KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat ÇUHADAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0434-1550
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 19
Alıntı Sayısı: 1443
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 14.01.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 14.09.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 29.06.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Turizmde Bilgi Teknolojileri, Turizm Pazarlaması, Turizmde Tahmin, Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Destek Vektörleri) Uygulamaları, Turizmin Ekonomik Etkileri ve Ölçümü, Konaklama Otomasyon Sistemleri (PMS - Property Management Sytems)
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇUHADAR MURAT, ÇELİK ÇAYLAK PINAR, TOPSAKAL YUNUS, A Quantitative Study to Determine the Motivations, Perceptions, and Behaviors of Participants in the Adana Orange Blossom Carnival. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(2), , 601-627. Doi: 10.5281/zenodo.10475708, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÇUHADAR MURAT, İSAYEVA AKSOY SEVİNJ, Turizmde Metalaşmanın İzini Sürmek: İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 5(2), , 899-931. Doi: 10.33083/joghat.2022.175, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, İSAYEVA AKSOY SEVİNJ, Turizm Planlarına Politik Ekolojinin Penceresinden Bakmak. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 5(1), , 366-380. Doi: 10.33083/joghat.2022.137, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ÇUHADAR MURAT, DEMİRAY GÖKHAN, ÖZTÜRK MERTCAN, ALABACAK CENGİZ HAN, Konaklama İşletmelerinde Yapay Zekâ ve Robotik Teknolojileri: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), , 1550-1580. Doi: 10.21325/jotags.2022.1056, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ÇUHADAR MURAT, TOPSAKAL YUNUS, Algılanan Fayda ve Riskin Akademisyenlerin Hayalet Mutfaklardan Satın Alma Niyetine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), , 1128-1145. Doi: 10.26677/TR1010.2022.1142, (2022), (Diğer)
 • 6 ÇUHADAR MURAT, ONGUN UTKU, TOPSAKAL YUNUS, Kültürel Miras ve Dijitalleşme Konusunda Yayınlanmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(4), , 3418-3443. Doi: 10.21325/jotags.2022.1148, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 DEMİRALAY MUSTAFA, ÇUHADAR MURAT, Çalışan İşyeri İyilik Halinin Örgüt Yararına Sessizliği Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), , 3158-3176. Doi: 10.20491/isarder.2022.1555, (2022), (TR DİZİN)
 • 8 ÖZTÜRK MERTCAN, ÇUHADAR MURAT, Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), , 461-499. Doi: 10.31771/jrtr.2021.111, (2021), (Diğer)
 • 9 Kervankıran İsmail , ÇUHADAR Murat, Ongun Utku, Turizm Araştırmalarında İhmal Edilen Bir Konu: Turist Ölümleri (Antalya Örneği) . International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) , 155-167. (2020), (TR DİZİN)
 • 10 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR Murat, ONGUN UTKU, A Neglected Issue in Tourism Research: Tourist Deaths (The Case Of Antalya). International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) , 155-167. (2020), (TR DİZİN)
 • 11 ÇUHADAR Murat, A COMPARATIVE STUDY ON MODELLING AND FORECASTING TOURISM REVENUES: THE CASE OF TURKEY. ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH-AHTR, 8(2), , 235-255. Doi: 10.30519/ahtr.765394, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 12 ÇUHADAR Murat, Modelling and Forecasting Inbound Tourism Demand to Croatia using Artificial Neural Networks: A Comparative Study. JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES, 21(11), , 55-70. Doi: 10.29036/jots.v11i21.171, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 13 ÇUHADAR MURAT, MORÇİN İLHAMİ, Türkiye’de Gastronomi Turizmi İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (Bibliometrıc Analysis of Studies on Gastronomy Tourism in Turkey). Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), , 92-106. Doi: 10.31771/jrtr.2020.56, (2020), (Diğer)
 • 14 ÇUHADAR MURAT, Türkiye’nin Dış Aktif Turizm Gelirlerinin Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahmini. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1), , 115-141. Doi: 10.34189/tfd.23.01.006, (2020), (Diğer)
 • 15 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, ONGUN UTKU, Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Tahmin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), , 1113-1131. Doi: 10.21325/jotags.2020.598, (2020), (TR DİZİN)
 • 16 ÇUHADAR MURAT, A comparative study on modelling and forecasting tourism revenues: The case of Turkey. Advances in Tourism and Hospitality, 8(2), , 235-255. Doi: 10.30519/ahtr.690184, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 17 ÇUHADAR MURAT, ÖNCÜ HATİCE ECE, MUTLU HACER, Konaklama İşletmeleri Web Sitelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk İçerikleri Açısından İncelenmesi: Antalya Örneği. Journal of Recretaion and Tourism Research, 6(4), , 464-474. Doi: 10.31771/jrtr.2019.47, (2019), (Diğer)
 • 18 TEKİNÇAY YİĞİT MERVE SEMA, ÇUHADAR MURAT, Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servtherm Ölçeği Kullanımı: Spa Ve Wellness Merkezlerine Yönelik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisİ, 24(2), , 187-198. (2019), (Diğer)
 • 19 ÇUHADAR MURAT, DEMİRBAŞ KERİME, DAYAN KÜBRA, TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kurunun Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahminlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 78-103. (2019), (Diğer)
 • 20 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), , 44-59. Doi: 10.26677/tutad.2018.23, (2018), (TR DİZİN)
 • 21 TOPSAKAL YUNUS, YÜZBAŞIOĞLU NEDİM, ÇUHADAR MURAT, Endüstri Devrimleri ve Turizm: Türkiye Turizm 4.0 Swot Analizi ve Geçiş Süreci Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 1623-1638. (2018), (Diğer)
 • 22 ÇUHADAR MURAT, Küçükyamaman Anıl, Şaşmaz Muhammet Ayberk, Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir Araştırma . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), , 125-142. Doi: 10.21325/jotags.2018.243, (2018), (TR DİZİN)
 • 23 ÇUHADAR MURAT, Şaşmaz Muhammet Ayberk, Küçükyaman Anıl, Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihinde Sosyal Medyanın Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), , 460-472. Doi: 10.21325/jotags.2018.267, (2018), (Diğer)
 • 24 KERVANKIRAN İSMAİL, SERT ETEMAN FATMA, ÇUHADAR MURAT, Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Tourism Academic Journal, 5(1), , 29-50. (2018), (Diğer)
 • 25 ÇUHADAR MURAT, Akçıl Ali Çağlar, Kalkan Bölgesindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevirimiçi Değerlendirmelerin Analizi: Tripadvisor Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(2), , 1-10. (2018), (Diğer)
 • 26 ÇUHADAR MURAT, GÜNEY ÖYKÜ İMGE, Kırsal Turizm Bölgelerindeki Restoranlara Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin Analizi: Eğirdir Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), , 160-175. Doi: 10.29131/uiibd.421227, (2018), (Diğer)
 • 27 ÇUHADAR MURAT, KÖSEOĞLU SATI, GÜLTEPE ÖNDER, Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: TripAdvisor Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 23(1), , 227-239. (2018), (EBSCO)
 • 28 ÇUHADAR MURAT, Özkan Abdullah, Çaylıkoca Alparslan, Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 4(29), , 33-48. (2017), (Diğer)
 • 29 ÇUHADAR MURAT, Çuhadar Yusuf, Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sisteminin Yiyecek İçecek Yönetimi Üzerine Etkileri: Bodrum Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), , 439-453. Doi: 10.21325/jotags.2017.159, (2017), (Diğer)
 • 30 ÇUHADAR MURAT, ÜNAL İPEK, Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), , 4-17. (2017), (Diğer)
 • 31 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi. Tourism Academic Journal (TOURAJ), 4(2), , 1-18. (2017), (Diğer)
 • 32 ÇUHADAR MURAT, ÇETİNTÜRK İBRAHİM, Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik Algıları Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), , 34-50. (2016), (Diğer)
 • 33 ÇUHADAR MURAT, GENCER ZEYNEP, Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Aşırı İş Yükü ve Örgütsel Bağlılık Algıları Side ve Belek Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), , 1323-1346. (2016), (Diğer)
 • 34 ÇUHADAR MURAT, GENCER ZEYNEP, Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Aşırı İş Yükü ve Örgütsel Bağlılık Algıları Side ve Belek Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), , 1323-1346. (2016), (EBSCO)
 • 35 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Türkiye de Yabancı Turist Dağılımının Mekânsal Kümelenme Analizi. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(3), , 53-64. (2016), (Diğer)
 • 36 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Turizmin Sürdürülebilirliğine Yönelik Yabancı Turistlerin Algı ve Tutumları Marmaris Örneği. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 139-166. (2015), (Diğer)
 • 37 ÇUHADAR MURAT, ÇÖĞÜRCÜ İCLAL, KÜKRER CEYDA, Modelling and Forecasting Cruise Tourism Demand to Izmir by Different Artificial Neural Network Architectures. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), 4(3), , 12-28. Doi: 10.18533/ijbsr.v4i3.431, (2014), (EBSCO)
 • 38 ÇUHADAR MURAT, Modelling and Forecasting Inbound Tourism Demand to Istanbul A Comparative Analysis. European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS), 2(12), , 101-119. (2014), (Diğer)
 • 39 ÇUHADAR MURAT, MEYDAN ÇETİN, Dedegöl Dağcılık Şenliği Katılımcılarının Harcama Profili ve Isparta Ekonomisine Katkılarına Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), , 207-221. (2014), (EBSCO)
 • 40 ÇUHADAR MURAT, Muğla İline Yönelik Dış Turizm Talebinin Modellenmesi ve 2012 2013 Yılları İçin Tahminlenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(12), , 1-22. Doi: 10.18092/ijeas.96623, (2014), (EBSCO)
 • 41 ÇUHADAR MURAT, AYDOĞAN TUNCAY, BAHAR HALE, Web@ncient Ege Bölgesi Antik Kentleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Turist Rota Planlayıcısı Tasarımı. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), , 31-39. (2013), (Diğer)
 • 42 ÇUHADAR MURAT, Türkiye ye Yönelik Dış Turizm Talebinin MLP RBF ve TDNN Yapay Sinir Ağı Mimarileri İle Modellenmesi ve Tahmini Karşılaştırmalı Bir Analiz. Journal of Yasar University, 8(31), , 5274-5295. (2013), (Diğer)
 • 43 ÇUHADAR MURAT, Türkiye’de golf turizminin gelişimi ve golf turizmi talebi tahminleri: Belek bölgesine yönelik bir çalışma. International Journal of Human Sciences, 10(1), , 1620-1639. (2013), (Diğer)
 • 44 ÇUHADAR MURAT, GÜNGÖR İBRAHİM, GÖKSU ALİ, Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Zaman Serisi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi Antalya İline Yönelik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), , 99-114. (2009), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ONGUN UTKU, KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Evaluation of Süleyman Demirel Democracy-Development Museum and Mausoleum within the Scope of Dark Tourism and Local Economy. Understandng the Future of Tourism: Smart Toursm, Readiness and Solutions Congress Doi: 10.35250/kun/9786054448166, (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÇUHADAR Murat, KERVANKIRAN İ., Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Gaziantep ili Turizm Talebinin Modellenmesi ve Tahmini.. 6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 3 ORUÇ KENAN OĞUZHAN, ÇUHADAR MURAT, YILDIRIM MERVE, OSMANCIK SAMET, Effıciency Measurement of Marble Processing Enterprises by Using Data Envelopment Analysis. 5th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, (15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu) (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇUHADAR MURAT, Building Proper Forecast Model for Daily Air Passenger Demand A Study of Antalya International Airport. International Antalya Hospitality, Tourism and Travel Research Cobference Doi: 10.13140/RG.2.1.4564.5841, (2014). (Tam metin bildiri)
 • 5 GÖKSU Ali, ÖZLEN Kürşat, ÇUHADAR Murat, Modeling With Ahp In Selection Of Students To Be Employed On A Part Time Basis An International Burch University Case. 2nd International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2010) Doi: 10.13140/2.1.4421.0565 , (2010). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KÜKRER MUTLU CEYDA, ÇUHADAR MURAT, AYDEMİR SELMA, Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Koruma Harcamalarının Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Modellenmesi, Tahmini ve Büyükşehir Belediye Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi. Vergi Raporu, 31(286), , 98-116. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 AŞIROĞLU BÜŞRA, ÇUHADAR MURAT, Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), , 925-945. Doi: 10.26677/TR1010.2021.746, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ONGUN UTKU, KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Kültür ve Kırsal Turizm Destinasyonlarına Yönelik Çevrimiçi Yorumlarının İncelenmesi: Şirince Köyü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Degisi, 5(1), , 219-235. Doi: 10.26677/TR1010.2021.661, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ONGUN UTKU, ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Süleyman Demirel Demokrasi-Kalkınma Müzesi ve Anıt Mezarının, Hüzün Turizmi ve Yöre Ekonomisi Kapsamında Değerlendirilmesi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(2), , 201-216. (2021), (Diğer)
 • 5 ÇUHADAR MURAT, AŞIROĞLU BÜŞRA, ISAYEVA AKSOY SEVİNJ, Turizmde Göz İzleme Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalara Yönelik Literatür Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), , 3036-3063. Doi: 10.21325/jotags.2021.933, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 ÇUHADAR MURAT, ALTINEL MEHMET, Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Turizm Akademik, 3(2), , 1-14. (2016), (TR DİZİN)
 • 7 ÇUHADAR MURAT, KERVANKIRAN İSMAİL, Nevşehir İli Konaklama İşletmelerine Yönelik Turizm Talebinin Analizi Modellenmesi ve Tahminleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, 5(2), , 51-67. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 8 GÜNGÖR İBRAHİM, ÇUHADAR MURAT, Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2005(1), , 84-98. (2005), (TR DİZİN)
 • 9 ÇUHADAR MURAT, KAYACAN MEHMET CENGİZ, Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konaklama İşletmelerinde Doluluk Oranı Tahmini Türkiye deki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Deneme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), , 24-30. (2005), (EBSCO)
 • 10 KOZAK NAZMİ, ÇUHADAR MURAT, Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren otel İşletmelerinde İnternet Ortamında Tutundurma Karma Elemanlarının Kullanılmasını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1), , 84-94. (2002), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇUHADAR MURAT, AŞIROĞLU BÜŞRA, Zincir Fast-Food İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Değerlendirmelerin Analizi: Eskişehir Örneği. 20. Ulusal, 4. Uluslararası Turizm Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Mardin’de Çekilen Dizi Ve Filmlerin Yereldeki Yansımaları. 18. Ulusal Turizm Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 3 KERVANKIRAN İSMAİL, ÇUHADAR MURAT, Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. (2014). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 DOĞAN OĞUZ, ÇUHADAR MURAT, Turizm ve Otel İşletmelerinde Büyük Veri Analizi ve Yapay Zekâ(2023). Detay Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇUHADAR MURAT, ISAYEVA AKSOY SEVİNJ, Turizm Ekonomisinde Son Gelişmeler(2022). DETAY YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TOPSAKAL YUNUS, YÜZBAŞIOĞLU NEDİM, ÇUHADAR MURAT, Destinasyon Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar(2021). Nobel Akademik, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TOPSAKAL YUNUS, ÇUHADAR MURAT, Yaratıcı Turizm ve Yaratıcılık(2021). Nobel Akademik, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Çalışan Mutluluğunun Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü: Isparta Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Bilimsel Kitap, Editör, 01.02.2023 - 25.10.2023 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!