KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Okan ÖZKAYA
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2462119183
E-Posta mehmetozkaya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9635-4617
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 25.06.1996
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özkaya, M. O. ve H. Şahiner, "Ovülasyon Fizyolojisi ve Ovülasyon İndüksiyonu", Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, ed. M. N. Çiçek, C. Akyürek, Ç. Çelik ve A. Haberal, 1447-1460, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.
 • 2 Özkaya, O. "Normal Doğum Mekanizması ve Tanımlar", Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri, ed. İ. Köker, 345-364, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dilek ÖZKAYA, Özlem YALÇIN TÖK, Levent TÖK, Mustafa Muhterem EKİM, Mehmet Okan ÖZKAYA, Yavuz BARDAK. Gebelikteki Göz İçi Basınç Değişimleri. MN Oftalmoloji 2010, 17(1): 24-28.
 • 2 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya ve Ü. Dursun, "Endometriyum Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunun Belirlenmesinde Tümör Belirteçlerinin Rolü", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 15, 15-19 (2005).
 • 3 Özkaya, O., M. Sezik, Ü. Dursun ve H. Kaya, "Epitelyal Over Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapinin Etkinliği", Kadın Doğum Dergisi, 4, 686-689 (2005).
 • 4 Sezik, M., O. Özkaya, Ü. D. Toros, M. Çolakoğulları ve H. Kaya, "Ovülasyon İndüksiyonu Yapılan Hastalarda Folliküler Gelişim Döneminde Serum Malondialdehid ve Nitrik Oksit Seviyeleri", Türk Fertilite Dergisi, 13, 116-120 (2005).
 • 5 Sezik, M., O. Özkaya, Ü. D. Toros, M. Çolakoğulları ve H. Kaya, "Ovülasyon İndüksiyonu Yapılan Hastalarda Folliküler Gelişim Döneminde Serum Malondialdehid ve Nitrik Oksit Seviyeleri", Türk Fertilite Dergisi, 13, 116-120 (2005).
 • 6 Sezik, M. O. Özkaya, Ü. D. Toros ve H. Kaya, "Epitelyal Over Kanserinde Lenf Nodu Tutulumuna Etki Eden Faktörler", J. Turkish German Gynecol. Assoc., 6, 272-274 (2005).
 • 7 Özkaya, O., M. Sezik, F. Demir ve H. Kaya, "Sperm Analizinde Aglütinasyon Saptanan İnfertil Çiftlerdeki İntrauterin İnseminasyon Sonuçları", Türk Fertilite Dergisi, 13, 245-249 (2005).
 • 8 Özkaya, O., M. Sezik, F. Demir ve H. Kaya, "İnfertil Kadın Değerlendirilmesinde Histerosalpingografi ve Diagnostik Laparoskopi", Türk Fertilite Dergisi, 13, 251-255 (2005).
 • 9 Sezik, M., O. Özkaya, M. Boylu ve H. Kaya, "Normal Karyotipte Nukal Saydamlık ve Ense Derisi Kalınlığının Anne Yaşı ve Gestasyonel Yaş ile Değişimi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2, 290-294 (2005).
 • 10 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "Preeklamptik Hastalarda Umbilikal Arter Doppler İncelemesinin Maternal Laboratuar Değerleri ve Neonatal Sonuçlar ile İlişkisi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2, 279-283 (2005).
 • 11 Özkaya, O. M., M. Sezik, H. Kaya, B. Baykal, Ü. D. Toros, Ö. Çandır, O. Oyar ve D. Özbaşar, "Over Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8, 63-69 (2005).
 • 12 Özkaya, O. M., M. Sezik ve H. Kaya, "Çoğul Gebeliklerde Doğum Yöntemleri", Perinatoloji Dergisi, 13, 187-190 (2005).
 • 13 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler İncelemesinin Perinatal Sonuçlarla İlişkisi", Perinatoloji Dergisi, 13, 198-202 (2005).
 • 14 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Nifedipin Kullanan Preeklamptik Gebelerde Neonatal Sonuçlar", Kadın Doğum Dergisi, 4, 759-763 (2005).
 • 15 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Preeklamptik Gebelerde Aile Öyküsünde Annede Hipertansiyon Bulunmasının Maternal ve Fetal Prognoza Etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 4, 768-772 (2005).
 • 16 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Preeklamptik Hastalarda Magnezyum Sülfat ve Nifedipin Kullanımının Perinatal Sonuçlara Etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 4, 774-778 (2005).
 • 17 Özkaya, O. M., M. Sezik, F. Demir, Ö. Çandır ve H. Kaya, "Ovaryan ve Pelvik Kitlelerin Tanısında İntraoperatif Frozen İncelemenin Güvenilirliği", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8, 86-90 (2005).
 • 18 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, B. Baykal, Ü. D. Toros, Ö. Çandır, A. Yeşildağ ve D. Özbaşar, "Serviks ve Endometrium Kanserinde Parametrium ve Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme'nin Yeri", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 3, 104-110 (2004).
 • 19 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya, S. A. Köse, H. Şahiner ve B. Tunç, "Sigara ve Oral Kontraseptif Kullanımının Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeylerine Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 12, 129-135 (2004).
 • 20 Kaya, H., O. Özkaya ve M. Sezik, "Semen Analizi ve Semen Parametrelerinin İnfertilite Tedavisine Etkileri", Türk Fertilite Dergisi, 11, 312-323 (2003).
 • 21 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya, A. R. Aydın ve B. Tunç, "Habitüel Abortuslarda Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeyleri", Türk Fertilite Dergisi, 11, 284-289 (2003).
 • 22 Kaya, H., M. Yıldız, M. Sezik, O. Özkaya ve S. A. Köse, "Gonadal Disgenezili Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Üzerine Östrojen ve D Vitamini Tedavisinin Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 11, 305-311 (2003).
 • 23 Kaya, H., Özsoy, M., Özkaya, M,O., 1999. Ovülasyon indüksiyonunda 3. gün lüteinizan hormon düzeyinin belirleyici rolü. Türk Fertilite Der. 1-2: 45-49.
 • 24 Kaya, H., Oral, B., Sarı, B,A., Özkaya, M,O., 1999. Hirsutism tedavisinde siproteron asetat ve spironolakton etkisinin karşılaştırılması. T Klin. Jinekol. Obst. 9: 122-6.
 • 25 Kaya, H., Çetin, M., Acar, A., Babar, Y., Mandal, T., Özkaya, M,O., 1997. Adneksiyal kitleli olgularda serum Ca 125 düzeyi ve transvaginal ultrasonografinin yeri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 4(2): 13-6.
 • 26 Kaya, H., Acar, A., Çetin, M., Mandal, T., Babar, Y., Göçen, Ç., Özkaya, M,O., Güngör, İ., 1996. Klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyonunda, endometrium kalınlığı ve gebelik oranları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 3(3): 11-5.
 • 27 Kaya, H., Delibaş, N., Babar, Y., Özkaya, M,O., Mandal, T, Göçen, Ç., 1996. Gebelikte ve postpartum erken dönemde ve yenidoğanda Cu ve Zn düzeyleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 3(3): 49-52.
 • 28 Kaya, H., Acar, A., Mandal, T., Babar, Y., Özkaya, M,O., Göçen, Ç., 1996. Histerektomi vakalarının klinik özellikleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 3(4): 29-32.
 • 29 Kaya, H., Delibaş, N., Çapar, M., Tahan, V., Serteser, M., Özkaya, M,O., 1996. Gebelikte ve postpartum erken dönemde serbest radikal oluşumu ve antioksidan enzim düzeyleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 3(4): 67-70.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Okan Özkaya, Mekin Sezik, Hülya Toyran Sezik, Elif Gül Yapar. HELLP Sendromlu Hastalarda Trombosit Sayısının Umbilikal Arter Doppler ve Perinatal Mortalite ile İlişkisi.TJOD 2009; 6(2),97 - 102.
 • 2 Özkaya O.Kliniğimizde Takibi Yapılan Ciddi Fetal Hidronefroz Vakalarının Postpartum Sonuçları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2009; 16(2), 9-12.
 • 3 Özkaya O.Kliniğimizde son 4 yılda yapılan amniyosentez vakalarının retrospektif analizi: tek hekim sonuçları. 2009; 16(3),19-22.
 • 4 Özkaya O. Stres inkontinans cerrahisinde kliniğimizde uygulanan minimal modifiye Çolakoğlu iğne süspansiyon yönteminin kısa dönem sonuçları. 2009; 16(4),5-9.
 • 5 Sezik M. ve O. Özkaya, "Prematür Gebeliklerde Doğum Yöntemleri", S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 14, 45-46 (2007).
 • 6 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "HELLP Sendromunda Maternal Trombosit Sayısının Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi", J. Turkish German Gynecol. Assoc., 7, 34-38 (2006).
 • 7 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Preeklamptik Hastalarda Magnezyum Sülfat Kullanımının Perinatal Sonuçlara Etkisi", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, 44, 65-70 (2006).
 • 8 Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, "Preeklamptik Gebelerde Fetal Cinsiyetin Maternal ve Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, 44, 17-22 (2006).
 • 9 Sezik, M. ve O. Özkaya, "Çalışan Gebeler", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 16, 58-61 (2006).
 • 10 Özkaya, O. "Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki 5 Yıllık Doğum Oranları ve Sezaryen Endikasyonları", S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 36-39 (2005).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozkaya MO, Nazıroğlu M, Barak C, Berkkanoglu M. Effects ofMultivitamin/Mineral Supplementation on Trace Element Levels in Serum andFollicular Fluid of Women Undergoing in Vitro Fertilization (IVF). Biol TraceElem Res. 2011, 139(1),1-9.
 • 2 Ozkaya O, Sezik M, Ozbasar D, Kaya H. Abnormal ductus venosus flow andtricuspid regurgitation at 11-14 weeks' gestation have high positive predictivevalues for increased risk in first-trimester combined screening test: results of a pilot study. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010 Jun;49(2):145-50.
 • 3 Ozbasar D, Toros U, Ozkaya O, Sezik M, Uzun H, Genc H, Kaya H. Raloxifenedecreases serum malondialdehyde and nitric oxide levels in postmenopausal womenwith end-stage renal disease under chronic hemodialysis therapy. J ObstetGynaecol Res. 2010 Feb;36(1):133-7.
 • 4 Ozkaya MO, Nazıroğlu M. Multivitamin and mineral supplementation modulatesoxidative stress and antioxidant vitamin levels in serum and follicular fluid of women undergoing in vitro fertilization. Fertil Steril. 2010 Nov;94(6):2465-6.
 • 5 Kaya H, Desdicioglu R, Sezik M, Ulukaya E, Ozkaya O, Yilmaztepe A, Demirci M. Does sphingosine-1-phosphate have a protective effect on cyclophosphamide- andirradiation-induced ovarian damage in the rat model?. Fertil Steril. 2008Mar;89(3):732-5. Epub 2007 May 22.
 • 6 Ozkaya O, Sezik M, Kaya H. Serum malondialdehyde, erythrocyte glutathioneperoxidase, and erythrocyte superoxide dismutase levels in women with earlyspontaneous abortions accompanied by vaginal bleeding. Med Sci Monit. 2008Jan;14(1):CR47-51.
 • 7 Sezik, M., O. Ozkaya, E. Arslanoglu, A. Koker, H. Cetin, D. Ozbasar ve H. Kaya, "Evaluation of intra-amniotic surfactant administration for lung maturation in preterm sheep", J. Exp. Anim. Sci., 43, 301-307 (2007).
 • 8 Sezik M, Ozkaya O, Sezik HT, Yapar EG. Expectant management of severepreeclampsia presenting before 25 weeks of gestation. Med Sci Monit. 2007Nov;13(11):CR523-527.
 • 9 Sezik M, Ozkaya O, Demir F, Sezik HT, Kaya H. Total salpingectomy duringabdominal hysterectomy: effects on ovarian reserve and ovarian stromal bloodflow. J Obstet Gynaecol Res. 2007 Dec;33(6):863-9.
 • 10 Sezik, M., O. Ozkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, "Does Marriage Between First Cousins have any Predictive Value for Maternal and Perinatal Outcomes in Preeclampsia?", J. Obstet. Gynaecol. Res., 32, 475-481 (2006).
 • 11 Ozkaya, O., M. Sezik, H.T. Sezik ve E.G. Eyi, "Leukocytosis might precede in-hospital eclampsia in preeclamptic women who do not receive magnesium sulfate", J. Perinat. Med. 34, 378-382 (2006).
 • 12 Ozkaya, O., M. Sezik, H. Kaya, R. Desdicioglu, M. Capar, M. C. Colakoglu ve R. Dittrich, "Comparison of tubal transfer and transcervical uterine embryo transfer of immediate injected Oocytes and 2-3 days old cultured embryos", Geburts. Frauenheilk., 66, 377-382 (2006).
 • 13 Kaya H, Ozkaya O, Sezik M, Arslanoglu E, Yilmaztepe A, Ulukaya E. Effects of raloxifene on serum malondialdehyde, erythrocyte superoxide dismutase, and erythrocyte glutathione peroxidase levels in healthy postmenopausal women. Maturitas. 50: 182-8.
 • 14 Kaya H, Sezik M, Ozkaya O, Sahiner H, Ozbasar D. Does the diameter of an endometrioma predict the extent of pelvic adhesions associated with endometriosis? J Reprod Med. 50: 198-202.
 • 15 Kaya, H., M. Sezik ve O. Ozkaya, "Evaluation of a New Surgical Approach for the Treatment of Clomiphene Citrate-resistant Infertility in Polycystic Ovary Syndrome: Laparoscopic Ovarian Multi-needle Intervention", J. Minim. Invasive Gynecol., 12, 355-358 (2005).
 • 16 Ozkaya, O., M. Sezik, H. Kaya, R. Desdicioglu ve R. Dittrich, "Placebo-controlled Randomized Comparison of Vaginal with Rectal Misoprostol in the Prevention of Postpartum Hemorrhage", J. Obstet. Gynaecol. Res., 31, 389-393 (2005).
 • 17 Kaya, H., O. Ozkaya, M. Sezik, A. R. Aydin ve R. Dittrich, "Histological Evaluation of a new Concept Eliminating the Need for Suture or Glue During Fallopian Tube Anastomosis in the Sheep Model", Geburts. Frauenheilk., 65, 682-686 (2005).
 • 18 Kaya, H., Sezik, M., Ozbasar, D., Ozkaya, O., Sahiner, H. Intrafascial versus Extrafascial Abdominal Hysterectomy: Effects on Urinary Urge Incontinence. Int. Urogynecol. J. 15(3): 171-4.
 • 19 Ozkaya O, Kaya H, Sezik M, Akyurek C, Ozbasar D. The value of laboratory tests and ultrasonography in evaluating ovarian response to ovulation induction treatment with low-dose recombinant follicle-stimulating hormone. Int J Fertil Womens Med. 49(2):83-7.
 • 20 Kaya H, Sezik M, Ozkaya O, Dittrich R, Siebzehnrubl E, Wildt L. Lipid peroxidation at various estradiol concentrations in human circulation during ovarian stimulation with exogenous gonadotropins. Horm Metab Res. 36: 693-5.
 • 21 Kaya H, Karci M, Ozkaya O, Sezik M. Relationship between the timing of hysterosalpingography before gamete intrafallopian transfer and the subsequent fertility outcome. J Obstet Gynaecol Res. 30: 448-53.
 • 22 Kaya, H., Babar, Y., Ozmen, S., Ozkaya, O., Karci, M., Aydin, AR., Ozbasar, D., 2002. Intratubal methotrexate for prevention of persistent ectopic pregnancy after salpingotomy. J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc. 9(4):464-7.
 • 23 Kaya, H., Oral, B., Dittrich, R., Ozkaya, O., 2000. Lipid peroxidation in umbilical arterial blood at birth: the effects of breech delivery. British Journal of Obstet Gynaecol. 107(8): 982-6.
 • 24 Kaya, H., Delibaş, N., Serteser, M., Ulukaya, E., Ozkaya, O., 1999. The effect of melatonin on lipid peroxidation during radiotherapy in female rats. Strahlenther. Onkol. 175(6): 285-8.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Özkaya, O. “Normal Doğum Eylemi ve Doğum”, ed. M. Tanır ve T. Şener, 303-321 Nobel ? Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özkaya O, Sezik M.Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunda, atlanmış mesane içi yabanci cisim. 2009; 16(4), 24-26.
 • 2 Okan Özkaya, Mekin Sezik, Murat Bulut, Hakan Kaya. Sigmoid Kolonu Perfore Eden Kayıp İntrauterin Araç; İhmal Edilmiş Bir Olgu Sunumu.TJOD 2009;6(2),128 - 131.
 • 3 Özkaya O. Nadir görülen bir vulvar tümör: lipom. 2009; 16(3),23-25
 • 4 Mekin Sezik, Okan Özkaya, Kahraman Karaisaoğlu. Endometrioma zeminde gelişmiş berrak hücreli over kanseri. TJOD 2009;6(1),61 - 63.
 • 5 Ozkaya, O., M. Sezik, A. R. Aydin, N. Kapucuoglu ve H. Kaya, "Mixed Germ Cell Tumor of the Ovary Mimicking Unruptured Ectopic Pregnancy Presenting with Unusually High Serum Alpha-fetoprotein Level", Gynecol. Surg., 2, 307-310 (2005).
 • 6 Kaya H, Sezik M, Ozkaya O, Sahiner H. Large endometrioma in an adolescent girl with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome. Gynecologic Surgery. 1: 241-2.
 • 7 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, A. R. Aydın ve K. Başak, "Epidermoid Carcinoma of Cervix Coexisting with Mature Cystic Teratoma of Ovary: A Case Report", Artemis, 5, 239-242 (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya, H., M. Sezik, O. Ozkaya ve H. Sahiner, "Large Endometrioma in an Adolescent Girl with Mayer-Küster-Hauser Syndrome", Gynecol. Surg., 1, 241-242 (2004).
 • 2 Kaya H, Sezik M, Ozkaya O, Desdicioglu R, Kapucuoglu N. Color Doppler ultrasound in ovarian fibrosarcoma. Gynecol Oncol. 94: 229-31.
 • 3 Kaya, H., Sezik, M.,Ozkaya, O., Kose, S,A., 2003. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome associated with unilateral gonadal agenesis. A case report. J. Reprod. Med. 48(11),902-904.
 • 4 Kaya, H., Oral, B., Dittrich, R., Ozkaya, O.. 2000. Prenatal diagnosis of cloacal exstrophy before rupture of the cloacal membrane. Arch Gynecol. Obstet. 263(3):142-4.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sezik, M., O. Özkaya, H. Şahiner, F. Demir, N. Kapucuoğlu ve H. Kaya, "Asit ve Serum CA 15-3 Yüksekliği Oluşturan Paraovaryan Tekoma", Kadın Doğum Dergisi, 3, 619-621 (2005).
 • 2 Sezik, M., O. Özkaya, H. Şahiner ve H. Kaya, "Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası Gelişen Plevral Efüzyon", Türk Fertilite Dergisi, 13, 121-123 (2005).
 • 3 Özkaya O., M. Sezik, F. Demir, S. Çerçi ve H. Kaya, "Bir Böbrek Fonksiyonu Azalmış Bilateral Üreterosigmoidostomili Bir Hastadaki Gebelik Olgusu", M.N. Klinik Bilimler ve Doktor, 11, 451-454 (2005).
 • 4 Şahiner, H., O. Özkaya, M. Sezik, R. Desdicioğlu ve H. Kaya, "Histerektomi Sonrası Saptanan Peritoneal Myomatozis: Bir Olgu Sunumu", M.N. Klinik Bilimler ve Doktor, 11, 334-336 (2005).
 • 5 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, S. A. Köse ve M. Boylu, "Transvers Vajinal Septumda Hematokolpos Tanısı İçin Rektal Muayene: Bir Olgu Sunumu", M.N. Klinik Bilimler ve Doktor, 11, 556-559 (2005).
 • 6 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, A. R. Aydın ve N. Karahan, "Tek Taraflı Massif Over Ödemi: Bir Olgu Sunumu", Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 117-119 (2005).
 • 7 Şahiner, H., O. Özkaya, M. Sezik, N. Karahan ve H. Kaya, "Bilateral Korpus Hemorajikum Kist Rüptürüne Bağlı Akut Batın: Olgu Sunumu", S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 55-58 (2005).
 • 8 Özkaya, O., M. Sezik ve H. Kaya, "Obezite ile Karıştırılan Dev Over Kisti", Kadın Doğum Dergisi, 4, 692-694 (2005).
 • 9 Özkaya, O., M. Sezik, H. Şahiner, F. Demir ve H. Kaya, "Gonadotropin ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası on Haftalık bir Gebede Tekrarlayan Over Torsiyonu", Türk Fertilite Dergisi, 13, 273-275 (2005).
 • 10 Kaya, H., M. Sezik, O. Özkaya ve A. R. Aydın, "Miadında Fetal Akrani", Perinatoloji Dergisi, 12, 96-99 (2004).
 • 11 Şahiner, H., M. Sezik, O. Özkaya, N. Karahan ve H. Kaya, "Gebelikte Bilateral Ovaryal Kitle: Bir Olgu Sunumu", Perinatoloji Dergisi, 12, 203-207 (2004).
 • 12 Kaya, H., O. Özkaya, M. Sezik, A. R. Aydın, R. Desdicioğlu ve F. Demir, "Tek Taraflı Ovaryan Endometriyoma Çıkarılmasının Over Rezervine Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 12, 259-264 (2004).
 • 13 Kaya, H., M. O. Özkaya, M. Sezik, N. Karahan ve D. Özbaşar, "Matür Kistik Teratom Zemininde Gelişen Adenokarsinom: Bir Olgu Sunumu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 6, 151-154 (2003).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkaya, O. ve M. Sezik, “Normal karyotipe sahip gebelerde ductus venosus ve trikuspit kapak Doppler dalga formu anormallikleri ile birinci trimster kombine tarama testi arasındaki ilişki”, 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 2009.
 • 2 Özkaya, O., M. Sezik ve H. Kaya, “İki farklı iğne ile yapılan genetik amniyosentez vakalarında kısa dönem fetal ve maternal sonuçlar”, 9. Uludağ Jjinekoloji ve Obstetri KışKongresi, Uludağ, 2009.
 • 3 Özkaya, O. ve M. Sezik, “Tekrarlayan idraryolu enfeksiyonunda, mesane içi yabancı cisim”, 9. Uludağ Jjinekoloji ve Obstetri KışKongresi, Uludağ, 2009.
 • 4 Özkaya, O. ve M. Sezik, “Spontan rudimenter uterin horn rüptürüne bağlı gelişen endometriozis: Olgu sunumu”, 6. Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi Kongresi, Antalya, 2008.
 • 5 Sezik, M., O. Özkaya ve K. Karaisaoğlu, "Basit Over Kist Tanısıyla Takip Edilen Bir Hastada Erken Evre Şeffaf Hücreli kanser: Olgu Sunumu", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2007.
 • 6 Özkaya, O., M. Sezik ve M. Bulut, "Vajinal Kanamaya Bağlı Kronik Anemik Bir Kadında 6 Yıl Önceki RİA Uygulaması Sonrasında Sigmoid Kolon Perforasyonu: Olgu Sunumu", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2007.
 • 7 Özkaya, O., M. Sezik, B. Akman, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Uzun Süreli Oral Antikoagülan Tedavi Kullanan Bir Kadındaki Bilateral Ovaryan Kanama", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006.
 • 8 Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Obez ve Nullipar Bir Kadında Eş Zamanlı Ovaryan ve Endometriyum Karsinomu: Olgu Sunumu", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kaya, H., Özkaya, O., Şahiner, H., Arslaner, E., Desdicioğlu, R., Özbaşar, D., 2002. Ekstraperitoneal sezeryanın zorunlu olduğu bir vaka. II. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Günleri, Konya 31 Mayıs - 2 Haziran 2002.
 • 2 Oral, B., Özbaşar, D., Kaya, H., Özkaya, O., Karcı, M., 2000. Vulvar kitlelerin ayırıcı tanısında nadir bir fibroepitelyal polip olgusu. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 2000.
 • 3 Kaya, H., Delibaş, N., Arı, F,F., Mandal, T., Acar, A., Özkaya, M,O., 1999. The role of free radical formation on the abortions before 8 th week. 7. ulusal perinatoloji kongresi, Belek Antalya 2-6 Mayıs 1999.
 • 4 Kaya, H., Oral, B., Dittrich, R., Özkaya, O., 1999. Cloacal exstrophy: prematal diagnosisi before rupture of the cloacal membrane. 7. ulusal perinatoloji kongresi. , Belek Antalya 2-6 Mayıs 1999.
 • 5 Kaya, H., Oral, B., Dittrich, R., Özkaya, O., Özbaşar, D., 1999. Lipid peroxidation in cord blood at birth: the effects of breech delivery. 7. ulusal perinatoloji kongresi, Belek Antalya 2-6 Mayıs 1999.
 • 6 Kaya, H., Özkaya, O., Özbaşar, D., 1999. Intraoperative local methotrexate prophylaxis for persistent ectopic pregnancyafter linear salpingostomy. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer-Antalya 19-23 Mayıs 1999 .
 • 7 Kaya, H., Öztürk, Ö., Özkaya, M,O., Mandal, T., Özbaşar, D., 1999. Oligoastenozoospermik hastalarda swim-up tekniği ile sperm preparasyonu ve intrauterin inseminasyon sonuçları. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer-Antalya 19-23 Mayıs 1999.
 • 8 Özbaşar, D., Kaya, H., Özkaya, M,O., 1999. Epitelyal overyan karsinomda postoperatif kontinü hipertermik peritoneal cisplatin perfüzyonu. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer-Antalya 19-23 Mayıs 1999.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Apple cider vinegar reduces blood lipid proxidation and vitamin E and beta carotene levels in ovariectomized and streptozocin-induced diabetic mice fed cholesterol.
 • 2 Sezik, M., H. T. Sezik, O. Ozkaya ve O. Buyukkaytan, "Comparison of Demographic Data of Single and Married Women Attending a Private Clinic in Turkey for Induced Abortion," The 9th Congress of the European Society of Contraception, Istanbul, Vol. 11, 152, Taylor and Francis Group, Istanbul, Turkey, 2006.
 • 3 Ozkaya, O., M. Sezik, F. Demir, H. T. Sezik ve H. Kaya, "Effects of Total Salpingectomy Performed During Hysterectomy on Ovarian Blood Flow," The 9th Congress of the European Society of Contraception, Istanbul, Vol. 11, 174, Taylor and Francis Group, Istanbul, Turkey, 2006.
 • 4 Kaya, H., M. Sezik ve O. Ozkaya, "Evaluation of a New Laparoscopic Technique for Treatment of Clomiphene-citrate Resistant Infertility in Polycystic Ovary Syndrome: Laparoscopic Multi-needle Intervention (LOMNI)," 20th Annual Meeting of the ESHRE, Berlin, Vol. 19, 208, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2004.
 • 5 Kaya, H., O. Ozkaya, M. Sezik ve B. Oral, "Evaluation of Fertilized Oocyte Intrafallopian Transfer Rapidly After Intracytoplasmic Sperm Injection as a First-line Assisted Reproductive Technique Treatment," 60th Annual Meeting of the ASRM, Philadelphia, Vol. 82, S208, Elsevier, Philadelphia, United States of America, 2004.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Kaya, H., Oral, B., Dittrich, R., Ozkaya, O., 2000. Lipid peroxidation in umbilical arterial blood at birth: the effects of breech delivery. British Journal of Obstet Gynaecol. 107(8): 982-6.(Yayınımıza toplam 3 kez atıfta bulunulmuştur)
 • 2 Kaya, H., Delibaş, N., Serteser, M., Ulukaya, E., Ozkaya, O., 1999. The effect of melatonin on lipid peroxidation during radiotherapy in female rats. Strahlenther Onkol 175(6): 285-8. (yayınımıza toplam 15 kez atıfta bulunulmuştur)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "endometriozis oluşturulmuş rat modelinde GnRH, kolşisin ve pentoksifilinin kontrol grubu ile etkinliğinin karşılaştırılması"
 • 2 Raloksifen kullanan postmenopozal kadınlarda serum serbest radikal düzeyleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Ratlarda apoptozise yol açabilecek durumlarla karşılaşma sonrası antiapoptotik ajan kullanılarak oluşan apoptozis derecelerinin karşılaştırılması"
 • 2 "Koyunlarda intraamniotik surfaktan kullanımının erken doğan kuzulardaki akciğer matürasyonuna etkisi"
 • 3 "Ovarian hiperstimülasyon sendromunda tanı, takip ve tedavi planlanmasında inhibin A ve B'nin önemi"
 • 4 Ovülasyon indüksiyonu yapılan hastalarda siklusun belli günlerindeki serum MDA ve Nitrik Oksit düzeyleri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Ekim, 2010.
 • 2 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2009.
 • 3 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Antalya, Kasım 2008.
 • 4 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi Antalya, Nisan 2007.
 • 5 1. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri SDÜ Oditoryumu Isparta 8-11. Nisan. 1999.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 IAN DONALD Advanced Ultrasound Course, New Developments in Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey, December 2009.
 • 2 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2008.
 • 3 Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Kongresi, Su Sesi Otel Antalya, 2008.
 • 4 XXI European Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey, September 2008.
 • 5 IAN DONALD Advanced Ultrasound Course, Istanbul, Turkey, December 2007.
 • 6 Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, Ekim 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Biological Trace Element Research
 • 2 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 3 Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)
 • 4 Archives of Gynecology and Obstetrics
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Perinatoloji Dergisi
 • 2 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi
 • 3 Journal of the Turkish-German Gynecological Association
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!