KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Serpil SAVAŞ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462119281
E-Posta serpilsavas@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4601-534X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 31.07.1992
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
El rehabilitasyonu,Nörolojik rehabilitasyon,Romatizmal hastalıklar
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Diz muayenesi, SDÜ Tıp Fakültesi Fizik Muayene Kitabı
 • 2 Ayak ve ayak bileği muayenesi, SDÜ Tıp Fakültesi Fizik Muayene Kitabı
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çocuklarda Osteoporoz. Prof. Dr.Yeşim Gökçe Kutsal, Prof. Dr. Tansu Arasıl (eds). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar: Osteoporoz, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri:97-112 (2010).
 • 2 Spinal ortezler, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Güncelleştirilmiş II. baskı, Editörler: Beyazova, Gökçe-Kutsal (2009).
 • 3 Polimiyalji Romatika ve Vaskülitler. Temel Geriatri, editör: Prof. Dr. Yeşim Gökçe-Kutsal, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 861-70 (2007).
 • 4 Sistemik Sklerozis (Skleroderma), Romatizmal Hastalıkların Tanı ve Tedavisi, Editör: Turgut Göksoy, İstanbul, Yüce Yayımcılık, 574-585 (2001).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ev egzersiz programının Parkinson Hastalarındaki hastalık şiddeti ve yaşam kalitei üzerine kısa dönemdeki etkisi
 • 2 Fiziyatristlerin antiosteoporotik ilaç tercihleri: Çok merkezli tanımlayıcı araştırma. Türk Osteoporoz Dergisi 2012;18:42-46.
 • 3 Romatoid artritin serolojik tanısında ve hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde anti-CCP antikorlarının rolü. Mikrobiyol Bul 2008;42:669-674
 • 4 Tenar atrofisi olmayan karpal tünel sendromlu hastalarda metakarpal kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi. Romatizma 2007;22:15-9.
 • 5 İnme Rehabilitasyonundaki Gecikmenin Fonksiyonel Sonuçlar ve Tıbbi Komplikasyonlar Üzerine Etkisi. Turk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:45-9.
 • 6 Vaskülitsiz Romatoid Artritli hastalarda antinötrofil sitoplazmik antikorlar ve antimyeloperoksidaz antikorları. Romatol Tıp Rehabil 2005;16(2):89-93.
 • 7 Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Kalsitoninin Kemik Yoğunluğu ve Kemik Döngüsü Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatizma, 19(3), 159-164, (2004).
 • 8 Osteoporoz eğitiminin postmenopozal kadınların osteoporoz bilgisi, kalsiyum tüketimi ve fiziksel aktivitesi üzerine olan etkisi. Romatol Tıb Rehabil 15(4):241-246, (2005).
 • 9 Tip 2 diabetli hastalarda ayak ülseri riskinin araştırılması,Romatizma, 16(1), 32-37 (2001).
 • 10 Osteoporozda ağrı . Romatizma, 16 (1), 1-5 (2001).
 • 11 Comparision of median sensory conduction values proximal and distal to wrist segment in mild carpal tunnel syndrome," J Phys Ther Sci, 12, 87-89 (2000).
 • 12 Psoriazisli hastalardaki eklem bulgularının klinik ve radyolojik olarak incelenmesi. Romatizma 15(3), 185-89, (2000).
 • 13 The Clinical and Metabolic Effects of Calcitriol in the Treatment of Postmenapausal Osteoporosis,Romatizma, 15(2), 93-98 (2000).
 • 14 Tip 2 Diabetli Hastalarda El Tutulumları, Romatol Tıb Rehab 11(1), 21-25 (2000).
 • 15 181 serebral palsili olgunun etiyolojik risk faktörleri açısından değerlendirilmesi, Ege Fiz Tıp Reh Der 6 (1-2), 85-90 (2000).
 • 16 Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Rheumatoid Arthritis using Echocardiography and Radionuclide Ventriculography, Journal of Ankara Medical School, 22 (4), 195-199 (2000).
 • 17 Omurga Osteoartritinde Anteroposterior ve Lateral Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümleri,Romatizma 14 (1), 1-4 (1999).
 • 18 Kronik Bel Ağrısında Depresyon ve Anksiyetenin Ağrı Şiddeti, Spinal Mobilite ve Fonksiyonel Özürlülük Üzerine Etkisi, Ege Fiz Tıp Reh Der 5(2), 113-7 (1999).
 • 19 Ağrılı Omuz Tedavisinde TENS ve İnterferans Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Romatizma,14 (3),171-174 (1999)
 • 20 Romatoid Artrit Tedavisinde Düşük Doz Siklosporin-A Kullanımı, Romatizma, 14 (3), 149-152, 1999
 • 21 Subjektif Tinnitus Tedavisinde TENS," Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2), 18-22 (1999).
 • 22 A Clinical and Radiological Study of Lumbar Spine in Rheumatoid Arthritis, Journal of Ankara Medical School, 20(1), 45-9 (1998).
 • 23 Romatoid Artrit Tedavisinde Uzun Dönem Metotreksat Kullanımı, Ege Fiz Tıp Reh Der 4(2), 141-47 (1998)
 • 24 Romatoid Artritli Hastalarda Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Dolaşımdaki İmmün Kompleks Değerleri ile İlişkisi. Romatol Tıb Rehab 8(3), 238-241 (1997)
 • 25 Primer Kalça Osteoartritli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu, Romatizma, 12(3), 184-188 (1997).
 • 26 Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Çevresel Risk Faktörlerinin İlişkisi,Osteoporoz Dünyasından, 2(4), 161-167 (1996).
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Romatizmal Hastalıklarda Gebelik ve İlaç Kullanımı.Romatoloji (Rheumatology). Çeviri editörleri:Şebnem Ataman,Peyman Yalçın. Mn Medikal & Nobel Tıp Kitabevi,2011.
 • 2 Interactions with the medicolegal system. DeLisa J. Physical Medicine and Rehabilitation Principles and Practice Fourth edition, 2005 Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tansu Arasıl
 • 3 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon El Kitabı (Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation). Motor nöron hastalıklarında rehabilitasyon yaklaşımları, sayfa: 646-659. Third edition. By Bradddom RL.çeviri Editörü: Prof. Dr. Tansu Arasıl
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Periartiküler kaynaklı ayak ağrıları.Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009;55 Özel Sayı 1:35-40.
 • 2 Dirençli Diz Artrofibrozisi: Olgu Sunumu. S.D.Ü Tıp Fak Derg 2007;14(3):36-38.
 • 3 Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Minör Travma ile Gelişen Servikal Omurilik Yaralanması: Olgu Sunumu. Romatizma 2008;23(1):28-30.
 • 4 Skolyozun konservatif tedavisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2003;10/3):33-38
 • 5 Torakal spinal epidural abseye bağlı parapleji olgusu. Romatizma 2003;18(3):171-4.
 • 6 Spastisite ve Tedavisi, Savaş S. T Klin FTR,1,197-202 (2001).
 • 7 Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nörojenik Barsak Fonksiyon Bozukluğu ve Tedavisi,Savaş S. T Klin FTR, 1(2),203-208 (2001).
 • 8 Spastisite ve Tedavisi, T Klin FTR,1,197-202 (2001).
 • 9 Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nörojenik Barsak Fonksiyon Bozukluğu ve Tedavisi, T Klin FTR, 1(2),203-208 (2001).
 • 10 Flexion contractures in a diabetic young man (Rosenbloom Syndrome), Tr J Medical Sciences, 29(6), 711-13 (1999).
 • 11 Osteopoikilosis: Report of A Familial Case, Tr J Medical Sciences, 29(6), 701-704 (1999).
 • 12 Spondilolizis ve spondilolistezisler
 • 13 İdiyopatik Pulmoner Hemosiderosis and Arthritis, Journal of Ankara Medical School,19(1), 45-48 (1997
 • 14 Spondiloepifizeal Displazi Tarda Sendromu; Bir olgu sunumu, Romatol Tıb Rehab, 8(3), 276-280 (1997).
 • 15 Spondilolizis ve Spondilolistezisler, Romatizma 12(3), 224-228 (1997).
 • 16 Kronik Periferik Arteriyel Dolaşım Bozukluklarında Konservatif Tedavi, Romatizma, 11(1), 59-63 (1996).
 • 17 Romatoid Nodülozis: Romatoid Artritin Nadir Bir Varyantı (İki Olgunun Sunumu), Romatol Tıb Rehab, 6(2), 111-114 (1995).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Spinal kord yaralanmalarında sınıflandırma. Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2011;4(2):18-22.
 • 2 Beslenme ve diyet tedavisi. Kardiyak Rehabilitasyon Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2008;1(3):38-44.
 • 3 Osteoporozda medikal tedavi. S Savaş, Galenos Aylık Tıp Dergisi 2003;7(75): 53-56.
 • 4 Bel Ağrısında Ayırıcı Tanı,Savaş S, Editör: Yeşim Gökçe-Kutsal, Modern Tıp Seminerleri , Bel Ağrısı, Sayı 11, Ankara, Güneş Kitabevi, 67-81 (2001).
 • 5 Sekonder osteoporoz. Yalçın P, Savas S. Aktuel Tıp Dergisi 1996;1(15):334-37.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ispartalı Yaşlıların Düzenli Egzersiz Yapma Alışkanlıkları ve Egzersiz Engelleri. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart 2013, Antalya
 • 2 Lomber korselerin kronik ve subakut bel ağrısındaki etkinliğinin ve hasta uyumunun değerlendirilmesi. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 4-7 Kasım 2010, Ankara
 • 3 İnkomplet spinal kord yaralanmalı hastalarda vücut ağırlık destekli koşu bandı egzersizlerinin kardiyovasküler ve pulmoner sistem üzerine olan etkisi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 6-9 Kasım 2008, Ankara.
 • 4 Aynı hastada görülen kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 ve tip 2: Olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
 • 5 El osteoartritinin postmenopozal kadınların el kuvveti, el fonksiyonları, ince el becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
 • 6 Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1'de görülen sekel yakınma ve bulguların üst ekstremite dizabilitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
 • 7 Tekrarlayan idiyopatik fasial paralizi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
 • 8 Savaş S, Yıldız S, Eren İ. Hemiplejik hastaların refakatçilerinin depresyon semptomları ve bunlara etki eden faktörler. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya,2007
 • 9 Özdemir EE, Savaş S. Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Hastalık Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Kısa Dönem Etkisi. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya, 2007.
 • 10 Yıldız S, Eriş S, Savaş S, Aydın MA. Yöresel bir el yaralanması nedeni: Köstebek tabancası. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya, 2007
 • 11 Başaran P, Tur BS, Savaş S, Kutlay Ş. Serebral Palsi'li çocukların ailelerinde depresyon şiddetinin ve yaşam kalitesinin araştırılması.21. Ulusl FTR Kongresi, 2007
 • 12 Savaş S, Köroğlu B, Çelik H, Uzar E, Koyuncuoğlu HR, Tamer N.Tip 2 diyabetle ilişkili üst ekstremite tutulumlarının ve düşük el kavrama gücünün hastaların üst ekstremite fonksiyonları üzerine etkisi. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 26-30 Nisan 2006, Antalya.
 • 13 İnmeli olguların inme semptomları ve risk faktörleri hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. S Savaş, S Kutluhan, M Yılmaz, M Adanır. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Haziran 2005, Bodrum
 • 14 Dizin dirençli artrofibrozisi: Olgu Sunumu. S Savaş, E İlgün, H Yorgancıgil. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Haziran 2005, Bodrum.
 • 15 Serebral Palsi'li çocuklarda testis hacmi ve penis boyunun sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. S Savaş, Ç Savaş, K Gürsoy, A Gürsoy, H Okutan. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Haziran 2005, Bodrum.
 • 16 Endemik Florozisli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri. S Savaş, M Çetin, M Akdoğan, N Heybeli. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 12-17 Mayıs 2001, Antalya
 • 17 Tip 2 Diabetli Hastalarda ayak ülseri riskinin araştırılması. S Savaş, M Çetin, HR Koyuncuoğlu, ŞE Tunç. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 12-17 Mayıs 2001, Antalya
 • 18 Ağrılı omuz tedavisinde TENS ve İnterferans etkinliklerinin karşılaştırılması. D Evcik, B Sonel, S Savaş, S Tuncer, T Arasıl. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 16-21 Mayıs 1999, Antalya
 • 19 Romatoid artrit tedavisinde düşük doz Siklosporin -A kullanımı. C Yapıcı, Ş Kahramanlar, F Uysal, S Savaş, P Yalçın. RASD Geleneksel Sempozyumu. 13-16 Ekim 1999
 • 20 Primer enürezis nokturna tedavisinde ultrason. S Akkuş, A Koşar, S Savaş, M Keçelioğlu. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 16-21 Mayıs 1999, Antalya
 • 21 Osteopoikilozis: Report of a familial case. E Tunç, S Savaş. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. Sempozyumu. 27-30 Eylül 1998, Antalya
 • 22 Rosenbloom Syndrome: a case report. S Savaş, Y. Bardak, E Tunç, S Akkuş. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. Sempozyumu. 27-30 Eylül 1998, Antalya
 • 23 Kronik bel ağrısında depresyon ve anksiyetenin ağrı şiddeti ve fonksiyonel dizabilite üzerine etkisi. S Savaş, N Engin, S Akkuş, M Öztürk. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. Sempozyumu. 27-30 Eylül 1998, Antalya
 • 24 Primer kalça osteoartritli hastaların omurga ve femur kemik mineral yoğunluklarının DEXA yöntemi ile değerlendirilmesi. S Savaş, P Yalçın, Ö Küçük, E İbiş. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 15-18 Mayıs 1997, Ankara
 • 25 Osteoporozlu hastalarda ağrı özelliklerinin değerlendirilmesi. Yalçın P, Dinçer G, Yavuzer G, Savaş S, Gök H, Elhan A. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 15-18 Mayıs 1997, Ankara
 • 26 Postmenopozal osteoporoz tedavisinde kalsiyum, anabolizan steroidler ve vitamin D metabolitlrinin yeri. Savaş S, Yalçın P, Dinçer G, Yavuzer G, Kermalli A, Elhan A. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 15-18 Mayıs 1997, Ankara
 • 27 Romatoid artritli olgularda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi. II. International Congress of Nuclear Oncology& X. Annual Meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine. 1996, İstanbul.
 • 28 Predictive value of risk factors on bone mineral density for osteoporosis in postmenapausal women. Dinçer G, Yavuzer G, Savaş S, Yalçın P. 5. Türk-Alman Romatoloji Günleri. 9-12 Nisan 1996, Antalya
 • 29 The relationship between circulating immune complex and clinical and and laboratory findings in patients with rheumatoid arthritis. Ş Ataman, S Savaş, N Süldür, P Yalçın, H Öğüt, Ş Kahramanlar, S Ergin. 5. Türk-Alman Romatoloji Günleri. 9-12 Nisan 1996, Antalya
 • 30 Arthritis and Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis. S Savaş, A Küçükdeveci, Y Keskin, G Dinçer, T Arasıl, A Sertçelik. 5. Türk-Alman Romatoloji Günleri. 9-12 Nisan 1996, Antalya
 • 31 Romatoid artritli olgularda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi. E İbiş, NÖ Küçük, S Savaş, S Tuncer, C Yağmur, KM Kır, G Aras, G Erbay, A Akın. II. International Congress of Nuclear Oncology& X. Annual Meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine. 1996, İstanbul
 • 32 Siklosporin-A'ya bağlı olarak gelişen santral sinir sistemi toksisitesi. Ş Kutlay, S Savaş, P Yalçın, Ş Ataman, S Ergin. 1. Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri. 21-24 Kasım 1996, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 33 Romatoid Artritli Hastalarda bel ağrısının klinik ve radyolojik değerlendirimi. S Savaş, Ş Kutlay, S Fitöz, S Ergin, S Akyar. XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 27-31 Mayıs 1995, İstanbul
 • 34 Romatoid nodülosis: Romatoid Artritin nadir bir varyantı. S Savaş, C Ağırlar, P Yalçın, S Ergin. 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi.27-31 Mayıs 1995, İstanbul
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Stroke risk in patients with musculoskeletal pain: A multicenter Turkish trial. 9th World Stroke Congress, 22-25 October 2014, İstanbul, Turkey
 • 2 Assessment of clinical risk factors for osteoporosis in Turkish postmenopausal osteoporotic women: RISKFACT STUDY. 7th World Congress of International Society of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine.June 16-20, 2013, Beijing, China.
 • 3 Kutsal GY, Özdemir O, Karahan S, Akyol Y, Borman P, Doğan A, Eyigör S, Güzel R, Ortancıl Ö, Savaş S, Şenel K, Turhanoğlu AD, Yağcı İ. Musculoskeletal pain osteoporotic patients. A Multicenter Study. IOF WCO-ECCEO. Floransa, 2010.
 • 4 Savas S, Yener M, Yıldız S, Uslusoy G. Effectiveness of lumbar supports in the treatment of acute non-spesific low back pain. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009 İstanbul, Turkey.
 • 5 Soyupek F, Aktepe E, Savaş S, Aşkın A. The self-concept and quality of life of the children with cerebral palsy. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009 İstanbul, Turkey.
 • 6 Soyupek F, Savaş S, Soyupek S, Ergun O. The sexual dysfunction of the patients with spinal cord injury and the response of erectile dysfunction to phosphodiesterase type 5 inhibitors. 5th World Congress of the International Society of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009, İstanbul, Turkey.
 • 7 Soyupek F, Savas S, Soyupek S, Ergun O. The sexual dysfunction of the patients with spinal cord injury and the response of erectile dysfunction to phosphodiesterase type 5 inhibitors. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. İstanbul,2009.
 • 8 Basaran PÖ, Tur BS, Savaş S, Kutlay Ş. Evaluating the quality of life and depression levels in parents of children with cerebral palsy. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. İstanbul,2009.
 • 9 Changes in depression and anxiety levels in response to different type of treatment approaches im temporomandibular disorder patients with anterior disc placement with reduction. Karaduman Aİ, Çadır B, Nayır T, Eren İ, Savas S, Tüzüm Ş. 2th International Congress of Oral and MaxillofacialSurgery Society, 2008, Antalya, Türkiye
 • 10 Treatment outcome of physiotherapy, occlusal splint and antidepressant drug administration in patients with temporomandibular joint anterior disc displacement with reduction. Karaduman Aİ, Çadır B, Ömürbek N, Yeşildağ A, Eren İ, Savas S, Tüzüm Ş. 2th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society. May 16-20, 2008, Antalya, Türkiye
 • 11 Bone mineral density and biochemical markers of bone turnover in patients with fibromyalgia. S Akkuş, B Okudan, M Yener, A Cindaş, S Savaş, M Yıldız. Fifth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. 16-19 March 2005, Roma, Italy
 • 12 Diameter of the infrarenal abdominal aorta in children with cerebral palsy. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 2-29,2004.
 • 13 ANCA and anti-MPO antibodies in long-standing rheumatoid arthritis patients without extraarticulary involvement: Is there any correlation with disease activity? Anual European Congress of Rheumatology. EULAR 2003, Lisbon,18-21 June 2003.
 • 14 Comparison of three different nonsteroidal antiinflammatory drugs education methods. Savas S, Evcik E. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. 03-07 June,2000. Antalya,Turkey
 • 15 Use and side effect profile of three different non-HRT treatments used in osteoporotic women (a preliminary study). 2nd International Meeting on Social and Economic Aspects of Osteoporosis and Bone Diseases, S12, Liege, Belçika, 2000.
 • 16 Etiological Risk Factors in 160 Children with Cerebral Palsy. 11th. European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 66, Göteborg, İsveç, 1999.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Travmatik El Yaralanmalı Hastalarda Uyku Kalitesi Ve Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler. Dr. Zeynep Türen, 2019
 • 2 İş Kazasına Bağlı Travmatik El Yaralanmalarında İşe Geri Dönüş Süresini Etkileyen Faktörler, Dr. Aysel Enhoş, 2017
 • 3 Kronik nonspesifik bel ağrılı hastalarda ev egzersiz programının etkinliği ve uyumu etkileyen faktörler. Dr. Şadiye Sarataş, 2015
 • 4 Ispartalı yaşlıların düzenli egzersiz alışkanlığı ve buna etki eden faktörler. Dr. Ayşegül Tekdur, 2013.
 • 5 Subakut ve kronik bel ağrısında ekstansiyon kontrollü lomber korse ve elastik korsenin kısa dönem etkinliğinin ve hasta uyumunun değerlendirilmesi. Dr. Gökçen Ay Uslusoy, 2011.
 • 6 Düşük ve yüksek dozlarda uygulanan ultrason tedavisinin kompleks bölgesel ağrı sendromundaki etkinliğinin değerlendirilmesi. Dr. Ayhan Aşkın, 2010.
 • 7 El osteoartritinin postmenopozal kadınların el kuvveti, el fonksiyonları, ince el becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi. Dr. Feride Ekimler Süslü,2008
 • 8 Ev egzersiz programının parkinson hastalarındaki hastalık şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine kısa dönemdeki etkisi, Dr Elif Esen Özdemir
 • 9 Romatoid Artritli Hastalarda Neopterin düzeyleri ve klinik aktivite ile ilişkisi, Dr. Rukiye Tak, 2006
 • 10 Karpal Tünel Sendromunda ultrason, lokal kortikosteroid enjeksiyonu ve splint tedavilerinin kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması, Dr. Başak Öğüt, 2005
 • 11 Osteoporoz eğitiminin postmenopozal kadınların osteoporoz bilgisi, kalsiyum alımı ve egzersiz süreleri üzerine olan etkileri. Dr. Fügen Gencal, 2003
 • 12 Kronik Bel Ağrısında Ağrıya Etki Eden Psikososyal Faktörler . Dr. Nalan Engin, 1998.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastalarda düşük ve yüksek dozda uygulanan terapötik ultrason tedavisinin klinik iyileşme ve sempatik disfonksiyon üzerine etkisinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje kodu: 1618-TU-08, Proje yöneticisi.
 • 2 Üst ekstremite fleksör tendon onarımı yapılan hastaların rehabilitasyon sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje kodu: 1132-M-05, Proje Yöneticisi.
 • 3 Romatoid Artritte ve osteoartritte kan neopterin düzeylerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje kodu: 0993-TU-05. Proje yöneticisi.
 • 4 Isparta Bölgesindeki Endemik Florozisin Kas ve İskelet Sistemi Bulguları. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi. Proje kodu: 0087
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Osteoartrit Hastaları için Eklem Simülasyon Sisteminin GeliştirilmesiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknogirişim Sermayesi Desteği, 2015.Proje danışmanı
 • 2 İnkomplet spinal kord yaralanmalı hastalarda vücut ağırlık destekli koşu bandı egzersizinin kardiyovasküler ve pulmoner system üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje kodu: 1098-M-05, Proje yardımcısı.
 • 3 Total kalça artroplastisi ve diz artroplastisi sonrası parsiyel vücut ağırlığı koşu bandı eğitiminin fonksiyonel yürümeye etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje kodu: 1119-M-05, Proje yardımcısı.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 2017-2019 Yılları Arasında Bel Ağrısı Tedavisinde Neler Oldu? 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 17-21 Nisan 2019, Antalya
 • 2 Psödogut: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. 6.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 kasım 2018, Ankara.
 • 3 2015-2017 yılları arasında spondiloartritlerde neler oldu? 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 25-29 Nisan 2017, Antalya.
 • 4 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.
 • 5 Akut Romatizmal Ateş: Hala problem mi?. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014, Antalya.
 • 6 Fibromiyaljinin farmakolojik tedavisi. 4. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 8-12 Nisan 2014, İstanbul
 • 7 Alt ekstremite Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart 2013, Antalya.
 • 8 Osteoporoz Bilgilendirmesi.'Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmasının 77. Yıldönümü'toplantısı. 5 Aralık 2011, SDÜ, Isparta.
 • 9 Geriatrik Grupta Egzersiz Reçelenmesi. IV. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri, 26-26 Kasım 2010, Ankara
 • 10 Malabsorpsiyon ve Osteoporoz. Yaşlılarda Osteoporoz Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2009, Ankara.
 • 11 Lateral epikondilitte değerlendirme ve tedavi. 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Haziran 2009, İstanbul.
 • 12 Periartiküler kaynaklı ayak ve ayak bileği ağrıları. Geleneksel FTR Uludağ Sempozyumu, 12-15 Şubat 2009, Bursa
 • 13 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya;
 • 14 Psoriatik artritin tanı ve tedavisi, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2006, Antalya
 • 15 Hemiplejik hastanın değerlendirilmesi, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2005, Bodrum
 • 16 Skolyozun konservatif tedavisi, RASD, 2002, Mersin
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Effects of smartphone overuse on hand function, pinch strength and the median nerve. Muscle Nerve 2015;52(2):183-8. Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 2015.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2004-2008.
 • 2 Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002-2018
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Senatörlüğü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurul üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği (2006-2009)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Burs Komisyonu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bel ağrıları ve ayırıcı tanı
Bel ve alt ekstremite muayenesi pratik
Boyun ve üst ekstremite muayenesi pratik
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyona Giriş
Ortezler
Osteoartrit
Osteoporoz ve rehabilitasyonu
Tıp ve Sanat
Yardımcı yürüme cihazları
 
Bu İçeriği Paylaş!