KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir GÖVDERE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110501
E-Posta bekirgovdere@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/bekirgovdere
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 613
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 10.07.1996
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 30.09.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 13.03.2003
İLGİ ALANLARI
yabancı yatırımlar, ,yeni keynezyen iktisat okulu, ,dış ticaret ,makro ekonomi ,kalkınma iktisadı,davranışsal İktisat
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YİĞİT ASENA GİZEM, GÖVDERE BEKİR, Kompulsif Satın Alma Davranışına Genel Bir Bakış. Business and Economics Research Journal, 12(3), , 717-730. Doi: 10.20409/berj.2021.347 , (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZDEMİR SEVİM ZÜLEYHA, GÖVDERE BEKİR, Mutluluk Ekonomisi Işığında Akademisyenler: Bölgesel Bir Araştırma. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 13(1), , 43-67. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 AĞCADAĞ DERYA, GÖVDERE BEKİR, Temel Kaynaklarla Yeni Dış Ticaret Teorileri. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 9(1), , 1-14. (2021), (Diğer)
 • 4 KOÇ SEBAHATTİN, GÖVDERE BEKİR, Türkiye’de Para Politikasının Ödemeler Bilançosuna Etkisi: 2003-2015. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), , 1145-1178. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, KİLİNÇ UĞUR, YEŞİLTAŞ MURAT, Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi. Journal of Current Researches an Social Sciences, 7(2), , 147-162. (2017), (Diğer)
 • 6 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(5), , 46-55. (2015), (Diğer)
 • 7 GÖVDERE BEKİR, CAN MUHLİS, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), , 101-114. (2015), (Diğer)
 • 8 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, DURGUN AYŞE, Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), , 122-131. (2015), (Diğer)
 • 9 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(4), , 46-55. (2014), (Diğer)
 • 10 GÖVDERE BEKİR, KALELİ HÜSEYİN, Kazakistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar. süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi , 2-16. (2008), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜRSOY SAMET, GÖVDERE BEKİR, Uluslararası Pay Piyasaları Arasındaki Getiri Ve Volatilite Yayılımı: Gelişmiş Ülkeler Ve Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 487-502. Doi: 10.21076/vizyoner.660976, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, ÇİÇEK UĞUR, Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. SDÜ Vizyoner Dergisi, 7(16), , 75-88. (2016), (TR DİZİN)
 • 3 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, DURGUN AYŞE, Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri Rural. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), , 99-116. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÖZTÜRK SERDAR, GÖVDERE BEKİR, Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 377-397. (2010), (Diğer)
 • 5 GÖVDERE BEKİR, Hizmet Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar. SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), , 53-68. (2010), (Diğer)
 • 6 GÖVDERE BEKİR, TOPUZ HÜSEYİN, Türkiye ve AB’nin Yeni Üyelerinin Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından Karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), , 117-135. (2009), (Diğer)
 • 7 ÖZTÜRK SERDAR, Sözdemir Ali, GÖVDERE BEKİR, Çin Washington Uzlaşmasından Beijing Uzlaşmasına. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi (2006), (Diğer)
 • 8 TÜRKOĞLU MUSA, GÖVDERE BEKİR, MEYDAN ÇETİN, Isparta İli Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), , 29-38. (2005), (Diğer)
 • 9 GÖVDERE BEKİR, ÖZTÜRK SERDAR, Bulgaristan’daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi (2003), (Diğer)
 • 10 GÖVDERE BEKİR, ÖZTÜRK SERDAR, Bulgaristan’daki Türk Yatırımları. Özel Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (2003), (Diğer)
 • 11 GÖVDERE BEKİR, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği. Dış Ticaret Dergisi, (2003), (Endekste taranmıyor)
 • 12 GÖVDERE Bekir, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Dış Ticaret Dergisi, (1999), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!