Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdullah ÖZSOY
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Ve İmalat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Makine Malzemeleri Ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalı
Telefon 2111462
E-Posta abdullahozsoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 12.11.1982
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 25.9.1985
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 30.10.1991
İLGİ ALANLARI
Malzeme Bilimi İmalat Yöntemleri Isıl İşlemler Teknik Eğitim
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aydoğan, H., Kuş, R., Özsoy, A., 2005, Malzeme Bilimi Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamaları, Selçuk Teknik Online Dergisi, 4, (1), ISSN 1302/6178, 20-30.
 • 2 Yalçın, B., Özsoy. A., 2004. Kanal Freze Takımlarına Titanyumnitrit Kaplama ve Kaplamanın Takım Aşınmasına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. MetalMakina, 17(145), 340-344.
 • 3 Yılmaz, N., Yalçın, B., Özsoy, A., 2004. Kesici Takımlarda Aşınma ve Takım Performansının İyileştirilmesi. Metal-Makine Dergisi, Sayı:150, Kasım-Aralık sayısı, İstanbul.
 • 4 Yalçın, B., Özsoy. A., 2003. Tornalama Kesici Takımlarının TiN Kaplaması ve Aşınma Davranışının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 52-57.
 • 5 Özsoy, A., Torun, O., 2001. Küresel Grafitli Dökme Demirlerde İndüksiyonla Sertleştirme ve Ostemperlemenin Aşınma Direncine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 179-187.
 • 6 Özsoy, A., 2001. Tesisat Öğretmenliğinden Tesisat Mühendisliğine Geçiş ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Eleştirel Bir Yaklaşım. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2001, 5(3), 167-178.
 • 7 Özsoy, A., Yılmaz, N., 2001. Ç 1020 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Termal Çevrimli Isıl İşlemin Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 170-180.
 • 8 Özsoy, A., 2001. Teknik Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4(2), 61-73.
 • 9 Özsoy, A., 2001. Borlama İle İlgili Genel Bir Değerlendirme. Yüzey İşlemler, Endüstriyel Yüzey Teknolojileri Dergisi, 22, 10-13
 • 10 Özsoy, A., 1995. Batıcı Bir Uç İle İz Oluşturarak Çeliklerin Bazı Mekanik Özelliklerinin Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Makine Mühendisliği Seksiyonu, 8, 16-21.
 • 11 Fıratlı, E, Özsoy, A., Taşcı, K., 1989. 1025 Çeliğinde Bauschinger Etkisini Belirleyen Parametrelerin Araştırılması. Mühendis ve Makine, 30(354), 21-25.
 • 12 Özsoy, A., Taşcı, M.K., 1988. Temper Gevrekliği ve Temperlenmiş Martenzit Gevrekliği. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1988, IV(1), 129-143.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakır M., Özsoy A., 2013. “Investigation theoretically and empirically of correlation between hardenability and heat transfer for jominy sample”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Accepted, 21.02.2013.
 • 2 Özsoy, A., Yaman, Y.M., 1993. The Effect of Thermocycling Liquid Boronizing on the Thickness of the Boride Layer and the Transition Zone. Scripta Metallurgica et Materialia, 29, 231-236.
 • 3 Yaman Y.M., Özsoy, A., Taşcı, K, 1990. An Analysis of Bauschinger Parameters in Torsion. Journal of Materials Science Letters, 9, 429-431.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çakir, M., Ozsoy, A.,2011,"Investigation of the correlation between thermal properties and hardenability of jominy bars quanched with air-water mixture for AISI 1050 steel", Materials and Design, 32,3099-3105
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalçın, B., Varol, R., Özsoy, A., 2004. Isıl İşlem Uygulamalarının Yüksek Hız Çeliği Takım Malzemelerinin Bazı Özelliklerine Etkisi, Pamukkale Ünv., 10. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli.
 • 2 Özsoy, A., 2004,Borlamanın Endüstriyel Uygulamaları, Osmangazi Üniversitesi,MMF, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 1. Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri, 27-28 Mayıs 2004, Eskişehir, Bildiri Kitabı, 1-10.
 • 3 Komaç, O.Ş., Çelik, O., Özsoy, A., 1996. %1.5 Cu Alaşımlı Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Termal Çevrimli Ostenitlemenin Ostemperleme Sonucu Beynit Oluşumuna Etkisi. II. Ulusal Döküm Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 221-228.
 • 4 Ay, N., Özsoy, A., Aydınmakine, F., 1993. Çeliklerin, Deformasyon Esnasında Akustik Emisyon Karekteristiği. 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, 7-9 Nisan 1993, Denizli, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 7-14.
 • 5 Aydınbeyli, N., Özsoy, A., 1991. Ç 1045 Çeliğinde Meyer Sertliği İle Mekanik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Araştırlması. 4. Denizli Malzeme Sempozyumu, 24-26 Nisan 1991, Denizli Bildiri Kitabı, 369-379.
 • 6 Özsoy, A., 1989. Sıcak Eleman Yöntemiyle Plastiklerin Kaynağı. II. Ulusal Kaynak Sempozyumu, İ.T.Ü. Müh..Fak. Malzeme ve İmal Usulleri Birimi, 13-15 Kasım 1989, İstanbul, Bildiri Kitabı, 296-302.
 • 7 Komaç, O.Ş., Par, B., Özsoy, A., Taşçı, K., 1988. Kulaklı Pulluk Malzemelerinin Mekanik Özelliklerini Etkileyen Paremetrelerin İncelenmesi. II. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 10-12 Ekim 1988, Erzurum, Bildiri Kitabı, 135-145.
 • 8 Özsoy, A., Fıratlı, E., 1988. Plastiklerin Birleştirilmesi Vibrasyon Kaynak Yöntemi. Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, 20-24 Haziran 1988, İstanbul, Makine Müh.-Endüstri Müh. Bildirileri Kitabı, 246-255.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özsoy, A., 2001. Teknik Eğitim Fakültelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Teknik Eğitim Fakültelerinin Bugünü ve Yarını Kurultayı, 7-8 Haziran 2001, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Kadıköy- İstanbul, 3s.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Oral,O., Özaltın, Ö., Özsoy, A., "Forming a Virtual Material Lab", 4th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning, Nov 14-16, 2012, Istanbul, Turkey,eds.Gülseçen, S., Ayvaz Reis, Z., Selçukcan Erol, Çiğdem, Istanbul Univ. Pub. No:5115, 353-367.
 • 2 Çalık, A. Özsoy, A., 2004. Termal Çevrimli Borlama İşleminin SAE 1030 ve SAE 1050 çeliklerine Etkisi . 2. Uluslararası Bor Sempozyumu. 23-25 Eylül 2004, Eskişehir, Türkiye, Bildiriler Kitabı, 213-218.
 • 3 Özsoy, A., 2004, Modernisation of Technical Training Faculties, International Conference on VET Teacher Training, January 22-23 2004, Ankara, 471-482.
 • 4 Özsoy, A., 2004, Sample of Student Selection and Placement System and SDU Faculty of Technical Education, International Conference on VET Teacher Training, January 22-23, 2004, Ankara, 507-516.
 • 5 Özsoy, A., 2004, From Installation Teaching Education to Installation Engineering, International Conference on VET Teacher Training, January 22-23, 2004, 569-577.
 • 6 Taylan, F., Özsoy, A., 2002. Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi. 1. Uluslar Arası Bor Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi ve Türkiye Maden Mühendisleri Odası, 3-4 Ekim 2002, Kütahya, Türkiye, 1. Bor Sempozyumu Kitabı, 119-123.
 • 7 Çalık, A., Özsoy, A., 2002. Termal Çevrimli Borlama İşleminin Ç1010 Çeliği Üzerine Etkileri. 11. Uluslar Arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 5-8 Haziran 2002, CNR Uluslar Arası Fuar Merkezi, İstanbul, Türkiye, Bildiriler Kitabı CD'si, 1281-1288.
 • 8 Özsoy, A., Özgüven, B., 1995. Maden Öğütmede Kulanılan Bilyalı Değirmen Yüzey Plakası Malzemelerinin Aşınma Özelliklerinin Araştırılması. VIII. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 6-9 Haziran 1995, İstanbul, Türkiye, Bildiri Kitabı, 645-649.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Plastik Malzemelerin Kaynağı, Kaynak Metodları ve Kaynak Makinaları", Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 1985.
 • Doktora Tezi
 • 1 “Çeliğin Borlanmasında Borür Tabakası, Geçiş Zonu ve Ana Matriksin özelliklerinin iyileştirilmesi”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı, Eskişehir, 1991.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Atıf Yapan: Varol, R., Eksi, A., Bedir, F., "The Effect of Boronizing on the Surface and Fatique Properties of PM Steel", Metall., 57, (10), 2003, 636-639. Atıf Yapılan: Özsoy,A., Yaman, Y.M., "The Effect of Thermocycling on the Thickness of the Boride Layer and the Transition Zone". Scr. Metall. Mater., (29), 1993, 231-236.
 • 2 Atıf Yapan: Sen, U., Sen, U., "The Fracture Toughness of Borides Formed on Boronized Cold Work Tool Steels", Mater. Charact., 50, (4-5), 2003, 261-267. Atıf Yapılan: Özsoy,A., Yaman, Y.M., "The Effect of Thermocycling on the Thickness of the Boride Layer and the Transition Zone". Scr. Metall. Mater., (29), 1993, 231-236.
 • 3 Atıf Yapan: Gopalaksishnan, P., Shankar, P., Palaniappa, M., Ramakrishnan, S.S., "Interrupted Boriding of Medium-Carbon Steels", Metallurgical and Materials Transactions A, Warrandela, 33A, (5), 2002, 1475-1485. Atıf Yapılan: Özsoy,A., Yaman, Y.M., "The Effect of Thermocycling on the Thickness of the Boride Layer and the Transition Zone". Scr. Metall. Mater., (29), 1993, 231-236.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tekstil Endüstrisinde Borlama Uygulamaları, Erdem Alparslan, SDÜ,Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta,2011
 • 2 Otomotiv Endüstrisi için Bir Disk Fren Balatası Üretimi ve Performansının İncelenmesi, Nazmi Serhat Üstün, SDÜ,Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta,2011
 • 3 Aşınan Aks Mafsalının Dolgu Kaynağı ile Tamiri, Hasip Bektaş, SDÜ,Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta,2011
 • 4 Etial 180 Alüminyum Alaşımının İşlenmesinde, Kesici Takım Geometrisi ve Kesme Paremetrelerinin Yüzey Pürüzlüğüne Etkileri, Ekrem Yılmaz, SDÜ,Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta,2010
 • 5 Su Verme Isıl İşleminde Çelik-Ortam Arasındaki Isı Transferinin İncelenmesi, Mehmet Çakır, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2008.
 • 6 Malzeme Biliminde Animasyon Uygulamaları, Ömer Erkan Özaltın, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2006.
 • 7 Sanal Malzeme laboratuvarı Oluşturulması, Okan Oral, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2005.
 • 8 Endüstriyel Borlama ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Yusuf Karaman, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2003.
 • 9 Malzeme Bilimi Eğitiminde Çoklu Ortamın Kullanılması. Hasan Aydoğan, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2002.
 • 10 HSS Kesici Takım Üzerine Yapılan TiN Kaplamanın, Takım Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Bekir Yalçın, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2002.
 • 11 Teknik Eğitim Fakülteleri Makine Eğitimi Bölümü Tesisat Öğretmenliği Programında Atelye-Laboratuvar Tasarımı ve Uygulamaları. Mehmet Karakuzu, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2001.
 • 12 Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Tesisatçılık Meslek Dalının İncelenmesi. Atakan Türker, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2001.
 • 13 Erimiş Boraks Banyosunda Karbür Kaplama İşlemi. Fatih Taylan, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2001.
 • 14 Termal Çevrimli Isıl İşlemin Ç1020 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi. Nihat Yılmaz, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, 2000.
 • 15 Sade Karbonlu Çeliklerin Mekanik Özellikleri ve Sertlikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. O. Arif Erenberk, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 1997.
 • 16 Borlama İşlemi ve Endüstriyel Uygulamaları. Rıdvan Tezcan, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 1996.
 • 17 Dökme Demirlerde İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme, Osman Torun. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 1995.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Otomotiv Endüstrisi için Bir Disk Fren Balatası Üretimi ve Performansının İncelenmesi, SDÜ BAP 2188-YL-10, 2010-2011.
 • 2 Tekstil Endüstrisinde Borlama Uygulamaları, SDÜ BAP 1980-YL-09, 2009-2010.
 • 3 Su Verme İşleminde Çelik Ortam Arasındaki Isı Transferinin İncelenmesi, SDÜAF Proje No. 1531-YL-07, 01. 06. 2007-01. 06. 2008, Isparta
 • 4 "Makina, Yapı, Elektronik-Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Proje Yarışması" Koordinatörü, (TÜBİTAK Destekli, 20. 02. 2006-30. 05. 2006-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı), Isparta.
 • 5 Farklı Karışım Oranlarına Sahip Bor Kaynağının Borlama Üzerine Mekanik-Isıl Etkilerinin Araştırılması. S.D.Ü. Proje No: 2003-21. 24.02.2003-21.05.2005, Isparta.
 • 6 HSS Kesici Takım Üzerine Yapılan TiN Kaplamanın, Takım Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. SDÜ Araştırma Fonu, SDÜAF no: 456, 2000-2002, Isparta.
 • 7 Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi. SDÜ Araştırma Fonu, SDÜAF no: 359, 2000- 2001, Isparta.
 • 8 Çeliklerin Borlanmasında Karbonun Borür Tabakası ve Geçiş Bölgesinin Özelliklerine Etkisi. SDÜ Araştırma Fonu, SDÜAF no: 88, 1998- 2000, Isparta
 • 9 Termal Çevrimli Isıl İşlemlerin Ç 1020 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi. SDÜ Araştırma Fonu, SDÜAF Proje no: 101, 07. 05. 1998-13. 05. 1999, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mevcut Soğuk Hava Depolarında Güneş Enerjili Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi, Optimizasyonu ve Isparta- Eğirdir Yöresinde Uygulanması. Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi, Proje No: 98K123030, 01.01.1998 - 31.12.2002, Isparta.
 • 2 Süperalaşım Komponentlerin Kalite Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi. 1991-1993, DPT tarafından desteklenmiş ve tamamlanmıştır, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • 3 Metalik Cam Üretimi. 1990-1992, DPT tarafından desteklenmiş ve tamamlanmıştır, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • 4 Hassas dökümle Yüksek Sıcaklık Malzemelerinden Komponent Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi. 1990-1992, DPT tarafından desteklenmiş ve tamamlanmıştır, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 28 Mayıs 2006, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • 2 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 26 Mayıs 2005, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • 3 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 28 Mayıs 2001, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • 4 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi III. Öğrenci Sempozyumu ve Sergisi, 1 Haziran 2000, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan.
 • 5 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi II. Öğrenci Sempozyumu, 3 Haziran 1999, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • 6 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi I. Öğrenci Sempozyumu, 26 Mayıs 1998, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 6 Mayıs 2008, Isparta, Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 28 Mayıs 2006, Isparta, Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 3 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 26 Mayıs 2005, Isparta, Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 4 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 28 Mayıs 2001, Isparta, Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 5 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi III. Öğrenci Sempozyumu, 1 Haziran 2000, Isparta, Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi.
 • 6 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi II. Öğrenci Sempozyumu, 3 Haziran 1999, Isparta, Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi.
 • 7 Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 8 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi I. Öğrenci Sempozyumu, 26 Mayıs 1998, Isparta, Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslararası Konferansı, 2. Çalışma Grubu, "İstihdam Edilebilirlik Açısından Mesleki ve Teknik Eğitim fakültelerinin Eğitim Programlarının değerlendirilmesi", 22-23 Ocak 2004, Ankara.
 • 2 Teknik Eğitim Fakültelerinin Bugünü ve Yarını Kurultayı, 7-8 Haziran 2001, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, İstanbul, Panelist.
 • 3 SDÜ, Teknik Eğitim Fakültelerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri, 3 Haziran 1999, Isparta, Panelist.
 • 4 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi I. Öğrenci Sempozyumu Değerlendirme Paneli, 26 Mayıs 1998 Isparta, Panelist.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Çakir, M., Ozsoy, A.,2011,"Investigation of the correlation between thermal properties and hardenability of jominy bars quanched with air-water mixture for AISI 1050 steel", Materials and Design, 32,3099-3105
 • 2 TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,1993, Özsoy, A., Yaman, Y.M., "The Effect of Thermocycling Liquid Boronizing on the Thickness of the Boride Layer and the Transition Zone" Scripta Metallurgica et Materialia, 29,1993, 231-236.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Üyesi (Üye no. 22734)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Makina Teknolojileri Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 "DETERMINATION AND OPTIMIZATION OF THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS AND WORKPIECE LENGTH ON THE GEOMETRIC TOLERANCES AND SURFACE ROUGHNESS IN TURNING OPERATION",International Journal of Physics
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dumlupınar Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi, 2004, Kütahya
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta
 • 3 Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, 2000 (Ocak-Nisan)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanlığı, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi Bölümü, 1996-2002, 2011-
 • 2 Dekan Yardımcılığı, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, 1996-2000
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Anabilim Salı Başkanlığı
 • 3 Anabilim Dalı Başkanlığı, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi Bölümü, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi Anabilim Dalı, 2001-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknoloji Fakültesi Senatörü, 08.01.2014 tarihinden itibaren üç yıl, 2014,2015,2016
 • 2 SDÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Üyeliği, 05.12.2013tarihinden itibaren iki yıl, 2013,2014
 • 3 Teknoloji Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 Teknoloji Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 5 Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • 6 Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi
 • 7 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-
 • 8 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 1996-
 • 9 Osmangazi Üniversitesi, Metalurji Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1996.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.
 • 2 Teknik Bakış, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000-2001, Isparta, Yayın Kurulu Üyesi.
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Teknikleri
Bilimsel Araştırma ve Yazma
Endüstriyel Malzemeler ve Seçimi
Hasar Analizi
Isıl İşlemler
İmal Usulleri
Kaynak Tekniği
Malzeme I
Malzeme II
Malzemelerin Mekanik Davranışları
Rapor Yazma Tekniği
Yukarı çık