KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat ÇUHADAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta muratcuhadar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0434-1550
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM 14.01.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 14.09.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.06.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Turizmde Bilgi Teknolojileri, Turizm Pazarlaması, Turizmde Tahmin, Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Destek Vektörleri) Uygulamaları, Turizmin Ekonomik Etkileri ve Ölçümü, Konaklama Otomasyon Sistemleri (PMS - Property Management Sytems)
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 GÜL Hüseyin, ALBAYRAK Mehmet, ÇUHADAR Murat, MEYDAN Çetin, ÇAKIR Harun, Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Isparta ve Eğirdir, Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Otel İşletmelerinde Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternetin Kullanımı: Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Turizm Sektöründe Talep Tahmini için Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mertcan ÖZTÜRK (2021). Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Yenal ÇAPUTÇU (2021). Bireylerin Yiyecek İçecek İşletmesi Seçiminde Sosyal Medyanın Rolü: Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Büşra Aşıroğlu (2020). Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Sinem KARABULUT (2019). Havalimanı Araç Kiralama Şirketlerinde Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Tuğba Nur Karagül (2018). Turizm Eğitimi Alan Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerinin İşletme Beceri Eğitimine Yönelik Algı ve Tutumları: Muğla Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • 6 Merve Sema Yiğit Tekinçay (2018). Resort Otellerdeki Spa - Wellness Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi: Antalya Bölgesine Yönelik Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • 7 Yusuf ÇUHADAR (2017). Konaklama İşletmelerinde Her şey Dahil Sisteminin Yiyecek İçecek Yönetimi Üzerine Etkileri: Bodrum Ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 8 Mehmet ALTINEL (2016). Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Analizi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • 9 Zeynep GENCER (2016). Otel İşletmelerinde Aşırı İş Yükünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Side Ve Belek Bölgelerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016. Isparta
 • 10 Mehmet ERTEKİN (2010). Turizm Uydu Hesabına Geçiş Sürecinde Turizm İstatistiklerinin Derlenmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Bir Model Önerisi, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlık Tezi, Haziran 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme ve Ulusal/Uluslararası Göstergelerde İyileştirme Projesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: SBY-2018-5872, (20.07.2018- Devam ediyor)
 • 2 Çuhadar, M. (2002). Otel İşletmelerinde İnternetin Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılma Düzeyinin ve Eğilimlerinin Tespiti ve Bir Uygulama, Antalya İl Sınırları İçindeki 3,4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 0445
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje Adı: Turizmde Türkçenin Korunması Projesi. “Turizmde Dijitalleşme” Alanı Madde Yazarlığı. Türk Dil Kurumu (TDK) - Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Ankara. 2020- Devam Ediyor. Yazılan Maddeler: çevrim içi kullanıcı (İng. on-line/on line user), çevrim içi pazarlama (İng. on-line/on line marketing), çevrim içi popülarite/popülerlik (İng. on-line popularity), çevrim içi yorum: (İng. on-line review), derin öğrenme (İng. deep learning), destinasyon (turizm bölgesi) internet sitesi (İng. destination website), destinasyon (turizm bölgesi) internet sayfası (İng. destination web page), dış arayüz/arabirim (İng. external interface), dijital (İng. digital), dijital dönüşüm (İng. digital transformation), dijital ekosistem (İng. digital ecosystem), dijital ikiz (İng. digital twin), dijital teknoloji (İng. digital technology), dijitalleşme (İng. digitalization), dinamik paketleme (İng. dynamic packaging), elektronik (e)-günce/günlük (İng. e-diary), elektronik (e)-aracı (İng. electronic intermediary/eMediary), elektronik Bilet (İng. E-ticket), elektronik (e)-posta (İng. e-mail), iç arayüz/arabirim (İng. internal interface) İngilizceden Çevrilerek Yazılan Maddeler: internal big data, Internet of things, Internet service providers, internet sweeper, interoperability, leaving a trace, Lemmatization, Lexicon-based Sentiment Analysis, Light Fidelity (LiFi), link, live view, live-cam, location finder, Location-Based Services (LBSs), Malvertising
 • 2 Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, 2008 - 2009 (Tamamlandı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Understanding the Future of Tourism: Smart Tourism, Readiness and Solutions Congress (Turizmde Geleceği Anlamak: Akıllı Turizm, Hazırlıklar ve Çözümler Kongresi). Cappadocia University" and Journal of Tourism Intelligence and Smartness, June 25-27, 2021 (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 2 The Conference on Managing Tourism across Continents (MTCON’21): Tourism for a Better World. April 01-03, 2021, The Association of Turkish Tourism Academics (TUADER) with the support of leading Universities in Turkey and University of South Florida, University of Delaware, Viriginia Tech University, University of Massachusetts Amherst, USA. (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 3 7th International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC), September 15-19, 2021, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Scientific Committee Membership)
 • 4 ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 6th International Scientific Conference ToSEE –Smart, Experience, Excellence & ToFEEL – Feelings, Excitement, Education, Leisure 30 June – 02 July 2021, Opatija, Croatia, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management (Scientific Committee Membership)
 • 5 Çuhadar, M. (2020). Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası, “Turizmin Çeşitlendirilmesi ve İç Turizm” Komisyonu Üyeliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Turizm ve Çevre Bakanlığı, 11-12 Ocak 2020, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • 6 The Conference on Managing Tourism across Continents (MTCON’20): Tourism for a better World. The Association of Turkish Tourism Academics (TUADER) with the support of leading Universities in Turkey, September 02-05, 2020, (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 7 The Conference on Managing Tourism across Continents (MTCON’20): Tourism for a better World. The Association of Turkish Tourism Academics (TUADER) with the support of leading Universities in Turkey, September 02-05, 2020. (Organizasyon Kurulu Üyeliği).
 • 8 IV. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi (IV. International Congress on Cultural Heritage and Tourism). 08-112 April, 2020, Bodrum, Muğla, Türkiye. (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 9 3rd International Congress on Cultural Heritage and Tourism / Events (3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi / Etkinlikleri ICCHT'19), In memory of Cengiz Aytmatov, 17-19 September 2019. Kyrgyzstan-Bishkek (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 10 3. International Congress of West Asia Tourism Research (3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi - IWACT’19), 26th September – 29th September, 2019, Van, Türkiye. (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 11 3. International Congress of West Asia Tourism Research (3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi - IWACT’19), 26th September – 29th September, 2019, Van, Türkiye. (Oturum Başkanlığı)
 • 12 The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), September 26-28, 2019, Tourism Faculty of Mersin University, Mersin-Türkiye. (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 13 5th International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC) - 02-06 October, 2019, Sarajevo, Bosna-Hersek. (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 14 3. International Rural Tourısm and Development Congress, 13-15 June, 2019, Bodrum, Türkiye. (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 15 2. International Halal Tourism Congress, Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO). 04-06 Nisan 2019, Antalya Wome Deluxe Hotel, Alanya-Antalya. (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 16 VIII. Ulusal, IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Anamur Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 9-20 Nisan 2019, Anamur, Mersin. (Oturum Başkanlığı).
 • 17 3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, (Third International Tourism and Cultural Heritage Congress), Marmaris, 24-28 Nisan 2019 (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 18 The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018) September 27-29, 2018, Tourism Faculty of Mersin University, Mersin-Türkiye. (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 19 4th International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC) - 17-21 October, 2018, Budapeşte, Macaristan. (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 20 2. International Tourism and Cultural Heritage Congress (2. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi), Bilim Kurulu Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 03-07 Ekim 2018, Şanlıurfa.
 • 21 2nd International Rural Tourism And Development Congress, Nobel Science and Research Center, Bilim Kurulu Üyeliği, 10 - 13 Mayıs 2018, Bodrum, Muğla
 • 22 2nd International Rural Tourism And Development Congress, Nobel Science and Research Center, Oturum Başkanlığı,10 - 13 Mayıs 2018, Bodrum, Muğla
 • 23 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 23-25 Kasım 2017, Kastamonu, Türkiye.
 • 24 6. Ulusal, 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Gastronomi ve Kültür Turizmi), Oturum Başkanlığı, 14-15 Nisan 2017, Gaziantep.
 • 25 1. International Halal Tourism Congress (1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi), Oturum Başkanlığı, 07-09 April 2017, Alanya / Turkey.
 • 26 4th International Scientific Conference, Tourism in Southern and Eastern Europe (ToSEE), Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges, Bilim Kurulu Üyeliği, 4 - 6 May 2017, Opatija, Croatia, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia.
 • 27 1. International Tourism and Cultural Heritage Congress (Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi), Bilim Kurulu Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 04-08 Ekim 2017, Marmaris.
 • 28 The 9th Conference of the International Society fort he Social Sciences of Sport: Sport and Tourism in the Context of Social Values (9. Uluslararası Sporda Sosyal Bilimler Kongresi), Bilim Kurulu Üyeliği, 13 - 15 Ekim 2017, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çorum-Türkiye.
 • 29 6. Ulusal, 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Gastronomi ve Kültür Turizmi), Oturum Başkanlığı, 14-15 Nisan 2017, Gaziantep.
 • 30 15. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu) Düzenleme Kurulu Üyeliği. 22-25 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 31 International Joint Robotics Competition and Workshop 2009 (IJRCW 2009), May 2009, Isparta, Turkey. Local Organizing Comittee Membership
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İkinci Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, 29-30 Nisan 2019, Aydın.
 • 2 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 13-15 June, 2019, Bodrum, Türkiye. (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 3 Gastronomi Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 22-25 Mart 2018, ATO, Congresium Kongre Merkezi, Ankara
 • 4 Gastronomi Kongresi, Oturum Başkanlığı, 22-25 Mart 2018, Ankara Ticaret Odası, Congresium Kongre Merkezi, Ankara.
 • 5 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Turizm Fakültesi - Anatolia Turizm Akademisi, 5 - 8 Nisan 2018 / Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • 6 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 10 - 13 Mayıs 2018, Nobel Science and Research Center, Bodrum, Muğla.
 • 7 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Nobel Science and Research Center, Oturum Başkanlığı, 10 - 13 Mayıs 2018, , Bodrum, Muğla
 • 8 Birinci Turizm Rehberliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 27-28 Nisan 2018, Balıkesir.
 • 9 18. Ulusal Turizm kongresi, Oturum Başkanlığı, 18-22 Ekim 2017, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin.
 • 10 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Oturum Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 9-12 Kasım 2017, Kuşadası.
 • 11 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştrma Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 28 Nisan-01 Mayıs 2016, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi – Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Avanos, Nevşehir.
 • 12 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Oturum Başkanlığı, 28 Nisan-01 Mayıs 2016, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi – Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Avanos, Nevşehir.
 • 13 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Erzincan Üniversitesi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan.
 • 14 YÖK - Süleyman Demirel Üniversitesi, V.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Organizasyon Komitesi Üyeliği, 1-4 Aralık 2010, Isparta
 • 15 Erciyes Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 26 - 30 Mayıs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevşehir
 • 16 Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 17 Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 18 Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 19 İkinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 9-12 Kasım 2006, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi - Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Eğirdir.
 • 20 İkinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 9-12 Kasım 2006, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi - Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Eğirdir
 • 21 İkinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, AnatoliaTurizm Araştırmaları Dergisi - Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 9-12 Kasım 2006, Eğirdir
 • 22 Birinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Yürütme Kurulu ÜyeliğiEğirdir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Programı, 17-19 Eylül 1998 Eğirdir / Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 40. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, “Türkiye’de ve Dünyada Turizm” konulu konferans sunumu, Doğa Okulları, 21.04.2016, Isparta.
 • 2 Isparta'da Turizm, Turizm Potansiyeli ve Yatırımları konulu panelde moderatör, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 18.04.2012. Isparta.
 • 3 III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, "Akademik Disiplin Olarak Turizmin Konumu" Anadolu Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi İşbirliği ile, 21 -24 Nisan 2011, Hilton Dalaman Resort & SPA Hotel, Dalaman
 • 4 Çuhadar, Murat (2011). Increasing Quality of Internationalization, "Be not afraid of growing slowly, be afraid of standing still" International School of Law and Business, International Week, 9-13 May 2011, Vilnius-Litvanya.
 • 5 II. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 22 -25 Nisan 2010, Lykia World Hotel, Ölüdeniz - Fethiye
 • 6 Turizm Haftası Konulu Söyleşi (İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ ile birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi, Radyo ve Televizyon Merkezi, 12.04.2010
 • 7 Presentation of Eğirdir Vocational School, Tourism&Hotel Administration Program, International Tourism Week - Collaboration Opportunities For Education and Research in Tourism, 15-18 April 2009, Akdeniz University, School of Tourism & Hotel Management, Antalya.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Çuhadar, Murat. (2008). En İyi Doktora Tezi Ödülü. Dördüncü Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. İstanbul Teknik Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 23-27 Nisan 2008, Belek, Antalya.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Turizm Akademisyenleri Derneği, Isparta İl Temsilciliği.
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı Kapak Tasarımı, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir - Davras
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Çuhadar, Murat (2019). Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, Alan Editörü-Editörler Kurulu Üyesi, (ISBN: 978-605-254-085-5), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 2 Çuhadar, M. (2010). Önbüro Yönetimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul. (ISBN:978-605-4350-03-2)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Çuhadar, M. (2008). Üçüncü Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi: Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Mediterranean Tourism Research (JOMETR) Member of Scientific Advisory Board (2021)
 • 2 Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) Member of Scientific Advisory Board (2021)
 • 3 Journal of Tourism Economics, Management and Policy Research (Science and Advisory Board Member) - 2021
 • 4 Journal of Tourism and Gastronomy Studies (JOTAGS) Member of Advisory Board - 2021
 • 5 Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (2021)
 • 6 Journal of Tourism Intelligence and Smartness (e-ISSN 2651-3420) - 2021
 • 7 Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel (JOGHAT- ISSN: 2619-9548) Hakem Kurulu Üyeliği 2021
 • 8 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1300-4220 (Agricultural Economics Database, CAB Abstracts, Global Health Databases, CABI Full Text, EBSCO-SPORT Discus, EBSCO-Hospitality&Tourism Complety, EBSCO host, Leisure Recreation and Tourism Abstracts, Leisure Tourism, Rural Development Abstracts, Tr Dizin, TUBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts.)
 • 9 Journal of Yaşar University (ISSN 1305-970X )
 • 10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Hakemlik-2020)
 • 11 Journal of Tourism and Hospitality Management (e-ISSN 2566-2880, ISSN 2566-2872) 2020-2021
 • 12 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ)-2020
 • 13 Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel (JOGHAT- ISSN: 2619-9548) Hakem Kurulu Üyeliği 2020
 • 14 International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) Publisher: Marmara University (E-ISSN: 2630-6336), Sayı: 42: 155-167. (TrDizin, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, Direcrory of Open Acces Journals-DOAJ) Hakemlik 2020
 • 15 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
 • 16 Journal of Hospitality and Tourism Issues – Member of Advisory Board / Danışma Kurulu Üyeliği (2019-2020)
 • 17 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği
 • 18 Journal of Recreatıon And Tourism Research (2019)
 • 19 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019)
 • 20 Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel (JOGHAT- ISSN: 2619-9548) Hakem Kurulu Üyeliği 2019
 • 21 Acta INFOLOGICA (ACIN) (ISSN: 2602-3563) Istanbul Unıversity, Informatics Department (ULAKBİM TrDizin) Hakemlik-2018
 • 22 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği
 • 23 Journal of Recreatıon And Tourism Research (2018)
 • 24 TÜRKBİLİM Dergisi (Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Aralık Özel Sayısı-ISSN 1309-4254) Bilim Kurulu Üyeliği-2018 (MLA, Proquest, JSTOR)
 • 25 Mediterranean Journal of Humanities
 • 26 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
 • 27 Journal of Recreatıon And Tourism Research (2017)
 • 28 Business and Economics Research journal
 • 29 Eurasian Academy Of Sciences, Social Sciences Journal, Kierlinger Strasse 12 Stg. 1/9 3400 Klosterneuburg-Austria. Doi: 10.17740/eas.soc.2017.UTKM
 • 30 Journal of Turkish Tourism Research (Türk Turizm Araştırmaları Dergisi), ISSN: 2587-0890
 • 31 Journal of Recreation and Tourism Research
 • 32 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 33 İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk )
 • 34 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 35 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 36 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • 37 Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 38 İş ve İnsan Dergisi (The Journal of Human and Work) 2016
 • 39 İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Türk)
 • 40 Business and Economics Research Journal
 • 41 Avrasya Bilimler Akademisi, Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi ISSN: 2149-3510 (Haziran, 2015 Özel Sayı-Hakem Kurulu Üyesi)
 • 42 Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)
 • 43 University of Mauritius Research Journal
 • 44 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği.
 • 45 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği - 2013
 • 46 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 47 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği - 2011
 • 48 E-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi) Social Sciences ISSN: 1308 7444 (Article Number: 3C0021)
 • 49 E-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi) Social Sciences ISSN: 1308 7444 (Article Number: 3C0020)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Business and Economics Research Journal (BERJ) Hakemlik
 • 2 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (Hakemlik-Nisan, 2021)
 • 3 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi - 2021
 • 4 Coğrafi Bilimler Dergisi (Ankara Üniversitesi-Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi) 2021
 • 5 Quality & Quantity - International Journal of Methodology (SCImago SCOPUS)
 • 6 Journal of Tourism and Gastronomy Studies- JOTAGS
 • 7 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi - 2021
 • 8 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2020
 • 9 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2020
 • 10 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS)
 • 11 Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2548-009X, e-ISSN: 2548-0103) Hakemlik 2019
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019-2)
 • 14 International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) Publisher: Marmara University (E-ISSN: 2630-6336), Sayı: 42: 155-167. (TrDizin, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, Direcrory of Open Acces Journals-DOAJ) Hakemlik 2019
 • 15 İş ve İnsan Dergisi (The Journal of Human and Work) 2019
 • 16 Mediterranean Journal of Humanities (2019)
 • 17 Turizm Akademik Dergisi (Tourism Academic Journal)
 • 18 Turizm Akademik Dergisi (TOURAJ)
 • 19 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 20 Business And Economics Research Journal
 • 21 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
 • 22 Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2602-2303) (DRJI, ASOS Index, CiteFactor, ResearchBib) Hakemlik-2017
 • 23 Mediterranean Journal of Humanities (2017)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)
 • 2 Tourism: An International Interdisciplinary Journal (Manuscript’s Number 112/2019) ) (Web of Science Core Collection - ESCI, Clarivate, CAB Abstracts and Leisure Tourism Database; C.I.R.E.T. (Centre International de Recherches et d'Etudes Touristiques) C.I.R.E.T, EBSCO, Scopus, EconLit, EMBASE)
 • 3 Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)
 • 4 Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi. Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu. Müdür Yardımcılığı.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Otel , Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü/Anabilim Dalı ERASMUS Koordinatörlüğü.
 • 2 Turistlerin Kişilerarası İlişki Tarzlarının Boş Zaman Motivasyonu ve Boş Zaman Tatminlerine Etkisi, (2016). Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Araştırma Projesi Hakemliği, Proje No: 1703. (28.04.2017 – 01.08.2018)
 • 3 Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Araştırma Projesi Hakemliği, Proje No: 3573 (Doktora) Otel İşletmelerinde Helal Ürün ve Hizmetlerin Risk Değerlendirmesinde Turistlerin Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine İlişkin Destinasyon İmajının Aracı Etkisine Yönelik Bir Araştırma (02.04.2018 – 27.02.2020)
 • 4 Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Araştırma Projesi Hakemliği, Proje No: 3644 (Doktora) İşgörenlerin Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Tarzları Algılamaları ile Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişkide Yöneticiye Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Bir Zincir Otel Uygulaması, (02.04.2018 - 17.05.2019.)
 • 5 Osmanlı Döneminde 1840-1923 Yılları Arasında Modern Anlamda Otel İşletmelerinin Gelişimi Üzerine Nitel Bir Araştırma (2016). Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Araştırma Projesi Hakemliği, Proje No: 1901. (22.02.2017 - 01.02.2019)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Proğramı, Staj ve Uygulama Komisyonu Başkanlığı
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Koordinatörlüğü
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği.
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2007-2008)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Kütüphane Komisyonu Başkanlığı
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Proğramı, Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Proğramı, Staj Komisyonu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİDEB-Bilim İnsanı Destek Programları 2021/1 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı (1129B372000718 No’lu Proje Başvurusu) Dış Danışmanlık (Nisan – 2021)
 • 2 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİDEB-Bilim İnsanı Destek Programları - 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için) Dış Danışmanlık (Haziran – 2020)
 • 3 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİDEB-Bilim İnsanı Destek Programları (2020-2020/3 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı) Dış Danışmanlık. Kasım – Aralık 2020)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Isparta İl Temsilciliği - 2020
 • 2 Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Isparta İl Temsilciliği - 2019
 • 3 Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Isparta İl Temsilciliği - 2018
 • 4 Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Isparta İl Temsilciliği - 2017
 • 5 Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Isparta İl Temsilciliği - 2016
 • 6 Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Isparta İl Temsilciliği - 2015
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Adalet Bakanlığı, Denizli İli İdare Mahkemesi'nde Turizm İşletmecisi Olarak Bilirkişilik. 03.12.2018, Dosya No:2018/1052
 • 2 Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu İşbirliğinde Turizm Haftası (15-22 Nisan) Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, Nisan 2010
 • 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı - Isparta Valiliği, Isparta Turizmini Geliştirme Çalıştayı, 13 Kasım 2008, Isparta
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Turizm Sektörü Konulu Programda Konuşmacı. Kanal 32 Televizyonu, Anahtar Programı 12.12 2012
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
English for Tourism 1
English for Tourism 2
Genel Turizm
Genel Turizm Bilgisi
İstatistik
Konaklama İşletmeciliği ve Yönetimi
Konaklama İşletmeleri Yönetimi
Mesleki Yabancı Dil 1
Mesleki Yabancı Dil 2
Modelleme ve Tahmin
Otel İşletmeciliği
Önbüro İşlemleri
Önbüro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu I
Önbüro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu II
Önbüro Yönetimi
Önbüro Yönetiminde Çağdaş Yönelimler
Turizm Ekonomisi
Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri 2
Turizm İşletmelerinde Elektronik Ticaret
Turizm Pazarlaması
Turizm Tesislerinde Uygulamalar I
Turizm Tesislerinde Uygulamalar II
Turizmde Bilgi Teknolojileri
Türk Turizminde Güncel Konular
Uluslararası Turizm
 
Bu İçeriği Paylaş!