KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Rezan DEMİRALAY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119333
E-Posta rezandemiralay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 31.07.1988
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demiralay R. The effects of asthma education on knowledge, behavior and morbidity in asthmatic patients. Turkish Journal of Medical Sciences 2004:34:319-326.
 • 2 Demiralay R. Nicotine dependence in medical students and physicians in the Lakes Region. Turkish Journal of Medical Sciences 2003:33;321-327.
 • 3 Demiralay R. Behaviours and attitudes of physicians in the Lakes Region towards smoking. Turkish Journal of Medical Sciences 2003:33;329-334.
 • 4 Demiralay R. Isparta İli Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı akciğer dışı organ bazı epidemiyolojik özellikleri. Tüberküloz ve Toraks 2003:51;33-39.
 • 5 Demiralay R. Comparison of the effects of individualized education in three forms on inhaled corticosteroids in asthmatic patients. Turkish Respiratory Journal 2003:4;101-107.
 • 6 Gürdal H, Başak PY, Demiralay R, Baysal V, Ağalar C. Akciğer tüberkülozuna eşlik eden Sweet sendromu olgusu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002:9;1- 3.
 • 7 Demiralay R. Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Tüberküloz ve Toraks 2002:50;264-271.
 • 8 Demiralay R. Asthma knowledge of the medical students. Turkish Respiratory Journal 2002:3;53-57.
 • 9 Demiralay R. Behaviours and attitudes of medical students towards smoking. Turkish Journal of Medical Sciences 2002:32;339-344.
 • 10 Demiralay R. Comparison of the effects of three forms of individualized education on asthma knowledge in asthmatic patients. Turkish Journal of Medical Sciences 2002: 32;57- 64.
 • 11 Demiralay R. Effects of the use of hypochlorite as a cleaning substance on pulmonary functions. Turkish Journal of Medical Sciences 2001:31;51-57.
 • 12 Demiralay R. Tüberkülozun mevsimselliği. Tüberküloz ve Toraks 2000:48;227-231.
 • 13 Demiralay R. Isparta'da tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. Tüberküloz ve Toraks 2000:48;219-226.
 • 14 Demiralay R. Çocuklarda primer tüberkülozun klinik, epidemiyolojik ve immünolojik özelliklerinin araştırılması. Solunum 1999:1;54-58.
 • 15 Demiralay R, Demirci M, Akkuş Z. Rifampisin tedavisi alan tüberkülozlu hastalarda antirifampisin antikorlarının insidansı üzerine bir çalışma. Genel Tıp Dergisi 1998: 4;159-163.
 • 16 Demiralay R. Bronş astımı tedavisinde inhale kortikosteroidler. Genel Tıp Dergisi 1997: 1;51-54.
 • 17 Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında teofilinin akım oran indeksi ve solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi. Tüberküloz ve Toraks 1997:45;262-266.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demiralay R , Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine-induced apoptosis of hippocampal neural cells. J Cell Biochem 2008:104;1740-1746.
 • 2 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine-induced apoptosis of cardiac cells. Journal of Applied Toxicology 2007:27;247-254.
 • 3 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Regulation of nicotine-induced apoptosis of pulmonary artery endothelial cells by treatment of N-acetylcysteine and vitamin E. Human and Experimental Toxicology 2007:26;595-602.
 • 4 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Regulation of sepsis-induced apoptosis of pulmonary cells by posttreatment of erdosteine and N-acetylcysteine. Toxicology 2006:228;151-161.
 • 5 Demiralay R, Gürsan N, Özbilim G, Erdoğan G, Demirci E. Comparison of the effects of erdosteine and N-acetylcysteine on apoptosis regulation in endotoxin-induced acute lung injury. Journal of Applied Toxicology 2006:26; 301-308.
 • 6 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine induced apoptosis of pulmonary cells. Toxicology 2006:219;197-207.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsisin oluşturduğu pulmoner arter endotel hücre apopitozis regülasyonu üzerine sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 2 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin epitel hücrelerde apopitotik ve antiapopitotik göstergeler üzerine etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 3 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M, Çalık İ. Bleomisinin oluşturduğu epitelyum hücre apopitozisi ve akciğer fibrozisi regülasyonu üzerine akciğer hasarı sonrası erdostein ve asetilsistein tedavisinin etkileri. TÜSAD 29.Ulusl Kongresi: 28-31 Ekim 2007, Fethiye.
 • 4 Demiralay R, Özbilim G, Erdoğan G. Akut akciğer hasarında erdostein ve asetilsiteinin apopitozis regülasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi: 27 Nisan- Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 5 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu pulmoner hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 6 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu kardiak hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 7 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Erdostein, asetilsistein ve E vitamininin nikotinin oluşturduğu hipokampal nöron hücre apopitozisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 8 Ünlü A, Demiralay R. Isparta merkez ilçe halkının sigara içme sıklığı ve özellikleri. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 9 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 10 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerde ve tıp fakültesi öğrencilerinde nikotin bağımlılığı. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 11 Demiralay R. Astım eğitiminin astımlı hastalarda bilgi, davranış ve morbidite üzerine etkisi. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 12 Demiralay R. Astımlı hastalarda üç kişisel eğitim şeklinin astım bilgisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 13 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 14 Demiralay R. Isparta'da çocuk ve adolesan tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 15 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin astım hastalığı hakkındaki bilgileri. Toraks Derneği Ulusal Akciğer sağlığı Kongresi: 9-13 nisan 2000, Antalya.
 • 16 Demiralay R. Hipokloridin temizlik maddesi olarak kullanılmasının solunum Fonksiyonları üzerine etkileri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 17 Demiralay R. Akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 18 Demiralay R. Isparta İli Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı akciğer dışı organ tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özellikleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 19 Demiralay R. Isparta'da tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 20 Demiralay R, Demirci M, Akkuş Z . Rifampisin tedavisi alan tüberkülozlu hastalarda antirifampisin antikorlarının insidansı üzerine bir çalışma. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 21 Demiralay R. Tüberkülozun mevsimselliği. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 22 Sabancı N, Demiralay R, Şahin Ü, Gürbüz H, Akkaya A, Turgut E. Isparta'da ortaokul çağındaki çocuklarda astma prevalansı. VII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi: 2-5 Kasım 1997, Bursa.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Demiralay R. Isparta'da çocuk ve adolesan tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 2 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsisin oluşturduğu pulmoner arter endotel hücre apopitozis regülasyonu üzerine sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 3 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin epitel hücrelerde apopitotik ve antiapopitotik göstergeler üzerine etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 4 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M, Çalık İ. Bleomisinin oluşturduğu epitelyum hücre apopitozisi ve akciğer fibrozisi regülasyonu üzerine akciğer hasarı sonrası erdostein ve asetilsistein tedavisinin etkileri. TÜSAD 29.Ulusl Kongresi: 28-31 Ekim 2007, Fethiye.
 • 5 Demiralay R, Özbilim G, Erdoğan G. Akut akciğer hasarında erdostein ve asetilsiteinin apopitozis regülasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi: 27 Nisan- Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 6 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu pulmoner hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 7 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu kardiak hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 8 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Erdostein, asetilsistein ve E vitamininin nikotinin oluşturduğu hipokampal nöron hücre apopitozisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 9 Ünlü A, Demiralay R. Isparta merkez ilçe halkının sigara içme sıklığı ve özellikleri. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 10 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 11 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerde ve tıp fakültesi öğrencilerinde nikotin bağımlılığı. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 12 Demiralay R. Astım eğitiminin astımlı hastalarda bilgi, davranış ve morbidite üzerine etkisi. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 13 Demiralay R. Astımlı hastalarda üç kişisel eğitim şeklinin astım bilgisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 14 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 15 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin astım hastalığı hakkındaki bilgileri. Toraks Derneği Ulusal Akciğer sağlığı Kongresi: 9-13 nisan 2000, Antalya.
 • 16 Demiralay R. Hipokloridin temizlik maddesi olarak kullanılmasının solunum Fonksiyonları üzerine etkileri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 17 Demiralay R. Akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 18 Demiralay R. Isparta İli Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı akciğer dışı organ tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özellikleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 19 Demiralay R. Isparta'da tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 20 Demiralay R, Demirci M, Akkuş Z . Rifampisin tedavisi alan tüberkülozlu hastalarda antirifampisin antikorlarının insidansı üzerine bir çalışma. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 21 Demiralay R. Tüberkülozun mevsimselliği. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 22 Sabancı N, Demiralay R, Şahin Ü, Gürbüz H, Akkaya A, Turgut E. Isparta'da ortaokul çağındaki çocuklarda astma prevalansı. VII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi: 2-5 Kasım 1997, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment following lung injury on the regulation of apoptosis of capillary endothelial cells in the model of experimental pulmonary fibrosis induced by bleomycin. ERS Congress 2008.
 • 2 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment on apoptotic and antiapoptotic markers in pulmonary epithelial cells in sepsis. ERS Congress 2008
 • 3 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "The effects of erdosteine, N-acetylcysteine on intestinal tissue pathological damage and apoptosis induced by sepsis", 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 314-315, Springer, Berlin, 2007.
 • 4 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "Regulation of nicotine-induced apoptosis of liver and small intestinal cells by posttreatment of erdosteine and N-acetlycysteine". 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315-316, Springer, Berlin, 2007.
 • 5 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "Regulation of nicotine-induced apoptosis of liver and small intestinal cells by posttreatment of erdosteine and N-acetlycysteine". 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315-316, Springer, Berlin, 2007.
 • 6 Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Effect of theophylline on the flow-ratio index in chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress: September 7-11, 1996, Stockholm, Sweden.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment following lung injury on the regulation of apoptosis of capillary endothelial cells in the model of experimental pulmonary fibrosis induced by bleomycin. ERS Congress 2008.
 • 2 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment on apoptotic and antiapoptotic markers in pulmonary epithelial cells in sepsis. ERS Congress 2008
 • 3 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "Regulation of nicotine-induced apoptosis of liver and small intestinal cells by posttreatment of erdosteine and N-acetlycysteine". 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315-316, Springer, Berlin, 2007.
 • 4 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "The effects of erdosteine, N-acetylcysteine on intestinal tissue pathological damage and apoptosis induced by sepsis", 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 314-315, Springer, Berlin, 2007.
 • 5 Gürsan, N., R. Demiralay, İ. Çalık, H. Erdem ve M. Albayrak, "The effects of erdosteine, N-acetylcysteine on liver tissue pathological damage and apoptosis induced by sepsis" 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315, Springer, Berlin, 2007.
 • 6 Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Effect of theophylline on the flow-ratio index in chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress: September 7-11, 1996, Stockholm, Sweden.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ünlü, A., "Isparta merkez ilçe halkının sigara içme sıklığı ve özellikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Toraks Derneği
 • 2 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Erdosteine: its relevance in COPD treatment. Drug Evaluations
 • 2 Altered netrin receptor expression in dopamine terminal regions after neonatal ventral hippocampal lesions in rats. Experimental Neurology
 • 3 S-allylcysteine amelioretes isoproterenol-induced cardiac toxicity in rats by stabilizing cardiac mitochondrial and lysosomal enzymes. Life Sci
 • 4 Posttreatment with N-acetylcysteine ameliorates the endotoxin shock-induced argan damage in conscious rats. Life Sci
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Sigara ve Göğüs Hastalıkları- Isparta Kanal 32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı (31.05.1999).
 • 2 Sigara ve Sağlığımız- Isparta Kanal 32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı (01.06.1999).
 • 3 Sigara- Isparta Kanal 32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı (12.11.1999).
 • 4 Sigara ve Kanser- Hürriyet-Akdeniz Gazetesi 24 Haziran 1999.
 • 5 Sigara ve Kadın sağlığı- Hürriyet-Akdeniz Gazetesi- 9 Temmuz 1999.
 • 6 Pasif içicilik- Hürriyet Akdeniz Gazetesi- 18 Temmuz 1999.
 • 7 Sigara Akciğerlerin Düşmanı- Demokrat Gazetesi- 31 Mayıs 1999.
 • 8 Sigara: Pasif İçicilik- Demokrat Gazetesi- 1 Haziran 1999.
 • 9 Sigara: Kadın Sağlığı- Demokrat Gazetesi- 2 Haziran 1999.
VERDİĞİ DERSLER
Akciğer apsesi
Bronşektazi
diyafragma ve göğüs duvarı hastalıkları
mediasten hastalıkları
plevra sıvılarında etyoloji
plevra sıvılarında tanı
plevral effüzyon
plevral effüzyonlar
Pulmoner emboli
pulmoner emboli-tanı
pulmoner histiositozis
pulmoner lenfanjiomyomatozis
radyolojik tanı yöntemleri
solunum fizyolojisi
Solunum sistemi radyolojisi
solunum sistemi radyolojisis
solunum sisteminn savunma mekanizması
solunum sistyemi radyolojisi
tüberküloz
 
Bu İçeriği Paylaş!