KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yakup ALTAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110476
E-Posta yakupaltan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 09.06.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.08.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 05.01.2006
İLGİ ALANLARI
insan kaynakları yönetimi, performans değerlemesi, yerel yönetimler, küreselleşme, yoksulluk, yönetim tarihi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜLÜCEOĞLU SÜLEYMAN, ALTAN YAKUP, TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI. Strategic Public Management Journal, 3(5), , 58-76. Doi: 10.25069/spmj.317125, (2017), (Diğer)
 • 2 ALTAN YAKUP, TÜLÜCEOĞLU SÜLEYMAN, TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİŞİM ALGISI ISPARTA ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), , 303-322. Doi: 10.20875/sb.54723, (2016), (Diğer)
 • 3 ALTAN YAKUP, Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), , 381-398. Doi: 10.20875/sb.17827, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 4 HAYTA YASEMİN, ALTAN YAKUP, KENTSEL YAŞAM ALGISI VE DEĞİŞEN KENTLİ ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İZMİR ÖRNEĞİ. the Journal of Academic Social Sciences , 223-258. Doi: 10.16992/ASOS.3460 , (2016), (Diğer)
 • 5 ALTAN YAKUP, Karaca Ferhan, Türk Metropoliten Şehir YönetimSistemindeki Değişime 6360 Sayılı Kanun unEtkileri Samsun Büyükşehir BelediyesiÖrneği. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 14(28), , 553-584. (2016), (EBSCO)
 • 6 Mustafa Lamba, ALTAN Yakup, Mehmet Aktel, Kerman Uysal, Sağlık Bakanlığı nda Yeniden Yapılanma Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 47(1), , 53-78. (2014), (SSCI)
 • 7 ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, MEHMET AKTEL, YÜKSEL METİN, ERDAL EKE, Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(3), , 9-17. (2013), (EBSCO)
 • 8 UYSAL KERMAN, ALTAN Yakup, SEZAİ ÖZTOP, Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama Ankara İstanbul ve İzmir Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), , 89-100. (2012), (Diğer)
 • 9 UYSAL KERMAN, MEHMET AKTEL, ALTAN Yakup, MUSTAFA LAMBA, Türkiye de Mahalli İdare Birlikleri. Journal of Business Economics and Political Science, 1(1), , 65-82. (2012), (Diğer)
 • 10 UYSAL KERMAN, ALTAN Yakup, MEHMET AKTEL, Dönüşen Devlette Yerelleşme Politikaları Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 41(3), , 125-152. (2008), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKTEL MEHMET, KERMAN UYSAL, ALTAN YAKUP, Ferit Güven, Kameralizmi Anlama Çabası. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), , 83-98. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 2 ALTAN YAKUP, Arslan Mustafa, KÜRESELLEŞME VE ORGANİZE SUÇ. BEM Perspectives, 2(1), , 31-45. (2015), (Diğer)
 • 3 ALTAN Yakup, Mehmet Aktel, Yakup Altan, Mustafa Altınok, Hülya Tek, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), , 145-176. (2014), (TR DİZİN)
 • 4 Mustafa Lamba, Mehmet Aktel, ALTAN Yakup, Kerman Uysal, Türkiye de Bakanlık Tipi Örgütlenme Tarihsel ve Yasal Süreç. Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(1), , 173-189. (2014), (Diğer)
 • 5 MEHMET AKTEL, UYSAL KERMAN, ALTAN Yakup, ERDAL EKE, Türkiye de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), , 1-25. Doi: 10.5578/jss.6834, (2013), (EBSCO)
 • 6 ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, MEHMET AKTEL, SEZAİ ÖZTOP, Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Büyükşehir Belediyesi Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 18(3), , 111-130. (2013), (Diğer)
 • 7 Mehmet AKTEL, Uysal KERMAN, ALTAN Yakup, Mustafa LAMBA, Orhan Burhan, Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli Kamu Denetçiliği Ombudsman. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, 4(9), , 21-37. (2013), (Diğer)
 • 8 UYSAL KERMAN, ALTAN Yakup, MEHMET AKTEL, OĞUZHAN ÖZALTIN, Türkiye de e Devlet İl Düzeyinde Bir Analiz. Sosyoekonomi Dergisi, 1(2), , 45-80. (2012), (EBSCO)
 • 9 UYSAL KERMAN, ALTAN Yakup, MEHMET AKTEL, ERDAL EKE, Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması. SDÜ İİBF Dergisi, 17(3), , 1-23. (2012), (Diğer)
 • 10 UYSAL KERMAN, ALTAN Yakup, MEHMET AKTEL, SEZAİ ÖZTOP, Belediyelerde Stratejik Planlama Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 17(2), , 1-15. (2012), (Diğer)
 • 11 ALTAN Yakup, YÜKSEL METİN, Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi. SDÜ İİBF DERGİSİ, 16(3), , 131-147. (2011), (Diğer)
 • 12 UYSAL KERMAN, HAKAN DEMİRGİL, ALTAN Yakup, ASLIHAN BÜYÜKSAVAŞ, Özel Hastanelerin Yönetsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma Antalya ve Isparta Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 16(1), , 93-108. (2011), (Diğer)
 • 13 ALTAN Yakup, Kalkınma Planlarında Türk Kamu Personel Rejimi. SDÜ İİBF DERGİSİ, 15(1), , 423-439. (2010), (Diğer)
 • 14 ALTAN Yakup, Örgütsel Çatışma ve Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(27), , 159-167. (2010), (Diğer)
 • 15 ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, MEHMET AKTEL, Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(0), , 56-65. (2010), (Diğer)
 • 16 ALTAN Yakup, Meclis i Meb usan Zabıt Cerideleri 1293 1877 Üzerinden Türk Belediyeciliğini Anlamak. SDÜ İİBF DERGİSİ, 14(2), , 293-310. (2009), (Diğer)
 • 17 MEHMET AKTEL, ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, Türkiye de Valilik Web Sitelerinin İşlevselliği. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), , 51-65. (2009), (Diğer)
 • 18 ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, MEHMET AKTEL, Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(20), , 227-252. (2009), (Diğer)
 • 19 MEHMET AKTEL, ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, 5747 Sayılı Yasa ile Köye Dönüştürülen Küçük Belediyeler Isparta Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 18(1), , 45-70. (2009), (Diğer)
 • 20 UYSAL KERMAN, MEHMET AKTEL, ALTAN Yakup, OĞUZHAN ÖZALTIN, YASEMİN SARAÇBAŞI, CANAN ÇAKIR, H AKDOĞAN, Türkiye deki İl Özel İdareleri Web Sitelerinin İşlevselliği. Memleket Mevzuat Dergisi, 5(50), , 49-57. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 21 ALTAN Yakup, UYSAL KERMAN, Kamu Personel Yönetiminde Performans Değerlemesi Uygulamaları ve Kamu Personeli Kanunu Taslağında Öngörülen Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme. SDÜ İİBF Dergisi, 12(1), , 313-332. (2007), (Diğer)
 • 22 ALTAN Yakup, MEHMET AKTEL, UYSAL KERMAN, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Örgütlenmesi ve Yeni Bürokrasi Anlayışı. SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0(13), , 173-188. (2005), (Diğer)
 • 23 ALTAN Yakup, 11 Eylül Saldırıları ve Saldırıların İşletmecilik Konseptine Getirdiği Yeni Açılımlar. Standart Dergisi, 42(501), , 39-45. (2003), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ALTAN YAKUP, Kamu Politikaları Ansiklopedisi(2016). Nobel, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ALTAN Yakup, Tolga Tosun, Türkiye de Eğitim Politikaları(2015). NOBEL, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 Uysal Kerman, Mehmet Aktel, ALTAN Yakup, Hülya Tek, Burak Yerlikaya, Yönetsel Yapı İncelemeleri(2014). NOBEL, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ALTAN Yakup, Uysal KERMAN, Mehmet AKTEL, Mustafa LAMBA, Küreselleşme Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları Yapılar Sorunlar ve Çözüm Arayışları(2013). Orion, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!