KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer Rıdvan TARHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon 2119245
E-Posta omertarhan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.turkcerrahi.com
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 28.07.1995
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
http://www.turkcerrahi.com, Laparoskopik Cerrahi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Dede M, Barut İ, Tarhan ÖR, "Nadir bir ileus nedeni olarak Sklerodermanın intestinal tutulumu:Olgu sunumu", SDÜ Tıp Fak Derg, 14, 33-35 (2007).ISSN: 1300-7416Dizin: Türk Tıp Dizini/ULAKBİM
 • 2 Cerci C, Barut I, Tarhan Ö, Do Ru U, Baykal B, Soyipek S, "Retroperitoneal barium extravasation during barium enema examination and bladder perforation. A case report", Gazz Med Ital, 165, 95-97 (2006).ISSN: 0393-3660 Dizin: BIOSIS, Excerpta Medica (EMBASE)
 • 3 Barut İ, Tarhan ÖR, Doğru U, Bülbül M, "Gallbladder duplication: diagnosed and treated by laparoscopy", Eur J Gen Med, 3, 142-145 (2006).ISSN: 1304-3889, Dizin: Bioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL, Swets Information Services and Index Copernicus
 • 4 Tarhan OR, Barut I, Dinelek H, "Gallbladder volvulus: Review of the literature and report of a case", Turk J Gastroenterol, 17, 209-211 (2006).ISSN: 1300-4948 Dizin: Index Medicus/MEDLINE
 • 5 Tarhan OR, Barut I, Cerci C, "An interesting coexistence: Small bowel volvulus and small bowel diverticulosis", Turk J Gastroenterol, 17, 300-304 (2006).ISSN: 1300-4948 Dizin: Index Medicus/MEDLINE
 • 6 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Dinelek H, Bulbul M, "Primary torsion of the omentum as a rare cause of acute abdomen in adults: report of a case", SDÜ Tıp Fak Derg, 12, 59-61 (2005). ISSN: 1300-7416Dizin: Türk Tıp Dizini/ULAKBİM
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Senol A, Işler M, Songür Y, Koçkar MC, Tarhan OR, Uslan I. Jejunogastric intussusception: a rare cause of hematemesis. Turk J Gastroenterol. 2009 Mar;20(1):74-5. ISSN: 1300-4948 Dizin: SCI-expanded
 • 2 Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Tasliyar E, "Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain", Ann Saudi Med, 26, 388-390 (2006).ISSN: 0256-4947Dizin: SCI-expanded
 • 3 Akcam FZ, Isler M, Tarhan OR, Eroglu HE, "Spontaneous bacterial peritonitis due to Hafnia alvei in a patient with peritoneal mesothelioma," Saudi Med J, 26, 151-153 (2005). ISSN: 0379-5284 Dizin: SCI-expanded
 • 4 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Karahan N. Hypercalcemia syndrome. Coexisting hyperthyroidism, primary hyperparathyroidism and cancer of the gallbladder. Saudi Med J. 2005 Jul;26(7):1119-21.
 • 5 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Akdeniz Y, Bulbul M.Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient. J Thorac Imaging. 2005 Aug;20(3):220-2.
 • 6 Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst.Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):356-8.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tarhan ÖR, Şenol A, Değirmenci B, Koçkar C “Peripankreatik apse kliniğine yol açan yabancı cisim: Balık kılçığı”, 30. Ulusal Gastaroenteroloji Haftası, 11-15 Eylül, Antalya, 2013.
 • 2 Demirekin CT, Kacamer H, Atak BM, Şenol A, Koçkar MC Tarhan ÖR “Bulbusta apikal darlık nedeni; Anüler Pankreas”, 30. Ulusal Gastaroenteroloji Haftası, 11-15 Eylül, Antalya, 2013.
 • 3 Tarhan ÖR, Şenol A, Demirekin C, Koçkar C “Narkotik bağımlılığına neden olan kronik pankreatitte Puestow Prosedürü”, 30. Ulusal Gastaroenteroloji Haftası, 11-15 Eylül, Antalya, 2013.
 • 4 CT Demirekin, ÖR Tarhan, A Şenol, MC Koçkar, Mustafa Kayan. “Yetişkinde nadir görülen bir duodenal obstrüksiyon sebebi; Anüler Pankreas.” 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım, 2012, Antalya
 • 5 Demirekin CT, Şenol A, Tarhan ÖR, Koçkar MC, “Özefagusta stenoza neden olan liken planus”, 29. Ulusal Gastaroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım, Antalya, 2012.
 • 6 Akdeniz Y, Çerçi C, Barut İ, Tarhan Ö, Karahan N, "Akciğer kanserinin izole metastazına bağlı ortaya çıkan spontan dalak rüptürü: Olgu sunumu", Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 7 Çerçi C, Çerçi SS, Barut İ, Dede M, Tarhan Ö, Kapucuoğlu N, "Toksik multinodüler guatrlı hastalarda tiroid kanseri", Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 8 Barut İ, Tarhan ÖR, Dede M, Bülbül M, "Kolorektal kanserlerde multisentrisite oranları", 23. Ulusal Gastaroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.
 • 9 Barut İ, Tarhan ÖR, Akdeniz Y, Kapucuoğlu N, "Nadir görülen bir anal kanal tümörü olgusu: Rektal malign melanom", 23. Ulusal Gastaroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.
 • 10 Barut İ, Tarhan ÖR, Yeşildal S, Bülbül M, "Mide kanserinde stump karsinoması oranı ve tedavi yaklaşımı", 23. Ulusal Gastaroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.
 • 11 Akdeniz Y, Tarhan Ö, Barut İ, Sütçü R "İntraperitoneal uygulanan Dexphantenol ratlarda peritoneal adezyon gelişimini azaltır", Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 12 Tarhan ÖR, Barut İ, Sütçü R Akdeniz Y, "Pentoxifylline ratlarda periton yapışıklıklarını azaltır ve peritoneal fibrinolizi artırır", Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 13 Yavuz L, Ceylan BG, Eroglu F, Tarhan ÖR, "Ağır sepsi olgularında IGG, IGM, AGA kullanımının morbidite ve mortaliteye etkisi", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 03-06 Mayıs, İstanbul, 2006.
 • 14 Tarhan ÖR, Barut İ, Baykara B, Özogul C, Bozkurt S, Bülbül M. "Laparoskopik kolesistektomi mezotel ultrastriktürünü etkiliyor mu?" Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 15 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Bülbül M, "Laparoskopik kolesistektomilerde trokar boyunca bupivacain uygulamasının postoperatif hasta konforu, analjezik ihtiyacı ve günlük aktivitelere dönüş süresi üzerine olan etkileri", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 16 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M, "İnsizyonel herni onarımında prolene mesh ile onlay onarımın primer onarım tekniği ile karşılaştırılması", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 17 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Eroğlu E, Bülbül M, "Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hastalarda saptanan tiroid karsinomu insidensi", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 18 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Eroğlu E, Çelikbaş B, Bülbül M, "Mide kanserli 75 olgunun retrospektif analizi", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 19 Çerçi C, Tarhan ÖR, Barut İ, Bülbül M, "Rektal leiomyosarkom: Olgu sunumu", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 20 Barut İ, Çerçi C, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Kumbul K, Bülbül M, "Kolorektal kanserli 138 olgunun retrospektif analizi", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 21 Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M, "Tip II Mirizzi sendromu tedavisinde Roux-en-Y Hepatojejunostomi", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 22 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M, "İnkarsere Amyand hernisi içinde gelişen gangrenöz apandisit olgusu", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 23 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M, "Endemik guatr bölgesinde bulunan hastanemizde multinodüler guatr nedeniyle yapılan tiroidektomilerde komplikasyon oranları: Retrospektif analiz", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 24 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M, "Bir üniversite hastanesinde yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 25 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Eroğlu E, Doğru U, Bülbül M, "Tamamlayıcı tiroidektomi örneklerindeki tiroid kanseri insidansı", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 26 Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Kumbul K, Çelikbaş B, Dede M, Bülbül M, "Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimlerinde görev yapan hekimlerin genel morfolojik, demografik ve sosyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 27 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Yeşildal S, Bülbül M, "Daha önce laparotomi geçirmemiş ve belirgin hernisi bulunmayan hastalardaki ince barsak obstrüksiyon nedenleri", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 28 Çiriş M, Karahan N, Kapucuoğlu N, Bircan S, Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Çandır Ö, "Primer olarak karaciğer dışı nedenlerle laparotomi uygulanan olgularda intraoperatif karaciğer biyopsileri ve cerrahi hepatit. 20 olguluk değerlendirme", I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan, Isparta, 2004.
 • 29 Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Yeşildal S, Eroğlu E, Bülbül M, Genel cerrahi eğitiminde öğrenci tercihleri", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 30 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Karahan N, Doğru U, Sayılgan M, Tamer MN, Bülbül M, "Hiperkalsemi sendromu", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 31 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Dede M, Bülbül M, "Nadir bir ileus nedeni olarak sklerodermanın intestinal tutulumu", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 32 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Karagüzel N, Akdeniz Y, Bülbül M, "Peptik ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 33 Çerçi C, Tarhan ÖR, Barut İ, Öztürk M, Bülbül M, "3 port ve 4 port ile yapılan laparoskopik kolesistektomi tekniklerinin karşılaştırılması", Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 • 34 Tarhan ÖR, Karahan N, Çandır Ö, Bülbül M. Çekumda yerleşik adenomyomatöz hamartoma bağlı ileoçekal intusussepsiyon. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 35 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Doğru U, Çelikbaş B, Bülbül M: Akut Pankreatit prognozunun önceden belirlenmesinde C-reaktif proteinin etkinliği. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 36 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Doğru U, Dede M, Bülbül M: Laparoskopik olarak tanısı konulan ve tedavi edilen kolelithiazisli safra kesesi duplikasyonu: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 37 Tarhan ÖR, Barut İ, Dinelek H, Akdeniz Y, Eroğlu E, Bülbül M: Safra kesesi volvulusu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 38 Tarhan ÖR, Barut İ, Dinelek H, Eroğlu E, Bülbül M: Atrial fibrilasyona bağlı dalak infarktüsü. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 39 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Ciriş M, Akdeniz Y, Bülbül M: Mezenterik kiste bağlı intestinal obstrüksyon: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 40 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Dinelek H, Bülbül M: Erişkinde nadir bir akut batın sebebi olarak primer omentum torsiyonu: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 41 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Öztürk M, Doğru U, Bülbül M: Strangüle Morgagni hernisine bağlı intestinal obstrüksiyon: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 42 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Öztürk M, Bülbül M: Palpe edilemeyen meme lezyonlarında iğne-tel lokalizasyonlu eksizyonel biyopsi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • 43 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Akdeniz Y, Bülbül M: Mastodinide çeşitli tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • 44 Barut İ, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Öztürk M, Dinelek H, Bülbül M: Meme ağrısı şikayeti ile başvuran 434 kadın hastanın retrospektif analizi: Meme kanseri sıklığının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • 45 Altuntaş İ, Tarhan Ö, Delibaş N, Çetin R, Sütçü R. Seprafilm®'in polipropilen yamanın neden olduğu adezyonlar ve peritoneal hidroksiprolin düzeyleri üzerine etkisi. II. Ulusal klinik biyokimya kongresi. 31 Ekim-4 Kasım 2001 Kuşadası.
 • 46 Tarhan Ö, Çetin R, Bülbül M. Nisan 1995-Mayıs 1999 tarihleri arasındaki acil deneyimimiz. 3. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Antalya
 • 47 Çetin R, Tarhan Ö, Okur K, İnce A, Eroğlu E, Bülbül M. Nadir bir kolon yaralanması olgusu. 3. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin M, Çetin R, Tarhan ÖR. The Breast Journal Supplement to September-October 2001 vol:7
 • 2 Agalar F, Eroglu E, Akçakanat A, Tarhan ÖR, Eroglu F, Agalar C, Bülbül M. Staged abdominal relaparotomy (S.T.A.R) in the treatment of patients having peritonitis with APACHE II score of >9. Eurosurgery 2000 , İstanbul, 20-24 June, 2000.
 • 3 Agalar F, Akcakanat A, Eroglu E, Eroglu F, Tarhan OR, Bulbul M. Staged abdominal relaparotomy (STAR) for prophylaxis and treatment of abdominal hypertansion and secondary peritonitis. 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery 15th-17th Septembe 1999 Lyons-France.
 • 4 Tarhan OR, Akcakanat A, Eroglu E, Sarı M, Agalar F. Bulbul M. Missed injuries: the ongoing challenge. 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery 15th-17th Septembe 1999 Lyons-France.
 • 5 Tarhan O, Akcakanat A, Eroglu E, Agalar F. Bulbul M. Cefoxitin 1g IV prophylaxis in acute appendicitis. . 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery 15th-17th Septembe 1999 Lyons-France.
 • 6 Eroglu HE, Tarhan OR, Agalar HF, Akcakanat A, Bulbul M. Ancient Turkish bath explosion. 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery 15th-17th Septembe 1999 Lyons-France.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ÇEKAL LİGASYON PUNCTURE (PERİTONİT) MODELİNDE PERİTON LAVAJI VE KURU TEMİZLİĞİN BAKTERİ TRANSLOKASYONUNA ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2012 (2525-TU-11). Proje Yöneticisi.
 • 2 KONTROLLÜ HEMORAJİK ŞOK MODELİNDE DİREKT PERİTONEAL RESSUSİTASYONUN AKCİĞER HASARINA ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2011 (2385-TU-10). Proje Yöneticisi.
 • 3 Sıcak ve soğuk peroneal lavajın peritoneal adezyon ve peritoneal fibrinolitik sistem üzerine olan etkilerinin araştırılması” Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2010 (1858-TU-09). Proje Yöneticisi.
 • 4 Deneysel İntestinal İskemi ve Reperfüzyon Modelinde CAPE (Caffeic Acid Phenethyl Ester) ’nin Akciğer Hasarını Önlemedeki Etkinliği” Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2007 (1364-TU-06). Proje Yöneticisi.
 • 5 Travmatize Barsak Modelinde İntraperitoneal ve İntravenöz Uygulanan Dexpanthenolün Peritoneal Adezyon Gelişimi ve Peritoneal Fibrinolitik Sistem Üzerine Olan Etkisi” Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 817-TU-04. Proje Yöneticisi.
 • 6 Travmatize Barsak Modelinde İntravenöz Ve İntraperitoneal Uygulanan Pentoxyfylline’in Peritoneal Adezyon Gelişimi Ve Peritoneal Fibrinolitik Sistem Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, SDÜ 864-M-04 , 2004. Proje Yöneticisi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Deneysel akut intestinal iskemi reperfüzyon modelinde Bencyclane Fumarate, Lamotrigine ve Cinnarizine'in sitoprotektif, mukoprotektif ve antiiskemik etkilerinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜ 902-M-04, Proje Yardımcısı, 2004.
 • 2 İnsizyonel herni modeli oluşturulan ratlarda adezyonların önlenmesinde Seprafilm etkinliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, SDÜ-TU- 0267, 2000. Proje Yardımcısı.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 PROPENSITY SCORE ANALYSIS COMPARING RESULTS OF RADICAL VERSUS CONSERVATIVE SURGICAL TREATMENT OF LIVER HYDATID CYST, Complete List of Authors: El Malki, Hadj Omar; University Mohammed Vth Souissi, , Medical School, Surgery Departement “A” Ibn Sina Hospital, Rabat Morocco, ; University Mohammed Vth Souissi, Rabat, Morocco, Medical School, Medical Center of Clinical Trials and Epidemiological Study (CRECET), ; University Mohammed Vth Souissi, Rabat, Morocco, Medical School, Biostatical, clinical research and epidemiological laboratory (LBRCE), souadka, amine; University Mohammed Vth Souissi, , Medical School, Surgery Departement “A” Ibn Sina Hospital, Rabat Morocco, Benkabbou, Amine; University Mohammed Vth Souissi, , Medical School, Surgery Departement “A” Ibn Sina Hospital, Rabat Morocco, MOHSINE, Raouf; University Mohammed Vth Souissi, , Medical School, Surgery Departement “A” Ibn Sina Hospital, Rabat Morocco,, IFRINE, Lahcen; University Mohammed Vth Souissi, , Medical School, Surgery Departement “A” Ibn Sina Hospital, Rabat Morocco, ABOUQAL, Redouane; Biostatical, clinical research and epidemiological laboratory (LBRCE), Medical School, University Mohammed Vth Souissi, BELKOUCHI, Abdelkader; University Mohammed Vth Souissi, , Medical School, Surgery Departement “A” Ibn Sina Hospital, Rabat Morocco, , British Journal of Surgery, Manuscript ID: BJS-0436-Mar-13.R1, Wiley - Manuscript type: Original Article, Date Submitted by the Author: 16-May-2013
 • 2 A combined role for the fibrinolytic, coagulation and inflammatory system in the pathogenesis of postsurgical adhesion formation, Hellebrekers, Bart WJ; Haga Teaching Hospital, Gynaecology, British Journal of Surgery, Manuscript ID: BJS-1580-Dec-10, Review Article ,Date Submitted by the Author: 06-Jan-2011
 • 3 Increased alcohol dependence after gastric bypass surgery by Magdalena Plecka Ostlund, Erik Näslund, Olof Backman, Richard Marsk, Dag Stockeld, Jesper Lagergren, and Finn Rasmussen, British Medical Journa, BMJ/2011/902973
 • 4 Comparative effects of triflusal, S-adenosylmethionine and dextromethorphan over intestinal ischemia/reperfusion injury, camara-lemarroy, carlos rodrigo, guzman-de la garza, francisco javier, cordero-perez, Paula, Torres Gonzalez, Liliana, Muñoz-Espinoza, Linda, Fernandez-Garza, Nancy Esthela, Pharmaceutical Biology, Manuscript ID: NPHB-2011-0189, Type: Original paper, Date Submitted: 08-Feb-2011
 • 5 Enteral Supplementation of Alanyl-Glutamine Attenuates the Up-Regulation of Beta-Defensin-2 Protein in Lung Injury Induced by Intestinal Ischemia Reperfusion in Rats, World Journal of Gastroenterology, wjg/2011/031385
 • 6 Impact of intraperitoneal pressure and duration of surgery on the peritoneal fibrinolytic system during laparoscopic surgery, Matsuzaki, Sachiko; CHU Clermont Ferrand Botchorishvili, Revaz; CHU Clermont-Ferrand Jarodn, Kris; CHU Clermont-Ferrand Maleysson, Elodie; CHU Clermont-Ferrand Canis, M; CHU Clermont-Ferrand Mage, Gerard; CHU Clermont-Ferrand, Original Article, Manuscript ID: BJS-0878-Jul-10, Date Submitted by the Author: 15-Jul-2010
 • 7 Regulation of a-SMA and extracellular matrix induced by transforming growth factor-ß1 in peritoneal fibroblasts by hepatocyte growth factor, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, EJOGRB-09-5316, Research Article, Date Reviever Invited: 11 Nov 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sternal Metastasis of Differentiated Thyroid Cancer: Report of the Three Cases Diferansiye Tiroid Kanserinde Sternal Metastaz: Üç Olgu Sunumu, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3834 Değerlendirme, 19.03.2013
 • 2 Kronik Konstipasyona Bağlı İskemik Kolit: Olgu Sunumu SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 4045 Değerlendirme, 29.10.2013
 • 3 Coil Embolization of Inferior Pancreaticoduedonal Artery Aneurysm SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 4058 Değerlendirme, 12.11.2013
 • 4 Amyand Hernisi: Olgu Sunumu, Amyand Hernia: Case Report SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 4043 Değerlendirme, 18.12.2013
 • 5 Inguinal liposarcoma presenting a incarcerated inguinal hernia: a case report, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3449 Değerlendirme, 02.08.2012
 • 6 HEMODİYALİZ TEDAVİSİ SIRASINDA MEME KANSERİ TANISI KONAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2469 Değerlendirme, 01.03.2011
 • 7 MEME KİTLELERİNDE AKLA GELMESİ GEREKEN TANI: MEME TÜBERKÜLOZU, A DIAGNOSIS THAT SHOULD BE REMEMBERED IN BREAST MASSES: TUBERCULOSIS OF THE BREAST, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Kayıt No : 2011-22939
 • 8 SAFRA KANALLARINA RÜPTÜRE KİSTHİDATİK TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİYOGRAFİ VE KEMOTERAPİ, ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOGRAPHY AND CHEMOTHERAPY FOR INTRABILIARY RUPTURE OF HYDATID CYST , Olgu Sunumu, Dicle Tıp Dergisi , Kayıt No:11.03, Tarih: 29.12.2010
 • 9 . DÜŞÜNÜLMEDİK BİR DURUM: AMYAND HERNİ AN UNTHOUGHT CONDITION: AMYAND HERNIA, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1908 Değerlendirme, 04.06.2010
 • 10 SAFRA KESESİ POLİPLERİ, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2009-26 Değerlendirme, 30.06.2009
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!