KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sıdıka ÇETİN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon 2118250
E-Posta sidikacetin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 02.03.1994
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIKZ 28.07.2000
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 03.12.2004
İLGİ ALANLARI
Geleneksel mimari/kimlik/koruma sorunları; Erken Cumhuriyet Dönemi kenti ve mimarlığı; kentler ve dönüşümleri; sürdürülebilir mimarlık
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 S. ÇETİN, B. GÜÇ, C. BİLSEL (2017) Şehirci Kimliği İle Ernst Egli: Türkiye’de Erken Dönem Şehir Planlama Çalışmaları, İn. ERNST A. EGLİ: TÜRKİYE’YE KATKILAR, Yerel Yorumlar, Eğitimde Program, Pratiğin Muhasebesi, Ed. A. Cengizkan, S.Bancı, M. Cengizkan, Mimarlar Odası Yayınları, 63-74.
 • 2 S. Çetin, "Ulusal Kimlik Arayışında Arkitekt Dergisinin Konut Söylemi ve Uygulamalar", 2000’den Kesitler II: Cumhuriyetin Mekanları/ Zamanları/ İnsanları Doktora Araştırmaları Sempozyumu, "Cumhuriyetin Mekanları Zamanları İnsanları” (der.) E.A. Ergut, B. İmamoğlu, Dipnot Yayınları" Bildiri Kitabı, s.235-252, Ankara, Türkiye, 2010
 • 3 S. Çetin, "Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının Gelişiminde Yasal Gelişmelerin Rolü", Yüksek Öğretim Kurumları – Kampuslar, Mehmet Nuri Türeyen, Tasarım Yayın Grubu, s.17-24, İstanbul, 2003.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 S. Çetin (2015) "Orta Asya'dan Anadolu'ya Geleneksel Türk Konunda Tarihsel Süreklilikler", Türk Kültüründe Coğrafya-I, (Ed. A. Meydan& T. Çetin), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 297-313
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Çetin, "Dönüşüm Sürecinin Tarihi Kent Merkezleri Üzerine Etkileri: Isparta Örneğinde Bir İnceleme", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011/ 27(2), s.185-199, 2011.
 • 2 S. Çetin, "Hızla Tüketilen Mekanlar: Alışveriş Merkezleri/ Denizli EGS Park Örneği", Arredamento Mimarlık, 2009/12, s.119-123, 2009
 • 3 S. Çetin, "Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Demiryolu", Yapı Dergisi, 319, s.62-69, Haziran 2008
 • 4 S. Çetin, H. Ş. Haştemoğlu, "Cumhuriyetin Isparta'daki Simgesi: İstasyon Caddesi", Mimarlık, 338, s.60-65, 2007
 • 5 S. Çetin, "İzmir Terminal Gar ve Konutları", Yapı Dergisi, 309, s. 56-62, Ağustos 2007
 • 6 S. Çetin, "Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Modernleşme Projesi: İzmir’in Yangın Bölgesinin İmarı ve Bölgede Ortaya Çıkan Konutların İncelenmesi", Mimarlık, 326, s.45-50, Kasım-Aralık 2005
 • 7 O. Gündüz, D. Süer, N. Köşklük, S. Çetin, "Yer-Tema’ Odaklı Bir Tasarım Stüdyosu Deneyimi: Şirince’de Eğitim ve Etkileşim Merkezi", Ege Mimarlık, 2004/3-51, s.34-37, 2004.
 • 8 S. Çetin, N Cimcoz, "Konut Mekanlarında Balkon Kullanımı ve Yaşanan Toplumsal Değişimin Balkon Mekanlarına Etkisi", Mimar.ist, Yıl:3, Sayı:7, s.69-72, Kış 2003
 • 9 S. Çetin, "Erken Cumhuriyet Döneminde Köyün Modernizasyonu: Örnek Köyler Üzerinden Bir Okuma", Arredamento Mimarlık, 2003/6, s.99-105, 2003
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Çetin, ," Isparta’da Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı", ( “1. Mimarlık, Kent, Yapı: Isparta” Panelindeki konuşmadan alıntı), Mimarlık Kent Dergisi, Sayı:2, s.19-23, Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Isparta, 2007
 • 2 S. Çetin, "Geleneksel Burdur Evlerinde Açık ve Yarı Açık Mekan Kültürü", Batı Akdeniz Mimarlık, Sayı: 24, s.13-16, 2003.
 • 3 S. İğci, "Gelecek İçin", Bülten, Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği, Sayı: 9-10, s.12-13, Isparta, 1996.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. ÇETİN, "Erken Cumhuriyet Dönemi Kız Enstitüleri’nin Türkiye’deki Modernleşme Sürecine Etkileri", Yapı Dergisi, 395, s. 94-101, Ekim 2014.
 • 2 S. Çetin, "Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Tarımsal İşletmesi: Antalya Sıcak İklim Nebatatları Teksir ve Islah İstasyonu", Mimarlık, 367, s.61-66, Eylül-Ekim 2012.
 • 3 S. Çetin, "A Review of the Modernizing Impacts of Station Approaches in the Early Republican Period", A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:9, No:2, pp.89-106, 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. ÇETİN, A. KAHYA, Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu Ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi, METU Journal of the Faculty of Architecture, Vol: 34, No:1, s.133-162, 2017.
 • 2 S. Çetin, A.B. Gökarslan, Sustainable Architecture In Yayla Settlements, Open House International, Vol.39, No.1, 2014.
 • 3 S. Çetin, "Geç Osmanlıdan Erken Cumhuriyete İç Batı Anadolu'da Kentsel Yapının Değişimi: Manisa, Afyon, Burdur ve Isparta Kentleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", METU Journal of the Faculty of Architecture, Vol: 29, No:2, s.86-126, 2012 (DOI:10.4305/METU.JFA.2012.2.4).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 S. Çetin, P. Saylam, "Erken Cumhuriyet Döneminin Önemli Bir Mekan Temsili Olarak Kent Parklarının İncelenmesi: Antalya (Karaalioğlu), Isparta, Burdur Kent Parkı Örnekleri", 1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, 20-22 Ekim, 2010, (der.) T.E. Altan, S.E.Ekinci ve A.U. Peker, 2017, Ankara, Türkiye.
 • 2 S. Çetin, "Isparta İstasyon Yapıları", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, s.324-334, Isparta, Türkiye, 26 Nisan-3 Mayıs 2010
 • 3 S. Çetin, Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yansımaları: Burdur Örneği", 5. Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu, s.137-143, İzmir, Türkiye, 15-16 Nisan 2010
 • 4 S. Çetin, "Cumhuriyet Dönemi Yapılarının Korunma Sorunları: Isparta’dan Üç Örnek Yapı", Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1, Bildiriler Kitabı, s.147-158, Ankara, Türkiye, 27-29 Eylül 2007
 • 5 S. İğci, K. Çınar, "Tarihi Yalvaç Evlerinin Mimari Özellikleri", Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, Cilt 3, s.1-11, Isparta, Türkiye, 16-17 Mayıs 1998
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇETİN SIDIKA,GÜÇ BERNA,KÖSE DUYGU,KUMTEPE ELVAN (2017). Sürdürülebilirlik Bağlamında Antalya Kaleiçi’nde Bir Yapının Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik İç Mekan Tasarımı Stüdyo Deneyimi. İMAS 2017 İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Ankara. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇETİN SIDIKA,GÜÇ BERNA (2017) Bucak Yöresi Mermercilik Sektöründe Artık Taşın Alternatif Kulanım Alanları. IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 mart 2017, 43-44, İzmir
 • 2 S. Cetin, D.Köse, “The Remounting Effort Of Social Memory In The Public Area; Antalya Cumhuriyet Square Model”, ARCHIST’ 13 Arvhıtecture Polıtıcs Art Conference, Politics In The History Of Architecture As Cause& Consequence, DAKAM Publishing (D/PB), s.424-435, İstanbul, Turkey, April 2013.
 • 3 D. Köse, S. Cetin, “Antalya Haşim İşcan Mahallesi Yoğunlaşmış Modern Kent Dokusu İçinde Atatürk Caddesinde Bulunan 19. Yy. Sonu Ve 20. Yy. Başı Yapılarının Farkındalık Bağlamında İncelenmesi / Eveluation Of Late 19th And Early 20th Century Constructions On Atatürk Street In Dense Modern Urban Fabric Of Antalya Hasim Iscan District, In Contex Of Awareness”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu / 8th International Symposium On Sinan), Farkındalık, Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, s.259-264, Edirne, Türkiye, 25-26 Nisan 2013.
 • 4 A.B. Gökarslan, S. Çetin, "Güneybatı Antalya Sahil Kesimindeki Kıyı Yerleşmelerde Ekolojiye Duyarlı Bir Turizm Modeli: Kumluca, Mavikent, Adrasan Örnekleri / At The Coastal Settlements On Southwest Antalya Seaboard, An Ecolocically Sensitive Tourism Modal: Kumluca, Mavikent, Adrasan Cases. Yeşilçağ II / Green Age II, 2. Uluslar arası Sempozyum Bildiriler Kitabı, (2nd International Symposium Proceedings), Edited by Adem Erdem Erbaş, Selin Gündeş, Sema Ergönül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, No;767, s.13-23, İstanbul, Turkey, 2013.
 • 5 S. Çetin, A. Yılmaz, "İkincil Konut Olgusuna Ekolojik Bir Yaklaşım Modeli Önerisi: Tavas Bağlar Mahallesi Örneği / A Model of Ecological Approach to The Secondary Residence Consept: The Case of Tavas/Bağlar District", Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Ekolojik İyileştirme, Antalya Mimarlar Odası Yayınları 14/3, s. 142-148, Antalya, Türkiye, 24-25 Kasım 2011.
 • 6 S. Çetin, A. Yılmaz, "Kültürel Mirasa Konu Olan Alanların Sürdürülebilir Koruma Ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması: Denizli-Tavas Örneği (Investication of Conservation and Sustainable Development Possibilities Which Are About The Culturel Heritage Areas Denizli-Tavas Case)", Green Age 1st International Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, s.212-222, Istanbul, Turkey, December 6-8, 2010.
 • 7 S. Çetin, "Cumhuriyet İdeolojisi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığına Bakış", Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu (UTCS), s.910-915, Isparta, Turkey, 22-24 Ekim 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 G. KIRAN, S. ÇETİN (2017) Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlık Ve Fotoğraf İlişkisinin Arkitekt Dergisi Üzerinden İncelenmesi, , 2. Uluslar Arası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi,12-13 Mayıs 2017, Kocaeli, Türkiye.
 • 2 S. Çetin, Ö. Eriz, D. Köse, “Kent Kimliğinin Oluşum Sürecinde Rol Alan Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarının Kent Belleğindeki Yeri; Antalya Örneği”, Bellek ve Kültür VII. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Program/Özetler/Katılımcılar Kitapçığı, Bilkent Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği, s.53-54, Ankara, Türkiye, 5-7 Eylül 2013.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 S. Çetin, R.Zengel, Dwellings of The Town Kahramanlar Set as A Labor Settlement of Republic in İzmir, Housing Network: Revitalising Built, International Symposium of IAPS-CSBE Environments: Requalifying Old Places for New Uses, İstanbul, Turkey, p:144, 12-16 October, 2009, Poster Presentation.
 • 2 Çetin S., L’évolition de l’habitat dans le quartier franc d'Izmir du XIXe au premier quart du XXe siécle (Housing Development in The Frank District (Alsancak District) Between XIX. Century and The First Quarter of The XX. Century), La Ville de La Méditerranée Orientale et Méridionale, XIXe-XXe Siécles. AL’occasion de la Session d’études doctorales IISMM/IFEA, İstanbul, Turkey, 17-25 Avril, 2002, Oral Presentation.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Başar Karip, "Algıdaki Boşluk ve Mimari", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 03.12.2014
 • 2 “Kent Makroformunda Sayısal Tasarım Araçları İle Form Arayışları:Zaha Hadid Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği”, Sıla Ceyhan Berkaya, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 22. 01 2014, (İkinci Danışman: Dr. Semra Arslan Selçuk).
 • 3 “Karayolları 13. Bölge Sınırları İçinde Yer Alan Tarihi Köprülerin İncelenmesi”, İbrahim Ceylan, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 11.09.2013.
 • 4 “Gecekondu Olgusunun Sosyal ve Mekansal Açıdan İncelenmesi-Kullanıcı Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi; Antalya Beşkonaklılar Mahallesi Örneği”, Selvihan (İşleyen) Şimşek, Ağustos 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Cumhuriyet Dönemi Sanayi Yapılarının Endüstri Mirası Bağlamında İncelenmesi: Antalya Örneği”, SDÜBAP 3478-YL1-13 kod no’lu BAP Projesi, Yönetici, 2013-…, (Devam ediyor).
 • 2 “Karayolları 13. Bölge Sınırları İçinde Yer Alan Tarihi Köprülerin İncelenmesi" SDÜBAP 2677-YL-11 kod no'lu BAP Projesi, Yönetici, 2011-2013, (Bitti).
 • 3 4- "Erken Cumhuriyet Döneminin Önemli Bir Plan Tipolojisi Olan Köy Enstitülerinin İncelenmesi: Aksu ve Gönen Köy Enstitüsü Örnekleri" SDÜBAP 2291-YL-10 kod no'lu BAP Projesi, Yönetici, 2010-…, (Devam ediyor).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "1922-1965 Yılları Arası İzmir'in Yangın Bölgesinde Yaşanan Mekansal Değişim ve Dönüşümlerin Konut Bağlamında Değerlendirilmesi", SDÜBAP 078-D-03 kod no'lu BAP Projesi, Yardımcı, 2003-2006, (Bitti).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları’nda oturum başkanlığı, 2010.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, “Mühendislik Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu”, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bilimsel Kurul Üyeliği, Isparta, 14–16 Kasım 2007.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 S. Çetin, "Isparta'da Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi", 1. Mimarlık, Kent, Yapı: Isparta Paneli, Büyük Isparta Oteli, Isparta, 12 Aralık 2007.
 • 2 S. Çetin, S. Çetin," Isparta'da Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi", Mimarlık ve Sanat Paneli, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Isparta, 4 Aralık 2007.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2009.
 • 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2008.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı 20.12.2012-
 • 2 5- SDÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı 09.04.2012-14.12.2012
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi ABD Başkanlığı 01.06.2012-
 • 2 6- SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi ABD Başkanlığı 10.03.2008-03.09.2010
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Mimarlık Fakültesi Kurulu Üyeliği 09.04.2012-
VERDİĞİ DERSLER
Bina Bilgisi 1
Bina Bilgisi 3
Bina Bilgisi 5
Bina Bilgisi 6
Çağdaş Mimarlık ve Mimarlar
Çağdaş Türkiye Mimarisi
İç Mekan Tasarımı
Mimari (Analiz) Proje 1
Mimari Proje 3
Mimari Proje 4
Mimari Proje 5
Mimari Proje 6
Temel Tasarım
 
Bu İçeriği Paylaş!