KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir GÖVDERE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110501
E-Posta bekirgovdere@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/bekirgovdere
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 10.07.1996
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 30.09.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 13.03.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
yabancı yatırımlar, ,yeni keynezyen iktisat okulu, ,dış ticaret ,makro ekonomi ,kalkınma iktisadı,davranışsal İktisat
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Gövdere, B., Çevre Politikaları ve Yabancı Yatırımlar, Derin Yayınevi, İstanbul.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Cenberci, E. ve B. Gövdere, "2008 Küresel Finansal Krizinin Avrupa Birliği’ne Yansıması ve AB Kurumları Tarafından Alınan Tedbirler" Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Cilt I, Gece Kitaplığı Yayınları.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gövdere B. ve C. Muhlis (2015). “Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), 101-114. (Yayın No: 1924764)
 • 2 Durgun, A. ve B. Gövdere, (2011), "2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkileri Üzerine Bir Analiz", Uludağ Üniv. İİBF Dergisi, Cilt: XXX, Sayı 1, ss.139-159
 • 3 Gövdere, B. (2009), "Global Hizmet Lokasyon Endeksi ve Türkiye", Banka ve Ekonomik Yorumlar Sayı: 530, Nisan 2009,
 • 4 Ramazanoğlu G., İ. Acar ve B. Gövdere, "Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?" Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2009
 • 5 B. Gövdere ve L. Kösekahyaoğlu, "Atatürk ve 1933 Üniversite Reformu" SDÜ, FEF Dergisi, 2006
 • 6 Öztürk, S., A. Sözdemir ve B. Gövdere, (2006). “Çin Washington Uzlaşmasından Beijing Uzlaşmasına.” Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi (Kontrol No: 1007194).
 • 7 Türkoğlu, M., B. Gövdere ve Ç. Meydan, (2005). "Isparta Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri." SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Kontrol No: 1007197)
 • 8 Öztürk, S. ve B. Gövdere, (2004). "Para Kurulu Yaklaşımı ve Bulgaristan Deneyimi." İstanbul Üniv., Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim, (Kontrol No: 1007188)
 • 9 Karaöz, M. ve B. Gövdere, (2004). “Türkiye’nin İhracatının Mekansal Yayılımının Analizi Lorenz Eğrisi Yaklaşımı.” Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 1007186)
 • 10 Gövdere, B. ve S.Öztürk, (2003). “Bulgaristan’daki Türk Yatırımları.” İstanbul Özel Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (Kontrol No: 1007193)
 • 11 Gövdere, B. ve S. Öztürk, (2003). “Bulgaristan’daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar.” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi (Kontrol No: 1007190)
 • 12 Saatçioğlu, C. ve B. Gövdere, (2000). “Küreselleşme, Teknoloji ve Ticaret ile İşsizlik Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Yaklaşım.” İktisat Dergisi, 416, 40-44.
 • 13 Kaygısız, A.D. ve B.Gövdere, (2013). “The Share Of Foreign Investment In The Insurance Sector and Reasons For The Increase.” International Journal of Multidisciplinary Thought, 3(2), 365-372. (Yayın No: 104012).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gövdere, B., (2009). "2008 Nobel Ekonomi Ödülü" TMSF Çatı Dergisi Yıl: 4, Sayı:20, Ocak-Şubat-Mart.
 • 2 GÖvdere, B., (2008). "Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası." TMSF Çatı Dergisi (Kontrol No: 1007209)
 • 3 Gövdere, B., (2003). "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği." Dış Ticaret Dergisi, Sayı.28, Nisan.
 • 4 Gövdere, B., (1999). "Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Yapısı Üzerine Bir Araştırma." Dış Ticaret Dergisi, Sayı.12, Yıl.4, Ocak.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dulupcu, A.M. ve B.Gövdere, (2004). “Bölgesel Gelisme Stratejileri Için Bir Perspektif Yerel Bilgi Agbagları Yaklasımı.” 12.Ulusal Iktisat Sempozyumu 11-12 Ekim 2004 Isparta. TEK 12. Ulusal İktisat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1007215)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ramazanoğlu G., İ. Acar ve B. Gövdere, "Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?" Uluslararası Davras Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 24-27 Eylül 2009
 • 2 Kösekahyaoglu L. ve B.Gövdere, (2006). “Ücretler Sermaye Birikimi ve İç Pazar Büyüklüğünün Türkiye Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi: Sektörel Bir Analiz.” Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1007222)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kösekahyaoğlu, L. ve B. Gövdere, (2009). "Türkiye-Avrupa Birliği Birliği Sektörel Rekabet Gücü Karşılaştırması", SDÜ BAP.
 • 2 Isparta Valiliği ile SDÜ'nün Birlikte yürüttüğü Isparta İl gelişim Planı'nda "Turizm Komisyonu"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Isparta İli Ekonomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalı", Isparta İli Ekonomik Gelişmesi Semineri, İAV- Isparta Valiliği, 16 Nisan 2010.
 • 2 Son Gelişmeler Işığında AB-Türkiye İlişkileri, Gönen Meslek Yüksek Okulu.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ İİBF Dergisi editör yardımcılığı
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 3 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 5 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Rektörlük
 • 1 Farabi Programı İİBF Koordinatörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İİBF Dekan yardımclığı
 • 2 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 3 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 2014-ekim 2015
 • 2 İletişim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014- ekim 2015
 • 3 İİBF, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 5 Hukuk Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ'nün norm kadro çalışmasında komisyon üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TMSF Çatı Dergisi- Danışma Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Büyüme Teorisi
Dış Ticaret Politikaları
Gümrük Mevzuatı I
Gümrük mevzuatı II
Gümrük mevzuatı I-II
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisadi Düşünceler Tarihi
İktisat Teorisinin Evrimi
İleri Makro Ekonomi
İleri Makro Ekonomi Teorisi
İleri Makro Ekonomi Teorisi I
İleri Makro Ekonomi Teorisi II
İleri Makro Ekonomik Analiz
İleri makro Ekonomik Analize Giriş
İleri Makro İktisat I
İleri Makro İktisat II
Kalkınma İktisadı
Makro İktisat I
Makro İktisat II
Milenyum kalkınma amaçları
Para Teori ve Politikası II
Türkiye ve AB ekonomik ilişkileri
Türkiye-AB İlişkileri
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Uluslararası finans
Uluslararası İktisat I
Uluslararası İktisat II
Uluslararası Ticarette Dış Ticaret İşlemleri-I
Uluslararsı İktisat I
 
Bu İçeriği Paylaş!