KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Volkan KÜÇÜK
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113984
E-Posta volkankucuk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 28.07.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 19.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 24.02.2010
İLGİ ALANLARI
KENT ORMANCILIĞI, KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA,Peyzaj Mühendisliği
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KÜÇÜK, V., GÜL, A., 2005. Isparta Kent içi Yol Ağaçlaması Üzerine Bir Araştırma, Sdü Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 9 Sayı 5 Isparta
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KÜÇÜK, V., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2009. Isparta Darıdere Su Toplama Havzası, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gülçevrem Dergisi, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009/11, Sayı: 5, Sayfa: 28-30, Isparta
 • 2 KÜÇÜK, V., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2008. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Olumsuz Etkileri (Göller Yöresinden Örnekler). Gülçevrem Dergisi, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008/2, Sayı: 4, Sayfa: 26-29, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Topay, M., Küçük, V., 2010. Termal ve Maden Suları Tesislerinde Peyzaj Tasarımının Önemi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 17, Sayfa: 83-91, Bartın
 • 2 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, SeriA, Sayı2, 2001 syf 27-48 Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SERİN, N., BABALIK, A. A., KÜÇÜK, V., 2008. Eğirdir Gölü Havzası, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Havza kirliliği konferansı, haziran 2008, İZMİR
 • 2 Isparta Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri ,Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000 Ankara syf 255-263
 • 3 GÜNÜMÜZ ORMANCILIK UYGULAMALARINDA PEYZAJ MİMARLIĞININ ROLÜ ve ÖNEMİ , Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000 Ankara syf 109-117
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇUKUR, D., ÖZGÜNER, H., ERGİN, Ş., GÜL, A., AKTEN, M., KÜÇÜK, V., 2009. Kentsel Mekanlarda Oyun Alanları Üzerinden Çocoklara doğa Bilince Kazandırmaya Yönelik Tasarım Yaklaşımları: Isparta Kentinde Bir Örnek Alan Çalışması, Doğa Kent ve Sürdürebilirlik…, 21. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 20-21 Mart 2009 Bursa, syf 368-374
 • 2 KÜÇÜK, V., SERİN, N., 2005, Benefits of Urban Roadside Plantations For Quality of Urban Life in Isparta City, EUROCO 2005, KUŞADASI, AYDIN
 • 3 O., Sarıkaya, E., Gündoğdu, N., Serin, V., Küçük, Biodiersity of Important Urban Parks in Isparta, Euroco 2005, Kuşadası, Aydın
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ISPARTA KENTİ YOL AĞAÇLANDIRMALARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 112s., Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 KÜÇÜK, V., 2010. Isparta Kentiçi yol Ağaçlandırmaları Yönetim Planı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 185s., Isparta
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan (Peyzaj) Düzenleme Eğitimi" Antalya, Türkiye, Isparta AB İŞkur projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010.
 • 2 TOPAY, M., , BABALIK, A. A., KÜÇÜK, V., ÖZALTIN, O., ÖRÜCÜ, Ö. K., SÜEL, H., ERTUĞRUL, E. T., . Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, BAP Proje No: 2615-m-10, Isparta
 • 3 Günümüz Kültürel Yapısı İçinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları ile Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması , Ergin Ş., Gül A., Çukur D., Akten M., Özgüner H., Küçük V. SDÜ Proje
 • 4 Gölcük Tabiat Parkı Gölcük Gölü ve Çevresi Peyzaj Planlama ve Tasarımı Projesi (alt yapı projesi)Gül, A., Özgüner, H., Küçük, V., Akten,M. SDÜ. Alt yapı Projesi, 2004
 • 5 Isparta Kenti Kentiçi Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Araştırmalar Küçük, V., Gül, A., Y Lisans Projesi 2002
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Seed Orchards and Breeding Theory Conference, 21-25 May 2012 Antalya.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 17-18 Haziran 2013, Isparta
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 Proje 3 dersi yıl sonu sergisi
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Kentsel Yeşil Alanlar ve Tasarımı yıl sonu sergisi
 • 2 SDÜ Doğu Kampüsü Yol Ağaçlandırma Projesi
 • 3 Kovada Gölü Milli Parkı Günübirlik Kullanım ve Doğa yürüşü Parkuru Tasarım Projesi
 • 4 YALVAÇ BELEDİYESİ MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ ( 1. MANSİYON ÖDÜLÜ )
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ. ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yardımcı Editör
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2010- .....)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ. Orman Fakültesi yatay ve dikey geçiş uyum komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Gül, A., Özgüner, H., Akten, M., Küçük, V., 2002, Eğirdir-Karabağlar Günübirlik Orman Mesire Alanı Peyzaj Planlama Projesi, Yazılım Köyü Projesi kapsamında arazi tahsisi için yapılan S.D.Ü Rektörlük onaylı planlama projesi, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Sorunları
Kentsel Yeşil Alanlar ve Tasarımı
Mimarlık Bilgisi
Peyzaj Mühendisliği
Peyzaj Onarım Teknikleri
Proje 3
Proje 4
Proje 5
Temel Tasarım
 
Bu İçeriği Paylaş!