KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nurhan PAPATYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2113045
E-Posta nurhanpapatya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8942-8094
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 20.06.1988
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 17.09.1996
Doktora DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 26.09.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Strateji, Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük, Kaynak Tabanlı Kuram, Kaynak Tabanlı Pazarlama, Stratejik Pazarlama, Stratejik Çeviklik,Stratejik Yönetim,Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Kültürel pazarlama, Eleştirel Pazarlama,Politik Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,İnsan Felsefesi, Ekonomi ve Kültür Sosyolojisi, Etnoloji, Dil Bilimi, Türkoloji, Türk Kültürü
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA, Nurhan (2017), İşletmelerde Kaynak Tabanlı Stratejik Yaklaşım: Türkiye Sanayi Sektörü İşletmelerinin Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Sağlamasına ilişkin Bir Model Önerisi
 • 2 PAPATYA, Nurhan, Pazarlama: ilkeler,Yönetim ve Stratejiler, Isparta: Manas Ya. 2013.
 • 3 PAPATYA, Nurhan (2007), Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş -Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım- Asil Ya. 2. Baskı, Ankara.
 • 4 PAPATYA, Nurhan (2003), Sürdürülebilir Rekabette Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlılık Görüşü-Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım", Nobel Ya. No. 550, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 PAPATYA Nurhan (2013), “Güç ve Otorite Şemsiyesi Altında Hangi Kadın Girişimci?: Bilgikuramsal Kaygılar Üzerinden Özgürlük Seslenişleri.” [ed.] Kaygın, E., Güven, B. Kadın Girişimcilik. İstanbul: VeriTasakademi Ya.: 79-91.
 • 2 PAPATYA, Nurhan (2010), İşletme Bilimine Giriş, [Ed. Akın, Bahadır] Adres Ya., Ankara içinde; Pazarlama Fonksiyonu II (19. Bölüm)s.351-375.
 • 3 PAPATYA, Nurhan (2010), İşletme Bilimine Giriş, [Ed. Akın, Bahadır] Adres Ya., Ankara içinde; Pazarlama Fonksiyonu I (18. Bölüm)s.317-350.
 • 4 PAPATYA, Nurhan (2005), Girişimcilere Yol Haritası ,[Ed. Abdullah Bozgeyik] Hayat Ya.,İstanbul.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaynak Tabanlı İhracat Pazarlaması: Batı Akdeniz Bölgesi Uygulaması, Verimlilik Dergisi, 2016/4: 7-31. [Nurhan Papatya, Gürcan Papatya, Ahmet Songur]
 • 2 "Girişimci Yönlülük, İç-girişimcilik ve Performans İlişkisi: Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma", Hacettepe Ünv. İİBF Dergisi, C. 34, S. 4 (2016),: 19-48. [Gürcan Papatya, Nurhan Papatya, A.Buğra Hamşıoğlu]
 • 3 GÜZEL F. Özlem, PAPATYA Nurhan (2012), Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması: Kavramsal Bir Analiz, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4/4, s. 109-125.
 • 4 PAPATYA, Nurhan (2010) "Kapitalizmin Yeni/Yenilenen Akıl Oyunları: Küresel Şirketlerin Etiksel Ütopyaları", Mülkiye Dergisi, XXXIV (Güz), 301-327.
 • 5 PAPATYA, Nurhan (2006) "İşletmelerde Sıradışı Rekabet için Yenilikçi Pazarlama Yaklaşımı", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y.20, S.4 (Temmuz-Ağustos),42-46.
 • 6 PAPATYA, Nurhan (2006), "Pazarlamada Değişimin Ötesi: Yaratıcı ve Yenilikçi Pazarlama Dönüşümü", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y. 20, S.1 (Ocak Şubat), 73-77.
 • 7 PAPATYA, Nurhan (2005), "Tüketici Davranışları ile İlgili Motivasyon Modelleri: Bir Perakende İşletmesinde Temizlik ve Bakım Ürünlerine Bağlı Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 10/1, 221-240.
 • 8 Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması, Ülkümüz Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Y. 2, S. 4 (Aralık 2005): 143-152.
 • 9 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2004), "Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret (c-commerce): Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KTMÜ Ya. No. 65/17, 12, 213-224.
 • 10 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2001), "Karşı Etkileşimli Pazarlamanın Stratejik ve Bütünleşik Değerlendirilmesi", Pazarlama Dünyası, Y. 15, S. 2001/4 (Ağustos), s. 12-16.
 • 11 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (1999), "Pazarlamanın Küresel Stratejik Boyutu: Yönetim Ve Çalışma İlkeleri", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y. 13, S. 77(Eylül-Ekim), S. 39-44.
 • 12 PAPATYA Nurhan (1997), "Küreselleşme Sürecinde Maliyetleme Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi [Güz,2,ss.197-208]
 • 13 PAPATYA Nurhan (1997), "Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Yararlı Hale Getirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi [Güz,2,ss.161-170]
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 PAPATYA, Nurhan (2010), "Korku Pazarlaması: İronik ve Eleştirel Bir Katkı", Pazarlama ve İleşim Dergisi-Pİ, (2010/1) (Kış 2010): 1-17.
 • 2 PAPATYA, Nurhan (2008), "İmgesel Benlikler ve Tükenmişlik Üzerinden Markalaşma: Düşlerle Gerçekleri Arayış Bağlamında Satılık Mutluluklar", Pazarlama ve İleşim Dergisi-Pİ, 7/24(Bahar): 25-29.
 • 3 PAPATYA, Nurhan (2007), "Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan Okuma Stratejisi: Kaynak Tabanlı Pazarlama Yaklaşımı", Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, (Bahar/02): 13-21.
 • 4 PAPATYA, Nurhan (2006), "İşletmelerde Rekabetçi Zekanın Değişen Yüzü: Girişimci Pazarlama", Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, C. 5, S. 16 (Nisan-Mayıs-Haziran 2006/2): 45-59.
 • 5 PAPATYA, Nurhan, Papatya Gürcan (2003, "Pazarlamada Paradigmik Değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme", Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, C. 2, S. 6 (2003), s. 24-39.
 • 6 PAPATYA, Nurhan (2002), "Gelecek Rekabetinin Yeni Konsepti: Kaynak Tabanlılık Görüşü", İnfomag İletişim ve Bilişim Dergisi [22, Ağustos, ss.59-61]
 • 7 PAPATYA Gürcan, PAPATYA, Nurhan, (2001)"Rekabet Becerisini Geliştirme Modeli Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yeni Boyutun Potansiyeli ve Hedefleri", İnfomag İletişim ve Bilişim Dergisi, [14, Aralık, ss.50-55]
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan., HAMŞİOĞLU, Buğra (2005), "Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması", Ülkümüz Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Y. 2, S. 4 (Aralık):143-152.
 • 2 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan (2004), "Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret (c-commerce): Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KTMÜ Ya. No. 65/17, 12, 213-224.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan, HAMŞIOĞLU A.Buğra (2014), "Yenilik Üretme Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama", 8-10 Mayıs 2014 Antalya 13.Ulusal İşletmecilik kongresi Bildiri Kitabı, C. 2, Marmara Ünv. Yayınevi: 1067-1074.
 • 2 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU A.Buğra (2013), "Hazcı Algılamaların Marka Değeri Boyutlarına Etkisi: Cep Telefonu Markasında Bir Uygulama", 19-22 Haziran Kars Kafkas Üniversitesi 18. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı.
 • 3 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan., HAMŞİOĞLU, Buğra (2008), "Yenilik, Pazar Yönlülük ve Örgütsel Öğrenmenin İşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması", 7.Anadolu İşletmecilik Kongresi, (8-10 Mayıs,Çorum),ss.463-476.
 • 4 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan (2008), "Akıllı İşletmelerin Rekabeti Doğru Okuma Stratejisi Olarak Kaynak Tabanlı Görüş: Türk Otomotiv Sektörü İşletmelerinde Bir Değerleme", 16-18 Mayıs 2008 İKÜ, 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya.
 • 5 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan (2007),"İşletmelerde Rekabetçi Zeka Nasıl Yaratılabilir?Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Önerisi", 25-27. Mayıs 2007 Sakarya Üniversitesi 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 368-379.
 • 6 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2007), "KOBİ'lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yetenekelerinin Yapılandırılması" 7-8 Aralık 2007 İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongersi Bildirisi, 425-434.
 • 7 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (2006), "Aile İşletmelerinde Sosyal Sermaye Nasıl İnşa Edilir?: Koşulların Araştırılmasına Dönük Düşünceler ve Uygulamalar", 2.Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri, 14-15 Nisan, İstanbul, 236-252.
 • 8 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2006), "İşletme Geleceğini Belirlemede İçsel ve Dışsal Senaryoların Bütünleşik Yapılandırılması: Türk Otomotiv Sektörüne İlişkin Bir Değerlendirme", 25-27 Mayıs 14.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, Atatürk Üniversitesi Erzurum (2006): 55-68.
 • 9 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2006), "KOBİ Yöneticilerinin Pazar ve Müşteri Yönlülük ile ilgili Algılamalarının Belirlenmesi: Kars İli Süt Sektörü KOBİ'lerinde Bir Araştırma", 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 339-350.
 • 10 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan,HAMŞİOĞLU, Buğra (2006), "KOBİ'lerde İç-Girişimcilik Yönelimi: İç-Girişimciliği Destekleyecek Altyapı Çalışmalar Üzerine Uygulama", 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, s. 239-252.
 • 11 PAPATYA, Nurhan (2005), "Hastanelerde Kaynak Tabanlı Yönetim Yaklaşımı ve Bir Model Önerisi", 28-29 Eylül 2. Sağlık ve Hastane Yönetimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Ankara, 44-54.
 • 12 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2005), "İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama-The Impact of Export Marketing Capabilities on The Performance Export: The Case Study of The Marble Sector Firms", 16-19 Kasım Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, s.233-277.
 • 13 PAPATYA Nurhan,PAPATYA Gürcan (2004), "Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması", 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 618-630.
 • 14 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, DALGAR Hüseyin, ÖZSOY Süleyman (2004), "Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği"-, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan, İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 357-369.
 • 15 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2003), Siber Çağı Konumlandıran Yaygın Ağlarda Pazarlama: Yeni Pazarlama İçeriklerinin Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Erciyes Üniversitesi 16-19 Mayıs, s.113-132.
 • 16 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan(1998), "Isparta İli Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik Sorunları Ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim -The Problem Of Small And Medium Size Firms In Isparta Prouınce By Business Context And Strategic Directions For Solution Of These Problems-", Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 • 17 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (1998) "Küreselleşen Üretim Sistemleri Bağlantılı Yeni Ergonomik Perspektif: Toplam Ergonomik Yaklaşım (TEY) Konseptinin Oluşturulması", 6.Ergonomi Kongresi Bildirisi, Mpm/Ankara Üniversitesi 27-29 Mayıs, Mpm Ya. No. 622, Ankara, S. 504-519.
 • 18 ELMACI, Orhan, PAPATYA Nurhan (1997), "Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetleri Üzerindeki Etkisi", 1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildirisi [İTÜ Sosyal Tesisleri İstanbul Ekim, ss. 271-273]
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2010), "Sağlık Kurumlarında Hzmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi: Kırıkkale İl Merkezinde Faaliyet Gösteren İki Özel Sağlık Kurumunda Karşılaştırmalı Bir Analiz", 04-07 Şubat, IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildirisi, Kundu Antalya: 22-23.
 • 2 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2008), "Yenilik, Pazar Yönliülük ve Örgütsel Öğrenmeninİşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması", 08-10 Mayıs VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum: 132-133.
 • 3 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2004), "İşletmelerin Rekabetçiliğe Odaklanması: Ne Kadar Üstünlük Sağlar? Türk Elektronik Sektörü İşletmelerine İlişkin Bir Model ve Araç takım Önerisi", 12.Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-29 Mayıs, Uludağ Üniversitesi İİBF-Isparta, s. 272-279.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (1999), "Pazarlama Pratiğinde İnteraktif Yöntemlerin Yeni Pazarlama Paradigması Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi", Pazarlama Kongresi Poster Bildiri.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan (2012), "Ahilik Modern İşletmecilik düşüncesini Ne Kadar Karşılamak Zorundadır?: Etik Bir Tartışmanın Emik Düzlemi", 19-20 Eylül,Kırşehir II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı C. 1: 485-498.
 • 2 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2011), “Üniversitelerde Bilimsel ve Yaratıcı Kültür Nasıl Oluşturulur? Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Uygulama Koşulları.” 27-29 Mayıs İstanbul 2011 Uluslararası Yüksek Eğitim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 2/XI: 1548-1559.
 • 3 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, SONGUR, Ahmet (2011), Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği, UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, s.751-764
 • 4 PAPATYA Nurhan,PAPATYA Gürcan(2011), "Üniversitelerde Bilimsel ve Yaratıcı Kültür Nasıl Oluşturulur? Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Uygulama Koşulları", Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi (UYK-2011).
 • 5 PAPATYA Nurhan., PAPATYA Gürcan., HAMŞİOĞLU, Buğra (2011), “Sürdürülebilr Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme", UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 aralık,s. 221-236.
 • 6 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2009), "The Future Mapping of Firms: Entrepreneurial Marketing and An Application in The Turkish Textile Manufacturing Sector", 6-9 April 2009 International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century (AUMEC) Antalya/Turkey: 26-40.
 • 7 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2009), "Değer Temelli Yönetim Uygulamaları: Türkiye Üretim İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi", Modern Developmental Trends and Turkish World The International Symposium May 29-31,Khazar University-Baku.
 • 8 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2009), "Deneyimsel Pazarlamayı Yeniden Okumak: Müşteri Yaratıcı Algılamalarının Biçimlendirilmesi", International Marketing Communications Symposium/MARCOM, Ege University, Faculty of Communication, (May 29), Izmir-Turkey: 190-200.
 • 9 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2008), "Effect of The Perceived Environmental Uncertainty on Market Orientation, Strategic Flexibility And Corporate Entrepreneurship", 4th.International Strategic Management Conference, 19-21 June, Sarejevo/Bosnia, pp.545-555
 • 10 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2008), "Stratejik Çeviklik: Küresel Rekabetin Dönüşümü-Türkiye İlaç Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması", 27-30 March 2008 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBALIZATION, DEMOCRATIZATION, AND TURKEY (Küresellşem, demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum), Bildiri Kitabı Ya. No. 12: 378-390.
 • 11 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan(2006), "İşletmelerde Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Azerbaycan İşletmelerine Yönelik Kaynak Tabanlı Bir Model Öneri ve Hazırlık Notlarının Değerlendirilmesi", Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi Kitabı,s.2002-209.
 • 12 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan (2005), "Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi", 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 936-953.
 • 13 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2005), "Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme", 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 823-847.
 • 14 PAPATYA Gürcan, PAPATYA Nurhan, BEŞİROV İntigam (2004), "Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması", Uluslararası Sempozyum, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi 24-27 Mayıs Baku-Azerbaycan (2004)
 • 15 PAPATYA Nurhan, PAPATYA Gürcan, HAMŞİOĞLU, Buğra (2003), "Ekonominin Yenilenen Yüzünde E-Ticaret Uygulamaları: Ticaretin Yeni Temellerinin Aranması ve Geleceğine İlişkin Düşünceler -Azerbaycan İmalat İşletmelerinin/Yöneticilerinin Bakış Açılarını İnceleme-", Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Konferans Bildirisi, 12-13 Mayıs, Baku-Azerbaycan, s. 97-114.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Papatya Nurhan, Papatya Gürcan, ÖZDEMİR, Şefika (2011), Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme, UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, s. 459-466.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İleri Üretim Teknolojilerinden Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetlerine Etkisi: Arçelik A.Ş.'de Uygulama, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi (1996, 165 sayfa; 197 referans)
 • Doktora Tezi
 • 1 Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Kaynak Tabanlı Stratejik Pazarlama Yaklaşımı: Isparta Sanayi Sektörü İşletmelerinde Uygulama, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi, (2002, 267 sayfa; 466 referans)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Simülasyon evreni ve tutkuyu markalaştıran televizyon dizileri: Muhteşem Yüzyıl örneği; ,[Limon, S.-2012, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 2 İhracat pazarlarında pazarlama iletişim yeteneklerinin kurumsal kimlik ve imaj üzerine etkilerinin incelenmesi,[Özdemir, O.-2012, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 Ev kadınlarının marka tercihinde televizyon reklamlarının etkisi: Bir uygulamaÖzdemir,[Vural, E.-2012, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 4 Pazarlama Paradigması ve Mimari Estetikteki Değişimin Tüketici Algılamaları Üzerine Etkisi: Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir İnceleme,[Geniş, M.A.-2011, YL Tezi]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 5 Örgütsel Bağlılık ve Dinar Belediyesi Çalışanlarının Örgüte Bağlılığı,[Toker, Halit-2011, Tezsiz YL]Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 6 Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Türk Bankacılık Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Merkezinde Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü [Songur, A.-2009, YL Tezi].
 • 7 Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü: SDÜ Öğrencilerine Yöenlik Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü [Özdemir, Ş.-2007, YL Tezi].
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 AKGÜN, Ali Alper (2016), "REKLAMLARDA ESTETİK: TELEVİZYONDA YER ALAN OTOMOBİL REKLAMLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016. (Doktora Tezi)
 • 2 SONGUR, Ahmet (2015) , "KAYNAK TABANLI İHRACAT PERFORMANSI : TÜRKİYE İSO 500 İHRACATÇI İMALAT İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015. (Doktora Tezi)
 • 3 GENİŞ,Mehmet Ali (2014). Pazarlama İletişiminde İdeolojik Dil ve Medya Söylemi: Ulusal Kristal Elma Ödülleri Basın Reklam Söylemlerinin Eleştirel Çözümlemesi, Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014. (Doktora Tezi)
 • 4 GÜZEL Fatma Özlem (2012), Deneyim Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Muğla Bölgesinde Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2012. (Doktora Tezi)
 • 5 TÜFEKÇİ Ö. Kürşat (2011), Spor Pazarlama Zekası: Marka Kültürü Yaratma Yeteneklerin Analizi,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2011. (Doktora Tezi)
 • 6 ÖZDEMİR Şefika (2014), Marka İletişiminde Görsel İmajlar ve Kültürel Dönüştürüm Aracı Olarak Sinema: Sinematoğrafik İmajların Analizi, Süleyman Demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014. (Doktora Tezi)
 • 7 Reklamlarda Estetik: Yazılı Basında Yer Alan Otomobil Reklamlarında Kullanılan Estetik Unsurlar, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akgün, A.-2010.
 • 8 KARACA Yasemin (2010), Reklâmdaki Kadın İmgesinin Tüketime Dayalı Kültür Oluşturmasındaki Rolü: Ulusal Televizyon Reklâmlarına İlişkin Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü 2010 (Doktora Tezi).
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 ASLAN, Ertan, SAĞLIK TURİZMİNDE BÖLGESEL MARKALAŞMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYO-EKONOMİK GELİŞİME ETKİLERİ:SANDIKLI VE PAMUKKALE TERMAL BÖLGELERİNDE BİR UYGULAMA
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje: The Enhancement of Crawfish Production and Marketing (Türkiye`de Kerevit Üretim ve Pazarlaması) Avrupa Birliği Projesi, ITSO, 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Papatya, Nurhan."Pazarlama Kültürünün İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Stratejik Analizi: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Uygulama" 3630-D1-13 Nolu Devam Ediyor.
 • 2 Deneyimsel Pazarlama: Antalya 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama, 2285-D-10.
 • 3 SDÜ Araştırma Fon Projesi: Marka İletişiminde Görsel İmajlar: Sinematografik İmajların Analizi, Bilimsel Araştırma projesi 2029-D-09
 • 4 Spor Pazarlama Zekası: Marka Kültürü Yaratma Yeteneklerin Analizi,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011. (2024-D-09).
 • 5 SDÜ Araştırma Fon Projesi: Reklamdaki Kadın İmgesinin Tüketime Dayalı Kültür Oluşturmasındaki Rolü, 1689-D-08.
 • 6 SDÜ Araştırma Fon Projesi "Hazcı (Hedonik) Tüketim DavranışlarındaTelevizyonun Rolü:SDÜ Öğrencileri Üzerine BirAraştırma" 728 nolu proje- 1402-YL-06
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12th International Strategic Management Conference, to be held in Podgorica, Montenegro, between the dates of July 21-23, 2016.-Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 Conferences on the Neo-Liberal Transformation II, November 7^th and 8^th of 2016, The Faculty of Economics & Administrative Sciences of the European University of Lefke, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 Uluslararası Katılımlı, 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Ekim 2016, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 4 258-Call for speakers at the Global Innovation Economic Congress(GIEC)2014
 • 5 II. Davraz Uluslararası Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları Kongresi, Yürütme Kurulu Üyesi.
 • 6 10th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Rome, Italy, 21st June 2014 . Bilim Kurulu Üyeliği
 • 7 EUMMAS 2014 International Conference on Marketing, Management and Economics.Sarajevo from the 29th to the 31st of August 2014(Scientific Team) Bilim Kurul Üyeliği
 • 8 EUMMAS 2014 International Conference on Marketing, Management and Economics.Sarajevo from the 29th to the 31st of August 2014 (Editorial Board team)Yayın Kurul Üyeliği
 • 9 2nd International conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2014,Tbilisi,Georgia,August 5-6, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 10 10th International Strategic Management Conference, 19th to 21st June 2014. Rome, Italy. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 11 1st International conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 12 5.İzmir İktisat Kongresi Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi, "8G Ege Bölgesinde Otomotiv Yan Sanayi Sektörünün Geleceği" başlıklı panelde konuşmacı.
 • 13 9th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Barcelona, 27-29 June 2013 in Riga, capital city of Latvia. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 14 8th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Barcelona, Spain, June 21-23, 2012. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 15 I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı 1-4 Aralık 2011-Eğirdir-Isparta Oturum Başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama 06 - 08 Ekim 2016, Kütahya. Oturum Başkanlığı
 • 2 Selçuk Üniversitesi VII. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 Papatya, Nurhan. 2013. "18.Ulusal Pazarlama Kongresi "Yerel Ekonomilerin Uluslararasılaşmasında Küresel Pazarlamanın Katkısı" 19-22 Haziran Kafkas Üniversitesi, Kars. Oturum Başkanlığı.
 • 4 Hacettepe Üniversitesi, VI. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13 Eylül 2012, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 5 Hacettepe Üniversitesi, V. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13-16 Ekim 2011, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 6 Hacettepe Üniversitesi, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 04-07 Şubat 2010, Oturum Bşk.
 • 7 Hacettepe Üniversitesi, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 04-07 Şubat 2010, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 8 II. Eğirdir Turizm Sempozyumu 9-12 Kasım 2006. Bilim Kurulu Üyeliği
 • 9 İthalat-İhracat Kursu, Eğitimci, Süleyman Demirel Üniversitesi [1999].
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türkiye İhracatını Geliştirme Problemleri ve Çözüm Önerileri" Kanal 32 Radyo Mercek Programı-Canlı, 29.Nisan.2003.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye İhracat Sektörünün Sürdürülebilirliğine İlişkin Bir Manifesto Denemesi" Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında İkinci Eser Ödülü, Mayıs 2003.
 • 2 Türkiye Sanayi Sektörünün Küresel Rekabet Gücü Yol Haritasının Değerlendirilmesi: İlişkin Dinamik Bir Analiz, Yeniden Konumlandırma ve Sürdürülebirlik için Bir Model Önerisi, Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında Birinci Eser, Mayıs 2002, 65 sayf).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Pazarlama Derneği
 • 2 Academy of Marketing Science Organization [2002]
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Sage Open
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü [2004-2007]
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Human Sciences Hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGD Sosyal Güvenlik Dergisinde Hakemlik (2011-Devam Ediyor.)
 • 2 Kırkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hakem, [2010- Devam ediyor]
 • 3 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [2007-Devam Ediyor]
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Hakemlik [2002-Devam Ediyor]
 • 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hakem, [2008- Devam ediyor]
 • 6 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [2008-Devam Ediyor]
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [2004-]
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı [2004-2007]
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı [2006-2010]
 • 2 SDÜ İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı [2003-2004]
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi ECTS/Sokrates Koordinatörü, [2005-2007]
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi, [2005-]
 • 3 Isparta İl Gelişim Planı-2004
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2. Kadın Girişimcilik Çalıştayı, Çorum, 2013.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eğitimci, "Toplam Kalite Yönetimi-Kalite Çemberleri" Kara Kuvvetleri Isparta-Eğridir Dağ Komando Okulu, [Eğridir-2000].
 • 2 Yalvaç MYO İktisadi ve İdari Bilimler Programı, Yalvaç-Öğt.Gör. Isparta (1995-1996)
 • 3 Çolakoğulları Şirketler Grubu, Med-Union Contaniers A.Ş. İstanbul-İthalat-İhracat Müdür Yardımcısı, (1993-1994)
 • 4 Gürallar Şirketler Grubu, Kütahya Porselen A.Ş. Kütahya-İthalat-İhracat Uzmanı (1989-1993)
 • 5 Şahinler Holding, Bilkont Dış Ticaret A.Ş. İstanbul-İthalat-İhracat Elemanı (1988)
VERDİĞİ DERSLER
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Dış Ticaret ve İşlemleri
Global Marketing
Hizmet Pazarlaması
Hizmet Pazarlaması ve Reklamcılık
İşletme Bilimine Giriş
Küresel Pazarlama
M4-Stratejik Pazarlama
Marka Stratejileri
Medya Yönt.ve Reklam Stratejisi(Y.L)
Mesleki Çalışma ve Seminerleri
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama I
Pazarlama II
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Yönetimi (Y.L)
Pazarlama Yönt. ve Stratej. (Y.L.)
Pazarlamada İletişim(Y.L) , Eğlence Pazarlaması
Pazarlamada Rekabetçi stratejiler (Doktora)
Strateji Topyekun Rekabet ve uluslarötesi şirketler
Stratejik Pazarlama
Sürdürülebilir Rekabet ve Kaynak Tabanlı Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası Ticarette Pazarlama Stratejileri ve Girişimcilik
Uluslarası Pazarlama
 
Bu İçeriği Paylaş!