KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mevlüde YAKIT ONGUN
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Telefon 2462114119
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-2363-9395
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 284
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 09.06.1995
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 09.06.1995
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 18.08.1999
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (YL) (TEZLİ) 18.09.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 08.04.2004
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (DR) 08.04.2004
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2023
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2009 - 2009
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Universite Degli Studi Di Bari Visiting researcher 2011 - 2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Sınır-Değer Problemleri,Operatörler Teorisi,Adi Diferansiyel Denklemler,Nümerik Analiz,Kısmi Diferansiyel Denklemler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Orana Bağlı Ekolojik Modelleriçin Standart Olmayan Sayısal Yaklaşımlar, BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, ÖZDOĞAN Nihal, 26.12.2016 - 14.04.2021 (ULUSAL)
 • 2 Diferansiyel Denklem Ve Diferansiyel Denklem Sistemleri İçin Lie Simetri Analizi, BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, KOCABIYIK Mehmet, 27.10.2016 - 24.10.2017 (ULUSAL)
 • 3 ''Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler İçin Standart Olmayan Theta Metodu '', BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, ER Fatih, 13.10.2014 - 13.10.2016 (ULUSAL)
 • 4 "Kesirli Mertebeden Lojistik Diferansiyel Denklem İçin Açık Ve Kapalı Yöntemler", BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, Karadem Zarife Gökçen, 26.05.2014 - 26.02.2016 (ULUSAL)
 • 5 "Kesirli Mertebeden Diferansiyel Deklem Sistemlerinin Sayısal Çözümleri", BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, ARSLAN Damla, 30.03.2011 - 30.03.2013 (ULUSAL)
 • 6 ''Kesirli Diferansiyel Deklemlerin Standart Olmayan Sonlu Fark Yöntemi İle Sayısal Çözümü'', BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, 15.09.2010 - 15.02.2012 (ULUSAL)
 • 7 Onsager Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümü Üzerine Yeni Yaklaşımlar, BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, İŞCAN Fatma, 16.06.2009 - 16.07.2010 (ULUSAL)
 • 8 Burdur Isparta ve Muğla İl Merkezlerindeki Okullarda Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi, BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, Yıldırım Zeki, 11.07.2001 - 25.10.2002 (ULUSAL)
 • 9 Sınır Koşullarında Spektral Parametre Bulunduran İkinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sınır Değer Problemleri, BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, PAŞAOĞLU Bilender, 11.07.2001 - 30.07.2004 (ULUSAL)
 • 10 Burdur İli İlçeleri ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyi Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma, BAP, YAKIT ONGUN Mevlüde, Yıldırım Zeki, 11.07.2001 - 18.12.2002 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Karadem Zarife Gökçen , YAKIT ONGUN Mevlüde, TAŞ Said, Matematik Öğretmenlerinin Perspektifinden Matematik Öğretiminde Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(1), , 89-117. Doi: 10.17278/ijesim.1193646, (2023), (EBSCO)
 • 2 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Discretization and Stability Analysis for a Generalized Type Nonlinear Pharmacokinetic Models. Gazi University Journal of Science, 36(4), , 1-17. Doi: 10.35378/gujs.1027381, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Construction a distributed order smoking model and its nonstandard finite difference discretization. AIMS Mathematics, 7(3), , 4636-4654. (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 ÖZDOĞAN NİHAL, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, DYNAMICAL BEHAVIOURS OF A DISCRETIZED MODEL WITH MICHAELIS-MENTEN HARVESTING RATE. Journal of Universal Mathematics, 5(2), , 159-176. Doi: 10.33773/jum.1134168, (2022), (Diğer)
 • 5 Karadem Zarife Gökçen, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Tez Başlığında “Matematik Öğretmenleri” Bulunan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1998-2020). OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(43), , 6918-6941. Doi: 10.26466/opus.837822, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 TURHAN ÇETİNKAYA İLKEM, KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Stability Analysis of Discretized Model of Glucose–Insulin Homeostasis. Celal Bayar University Journal of Science, 17(4), , 369-377. (2021), (TR DİZİN)
 • 7 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, TURHAN ÇETİNKAYA İLKEM, Standart olmayan sonlu fark metodu ile dağılımlı mertebeden SVIR modelinin nümerik analizi. BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 23(2), , 577-591. (2021), (TR DİZİN)
 • 8 KOCABIYIK MEHMET, ÖZDOĞAN NİHAL, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Nonstandard Finite Difference Scheme for a Computer Virus Model. Journal of Innovative Science and Engineering (JISE), 4(2), , 96-108. (2020), (Diğer)
 • 9 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Analysis of granule cell generation system by Lie symmetry method. Cumhuriyet Science Journal, 41(1), , 56-68. (2020), (TR DİZİN)
 • 10 Karadem Zarife Gökçen, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, TÜRKİYE’DE DÜŞÜNME BECERİLERİ KONUSUNDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN BETİMSEL ANALİZİ (2001-2019). Sosial Science Studies Journal, 6(65), , 2844-2857. (2020), (TR DİZİN)
 • 11 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, ARSLAN DAMLA, Explicit and Implicit Schemes for Fractional orders Hantavirus Model,. Iranian Journal Of Numerical Analysis And Optimization, 8(2), , 75-93. Doi: 10.22067/IJNAO.V8I2.49973, (2018), (Diğer)
 • 12 Kocabıyık Mehmet, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Hanta-Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences , 754-759. (2018), (TR DİZİN)
 • 13 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, KOCABIYIK MEHMET, Lie symmetry analysis of the Hanta-epidemic systems. JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS, 17(2), , 332-344. Doi: 10.22436/jmcs.017.02.16, (2017), (Diğer)
 • 14 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Arslan Damla, Farzi Javad, Numerical Solutions of Fractional Order Autocatalytic Chemical Reaction Model DOI 10 19113 sdufbed 24679. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 21(1), , 165-172. (2017), (TR DİZİN)
 • 15 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, ÖZDOĞAN NİHAL, A nonstandard numerical scheme for a predator-prey model with Allee effect. The Journal of Nonlinear Sciences and Applications, 10(2), , 713-723. Doi: 10.22436/jnsa.010.02.32, (2017), (SCI-Expanded)
 • 16 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Kocabıyık Mehmet, Lie Symmetry Analysis of The Hanta-Epidemic Systems. Journal of Mathematics and Computer Science , 332-344. (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 17 Karadem Zarife Gökçen, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Hanta vürüs Modelinden Elde Edilen Lojistik Diferansiyel Denklem. Suleyman Demirel University Journal of Science (e-Journal), 11(1), , 82-91. (2016), (TR DİZİN)
 • 18 Er Fatih, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Standart ve Standart Olmayan Theta Metotlarının Bazı Uygulamaları ve Sonuçları. Suleyman Demirel University Journal of Science(e-journal), 11(2), , 109-120. (2016), (TR DİZİN)
 • 19 Arslan Damla, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Garrappa Roberto, Nonstandard Finite Difference Schemes for fractional order Brusselator system. Advances in Difference Equations, 102(4), , 1-17. Doi: doi:10.1186/1687-1847-2013-102, (2013), (SCI-Expanded)
 • 20 YAKIT ONGUN Mevlüde, Turhan İ, A numerical comparison for a discrete HIV infection of CD4 T cells model derived from nonstandard numerical scheme. Journal of Applied Mathematics, 3375094(1), , 1-9. Doi: doi:10.1155/2012/375094, (2013), (SCI-Expanded)
 • 21 Arslan D, YAKIT ONGUN Mevlüde, Turhan İ, Nonstandard Finite Difference Schemes for Fuzzy Differential Equations. J. Applied Functional Analysis - JAFA, 8(2), , 183-193. (2013), (Diğer)
 • 22 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, The Laplace Adomian Decomposition Method for solving a model for HIV infection of CD4 T cells. Mathematical and Computer Modelling, 53(5), , 597-603. (2011), (SCI-Expanded)
 • 23 YAKIT ONGUN Mevlüde, Exact Travelling wave solutions of Fitzhugh Nagumo Equation. International Journal of pure and Applied Mathematics, 64(3), , 355-365. (2010), (Diğer)
 • 24 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, A completeness theorem for a dissipative Schrödinger problem with the spectral parameter in the boundary condition. Mathematische Nachrichten, 281(4), , 1-14. Doi: 10.1002/mana.200410623, (2008), (SCI)
 • 25 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Spectral analysis of nonselfadjoint Schrödinger problem with eigenparameter in the boundary condition. Science in Chine Series A, 50(2), , 217-230. (2007), (SCI)
 • 26 YAKIT ONGUN Mevlüde, On a Dissipative Schrödinger Problem with a Spectral Parameter in the Boundary Condition. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 24(1), , 55-61. (2005), (Diğer)
 • 27 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, On Spectrum of a nonselfadjoint singular Sturm Liouville problem with a spectral parameter in the boundary conditions. Selçuk J.Appl.Math, 5(1), , 59-65. (2004), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Quantitative Analysis of the Impact of Quarantine on the Spread of Coronavirus. 3 th International Congress of Engineering and Natural Sciences,Studies (ICENSS 2023) (2023). (Özet bildiri)
 • 2 TUĞBA YILDIRIM ORMAN, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Implicit Runge Kutta. 3th International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences (ICOMNAS 2023) (2023). (Özet bildiri)
 • 3 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, TURHAN ÇETİNKAYA İLKEM, An Application of Distributed Order Differential Equations to a HIV Infection of CD4+ T-Cell Model . 2. International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences (ICOMNAS 2022) (2022). (Özet bildiri)
 • 4 ÖZDOĞAN NİHAL, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, A Different Discrezation Scheme for a Model with Michaelis-Menten Harvesting Rate. Eighth International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics (IFSCOM-2022) (2022). (Özet bildiri)
 • 5 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Lie symmetry analysis of an epidemic systems. III. International Conference on Symmetries, Differential Equations and Applications (SDEA-III) (2017). (Özet bildiri)
 • 6 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, Solution of the granule cell generation systems with using Lie symmetry. III. International Conference on Symmetries, Differential Equations and Applications (SDEA-III), Abstract Book Page 52, http://sdea3.org/en, 14-17 August 2017, İstanbul / TURKEY (2017). (Özet bildiri)
 • 7 KARADEM ZARİFE GÖKÇEN, KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, On solutions of an epidemic system. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Abstract Book Page 542, http://theicmme.org, 11-13 May 2017, Şanlıurfa / TURKEY (2017). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 YAKIT ONGUN Mevlüde, Kocabıyık Mehmet, Current Debates on Natural and Engineering Sciences 9(2023). Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 2 KOCABIYIK MEHMET, YAKIT ONGUN MEVLÜDE, TURHAN ÇETİNKAYA İLKEM, Current Debates on Natural and Engineering Sciences 5(2022). Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YAKIT ONGUN MEVLÜDE, ŞAHİNER AHMET, YÜCESAN AHMET, ARUĞASLAN ÇİNÇİN DUYGU, KIRLAR BARIŞ BÜLENT, ÖZKAN TÜKEL GÖZDE, DAĞHAN HÜSEYİN ALİ, GÜRDAL MEHMET, AYTAR SALİH, TURHAN TUNAHAN, KALKÜLÜSE GİRİŞ: Grafikler ve Modeller - COLLEGE ALGEBRA Graphs and Models(2017). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Karadem Zarife Gökçen, Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin perspektifinden matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, Matematik Eğitimi, 11.01.2022. Doktora
 • 2 Tekeli Fatma, Dağılımlı mertebeden kesirli türev ve integral, Uygulamalı Matematik, 13.08.2021. Yüksek Lisans
 • 3 Özdoğan Nihal, Orana bağlı ekolojik modeller için standart olmayan sayısal yaklaşımlar , Uygulamalı Matematik, 01.06.2018. Doktora
 • 4 Kocabıyık Mehmet , Diferensiyel denklem ve diferensiyel denklem sistemleri için Lie simetri analizi, Uygulamalı Matematik, 22.05.2017. Yüksek Lisans
 • 5 Er Fatih , Kesirli mertebeden diferansiyel denklemler için standart olmayan Theta metodu, Uygulamalı Matematik, 31.10.2016. Yüksek Lisans
 • 6 Karadem Zarife Gökçen , Kesirli mertebeden lojistik diferansiyel denklem için açık ve kapalı yöntemler, Uygulamalı Matematik, 12.02.2016. Yüksek Lisans
 • 7 Arslan Damla , Kesirli diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü, Uygulamalı Matematik, 17.06.2013. Yüksek Lisans
 • 8 İşcan Fatma, Onsager diferansiyel denkleminin nümerik çözümü üzerine yeni yaklaşımlar, Uygulamalı Matematik, 07.06.2010. Yüksek Lisans
 • 9 Buran Şadiye , Sınır şartlarında spektral parametre bulunduran süreksiz katsayılı kendine eş olmayan singüler sturm-liouville problemi , Uygulamalı Matematik, 11.06.2007. Yüksek Lisans
 • 10 Tulga İsmail , İntegral denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri (II. Danışman), Uygulamalı matematik, 30.06.2006. Yüksek Lisans
 
Bu İçeriği Paylaş!