elemanları Karma sergisi” SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi. ISPARTA
 • 25 07- 23 Mart 2014 Tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi ve Kepez Belediyesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “ Kadın gözüyle Erkek- Erkek Gözüyle Kadın” konulu Ulusal jürili karma sergi. Olbia Sanat Galerisi. ANTALYA
 • 26 12-15 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen A. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi A. Ü. Serik M.Y.O., Selçuk Üni. Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, S.D.Ü. Tekstil El sanatları Tasarı. Araştırma Uyg. Mrk. Tarafından Desteklenen “3. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri” sergisi. ANTALYA
 • 27 19 Nisan 2014’de Erguvan İstanbul Derneği tarafından 8. si düzenlenen ” İstanbul’da Erguvan” isimli Geleneksel ve Modern Sanatlar Sergisi. Marmara Üniversitesi Müze Binası. Sultanahmet/ ISTANBUL
 • 28 21-30 Haziran 2014 tarihinde "Başka Dünya Yok isimli Karma Sergi.Yer: Ansan Sanat ve Çevre Bahçesi. Kale Kapısı. Antalya
 • 29 11-15 Mart 2013. SDÜ Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "8 mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Öğretim Elemanları Karma Sergisi" Yer: GSF sergi salonu. Isparta
 • 30 17-18 Mayıs 2013. Kültür ve Turizm bakanlığı ile atabey kaymakamlığı (köylere Hizmet Götürme Başkanlığı) işbirliğinde "Atabey Turizm ve Kültür Etkinlikleri programında "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi ve Klasik Türk Müziği Dinletisi". Yer: Atabey Belediyesi. Isparta
 • 31 08 Kasım 2012 "11. Ekim Geçidi"SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergi. SDÜ Güzel sanatlar Fakültesi Sergi Salonu.Isparta
 • 32 07-11 Mayıs 2012. SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Seramik Bölümü tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Türk sanatları Karma sergisi.Yer: Kültür Müdüürlüğü Sergi Salonu.Isparta
 • 33 8 Kasım 2012 tarihinde Güzel sanatlar fakültesi tarafından düzenlenen "11. Ekim Geçidi sergisii Yer. güzel sanatlar Fakültesi. Isparta
 • 34 18 Ekim 2011.Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İstanbul Modernist Derneği işbirliğinde düzenlenen "Ekim Geçidi 10" Sergisi.YER: SDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu.Isparta. 2011
 • 35 05.Ekim 2011. TESAUM (Tekstil ElSanatları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları karma sergisi. Yer. SDÜ Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi Sergi Salonu. Isparta.
 • 36 28-30 Nisan 2008, I. Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Öğretim Elemanları sergisi. Yer: SDÜ Kültür Merkezi sergi salonu. 28-30 Nisan 2008. ISPARTA
 • 37 14 Ekim 2008. Öğretim Elemanları sergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Demiralay Konağı sergi salonu. ISPARTA
 • 38 8 Mart dü,nya kadınlar günü karma resim sergisi. yer. Belediye Kültür Merkezi ve Sinemaları. 8 mart 2008.
 • 39 ŞİMŞEK, H, 2007, 8 Mart Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi. Erciyes Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi. 8 Mart 2007. KAYSERİ- TAVAS
 • 40 ŞİMŞEK, H, 2007, 8 Mart Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi. SDÜ Kültür Merkerzi (Oditoryum) Fuayesi. 7- 16 Mart 2007. ISPARTA
 • 41 8 Mart Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi. SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi. 8-30 Mart 2006. Çünür /ISPARTA
 • 42 3-15 Nisan 2006 Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları sergisi .Demiralay Konağı / ISPARTA
 • 43 10 -20 Nisan 2006 III. ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Sergisi. Erciyes Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi, Zafer Bayburtoğlu Sanat Galerisi. KAYSERİ.
 • 44 8-26 Mart 2005 Dünya Kadınlar Günü Geleneksel Türk el Sanatları Sergisi. 8-26 Mart 2005 SDÜ Kültür Merkezi ISPARTA
 • 45 03-11 Mayıs 2005 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen ve Süleyman Demirel Kültür Merkezinde açılan "ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi /KONYA
 • 46 2002, 15 Mayıs tarihinde "Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları" başlıklı Öğretim Elemanları sergisi. Yer: 18 Mart Üniversitesi / ÇANAKKALE
 • 47 2001, 9-20 Nisan SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergi. Yer: SDÜ Oditoryum Sanat Merkezi / ISPARTA
 • 48 2001, 24 Nisan - 4 Mayıs SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergi. Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi / DENİZLİ
 • 49 1998, 10-20 Kasım SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanlarının "Cumhuriyetimizin 75. Yılı Atatürk'e Saygı" Karma Sergi. Yer: SDÜ Oditoryum Sergi Salonu. Merkez- Kampüs / ISPARTA
 • 50 1998, 24 Kasım SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanlarının "Öğretmene Saygı" Karma Sergi. Yer: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Merkezi / ISPARTA
 • 51 1986 Yılında Ankaralı Sanatçılar Karma Resim Sergisi. Yer: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi./ ANKARA.
 • 52 1986 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrenci Karma Resim Sergisi. Yer: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi /ANKARA
 • 53 8 -12 Mart 2018 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Ulusal davetli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi. Yer: Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu. Isparta.
 • 54 19- 25 Mart 2018 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale ve Tüm Şehitlerimiz Anısına Düzenlenen Ulusal Davetli Jürili Karma Sergi. Yer: Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu. Isparta.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 8 mart -15 mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergi” ÇANKIRI
 • 2 2 – 6 Mayıs 2016 Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Dün-Bugün-Gelecek “Selçukludan Bugüne Geometri”Uluslararası jürili karma sergi . Yer: Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür merkezi (Üst kat Fuaye Salonu),Kampüs. Selçuklu/KONYA
 • 3 25-29 Mayıs 2014 “II. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı” Akdeniz Üniversitesi ve Tiflis İvane Javekhisvili Devlet Universty ortaklığında organize düzenlenen sergi. GÜRCİSTAN/ TİFLİS
 • 4 05- 10 Nisan 2014 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Türk El sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, MİRAS Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından Bosna’da Düzenlenen “II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri”kapsamındaki sergi. BOSNA
 • 5 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenmiş olan “2. Uluslararası Davraz Kongresi” kapsamındaki karma Öğretim Elemanları Sergisi. SDÜ. ISPARTA
 • 6 Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Azerbeycan Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek derneği, İspanya Yeraltı Arkeoloji Birliği, İtalya Bilimadamları Birliği ve Makedonya Arkeoloji Derneği tarafından 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Konya’da düzenlenen “VIII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı Ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri” sergisi. KONYA
 • 7 6. 27 Mart 2014 tarihinde T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi tarafından yürütülen “Think Globally, Art Locally” isimli Uluslararası Proje etkinlikleri kapsamında SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açılan Geleneksel El sanatları sergisi. SDÜ ISPARTA
 • 8 05. 05. 2014 tarihinde T.C. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Hıd- Bah-Şen-Fest.’in birlikte düzenledikleri 19. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen Türk sanatları Karma Sergisi. MAKEDONYA/ÜSKÜP
 • 9 14 Kasım 2013. Akdeniz Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi ve YÖREDER tarafından 14-17 kasım 2013'de düzenlenen II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslararası Kültür/Sanat Etkinliği çerçevesinde düzenlenen karma sergi. Yer: Cam Piramit Sergi Salonu. ANTALYA
 • 10 2013; Ege Üniversitesi 5. Uluslararası EGEART Sanat Günleri sergisi. 6-15 Aralık 2013. İzmir
 • 11 22- 24 Mart 2012 de Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı kapsamındaki geleneksel Türk sanatları Karma Sergi. Yer akdeniz Üniversitesi Sergi Salonu. Antalya. 201221- 24 Mart 2012 tarihleri arasında yapılan Akdeniz Üniversitesi I. Uluslar arası Kitap sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı”çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi. Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia sanat Galerisi. Antalya
 • 12 16- 25 Eylül 2006 İkinci Kervansaray Buluşması Resim Sergisi. Yer: Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı- Battalgazi / Malatya
 • 13 16- 18 Kasım 2006. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu. Karma Resim Sergisi. Dokuz Eylül Ünüversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. İzmir.
 • 14 17-18 Eylül 2005 I. Uluslar arası katılımlı "Melita'dan Battalgazi'ye" Tarih-Arkeoloji-Kültür sanat Günleri Çerçevesinde Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Kervansaray Buluşması" adlı karma resim sergisi. Battalgazi/MALATYA
 • 15 16 Ağustos-16 Eylül 2004, I.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Eğirdir Nis Adası Kilisesi
 • 16 04-06 Haziran 2004, V. Uluslararası Gül Halı Turizm Festivali, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Halk Eğitim Merkezi
 • 17 30 Mayıs- 01 Haziran 2003. Isparta IV. Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali SDÜ GÜZ. San. Fak. G. T. E. S. Bölümü Öğretim Üyeleri Sergisi" . Isparta ŞAİK Lisesi
 • 18 31 Mayıs -02 Haziran 2002 tarihli III. Uluslar arası Isparta Gül, Halı ve Turizm Festivali Karma Resim Sergisi.Yer: Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi Sergi Salonu / Isparta.
 • 19 08 - 10 Haziran 2001 Tarihli II. Uluslar arası Isparta Gül, Halı ve Turizm Festivalinde Karma Resim Sergisi. Yer: Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi Sergi Salonu / Isparta.
 • 20 07 Nisan 2000 SDÜ Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Karma Sergi. Yer:SDÜ Kongre Sarayı / Isparta.
 • 21 11 Nisan 2000 SDÜ Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Karma Sergi. Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Ankara.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 12 Mayıs 2015 tarihinde Antalya Üniversite Destekleme Vakfı katkılarıyla Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Kültür-Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Vakıf ve Sanat isimli karma sergi.Antalya.
 • 2 4.12.2015 tarihinde Türkiye Seminerleri ve Sertifika Töreni Kapsamında.Tezhip-Hat- Minyatür- Sergisi ve Workshop. Yer:SDÜ Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi. Isparta
 • 3 31 Ağustos - 01 Eylül 2001 I.Eğirdir Sempozyumu Karma Resim Sergisi. Yer: Muazzez ve Yaşar Şapcı İlköğretim Okulu. Merkez / Eğirdir.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tezhip Bölümü Anasanat Dalı Başkanı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 5. Isparta Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi ve defile faaliyetlerindeki katkılarından dolayı 22.05.1996 tarihinde verilen teşekkür belgesi.
 • 2 2. Isparta Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından okul gecesi faaliyetindeki katkılarından dolayı 26.03.1996 tarihinde verilen teşekkür belgesi.
 • 3 3. Isparta Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından kermes faaliyetindeki katkılarından dolayı 12.15.1995 tarihinde verilen teşekkür belgesi.
 • 4 "Polis Teşkilatının 148. Kuruluş Yıldönümü" kutlama törenleri faaliyetlerindeki katkılarından dolayı 11.05.1993 tarihinde verilen şeref belgesi.
 • 5 4. Isparta Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından "Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörü Yılı" nedeniyle düzenlenen faaliyetlerdeki katkılarından dolayı 12.03.1991 tarihinde verilen teşekkür belgesi.
 • 6 Isparta Valiliği tarafından, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 66. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen faaliyetlerdeki katkılarından dolayı 13 Kasım 1989 tarihinde verilen teşekkür belgesi.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kanal 32 "Çayır Çimen Geze Geze" Programına konuşmacı olarak katıldım. 11 Aralık 2011. Saat 9.00.
 • 2 "KÜLTÜR" üç aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisinin ön ve arka kapak minyatürleri ve içinde yayınlanan "Yunus Emre" konulu minyatürler. Yarım Elma Anonim Şirketi, Sayı 04, Güz 2006, İstanbul.
 • 3 1987. Enver Yorulmaz'ın "Sahildeki Adam" isimli romanın kapak tasarımı. I. Basım Mayıs 1987, Kapak Baskı Pan Matbaacılık Sa. Ltd. Şti. Ulus, Ankara.
 • 4 1987. Enver Yorulmaz'ın "Korkarım ki Ben Zamansız Ölürüm" isimli şiir kitabının kapak tasarımı. Kapak ve İç Baskı Kadıoğlu Matbaası, Ankara 1987.
VERDİĞİ DERSLER
Minyatür Tasarımı III
00201 Tezhip Tasarlama I
Ahşap İşleri
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitirme Projesi
Desen Çizimi Boyama Teknikleri I
Desen Çizimi Boyama Teknikleri II
Desen Çizimi ve Boyama Teknikleri III
Desen Çizimi ve Boyama Teknikleri I
Desen Çizimi ve Boyama Teknikleri II
Desen Çizimi ve Boyama Teknikleri III
Geleneksel Sanatlarda Arasuyu Desenleri
İslamda Sanat ve Tasvir
Katı' Sanatı
Kat'ı Sanatı
Kat-ı Sanatı
Katı' Sanatı
Mİinyatür
Minyatür I
Minyatür II
Minyatür Sanatı Tarihi
Minyatür Sanatı Tarihi
Minyatür Tasarım Teknikleri I
Minyatür tasarım Teknikleri 2
Minyatür Tasarım teknikleri I
Minyatür Tasarım Teknikleri II
Minyatür Tasarımı I
Minyatür Tasarımı II
Minyatür Tasarımı III
Minyatür Tasarımı IV
Minyatür Teknikleri 2
Minyatür Teknikleri I
Minyatür Teknikleri II
Minyatüre Giriş 2
Minyatüre Giriş I
Minyatüre Giriş II
MinyatürTasarımı III
Özgün Minyatür Tasarımı
Özgün Minyatür Tasarımı 2
Özgün Minyatür Tasarımı I
Özgün Minyatür Tasarımı II
Özgün Tezhip Tasarımı 2
Tasarım İlkeleri
Tasarım İlkeleri II
Temel Resim Bilgileri
Temel Sanat Eğitim II
Temel Sanat Eğitimi
Temel Sanat Eğitimi II
Temel Sanat Eğitimi I
Temel Sanat Eğitimi I Lisans
Temel Sanat Eğitimi II
Temel Sanat Eğitimi II Lisans
TEZ 306 Özgün Minyatür Tasarımı II
Tezhip Sanatında Üsluplar 2
Tezhip Sanatında Üsluplar I
Tezhip Sanatında Üsluplar II
Tezhip Tasarım Teknikleri I
Tezhip Tasarım Teknikleri I
Tezhip Tasarım Teknikleri II
Tezhip Tasarımına Giriş 2
Tezhip Tasarımına Giriş I
Tezhip tasarımına Giriş II
Tezhip Tasarlama I
Tezhip Tasarlama II
Tezhip TasarlamaII
Türk Deseni ve Tasarımı II
Türk Desenleri Tasarımı I
Türk desenleri Tasarımı II
Türk Desenleri ve Tasarımı I
Türk Minyartür Sanatı Tarihi
Türk Minyatür Sanatı Tarihi
 
Bu İçeriği Paylaş!