KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Ünal ERDİNÇ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Eski Yazı Anasanat Dalı
Telefon 2462118129
E-Posta unalerdinc@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAK. 12.07.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 23.12.1999
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ebru, Hat, Türk Kültürü ve Sanatı, Kitabeler, Tezhip, Kalemişi, Restorasyon
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ünal Erdinç, 2011 (Şubat) "Mehmet Hatip Efendi'nin Ebru Sanatı Anlayışının Necmeddin Okyay Üzerine Etkileri", Vefatının 35. Yılında Hattat Necmeddin Okyay içinde, Mehmet Yalçın Yılmaz (ed.), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul, s. 70-82.
 • 2 Ünal Erdinç, 2009, "Isparta ve Gül", Geçmişten Günümüze Isparta içinde, Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (der.), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, s. 453-466.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ünal Erdinç, 2011, "Ebru Sanatında Necmeddin Okyay'ın Mehmet Hatip Efendi'den Öykünme İzleri", SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, s. 53-65.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ünal Erdinç ve Lütfullah Gündüz, 2000, "Mermer Yapıtlı Eserlerde Yüzeysel Aşınma Dinamiği", Türkiye'de Mermer Dergisi, Sayı: 67, Nisan-Mayıs, İstanbul.
 • 2 Ünal Erdinç ve Lütfullah Gündüz, 2000, "Kalsiyum Karbonat Kökenli Doğal Taşlardan Yapılmış Sanat Eserlerinde Eskime Dinamiği", Malzeme ve Teknik Dergisi, Şubat-Mart, İstanbul.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ünal Erdinç, 2013, "Ebru Nedir?", Şurup (Sağlık Aktüel Dergi), Yıl: 4, Sayı: 13 (Nisan), s. 26-27.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ünal Erdinç ve Lütfullah Gündüz, "Geleneksel El Sanatlarında Isparta ve Civarındaki Taş Yapıtlı Süslemeler-Malzeme Bozulmaları", VIII. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 13-15 Kasım 2002, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ve T.C. Kültür Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir.
 • 2 Ünal Erdinç, "Uluborlu Türk Kitabelerinin Tarihsel, Kültürel Açıdan İncelenmesi ve 2000'li Yıllara Taşınması", 2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu, 25-27 Kasım 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ve Kültür Bakanlığı Halk Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir, s. 112-130.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Menekşe Demiralay ve Ünal Erdinç, 2010, "Eski Isparta Evlerinin İç ve Dış Mekan Tasarımlarında Kullanılan Süslemeler", 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Siirt.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ünal Erdinç, 1999, "Isparta ve İlçelerinde Bulunan Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Yapıtlarının Kitabeleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Danışman: Doç. Dr. Ayşe ÜSTÜN), İzmir.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Akdeniz Üniversitesi, I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Bilim Kurulu ve Sanat Kurulu Üyesi, Antalya, 22-23-24 Mart 2012.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 3. Üniversitelerarası Uygulamalı 'Gül ve Battal Ebru' Yarışması, Yarışma Danışma Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta, 3-4-5 Mayıs 2013.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 3. Üniversitelerarası Uygulamalı 'Gül ve Battal Ebru' Yarışması, Yarışma Seçici Kurulu Üyesi, Isparta, 3-4-5 Mayıs 2013.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta, 7-8-9 Haziran 2012.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu (Güzel Sanatlar) Üyesi, Isparta, 7-8-9 Haziran 2012.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2. Üniversitelerarası Uygulamalı 'Gül Ebru' Yarışması "Gül Diyarında Ebru", Yarışma Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta, 1-2-3 Haziran 2012.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2. Üniversitelerarası Uygulamalı 'Gül Ebru' Yarışması "Gül Diyarında Ebru", Yarışma Jüri Üyesi, Isparta, 1-2-3 Haziran 2012.
 • 7 Malatya Belediyesi "Ebru Yarışması" Eser Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Malatya Belediyesi Sanat Merkezi, Malatya, 21-22 Mayıs 2012.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi (TESAUM), I. Üniversitelerarası Uygulamalı Ebru Yarışması "Gül Diyarında Ebru", Yarışma Organizasyon Kurulu Üyesi, Isparta, 6-7-8 Mayıs 2011.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi (TESAUM), I. Üniversitelerarası Uygulamalı Ebru Yarışması "Gül Diyarında Ebru", Yarışma Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta, 6-7-8 Mayıs 2011.
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi (TESAUM), I. Üniversitelerarası Uygulamalı Ebru Yarışması "Gül Diyarında Ebru", Yarışma Seçici Kurulu Üyesi, Isparta, 6-7-8 Mayıs 2011.
 • 11 Malatya Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası için düzenlenen "Ebru Yarışması" Jüri Üyeliği, Malatya Belediyesi Sanat Merkezi, Malatya, 18-19 Nisan 2011.
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SDÜSEM) ve Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Ebru Kursu, 22 Nisan-11 Haziran 2006, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Öğretim Elemanlarının katılımıyla "Niçin Geleneksel Türk Sanatları?" konulu panel kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine "Ebru Sanatı" hakkında sunum, 5 Aralık 2011, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, "Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Seminerler Dizisi" kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Türk Ebru Sanatı" hakkında seminer sunumu, 7 Mayıs 2008, Şarkikaraağaç-Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ünal Erdinç, "8 Eylül Dünya Ebru Günü" etkinliğinde 2011 - 2012 Eğitim - Öğretim yılı içerisinde ebru sanatının icra edilmesinde göstermiş olduğu çaba ve gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı "Ebru Sanatını Yaşatanlar Jüri Özel Ödülü", 8 Eylül 2012, İstanbul.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Ünal Erdinç, "II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 22-31 Mayıs 2017, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, "1. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, 19-26 Mayıs 2016, Isparta.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Ünal Erdinç, Ebru Sergisi, 16-17 Mart 2013, İstanbul Cultural Center, Miami-Florida / ABD.
 • 2 Ünal Erdinç, Ebru Gösterimi, 16-17 Mart 2013, İstanbul Cultural Center, Miami-Florida / ABD.
 • 3 Ünal Erdinç, Ebru Gösterimi, 20 Mart 2013, Meclis Binası, Tallahassee-Florida / ABD.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Ünal Erdinç, “Millet Kıraathanesi Kalemişi Uygulaması”, Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2019 Yılı Kültür ve Sanat Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Uygulama Çalışması, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, "Ebru Sanatı Gösterimi", 16.07.2018-05.08.2018 tarihleri arasında Türkçe Yaz Okulu Etkinliği kapsamında yurt dışından gelen misafir öğrencilere, Süleyman Demirel Üniversitesi & Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necmeddin Okyay Ebru Atölyesi, 23.07.2018, Isparta.
 • 3 Ünal Erdinç, "Ebru", Isparta 2. Bilim Şenliği kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi & TÜBİTAK, 3-5 Ekim 2017, Isparta.
 • 4 Ünal Erdinç, "Ebru Sanatı Gösterimi", 24.07.2017-20.08.2017 tarihleri arasında Türkçe Yaz Okulu Etkinliği kapsamında yurt dışından gelen misafir öğrencilere, Süleyman Demirel Üniversitesi & Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necmeddin Okyay Ebru Atölyesi, 07.08.2017, Isparta.
 • 5 Ünal Erdinç, "Ebru Workshop", Süleyman Demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kariyer Zirvesi kapsamında, 3-5 Mayıs 2017, Isparta.
 • 6 Ünal Erdinç, "Ebru-Workshop", Uluborlu Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları kapsayan yıl sonu sergi açılışı kapsamında, 25-26 Mayıs 2016, Uluborlu-Isparta.
 • 7 Ünal Erdinç, "Ebru Sanatı İle Renklerin Dansı", 1. Isparta Bilim Şenliği kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi & TÜBİTAK, 24 Mayıs 2016, Isparta.
 • 8 Ünal Erdinç, "Ebru Workshop", Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı tarafından 'Grafik Tasarım Öğrencileri Karma Sergisi II' kapsamında, 13-15 Mayıs 2016, Isparta.
 • 9 Ünal Erdinç, "Tatlı Su Kaynaklarının Korunması Projesi" kapsamında Ebru Workshop, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Mart 2014, Isparta.
 • 10 Ünal Erdinç, Ebru Workshop, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri Kapsamında Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı,23-26 Eylül 2013, Eskişehir Valiliği, Eskişehir.
 • 11 Ünal Erdinç, "1. Ulusal Engelli Bireylerde Terapi Yöntemleri Çalıştayı" kapsamında Ebru Workshop, Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu, 09-12 Aralık 2013, Isparta.
 • 12 Ünal Erdinç, "Zihinsel ve Bedensel Engelli Bireylerin At ve Doğa Sevgisi ile Sosyalleştirilmesi Projesi" kapsamında Ebru Workshop, Atabey Kaymakamlığı, 2013, Isparta.
 • 13 Ünal Erdinç, "Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılı" kapsamında hazırlanan Ebru Workshop, Süleyman Demirel Üniversitesi, 17 Nisan 2010, Gönen-Isparta.
 • 14 Ünal Erdinç, SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı daveti ile, Ebru Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Ebru Gösterimi, 18 Ekim 2010, Isparta.
 • 15 Ünal Erdinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında kişisel Ebru Gösterimi, 6 Mart 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta.
 • 16 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının daveti ile, Tıp Fakültesi öğrencilerine Ebru Gösterimi ve uygulamalı çalışma yaptırılması etkinliği, 16 Aralık 2009, Isparta.
 • 17 Ünal Erdinç, "Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Seminerler Dizisi" kapsamında Ebru Gösterimi, 7 Mayıs 2008, Şarkikaraağaç-Isparta.
 • 18 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının daveti ile, Tıp Fakültesi öğrencilerine Ebru Gösterimi ve uygulamalı çalışma yaptırılması etkinliği, 3 Aralık 2008, Isparta.
 • 19 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının daveti ile, Tıp Fakültesi öğrencilerine Ebru Gösterimi ve uygulamalı çalışma yaptırılması etkinliği, 30 Kasım 2007, Isparta.
 • 20 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının daveti ile, Tıp Fakültesi öğrencilerine Ebru Gösterimi ve uygulamalı çalışma yaptırılması etkinliği, 24 Aralık 2006, Isparta.
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Ünal Erdinç, Ebru Çalışması ile kitapta yer alma, (Halis Köylü, Tıbbi Fizyoloji Klinik Anlatımlı, ISBN: 978-605-335-052-1, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014, s. 250), 2014.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Ünal Erdinç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi", Çankırı Valiliği-Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-15 Mart 2016, Çankırı.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Ünal Erdinç, "Ekim Geçidi-17 Kırşehir Ulusal Jürili Davetli Karma Sergisi", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, 24-31 Ekim 2018, Kırşehir.
 • 2 Ünal Erdinç, "II. Ulusal Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi", İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, 18-22 Mayıs 2018, İskenderun-Hatay.
 • 3 Ünal Erdinç, "18 Mart Çanakkale ve Tüm Şehitlerimiz Anısına Davetli Jürili Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, 19-25 Mart 2018, Isparta.
 • 4 Ünal Erdinç, "I. Ulusal Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi", İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, 18-22 Mayıs 2017, İskenderun, Hatay.
 • 5 Ünal Erdinç, "Farklı ve Birlikte IV-Gaziantep Kardeşlik Ulusal Jürili Karma Sergisi", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 10-17 Şubat 2017, Gaziantep.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Ünal Erdinç, 19 Mayıs'nın 100. Yıl Anısına Karma Sergi, 17-24 Mayıs 2019, SDÜ TESAUM, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, 18. Ekim Geçidi Sergisi, 05-13 Aralık 2019, SDÜ GSF Sergi Salonu, Isparta.
 • 3 Ünal Erdinç, “El Ele Mutluluğun Resmi” Ulusal Davetli Karma Sergi, 03-15 Mayıs 2019, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşat Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırşehir.
 • 4 Ünal Erdinç, "Ulusal Davetli Disiplinlerarası Karma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım araştırma Uygulama Merkezi, 8-12 Mart 2018, Isparta.
 • 5 Ünal Erdinç, "Cumhuriyet Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 29 Ekim-8 Kasım 2018, Isparta.
 • 6 Ünal Erdinç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-10 Mart 2017, Isparta.
 • 7 Ünal Erdinç, "16 Ekim Geçidi Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 23 Kasım 2017, Isparta.
 • 8 Ünal Erdinç, "Cumhuriyet: Davetli Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, 29 Ekim-23 Kasım 2017, Isparta.
 • 9 Ünal Erdinç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-11 Mart 2016, Isparta.
 • 10 Ünal Erdinç, "41. Yıl Karma Sergi", Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 19-22 Nisan 2016, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Selçuklu/Konya.
 • 11 Ünal Erdinç, "Dünya Sanat Günü Karma Sergisi", Dünya Sanat Günü Etkinlikleri kapsamında, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, 15 Nisan 2016, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Kırşehir.
 • 12 Ünal Erdinç, "Isparta Sanat Sergisi", 2016 Isparta Kültür Sanat Yılı etkinlikleri kapsamında Isparta ve Değerleri temalı, Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 13-26 Haziran 2016, Isparta.
 • 13 Ünal Erdinç, "Cumhuriyet'in Kuruluşunun 93. Yılında 15. Ekim Geçidi Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 27 Ekim-4 Kasım 2016, Isparta.
 • 14 Ünal Erdinç, "I. Isparta Bilim Şenliği", TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği Programı tarafından, (Atölye Lideri), Süleyman Demirel Üniversitesi, 23-26 Mayıs 2016, Isparta.
 • 15 Ünal Erdinç, "XII. Adli Bilimler Kongresi", Adli Tıp Uzmanları Derneği & Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4-6 Haziran 2015, Isparta.
 • 16 Ünal Erdinç, "Renklerin Suda Dansı 7", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 8-9 Mayıs 2015, Isparta.
 • 17 Ünal Erdinç, "19 Mayıs Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi (TESAUM), 20-27 Mayıs 2015, Isparta.
 • 18 Ünal Erdinç, "Güz Seçkisi II Karma Sergisi", Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 21 Kasım 2015, Isparta.
 • 19 Ünal Erdinç, "14. Ekim Geçidi Isparta Cumhuriyet Sergisi", Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 27 Ekim-8 Kasım 2015, Isparta.
 • 20 Ünal Erdinç, "Öykünü Çiz 14 Şubat Dünya Öykü Günü Karma Sergisi", Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 14 Şubat 2015, Isparta.
 • 21 Ünal Erdinç, "Düş Seçkisi Karma Sergisi", Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 31 Ocak 2015, Isparta.
 • 22 Ünal Erdinç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 9 Mart 2015, Isparta.
 • 23 Ünal Erdinç, "Egemenlik Ulusundur" Karma Sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 23-30 Nisan 2014, Isparta.
 • 24 Ünal Erdinç, "Tatlı Su Kaynaklarının Korunması Projesi" kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Mart 2014, Isparta.
 • 25 Ünal Erdinç, "Dünya Sanat Günü" Karma Sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 15 Nisan 2014, Isparta.
 • 26 Ünal Erdinç, "Ulusal Egemenlik Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi TESAUM, Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, 24-30 Nisan 2014, Isparta.
 • 27 Ünal Erdinç, "Güz Seçkisi Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kapsamında, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, 19 Eylül-18 Ekim 2014, Isparta.
 • 28 Ünal Erdinç, “Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi”, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği kapsamında, 7-8-9 Mart 2014, Isparta.
 • 29 Ünal Erdinç, “Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi kapsamında, 11 Mart 2014, Isparta.
 • 30 Ünal Erdinç, “Atatürk Günü Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kapsamında, 19 Mayıs 2014, Isparta.
 • 31 Ünal Erdinç, “Soma İçin Elele Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, TESAUM ve Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kapsamında, 26-30 Mayıs 2014, Isparta.
 • 32 Ünal Erdinç, “Acı Evrensel Olmalı Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kapsamında, 17 Temmuz-1 Ağustos 2014, Isparta.
 • 33 Ünal Erdinç, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 13. Ekim Geçidi Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, 2014-2015 Eğitim-Öğretim dönemi, Isparta.
 • 34 Ünal Erdinç, “10 Kasım Ata’ya Saygı Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kapsamında, 10-21 Kasım 2014, Isparta.
 • 35 Ünal Erdinç, “Öğretmenim Karma Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kapsamında, 24 Kasım-5 Aralık 2014, Isparta.
 • 36 Ünal Erdinç, “Doğaya Saygı Karma Sergisi”, Eğirdir Kent İnisiyatifi ve Üniversiteli Sanatçılar İnisiyatifi kapsamında, 13-20 Aralık 2014, Isparta.
 • 37 Ünal Erdinç, Ebru Sergisi, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri Kapsamında Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı, 23-26 Eylül 2013, Eskişehir Valiliği, Eskişehir.
 • 38 Ünal Erdinç, "Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012" Proje Fuarı kapsamında Ebru Workshop (Danışmanlığımda Öğrenci Etkinliği), Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 02-04 Mayıs 2012, Isparta.
 • 39 Ünal Erdinç, "15. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği" kapsamında Ebru Workshop (Danışmanlığımda Öğrenci Etkinliği), Süleyman Demirel Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2012, Isparta.
 • 40 Ünal Erdinç, "Ekim Geçidi 11" Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve İstanbul Modernist Derneği, 08 - 19 Kasım 2012, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta.
 • 41 Ünal Erdinç, "Uygulamalı Kalemişi Yapımı", (Danışmanlığımda Öğrenci Etkinliği), Isparta Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 2011, Isparta.
 • 42 Ünal Erdinç, "Ekim Geçidi 10" Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve İstanbul Modernist Derneği, 18 - 31 Ekim 2011, SDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu, Isparta.
 • 43 Ünal Erdinç, "SDÜ GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında, 6 Mart 2010, Kültür Merkezi, Batı Kampüsü, Isparta.
 • 44 Ünal Erdinç, "Renklerin Sudaki Dansı-VI Ebru Sergisi", Geleneksel Anneler Günü Etkinlikleri Kapsamında, 7-9 Mayıs 2010, Uluborlu-Isparta.
 • 45 Ünal Erdinç, "Resimde Kalıcılık ve Restorasyon" seminerine katılmak, 9 Kasım 2010, Art Boya Ltd. Şti., İstanbul.
 • 46 Ünal Erdinç, "Türk El Saanatları Sergisi ve Uygulamalı Gösterimler", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri haftası kapsamında (SDÜ GSF TESAUM tarafından Danışmanlığımda Öğrenci Etkinliği), 28-30 Ekim 2010, Iyaş AVM Park, Isparta.
 • 47 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 6 Mart 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta.
 • 48 Ünal Erdinç, "24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, 24 Kasım - 4 Aralık 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur.
 • 49 Ünal Erdinç, "Renklerin Sudaki Dansı-V Ebru Gösterimi", Geleneksel Anneler Günü Etkinlikleri Kapsamında, (Danışmanlığımda Öğrenci Etkinliği), 8-10 Mayıs 2009, Muratpaşa Belediyesi, Fuaye Sergi Alanı, Antalya.
 • 50 Ünal Erdinç, "SDÜ 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreninde Ebru Gösterimi", 2009, Isparta.
 • 51 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", 1. Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28-30 Nisan 2008, Oditoryum, Isparta.
 • 52 ERDİNÇ, Ünal, "Renklerin Sudaki Dansı-IV Ebru Sergisi", Geleneksel Anneler Günü Etkinlikleri Kapsamında, 16-18 Mayıs 2008, Uluborlu-Isparta.
 • 53 Ünal Erdinç, "Çocuk Oyun Alanı Duvar Resmi" uygulamasında görev alma, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2008, Isparta.
 • 54 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nün düzenlediği "22. Türkiye Maliye Sempozyumu" katılımcılarına verilmek üzere hazırlanan Hediyelik Eşyalar, "Şukufe, Minyatür ve Ebru Desenli Fular" çalışmalarıyla etkinliğe katılım, 9-13 Mayıs 2007, Isparta.
 • 55 Ünal Erdinç, "Renklerin Sudaki Dansı-III Ebru Sergisi", Geleneksel Anneler Günü Etkinlikleri Kapsamında, 18-20 Mayıs 2007, Eğridir-Isparta.
 • 56 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 5-20 Nisan 2006, Demiralay Konağı, Isparta.
 • 57 Ünal Erdinç, "III. ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi", Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 10-20 Nisan 2006, Kayseri.
 • 58 Ünal Erdinç, "Renklerin Sudaki Dansı-II Ebru Sergisi", Geleneksel Anneler Günü Etkinlikleri Kapsamında, 12-13 Mayıs 2006, Isparta Valilik Yanı, Isparta.
 • 59 Ünal Erdinç, "II. ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi", Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen, 3-11 Mayıs 2005, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya.
 • 60 Ünal Erdinç, "Renklerin Sudaki Dansı-I Ebru Sergisi", Geleneksel Anneler Günü etkinlikleri kapsamında, 5-6 Mayıs 2005, Kaymakkapı Meydanı, Isparta.
 • 61 Ünal Erdinç, "Köy Enstitülerinin 68. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri" düzenlenmesinde görev alma, 17-23 Nisan 2003, Gönen-Isparta.
 • 62 Ünal Erdinç, "Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergisi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 10. yıl etkinlikleri kapsamında, 15-24 Mayıs 2002, Çanakkale.
 • 63 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", 8. Bahar Şenlikleri çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2001-2002 Bahar Dönemi, Sakarya.
 • 64 Ünal Erdinç, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşunun 700. Yıldönümü için düzenlenen sergi", 2 Haziran 1999, Isparta.
 • 65 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Cumhuriyetimizin 75. Yılı ve Öğretmene Saygı konulu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, 24 Kasım-4 Aralık 1998, Isparta.
 • 66 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 31 Ekim - 15 Kasım 1996, Isparta.
 • 67 Ünal Erdinç, "1992-1995 yılları öğrencilik döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen tasarım etkinliklerine bireysel katılımlı sergileri ve Fakülte Arşivinde Hat Sanatı" üzerine çalışmaları bulunmaktadır, İzmir.
 • 68 Ünal Erdinç, "Ulusal 29 Ekim Davetli Karma Sergi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, 30 Ekim-5 Kasım 2018, Isparta.
 • 69 Ünal Erdinç, "Ulusal 29 Ekim Davetli Karma Sergi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, 30 Ekim-5 Kasım 2018, Isparta.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Ünal Erdinç, "Ebru Gösterimi (Kongre Katılımcılarına)", 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR-15) (1-4 Kasım 2017), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necmeddin Okyay Ebru Atölyesi, 2-3 Kasım 2017, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, 2. Uluslararası Davraz Kongresi çerçevesinde "Süleyman Demirel Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi", SDÜ Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • 3 Ünal Erdinç, T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde okulumuz tarafından yürütülen “Think Globally, Act Locally” isimli uluslararası proje etkinlikleri kapsamında 27 Mart 2014 tarihinde SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde açılan Geleneksel El Sanatları Sergisi, Isparta.
 • 4 Ünal Erdinç, VI. Uluslararası Kervansaray Buluşması “Melita’dan Battalgazi’ye, Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen "Uluslararası Kervansaray Buluşması Sergisi"ne katılım, 27 Eylül-5 Ekim 2014, Malatya.
 • 5 Ünal Erdinç, "Akdeniz Üniversitesi I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı"na eser ile katılmak, 22-24 Mart 2012, Atatürk Konferans Salonu, Antalya.
 • 6 Ünal Erdinç, "Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali" kapsamında Uygulamalı Ebru Gösterimi (SDÜ GSF TESAUM tarafından Danışmanlığımda Öğrenci Etkinliği), 11-13 Haziran 2010, Isparta.
 • 7 Ünal Erdinç, "Çok Kültürlü Dialog Geliştirmede Erasmus Hareketliliğinin Rolü" SDÜ Uluslararası Etkinlik Haftası çerçevesinde Ebru Gösterimi, 3-5 Haziran 2010, Isparta.
 • 8 Ünal Erdinç, "Doğa Koruma Alanları için Türkiye ile AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi ve İletişim Ağının Kurulması" kapsamında I. Uluslararası Çalıştay'da Ebru Gösterimi, 27 Eylül-1 Ekim 2010, SDÜ Atabey Meslek Yüksekokulu, Atabey-Isparta.
 • 9 Ünal Erdinç, "III. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve Trp Kanalları Kongresi" kapsamında Ebru Gösterimi (SDÜ GSF TESAUM tarafından), 2010, Isparta.
 • 10 Ünal Erdinç, "II. Uluslararası Karaciğer Sempozyumu", Kültür Etkinlikleri kapsamında Ebru Gösterimi, 20-22 Mayıs 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta.
 • 11 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "II. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kongresi" kapsamında yurt dışından gelen katılımcılara Ebru Gösterimi, 25 Haziran 2008, Isparta.
 • 12 Ünal Erdinç, 25-28 Haziran 2008 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı'nın düzenlediği, "II. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kongresi" kapsamında, yurt dışından gelecek olan katılımcılara verilmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğrencilerine hazırlatılan "Tıp Konulu Minyatür Sergisi" (Danışmanlığımda Öğrenci Sergisi), 18-20 Haziran 2008, Isparta.
 • 13 Ünal Erdinç, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SÜSAM) ortaklaşa düzenlediği "2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu" kapsamında "Mevlana" konulu Minyatür Öğrenci Çalışmaları Atölye Sergisi ile katılım, 2-5 Mayıs 2007, Konya.
 • 14 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu" kapsamında Öğrenci Çalışmaları Atölye Sergisi ile katılım (Danışmanlığımda Öğrenci Sergisi), 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta.
 • 15 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", V. Isparta Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, 4-6 Haziran 2004, Isparta.
 • 16 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", I. Uluslararası Isparta-Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu kapsamında, Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1 Ağustos-16 Eylül 2004, Eğirdir-Isparta.
 • 17 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", lV. Isparta Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, 30 Mayıs-1 Haziran 2003, Isparta.
 • 18 Ünal Erdinç, "Öğretim Elemanları Karma Sergisi", I. Isparta Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, 31 Mayıs-2 Haziran 2002, Isparta.
 • 19 Ünal Erdinç, "III. Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali" kapsamında sergi, 31 Mayıs-2 Haziran 2002, Isparta.
 • 20 Ünal Erdinç, "Resim ve Geleneksel El Sanatları Sergileri", Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu kapsamında karma sergi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-15 Nisan 2000, Isparta.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 11 Haziran 2009'da gerçekleştirilen "Balkan Üniversiteleri Rektörler Toplantısı"nda, Ebru Gösterimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Salonu-Fuaye, Doğu Kampüsü, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, 30-31 Mayıs 2009 tarihlerinde TEMA VAKFI tarafından düzenlenen "Tema Vakfı Temsilcilerle Eğitim Günleri" toplantısında Ebru Gösterimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Oditoryum, Isparta.
 • 3 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Köy Enstitüsü Kuruluş Bayramı" etkinliklerinde uygulamalı Ebru Gösterimi, 19-22 Nisan 2008, Gönen-Isparta.
 • 4 Ünal Erdinç, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nün düzenlediği "22. Türkiye Maliye Sempozyumu" kapsamında katılımcılara Ebru Gösterimi, 9-13 Mayıs 2007, Belek-Antalya.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Anasanat Dalı Başkanı, 11.12.2017 - .
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-12.02.2017.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Müdür Yardımcılığı (2010 - 07.07.2011)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008 - 07.07.2011)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Anasanat Dalı Başkanlığı (2006 - 07.07.2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Ünal Erdinç, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri için Özel Yetenek Sınavlarında Jüri Üyeliği (Asil), 22-24 Ağustos 2016, Isparta.
 • 2 Ünal Erdinç, ÖYP 2016 Lisansüstü Güz Dönemi kontenjanları kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım ASD için yapılacak özel yetenek sınavında Jüri Üyeliği (Asil), 4 Ekim 2016, Isparta.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Yetenek Sınavlarında Jüri Üyeliği (2006 -)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Satınalma Komisyon Başkanlığı (2004-2009)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tez Komisyon Üyeliği (2000 -)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Staj Komisyon Üyeliği (2000 -)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016.
 • 2 Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Tarafından Ulusal Düzeyde Bilgi Envanteri Oluşturmak Amacıyla İl ve İlçeler Düzeyinde Unutulmuş, Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Yaşatılamaya Çalışılan El Sanatları ile ilgili komisyonda görev almak, 16 Şubat 2011, Halk Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi "Ebru Topluluğu"nda Akademik Danışmanlık, SDÜ GSF Merkezi Derslikler, Doğu Kampüsü, Isparta, (2009 -)
VERDİĞİ DERSLER
Ebru I (Tekstil Tasarım)
Ebru I (Tezhip ASD)
Ebru II ( Halı Kilim Eski Kumaş ASD)
Ebru II (Tezhip ASD)
Özgün Tezhip Tasarlama II (Tezhip ASD)
Sanat Tarihi I "Ebru I" (Seramik)
Türk Desen ve Tasarımı I ( Halı Kilim Eski Kumaş ASD)
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II (Eski Çini Onarımları ASD)
Bitirme Projesi
Ebru I ( Halı Kilim Eski Kumaş ASD)
Ebru I (Çini)
Ebru I (Eski Çini Onarımları ASD)
Ebru I (Halı)
Ebru I (Halı-Kilim ASD)
Ebru I (Tezhip ASD)
Ebru I (Tezhip)
Ebru II (Tekstil Tasarım)
Geleneksel Sanatlar Atölyesi I (Seramik)
Geleneksel Sanatlar Atölyesi II (Seramik)
Kalem İşi Uygulama Teknikleri I
Kalem İşi Uygulama Teknikleri I (Tezhip ASD)
Kalemişi Uygulama Teknikleri I
Kalemişi Uygulama Teknikleri II
Mesleki Restorasyon ve Konservasyon
Mesleki Restorasyon ve Konservasyon (Tezhip ASD)
Özgün Tezhip Tasarımı I (Tezhip ASD)
Özgün Tezhip Tasarlama I
Özgün Tezhip Tasarlama I (Tezhip ASD)
Sanat Tarihi II "Ebru II" (Seramik)
Türk Desen ve Tasarımı I
Türk Desen ve Tasarımı I (Tezhip ASD)
Türk Desen ve Tasarımı II ( Halı Kilim Eski Kumaş ASD)
Türk Desen ve Tasarımı II (Tezhip ASD)
Türk Desenleri ve Tasarımı I (Tezhip ASD)
 
Bu İçeriği Paylaş!