Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nuri TUĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Nuri TUĞLU
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Hadis Anabilim Dalı
Telefon 2462110223
E-Posta nurituglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nurituglu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 26.6.1989
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HADİS (YL) (TEZLİ) 6.9.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 7.3.2003
İLGİ ALANLARI
Türk Tarihi, bilgisayar
YAYINLAR
 • Alanında kitap çevirisi
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 1-"Mekke'nin Sosyal Organizasyonu ve İslâm" (Eric Wolf'un 'The Social Organization of Makka and The Origins of Islam' adlı makalesinin çevrisi), Arayışlar, Yıl:2, Sayı: 3-4, Isparta 2000.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 3-Hanefi Mezhebi Hadis Yorumunda İnsan Merkezli Yaklaşım, Devirleri Aydınlatan Meş'ale İmam-ı Azam Ulusal Sempozyum, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir, ss.633-646
 • 2 2-"Kelam Hadis Münasebeti" V. Gerede Hadisciler toplantısı, 16-17 Temmuz 2005, Gerede Öğretmenevi Konferans Salonu.
 • 3 1-"Hz. Muhammed'in Arap Toplumunda Yaptığı Sosyal Değişim: Medine Örneği" (IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 19-20 Nisan 2001)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 5-İmam Mâturîdî'de Haber-i Vahidlerin Değeri, Uluğ Bir Çınar İmam Mâturîdî, Uluslararası Sempozyum, 28-30 Nisan 2014, ss. 583-598
 • 2 4-TUĞLU, N., Aile İçi Şiddet Bağlamında Şiddeti Önlemede Dinin Rolü, Haziran 2012, Erzurum
 • 3 2-TUĞLU, N., "Maveraünnehir Bölgesinde Hadis Çalışmaları (II-III. yüzyıl), Uluslarası Orta Asya'da İslam sempozyumu, 21-22 mayıs 2004.
 • 4 3-TUĞLU, N., "Kur'andagı cana Hz. Muhammddin Toleranttuuluk, (Kur'an'da ve Hz. Muhammed'de Hoşgörü", Dördüncü Uluslarası İlim Konferansı, 22 Mayıs 2004, Osh (Kırgızistan) 2004.
 • 5 1-TUĞLU,N., "Kırgızstandagı İslam Mistisizminin (sufizm) Koomdogu Ordu (Kırgızistanda Tasavvufî Hareketlerin Toplumdaki Yeri), Kırgız Devletliliğinin Tarihinde İslam, Uluslar arası ilmi pratik sempozyumu (Kırgız devletinin kuruluş anısına), Bişkek 2003.
 • Doktora Tezi
 • 1 Mâturidî Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelami Hadislerin Değerlendirilmesi, (doktora Tezi, 2003 Isparta)
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Zehebi'nin hadis kültürü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tasavvufun teşekkül dönemi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları 4-6 Kasım 2010
 • 2 "Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu", (31/05/2007-01/062007) Isparta-2007
 • 3 Uluslararası Alevilik-Bektaşilik Semposyumu I, 28-30 ekim 2005 Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kovancılar Kaymakamlığı SODES projesi kapsamında "İslam'ın Şeddet Karşıtlığı" adlı konferans.
 • 2 Elazığ KANAL E 11/12/2012 tarihinde İslam ve Şiddet konulu proğramda proğram konuğu
 • 3 6-Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması (24 Nisan 2008) Hazırlık toplantısı. (neva Palas/Ankara)
 • 4 7-"Aile içi Şiddetin önlenmesinde Din görevlilerinin istihdamı" projesi çerçevesinde Diyanet işleri personeli hizmet içi eğitim semineri, Ankara 25-Haziran-2008, Ankara Turizm ve otelcilik meslek lisesi konferans salonu
 • 5 8-"Aile İçi Şiddete Nebevî Bir Bakış", Isparta İl Müftülüğü personeline konferans, 17-Aralık-2008
 • 6 5-"Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlâkı'nın Yeri ve Misyonu", Belediye Düğün Salonu, Yalvaç, 25 Mart 2005
 • 7 4-"Adalettüülük cana Az. Muhammed (Hazreti Muhammed ve Adalet), 27/04/04, saat 13, Kırgız-Özbek Üniversitesi Konferans Salonu (Oş-Kırgızistan), Oş 2004 (basıldı) (Panel)
 • 8 3- "Atatürk'e Göre Cumhuriyet", 20 Kasım1998, Seminer, Isparta.
 • 9 1-N.TUĞLU,"Hz. Muhhammed'den örnek Davranışlar", 1997 Bucak Düğün solunu (konferans).
 • 10 2-N.TUĞLU,"II. İnönü Zaferi'nin Türkiye'nin İç ve Dış Politikaları Bakımından Etkileri", Seminer, 11 Nisan1997, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 marife Dergisi
 • 2 marife Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 4 marife Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13/2, 2008
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Fırat üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 hikmet yurdu dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 MYO müdürlüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü Kurul üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 1-OSh Devlet üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Sovyet Dönemi Kırgızistan Kültürünü Besleyen Hadis ve Sünnete Dair Türkçe Kaynaklar.
VERDİĞİ DERSLER
Arapça
Cağdaş Hadis Tartışmaları II
Çağdaş Hadis Tartışmaları
Çağdaş hadis Tartışmaları I
Çağdaş Hadis Tartışmaları II
Fiten Edebiyatı ve Fiten Hadisleri
Günümüzde Hadis ve Sünnet Algıları
Hadis
Hadis Edebiyatında Biyoğrafiler
Hadis I
Hadis II
Hadis Metinleri I
Hadis Tarihi
Hadis Tarihi ve Usulü
Hadis Tarihi ve Usûlü
Hadis Tenkidi
Hadis Usulü
hadis usûlü
kelam I
kelam II
kelam III
Kelami Hadisler
Kelamî Hadisler
Kelami Hadisler I
Kelami Hadisler II
Mesleki Yabancı Dil I
mesleki yabancı dil II
Mezhepler Tarihi
Seçme Hadis Metinleri
Tarihte Hadis ve Sünnet Algıları
Tarihte Hadis ve Sünnet Algıları I
Tasavvuf tarihi
Türk Kültüründe Hadis
yabancı dil I
yabancı dil II
Yukarı çık