KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Yusuf KEŞ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Grafik Tasarım Bölümü
Ana Bilim Dalı Grafik Tasarım Anasanat Dalı
Telefon 2462113567
E-Posta yusufkes@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.yusufkes.com
ORCID ID 0000-0002-8715-8809
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 157
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ 24.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ 19.01.2001
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ 02.11.2006
İLGİ ALANLARI
Grafik Tasarım, Ekslibris, İllüstrasyon, Tipografi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Aydoğan Sıla, KEŞ YUSUF, GÜNCEL HABERLERİN REKLAM KAMPANYALARINA YANSIMASI. Yıldız Journal of Art and Design, 6(2), , 130-152. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 2 KEŞ YUSUF, YILDIZ MÜNİRE, TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO. Yıldız Journal of Art and Design, 5(2), , 67-88. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 KEŞ YUSUF, BAŞER AKYÜREK ASENA, TEKNOLOJİ İLE BÜYÜYEN YENİ NESİL İÇİN İNTERAKTİF MÜZELER. Medeniyet Sanat, 4(2), , 95-110. (2018), (Diğer)
 • 4 YILDIZ MÜNİRE, KEŞ YUSUF, YİRMİBİRİNCİ YÜZYILIN FONT TASARIMLARINDA OKUNURLUK ÜZERINE ÇALIŞMALAR. Idil Journal of Art and Language, 6(38), , 62-85. Doi: 10.7816/idil-06-38-12, (2017), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 5 Akın Kamile, KEŞ YUSUF, TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ ÇADIR GELENEĞİNİN OSMANLI MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI. JIA JOURNAL (IJIIA) ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI VE KÜLTÜRLERARASI SANAT DERGİSİ, 2(2), , 113-128. (2017), (TR DİZİN)
 • 6 Akın Kamile, KEŞ YUSUF, 15. YY. AVRUPA VE OSMANLI EL YAZMA KİTAPLARINDA YAZI, SÜSLEME VE TASARIM ANLAYIŞI. Yıldız Journal of Art and Design, 4(2), , 104-127. (2017), (TR DİZİN)
 • 7 KEŞ YUSUF, BAŞER ASENA, MARKALARIN YENİ GÖSTERGESİ KOKU. Turkish Studies, 11(21), , 583-596. (2016), (EBSCO)
 • 8 KEŞ YUSUF, Form, Content and Aesthetics In Ex-Libris / Ekslibrislerde Biçim, İçerik ve Estetik. EXLİBRİST International Journal of Ex-libris, 3(5), , 112-121. (2016), (Diğer)
 • 9 KEŞ YUSUF, KARA MURAT, MOBİL OYUN GELİŞTİRME SÜRECİNDE ARAYÜZ TASARIMI. Yıldız Journal of Art and Design, 2(2), , 18-26. (2015), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 10 KEŞ Yusuf, Current Approaches In E Advertisement. International Journal of Business and Social Science, 2(21), , 124-137. (2011), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KEŞ YUSUF, DUMAN Ömer, SOSYAL MEDYANIN MARKALAŞMA SÜRECİNE ETKİSİ. ICUHTA INTERNATIONAL CONGRESS OF USAGE OF HIGH TECHNOLOGY IN ARTS (2018). (Özet bildiri)
 • 2 AYDOĞAN SILA, KEŞ YUSUF, Güncel Konuların Reklam Kampanyalarına Yansımaları. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOYUMU (2017). (Özet bildiri)
 • 3 KAMİLE AKIN, KEŞ YUSUF, MATRAKÇI NASUH UN MİNYATÜRLERİNİN HARİTA İLLÜSTRASYONLARI AÇISINDANİNCELENMESİ. İFAS ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU (2015). (Özet bildiri)
 • 4 ÇALIŞ ZEĞEREK ECE, KEŞ YUSUF, Sosyo/Kültürel Bilincin Oluşturulmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Grafik Tasarım. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • 5 KEŞ YUSUF, ERTUĞRUL AYGÜN, YEREL KÜLTÜRLERİN YAZI TASARIMINA ETKİLERİ. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (2015). (Özet bildiri)
 • 6 SARICA SEVTAP, KEŞ YUSUF, Kağıt Sanatı ve Yanılsama. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KEŞ YUSUF, Günel Hilal, Kinetik Tipografide Anlam Oluşturma Sürecinde Sosyal Göstergebilim Geçişlilik Sistemi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(60), , 765-786. Doi: 10.7816/ulakbilge-09-60-08, (2021), (EBSCO)
 • 2 KARA MURAT, KEŞ YUSUF, Bir Öğrenme Aracı Olarak Etkileşimli E-Kitap. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), , 189-209. (2016), (TR DİZİN)
 • 3 TİMUR SİBEL, KEŞ YUSUF, GRAFİK TASARIMDA ÜÇ BOYUT ALGISI. Idil Journal of Art and Language , 655-676. Doi: 10.7816/idil, (2016), (EBSCO)
 • 4 KEŞ YUSUF, Turgut Burcu Fikriye, KÜLTÜR VE SANATIN YANSIMASI PARA TASARIMI OSMANLI SON DÖNEM KAİMELERİ VE CUMHURİYETİN İLK EMİSYONLARI. Medeniyet Sanat, 1(2), , 31-47. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 5 KEŞ YUSUF, KURT SEDAT, KÜRESEL DÜZEYDE KÜLTÜREL BİR TANITIM VE MARKA ARACI OLARAK TURİZM LOGOLARI. MEDENİYET SANAT, 1(1), , 91-111. (2015), (Diğer)
 • 6 YILDIZ MÜNİRE, KEŞ YUSUF, GRAFİK TASARIMDA YENİ NESİL FONT TASARIMI. SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 8(16), , 331-349. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 7 KEŞ YUSUF, SARICA SEVTAP, Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme. Art-e Sanat Dergisi, 7(14), , 266-283. (2014), (TR DİZİN)
 • 8 KEŞ YUSUF, Gösterge Bilimsel Açıdan Bir Banner Reklamının İncelenmesi Türkcell Banner Reklam Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKULTESİ Sanat Yazıları 12, 1(12), , 41-58. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KEŞ YUSUF, AYDOĞAN SILA, KENT ESTETİĞİ BAĞLAMINDA GRAFİTİ VE SOKAK SANATI. 1. ULUSAL KENT ESTETİĞİ SEMPOZYUMU (2016). (Özet bildiri)
 • 2 KEŞ YUSUF, ÇALIŞ ZEĞEREK ECE, Yasanabilir Bir Kent icin Bilgilendirme Tasarımı. hacettepe üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi 11. ulusal sanat ve sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KEŞ YUSUF, BAŞER ASENA, GÖRSEL İLETİŞİM VE ANİMASYON(2016). Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 KEŞ YUSUF, KIVRAK MEHMET NURİ, GÖRSEL İLETİŞİM VE ANİMASYON(2016). Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 KEŞ YUSUF, CONTEMPORARY INTERNATIONAL EX LİBRİS ARTİSTS(2012). ARTUR MARIO DA MOTA MIRANDA, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 4 KEŞ YUSUF, ELEKTRONİK YAYINCILIK VE WEB TASARIM(2009). HİPERLİNK, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 KEŞ YUSUF, Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu armağanı ”Sanat Yazıları”(2001). KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Dijital Kültür ve Yeni Medya
Dijital Medya Tasarım II
Dijital Medya Tasarımı I
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Grafik Sanat Tarihi I
Grafik Sanat Tarihi II
Grafik Tasarım
Grafik Tasarım I
Grafik Tasarım II
İllüstrasyon
İnteraktif Multimedya
Seminer
Seminer-1
Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar
Tez
Tipografi
Tipografi I
Tipografi II
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık Alan Dersi-3
Uzmanlık Alan Dersi-4
Uzmanlık alan Dersi-5
Web Tasarımı
Yaratıcılık, Tasarım ve İnovasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!