KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet BEYHAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111856
E-Posta mehmetbeyhan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2312-2249
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 24.04.1995
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 06.08.1997
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 20.01.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Katı atıkların geri kazanımı,Sulardan florür iyonu giderimi,Su Kalitesi,Göl Yönetimi,Su Kaynaklarının Hidrodinamik Modellemesi,Su Kalitesi Modelleme
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Mehmet Beyhan, Meltem Kaçıkoç, Ahmet Doğan, Mehmet Kitiş (2010), Best Water Management Practises in Turkey, In: ENWAMA Environmental Water Management, Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO da VINCI, Ing. Martin Neruda and Bc. Tomas Prikryl (Eds.), ISBN 978-80-7414-244-4, Printed and published by MINO Usti nad Labem Czech Republic. p:22-35
 • 2 Mehmet Beyhan, Meltem Kaçıkoç, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Göl Yönetim Planı Dizisi-1, Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008-2012, "Eğirdir Gölü Su Kalitesi", Bölüm 2.3, s:65-70, Editör Dr. Sevda Altunbaş, ISBN 978-975-585-956-9, Isparta, 2008
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Morova N., Şener E., Terzi S., Beyhan M., Harman B.İ., (2010). Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3, 271-278.
 • 2 Beyhan, M., Şahin, Ş., Keskin, M.E., Harman, B.İ., 2007. Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11-2, s:173-179
 • 3 Tosun İ., Avşar Y., Sevindir H. C., Beyhan M., 2003. Isparta'da Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 70-79, Isparta
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çoban, K., Beyhan, M., 2007, "Isparta'da Katı Atıkların Yerinde Ayrıştırılarak Toplanması ve Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Proje", Gülçevrem, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Eğitim, İletişim ve Haber Dergisi, Sayı:2007/2, s:20-21.
 • 2 Beyhan, M., 2007. Eğirdir Gölünde Su Kalitesi, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Eğirdir Gölü Yönetim Planı Çalıştayı, 22 Mayıs 2007 Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 B.İ. Harman, H. Koseoglu, N. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis. (2011). Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 2 Kitis M., Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M. (2010) Original or surface-modified ceramic membranes in drinking water treatment, 9. TÜBA-GEBİP Toplantısı, Eylül 17-19, İstanbul.
 • 3 Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitis M. (2009) Su ve atıksu arıtımında kullanılan polimerik ve seramik membran proseslerinin karşılaştırılması, MEMTEK Sempozyumu,s:153-155, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012) The use of hybrid ceramic membrane process for fouling control during water treatment, 9th IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, June 3-7, Brisbane, Australia.
 • 2 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Sayilgan E., Beyhan M., Kitis M. (2009) The removal of disinfection by-product precursors in drinking water with ceramic membranes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 3 Kaçıkoç M., Beyhan M., 2009. Integrated Conservation and Management of Lake Eğirdir, ule2009 International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, September 28 - October 01, Denizli, Turkey. p:28-34
 • 4 Türe D., Beyhan M., 2009. Bioremediation of Polluted Sediments by Bioleaching, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, Isparta, Turkey. p:331-335
 • 5 Harman, B.İ., Civelekoğlu, G., Yiğit, N.O., Kitis, M., Beyhan, M., 2006. "Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Sulamada Yeniden Kullanımı" Globalleşme Prosesinde Su İhtiyatlarından İstifade ve İntegrasiyalı İdare Etme Sempozyumu, 6-7 Temmuz, Bakü, Azerbaycan.
 • 6 Beyhan M., Keskin M. E., Kılıç M., 2001. A Research on Lake Eğirdir. International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment. 11-13 July 2001, İstanbul, Turkey, 17-25
 • 7 Kılıç M., Keskin M. E., Beyhan M., 2001. Estimation of Dissolved Oxygen Balance for the Isparta Deresi, International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment 11-13 July 2001 İstanbul, Turkey, 183-191
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaçıkoç, M., Beyhan, M., (2018) Application of Delft3D Model: Case studies of Lake Eğirdir and Lake Bafa, Turkey, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering Technology, 24-27 April 2018
 • 2 Gizem GÖKDEMİR, Sezen COŞKUN, Mehmet BEYHAN, Marina Kirliliği ve Gemi Kaynaklı Atıkların Yönetimi: Antalya Örneği, 2017, 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, 26-29 Ekim 2017, Afyonkarahisar, Türkiye
 • 3 Genisoglu S., Ozturk Z., Beyhan M., Kitis M., Kaplan Bekaroglu S.S. (2015) Formation, occurrence and precursors of halonitromethanes in drinking water system: A review, 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sept. 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012). The Effects of Iron Oxide Coating of Ceramic Membranes on Natural Organic Matter Removal from Drinking Water Sources, 12th International Conference on Inorganic Membranes, 9-13 July 2012, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • 5 Beyhan, Ş. G., Beyhan, M., 2007. Effects Of Environmental Factors To Cultural And Natural Heritage Of Pamukkale, International Conference On Environment: Survival and Sustainability, Nicosia Northern Cyprus, 19-24 February 2007.
 • 6 Kitis M., Harman B. İ., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Slunjski M., Price T. (2006) The Removal of Natural Organic Matter from Selected Turkish Source Waters Using Magnetic Ion Exchange Resin, MIEX®, International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya.
 • 7 Beyhan, M., Şahin, Ş., Keskin, M.E., "1971 Burdur Depremi ile Burdur Göl Seviyesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 07-10 Aralık 2004, s:144-147, Ankara
 • 8 Beyhan M., Gönüllü M. T., 2003. Fluoride Adsorption onto Waste Alum Sludge from Water Treatment Plants, 12th International Symposium on "Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region" October 4-8 2003, Antalya, Turkey, 330
 • 9 Kaçıkoç, M., Beyhan, M., (2018) Application of Delft3D Model: Case studies of Lake Eğirdir and Lake Bafa, Turkey, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering Technology, 24-27 April 2018
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Evsel ve Ticari Katı Atıklarından Geri Kazanılabilir Maddelerin Potansiyelinin Araştırılması, 1997. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 Atık Çamurlar ve Doğal Malzemeler ile Sularda Florür İyonu Gideriminin Araştırılması, 2003. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Rıdvan Gödel, (2019), “Entegre Katı Atık Yönetimi; İnegöl Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Belemir Çiftçi, (2019), “Hazır Beton Santrallerinde Çevresel Risk Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Gizem Gökdemir, (2019), “Mavi Bayrak Programının Antalya’da Deniz Suyu Kalitesi ve Turizm Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Fulya Algül, "Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metal Bakımından Değerlendirilmesi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
 • 5 Kadir Oruçoğlu, "Göller Bölgesi Göllerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
 • 6 Gonca Hazel Çelik, "Eğirdir Boğazova Köyleri Çevre Sorunları ve Katı Atık Yönetim Alternatiflerinin Araştırılması"SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014
 • 7 Sezen Coşkun, "Evsel Atıksulardan Partikül Gideriminde Alüm Çamurunun Koagülant Olarak Kullanılması", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008.
 • 8 Didem Türe, "Kirlenmiş Sedimentlerin Biyoliç Yöntemiyle İyileştirilmesi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008.
 • 9 Bilgehan İlker Harman, "MIEX® reçinesi ile içme sularından doğal organik madde giderimi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Meltem Kaçıkoç, Eğirdir Gölü Hidrodinamik ve Su Kalitesinin DELFT3D Modeli ile Modellenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-2013.
 • 2 Bilgehan İlker Harman, Hibrit Seramik Membran Prosesiyle Su Arıtımı, Doktora Tezi, SDU Fen Bil. Enst., 2008-2011.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adına, "Environmental Water Management" (ENWAMA), 2008-1-CZ1-LEO04-00175-2 nolu Avrupa Birliği Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, 2010. Türkiye yürütücüsü.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Isparta'da Katı Atıkların Yerinde Ayrıştırılarak Toplanması ve Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Proje", Gülistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneğince yürütülen Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Ağların, Kapasite Geliştirme Projelerinin ve Katılımcı Yerel Projelerin Desteklenmesi amacıyla AB Destekli (33.057 €) BL 22 02 04 01- TR 0401.04 No lu Hibe Projesinde Eğitimci olarak görev. 2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bafa Gölü Sediment Ve Su Kalitesinin Ağır Metal Bakımından Değerlendirilmesi, 2018. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 4839-YL1-16, Proje Yürütücüsü
 • 2 Delft3D Modeli Kullanılarak Eğirdir Gölü Dinamik Su Kalite Modellemesi, 2013. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi Münferit Proje, Proje No: 2501-M-10, Proje Yürütücüsü.
 • 3 Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Delft3D ile Dinamik Modellemesi, 2013. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi Doktora Projesi, Proje No: 2120-D, Proje Yürütücüsü.
 • 4 Hibrit Seramik Membran Prosesiyle Su Arıtımı, 2008. SDÜ BAP 1711-D-08 nolu Doktora Destek Projesi, Proje Yürütücüsü.
 • 5 Evsel Atık Sulardan Partikül Kirliliği Gideriminde Alüm Çamurunun Koagülant Olarak Kullanılması, 2008. SDÜ BAP Proje No:1288-YL-06 nolu Yüksek Lisans Destek Projesi, Proje Yürütücüsü.
 • 6 MIEX® Reçinesi ile İçme Sularından Doğal Organik Madde Giderimi, 2006. SDÜ BAP Proje No:1185-YL nolu Yüksek Lisans Destek Projesi, Proje Yürütücüsü.
 • 7 Burdur Gölü Seviye Değişiminin Göl Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çevre ve Tektozima Açısından İncelenmesi, 2006. SDÜ BAP Proje No: 04-M-891, Proje Yürütücüsü.
 • 8 Çeşitli Sularda Toplam Organik ve İnorganik Karbon Analizlerinde TOK Cihazının Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde Kullanımı için Satın Alınması, 2006. SDÜ BAP, Proje No:2004/62, Proje Yürütücüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, 2013-2016. TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) (KAMAG) Proje No: 112G021, Araştırmacı.
 • 2 Eğirdir Gölü'nde Kirlilik Durumu ve Kirlilik Kaynakları Modelleme Çalışması, 2013. Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye, Araştırmacı.
 • 3 Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı, 2011-2013. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 110Y264, Araştırmacı.
 • 4 Metal Oksit Kaplanmış Seramik Membran Katalitik Oksidasyon Hibrit Prosesiyle Organik Madde ve Mikrokirleticilerin Giderimi, 2010. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 108Y135, Araştırmacı.
 • 5 Kullanılmış Atık Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı, 2010. TÜBİTAK Projesi 108Y018, Araştırmacı.
 • 6 Arıtılmış Evsel Atıksuların ve Atık Çamurların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanılması, 2007. (SDÜ-ALT PROJE BAŞLIĞI: Isparta yöresindeki evsel atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi ve tarımsal sulama amacıyla rehabilitasyon protokollerinin belirlenmesi, Proje Kodu: ARIT-SULA), DPT-Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP) Önerisi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Çekirdek Fondan destek, SDÜ BAP YUUP-03, Araştırmacı.
 • 7 Hava Kirliliği, Toz Ölçüm ve Gürültü Ölçüm Cihazları ile SDÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Laboratuarlarının Altyapısının Geliştirilmesi, 2006. SDÜ Altyapı Araştırma Projesi No: 2004/103, Araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Head of Organizing Comitte on 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, 26-29 October 2017, Afyonkarahisar, Turkey
 • 2 Member of Scientific Comitte on 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, 26-29 October 2017, Afyonkarahisar, Turkey
 • 3 Organizasyon Komitesinde Görev, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics" October 22-24, 2009. Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 TÜRKAY 2009 Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumunun 17 Haziran 2009 Çarşamba günü 11:00-12:40 saatleri arasında Salon B'de yapılan Özel ve Tehlikeli Atık Yönetimi-2 başlıklı birleşiminde Oturum Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Rehabilitasyon Teknikleri Sempozyumu ve Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyeliği, SDÜ, 18-20 Eylül 2014.
 • 2 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresinde Bilim Kurulu üyesi, 12-14 Eylül 2013.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007. Sempozyum Düzenleme Kurulunda Görev.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Koruma Çalıştayı, 16-17 Aralık 2003, SDÜ Kültür Merkezi, Çünür Kampüsü/Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Su Kaynaklarına Bir Bakış ve Eğirdir Gölü Örneği" konulu sunum, TBMM Çevre Komisyonu Bilgilendirme Brifingi, 10 Temmuz 2008, TBMM, Ankara
 • 2 Erasmus Socrates Programı kapsamında 4 Haziran 2007 tarihinde "Water Resources of Turkey and Lake Eğirdir" konulu seminer, The Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Çek Cumhuriyeti
 • 3 Eğirdir Gölü Yönetim Planlaması çalışması kapsamında ilgi gruplarını bilgilendirmek amacı ile Isparta Valiliğinde yapılan toplantıda "Su Kalitesi ve Ötrofikasyon" konulu sunum. 14.12.2006.
 • 4 Beyhan, M., Kılıç, M., 2005. "Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi", Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2005 yılı hizmetiçi eğitim programı, 21-23 Eylül 2005, Isparta.
 • 5 Beyhan, M., "Atıksuların Arıtılıp Geri Kazanımı ve Uygulama Alanları", Eğirdir Gölünü Koruma, Kurtarma ve Geleneklerini Yaşatma Derneği Paneli, 24.07.2004
 • 6 Beyhan, M., Şahin, Ş., "Tasarruf, Çevre Sorunları, Doğal Afetlerde İnsanların Sorumlulukları", Isparta İl Jandarma Alay Komutanlığı personeline verilen Konferans, 24.03.2004
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 26-27 Ağustos 2016 tarihlerinde Akdeniz Belediyeler Birliği ve SDÜ Su Enstitüsü tarafından organize edilen Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu Sempozyum Kitabı Editörlüğü, Isparta 2016
 • 2 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Volume I,II,III, ISBN 978-9944-452-35-9, 22-24 October 2009, Isparta, Turkey.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ağustos 2008
 • 2 Hakem, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), Ocak 2008.
 • 3 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Temmuz 2004.
 • 4 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eylül 2004.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 507871-Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • 2 526396 - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • 3 PAJES-66564, Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi
 • 4 MHWM-00039-2015-02, Meteorology Hydrology and Water Management
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 ENGE-D-17-00766, Environmental Earth Sciences
 • 2 ENGE-D-17-00766R1, Environmental Earth Sciences
 • 3 Hydrology-D-15-00174R1, Hydrology
 • 4 Hydrology-D-15-00174, Hydrology
 • 5 ENGE-D-15-00369, Environmental Earth Sciences.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Su Enstitüsü Müdürlüğü 2015 - 2018
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Ocak 2021-Devam ediyor)
 • 2 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Temmuz 2008 - Ocak 2012)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 2014-2015
 • 2 SDÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı 2013-2015
 • 3 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı 2010-2012
 • 4 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 2005-2009
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Atık Yönetimi Danışma Kurulu Üyeliği (Ocak 2019 - Devam ediyor)
 • 2 BAP Komisyonu Üyeliği (Haziran 2015- Ocak 2017)
 • 3 ÖYP Komisyonu Üyeliği (Haziran 2015 - Temmuz 2018)
 • 4 Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyeliği (Haziran 2015 - Temmuz 2018)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunda Komisyon Üyesi (2010-2011)
 • 6 Avrupa Birliği Socrates ve Erasmus Programları Bölüm Koordinatörü (2005-2007)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Eğirdir Gölü Yönetim Planı Çerçevesinde oluşturulan Atıksu Komisyonunda Komisyon Üyesi
 • 2 Eğirdir Gölü Özel Hüküm Belirleme Çalışma Grubunda Görev 2007-2010
 • 3 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Burs Komisyonunda Görev 2006-2011
 • 4 Eğirdir Gölü Yönetim Planlaması Çalışmasında Görev 2006-2008
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Stratejik Plan Çalışmalarında Görev
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SDÜSEM) Yönetim Kurulu Üyesi 2005-2008
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi Konusunda Danışmanlık
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 “Su potansiyelinde bıçak sırtındayız”, Dünya Gıda Dergisine Verilen Röportaj, http://www.dunyagida.com.tr/haber/su-potansiyelinde-bicak-sirtindayiz/8249, 4 Nisan 2018
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
İçme Sularının Arıtılması
Katı Atıklardan Madde ve Enerji Geri Kazanımı
Katı Atıkların Geri Kazanımı
Mesleki Yabancı Dil
Mikro Kirleticilerin Çevredeki Etkileri ve Kontrolü
Mikrokirleticilerin çevredeki etkileri ve kontrolü
Su Kalite Yönetimi
Sularda Kalite Kontrolü
Tasarım Projesi
Zararlı Atık Yönetimi
Zararlı Atıklar
 
Bu İçeriği Paylaş!