KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Halil İbrahim KORUCA
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon 2462118009
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=01252
ORCID ID 0000-0002-2448-1772
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 278
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 08.03.1988
Yüksek Lisans ÜNİVERSİTAT FRIDERICIANA ZU KARISRUHE TECHNİSCHE HACHSCHULE 28.06.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 28.11.2002
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Makina Mühendisleri Odası Üye Diğer 1988 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Üretim Planlama ve Yönetimi, Fabrika Organizasyonu, İş Bilimi, Üretim Sistemleri Simülasyonu, İşletmelerde Verimlilik Analizi, İmalat Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, İş sağlığı ve Güvenliği (C-Sınıfı Uzmanı)
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Bölgesel Enerji Modellemesi ve Alternatif Çözüm Yaklaşımlarının En İyilemesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KORUCA Halil İbrahim, Köker Utku, 07.01.2019 - 08.05.2023 (ULUSAL)
 • 2 Fabrika Organizasyonu Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi FABORG SİM (TUBITAK MAG Mühendislik Arastirma Grubu Proje No 104M377), Araştırma Projesi, KORUCA Halil İbrahim, 01.07.2005 - 01.01.2009 (ULUSAL)
 • 3 Üretim Organizasyonlarının Kriz Şartlarında Simülasyon Destekli Yeniden Düzenlenmesi ve Analizi, Araştırma Projesi, KORUCA Halil İbrahim, 04.07.2003 - 04.06.2007 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KORUCA Halil İbrahim, Emek Murat Serdar, Gulmez Esra, Development of a new personalized staff-scheduling method with a work-life balance perspective: case of a hospital. Annals of Operations Research Doi: 10.1007/s10479-023-05244-2, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 KORUCA HALİL İBRAHİM, EMEK MURAT SERDAR, GÜLMEZ ESRA, Development of a new personalized staff-scheduling method with a work-life balance perspective: case of a hospital. Annals of Operations Research, 328(1), , 793-820. Doi: 10.1007/s10479-023-05244-2, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ARSLAN KAZAN Ceren, KARATOP BUKET, KORUCA HALİL İBRAHİM, NESNELERİN İNTERNETİ DESTEKLİ HTEA VE BULANIK HTEA ANALİZİ İLE MALİYET OPTİMİZASYONU. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 10(2), , 950-970. Doi: 10.30798/makuiibf.1097590, (2023), (Diğer)
 • 4 Köker Utku, KORUCA Halil İbrahim, Sulukan Egemen, Afyonkarahisar için elektrik üretimi eniyilemesi . Gazi University Journal of Engineering and Architecture, 38(3), , 1711-1724. Doi: 10.17341/gazimmfd.1054052, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 KORUCA HALİL İBRAHİM, BOŞGELMEZ GÜNSELİ, İş yaşam dengesi ve esnek çalışma sisteminin çalışan memnuniyetine etkisinin değerlendirilmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), , 32-36. Doi: 10.22312/sdusbed.450337, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 6 AYDEMİR ERDAL, KORUCA HALİL İBRAHİM, A New Production Scheduling Module Using Priority Rule Based Genetic Algorithm. International Journal of Simulation Modelling, 14(3), , 450-462. Doi: 10.2507/IJSIMM14(3)7.299, (2015), (SCI-Expanded)
 • 7 KORUCA HALİL İBRAHİM, AYDEMİR ERDAL, A Priority Rule Based Production Scheduling Module on Faborg Sim Simulation Tool. Gazi University Journal of Science, 27(4), , 1143-1155. (2014), (EI: Engineering Index )
 • 8 ZÜLCH GERT, KORUCA HALİL İBRAHİM, BORKİRKER MİKKO, Simulation supported change process for product customization A case study in a garment company. Computers in Industry, 62(6), , 568-577. Doi: 10.1016/j.compind.2011.04.006, (2011), (SCI-Expanded)
 • 9 KORUCA HALİL İBRAHİM, Sascha Stowasser, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, ORHAN HİKMET, AYDEMİR ERDAL, Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey A Case Study. Gazi University Journal of Science, 24(1), , 101-112. (2011), (EI: Engineering Index )
 • 10 KORUCA HALİL İBRAHİM, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, AYDEMİR ERDAL, ÇAYIRLI MUHAMMED, The simulation-based performance measurement in an evaluation module for Faborg-Sim simulation software. Expert Systems with Applications, 37(12), , 8211-8220. Doi: 10.1016/j.eswa.2010.05.065, (2010), (SCI-Expanded)
 • 11 KORUCA HALİL İBRAHİM, Development of a Simulation Based Shift Planning Module- SİMÜLASYON DESTEKLİ VARDİYA PLANLAMA MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25(3), , 469-482. (2010), (SCI-Expanded)
 • 12 KORUCA HALİL İBRAHİM, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, AYDEMİR ERDAL, ÇAYIRLI MUHAMMED, Development Of Flexible Work Flow Plan Editor In Faborg Sim And Operations Scheduling On Gantt Charts-BİR SİMÜLASYON YAZILIMI İÇİN ESNEK İŞ AKIŞ PLANI EDİTÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ VE İŞLEMLERİN GANTT ŞEMASINDA ÇİZELGELENMESİ. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25(1), , 77-81. (2010), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CHEHBI GAMOURA SAMIA , DAMAND DAVID, BARTH MARC, KORUCA Halil İbrahim, Conversational Bots with Reinforcement Learning for Multi-criteria Suppliers Selection Focused on post-COVID-19 Risk: Case of French Automobile Manufacturer. CIGI-Qualita21 : Conférence Internationale Génie Industriel QUALITA - Grenoble, 5-7 mai 2021 Grenoble (France) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 KÖKER UTKU, KORUCA HALİL İBRAHİM, SULUKAN EGEMEN, UYAR TANAY SIDKI, Hourly Optimization of Electricity Generation in City Scale. International 100 Renewable Energy Conference (2020). (Özet bildiri)
 • 3 Chehbi Gamoura Samia, KORUCA HALİL İBRAHİM, GÜLMEZ ESRA, KOCAER Emine Rümeysa, Khelil Imane, The Evidence of the “No Free Lunch” Theorems and the Theory of Complexity in Business Artificial Intelligence. The International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering ICAIAME 2020 Doi: 10.1007/978-3-030-79357-9_32, (2020). (Tam metin bildiri)
 • 4 Chehbi Gamoura Samia, Manisha Malhotra, KORUCA HALİL İBRAHİM, Derrouiche Ridha, Adaptive Management Approach for more Availability of Big Data Business Analytics. International Conference on Engineering MIS 2018 Doi: 10.1145/3234698.3234758, (2018). (Özet bildiri)
 • 5 CHEHBİ GAMOURA Samia, KORUCA HALİL İBRAHİM, KÖKER Utku, Toward Fault-Tolerant Management of Big DataSupply Chains: Case of Butterfly Effect. 7thThe International Conference on Advanced Technology And Sciences (ICAT 2018) (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KORUCA HALİL İBRAHİM, Chehbi Gamoura Samia, Gülmez Esra, KOCAER Emine Rümeysa, REVIEW OF PERSONNEL SCHEDULE IN TERM OF WORK-LIFE BALANCE. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(5), , 149-155. Doi: 10.21923/jesd.829168, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 Sütcü Abdullah, Tanrıtanır Ercan, Durmuşoğlu Bülent, KORUCA Halil İbrahim, AN INTEGRATED METHODOLOGY FOR LAYOUT DESIGN AND WORK ORGANISATION IN A FURNITURE MANUFACTURING PLANT. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, 22(1), , 182-197. Doi: 10.7166/22-1-42, (2011), (SSCI)
 • Kitap
 • 1 Chehbi Gamoura Samia, KORUCA HALİL İBRAHİM, ARSLAN KAZAN Ceren, Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design, Part of the book series: Engineering Cyber-Physical Systems and Critical Infrastructures (ECPSCI, volume 1)(2023). Springer Nature Switzerland AG 2023, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ARSLAN KAZAN Ceren, KORUCA HALİL İBRAHİM, Chehbi Gamoura Samia, Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design, Part of the book series: Engineering Cyber-Physical Systems and Critical Infrastructures (ECPSCI, volume 1)(2023). Springer Lİnk, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KORUCA HALİL İBRAHİM, URGANCI KEMAL BURAK, Chehbi Gamoura Samia, Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME), Advances in Intelligent Manufacturing and Service System Informatics, The Significance of Human Performance in Production Processes: An Extensive Review of Simulation-Integrated Techniques for Assessing Fatigue and Workload(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 Chehbi Gamoura Samia , KORUCA Halil İbrahim, Urgancı Kemal Burak , Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME), Advances in Intelligent Manufacturing and Service System Informatics-- Exploring the Transition from “Contextual AI” to “Generative AI” in Management: Cases of ChatGPT and DALL-E 2(2023). SPRINGER LINK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 Gülmez Esra , Urgancı Kemal Burak , KORUCA Halil İbrahim, Aydin Mehmet Emin, Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME), Advances in Intelligent Manufacturing and Service System Informatics, The Effect of Parameters on the Success of Heuristic Algorithms in Personalized Personnel Scheduling(2023). SPRINGER LINK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 Chehbi Gamoura Samia, KORUCA HALİL İBRAHİM, GÜLMEZ ESRA, KOCAER Emine Rümeysa, Khelil Imane, Trends in Data Engineering Methods for Intelligent Systems, The International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, ICAIAME 2020(2021). SPRINGER LINK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 KÖKER UTKU, Bölgesel enerji modellemesi ve alternatif çözüm yaklaşımlarının eniyilemesi Regional energy modelling and optimization of alternative solution approaches, Bölgesel enerji modellemesi optimizasyonu, 01.07.2022. Doktora
 • 2 GÜLMEZ ESRA , Karınca kolonisi ve parçacık sürü algoritmaları ile kişiye özgü personel çizelgelemesi: Hastane uygulama örneği Personalized staff scheduling with ant colony and particle swarm algorithms: Hospital application example, İş yaşam dengesi yazılım geliştirme çizelgeleme optimizasyonu, 01.07.2021. Yüksek Lisans
 • 3 ARSLAN KAZAN CEREN, Atölye tipi üretimde hata türü-etkileri analizi (HTEA) yönteminin ürün birim maliyetlerine etkisi The effect of the type of failure mode-effects analysis (FMEA) on product unit cost in jop shop production, Atölye tipi üretimde hata türü-etkileri analizi (HTEA), 01.07.2021. Yüksek Lisans
 • 4 KOCAER Emine Rümeysa , Hizmet sektöründe kuyruk modellerine yönelik esnek bir yazılımın geliştirilmesi- Development of flexi·ble software for queuing models in servi·ce sector, Hizmet sektörü için yazılım geliştirme, 02.09.2020. Yüksek Lisans
 • 5 KAYA ÜMRAN , Demontaj hattı dengelemeye yönelik sezgisel yöntemlerle esnek bir yazılım geliştirilmesi Development of a flexible software for disassembly line balancing with heuristic methods, Demontaj hatları içinyazılım geliştirme, 01.07.2019. Yüksek Lisans
 • 6 EMEK MURAT SERDAR , İş yaşam dengesi bakışıyla hastane personelinin genetik algoritma yöntemi ile çizelgelenmesi Scheduling of hospital staff with genetic algorithm method in terms of work-life balance, İş yaşam dengesi için yazılım geliştirme, 01.07.2016. Yüksek Lisans
 • 7 AYDEMİR ERDAL, Atölye tipi çizelgeleme problemlerinin öncelik kuralı tabanlı genetik algoritma yaklaşımıyla simülasyon destekli optimizasyonu Optimization of job shop scheduling problems with priority rule based genetic algorithms by using simulation method, Atölye tipi çizelgeleme, Simülasyon yazılım geliştirme, 01.09.2009. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Afet Yönetimi
Ajan Tabanlı Sistem Modelleme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Benzetim
Benzetim Modelleme ve Analizi
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Bilgisayar Programlama I
Bilgisayar Programlama II
Bilgisayar Programlama III
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bitirme Ödevi
Çevre ve Enerji
Çizelgeleme
Deney Tasarımı ve Analizi
Doğa Olayları ve Yapılaşma
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Doğrusal Olmayan Programlama
Doktora Yeterlik Bekliyor
Doktora Yeterlik Sınavı
Ekonomi
Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Endüstride Dijital Dönüşüm
Endüstrilerde Atık Yöntemi
Endüstriyel Malzeme Seçimi
Endüstriyel Problemler İçin Optimizasyon
Enerji Yönetimi
Envanter Teorisi
Fizik I
Fizik Laboratuvarı I
Harita Okuma
Hazırlık Sınıfı
İkinci Yabancı Dil
İleri Eniyileme Yöntemleri
İleri Envanter Teorisi
İleri Ergonomi
İleri Gri Sistem Teorisi
İleri Üretim Planlaması ve Kontrolü
İleri Yapay Zeka
İmalat ve Üretim Ekonomisi
İmalat/Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
İnsan Makine Sistemleri
İstatistik I
İstatistik II
İş Etüdü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşbilim
İşletme/Fabrika Organizasyonu
Kalite Kontrolü
Kalkülüs I
Karar Analizi
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Lineer Cebir
Lojistik Yönetimi
Lojistikte Eniyileme Yöntemleri
Makine Elemanları
Maliyet Analizi
Mesleki Yabancı Dil
Mühendislik Ekonomisi
Mühendislikte Mantıksal Düşünme ve Tasarı
Nesnelerin İnterneti
Oyun Teorisi
Proje Yönetimi
Seminer
Seminer 1
Seminer Dersi 1 (Doktora)
Servis Sistemleri
Sistem Benzetimi ve Analizi
Süreç Planlama
Şebeke Analizi
Tasarım Projesi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Tesis Tasarımı ve Planlama
Tez (Yüksek Lisans)
Tez Dersi
Türk Dili I
Uzmanlık Alan Dersi 1
Uzmanlık Alan Dersi 1 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi 1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi 2
Uzmanlık Alan Dersi 2 (Yüksek Lisans)
Üretim Planlama ve Kontrolü
Üretim Sistemleri
Üretim Stajı
Üretim Yöntemleri
Vaka Analizi
Veri Bilimi
Veri Tabanı Yönetimi
Verimlilik Analizi
Verimlilik Yönetimi
Yalın Üretim
Yeraltı Suyu ve İklim Değişikliği
Yeşil Üretim ve Sürdürülebilirlik
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Stajı
Yöneylem Araştırması I
Yöneylem Araştırması II
 
Bu İçeriği Paylaş!