KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Yusuf KEŞ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Grafik Tasarım Bölümü
Ana Bilim Dalı Grafik Tasarım Anasanat Dalı
Telefon 2462113567
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.yusufkes.com
ORCID ID 0000-0002-8715-8809
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 246
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 24.06.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM (YL) (TEZLİ) 19.01.2001
Sanatta Yeterlik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GRAFİK (SY) 02.11.2006
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
ANKARA EXLİBRİS DERNEGİ Üye Bilimsel Kuruluş 2003 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Grafik Tasarım, Ekslibris, İllüstrasyon, Tipografi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İLKAZ SİNAN, KEŞ YUSUF, 3 boyutlu görselleştirmede kullanılan kabartma tekniklerinin karşılaştırılması. Yıldız Journal of Art and Design, 10(2), , 87-94. Doi: 10.47481/yjad.1400754, (2023), (Diğer)
 • 2 Aydoğan Sıla, KEŞ YUSUF, GÜNCEL HABERLERİN REKLAM KAMPANYALARINA YANSIMASI. Yıldız Journal of Art and Design, 6(2), , 130-152. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 3 KEŞ YUSUF, YILDIZ MÜNİRE, TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO. Yıldız Journal of Art and Design, 5(2), , 67-88. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 KEŞ YUSUF, BAŞER AKYÜREK ASENA, TEKNOLOJİ İLE BÜYÜYEN YENİ NESİL İÇİN İNTERAKTİF MÜZELER. Medeniyet Sanat, 4(2), , 95-110. (2018), (Diğer)
 • 5 YILDIZ MÜNİRE, KEŞ YUSUF, YİRMİBİRİNCİ YÜZYILIN FONT TASARIMLARINDA OKUNURLUK ÜZERINE ÇALIŞMALAR. Idil Journal of Art and Language, 6(38), , 62-85. Doi: 10.7816/idil-06-38-12, (2017), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 6 Akın Kamile, KEŞ YUSUF, TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ ÇADIR GELENEĞİNİN OSMANLI MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI. JIA JOURNAL (IJIIA) ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI VE KÜLTÜRLERARASI SANAT DERGİSİ, 2(2), , 113-128. (2017), (TR DİZİN)
 • 7 Akın Kamile, KEŞ YUSUF, 15. YY. AVRUPA VE OSMANLI EL YAZMA KİTAPLARINDA YAZI, SÜSLEME VE TASARIM ANLAYIŞI. Yıldız Journal of Art and Design, 4(2), , 104-127. (2017), (TR DİZİN)
 • 8 KEŞ YUSUF, BAŞER ASENA, MARKALARIN YENİ GÖSTERGESİ KOKU. Turkish Studies, 11(21), , 583-596. (2016), (EBSCO)
 • 9 KEŞ YUSUF, Form, Content and Aesthetics In Ex-Libris / Ekslibrislerde Biçim, İçerik ve Estetik. EXLİBRİST International Journal of Ex-libris, 3(5), , 112-121. (2016), (Diğer)
 • 10 KEŞ YUSUF, KARA MURAT, MOBİL OYUN GELİŞTİRME SÜRECİNDE ARAYÜZ TASARIMI. Yıldız Journal of Art and Design, 2(2), , 18-26. (2015), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 11 KEŞ Yusuf, Current Approaches In E Advertisement. International Journal of Business and Social Science, 2(21), , 124-137. (2011), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BARKIN OSMAN OKTAY, KEŞ YUSUF, İKİ BOYUTLU HAREKETLİ POSTERLERDE TASARIM SÜRECİ (IN TWO-DIMENSIONAL MOVING POSTERS DESIGN PROCESS). “2nd International Media and Society Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 İNCE AZİZ, KEŞ YUSUF, Türk İslâm El Yazmalarının Modern Sanat / Tasarım Sayfa Düzeni Anlayışına Etkisi. Ahmet Yakupoğlu Anısına 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (2020). (Tam metin bildiri)
 • 3 KEŞ YUSUF, DUMAN Ömer, SOSYAL MEDYANIN MARKALAŞMA SÜRECİNE ETKİSİ. ICUHTA INTERNATIONAL CONGRESS OF USAGE OF HIGH TECHNOLOGY IN ARTS (2018). (Özet bildiri)
 • 4 AYDOĞAN SILA, KEŞ YUSUF, Güncel Konuların Reklam Kampanyalarına Yansımaları. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOYUMU (2017). (Özet bildiri)
 • 5 KAMİLE AKIN, KEŞ YUSUF, MATRAKÇI NASUH UN MİNYATÜRLERİNİN HARİTA İLLÜSTRASYONLARI AÇISINDANİNCELENMESİ. İFAS ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU (2015). (Özet bildiri)
 • 6 ÇALIŞ ZEĞEREK ECE, KEŞ YUSUF, Sosyo/Kültürel Bilincin Oluşturulmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Grafik Tasarım. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • 7 KEŞ YUSUF, ERTUĞRUL AYGÜN, YEREL KÜLTÜRLERİN YAZI TASARIMINA ETKİLERİ. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (2015). (Özet bildiri)
 • 8 SARICA SEVTAP, KEŞ YUSUF, Kağıt Sanatı ve Yanılsama. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILDIZ MÜNİRE, KEŞ YUSUF, ETKİLEŞİMLİ EKRAN UYGULAMALARINDA KAVRAMSAL TİPOGRAFİ TASARIMLARI. Art-E Sanat Dergisi, 15(30), , 1352-1376. Doi: 10.21602/sduarte.1209658, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 BAŞER AKYÜREK ASENA, KEŞ YUSUF, REKLAMCILIĞIN YENİ YÜZÜ; ETKİLEŞİMLİ AÇIKHAVA REKLAMLARI. Art-e Sanat Dergisi, 15(29), , 416-436. Doi: 10.21602/sduarte.1110160, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 KEŞ YUSUF, Günel Hilal, Kinetik Tipografide Anlam Oluşturma Sürecinde Sosyal Göstergebilim Geçişlilik Sistemi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(60), , 765-786. Doi: 10.7816/ulakbilge-09-60-08, (2021), (EBSCO)
 • 4 KARA MURAT, KEŞ YUSUF, Bir Öğrenme Aracı Olarak Etkileşimli E-Kitap. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), , 189-209. (2016), (TR DİZİN)
 • 5 TİMUR SİBEL, KEŞ YUSUF, GRAFİK TASARIMDA ÜÇ BOYUT ALGISI. Idil Journal of Art and Language , 655-676. Doi: 10.7816/idil, (2016), (EBSCO)
 • 6 KEŞ YUSUF, Turgut Burcu Fikriye, KÜLTÜR VE SANATIN YANSIMASI PARA TASARIMI OSMANLI SON DÖNEM KAİMELERİ VE CUMHURİYETİN İLK EMİSYONLARI. Medeniyet Sanat, 1(2), , 31-47. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 7 KEŞ YUSUF, KURT SEDAT, KÜRESEL DÜZEYDE KÜLTÜREL BİR TANITIM VE MARKA ARACI OLARAK TURİZM LOGOLARI. MEDENİYET SANAT, 1(1), , 91-111. (2015), (Diğer)
 • 8 YILDIZ MÜNİRE, KEŞ YUSUF, GRAFİK TASARIMDA YENİ NESİL FONT TASARIMI. SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 8(16), , 331-349. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 9 KEŞ YUSUF, SARICA SEVTAP, Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme. Art-e Sanat Dergisi, 7(14), , 266-283. (2014), (TR DİZİN)
 • 10 KEŞ YUSUF, Gösterge Bilimsel Açıdan Bir Banner Reklamının İncelenmesi Türkcell Banner Reklam Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKULTESİ Sanat Yazıları 12, 1(12), , 41-58. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KEŞ YUSUF, AYDOĞAN SILA, KENT ESTETİĞİ BAĞLAMINDA GRAFİTİ VE SOKAK SANATI. 1. ULUSAL KENT ESTETİĞİ SEMPOZYUMU (2016). (Özet bildiri)
 • 2 KEŞ YUSUF, ÇALIŞ ZEĞEREK ECE, Yasanabilir Bir Kent icin Bilgilendirme Tasarımı. hacettepe üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi 11. ulusal sanat ve sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KEŞ YUSUF, YILDIZ MÜNİRE, TİPOGRAFİ(2021). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 KEŞ YUSUF, BAŞER ASENA, GÖRSEL İLETİŞİM VE ANİMASYON(2016). Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 KEŞ YUSUF, KIVRAK MEHMET NURİ, GÖRSEL İLETİŞİM VE ANİMASYON(2016). Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 KEŞ YUSUF, CONTEMPORARY INTERNATIONAL EX LİBRİS ARTİSTS(2012). ARTUR MARIO DA MOTA MIRANDA, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 5 KEŞ YUSUF, ELEKTRONİK YAYINCILIK VE WEB TASARIM(2009). HİPERLİNK, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 KEŞ YUSUF, Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu armağanı ”Sanat Yazıları”(2001). KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Bölüm, (ULUSAL)
 • Sanatsal Faaliyet
 • 1 KEŞ Yusuf, 5th Emirates International Poster Festival (EIPF) “Design for Climate Change".. Exhibition Place: Cultural and Scientific Association (NADWA), Al Rasheed Road, Al Mamzar, Dubai, Sergi, 18.12.2023 - 31.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 KEŞ Yusuf, 1st Rodosto International Invitational Online Mixed Exhibition 2023. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, https://www.artsteps.com/view/653e419085911c0da2c09e46 Online Turkiye. , Sergi, 01.11.2023 - 15.11.2023 (ULUSLARARASI)
 • 3 KEŞ Yusuf, INTERNATIONAL INVITATIONAL ILLUSTRATION EXHIBITION “THE STORY OF WHEAT” 15. Ulusal Tarım Kongresi . Çanakkale belediyesi Galerisi, Sergi, 09.08.2023 - 09.09.2023 (ULUSLARARASI)
 • 4 KEŞ Yusuf, Bandırma Kuş Cenneti Festivali Uluslararası Poster Sergisi. Bandırma Belediyesi meydanı, , Sergi, 21.09.2023 - 29.09.2023 (ULUSLARARASI)
 • 5 KEŞ Yusuf, Uluslararası Jürili Karikatür ve Afiş Sergisi “Çocuklar Masumdur”. Sinop, www.sanalgaleritasarimgerze.sinop.edu.tr, Sergi, 28.12.2023 - 31.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 6 KEŞ Yusuf, 2022 KICD Winter International Invitational Exhibition 'K-Design Culture' . DDP Dongdaemun Design Plaza, Korean Institute of Cultural Product & Design, Seoul Korea. , Sergi, 14.01.2023 - 19.01.2023 (ULUSLARARASI)
 • 7 KEŞ Yusuf, International Fine and Printing Conference, “I IMAGINE... ” POSTER EXHIBITION . Grand Excelsior Hotel Al Barsha Dubai EMİRATES, Sergi, 02.02.2023 - 03.02.2023 (ULUSLARARASI)
 • 8 KEŞ Yusuf, The 2023 KICD Summer International Invitational Exhibition Theme: Design for Diversity, . Chung-Ang University Seoul Campus, Building 301, Art Center,, Sergi, 08.07.2023 - 14.07.2023 (ULUSLARARASI)
 • 9 KEŞ Yusuf, 55 TH MILAD ITB AHMAD DAHLAN, 1 JANUARY 1968-1 JANUARY 2023 CROSSING PATH, EMBODYING HOPE INVITATIONAL INTERNATIONAL EXHIBITION. INTTITUT TEKNOLOGI DAN BIS AHMAD DAHLAN JAKARTA, Kampus Ciputat: JL. Ir. H. Juanda No. 77 Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan 15419, Sergi, 30.01.2023 - 02.02.2023 (ULUSLARARASI)
 • 10 KEŞ Yusuf, 3 rd International Osaka Poster Fest 2023, Theme : FUTURE, . Venue : Osaka University of Arts Gallery, Sergi, 27.11.2023 - 01.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 11 KEŞ Yusuf, 2023 VIDAK Winter International Invitational Exhibition ““War and Peace, and Now: the Beginning of Peace Beyond Borders”. Dongdaemun Design Plaza (DDP) Museum – Design Pathway Seoul, Republic of Korea, , Sergi, 09.12.2023 - 15.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 12 KEŞ Yusuf, The International Poster Exhibition "Tareekh Jo Dar (History's door)". SABS University of Art, Ar. Nagori Gallery Jamshoro City Sindh, Sergi, 19.10.2023 - 29.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 13 KEŞ Yusuf, METATUT International Poster Design Exhibition “Space Journey 2023”. Metavers Exhibition, Kahire, Sergi, 20.07.2023 - 01.08.2023 (ULUSLARARASI)
 • 14 KEŞ Yusuf, 2023 SDGS Taiwan International Image Design Invitational Exhibition, "Sustainable Cities" . Outdoors of Lu Siyi Church, Tunghai University. Taichung City, Sergi, 22.04.2023 - 10.07.2023 (ULUSLARARASI)
 • 15 KEŞ Yusuf, 2nd International Poster Exhibition “The Message of Eid 2023”. Summarecon Mall Bekasi Jakarta, Indonesia, , Sergi, 27.03.2023 - 01.05.2023 (ULUSLARARASI)
 • 16 KEŞ Yusuf, 2023 Xinxin Local Youth Art Festival-International Poster Design Exhibition, . Exhibition place: HEFEI , Shanghai Zimo Team, Hefei Leijie Cultural Tourism Anhui Advertising Association, Hefei Gaoxin Group. , Sergi, 29.04.2023 - 05.05.2023 (ULUSLARARASI)
 • 17 KEŞ Yusuf, 2023 VIDAK Spring International Invitational Exhibition “Way of Design” . Korea Design Center, Dongdaemun Design Plaza, DDP, Museum, Séoul, Republic of Korea, Sergi, 08.03.2023 - 24.03.2023 (ULUSLARARASI)
 • 18 KEŞ Yusuf, International Project Perceptions III- Human and Exhibition. UITM Centre for Tourism and Recreation in Kielnarowa, , Sergi, 15.07.2023 - 22.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 19 KEŞ Yusuf, International Poster Design Exhibition-Imagine Peace. Kaohsiung Prefecture Wahei Concept Park Theme Park Suburban Exhibition, Sergi, 10.07.2022 - 14.07.2022 (ULUSLARARASI)
 • 20 KEŞ Yusuf, 4 th. Emirates International Poster Festival (EIPF), “UAE CENTENNIAL 2071. Be Part of the Future... Design Now!” . Cultural and Scientific Association (NADWA), Al Rasheed Road, Al Mamzar, Dubai, , Sergi, 26.12.2022 - 05.02.2023 (ULUSLARARASI)
 • 21 KEŞ Yusuf, 2022 "Hello Korea" (An nyeong), Korea! 2022 International Invitation Exhibition. Share Gallery Blue, Shout Korean, Sergi, 17.12.2022 - 21.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 22 KEŞ Yusuf, Dardanelles99 Uluslararası Davetli İllüstrasyon Sergisi. Karina Deniz Kültürü Merkezi, , Sergi, 15.11.2022 - 15.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 23 KEŞ Yusuf, 5. Uluslararası Ekslibris Yarışması-İstanbul 2022 Sergisi . İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. Vadistanbul 4A Blok, Sarıyer / İstanbul, Sergi, 15.11.2022 - 15.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 24 KEŞ Yusuf, 1. Gerze Sanat Çalıştayı . Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu. , Sergi, 26.05.2022 - 27.05.2022 (ULUSLARARASI)
 • 25 KEŞ Yusuf, “YENİ GÜN NEVRUZ” ULUSLARARASI DAVETLİ KARMA SERGİ, . KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, SKS SERGİ SALONU, , Sergi, 21.03.2022 - 28.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 26 KEŞ Yusuf, 2. Uluslararası Davetli Kapıdağ Görsel Sanatlar Sergisi. Erdek Belediyesi Meydan, Sergi, 08.06.2022 - 12.06.2022 (ULUSLARARASI)
 • 27 KEŞ Yusuf, 2022 2021 Winter International Symposium Invitation Exhibition. Daegu Kungbuk institute of Design Promotion, Korea , Sergi, 15.01.2022 - 22.01.2022 (ULUSLARARASI)
 • 28 KEŞ Yusuf, 2022 Non-Latin Script Theme Poster Exhibition. . Student Lounge, MMTC Building, Yogyakarta / Indonesia, Sergi, 17.05.2022 - 22.05.2022 (ULUSLARARASI)
 • 29 KEŞ Yusuf, 2022 VIDAK International Winter Invitational Exhibition & Conference : D-space(Design Space) . Dongdaemun Design Plaza (DDP), Museum - Design Pathway ,Seoul / Korea , Sergi, 03.12.2022 - 11.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 30 KEŞ Yusuf, 2022 ZODİAC TİGER Chine University Zodiac Design Competition and Exhibition . Summearecon Mall Serpong Jakarta Endonezya, Sergi, 20.01.2022 - 06.02.2022 (ULUSLARARASI)
 • 31 KEŞ Yusuf, 2 Th. OSAKA POSTER FEST 2021, Virtual Poster Exhibition, Theme; “ Face”. The Osaka University of Arts Design Department Hyper Project, Sergi, 22.10.2022 - 18.11.2022 (ULUSLARARASI)
 • 32 KEŞ Yusuf, Perceptions II – Plants International illustration exhibition. University of Information Technology and Management Rzeszow UITM Campus, Kielnarowa, Poland., Sergi, 09.05.2022 - 25.05.2022 (ULUSLARARASI)
 • 33 KEŞ Yusuf, VIDAK 2022 BOM : International Invitation Exhibition. Gachon University's Global Campus Vision Tower Seul / South Korea, Sergi, 16.05.2022 - 24.05.2022 (ULUSLARARASI)
 • 34 KEŞ Yusuf, SILK CULTURE POSTER DESIGN EXHIBITION . Shen Ligao Agricultural Life Park - Hundred Acres Mulberry Garden, Tongxiang City , Sergi, 01.10.2022 - 15.10.2022 (ULUSLARARASI)
 • 35 KEŞ Yusuf, KICD Summer International Conference & International Invitational Poster Exhibition, Theme; Design for Peace. Kyung Hee University, Art Design Gallery, South Korea, Sergi, 20.08.2022 - 26.08.2022 (ULUSLARARASI)
 • 36 KEŞ Yusuf, 3 th. Emirates International Poster Festival (EIPF), 2021. Cultural and Scientific Association (NADWA), Mamzar Beach road Duabi, Emirates., Sergi, 08.11.2021 - 11.11.2021 (ULUSLARARASI)
 • 37 KEŞ Yusuf, INFORMATION LETTER EDUCATIONAL EXHIBITION PROJECT «WE are the force of gravity». Art Donbass Art Museum in Donetsk, Sergi, 10.02.2020 - 10.03.2020 (ULUSLARARASI)
 • 38 KEŞ Yusuf, VIDAK 2020 INNOVATION : International Invitation Exhibition. Conseil Gallery, Seoul /Kore (güney), Sergi, 12.02.2020 - 24.02.2020 (ULUSLARARASI)
 • 39 KEŞ Yusuf, 2020 KICD International Invitational Exhibition New Normal ERA. Location_ Cyber Exhibition Hall at KICD South Korea , Sergi, 22.08.2020 - 21.09.2020 (ULUSLARARASI)
 • 40 KEŞ Yusuf, Theme: Hope, 2. Emirates International Poster Festival (EIPF), Exhibition. Cyber Exhibition Hall at NADWA, Dubai, Emirates , Sergi, 09.11.2020 - 10.12.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Arayüz Tasarımı
Deneysel Tipografi
Dijital İllüstrasyon
Dijital Kültür ve Yeni Medya
Dijital Medya Tasarım II
Dijital Medya Tasarımı I
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
E-Medya Yazılım I
Grafik Sanat Tarihi I
Grafik Sanat Tarihi II
Grafik Tasarım
Grafik Tasarım I
Grafik Tasarım II
Grafik Tasarım Teknolojilerinde Yenilikler
İllüstrasyon
İnteraktif Multimedya
İnteraktif Multimedya Tasarımı
Seminer
Seminer Dersi
Seminer-1
Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar
Tasarımda Deneysel Uygulamalar
Tasarımda Özgünlük ve İnovasyon
Tez
Tipografi
Tipografi I
Tipografi II
Uzmanlık Alan Dersi 1
Uzmanlık Alan Dersi 2
Uzmanlık Alan Dersi 3
Uzmanlık Alan Dersi 4
Uzmanlık Alan Dersi 5
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık Alan Dersi-3
Uzmanlık Alan Dersi-4
Uzmanlık alan Dersi-5
Web Tasarımı
Yaratıcılık, Tasarım ve İnovasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!