KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Yusuf KEŞ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Grafik Tasarım Bölümü
Ana Bilim Dalı Grafik Tasarım Anasanat Dalı
Telefon 2462113567
E-Posta yusufkes@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.yusufkes.com
ORCID ID 0000-0002-8715-8809
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ 24.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ 19.01.2001
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ 02.11.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Grafik Tasarım, Ekslibris, İllüstrasyon, Tipografi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Elektronik Yayıncılık ve Web Tasarımı
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Contemporary International Ex-Libris Artists
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gösterge Bilimsel Açıdan Bir Banner Reklamının İncelenmesi " Türkcell Banner Reklam Örneği" Sanat Yazıları 12, Bahar 2005 (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları)
 • 2 El-Cezeri' nin "Otomata" Diger Adiyla "Kitab Fi Ma'rifat El- Hiyel El Hendesiye" deki Minyaturlerin Teknik Illüstrasyon Bakimindan Irdelenmesi - Prof. Dr. Zafer Bayburtluoglu Armagan "Sanat Yazilari" Kitabi, 2000
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KEŞ, Y. (2011). "Current Approaches In E-Advertisement". International Journal of Business and Social Science ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online) Vol.2 No.21; [Special Issue - November 2011]. USA
 • 2 KEŞ. Y. (2011). The Importance Of Social-Content Advertisement Campaigns In Establishing Environmental Conscıousness, "Us-China Education Review A & B" ISSN: 2161-623X; 2161-6248, David Publishing. USA.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "E-Yayınlarda Tasarım Sorunları" Meslek Yüksek Okulları'na Yönelik olarak düzenlenen "sanat" içerikli seminerler dizisi. Keçiborlu MYO Konferans Salonu, Keçiborlu, 09 Nisan 2008.
 • 2 "E-Yayinlarda Grafik Tasarim Sorunlari" ile ilgili Konferans Dumlupinar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 27 Nisan 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Mobil Uygulama Sürecinde Arayüz Tasarımı", İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Sempozyum Bildirisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ekim 2013
 • 2 "Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme", İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Sempozyum Bildirisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ekim 2013
 • 3 "Küresel Düzeyde Kültürel Bir Tanıtım ve Marka Aracı Olarak Turizm Amblem-Logoları", İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Sempozyum Bildirisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ekim 2013
 • 4 Keş, Y. "Social-Content Advertisement Campaigns in Establishing Environmental Consciousness" [Çevre Bilinci Oluşturulmasında Sosyal İçerikli Reklam Kampanyalarının Önemi] Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceedings II 20-24 Oct. 2010 Çanakkale TURKEY. Kongre bildiri kitapçığında tam metin basılmıştır (Uluslararası).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Görsel Iletisimde Illüstrasyonun Kullanim Alanlarina Kuramsal Bir Yaklasim" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim A.S.D 2000
 • Doktora Tezi
 • 1 "egrafik.net" Elektronik Dergi Tasarimi" Doktora (Sanatta Yeterlilik), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik A.S.D 2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Grafik Tasarımda Yeni Nesil Font Tasarımı Üzerine İnceleme; Deneysel Bir Font Tasarımı 15/07/2013 – 15/07/2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “GÖLLER BÖLGESİNDE ARAŞTIRARAK DOĞAYI TANIYORUZ” SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, 4000 TUBİTAK projesi, Sanat ve Tasarım Eğitmeni
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kırgız Ulusal Sanat Akademisi Grafik Bölümü "Ekslibris Çalıştayı" Bişkek KIRGIZISTAN 26-28 Nisan 2011
 • 2 "Türk Ekslibris Sanatı Üzerine" Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahar seminerleri kapsamında sunulmuştur. Bişkek KIRGIZISTAN 04 Nisan 2011 (Uluslararası).
 • 3 “E-reklamcılıkta güncel yaklaşımlar” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi güz seminerleri kapsamında sunulmuştur. Bişkek KIRGIZISTAN 13 Aralık 2010 (Uluslararası).
 • 4 K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası "Değişim Dönüşüm Bildirim" Sempozyumu, "e-magusa" e-kart tasarımı çalıştayı yürütücüsü 11-17 Nisan 2004
 • 5 11-17 Nisan 2004 K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası “Değişim Dönüşüm Bildirim” Sempozyumu, “Doğa-Yazı-Tasarımı çalıştayı / Nature-Writing-Design” Arş. Gör. Elif Varol Ergen, Arş. Gör. Yusuf Keş, Arş. Gör.Hatice Öz, Arş. Gör. Didem Alkaç.
 • 6 K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası “Değişim Dönüşüm Bildirim” Sempozyumu, “Doğu Akdeniz Mitolojisinden Hareketle İmge Tasarımı Çalıştayı/İmage Design Workshop Inspred By nature and the Mediterraean ” Arş. Gör. Didem Alkaç, Arş.Gör. Hatice Öz, Arş. Gör. Yusuf Keş,. Arş Gör. Elif Varol Ergen,11-17 Nisan 2004
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SDU GSF Grafik Böl. “Grafik Tasarımda Mizah, Karikatür ve Mizah Müzesi, Çevre Karikatürleri” Paneli 10 Mayıs 2013
 • 2 SDU GSF Grafik Böl. “ Grafik Tasarımda İllustrasyon ve Dijital İllüstrasyon” Paneli 8 Mayıs 2013
 • 3 Beja Politeknik Enstitüsü, Sanat eğitimi ve Multimedya İletişimi Bölümünde Kavramsal Tipografi Semineri ve Kavramsal Tipografi Uygulamalı Çalıştayı, Portekiz (24-26 Eylül 2013)
 • 4 Doğadan Tasarıma "Biomimetik" Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar seminerleri kapsamında sunulmuştur. Bişkek KIRGIZISTAN 18 Nisan 2012 (Uluslararası).
 • 5 Lapland Üniverstiesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde Exlibris Sanatı ve Türkiyedeki Exlibris Tasarımcıları Semineri ve Exlibris Uygulamalı Çalıştayı, Finlandiya (25-27 Eylül 2012)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Sanat Eğitimcileri Derneği (Ankara)
 • 2 Ankara Exlibris Derneği
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 Minsk Museum of Modern Fine Art Sergisi ve Katalog Basımı, Belarus, 2012
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARSI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
 • 2 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSF Grafik Bölümü Uluslararası Çağrılı Afiş Festivali Sergisi, 15-19 Nisan 2013-05-30
 • 3 33. FISAE Uluslararası Exlibiris Kongresi ve sergisi 24 Ağustos-30 Ekim 2010 İstanbul.
 • 4 The 4th UNITED DESIGNS Biannual International Design Exhibition, Los Angeles (4. Uluslararası tasarımcılar birliği tasarım sergisi Los Angeles) 2009
 • 5 5. Th Annual İnternational Typography Poster Competition & Exhibition "Esma-Ul Husna" Tahran 2009, 5. Uluslar Arası Tipografik Poster Yarışması Sergisi Tahran 2009
 • 6 Exposicion İnternacional de Disenos Exlibris COBAEZ XX. Aniversario, Colegio del Estado de Zacatas, Zac. Mexico. Enero Del 2008
 • 7 "VII. İnternational Graphic Competition for Exlibris Gliwice 2007 " October 2007. The Municipal Public Library Exhibition Hall. Gliwice, Poland.
 • 8 2. FİSAE Uluslararası Cgd Ekslibris Yarışması Sergisi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi-Ankara, 18-28 Ekim 2006
 • 9 The 5. Uluslararası Grafik Bianeli 2006 "Earth" (Yeryüzü), "Herşey Güzel Üçgen Yüzünden" Serigrafi Baskı Çalışması Francavilla-İtalya Ve Larapita- Ispanya'da Sergilendi. 2006
 • 10 2. Uluslararası CGD Ekslibris Yarışması Sergisi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi-Ankara, 18-28 Ekim 2006
 • 11 6. Uluslararası Gliwice Exlibris yarışması sergisi, Gliwice/Polonya Eylül 2005
 • 12 The Second United Designs Exhibition Biannual International Design Exhibition June 20 July 1, 2005 Main Gallery, Hanyang University (Birleşik Tasarımlar Sergisi)
 • 13 33. Uluslararası Kaligraflar Derneği Yarışması Sergisi,Tokyo-Japonya.(2005)
 • 14 20 th Anniversary İnternational Exhibition of Modern Exlibris In Malbork/Polonya(2005)
 • 15 15 th. İnternational Exlibris Competetion and Exhibition Sint Nikklas / Belçika (2005)
 • 16 4. Uluslararası Exlibris Bienal-Exlibris yarışma-sergisi “kelebek” Meksika (2004)
 • 17 FISAE 1. Uluslararası CGD (bilgisayarda tasarlanmış) exlibris yarışması sergisi Ankara 9-25 kasım 2004
 • 18 4 th. Triennal Exlibris Bratislava & International Competitive Exlibris Exhibition Bratislava-Slovakya 2004
 • 19 Ankara Exlibris Derneği & Hacettepe Üniversitesi Uluslar Arası Exlibris Yarışması–sergisi, Ankara, İstanbul (2003)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Kişisel Grafik Tasarım Ve Ekslibris Sergisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sergi Salonu, Çal Cengiz Aytmatov Kampüsü Bişkek- Kırgızistan 15-30 Mart 2011
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Grafik Ürünler Sergisi I (Kişisel) Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu Görükle-Bursa 7-21 Nisan 2004
 • 2 Grafik Ürünler Sergisi II (Kişisel) Adana Çimento Sanayi Sergi Salonu Seyhan-Adana 6-13 mayıs 2004
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Yarının Liderleri" Projesi Logosu
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu 28. Grafik Ürünler Sergisi, Kadir Has Üniversitesi, 4-17 Mayıs 2009
 • 2 GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu 27. Grafik Ürünler Sergisi 16-29 Haziran 2008 Osmanlı Bankası Müzesi, Karaköy İstanbul.
 • 3 GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu 26. Grafik Ürünler Sergisi 15-24 Haziran 2007 Garajstanbul Sergi Salonu, Beyoğlu İstanbul.
 • 4 GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu 25. Grafik Ürünler Sergisi Mayıs 2006
 • 5 GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu 24. Grafik Ürünler Sergisi Mayıs 2005
 • 6 “Avrupa Yolunda Türkiye” Konulu Afiş Yarışması Sergisi (Soroptimist Kulüpleri Konfederasyonu) Ak Merkez, İstanbul, 4 Haziran 2005.
 • 7 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Amblem Yarışması Sergisi, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı.(2005)
 • 8 GMK 23. Grafik Tasarım Ürünleri Sergisi 30 Ocak-15 Şubat İstanbul(2004)
 • 9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güveliği Afiş Yarışması-Sergi (Ulusal) Ankara 2002
 • 10 Simge Kağıtcılık Kağıt konulu stiker yarışması-sergisi (Ulusal), İstanbul 2002
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Türkiye'den Yansımalar Grafik Tasarım Sergisi TR 26/17, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu Cal - Bişkek - Kırgızistan, 5-17 Ocak 2012
 • 2 "Ankara Ex-libris Derneği Karma Exlibris Sergisi Finlandiya" 10 - 22 Nisan, 2007 STOA Cultural Centre of Eastern Helsinki, Finland
 • 3 "Ankara Ex-libris Derneği Karma Exlibris Sergisi Kanada" 1 Mart -14 Nisan 2007, SNAP Gallery, 10309-97 Street Edmonton, Alberta, Canada
 • 4 AED Het Geritsel Van de Bosphorus, Exlibris sergisi, Belçika 2003
 • 5 AED Beethoven Exlibris Sergisi, Uluslararası Beethoven Festivali, Bonn, Almanya 2002
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 SDU GSF 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, 11-15 Mart 2013
 • 2 SDU GSF 11. Ekim Geçidi Sergisi 08 Kasım 2012
 • 3 "SİMURG'' Hava, Su, Toprak, Ateş II Sergisi" Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Performans Bir Sergi Salonu, 2-12 Nisan 2009.
 • 4 SDÜ GSF Öğretim Elemanları "24 Kasım Öğretmenler Günü" adına Karma Sergi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve sergi salonu 24 Kasım 2009-4 Aralık 2009
 • 5 "8 MART Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergi" SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu 2009
 • 6 Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, “Yolculuk”, Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi, Ankara, 23 Aralık 2008-4 Ocak 2009.
 • 7 1. Kültür Sanat Günleri Kapsamında Öğretim elemanları Sergisi, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta, 28-30 Nisan 2008.
 • 8 "Sentez" Art-İst 16. İstanbul Sanat Fuarı H.Ü G.S.F Sergisi İstanbul, 28 Ekim - 5 Kasım 2006
 • 9 H.Ü G.S.F Grafik Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi Abdi İpekci Sergi Salonu / K.Ereğli - Zonguldak, 02-09 Haziran 2006
 • 10 “Kafdağı’nın Kaybolan Dilleri” Resim Heykel Grafik Sergisi, Adana Kafkas Kültür Derneği Adana, 21-31 Mayıs 2006
 • 11 I. Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, HÜ Sanat Galerisi Merkez Yerleşke Ankara, 2-12 Mayıs 2006
 • 12 “Barış”Terör Kurbanı Dünya Çocukları İçin Sanatçı Katılımı, Adana, 21-31 Mayıs 2005
 • 13 Hacettepe Güzel Sanatlar Derneği Sergisi HÜ Kültür Merkezi Sergi Salonu Sıhhiye Ankara 5-22 Nisan 2005
 • 14 HÜ GSF Grafik Bölümü Öğretim Elemanları sergisi, Alman Kültür Merkezi Ankara 2003
 • 15 HÜ GSF Grafik Bölümü Öğretim Elemanları sergisi, Çukurova üniversitesi Sergi Salonu, Adana 2003
 • 16 HÜ GSF Grafik Bölümü Öğretim Elemanları sergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 2003
 • 17 HÜ GSF Grafik Bölümü Öğretim Elemanları sergisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Resim iş- Eğitimi A.B.D Sergi salonu(2003)
 • 18 SDÜ Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Elemanları Karma Resim sergisi / Isparta 2001
 • 19 S.D.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Oditoryum- Isparta 1999
 • 20 Ozan-Orkun Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi (yaz boyu) -Antalya 1999
 • 21 Side Eğitim Kültür Vakfı Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi - Side 1998
 • 22 S.D.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi "24 Kasım Öğretmenler Günü" Öğretim Elemanları Sergisi 1998
 • 23 S.D.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi "Cumhuriyetin 75.Yılı Ve Atatürk'e Saygı" Sergisi - Isparta 1998
 • 24 S.D.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi-AKM -Ankara 1997
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 "İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Sempozyum Çağrılı Afiş Sergisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 24-26 Ekim 2013
 • 2 Uluslararası Çağrılı Afiş Sergisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Bölümü, 15-19 Nisan 2013
 • 3 Türk Dünyası Güzel Sanatlar Fakülteleri Ankara Toplantısı ve Çalıştayı, Türk Dünyası Sanatta Birlikte Karma Sergisi, 2011
 • 4 Altın Koza 9. Uluslararası 13 Kare Sanat Festivali kapsamında Karma Sergiye exlibris tasarımları ile katılım, Adana, 4-15 Aralık 2007.
 • 5 The 3th UNITED DESIGNS Biannual International Design Exhibition Jordan 2007 (3. Uluslararası Birleşik Tasarımlar Sergisi Ürdün 2007)
 • 6 The 3. Biennale İnternazionale Di Grafica 2004 “Aqua”, “Face and Fish” Serigrafi Baskı Çalışması Francavilla-Italya ve Larapita- Ispanya Sergileme.
 • 7 S.D.Ü Uluslararası Türk Dünyası Kültür Ve Sanat Sempozyumu Karma Resim Sergisi Isparta - Ankara 2000
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 “Gösterge Bilimsel Açıdan Bir Reklam Bannerının İncelenmesi “Türkcell Reklam Bannerı Örneği”, “İletişimde Yeni Mecralar, Mekanlar, İmgeler ve Söylemler”, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 27-28 Mart 2003. (NOT: 28 Mart 2003 tarihinde sözlü bildiri olarak sunulmuş fakat Bahçeşehir Üniversitesi bildiri kitabını yayınlamaktan vazgeçmiştir. Bu bildiri daha sonra hakemli bir dergide yayınlanmıştır.)
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Aksaray Üniversitesi Logosu (özel Ödül)
 • 2 Gümrük Müşavirleri Birliği Logo Yarışması Mansiyon (2006)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanlığı, 2012-
 • 2 Kırgısiztan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Grafik Bölüm Başkanlığı 2010-2012
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı Başkanlığı, 2012-
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Uluslararası 16. Bahar Şenlikleri Yürütme Komisyonu Üyeliği, 2013
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Ankara Exlibris Derneği Yönetim Kurulu Üyeli (Sayman)
 • 2 Ankara Exslibris Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Yazman)
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Desetekli Tasarım I (Lisans)
Bilgisayar Destekli Tasarım II (Lisans)
Bilgisayarlı Des. Tasarımı II (Lisans)
Bilgisayarlı Desen Tasarımı I (Lisans)
Bitirme Projesi (Lisans)
Desen I (Lisans)
E-Medya, Yeni İletişim Ortamları I (Yüksek Lisans)
Fotoğrafçılık (Lisans)
Fotoğrafçılık (seçmeli)
Grafik Tasarım I (Lisans)
Grafik Tasarım I (Yüksek Lisans)
Grafik Tasarım II (Yüksek lisans)
Grafik Tasarımda İllüstrasyon II (Yüksek lisans)
Portfolyo I (Lisans)
Portfolyo II (Lisans)
Renk Bilgisi I (Lisans)
Sanat Teknolojisi I (Yüksek Lisans)
Sanat Teknolojisi II (Yüksek lisans)
Seminer I (Yüksek lisans)
Seminer II (Yüksek lisans)
Temel Sanat Eğitimi I (Lisans)
Temel Sanat Eğitimi II (Lisans)
Tipografi I (Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!