KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nurhan PAPATYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110589
E-Posta nurhanpapatya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8942-8094
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 20.06.1988
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 17.09.1996
Doktora DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 26.09.2002
İLGİ ALANLARI
Strateji, Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük, Kaynak Tabanlı Kuram, Kaynak Tabanlı Pazarlama, Stratejik Pazarlama, Stratejik Çeviklik,Stratejik Yönetim,Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Kültürel pazarlama, Eleştirel Pazarlama,Politik Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Kültür Sosyolojisi, Dil Bilimi, Türkoloji, Türk Kültürü
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA İlbey Kutluhan, Sürdürülebilir Rekabette Temel Yetenekler: Isparta Kebapçı Esnafı/Lokanta İşletmelerinde Araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(1), , 1-32. Doi: 10.29228/ijbemp.51817, (2021), (Diğer)
 • 2 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, İŞLETMELERDE DEĞER TEMELLİ YÖNETİM UYGULAMALARI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI. MAKÜ İİBF Dergisi , 1194-1210. (2020), (Diğer)
 • 3 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, HAMŞIOĞLU AHMET BUĞRA, İşletmelerde Stratejik Yönlülük Boyutları ile Hizmet Yenilik Yeteneği ve Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(4), , 4051-4064. Doi: 10.20491/isarder.2020.1089, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 PAPATYA NURHAN, GENİŞ MEHMET ALİ, Reklamlarda İdeolojik Dil ve Söylem: Norman Fairclough Ekseninde Eleştirel Bir Değerlendirme. Mehmet Akif Ünv. İİBF Dergisi, 5(3), , 954-976. Doi: 10.30798/makuiibf.444582, (2018), (TR DİZİN)
 • 5 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, HAMŞIOĞLU AHMET BUĞRA, Girişimci Yönlülük İç Girişimcilik ve İşletme Performans İlişkisi Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4), , 19-48. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 6 PAPATYA NURHAN, ÖZDEMİR ŞEFİKA, HAZCI TÜKETİM DAVRANIŞLARI VE TELEVİZYON PROGRAMLARINI İZLEME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3), , 161-183. (2012), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKGÜN ALİ ALPER, PAPATYA NURHAN, Audio Aesthetic Elements Used In Television Advertisements. CUDES 2021 (12. International Congress on Current Debates in Social Sciences) Abstracts & Proceedings (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 PAPATYA NURHAN, GÜZEL FATMA ÖZLEM, Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), , 87-106. (2013), (EBSCO)
 • 2 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, HAMŞIOĞLU AHMET BUĞRA, Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İki Özel Hastanede Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), (2012), (CMCI: CompuMath Citation Index )
 • 3 PAPATYA NURHAN, KARACA YASEMİN, Kadın İmgesi Kullanılan Reklamlara Yönelik Tüketicinin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), , 69-100. (2011), (EBSCO)
 • 4 PAPATYA NURHAN, Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan okuma Stratejisi: Kaynak Tabanlı Pazarlama. Pİ: Pazarlam İletişim Dergisi, 6(20), , 13-21. (2007), (Diğer)
 • 5 PAPATYA NURHAN, Tüketici Davranışları ile İlgili Motivasyon Modelleri Bir Perakende İşletmesinde Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerine Bağlı Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), , 221-240. (2005), (EBSCO)
 • 6 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, Pazarlamada Paradigmik Değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme. Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, 2(6), , 24-39. (2003), (Endekste taranmıyor)
 • 7 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, Rekabet Becerisini Geliştirme Modeli Müşteri İlişkileri Yönetimi - Yeni Boyutun Potansiyeli ve Hedefleri -. İnfomag , 50-55. (2001), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması. 1. Aile İşletmeleri Kongresi (2004). (Özet bildiri)
 • 2 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, Siber Çağı Konumlandıran Yaygın Ağlarda Pazarlama Yeni Pazarlama İçeriklerinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Pazarlama Kongresi (2003). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AKGÜN ALİ ALPER, PAPATYA NURHAN, Current Debates In Social Sciences 2021(2021). IJOPEC Publication, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 PAPATYA Nurhan, Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım(2007). Asil Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!