KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119272
E-Posta hasankoyuncuoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 19.06.1985
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ağrı,Nöroloji,Klinik Elektrofizyoloji,Hareket Bozuklukları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yüksel Ş, Yılmaz M, Demir M, Ertürk J, Acartürk G, Koyuncuoğlu HR, Sezer MT. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.2009;29(2):344-352
 • 2 Savaş S, Tunç E, Koyuncuoğlu HR. Tip2 diabetli hastalarda el tutulumları. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 2000; 11(1): 26-25
 • 3 Kutluhan S, Akhan G, Duru S, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. İnmede risk faktörleri ve bunların mortaliteye etkisi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 1999; 5(3): 77-83.
 • 4 Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Eren N, Altan R, Koyu A, Çalışkan S. İlköğretim çağı çocuklarında el tercihi dağılımı. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1996; 13(1-2): 55-60.
 • 5 Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Altan R, Eren N, Örmeci AR, Çetin H. Isparta İli ilk, orta ve ilköğretim çağı çocuklarında enürezis sıklığı. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 3 (1): 29-32.
 • 6 Kalkan E, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Dağtekin A, Karaca H, Kara NN. Tavşanlarda kristalize penisilinle oluşturulmuş bir deneysel epilepsi modeli. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 3 (1): 5-8.
 • 7 Ertekin C, Koyuncuoğlu HR, Mungan B, Başoğlu M. Lomber köklerin elektriksel uyarım özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi. 1993; 30(1): 232-243.
 • 8 Koyuncuoğlu HR, Başoğlu M, Özer B, Araç Ş, Kulan AC. Paratiroid işlev bozukluklarında nörolojik belirtiler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1991; 29: 380-384.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uzar E, Sahin O, Koyuncuoğlu HR, Uz E, Bas O, Kilbas S, Yilmaz HR, Yürekli VA, Küçüker H, Songür A. The activity of adenosine deaminase and the level of nitric oxide in spinal cord of methotrexate administrated rats: Protective effect of caffeic acid phenethyl ester. Toxicology 1;218(2-3): 125-33, 2006
 • 2 Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S, Yeşildağ A, Oyar O, Güler K, Özden A. The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests. Eur J Radiol 2005, 56(3):365-9. Epug 2005 jul1...
 • 3 Yesildag A, Kutluhan S, Sengül N, Koyuncuoglu HR, Oyar O, Güler K, Gulsoy UK. The rol of ultrasonographic mesurements of the median nevre in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clin Radiol 59(10): 910-5, 2004
 • 4 Demirci S, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR, Kerman M, Heybeli N, Akkus S, Akhan G. 2002; Comparison of open carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic carpal tunnel syndrome. Rheumatol Int.;22(1):33-7.
 • 5 Akkus S, Kutluhan S, Akhan G, Tunc E, Ozturk M, Koyuncuoglu HR. 2002; Does fibromyalgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome?Rheumatol Int. 2002 ;22(3):112-5.
 • 6 Serel TA, Perk H, Koyuncuoglu HR, Kosar A, Celik K, Deniz N. Acupuncture therapy in the management of persistent primary nocturnalenuresis--preliminary results.Scand J Urol Nephrol. 2001 Feb;35(1):40-3.
 • 7 Kutluhan S, Akhan G, Demirci S, Duru S, Koyuncuoglu HR, Öztürk M, Cirak B. Carpal tunnel syndrome in carpet workers. International Archives of Occupatinal and Enviromental Health 2001;74:454-457.
 • 8 Akhan G, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR. Is there any change of stroke incidence during Ramadan? Acta Neurol Scand.2000; 101(4): 259-261
 • 9 Serel TA, Akhan G, Koyuncuoglu HR, Ozturk A, Dogruer K, Unal S, Celik K. Epidemiology of enuresis in Turkish children.Scand J Urol Nephrol. 1997 Dec;31(6):537-9.
 • 10 Ertekin C, Sirin H, Koyuncuoglu HR, Mungan B, Nejat RS, Selcuki D, Ertas M, Arac N, Colakoglu Z. Diagnostic value of electrical stimulation of lumbosacral roots in radiculopathies.Acta Neurol Scand. 1994 Jul;90(1):26-33.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kosar A, Kerman M, Koyuncuoğlu H. 1999; Testicular pain in a patient with tumor of the conus medullaris. BJU Int ; 83(6):733-4.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kutluhan S, Akhan A, Zantur B, Koyuncuoğlu HR.2003; The Cactus Shaped Bifrontal Hematoma, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi , 9:1; 45.
 • 2 Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Kerman G, Kutluhan S, Kerman M. 2003;Arachonid Cyst at the Clivus" Journal of Neurological Sciences (Turkish), 20: (3)#34; 193-6.
 • 3 Kerman M, Kara NN, Koyuncuoğlu HR. Çocukluk çağında kranioserebral ateşli silah yaralanması (olgu sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1998; 5(3): 135-138.
 • 4 Akhan G, Aytuluner E, Özçelik N, Koyuncuoğlu HR. 1995; Leber'in herediter optik nöropatisine benzer bir Wolfram Sendromu olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1995; 25: 418-420.
 • 5 Kalkan E, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Aydın G, Kaymaz H, Sarı A, Dağtekin A. 1995; İntrakranial Kavernomalar (olgu sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 2(4): 85-88.
 • 6 Budak F, Koyuncuoğlu HR, Başoğlu M. 1991; Kaudat infarktları. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1991; 29: 103-106.
 • 7 Koyuncuoğlu HR, Başoğlu M, Özer B, Dikmen F. Geç nörolojik semptomlar gösteren CO zehirlenmesi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1990; 28: 205-206.
 • 8 Gedizlioğlu M., Koyuncuoğlu H., Özer B, Başoğlu M, Güven Ş. Kronik DPH-PHB kullanımına bağlı folat yetmezliği ve nörolojik bulguları olan bir olgu. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1987; 4: 30-31
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koyuncuoğlu HR. Epilepsi. Galenos 2003, 7:86; 19-26,
 • 2 Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S. Başağrılarında ilaç tedavisi. Galenos. 7: 76; 47-56, 2003
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kültür S, Özmen E, Demet MM, Koyuncuoğlu HR, Gülseren L. İç Hastalıkları Servislerinde yatarak tedavi görmekte olan olgularda deliryum görülme sıklığı. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı. 15-21 Ekim. 1989. Mersin
 • 2 Gedizlioğlu M, Koyuncuoğlu HR, Başoğlu M, Özer B. Folik asit eksikliğine bağlı nörolojik tablolar. 1. Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı 1989; 69-71.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uzar E, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, .Güler K. 2003; Unilateral Glossofaringeal İle Vagal Sinirin Birlikte Paralizisinin Elektrofizyolojik Takibi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji AD ve Türk Nöroloji derneği, 22-26 Ekim 2003 Belek/Antalya
 • 2 Kılbaş S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Kutluhan S.2003; Amyotrofik Lateral Sklerozun Ülseratif Kolit Ve Dermatitis Herpetiformisle Birlikteliği. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji AD ve Türk Nöroloji derneği, 22-26 Ekim 2003 Belek/Antalya
 • 3 Koyuncuoğlu HR, Kılbaş S, Eroğlu F, Kutluhan S.2003;Posttravmatik Operküler Sendrom. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji AD ve Türk Nöroloji derneği, 22-26 Ekim 2003 Belek/Antalya
 • 4 Arslan Ç, Arslan Koyuncu M, Koyuncuoğlu HR, Gültepe M, Alsancak G, Ergürhan İlhan İ. 2003; Oto tamirhanesinde çalışmakta olan erkek adolesanlarda kan kurşun düzeyinin nörolojik sistem üzerine etkisi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Gazi Üni. Tıp Fak. Nöroloji AD ve Türk Nöroloji derneği, 22-26 Ekim 2003 Belek/Antalya
 • 5 Yeşildağ A, Koyuncuoğlu HR, Şengül N, Güler K, Oyar O, Kutluhan S, Gülsoy U. 2003; Karpal tunnel sendromu tanısında ultrasonografinin yeri. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara
 • 6 Akhan G, Güler K, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR, 2002; Simultane bilateral anteriot serebral arter infaktı (olgu sunumu) I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 8-11 Mayıs 2002 Ankara
 • 7 Kutluhan S Akhan G, Zantur B, Koyuncuoglu HR 2002; Kaktüs görünümünde bifrontal hematom (olgu sunumu). I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 8-11 Mayıs 2002 Ankara
 • 8 Zantur B, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR, Dönmez C. Rekürren inmede risk faktörleri. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 190. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA
 • 9 Sözen A, Akhan G, Kaya H, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR. Karbamazepin alan epileptik kadınlarda polikistik over sendromu. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 204. 31 ekim- 4 Kasım 2001, Kemer/ANTALYA.
 • 10 Kutluhan S, Demirci S, Koyuncuoğlu HR, Kerman M, Heybeli N, Akkuş S, Akhan G. Karpal tünel sendromunun tedavisinde cerrahi girişim ile lokal steroid uygulaması sonuçlarının değerlendirilmesi. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 5. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Program ve Bildiri Kitabı s.62, 01-05 Mayıs 2001 Belek/ANTALYA
 • 11 Akhan G, Kutluhan S, Duru S, Koyuncuoğlu HR. Halı dokuyan kadınlarda karpal tünel sendromu sıklığı. XV. Ulusal klinik nörofizyoloji ve EEG-EMG kongresi ve II. Int satellite symposium on new developments in clinical neurophysiology, 10-13 Mayıs 1998, ADANA. Program ve Bildiri özetleri kitabı s.100.
 • 12 Akhan G, Koyu A, Karaca H, Koyuncuoğlu HR, Çalışkan S. 1996; İlkögretim Çağı Çocuklarında Enürezis İle El Tercihi Arasındaki İlişki. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi. 8-12 Eylül 1996 Uludağ Bursa (sözel sunum).
 • 13 Altan Filiz R, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S, Demirci S. 1996; Aurasız migren ve epizodik gerilim tipi başağrısının klinik ve sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması.. XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1999 KUŞADASI. Türk Nöroloji Dergisi,1996, 5 (özel sayı) Program ve bildiri özetleri, s. 102.
 • 14 Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Eren N, Altan R. 1996; İlköğretim Çağı Çocuklarında Epileptik Nöbet Epidemiyolojisi. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi; 2 ( Özel Sayı) :20, 1996 (sözel bildiri)
 • 15 Eren N, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Demirci S. Isparta ili inme epidemiyolojisi. 1984; 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.20 (oral sunum).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akhan G, Altan Filiz R, Yaman A, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S. 2002; Primary Headache Disorders:Analysis of 2816 patients in a Turkish population 6th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Vienna, October 26-29, 2002 .
 • 2 Akkus S, Kutluhan S, Akhan G, Tunc E, Ozturk M, Koyuncuoglu R. 2002; Does fibromyalgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome?, Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002) 12-15 June 2002, Stocholm.
VERDİĞİ DERSLER
Diğer hareket bozuklukları
medulla spinalis hastalıkları
nöropatik ağrı
Parkinson hastalığı
periferik sinir sistemi hastalıkları-bahar dönemi
periferik sinir sistemi hastalıkları-güz dönemi
vertigo ve vertigolu hastaya yaklaşım
 
Bu İçeriği Paylaş!