KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Tansel KOYUN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 2462111237
E-Posta tanselkoyun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5625-2413
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 14.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 05.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 11.09.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Termodinamik, Soğutma, Isı Transferi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Urak - Organik Tarımda Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Bölüm 41,s.867-883, 2006
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KOYUN T, Kaçıkoç, İ.,2010. İç Hava Kalitesi ve Enerji Yönetimi, Soğutma Dünyası Dergisi, Sayı 50.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 KOYUN Tansel, Kaçıkoç İbrahim,2010."İç Hava kalitesi ve Enerji Yönetimi",Soğutma Dünyası Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 yıl:13 Sayı:50
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kılıçaslan, L.,KOYUN, T., 17/20 Nisan 2013,"İklimlendirme Uygulamaları İçin Soğuk Depolama Malzemelerinin Araştırılması",11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,İzmir.
 • 2 KOYUN T., Kılıç O., Gülgüzel A., "Bir Otelin Sıcak Su İhtiyacının Sudan Suya Isı Pompasıyla Desteklenmesi ve Sistemin Termoekonomik Analizi", Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı-İklim 2011, Antalya.
 • 3 Coşkun, A., KOYUN, T., Bolattürk A., 09-12 Ekim 2008. R-12 ve R-500 Soğutucu Akışkanlara Alternatif Akışkanların Performans Değerlendirilmesi.I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, İzmir Fuar Alanı, Kültürpark,İzmir.
 • 4 Acar, M., KOYUN, T., Çetin, H.,01-03 Haziran 2006. Doğal Gaz ve Biyogaz ile YapılanRadyant Isıtmaya Örnek BirUygulama.Doğalgaz Günleri, Pamukkale Üniversitesi,Denizli
 • 5 Üçgül, İ., Acar, M., KOYUN, T., 25-27 Şubat 2005.Jeotermal Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Antalya
 • 6 Üçgül, I., Tosun İ.,KOYUN T., Gül N.,03-04 Haziran 2005,Afyon Başmakçı Biyokütle Rezervinin Biyogaz Olarak Değerlendirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları /Enerji Yönetimi Sempozyumu,, Kayseri
 • 7 Koyun, A.,İnan, S.İ.,KOYUN, T.,11-12 Kasım 2005,PC Kontrollü Deneysel Kurutma Cihazının Elektronik Tasarımı Ve Kontrol Yazılımı, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,, Denizli.
 • 8 Üçgül,İ., KOYUN, T., Şenol, R.,26-28 Mayıs 2004.Linyit Kömürünün Güneş Enerjisiyle Gazlaştırılmasının Termodinamik Analizi, II. ULUSAL EGE ENERJİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • 9 Üçgül,İ.,KOYUN,T.,Şenol,R., 26-28 Mayıs 2004, Şeffaf Yalıtımlı Düz Kollektörler ile Düz Kollektörlerin (Güneş Enerjisi Toplayıcılarının) I. ve II. Yasa Verimliliklerinin İrdelenmesi, II. ULUSAL EGE ENERJİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • 10 Üçgül, İ., KOYUN, T., Akarslan, F., Şenol, R., 3-5 Eylül 2003. Kabin Tipi Bir Konveksiyon Kurutucuda Kurutma İşleminin Ekserji Analizi, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, s.425-431, Isparta.
 • 11 Üçgül, İ., A., Hepbaşlı, KOYUN, T., Şenol, R., 3-5 Eylül 2003. Gergefli Kurutucuların (Ramöz) Ekserji Analizi, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, s.432-438, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çimento Sanayiinde Isı Ekonomisi Analizi, 1995
 • Doktora Tezi
 • 1 Doğal Gazın Tasfiyesi Örneğinde Kütle Transferinin İncelenmesi, 2002
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2209 Üniversite öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Yaşam Çizgisi(Lifeline) Tasarımı ve Prototip İmalatı, 26.09.2013-15.06.2014
 • 2 2241 Tübitak, "Isıtma ve Soğutma Makinalarında Verimliliği Artırma Projesi",Başlangıç-27/02/2014Bitiş tarihi-05/06/2014
 • 3 Tübitak 2209 nolu proje, Isparta ili merkezinde elde edilen atık yağlardan biyodizel üretimi,01.10.2012-12.09.2013
 • 4 Isparta ve Burdur İlleri Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Projesi Fizibilite Çalışması,2005
 • 5 S.D.Ü Temiz Enerji Evleri Altyapı Projesi , 06.12.2004 - 06.12.2005
 • 6 Üçgül, İ., Selbaş R., Koyun, A., İnan, S. A., KOYUN T., Eski tip kurutma deney cihazının bilgisayar kontrollü otomasyonu, Proje No:TÜBİTAK-MİSAG A60, Nisan 2002 -Ekim 2002.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, 08-10 Haziran2007 TMMO-MMO-Mersin Şubesi
 • 2 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Sergisi 15-16-17-18 Kasım 2007 , TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Danışmanlar Kurulu Üyeliği
 • 3 Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi İKLİM 2005, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 25-27 Şubat 2005, Antalya, Danışmanlar Kurulu Üyeliği
 • 4 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Yerel Komitesinde Görev Alma, 3-5 Eylül 2003, Isparta
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı 2004-2005
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. TEV bursu komisyon üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Buhar Kazanları Laboratuarı
Enerji Yönetimi
Güneş Enerjisi
HVAC Cihazlar
Isı transferi
Isıtma Sistem Uygulamaları
Isıtma-Havalandırma
İç Ortam ve Enerji
Klima Sistem Uygulamaları
Klima Tekniği
Kojenerasyon ve Trijenerasyon Tesisleri
soğutma tekniği
Soğutma Tekniği Laboratuarı
Termodinamik
Tesisat
 
Bu İçeriği Paylaş!