Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hayri ÇAPRAZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Hayri ÇAPRAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarih Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114163
E-Posta hayricapraz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 6.6.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) 23.6.1997
Doktora RUSYA/SAİNT PETERSBURG STATE UNİVERSİTY 17.9.2004
İLGİ ALANLARI
XIX. ve XX. yüzyıl Rusya ve Kafkasya Tarihi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇAPRAZ Hayri “İkincibinyılda Türk Dünyasında Temel Değişim-Dönüşüm Üzerine”, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 291, Kasım 2011, ss. 191-198
 • 2 ÇAPRAZ, Hayri, "Vopros ob Opredelenii Granitsı v Zapadnoy Çasti Zakavkazya v 1812-1829 gg."", Vostok-Vostokovedı-Vostokovedenie, Sankt-Peterburg 2004, cc 198-209. (Çapraz, Hayri, "1812-1829 yılları Arasında Güney Kafkasya'da Sınır Belirlenmesi Meselesi", Vostok-Vostokovedı - Vostokovedenie, Saint-Petersburg 2004, ss. 198-209.)
 • 3 ÇAPRAZ, Hayri, "Ob istoriçeskih faktorah vkluçeniya Zakavkazya ve Sostav Rossii", Çelovek i Obşestvo v İstorii Rossiyskoy Tsivilizatsii, Moskva 2004, ss. 587-592. (Çapraz, Hayri, "Güney Kafakasya'nın Rusya topraklarına Dahil Edilmesinde Rol Oynayan Tarihi Faktörler", Çelovek i Obşestvo v Rossiyskoy Tsivilizatsii, Moskova 2004, ss. 587-592.)
 • 4 ÇAPRAZ, Hayri, "Torgovla v Zakavkaze i ee rol v Russko-Turetskih Otnoşeniyah v 30-x godı XIX v.", Vestnik Vostocnogo İnstituta, Sankt-Peterburg 2003, ss. 72-75. (Çapraz, Hayri, "XIX. yüzyılın 30'lu yıllarında Güney Kafkasya'da Ticaret ve onun Rus-Türk İlişkilerinde Rolü", Vestnik Vostoçnogo İnstituta, Saint-Petersburg 2003, ss. 72-75.)
 • 5 ÇAPRAZ, Hayri "Nekotorie problemi vzaimootnoşenii Rossii i Zakavkazya v kontse XVIII veka - XIX veka." Rossiyskoe obşestvo// : Sotsiolno-ekonomiçeskaya i kulturnaya istoriya. Moskva 2001. s. 106 -110. (Çapraz, Hayri, "XVIII. yy. sonu ve XIX. yy başında Rusya ve Güney Kafkasya arasında çıkan bazı problemler", Rusya Cemiyeti: Sosyo-ekonomi ve Kültür Tarihi, Moskova 2001. ss. 106-110 )
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇAPRAZ Hayri, "Anadolu'da Rus-Alman Rekabeti (1878-1914)", Yavuz Ercan'a Armağan, Ankara 2008. ss. 263-277
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇAPRAZ Hayri, II.Katerina Dönemi Osmanlı-Rus İlişkileri 1740-1792 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 ÇAPRAZ Hayri, Osmanskaya imperiya i Rossiya v Zapadnom Zakavkaze v Pervoy Polovine XIX veka (Kartliya-Kahetiya-İmeretiya-Megreliya-Guriya-Ahaltsihskiy Paşalık) - Sankt Peterburgskiy Gosudarstvenniy Üniversitet, Vostocniy Fakültet. (ÇAPRAZ Hayri, Güneybatı Kafkasyada Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya - XIX. yüzyılın ilk yarısı, Kartli, Kaheti, İmereti, Megreli, Guri, Ahıska Paşalığı), Saint Petersburg Devlet Üniversitesi, Doğu Fakültesi, Yakındoğu Ülkeleri Tarihi Kürsüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇOLAK Özlem, Lenin Döneminde Türk - Rus İlişkileri (1917-1923), S.Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü ISPARTA - 2010
 • 2 MADEN Deniz, Batılı Seyyahlara Göre Osmanlı Haremi, S.Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA - 2010
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Olcay Özkaya Duman, Hatay Basını 1919-1938, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 KARAM (Karadeniz Araştırmaları Dergisi)
 • 4 Tarih Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi), Sayı 52
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2015 - .....
 • 2 Hayri ÇAPRAZ, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2014-2015
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Hayri ÇAPRAZ, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Senato üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Hayri ÇAPRAZ, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Disiplin Üst Komisyonu Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 ÇAPRAZ Hayri, "20. yüzyılda Atatürk", Atatürk'ü Anlamak, "Kanal 32" Isparta Televizyonu. Program Yayın Tarihi: 10 Kasım 2010.
VERDİĞİ DERSLER
Kafkasya ve Türkiye
Osmanlı Tarihi (1789-1922)
Rus ihtilali
Rus Tarihi (yuksek lisans)
Rus ve Kafkas Tarihi
Yakınçağ Avrupa Tarihi
Yakınçağ Rus Tarihi
Yeni ve Yakınçağ Türk Devletleri Tarihi
Yukarı çık