KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı Resim Anasanat Dalı
Telefon 2462113562
E-Posta mehmetozkartal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9079-3977
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ 12.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 20.10.2000
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ 25.05.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Resim, Resim-iş Eğitimi, Türk Sanatı, Türk Mitolojisi, Türk Destanları
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 2000- PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİNDE (RESİM) TASARIM ÖĞELERİ VE İLKELERİNDE RİTM KONUSUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
 • Doktora Tezi
 • 1 2009- İLKÖĞRETİM SANAT ETKİNLİKLERİ DERSİNDE DEDE KORKUT DESTANI’NIN MİLLİ DEĞERLERİN KAZANILMASINA ETKİSİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 2016- Kamla-Raj 2016 - Anthropologist, 24(2): 598-610 (2016)/ Anthropological Attitudes and Views of the Teachers Towards Lifelong Learning
 • 2 2016- Curriculum Studies in Higher Education: Proceeding Book "Vocational College Students’ Evaluation of Comments and Thoughts on the Applied Learning" s:203
 • 3 2016- Kamla-Raj 2016 - Anthropologist, 24(3): 778-787 (2016) "Pre-service Teachers’ Self-efficacy Beliefs in the Context of Teacher Education Program"
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 2019- Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtlar Romanındaki Türk Kadın Kahramanların Tasviri
 • 2 2019- TÜRK GRAFİK SANATLARINA GELENEKSEL TÜRK SANATLARININ ETKİSİ
 • 3 2019- POPÜLER KÜLTÜR TÜKETİMİ VE BASILI POPÜLER KÜLTÜR TÜKETİM NESNELERİNİN SANAT NESNESİ OLARAK KULLANIMI
 • 4 2019- OSMANLI TOPLUMUNDA EĞLENCE KÜLTÜRÜ
 • 5 2019- Grafİk Tasarımın Kurumsal Kİmlİğe Yansıması: Karadeniz Teknİk Ünİversİtesİ Örneğİ
 • 6 2018- Selçuklu Dönemi çini Mozaik Bezemelerinin Seramik formlar Üzerine Aktarımı (Eşrefoğlu Seyfettin Bey Külliyesi)
 • 7 2017- Anadolu Selçuklu Devleti Mimarisinde Kullanılan Bitkisel ve Geometrik Motiflerin (Hayat Ağacı veYıldız Motifi )Halıya Yansıması
 • 8 2017- Kadına Şiddete Yönelik Afişlerin Gösterge Bilimsel Analizi
 • 9 2015- OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA NAKKAŞ LEVNİ’NİN SARAY VE HALK TİPLEMELERİ
 • 10 2014- Görsel sanatlarda Anlatım Biçimi Olarak Kolaj Tekniği ve Yunan Mitolojisinden Öykünmeler: Musalar
 • 11 2014- Siyah ve Kırmızı Figürlü Seramik Eserlerde (M.Ö. 6-4.yy) Tiyatro Sahnelerinin Resimsel Etkisinin Seramik Yüzeylere Aktarımı ve Hareket Duygusu
 • 12 2012- Serigrafi Baskı Yöntemi Kullanılmış Yüzeylerde Sagar Pişirim Tekniğinin Uygulanabilirliği ve Raku Pişirimi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 2020- Meteforlar ve Sembolizm Bağlamında İslam Felsefesinin Türk Sanatlarına Yansıması
 • 2 2018- Nakkaş Levni ve Vanmour Portrelerinin Renk ve Kompozisyon Anlayışı Bakımından Karşılaştırılması
 • 3 2016- Türklerde Ölüm Anlayışının Çağdaş Türk Resminde Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2018- "EŞREFOĞLU SEYFETTİN SÜLEYMAN BEY KÜLLİYESİ ÇİNİ MOZAİK BEZEMELERİNİN SERAMİK FORMLAR ÜZERİNE AKTARIMI" ASOSS- Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 27-48 / BAP Projesi, PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
 • 2 2012- "Serigrafi Baskı Yöntemi Kullanılmış Yüzeylerde Sagar Pişirim Tekniğinin Uygulanabilirliği ve raku Pişirimi"- AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2015, Cilt 8, Sayı 15 /BAP projesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2011- Gölcük Sosyoloji Kampı (TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir) - EĞİTMEN
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 2018- Akdeniz Üniv. Güzel san. Fak. III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. "Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi" 1. OTURUM Z12 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL / Öğr. Gör. Züleyha ZOR 24-25 Nisan 2018 /Antalya
 • 2 2018- Akdeniz Üniv. Güzel san. Fak. III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. "Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi" 1. OTURUM / KIRMIZI SALON- OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL / Dr. Öğr. Ü. Harun DİLER- 24-25 Nisan 2018 /Antalya
 • 3 2016- VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, 17. OTURUM (17. SESSION)-A Salonu (A Hall) Oturum Başkanları (Session Moderators): Prof. Dr. Günay ATALAYER-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mehmet ÖZKARTAL, 13 Mayıs 2015, KONYA
 • 4 2012- Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 6.Oturum Başkanlığı, 1-3 Ekim 2012- Sinop, TÜRKİYE
 • 5 2012- Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 7.Oturum Başkanlığı, 1-3 Ekim 2012- Sinop, TÜRKİYE
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2007- 3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu “Sanat Eğitimi ve Şiddet” konulu Organizasyonun Sergi Düzenleme Kurulu- Ankara, (19-21 Kasım 2007)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 2014- Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi "Türk Mitolojisinde Yaratılış ve Motifler" konulu söyleşi
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://websitem.gazi.edu.tr/ozkartal
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 2019- KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin himayelerinde “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” 21-25 Aralık 2019, Yakın Doğu Üniversitesi, LEFKOŞA, KIBRIS- Eserin Bulunduğu Yer: Türk Milli Tarih Müzesi Koleksiyonu
 • 2 2016- Uluslararası "613 HOCALI ŞEHİDİNİN ANISINA" performans- Sergi, 26 Şubat 2016, Gazi Üniv. Gazi Eğt. Fak. Resim-İşEğt. Sergi Salonu, ANKARA, Eserin Bulunduğu Yer: Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 2020- "MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK" TEMALI ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SANAL SERGİ ", ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, Sanat Galerisi 15-30 Temmuz 2020
 • 2 2019- Selçuk Üniversitesi, 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi “Uluslararası Jürili-Davetli Plastik Sanatlarda Sosyal ve Kültürel Miras Sergisi” 07-17 Kasım 2019, KONYA
 • 3 2019- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası “Sosyal ve Beşeri Bilimler Temalı Karaman Sempozyumu” Jürili Çağrılı Uluslararası Karma Resim Sergisi, 20-22 Haziran 2019- KARAMAN
 • 4 2018- Akdeniz Üniv. Güzel san. Fak. III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. "Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi" 24-25 Nisan 2018 /Antalya
 • 5 2018- AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ “ULUSLARARASI 68 SANATÇI 68 ESER” DAVETLİ KARMA SERGİ -16-20 Nisan 2018 / AKSARAY
 • 6 2017- SDÜ. GSF. 2. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi, Isparta "22-31 Mayıs 2017"
 • 7 2016- ULUSLARARASI KARMA SERGİ, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-18 Mart 2016 “Empathy” International Group Exhibition, 2016, March 8-18
 • 8 2016- Uluslararası “Nevruzda Renkler” Jürili ve Davetli” 21-28 Mart 2016, Eti Arkeoloji Müzesi, Eskişehir
 • 9 2016- SDÜ TESAUM, I. ULUSLARARASI JÜRİLİ 19 MAYIS Karma Sergi, 19-26 Mayıs 2016 /ISPARTA
 • 10 2016- V. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES, 13-16 April 2016-Komrat/MOLDOVA
 • 11 2016- "1. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi” 19-26 Mayıs 2016, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, ISPARTA
 • 12 2015- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu ‘International Fine Arts Symposium’(IFAS) KONYA/ 12-13/11/2015
 • 13 2011- Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Resim Sergisi G.Ü. Resim ve Heykel Müzesi - Ankara, (18 Mart- 1 Nisan 2011)
 • 14 2010- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle ”Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi Üniversitesi” konulu konferans, sinevizyon gösterisi ve sergiden oluşan etkinlik (21 Aralık 2010) Yakın Doğu Üniversitesi-Lefkoşa / KIBRIS
 • 15 2009- Uluslararası “Türk Dünyasında Savaşın İzleri” Karma Resim Sergisi- Ankara, (27 Nisan 2009)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 2018- Kişisel Resim Sergisi, Orkun&Ozan sanat Galerisi Antalya / 01 Mart2018-31 Mart 2018
 • 2 2017- Kişisel Resim Sergisi- 21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Kapsamında Antalya "25-27 Ekim 2017"
 • 3 2012, Resim Sergisi,Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi/ Çorum, (7-8-9 Mayıs 2012)
 • 4 2012, Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, "Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri Giriş Sınavlarındaki Sorunlar, Çözüm Yöntemleri ve Uygulamalı Gösterim Çalıştayı" / Çorum, (8 Mayıs 2012)
 • 5 2012- “Güç ve Değer” Kitabı Kapak Tasarımı
 • 6 2011- İNCİ-DENT Sağlık Merkezi 2. Kişisel Resim Sergisi/ Isparta, (05-25 Mart 2011)
 • 7 2007- DOSEM (Doğru Sanat Eğitim Merkezi) Kişisel Resim Sergisi / Ankara, (13-27 Kasım 2007)
 • 8 2002- “Polivizyon Dergisi” Kapak Tasarımı
 • 9 1999- “Su Ürünleri İşleme Teknoljisi” Kitabı Kapak Tasarımı
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 2016- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Kapak Tasarımı (Kış-Yaz-Bahar)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2020- “24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ” Jurili - Çağrılı Ulusal Çevrimiçi Resim Sergisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 24.10.2020, KARAMAN
 • 2 2019- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Çanakkale Şehitlerine Anma Programı Jürili Ulusal Resim Sergisi”, 12-20 Mart 2019 / KARAMAN
 • 3 2018- "18 MART ÇANAKKALE ve TÜM ŞEHİTLERİMİZ ANISINA DAVETLİ JÜRİLİ KARMA SERGİ"- TESAUM/Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu- 19-25 Mart 2018
 • 4 2015- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “100. YILINDA ÇANAKKALE RUHU” 253 SANATÇI 253 ESER JÜRİLİ KARMA SERGİ, Olbia Sanat Galerisi, 18-27 Mart 2015- ANTALYA
 • 5 2008- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü I.Ulusal “Esere ve Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması”-(SERGİLEME)- Ankara, (28 Mayıs- 6 Haziran 2008)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2020- "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Çevrimiçi Karma Sergi" 22.12. 2020 gef.gazi.edu.tr
 • 2 2017- T.B.M.M. Türkiye/İran Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı-GESAM "Uluslararsı İran-GESAM Türk Sanatçıları Sergisi", TEBRİZ-İRAN "24-27 Mayıs 2017"
 • 3 2016- Uluslararası GESAM üyeleri ARNAVUTLUK sergisi, 18-21 Ekim 2016, Tiran ARNAVUTLUK
 • 4 2012- Qazvin Day Festival "7th. International Art and Craft and Commerce Exhibit" September 2012 - Embassy of the Islamic Republic of Iran
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2020- "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi", SDÜ. GSF. GSE. TESAM İl Kültür Md. Sergi Salonu, ISPARTA
 • 2 2020- "Selçuklu" Temalı Online Resim Sergisi", KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, selcuklupayitahtıkonya.com, 26.06.2020
 • 3 2020- “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Ulusal Davetli Plastik Sanatlar Sanal Sergisi” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 19.05.2020, ahbvsanat.hacibayaram.edu.tr
 • 4 2020- "Milli Mücadelenin 101.Yılı Anısına Akademisyen Sanatçılar Sanal Sergisi" Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 19.05.2020, www.gaziresimsanalsergi. gazi.edu.tr
 • 5 2020- Karabağ'da Talan Varş Hocalı'da Soykırım, Ankara Garı 1. Peron, 26.02/04.03.2020,
 • 6 2019- 19 Mayıs'ın 100. Yılı Anısına Karma Sergi, SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, 20.05.2019
 • 7 2019- "Karabağ’da Talan Var, Hocalı ’da Soykırım” Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, 26 Şubat 2019
 • 8 2019- “18 Ekim Geçidi Sergisi” - 5-13 Aralık 2019- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, ISPARTA
 • 9 2018 - "29 EKİM DAVETLİ KARMA SERGİSİ"SDÜ TESAUM Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu/ 30 Ekim-5 Kasım 2018 ISPARTA
 • 10 2018- "GAZİ’NİN İZİNDE 25 YIL PLASTİK SANATLAR SERGİSİ" Gazi Üniversitesi GEF. Resim Bölümü Malik Aksel Sergi Salonu 26.11.2018 Ankara
 • 11 2017- 613 Hocalı Şehidinin Anısına Karma Resim Sergisi, Estergon Türk Kültür Merkezi Keçiören-ANKARA "24 Şubat - 5 Mart 2017
 • 12 2017- Cafer Sadık Abalıoğlu eğitim ve Sanat Merkezi, Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi segi Salonu, DENİZLİ "10-24 Şubat 2017"
 • 13 2017- Cafer Sadık Abalıoğlu eğitim ve Sanat Merkezi, Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi segi Salonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi DENİZLİ "8-17 Mart 2017"
 • 14 2017- SDÜ. GSF. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Isparta "8-10 Mart 2017"
 • 15 2017- SDÜ. Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, "Cumhuriyet: Davetli Karma Sergi" Isparta, "29 Ekim- 23 Kasım 2017"
 • 16 2017- Gazinin İzinde 24 Yıl Plastik sanatlar Sergisi, Ege Üniv. Güzel san. Eğt. Böl. Galerisi, İZMİR "27 Ekim- 10 Kasım2017"
 • 17 2017- SDÜ. GSF. 16. Ekim Geçidi Sergisi "23 Kasım 2017"
 • 18 2017- Gazi'nin Sanatçı Akademisyenleri Karma Sergisi, Çağdaş sanatlar Merkezi, ANKARA "24 Kasım- 03 Aralık 2017"
 • 19 2017- "15 Temmuz ve Demokrasi Sergisi" Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Sergi Salonu 14-28 Temmuz 2017
 • 20 2017- 24 kasım 2017 Öğretmenler günü "Gazinin Sanatçı Akademisyenleri Karma Sergisi" Gazi Eğt. Fak. /Ankara
 • 21 2016- Bahara Merhaba, KEPEZ BELEDİYESİ, Karma Sergisi, 1-17 Nisan 2016 Kepez Bld. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi / ANTALYA
 • 22 2016- Cumhuriyetin Kuruluşunun 93. Yılında "15. Ekim Geçidi Sergisi"
 • 23 2016- Isparta ve Değerleri Temalı "ISPARTA SANAT SERGİSİ" Isparta Valiliği İl Kült. Turizm Müd.
 • 24 2015- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim elemanları Sergisi- 9 Mart 2015
 • 25 2015- SDÜ. Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi "19 Mayıs Karma Sergisi" 20-27 Mayıs 2015
 • 26 2015- XII. Adli Bilimler Kongresi Resim Sergisi (4-6 Haziran 2015) SDÜ. AKM. Sergi Salonu Isparta
 • 27 2014- Dünya Kadınlar Günü Anısına GSF Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu-ISPARTA(11.Mart.2014)
 • 28 2014- Ulusal Egemenlik Karma Sergisi, Isparta Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğü/ ISPARTA (24-30 Nisan 2014)
 • 29 2014- SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi SDÜ. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi ISPARTA (29 Mayıs 2014)
 • 30 2014- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 13. Ekim Geçidi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, ISPARTA (31 Ekim 2014)
 • 31 2013- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ. Tıp Fakültesi Arş. Uyg. Merkezi Hast. Sergi Salonu-(11.Mart.2013)
 • 32 2013- Gazi üniversitesi Malik Aksel Sanat Galerisi "Öğretim Elemanları Resim ve Fotoğraf Sergisi" (12-19.04.2013) - ANKARA
 • 33 2013- 11. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi "Cumhuriyetin 90. Yılında 90 Sanatçı 90 Eser" Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, 8-14 Kasım 2013- ANTALYA
 • 34 2011- Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 71. yılı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Öğretim Elemanları Sergisi Gönen/Isparta (18. Nisan. 2011)
 • 35 2011- Cumhuriyetin 88. yılı karma resim ve heykel sergisi Şarkikaraağaç/Isparta (29 Ekim 2011)
 • 36 2011- Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında “Keçenin Dünü Bugünü” ve “Karma Sergi” (16 Kasım 2011)
 • 37 2010- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi “Kadınlar Günü” Konulu Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi-Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi (A Salonu) / Isparta
 • 38 2009- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi “24 Kasım Öğretmenle Günü” Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu- Burdur
 • 39 2009- Karma Sergi, Acity Sanat Galerisi- Ankara (27 Mart- 21 Nisan 2009)
 • 40 2009- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Karma Sergi- Ankara (02-06 Mart 2009)
 • 41 2008- 8 Mart 2008 “Dünya Kadınlar Günü” Karma Resim Sergisi / Ankara
 • 42 2008- Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Karma Sergisi / Ankara (25 Şubat 2008
 • 43 2006- Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi ABD. Öğretim Elemanları Sergisi / Kütahya (02 Mayıs 2006)
 • 44 2006- GÖRSED 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi / Kayseri
 • 45 2002- Süleyman Demirel Üniversitesi açılışı onuruna Resim Sergisi, Oditoryum-Isparta
 • 46 2001- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Denizli
 • 47 2001- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Oditoryum- Isparta
 • 48 1999- Ozan-Orkun Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi (Yaz boyu)- Antalya
 • 49 1999- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Oditoryum- Isparta 1987.Ozan Sanat Galerisi, Eskişehir
 • 50 1998- “Cumhuriyetimizin 75.Yılı ve Öğretmene Saygı” SDÜ GSF Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 51 1998- “Cumhuriyetimizin 75.Yılı ve Atatürk'e Saygı” SDÜ GSF Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta
 • 52 1998- Side Eğitim Kültür Vakfı Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi- Side
 • 53 1997- SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, AKM- Ankara
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 2020- "Nevruz Karma Sergi" KARAMANOĞLU MEHBETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, Davetli Uluslararası Katılımlı, 21-28 Mart 2020
 • 2 2020- “ENGELSİZ SANAT” Uluslararası Erişilebilir Karma Sergi, Aksaray Üniversitesi GETSAM, 03.12.2020
 • 3 2019- I. ULUSLARARASI KARMA SERGİ; NİSA” DAVETLİ KARMA SERGİ, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 08-11 MART 2019
 • 4 2018- InGlobe Congress Platform "Innovation and Global Issues in Social Sciences III" Uluslararası Karma Sergi- 26-29 Nisan 2018 PATARA / ANTALYA
 • 5 2018- Isparta Belediyesi "Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali" 11-15 mayıs 2018/ Isparta
 • 6 2017- 1. Adana Büyükşehir Belediyesi Uluslarası Türk Dünyası Çalıştayı ve Karma Sergisi "12-19 Ocak 2017"
 • 7 2016- “VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, 12-13-14 Mayıs 2016-Konya
 • 8 2016- "CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU"- "International Symposium on Arts Education in Higher Education in the Light of Republic"- 2 3 - 2 4 - 2 5 K a s ı m / N o v e m b e r 2 0 1 6 -Ankara
 • 9 2015- Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi 15-17 Ekim 2015 "İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" Malatya
 • 10 2015- Uluslararası Türkiye İran Kültür Sanat Etkinlikleri, Çağdaş Sanatlar Galerisi/ Ankara (16-20 Haziran 2015)
 • 11 2014- Uluslararası Antalya Sanat Festivali Karma Sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi/ ANTALYA (25 Nisan-25 Mayıs 2014)
 • 12 2014- SDÜ 2. Uluslararası Davraz Kongresi SDÜ. GSF. Öğretim Elemanları Sergisi (29.05.2014)
 • 13 2014- "Melita'dan Battalgazi'ye, Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri" VI. Uluslararası Kervansaray Buluşması Sergisi, Battalgazi-MALATYA (27 Eylül - 5 Ekim 2014)
 • 14 2012- I Uluslararası Talas ve Kapadokya Atçılık Sempozyumu Karma Sergisi (18-21/05/2012)
 • 15 2007- Uluslararası Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Kültür Sanat ve Eğitim Etkinlikleri Sanat Şenliği Karma Sergi / Kayseri (23-28 Ocak 2007)
 • 16 2002- Isparta III. Uluslararası Gül, Halı, Kültür, Turizm Festivali Karma Resim Sergisi (31 Mayıs-02 Haziran 2002)
 • 17 2000- SDÜ. Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Karma Resim Sergisi- Isparta
 • 18 2000- SDÜ. Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Karma Resim Sergisi- Ankara
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 2007- 3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi / Ankara (19-21 Kasım 2007)
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 2020- TRT RADYO Yayın- 16 Kasım 2020
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 2018- Isparta Belediyesi Karikatür Yarışması jüri Üyeliği, Isparta21-28 Şubat 2018
 • 2 2003- Isparta IV. Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali Kapsamında Düzenlenen “Eski Evleri, Sokakları, Kapıları ile Isparta” konulu I. Ulusal Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Isparta
 • 3 2003- “I. Davraz Kar Festivali, Kardan Heykel Yarışması” Seçici Kurul Üyeliği, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 2018- Modern Sanat Bağlamında İslam Yazı Sanatına Resimsel Bir Bakış ve Sürrealist Yaklaşımlar- Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.12804
 • 2 2018 - "turkishstudies" İslam Plastik Sanatlarında Soyutlayıcı Yaklaşımlar ve Batı Sanatı Üzerindeki Yansımaları -Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.12801
 • 3 turkishstudies.
 • 4 2018- "Modern Sanat Bağlamında İslam Yazı Sanatına Resimsel Bir Bakış ve Sürrealist Yaklaşımlar " turkishstudies- Volume 13 Issue 3 /Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.12804
 • 5 2018- "İslam Plastik Sanatlarında Soyutlayıcı Yaklaşımlar ve Batı Sanatı Üzerindeki Yansımaları"- turkishstudies- "Volume 13 Issue 2" Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.12801
 • 6 2018- Modern Sanat Bağlamında İslam Yazı Sanatına Resimsel Bir Bakış ve Sürrealist Yaklaşımlar" Turkish Studies Dergisi /DOI:10.7827/TurkishStudies.12804
 • 7 2018- Turkish Studies -TURKEY"İSLAM PLASTİK SANATLARINDA SOYUTLAYICI YAKLAŞIMLAR VE BATI SANATI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI" -Volume 13/2, Winter 2018, p. 311-330 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12801 ISSN: 1308-2140, ANKARA
 • 8 2018- Turkish Studies "İSLAM PLASTİK SANATLARINDA SOYUTLAYICI YAKLAŞIMLAR VE BATI SANATI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI"- Volume 13/2, Winter 2018, p. 311-330 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12801 ISSN: 1308-2140, ANKARA
 • 9 2018- Turkish Studies- "İSLAM PLASTİK SANATLARINDA SOYUTLAYICI YAKLAŞIMLAR VE BATI SANATI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI"Volume 13/2, Winter 2018, p. 311-330 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12801 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
 • 10 2015- Akdeniz Sanat Dergisi "MAN RAY VE SANATINDA RAYOGRAM TEKNİĞİ"
 • 11 2015- GOP Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi "GÜZEL SANATLAR LİSESİ İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİNDE 4MAT ÖĞRETİM MODELİNİN UYGULANMASI"
 • 12 2015- GOP Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi "GRAFİK TASARIM ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME TASARIMI DERS İZLENCESİ GELİŞTİRİLMESİ"
 • 13 2014- Akdeniz Sanat Dergisi "MİNYATÜR SANATINDA BOŞLUK VE MEKÂN ANLAYIŞI"
 • 14 2014- Cumhuriyet International Journal of Education. "Disiplinler Ararası Bağlamda Tuval Resimlerinin, Dijital Baskı Yöntemi KullanılarakGiyilebilir Sanatta Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma,"
 • 15 2014- Sanat Eğitimi Dergisi (SED)"POSTMODERNİZM, FRİEDRİCH JAMESON’UN GEÇ KAPİTALİZMİN KÜLTÜREL MANTIĞI VE VİDEO KURAMI"
 • 16 2014- Akdeniz Sanat Dergisi "GÜNÜMÜZ SANAT DİNAMİKLERİ SÜRECİNDE MANİPÜLE BİR DURUM; SANAT VE PARA İLİŞKİSİ"
 • 17 2013- Cumhuriyet International Journal of Education. "Disiplinler Ararası Bağlamda Tuval Resimlerinin, Dijital Baskı Yöntemi Kullanılarak Giyilebilir Sanatta Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma"
 • 18 2013- Uluslararası İdil Sanat ve Dil Dergisi "HEYKEL SANATINDA “DİNSEL ÇEKİNCELER” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"
 • 19 2013- "Disiplinler Ararası Bağlamda Tuval Resimlerinin, Dijital Baskı Yöntemi Kullanılarak Giyilebilir Sanatta Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma- Cumhuriyet International Journal of Education
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 2013- Endüstriyel Sanatlar Eğitim fakültesi Dergisi "Soyut resim sanatı içerisinde De Piet Mondrian'ın yeri"
 • 2 2012- Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği- Sinop, (1-3 Ekim 2012)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 2020- Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESİM SANATINDA “BEN ANADOLU” KAVRAMI"
 • 2 2018- Medeniyet Sanat Dergisi "Türk Kültüründe Merdiven Sembolü'nün Yorumlanması" 4. Cilt - sayı :2
 • 3 2018- TurkishStudies "İSLAM PLASTİK SANATLARINDA SOYUTLAYICI YAKLAŞIMLAR VE BATI SANATI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI"Volume 13/2, Winter 2018, p. 311-330 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12801 ISSN: 1308-2140
 • 4 2018- TurkishStudies "MODERN SANAT BAĞLAMINDA İSLAM YAZI SANATINA RESİMSEL BİR BAKIŞ VE SÜRREALİST YAKLAŞIMLAR" Volume 13/3, Winter 2018, p. 251-269 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12804 ISSN: 1308-2140,
 • 5 2018- Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBİD)"MODERN BATI SANAT AKIMLARININ GÜNCEL SANATA KATKILARI" Volume: 2 Issue: 1 Year: 2018
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 2014- Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2014 - 2018)
 • 2 2011- Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2011 - 2014)
 • 3 2010- SDÜ. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2010 - 2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 2014 - Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım (Sanatta Yeterlik) Anasanat Dalı Başkanlığı (2014- 2019)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2012- GSF. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2012-2013 Eğt. Öğr. Yılı I. Öğretim Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyon Üyeliği(Asil) (27-28-29 Agustos 2012)
 • 2 2012- GSF. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2012-2013 Eğt. Öğr. yılı II. Öğretim Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyon Üyeliği (Asil)(5-6-7 Ağustos 2012)
 • 3 2012- GSF. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2012-2013 Eğt. Öğr. yılı Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyon Üyeliği (Asil)(3-4-5 Ağustos 2012)
 • 4 2012- Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü 2012-2013 Eğt. Öğr. Yılı Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı (Yüksek Lisans) Komisyon Üyeliği (Asil) (Ağustos 2012)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 2002- Polis Haftasında Açılan “Atatürk Portreleri Sergisi” Organizasyonu
VERDİĞİ DERSLER
Desen I (Akdeniz Üniversitesi Güz. San. Fak.)
Mitoloji I
Resim Atölye (YL)
Resim ve Sanat Atölye
Sanat Atölye
SANAT ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ
Sanat Eleştirisi ve Sanat Eğitiminin Gerekliliği
SANAT ELEŞTİRİSİ VE YÖNTEMLERİ
sanat Tarihi I
Sanat ve Eleştiri
Sanatta Araştırma Yöntemleri ve Etik
Seç. Artistik Desen
Seç. Dünya ve Türk Mitolojisi
Seç. Mitoloji ve İkonografik Çözümlemeler I.
Seminer
Seminer-1
Tekstil Tasarımında Desen I
Tez
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ VE SANATI
Türk Mitolojisi (Akdeniz Üniversitesi Güz. San. Fak.)
Türk Sanatında Mitoloji ve İkonografi
TÜRK SANATINDA MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİ
Uzmanlık alan Dersi-1
Uzmanlık alan Dersi-2
Uzmanlık alan Dersi-3
 
Bu İçeriği Paylaş!