KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Tahir TİLKİ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Organik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114084
E-Posta tahirtilki@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 10.07.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) 03.06.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 17.02.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Organik Kimya
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ç. Karabacak, T. Tilki, M. Cengiz, "Heterojen Katalizörlerin Kullanılmasıyla 7-hidroksi-4-metil kumarinin Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi", 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.
 • 2 ÇABUK M, M. YAVUZ, J. HLAVAC, T. TİLKİ Kitosan'ın Benzaldehit ile Modifikasyonu ve Modifiye Kitosan/Bentonit Nanokompozit Sentezi 23. Ulusal Kimya Kongresi, 26-30 haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • 3 Ç.Karabacak, T.Tilki, M.Cengiz, M.Çiçek "Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida Edmondson Bitki Çiçeklerinin GC-MS Analizi", VIII. Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta
 • 4 T.Tilki, Ç.Karabacak, M.Cengiz "Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinin Aseton Ekstraktının GC-MS Analizi", VIII. Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta
 • 5 Ç.Karabacak, M.Ulutürk, M.Çabuk, T.Tilki, M.Yavuz "Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, K.K.T.C.
 • 6 M.Ulutürk, Ç.Karabacak, M.Çabuk, M.Yavuz, T.Tilki "Modifiye Edilmiş Biyobozunur Mısır Nişastasının Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, K.K.T.C.
 • 7 Ayşegül Gök, Songül Şen, Ayşe Gül Yavuz, Tahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Nevin Aytemiz "3-Substitüe Politiyofen Türevlerinin Kimyasal Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi" XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya
 • 8 Tahir Tilki, Şuayip Danaş "Clauson-Kaas Yöntemiyle Bazı Alifatik N-Alkil Pirollerin Sentezi" XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya
 • 9 Çiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa Cengiz "Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia edmonson Bitkisindeki Ajugarin V Bileşiğinin Kimyasal Yapısının Tayin Edilmesi" XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya
 • 10 Tahir TİLKİ ,Çiğdem KARABACAK, Mustafa YAVUZ "Bazı 3-Sübstitüe Tiyofen Türevlerinin Sentezi" XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya
 • 11 Tahir TİLKİ, Mehmet ULUTÜRK "Bazı N-Alkil Pirol Türevlerinin Sentezi : Clauson-Kaas Yöntemi" XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya
 • 12 Çiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa Cengiz "Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia edmonson Bitkisindeki Diterpenik Bileşiklerin Kimyasal Yapılarının Tayin Edilmesi" XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 13 Tahir Tilki "Diamino Kaliks[4]aren Dimerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi" XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 14 Tahir Tilki, Atilla Öktemer "Bazı 2-Halojen 4-Brom Benzen Diazonyum Tetrafloroborat bileşiklerinin İzomerleşmeleri" XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 15 Tahir Tilki, Atilla Öktemer "Bazı 2-Halojen 4-İyot Benzen Diazonyum Tetrafloroborat bileşiklerinin İzomerleşmeleri" XX. Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 16 Tahir Tilki, Atilla Öktemer "Bazı 2-Halojen 4-Klor Benzen Diazonyum Tetrafloroborat bileşiklerinin İzomerleşmeleri" XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 5-9 Temmuz 2004 Kars
 • 17 Tahir Tilki, İzzet Şener, Fikret Karcı, Hasalettin Deligöz "Mono p-Amino ve p-Hidroksi Kaliks(4)arenlerin Eldesi, Türevlendirilmesi ve Yapılarının Aydınlatılması" XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 5-9 Temmuz 2004 Kars
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 T. Tilki, M. Yavuz, A. Kaplan, O. Karabulut, S. Doğan, D. Takanoğlu, “Investigation of Irradition Effect on Conductiv Composite of Polypyrole/Bentonite”, Conducting Polymers Formation, Structure, Properties and Application, Prague, Czech Republic , July 10-14, (2011).
 • 2 T. Tilki, O. Karabulut, M. Yavuz, A. Kaplan, D. Takanoğlu, M. Çabuk “Irraditional Effect on Transport Properties of Polyaniline and Polyaniline/Bentonite Composites”, Conducting Polymers Formation, Structure, Properties and Application, Prague, Czech Republic, July 10–14, (2011).
 • 3 E. Ertürk, M.A. Tezeren, T. Tilki “Stereoselective Ring Opening Reactions of Epoxides with o-Lithioanisoles in the Presence of BF3.OEt2 as Lewis-Acid Catalysts, The 13th European Symposium on Organic Reactivity, Tartu, Estonia, September 11–16, (2011).
 • 4 Sen S., Uygun A., Tilki T., Ulutürk M.," Immobilization of Glucose Oxidase on Film Prepared by Chemical Polymerization of 4-(1H-1 Pyrrolyl)Benzoicacid", Hybride Materials, 2009. 15-19 March, Tours/France
 • 5 A.Uygun, S.Sen, AG. Yavuz, T.Tilki, Ç.Karabacak, Z.Maslakçı, M.Yavuz, N.Aytemiz, A.F.Özdemir. 2008. Synthesis and Characterization of Poly[3-(2,5-Dimethyl-4-tienyl) Phenyl Tiyophene] (P3DMTPT): Electroreological Properties the some Electrical Properties of the P3DMTPT/n-lnP Structure, APA 2008, New Delhi, India.
 • 6 S.Sen, A.Uygun, A.G. Yavuz, T.Tilki, Ç.Karabacak.2008. Synthesis and Characterization of Some N-Phenyl Substituted Polypyrroles, APA 2008, New Delhi, India.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fenollerin orto-C-Atomu Üzerinden Epoksitlere Katılma Reaksiyonları, 11/07/2012, Isparta
 • 2 Bazı İndol Türevi Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, Mehmet Ulutürk, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 12/01/2011, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Pirazol Halkası İçeren bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, Çiğdem Karabacak, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 23/06/2011, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Fenollerin orto-C Atomu Üzerinden Epoksitlere Katılma Reaksiyonları" 2699-YL-11, Eylül 2012'de tamamlandı.
 • 2 Pirazol Halkaları İçeren Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi. SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri 2144D10 No’ lu proje, Proje Yürütücüsü, Tamamlandı.(05.07.2011 tarihinde tamamlandı.)
 • 3 Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi, TBAG 108T615, Ekim 2008, Tamamlandı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bazı Scutellaria orientalis Türlerinin İçerisindeki Ekstraktif Bileşiklerin Araştırılması, TBAG, Ekim 2006, Yardımcı Araştırmacı.Tamamlandı.
 • 2 TÜBİTAK PROJESİ "Mono-p-Amino ve p-Hidroksi Kaliks(4) Arenlerin Eldesi, Türevlendirilmesi ve Yapılarının Aydınlatılması" TBAG-HD / 12 (105T027) (Proje Bitiş Tarihi: 01.07.2006)
 • 3 Heteroatom İçeren Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi, Termal-İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının Geliştirilmesi, TBAG, Aralık 2005, Yardımcı Araştırmacı. Tamamlandı.
 • 4 TÜBİTAK PROJESİ "Diamino Kaliks(4) aren Dimerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi" TBAG-AY / 351 (104T006) (Proje Bitiş Tarihi: 01.03.2005)
 • 5 TÜBİTAK PROJESİ "Bazı 2,4-Dihalojen Benzendiazonyum Tetrafluoroborat Tuzlarının İzomerleşmesi" TBAG-AY / 295 (102T207) (Proje Bitiş Tarihi: 01.05.2004)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kromatografi 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Bilim Kurulu Üyeliği, 9-11 Haziran 2008, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2010. Tilki, T., Yavuz, M., Karabacak, Ç., Çabuk, M., Ulutürk, M., 2010, Investigation of Electroreological Properties of Biodegredable Modified Cellulose/ Corn Oil Suspensions, Carbohydrate Research, 345, 672-679.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2010. Yavuz, M., Tilki, T., Karabacak, Ç., Erol, Ö., Ünal, H.İ., Ulutürk, M., Çabuk, M., 2010, Electrorheological behavior of biodegradable modified corn starch/corn oil suspensions, Carbohydrate Polymers, Vol.79, Issue 2, 318-324.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2009. Karabacak, Ç., Tilki, T., Cengiz, M., 2009, Two Diterpenoids From Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No.3, 2253-2258.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Kurul Üyeliği (Yrd. Doç. Temsilciliği)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi- II
Bitirme Ödevi -II
Bitirme Ödevi-I
Çevre Kirlilik Kontrolü
Genel Kimya I ( Seramik )
Genel Kimya I (Seramik)
Genel Kimya II (Seramik )
Genel Kimya II (Seramik)
Heterohalkalı Bileşikler
İleri Organik Kimya
Laboratuar Güvenliği
Malzeme Bilgisi
Organik Bileşiklerin Stereo Kimyası
Organik Bileşiklerin Stereokimyası
Organik Boyar Maddeler
Organik Boyarmadde Kimyası
Organik Kimya (Tarımsal Biyoteknoloji)
Organik Kimya I
Organik Kimya II
Organik Kimya Lab. I
Organik Kimya Lab. II
Organik Kimyada İsim Reaksiyonları
Organik Kimyaya Giriş
Organik Reaksiyonlar
Seramik Kimyası II ( Seramik )
Sermaik Kimyası I ( Seramik )
Stereokimya
 
Bu İçeriği Paylaş!