KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113313
E-Posta pinarkosar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 17.07.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.07.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK (DR) 11.06.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aşcı-Çelik D., Aslan-Koşar P., Özçelik N. DMikroRNA'lar ve kanser ile ilişkisi.SDÜ TIP Fak. Dergisi 2013:20 (3)/121 - 127
 • 2 Ayşe yiğit, Efkan Uz, H. Ramazan Yılmaz, Barbaraos Yiğit, A. Güçhan Alanoğlu, Ali Ayata, Pınar Aslan Koşar. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kemoterapi tedavisi gören lösemi vakalarında G- Bantlama metodu ile sitogenetik analizler (SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Sayı 1/Cilt:1/ 2010)
 • 3 Erkek İnfertilitesinde Genetik Değerlendirme. Aslan Koşar P, Özçelik N. SDÜ Tıp Fak. Dergisi. 2007: 14(3)/48-51
 • 4 Transrektal Prostat Biyopsisinde Siprofloksasin Proflaksisinin Etkinliği. Yrd. Doç. Dr. A.KOŞAR, Biyolog P. ASLAN KOŞAR,Yrd. Doç. Dr. A. ÖZTÜRK,Yrd. Doç. Dr. T. A. SEREL.Arş Gör. Dr. K. DOĞRUER, Prof. Dr. S. ÜNAL. 1999(Mart), 5(2).
 • 5 Transüretral Prostat Rezeksiyonunun Kan Koagülasyon Testleri Üzerine Etkisi.Koşar A., Aslan P., Serel TA., Öztürk A., Tahoğlu M. Türk Üroloji Dergisi. 1999, 25(3)
 • 6 Koşar P. Özçelik N. 1998. Apoptosis Üzerine Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Etkisi. SDÜ Tıp Fak. Dergisi, 5(4): 179-182
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Hamdi Tuncer, Pınar Aslan Koşar, Özge Tuncer, Taylan Oksay, Hakan Darıcı, Ercan Baş, Faruk Doğan, Alim Koşar. Deneysel Testis Torsiyonunda İskemi-Reperfüzyon Hasar Düzeyinin JTBS ve Apopitozis ile Değerlendirilmesi (9. Ulusal Androloji Kongresi 1-4 Haziran 2011, Mersin) Poster , TP 11
 • 2 Pınar Aslan Koşar, Nurten Özçelik, Taylan Oksay, Alim Koşar, Esin Sakallı Çetin, Ayşe Yiğit.Nonobstrüktif azospermili ve şidetli oligospermili hastalarda saptanan sitogenetik anomaliler. (8. Ulusal Androloji Kongresi. 20-23 mayıs 2009, İzmir) Poster, P: 56
 • 3 Azospermili Hastada Saptanan 46. XY del (Yp) Genotipi. Aslan Koşar P, Soysal Y, Ergün O, Sakallı Çetin E, Koşar A.8. Ulusal Androloji Kongresi.20-23 Mayıs 2009.
 • 4 Aslan Koşar P, Şenol A, Sakallı Çetin E, Akın M, Özçelik N. Helikobakter pylori infeksiyonlarında Kardeş Kromatid Değişim Sıklığının (KKD) Gösterilmesi. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Bodrum.
 • 5 Aslan Koşar P, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Şenol A, Akın M. Helikobakter pylori infeksiyonu ve IL1-RN gen polimorfizmi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Bodrum.
 • 6 Sakallı-Çetin E, Koşar P, Koşar A, Özçelik N. Mesane Kanserli Hastalarda Kardeş Kromatid Değişimi Sıklığı. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı), 24-27 Şubat 2008, Grand Yazıcı Otel-Uludağ, Türkiye.
 • 7 M. Soyöz, P. Aslan Koşar, N. Şahin Calapoğlu, İ. Kiriş, N. Özçelik. Venöz tromboembolizmden sorumlu genetik faktörlerin Isparta bölgesinde araştırılması. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 8 47,XXY/46,XY karyotip kuruluşuna sahip mozaik Klinifelter Sendromlu infertil olgu
 • 9 N. Özçelik, E. Sakallı Çetin, P. Koşar. Sulu Tarımla Aktif Olarak Uğraşan Ve Pestisit Uygulayan Bireylerin Kan Örneklerinde Kardeş Kromatid Değişimi (Kkd) Sıklığı Ve Ökse Otu (Viscum Album L. ) Ekstraktlarının KKD Üzerine Etkisi. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 10 P.A. Koşar, N. Özçelik, E. Sakallı Çetin, A. Koşar. IVF Kliniğine Başvuran 46, XY/46,XX/45,XO/47,XXY/48,XXXY Karyotip Kuruluşlarının Mozaizmine Sahip İnfertil Erkek Olgu. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 11 Yılmaz HR, Yücel N, Uz E, Koşar P. Kantaron otundan ( Hypericum perforatum) elde edilen hyperisin maddesinin insan lenfosit kültürlerinde kardeş kromatid değişimi üzerine etkisi. S. 100. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 17-20 Mayıs 2006 Kayseri-Hilton Kongre Merkezi, Kayseri.
 • 12 Sakallı Çetin E, Özçelik N, Koşar P, Uz E. Isparta ili Büyükkabaca kasabasında tarımla uğraşan ve pestisit uygulayan bireylerin kan örneklerinde kardeş kromatid değişimi (KKD) sıklığı ve ökse otu (Viscum album L.)'nun KKD üzerine etkisi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 24-27 Kasım 2005. Anemon Hotel / Manisa.
 • 13 Koşar P. Özçelik N. Koşar A. 2000. Mesane Kanserli Hastalarda Lenfositik Kardeş Kromatid Değişim Sıklığının Önemi. 8-12 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de düzenlenen 16. Ulusal Üroloji Kongresi'nde sunulmuştur. Kongre Özet Kitabı, s.123.
 • 14 Koşar P. Özçelik N. 1998. Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Apoptozis'e Etkisi. 21-24 Eylül 1998 tarihinde İzmir'de düzenlenen 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 43.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Pınar Aslan Koşar, Osman Ergün, İbrahim Onaran, Taylan Oksay, Alim Koşar. Antıhyperplastıc effect of lysozyme gene in a testosterone-induced rat model of benign prostatic hyperplasia (BPH) (4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June, 2011, İstanbul, Turkey) ( in vivo 25: 493, 2011) Sözlü Sunu No: 64; Özet Metin
 • 2 Pınar Aslan Koşar, Hamdi Tuncer, İbrahim Onaran, Osman Ergün, Alim Koşar . The experimental model of testes torsion and apoptosis (4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June, 2011, İstanbul, Turkey) ( in vivo 25: 493, 2011) Sözlü Sunu No: 65, Özet Metin
 • 3 Pınar Aslan Koşar, D. Aşcı, S. Ertok, E. Çelik, E. Sakallı Çetin.Demonstrating the proliferation index (PI) and sister chromatid Exchange (SCE) pre-treatment and post-treatment in hel,cobacter pylori infections (3 rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels) (Cell Membranes and Free Radical Research Volume: 2, Number: 1, June 2010), Poster No: 97, Özet Metin
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Prostat kanserli ve benign prostat hiperplazili hastalarda TGFßpolimorfizminin değerlendirilmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Evaluation of micronuclei, nuclear anomalies and nuclear/cytoplasmic ratio of exfoliated cervical epithelial cells in genital Candidiasis
 • 2 Adult type hypolactasia in an ethnic Uzbek population.
 • 3 Akçağlar Sevim. Evaluatıon of chromosomal aberratıons ın cases wıth acute vıral hepatıtıs. Human and Experimental Toxicology.12 jul 2011
VERDİĞİ DERSLER
Danışmanlık
Genetik
Genetik (Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik I)
Ökaryotik Kromozomlar ve Genler
Sitogenetik
Sitogenetik Bantlama Metodları
Studies and future projects of cytogenetics
Temel Genetik
Tez Çalışması
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Diş Hek. Fak. -I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Sağlık Bilimleri Fakültesi - FTR; Dönem I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü-I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tıp Fakültesi-Dönem I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tıp Fakültesi-Dönem I)
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!