KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı Resim Anasanat Dalı
Telefon 2462113562
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-9079-3977
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 226
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 12.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM (YL) (TEZLİ) 20.10.2000
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ (DR) 25.05.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Resim, Resim-iş Eğitimi, Türk Sanatı, Türk Mitolojisi, Türk Destanları
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 İllustrasyon Yöntemi Kullanılarak Şarkikaraağaç Bölgesi Kadim Öykülerinin Betimlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÖZKARTAL Mehmet, KIVRAK Mehmet Nuri, 12.10.2018 - 28.12.2022 (ULUSAL)
 • 2 Selçuklu Dönemi Çini Mozaik Bezemelerinin Seramik Formlar Üzerine Aktarımı (Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Külliyesi Örneği), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÖZKARTAL Mehmet, ÇAVUŞ Ebru, 28.11.2013 - 18.12.2018 (ULUSAL)
 • 3 Serigrafi Baskı Yöntemi Kullanılmış Yüzeylerde Sagar Pişirim Tekniğinin Uygulanabilirliği ve raku Pişirimi BAP projesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÖZKARTAL Mehmet, Acar Ayşegül , 28.06.2010 - 28.12.2011 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZALTIN Fatma Nilhan, ÖZKARTAL Mehmet, Ravzatü’l-Uşşak ile Kelile ve Dimne’deki Bazı Minyatürlerde Suda Yansıma Örneklerinin İncelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 9(36), , 241-261. Doi: doi.org/10.29228/kesit.71603, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZKARTAL MEHMET, Akın Kamile, Pedagojik Eleştiri Yöntemi ile Nakkaş Levni ve Ressam Vanmour’un Sultan III. Ahmed Portresinin Renk ve Kompozisyon Bakımından Karşılaştırılması. Bodrum Journal of Art and Design, 1(2), , 152-160. (2022), (Diğer)
 • 3 TOKGÖZ GÜN FATIMA, ÖZKARTAL MEHMET, THE DIMENSION OF CULTURE IN POSTER DESIGN. International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(60), , 2881-2887. Doi: 10.26450/jshsr.2102, (2020), (Diğer)
 • 4 KOLGU Deniz, ÖZKARTAL MEHMET, ATSIZ’IN BOZKURTLAR ROMANINDAKİ KADIN KARAKTERLER ÜZERİNE BİR RESİMLEME. idil Sanat ve Dil Dergisi, 9(76), , 1871-1878. Doi: 10.7816/idil-09-76-09, (2020), (Diğer)
 • 5 ÖZKARTAL MEHMET, SARICA SEVTAP, “TARKAN” ÇİZGİ ROMAN VE FİLMLERİNDE YER ALAN TÜRK MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ UNSURLARI. Asosjournal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi) , 1-14. Doi: 10.29228/ASOS.39608, (2020), (Diğer)
 • 6 ÖZKARTAL MEHMET, BARKIN OSMAN OKTAY, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ YENİ NESİL AFİŞLERLE ANLATMAK. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 7(45), , 567-574. Doi: 10.7816, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 7 BARKIN OSMAN OKTAY, ÖZKARTAL MEHMET, Göstergebilimsel çözümleme yöntemiyleKadına yönelik şiddet afişlerinde anlam aktarımı sorunu. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), , 167-178. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 8 AYYILDIZ Tuba, ÖZKARTAL Mehmet, Storm Thorgerson’a Ait Pink Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi , 1-12. Doi: 10.29345, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖZKARTAL MEHMET, ÇAVUŞ Ebru, Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Külliyesi Çini Mozaik Bezemelerinin Seramik Formlar Üzerine Aktarımı. ASOSS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science) , 27-48. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 10 ÖZKARTAL MEHMET, GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK DESTANLARININ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), 1(2), , 1-13. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 11 ÖZKARTAL MEHMET, TÜRK MİTOLOJİSİ VE SANAT EĞİTİMİNDEKİ YERİ. GOP Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ”International Journal of Turkish Edication Sciences”, 3(5), , 83-98. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 12 ÖZKARTAL MEHMET, İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Türk Efsane ve Destanlarına Yönelik Öğrenci Başarı ve Tutumlarının Cinsiyete Göre Değişkenliği. ULAKBİLGE-International Journal of Social Sciences, 1(1), , 1-14. Doi: 10.7816/ulakbilge-01-01-07, (2013), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOLGU Deniz, ÖZKARTAL MEHMET, İslam Öncesi Türk Kültüründe Kadının Toplumdaki Yeri ve Resmedilmesi. Türk Dünyasında Alp Kadın (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZKARTAL MEHMET, TOKGÖZ GÜN FATIMA, HAMAMCI AYŞEGÜL, YILDIRIM AYŞE, GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE KULLANILAN YILDIZ MOTİFİVE BUNUN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KÖKENLERİNİNİNCELENMESİ. VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Doi: -, (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÖZKARTAL MEHMET, SARICA SEVTAP, TÜRK KÜLTÜRÜNE AYNA TUTAN TARİHİ TÜRK ÇİZGİ ROMANLARI. III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. ”Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖZKARTAL MEHMET, Akın Kamile, MATRAKÇI NASUH’UN HAYATININ VE ESERLERİNİN TÜRK SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE TANITILMASININ GEREKLİLİĞİ. III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. ”Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 5 HAMAMCI AYŞEGÜL, ÖZKARTAL MEHMET, TOKGÖZ GÜN FATIMA, YILDIRIM AYŞE, ESKİ TÜRKLERDE SİMYACILIK. VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (2018). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÖZKARTAL MEHMET, AYGÜN MÜZEYYEN, SANAT ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE:PORTRE RESSAMI SİR PETER LELY (1618-1680)’ İNLOUİSE DE KEROUALLA, PORTSMOUTH DÜŞESİ. SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU (2018). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÖZKARTAL MEHMET, YILDIZ MÜNİRE, OĞUZ BOYU TAMGALARI İLE GÜNÜMÜZ LOGO ANLAYIŞI. VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, (2016). (Tam metin bildiri)
 • 8 ÖZKARTAL MEHMET, Akın Kamile, EĞİTİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE GELENEKSEL TÜRK SANATLARININ YERİ VE ÖNEMİ. CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU"- "International Symposium on Arts Education in Higher Education in the Light of Republic" (2016). (Tam metin bildiri)
 • 9 ÖZKARTAL MEHMET, Türk Destanlarında Millî Değerler ve Sanat Eğitimindeki Yeri. TÜRK DÜNYASI KÜLTÜREL DEĞERLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (2013). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KIVRAK Mehmet Nuri, ÖZKARTAL MEHMET, NFT VE GÜNÜMÜZ DİJİTAL SANAT KAVRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), , 193-202. Doi: 10.55580/oguzhan.1225115, (2022), (Diğer)
 • 2 ÖZKARTAL MEHMET, ACAR AYŞEGÜL, SERİGRAFİ BASKI YÖNTEMİ KULLANILMIŞ SERAMİK YÜZEYLERDE SAGAR PİŞİRİM UYGULAMALARI. GSF. Akdeniz Sanat Dergisi, 8(15), , 37-59. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÖZTÜTÜNCÜ SABRİYE, ÖZKARTAL MEHMET, SOYUT RESİMDE YAPISAL BÜTÜNLÜK VE BİÇİM VERME. GSF. Akdeniz Sanat Dergisi, 8(15), , 92-103. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 4 CAN ÖZGÜN, ÖZKARTAL MEHMET, ENDÜSTRİLEŞMENİN CUMHURİYET DÖNEMİ SONRASI TEKSTİL MODA TASARIMINDA KİMLİK ARAYIŞINA ETKİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi,”Art- E”, 6(11), , 120-136. (2013), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZKARTAL MEHMET, Türk Destanlarında Geçen Halı Anlatımları Halılardaki Hayvan Motifleri ve Renklerinin Dili. Arış Dergisi (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) , 92-101. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 6 KODAMAN LEYLA, ÖZKARTAL MEHMET, Sanat ve Tasarım Dergisi Picasso nun Türk Hamamı Adlı Yapıtında J D Ingres den öykünme Pastiş izleri. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , 121-138. (2010), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZKARTAL MEHMET, İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut Destanı nın Milli Değerlerin Kazanılmasında Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. EKEV Akademi Dergisi (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi) , 291-304. (2010), (TR DİZİN)
 • 8 DİĞLER MUSTAFA, ÖZKARTAL MEHMET, Primitif Sanatın Modern Sanata Etkisi. EKEV Akademi Dergisi (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi) , 117-126. (2010), (TR DİZİN)
 • 9 ÖZKARTAL MEHMET, DİĞLER MUSTAFA, Türk Resim Sanatında Bir Ekol Turgut Zaim. EKEV Akademi Dergisi (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi) , 105-116. (2010), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZKARTAL MEHMET, Resim Sanatında Çizgi ve Çizgi Ritmi Üzerine. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Sanat ve Tasarım Dergisi , 55-72. (2009), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÖZALTIN FATMA NİLHAN, ÖZKARTAL MEHMET, 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı ve Batı Resim Sanatında Yaratılış Tasvirleri(2022). Gece Kitaplığı, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKARTAL MEHMET, TOKGÖZ GÜN FATIMA, ELSANDER Sosyal Bilimler Araştırmaları I(2021). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • Sanatsal Faaliyet
 • 1 ÖZKARTAL Mehmet, Hocalının Çocukları Plastik Sanatlar Sergisi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ RESİM HEYKEL MÜZESİ, Sergi, 28.02.2022 - 25.03.2022 (ULUSAL)
 • 2 ÖZKARTAL Mehmet, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ, YENİGÜN NEVRUZ ULUSLARARASI DAVETLİ KARMA SERGİ. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sergi, 08.03.2022 - 29.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZKARTAL Mehmet, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KMU SANATÇILARI KARMA RESİM SERGİSİ 2022. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, Sergi, 24.11.2022 - 02.12.2022 (ULUSAL)
 • 4 ÖZKARTAL Mehmet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi. Demiralay Konağı , Sergi, 28.10.2022 - 23.12.2022 (ULUSAL)
 • 5 ÖZKARTAL Mehmet, Yeni Gün Nevruz DAVETLİ ULUSLARARASI KATILIMLI DİGİTALKARMA SERGİ. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, Sergi, 21.03.2022 - 30.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZKARTAL Mehmet, 12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE ‘ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA’ RESİM SERGİSİ. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, Sergi, 12.03.2022 - 30.03.2022 (ULUSAL)
 • 7 ÖZKARTAL Mehmet, Gazi'nin İzinde 29. Yıl Plastik Sanatlar Sergisi. Akdeniz ÜniversitesiOlbiya Sanat Merkezi, Sergi, 13.05.2022 - 30.05.2022 (ULUSAL)
 • 8 ÖZKARTAL Mehmet, ULUSLARARASI YENİGÜN-NEVRUZ SERGİSİ. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kayıt (Ses ve/veya Görüntü), 21.03.2022 - 30.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 9 ÖZKARTAL Mehmet, ULUSLARARASI 18 MART ÇANAKKALE SERGİSİ. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sergi, 18.03.2022 - 28.03.2022 (ULUSLARARASI)
 • 10 ÖZKARTAL Mehmet, II. Uluslararası Anneler Günü Sergi. Aksaray Üniversitwsi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Sergi, 09.05.2022 - 30.05.2022 (ULUSLARARASI)
 • 11 ÖZKARTAL Mehmet, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sergi, 18.03.2022 - 18.04.2022 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
DİN MİTOLOJİ VE SANAT
Din Mitoloji ve Sanat (SY)
Dünya ve Türk Mitolojisi I
Dünya ve Türk Mitolojisi II
Mitoloji I
Mitoloji II
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
RESİM ATÖLYE
Resim Atölye (SY)
Resim Atölye(YL)
RESİM ATÖLYEYE GİRİŞ
Resim ve Sanat Atölye
Sanat Atölye
SANAT ATÖLYE GİRİŞ
SANAT ELEŞTİRİSİ VE SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
SANAT ELEŞTİRİSİ VE YÖNTEMLERİ
Sanatta Araştırma Yöntemleri ve Etik
Seminer
Seminer 1 (SY)
Seminer-1
Seminer-2
Tez
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ VE SANATI
TÜRK SANATINDA MİTOLOJİ
TÜRK SANATINDA MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİ
Uzmanlık Alan Dersi 1 (SY)
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık alan Dersi-3
 
Bu İçeriği Paylaş!