KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Turan Selçuk GÖKSAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı
Telefon 2111203
E-Posta turangoksan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 06.07.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.07.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.07.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uzundurukan, S., Keskin, S.N., Göksan, T.S., 2005. Artificial Neural Network Modelling for Estimation of Suction Capacity. Journal of Applied Sciences 5(4), 712-715.
 • 2 Keskin, S. N., Yıldırım, H., Göksan, T. S., 1999. Killi Zeminlerde Su Emme Kapasitesinin ve Şişme Basınçlarının Tahmini İçin Bir Yöntem. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 10(2), 1925-1939.
 • 3 Keskin, S. N., Yıldırım, H., Göksan, T. S., 1999. A method for estimation of water adsorbsion capacity and swelling pressure in clay soils. İMO Digest 1999, Technical Journal, Vol. 10, 583-587.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uzundurukan, S., Göksan, T. S., Korkmaz, A., Bayrak, M. Ç., Keskin, S. N., 2006. Zeminlerin şişme davranışının anfis analizi ile tahmin edilmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 534-540.
 • 2 Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S. N., Yıldırım, H. , 2004. Emme kapasitesinin belirlenmesinde yapay sinir ağları yaklaşımının kullanılabilirliği. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 127-134.
 • 3 Tekinsoy, M. A., Keskin, S. N., Göksan, T. S., Uzundurukan, S., 2002. Şişme Potansiyeline Sahip Olmayan Killi Zeminlerin Kapiler Parametrelerinin Belirlenmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Cilt 1, 178-185.
 • 4 Yıldırım, H., Keskin, S. N., Çimen, Ö., Göksan, T. S., 2000. Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncının Belirlenmesinde Yaklaşık Çözüm. Zemin Mekaniği Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 95-102.
 • 5 Keskin, S. N., Yıldırım, H., Göksan, T. S., 1998. Zeminlerin Su Emme Kapasitesinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Cilt 1, 61-68.
 • 6 Keskin, S. N., Yıldırım, H., Göksan, T. S., 1997. Killi Zeminlerde Emme Kapasitesi-Şişme Basıncı İlişkisi. 8. Ulusal Kil Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 423-427.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Keskin, S. N., Uzundurukan, S., Yıldırım, H., Göksan, T. S., 2004. A method for determining water suction capacity of compacted clayey soils. 7th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Helsinki and Espoo, Finland, 528-536.
 • 2 Keskin, S. N., Yıldırım, H., Uzundurukan, S., Göksan, T. S., 2003. Estimation Suction Capacity Using Artificial Neural Network. International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, North Cyprus, Volume 1, 267-272.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz, A., Uzundurukan, S., Göksan, S., Keskin, N., 2007. Post earthquake disaster assessment in Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainabilty, Nicosia - Northerm Cyprus, 659.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004-95 No'lu proje.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TMMOB İnşaat Mühendileri Odası Antalya Şubesi İMOSEM. Zemin Mekaniği ve Temel Tasarımı 1.Aşama Eğitim Programı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!