KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sedat YILMAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111349
E-Posta sedatyilmaz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9841-4900
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 02.07.1993
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 24.02.1997
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (DR) 08.02.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
elektrik yöntemler,arkeojeofizik,çevre jeofiziği,heyelanlar,barajlarda sızıntı,hidrojeofizik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yilmaz, S., 2006, Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak dipol-dipol özdirenç modellemede topoğrafik etkilerin normalizasyonu, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 6, 1, 78-99.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yılmaz, S., Öksüm, E., Çakmak, O., (2019). Isparta Kılıç Ören Mevkiinde Bir Kaçak Kazı Alanında Elektrik Özdirenç Tomografi Araştırması, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), 46-51.
 • 2 Yilmaz S., Kamaci, Z., 2018. Resistivity and Seismic Refraction Studies on Kısıklı Landslide (Antalya, Turkey). IJCESEN, 4(3), 9-14.
 • 3 Yilmaz, S., 2011. A case study of the application of electrical resistivityimaging for investigation of a landslide along highway. Int. J. Phys. Sci., 6,24, 5843-5849.
 • 4 Yilmaz, S., and Coşkun, N., 2011. A study of the terrain-correction technique for the inhomogeneous case of resistivity surveys, SRE,6, 24, 5213-5223.
 • 5 Yılmaz, S., 2010, Isparta Alüvyon Düzlügünün (Çünür-Deregümü) Elektrik Özdirenç Yöntemlerile Arastırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 2, 168-173.
 • 6 Yilmaz, S., 2008, Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak iki-boyutlu yapıların özdirenç ileri modellemesi, Yerbilimleri Dergisi, 21, 1, 37-45.
 • 7 Yilmaz, S., 2005, Dipol-dipol görünür özdirenç verilerinin 2-B ters çözümü için pratik bir yaklaşım, Yerbilimleri Dergisi, 18, 1, 113-122.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yilmaz S., Okyar M., Gurbuz M., 2021. Electrical resistivity imaging for investigation of seepage paths in the Yukari Gökdere Dam, Isparta, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80: 115–125
 • 2 Yilmaz S., Balkaya Ç., Çakmak O., Oksum E., 2019. GPR and ERT explorations at the archaeological site of Kılıç village (Isparta, SW Turkey), Journal of Applied Geophysics, 170, 103859.
 • 3 Yilmaz S., Oksum E., Cakmak O., Dogan O., Tekelioglu E., 2018. Preliminary results of an integrated archaeo-geophysical survey on the basis of ancient finds unearthed by an illegal excavation at Kılıç Ören site (Isparta, Turkey). Archaeological Prospection., 25 (3), 197-207.
 • 4 Yılmaz S., Köksoy M., 2017. Application of electrical resistivity imaging and self-potential methods to determine leakage pathways in an earth fill dam. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23(6), 799-803.
 • 5 Yilmaz S., Koksoy M., 2017. Electrical resistivity imaging and dye tracer test for the estimation of water leakage paths from reservoir of Akdeğirmen Dam in Afyonkarahisar, Turkey. Environmental Earth Sciences, 76:829.
 • 6 Yılmaz, S., Narman, C., 2015. 2-D electrical resistivity imaging for investigating an activelandslide along a ridgeway in Burdur region, southern Turkey. Arab J Geosci, 8,3343–3349.
 • 7 Okyar, M., Yılmaz, S., Tezcan, D., Çavaş, H., 2013. Continuous resistivity profiling survey in Mersin Harbour, Northeastern Mediterranean Sea, Mar. Geophys. Res., 34, 127-136.
 • 8 Yilmaz, S., 2007. Investigation of Gürbulak Landslide Using 2D Electrical Resistivity Image Profiling Method (Trabzon, Northeastern Turkey), JEEG, 2007, 12, 2, 199-205.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz S., Köksoy M., 2015. Bir Toprak Dolgu Barajındaki Sızıntı Probleminin Yerelektrik Yöntemlerle İncelenmesi, Genç Yerbilimciler Kongresi, 5-7 Haziran, İzmir, s.4-5.
 • 2 Yilmaz, S., ve Coşkun N., 2003, İki-boyutlu elektrik özdirenç verilerinin sonlu eleman yöntemiyle hesaplanması, Süleyman Demirel Üniversitesi 10. Yıl Etkinliği Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs, Isparta, s.13.
 • 3 Yilmaz, S., ve Coşkun N., 2003, Topografyalı yer yüzeyi altında gömülü cisimlerin özdirenç anomalilerinin iyileştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi 10. Yıl Etkinliği Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs, Isparta, s.14.
 • 4 Yilmaz, S., 2003, Sentetik özdirenç verilerinin ters çözümünde  sönüm parametresinin kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi 10. Yıl Etkinliği Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs, Isparta, s.15.
 • 5 Yilmaz, S., ve Coşkun N., 2003, Sönümlü en-küçük kareler yöntemini kullanarak iki-boyutlu görünür özdirenç verisinin ters çözümü için kuramsal analizler, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, 20-24 Ekim, İzmir, s. 129.
 • 6 Gelisli, K., Şeren, A., ve Yilmaz, S., 2003, Aydıntepe (Bayburt, Kuzeydoğu Türkiye) yeraltı tünelleri güzargah araştırması, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, 20-24 Ekim, İzmir, s. 143.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Boyracı G, Yılmaz S., 2019. Investigation of the Çağa archaeological excavation area (Güdül, Ankara) using GPR and ERT methods of geophysics. UMCAK-I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Araştırmalar Kongresi, 6-8 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.
 • 2 Kamacı, Z., Yılmaz, S., 2016. Investigation of Serik landslide using vertical electrical Sounding and seismic refraction methods. DAAYS’16, Karabük, Turkey, 362-366.
 • 3 Yilmaz, S., 2009, Inversion of the corrected resistivity pseudosections of the near surface targets, Extended Abstracts, 5th Cobgress of Balkan Geophysical Society, 10-16 May, Belgrad, Serbia, 6296.
 • 4 Yilmaz, S., 2005, Resistivity responses of different arrays for sphere model using image and FEM methods, 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, 9-12 October, Bucharest, Romania, Supplement to Journal of the Balkan Geophysical Society, 8, 1, 625-628.
 • 5 Yilmaz, S., and Coşkun, N., 2003, An investigation on the inversion incorporating topography to remove the terrain effects in resistivity data, The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics (ICESE), 23-24 October, Istanbul, 93-99.
 • 6 Yilmaz, S., and Coşkun, N., 2002, Correction of terrain effects on resistivity surveys, 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June, Sofia, Bulgaria, 245-246.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öksüm, E., Yılmaz, S., 2018. “A quantitative approach for depth estimation from self-potential anomalies caused by buried horizontal cylinder shaped bodies. 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), May 2-6, Kyiv, Ukraine.
 • 2 Yilmaz, S., Köksoy, M, 2017. Electrical resistivity imaging of seepage areas in an earth-fill dam in Afyonkarahisar, Turkey. ICOCEE-CAPPADOCIA2017, Nevşehir, 1599.
 • 3 Yilmaz, S., 2017. Geoelectrical survey of a landslide triggered by road improvement works and heavy rainfall, ICOCEE-CAPPADOCIA2017, Nevşehir, 1600.
 • 4 Tekelioğlu, E., Yilmaz, S., 2017. Comparative tests on various multi-electrode arrays using models in archeogeophysical studies. ICOCEE-CAPPADOCIA2017, Nevşehir, 1619.
 • 5 Doğan, O., Yilmaz, S., Oksum, E., 2017. A combined geophysical survey for determining buried remains in Kılıç archaeological site (Isparta, Turkey). ICOCEE-CAPPADOCIA2017, Nevşehir, 1620.
 • 6 Doğan, O., Tekelioğlu, E., Oksum, E., Yilmaz, S., 2017. A multi edge detection tool for potential field data interpretation. ICOCEE-CAPPADOCIA2017, Nevşehir, 1633.
 • 7 Yilmaz, S., Tekelioğlu, E., 2017. Investigation of alluvium in the north part of Isparta Plain by electrical resistivity methods. ICOCEE-CAPPADOCIA2017, Nevşehir, 1666.
 • 8 Yilmaz S., Öksüm E. 2016. Ground-Penetrating Radar and Magnetic Mapping of anArchaeological Site at Kılıç Village Isparta, Turkey. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Çukurova University, Turkey, p. 2448.
 • 9 Öksüm E., Yilmaz S., 2016. A geophyisical investigation for natural emery rock exploration innorthern Kozağaç (Yatağan-Muğla) area, western Turkey. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Çukurova University, Turkey, p. 2540.
 • 10 Yılmaz, S., 2015. Determination of Leakage Area in an Earth Dam Using Geo-Electrıcal Methods,1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS2015), Skopje, Macedonia, p.132.
 • 11 Yılmaz, S., 2015. Landslide Investigation Using Electrical Resistivity Imaging And Self-Potential Profilling, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS2015), Skopje, Macedonia, p. 29.
 • 12 Yilmaz, S., 2010. A landslide research at Northeastern Turkey using 2D electrical resistivity method, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 23-26 September, Thessaloniki,Greece, Abstract Volume, 418-419.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Emine Yıldırım, 2021. Afyonkarahisar-Emirdağ (Karaağaç) yeraltı suyu potansiyelinin elektrik özdirenç tomografi yöntemi ile araştırılması, SDÜ Fen Bil. Enst., Isparta.
 • 2 Gazi Boyracı, 2019. Ankara Güdül-Çağa Roma Hamamı Arkeolojik Kazı Alanı Yakınında Bir Jeofizik Araştırma, SDÜ Fen Bil. Enst. Isparta.
 • 3 Onur Doğan, 2017. Keçiborlu Kılıç (Isparta) Arkeolojik Sit Alanındaki Gömülü Yapıların Jeofizik Yöntemler İle Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği A.B.D., 81 s.
 • 4 Ceyda Narman, 2013. Karayolu boyunca bir heyelan araştırması için elektrik özdirenç yöntem uygulaması, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği A.B.D., 69 s.
 • 5 İnci Dağlı, 2011. Gömülü sığ yapıların araştırılmasında iki-boyutlu özdirenç uygulaması ve elektrot dizilimlerinin karşılaştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği A.B.D., 54 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arkeojeofizik Rapor: Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kılıç Köyü Kubayır (Öreniçi) Mevkii, SDÜ Müh. Fak. Jeofizik Müh. Bölümü, Isparta, 29s, 25.02.2019 (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 05.03.2018 tarihli izni ile).
 • 2 Elektrik Özdirenç Tomografi İle Gömülü Arkeolojik Yapıların Modellenmesi Ve Çok-elektrotlu Özdirenç Dizilimlerinin Karşılaştırılması, Proje No: 4896-M1-17, SDÜ BAP Koordinatörlüğü, Isparta, 2018.
 • 3 Keçiborlu Kılıç (Isparta) Arkeolojik Sit Alanındaki Gömülü Yapıların Jeofizik Yöntemler İle Araştırılması, Proje No: 4786-YL1-16, SDU BAP Koordinatörlüüğü, Isparta, 2018.
 • 4 Akdeğirmen Dolgu Barajındaki Sızıntıların Jeofizik Ve Jeoteknik Yöntemlerle Araştırılması. Proje No: 4452-M1-15, SDÜ Koordinatörlüğü, Isparta, 2017.
 • 5 Arkeojeofizik Ön Etüd Raporu: Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kılıç Köyü Öreniçi, SDÜ Müh. Fak. Jeofizik Müh. Bölümü, Isparta, 39s, 09.08.2016 (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2016 tarihli izni ile).
 • 6 Karayolu boyunca bir heyelanın araştırması için elektrik özdirenç yöntem uygulaması, Proje No: 3328-YL1-12, SDÜ BAP Koordinatörlüğü, Isparta, 2013.
 • 7 Isparta yerleşim alanının yeraltı topoğrafyasının jeofizik yöntemlerle araştırılması, Proje No: 1379-M-06, SDÜ BAP Koordinatörlüğü, Isparta, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 7. Yer Elektrik Çalıştayı, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2018, Eğirdir, Isparta.
 • 2 S.D.Ü. IX Mühendislik Haftası Sempozyumu Jeofizik Seksiyonu Editör Yardımcılığı, 1996.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB JFMO
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Nisan 2020)
 • 2 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Temmuz 2018)
 • 3 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Eylül 2018)
 • 4 Arabian Journal of Geosciences (Ağustos 2018)
 • 5 Arabian Journal of Geosciences (Mart 2018)
 • 6 Environmental Earth Sciences (Mayıs 2018)
 • 7 Environmental Earth Sciences (Eylül 2018)
 • 8 Arabian Journal of Geosciences (Aralık 2017)
 • 9 Arabian Journal of Geosciences (Haziran 2017)
 • 10 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Mayıs 2017)
 • 11 Arabian Journal of Geosciences (Ağustos 2014)
 • 12 Journal of Environmental & Engineering Geophysics (Aralık 2012)
 • 13 Geophysics (Nisan 2011)
 • 14 Near Surface Geophysics (Temmuz 2009)
 • 15 Near Surface Geophysics (Mayıs 2009)
 • 16 Journal of Environmental & Engineering Geophysics (Haziran 2007)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Asian Journal of Research and Review in Physics (Aralık 2019)
 • 2 Asian Journal of Research and Review in Physics (Aralık 2019)
 • 3 International Journal of Physical Sciences (Nisan 2013)
 • 4 International Journal of Physical Sciences (Eylül 2012)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanlığı (2021-)
 • 2 Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2015)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Çift Anadal-Yandal Koordinatörü (2015-)
 • 2 AKTS ve Mevlana Koordinatörü (2012-)
 • 3 Staj Komisyonu (2012-2015)
 • 4 S.D.Ü. Gelendost Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2011)
 • 5 Ders, Sınav Programı ve Yıllık Faaliyet Raporlarını Hazırlama Komisyonu (2007-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Afet Yönetimi
Bilgisayar Programlama
Depremden Korunma
Elektrik ve Elektromanyetik Prospeksiyon
Elektrik Yöntemlerde Derinlik Sondajları
Harita Okuma
İki Boyutlu Özdirenç Modelleme
Jeofizikte Ters Çözüm
Mühendislik Etiği
Mühendislik Matematiği I
Sayısal Çözümleme
Yeraltısuyu Jeofiziği
Yöneyler ve Dizeyler
 
Bu İçeriği Paylaş!