KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mevlüde YAKIT ONGUN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Telefon 2462114119
E-Posta mevludeyakit@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2363-9395
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 09.06.1995
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 18.08.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 08.04.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sınır-Değer Problemleri,Operatörler Teorisi,Adi Diferansiyel Denklemler,Nümerik Analiz,Kısmi Diferansiyel Denklemler
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kocabıyık M., Ongun M.Y., Analysis of granule cell generation system by Lie symmetry method, Cumhuriyet Sci. J., 41(1) (2020) 56-68
 • 2 Kocabıyık M.,Özdoğan N., Ongun M.Y., Nonstandard Finite Difference Scheme for a Computer Virus Model, Journal of Innovative Science and Engineering (JISE) , cilt.4, ss.96-108, 2020
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kocabıyık M., Ongun M.Y., Çetinkaya İ.T., Standart olmayan sonlu fark metodu ile dağılımlı mertebeden SVIR modelinin nümerik analizi, BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 23(2), 577-591, (2021)
 • 2 Karadem, Z. G. , Yakıt Ongun, M. (2020). “Türkiye’de Düşünme Becerileri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Betimsel Analizi (2001-2019)” International Social Sciences Studies Journal, Vol:6, Issue: 65; pp:2844-2857
 • 3 Ongun, M. Y., Arslan, D. (2018). Explicit and Implicit Schemes for Fractional orders Hantavirus Model, Iranian Journal Of Numerical Analysis And Optimization, 8(2) 75-93.
 • 4 Kocabıyık, M , Ongun, M .Y., Hanta Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 754-759
 • 5 Ongun M.Y., Arslan D., Farzi J., Numerical Solutions of Fractional Order Autocatalytic Chemical Reaction Model,Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Vol.21,Issue 1, 165-172, 2017
 • 6 Ongun M.Y., Kocabıyık M., Lie Symmetry Analysis of The Hanta-Epidemic Systems, J. Math. Computer Sci., 17 (2017), 332–344. (ESCI)
 • 7 Karadem, Z.G., Ongun, M.Y., Logistic differential equation obtained from Hanta-virus model, Suleyman Demirel University Journal of Science (e-Journal), 2016, 11(1):82-91.
 • 8 Er F., Ongun M.Y., Some Results and Applications of Standard and Non-standard Theta Methods, Suleyman Demirel University Journal of Science (e-Journal), 2016,11(2):109-120.
 • 9 Arslan, D. Ongun, M.Y., Turhan, I, Nonstandard Finite Difference Schemes for Fuzzy Differential Equations,J. Applied Functional Analysis - JAFA, VOL. 8, NO. 2, 183-193,2013.
 • 10 Ongun, M.Y.,Exact Travelling wave solutions of Fitzhugh-Nagumo Equation, International Journal of pure and Applied Mathematics,Vol.64,No.3,pp.355-365,2010
 • 11 Ongun M.Y., On a Dissipative Schrödinger Problem with a Spectral Parameter in the Boundary Condition, Bulletin of Pure and Applied Sciences. Vol.24E (No.1),P.55-61,2005
 • 12 Ongun,M.Y.,On Spectrum of a nonselfadjoint singular sturm-liouville problem with a spectral parameter in the boundary conditions,Selçuk J.Appl.Math.,vol 5 no 1, pp.59-65, 2004
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ongun M.Y., Özdoğan N., A nonstandard numerical scheme for a predator-prey model with Allee effect, J. Nonlinear Sci. Appl., 10 (2017), 713–723.
 • 2 Ongun,M.Y., Turhan,I., A numerical comparison for a discrete HIV infection of $CD4^{+}T$-cells model derived from nonstandard numerical scheme,Journal of Applied Mathematics,Special Issue:Iterative Methods for Nonlinear Equations or Systems and Their Applications (IMNES),Vol.2013,Article ID 375094, 9 pagesdoi:10.1155/2012/375094
 • 3 Ongun,M.Y.,Arslan,D.,Garrappa,R., Nonstandard Finite Difference Scemes for fractional order Brusselator system, Advances in Difference Equations,doi:10.1186/1687-1847-2013-102.
 • 4 Ongun, M.Y., The Laplace Adomian Decomposition Method for solving a model for HIV infection of CD4+T cells, Mathematical and Computer Modelling Volume 53, Issues 5–6, March 2011, Pages 597–603
 • 5 Ongun M.Y., Bilender P. Allahverdiev, A completeness theorem for a dissipative Schrödinger problem with the spectral parameter in the boundary condition, Math.Nachr. 281, No.4,1-14, 2008
 • 6 Ongun M.Y., Spectral analysis of nonselfadjoint Schrödinger problem with eigenparameter in the boundary condition, Science in China Series A: Mathematics, Vol 50,Number 2,217-230,2007
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 KALKÜLÜSE GİRİŞ: Grafikler ve Modeller - COLLEGE ALGEBRA Graphs and Models, Bölüm 3, İkinci Dereceden (Kuadratik) Fonksiyonlar ve Denklemler Eşitsizlikler, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ISBN: 978-605-320-723-8
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan D., Ongun M.Y., Turhan İ., Standard olmayan sonlu fark yönteminin fuzzy diferansiyel denklemlere uygulanması, III. Ereğli Kemal Akman MYO Tebliğ günleri, 28-29 Nisan 2011, Ereğli, Konya,http://www.eregli.selcuk.edu.tr/akademi_gunleri/index.html
 • 2 Turhan İ., Ongun M.Y., Arslan D., Göller sistemi kirlilik modeli ve sayısal çözümü, III.Ereğli Kemal Akman MYO Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Ereğli,Konya, http://www.eregli.selcuk.edu.tr/akademi_gunleri/index.html
 • 3 Turhan, İ.,Ongun,M.Y., “Standard olmayan sonlu fark yöntemi ve bir uygulaması”, II Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ günleri, Konya,2010,http://eregliserver.selcuk.edu.tr/wwwemyo/news/haber_oku.asp?id=206
 • 4 İşcan F., Ongun,M.Y., “Onsager Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümleri”, II Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ günleri,Konya, 2010,http://eregliserver.selcuk.edu.tr/wwwemyo/news/haber_oku.asp?id=206
 • 5 Yakıt M. , Taşkara N., Oturanç G.,Lineer Olmayan Yansıtıcı Elemanın Belirlenmesi İçin Bir Matematik Model,Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı,İzmir,1998
 • 6 Oturanç G., Kurnaz A., Yakıt M., Pasif Sistemler ve Gölge Analizi,Enerji Workshop I,Konya,1998
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Er,F., Ongun,M.Y., Standart ve standart olmayan Theta metodu, 13. Matematik sempozyumu, 15-17 Mayıs 2014, p.529-531,Karabük, http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=336
 • 2 Karadem Z.G.,Ongun M.Y., Lojistik diferansiyel denklemin sayısal metodlarla ayrıklaştırılması, 12. Matematik Sempozyumu,Ankara,p.315,23-25 Mayıs 2013.http://matder.org.tr/images/stories/toplumda-matematik/12-matematik-sempozyum-ozet-kitapcigi.pdf
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ongun, M. Y., Turhan I., Stability Analysis of A Model Using Non Standard Finite Difference Schemes, Conference in Numerical Analysis (NumAn 2010) - Recent Approaches to Numerical Analysis: Theory, Methods and Applications, Proceceedings of Numan 2010 conference,p.208-213,15-18 September 2010, Chania, Greece, http://numan2010.science.tuc.gr
 • 2 Iscan, F.,Ongun,M.Y., A Numerical Method for Solving a Model for HIV Infection of CD4+ T Cells,Proceedings of the Twelfth Symposium of Mathematics and its Applications,381-386, Timişoara, Romanya,2009, http://www.bsdmed.org/mirceajivulescu/SimpozionMatematica/index.html
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KOCABIYIK MEHMET,YAKIT ONGUN MEVLÜDE,TURHAN ÇETİNKAYA İLKEM,Dağılımlı Mertebeden SVIR Epidemik Modelinin Nümerik Analizi,2nd International Young Researchers Student Congress,17-19 Aralık 2020,Burdur,Abstract Book, Page:22
 • 2 TURHAN ÇETİNKAYA İLKEM,KOCABIYIK MEHMET,YAKIT ONGUN MEVLÜDE,Nonstandard discretization for a model of Glucose-insulin homeostasis,2nd International Young Researchers Student Congress,17-19 Aralık 2020,BurdurAbstract Book, page:23
 • 3 Karadem Zarife Gökçen,YAKIT ONGUN MEVLÜDE,Matematik Öğretmanleri Üzerine Yapılan Tezlerin Amaçlarının İçerik Analizi İle Çözümlenmesi(1998-2020), 2nd International Young Researchers Student Congress,17-19 Aralık 2020,Burdur,Abstract Book,Page:124
 • 4 Özdoğan, N. , Ongun, M.Y.,"Local asymptotic stability analysis for a model with Michaelis-Menten type harvesting rate", Abstract Book, Page:129, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Selçuk University, Konya, July 11-13, 2019, http://www.icmme2019.selcuk.edu.tr/
 • 5 Özdoğan, N. , Ongun, M.Y., Kocabıyık, M.,"A new discretization scheme for a computer virus model", Abstract Book, Page: 131, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Selçuk University, Konya, July 11-13, 2019, http://www.icmme2019.selcuk.edu.tr/
 • 6 Kocabıyık M., Ongun M.Y., Some Numerical Methods for Distrubuted Order Differential Equations, International Young Researchers Student Congress (IYRSC2019), Abstract book Page: 22, 28-30 November 2019, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, https://iyrsc.mehmetakif.edu.tr/
 • 7 Tezcan G.R., Ongun M.Y., Nonstandard Discretization Schemes for Some Partial Differential Equations, International Young Researchers Student Congress (IYRSC), Abstract book Page: 23, 28-30 November 2019, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, https://iyrsc.mehmetakif.edu.tr/
 • 8 Tekeli F., Ongun M.Y., Some Definitions and Theorems of Distributed Order Fractional Differential Equations, International Young Researchers Student Congress (IYRSC), Abstract book Page: 295, 28-30 November 2019, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, https://iyrsc.mehmetakif.edu.tr/
 • 9 Özdoğan N., Ongun M.Y, A Nonstandard Numerical Approach for a Ratio-Dependent Predator-Prey Model, International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME18), Abstract book page: 92, 27 - 29 June 2018 , Burhaniye / Balikesir, Turkey. http://icame.balikesir.edu.tr
 • 10 Özdoğan N., Ongun M.Y, Stability Analysis of a Discretizated Predator-Prey Model with Beddington-DeAngelis Functional Response, International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME18), Abstract book page: 93, 27 - 29 June 2018 , Burhaniye / Balikesir, Turkey. http://icame.balikesir.edu.tr
 • 11 Özdoğan N., Ongun M.Y., A Discretization Method for The Predator-Prey System with Allee Effect, 4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference – IFSCOM2017¨ Mersin, Turkey, 03–07 May, 2017, Abstract No:44, http://ifscom.com
 • 12 Özdoğan N., Ongun M.Y., A Nonstandard Numerical Scheme for Predator-Prey Model with Ratio-Dependent Functional Response, 4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference – IFSCOM2017¨ Mersin, Turkey, 03–07 May, 2017, Abstract No:42, http://ifscom.com
 • 13 Cengiz, N., Aruğaslan D., Ongun M.Y., Discrete form of caputo fractional order riccati differential equation with generalized piecewise argument, International Conference on Mathematics and Engineering (ICOME-2017),10-12 May, 2017, Istanbul, Turkey, http://www.icome2017.com/,
 • 14 Karadem Z.G., Kocabıyık M. Ongun M.Y.,On solutions of an epidemic system, Abstract Book Page: 542, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017),May 11-13, 2017 in Şanlıurfa, Turkey,http://theicmme.org
 • 15 Özdoğan N., Ongun M.Y., A Numerical Investigation For a Model with Functional Response, Abstract Book Page :217, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 24-26 May, 2017, Konya, Turkey, http://www.irsysc2017.selcuk.edu.tr
 • 16 Kocabıyık M., Ongun M.Y., Lie symmetry analysis of an epidemic systems, Abstract Book Page 42, III. International Conference on Symmetries, Differential Equations and Applications (SDEA-III), August 14-17 2017, Istanbul,Turkey, http://sdea3.org/en/
 • 17 Kocabıyık M., Ongun M.Y., Solution of the granule cell systems with using Lie symmetry Abstract Book Page 52, III. International Conference on Symmetries, Differential Equations and Applications (SDEA-III), August 14-17 2017, Istanbul,Turkey, http://sdea3.org/en/
 • 18 Ongun M.Y., Özdoğan, N.,A Nonstandard Numerical Scheme for a Predator-prey Model with Allee Effect, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on RECENT ADVANCES in   PURE and APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM 2016) May 19-23, 2016, Bodrum-Mugla, TURKEY, http://www.icrapam.org/
 • 19 Karadem, Z.G., Ongun M.Y., Arslan D., Fractional Order Logistic Equation Derived from Hanta Epidemics, Abtract Booklet page 128, ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society,15-19 May 2015, Kemer,Antalya,Turkey.http://jms.akdeniz.edu.tr/abstracts-book
 • 20 Er F.,Ongun M.Y., Some Results and Applications of Nonstandad Theta Methods,The 14th International Conference on Mathematics and its Applications, Abstract Book, pp.25 - ICMA 2015,5-7 November 2015, Timişoara, ROMANIA http://www.mat.upt.ro/Informatii_141_ro.html
 • 21 Arslan, D., Ongun M.Y., On Some Numerical Schemes for Fractional Order Autocatalytic Chemical Reaction Model, KMD 2014 Proceedings book. p. 183,Karatekin Mathematics Days 2014, 11-13 June 2014, Çankırı,Turkey, http://kmd.karatekin.edu.tr/files/kmd2014.pdf
 • 22 Ongun,M.Y., Arslan D., Nonlinear Fuzzy IVPs Using by Nonstandard Finite Difference Schemes, IFORS 2014, 13-18 July 2014, Barcelona, Spainhttp://www.ifors2014.org/files2/program-ifors2014.pdf
 • 23 Ongun,M.Y., Spectral properties of a nonselfadjoint problem with the parameter in boundary conditions, Abstract Book,Page 294, XXVI European Conference on Operational Research,Roma, Italy, 1-4 July 2013.http://euro2013.org/wp-content/uploads/program-euro26.pdf
 • 24 Arslan,D., Ongun M.Y., Turhan I., Nonstandard Finite Difference Schemes for Fuzzy Differential Equations,International Conference on Applied Mathematics&Approximation Theory,Abstract Book page 36, AMAT 2012, Ankara,Turkey,May 17-20,2012http://amat2012.etu.edu.tr/index.htm
 • 25 Ongun,M.Y.,Garrappa R.,Arslan D., Nonstandard Finite Difference Schemesfor Fractional Order Brusselator System,Conference on Differential and Difference Equationsand Applications 2012(CDDEA 2012),Abstract Book,page58,Terchova,Slovakia,25-29 June 2012http://www.ams.org/meetings/calendar/2012_jun25-29_terchova.html,http://fpv.uniza.sk/cddea2012.
 • 26 Ongun M.Y. and Garrappa R., Dynamics of fractional-order Hanta epidemic model using a nonstandard numerical scheme, Book of Abstract,page 38,Fifth Conference on Numerical Analysis (NumAn 2012)- Recent Approaches to Numerical Analysis: Theory, Methods and Applications",5-8 September 2012, Ioannina, Greece,http://users.uoi.gr/numan2012
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Lineer olmayan yansıtıcı yüzeyin belirlenmesi için bir matematik model,Selçuk üniversitesi,Konya,1999
 • Doktora Tezi
 • 1 Sınır Koşullarında Spektral Paremetre Bulunduran İkinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sınır Değer Problemi,Süleyman Demirel Ünv.,2004
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fatma Tekeli, devam ediyor
 • 2 Gamze Rahim Tezcan, devam ediyor
 • 3 Mehmet KOCABIYIK, Diferansiyel denklem ve diferansiyel denklem sistemleri için Lie simetri analizi, SDÜ, Fen Bilimleri Enst., Isparta, 2017.
 • 4 Zarife Gökçen KARADEM, Kesirli mertebeden Lojistik diferansiyel denklem için açık ve kapalı yöntemler, SDÜ, Fen Bilimleri Enst., Isparta,2016.
 • 5 Fatih ER, Kesirli mertebeden diferansiyel denklemler için standart olmayan Theta metodu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta,2016.
 • 6 Damla ARSLAN,Kesirli mertebeden diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü, SDÜ, Fen Bilimleri Enst.,Isparta,2013.
 • 7 Fatma İŞCAN, Onsager Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümü Üzerine Yeni Yaklaşımlar,S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Isparta, 2010
 • 8 Şadiye BURAN; Sınır Şartlarında Spektral Paremetre Bulunduran Süreksiz Katsayılı Kendine Eş olmayan Singüler Sturm-Liouville Problemi; S.D.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta,2007
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Nihal Özdoğan, Orana Bağlı Ekolojik Modeller İçin Standart Olmayan Sayısal Yaklaşımlar, SDÜ, Fen Bilimleri Enst., Isparta, 2018
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Zarife Gökçen Karadem, devam ediyor
 • 2 Mehmet Kocabıyık, devam ediyor
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İsmail Tulga;İntegral Denklem Sistemlerinin Yaklaşık Çözümleri, S.D.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta,2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Orana Bağlı Ekolojik Modeller için Standart Olmayan Sayısal Yaklaşımlar"4801-D1-16 nolu proje (2018)
 • 2 Diferansiyel Denklem ve Diferansiyel denklem sistemleri için Lie Simetri Analizi, BAP 4738-YL1-16 nolu proje
 • 3 Kesirli mertebeden Lojistik diferansiyel denklem için açık ve kapalı yöntemler, BAP, 3997-YL1-14 nolu proje
 • 4 Kesirli mertebeden diferansiyel denklemler için standart olmayan Theta metodu, BAP 4070-YL1-14 nolu proje.
 • 5 Kesirli Mertebeden Diferansiyel denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü,BAP 2695-YL-11 nolu Proje
 • 6 Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Standart Olmayan Sonlu Fark Yöntemi ile Sayısal Çözümü,BAP 2329-M-10 nolu proje
 • 7 Onsager Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümleri, SDÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen 1872-YL-09 nolu proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı(2015-2016,2. Dönem)
 • 2 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı(2014-2015,2. Dönem)
 • 3 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı(2013-2014,2. Dönem)
 • 4 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı(2013-2014,1. Dönem)
 • 5 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı(2012-2013,1. Dönem)
 • 6 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı(2011-2012,1. Dönem)
 • 7 TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projesi proje danışmanı (2010-2011,1.Dönem)
 • 8 Sınır koşullarında spektral parametre bulunduran ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için sınır değer problemleri,SDÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen 465 Nolu proje,2004
 • 9 Burdur İli,İlçeleri ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyi Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma ,SDÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen 473 nolu proje,2002
 • 10 Burdur,Isparta ve Muğla İl Merkezlerindeki Okullarda Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin; Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri; Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi,SDÜ Araştırma Fonu Tarafından desteklenen 474 nolu proje,2002
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "IFORS2014, 20th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies" konferansında (Barselona,İspanya 13-18 Temmuz 2014) 'Nonstandard Numerical Methods for Differential Equations' oturum başkanlığı
 • 2 EURO INFORMS XXVI, European Conference on Operational Research konferansında (Roma,Italya, 1-4 Temmuz 2013) 'Iterative methods for differential equations' oturum başkanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IFORS 2014 konferansında "Continuous and Discontinuous Dynamical Systems" isimli grup organizatörlüğü,13-18 Temmuz 2014, Barselona, İspanya.
 • 2 "XXVI European Conference on Operational Research" konferansında "Continuous and Discontinuous Dynamical Systems" isimli grup organizatörlüğü,1-4 Temmuz 2013,Roma,İtalya.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Enerji Workshop I, Selçuk & Ege Üniversitesi, 15-16 Ekim 1998,Konya
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 YÖK Yurt Dışı Bursu -Universite Degli Studi Di Bari, Italy, 16.06.2011-16.09.2011, Visiting researcher
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Tübitak Proje Önerilerini Değerlendirme Panelinde panelist (Uygulamalı Matematik 1. Dönem)
 • 2 Tübitak Proje Önerilerini Değerlendirme Panelinde panelist (Uygulamalı Matematik 2. Dönem)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü(Ongun M.Y., Özdoğan N., A nonstandard numerical scheme for a predator-prey model with Allee effect, J. Nonlinear Sci. Appl., 10 (2017), 713–723)
 • 2 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Ongun,M.Y., Turhan,I., A numerical comparison for a discrete HIV infection of $CD4^{+}T$-cells model derived from nonstandard numerical scheme,Journal of Applied Mathematics,Special Issue:Iterative Methods for Nonlinear Equations or Systems and Their Applications (IMNES),Vol.2013,Article ID 375094, 9 pages)
 • 3 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Ongun, M.Y., The Laplace Adomian Decomposition Method for solving a model for HIV infection of CD4+T cells, Mathematical and Computer Modelling Volume 53, Issues 5–6, Pages 597–603,2011)
 • 4 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü(Ongun M.Y., Allahverdiev Bilender P., A completeness theorem for a dissipative Schrödinger problem with the spectral parameter in the boundary condition, Mathematische Nachrichten, 281, No.4,1-14,2008).
 • 5 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü(Ongun M.Y., Spectral analysis of nonselfadjoint Schrödinger problem with eigenparameter in the boundary condition, Science in Chine Series A, Vol.50, Number 2, 217-230,2007)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mathematical Reviews (MR4107051), Mart 2021
 • 2 Chaos, Solitons and Fractals, Mart 2021
 • 3 Mathematical Reviews ( MR4199340), Mayıs 2021
 • 4 Mathematical Reviews ( MR4218017 ), Mayıs 2021
 • 5 Mathematical Reviews (MR3853211), Nisan 2019
 • 6 Mathematical Reviews (MR3825391), Nisan 2019
 • 7 Mathematical Reviews (MR3925480), Kasım 2019
 • 8 Mathematical Reviews (MR3944913), Kasım 2019
 • 9 International Journal of Bifurcation and Chaos, Ocak 2018
 • 10 Mathematical Reviews (MR3692403), Şubat 2018
 • 11 Mathematical Reviews (MR3724770), Mart 2018
 • 12 Mathematical Reviews (MR3716963), Mart 2018
 • 13 Mathematical Reviews (MR3759693), Mayıs 2018
 • 14 Mathematical Reviews (MR3717630), Mayıs 2018
 • 15 Mathematical Reviews (MR3779079), Ekim 2018
 • 16 Chaos, Solitons & Fractals, Eylül 2017.
 • 17 Mathematical Reviews (MR3645724), Temmuz 2017
 • 18 Mathematical Reviews (MR3636352), Ağustos 2017
 • 19 Mathematical Reviews (MR3666617), Eylül 2017
 • 20 Mathematical Reviews (MR3651396), Eylül 2017
 • 21 Computational Biology and Chemistry , Ekim 2017.
 • 22 Mathematical Reviews (MR3691728 ), Kasım 2017
 • 23 Asian Journal of Control (Ekim 2016)
 • 24 Bulletin of the Iranian Mathematical Society (BIMS)(Mayıs-2016)
 • 25 Anziam Journal (Şubat 2015)
 • 26 Mathematical Modelling and Analysis(Mart 2015)
 • 27 Zeitschrift für Naturforschung C (Eylül 2015)
 • 28 Bulletin of the Iranian Mathematical Society (BIMS)(Eylül-2015)
 • 29 Physica Scripta, Mart 2014
 • 30 Zeitschrift fuer Naturforschung A, Aralık 2013
 • 31 Journal of Applied Mathematics,Aralık 2012
 • 32 Boundary Value Problems,Aralık 2012
 • 33 Applied Mathematical Modelling,2011
 • 34 Mathematical and Computer Modelling,2011
 • 35 Applied Mathematical Modelling,2011
 • 36 Mathematical and Computer Modelling, Ekim 2011
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Applied Mathematics and Computing, Mayıs 2018
 • 2 Mathematical Reviews (MR3770395), Ekim 2018
 • 3 Punjab University Journal of Mathematics, Şubat 2017
 • 4 Differential Equations and Dynamical Systems, Şubat 2017
 • 5 Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1: Mathematics and Statistics, Eylül 2017
 • 6 Mathematical Reviews (MR3682146), Kasım 2017
 • 7 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Nisan 2015
 • 8 SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eylül 2014
 • 9 Indian Journal of Physics, Haziran 2013
 • 10 Journal of Mathematics,2012
 • 11 Differential Equations and Dynamical Systems,Kasım 2012
 • 12 Selçuk Journal of Applied Mathematics, 2009
 • 13 Selçuk Journal of Applied Mathematics,2008
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Matematik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 27 Nisan 2009-25 Eylül 2009
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Kalkülüs Koordinatörlüğü 2017-
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 30.10.2018-
 • 3 Fen Edebiyat Fakültesi FARABİ Matematik Bölüm Koordinatörü, 2017-
VERDİĞİ DERSLER
Adi dif. Denk. Nüm. Çöz.
Adi Dif. Denk. Nüm.çöz.
Adi dif. Denk. Nümerik Çöz.
Adi Dif. Denk. Nümerik Çözümleri
Bilg. Mat. Uygulamaları
Bilgisayarla Mat. Uyg.
bilgisayarla Mat. uygulamalar
Bilgisayarla Matematik Uyg.
Bilgisayarla Matematik Uygulamalar
Bilgisayarla Matematik Uygulamaları
Bilimsel Hazırlık (Teknoloji fak. Elk-Elkt. böl.)
Bilimsel Hazırlık (Teknoloji fak. İmalat böl.)
diferansiyel denklemler (fizik böl.)
diferansiyel denklemler I (matematik bölümü)
diferansiyel denklemler I(Mat.Böl)
Diferansiyel Denklemler I(Matematik Bölümü)
Diferansiyel Denklemler II (Mat.Böl.)
diferansiyel denklemler II (matematik böl.)
Diferansiyel Denklemler II(Mat.Böl.)
Diferansiyel Denklemler-Tekstil müh.
Genel Matematik(ÇEKO)
Kalkülüs I
Kesirli mertb. dif. denk. nümerik çöz.
Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler
Maple ile Matematik(Matematik Böl.)
Mat-173
Matematik (TBMYO)
Matematik I (Bankacılık ve Finans)
Matematik I (Çevre Müh.)
Matematik I (Çevre Mühendisliği)
Matematik I (endüstri müh.)
Matematik I (Makina Müh. B Şubesi)
Matematik I (Makina Müh.)
Matematik I(çevre müh.)
Matematik I(Mak. Müh.)
Matematik I(Makina Müh.)
Matematik I(Otomotiv Müh.)
Matematik I, Makina Müh. B şubesi
Matematik II (Çevre Müh.)
Matematik II (gıda müh.)
Matematik II (Yapı Tas. Öğrt.)
Matematik II (Ziraat Müh.)
Matematik II ,Çevre Mühendisliği
Matematik II(Makina Müh. B Şubesi)
Matematik II(Makina Müh.)
Matematik II(Otomotiv Müh.)
Matematik III (Yapı Tasarım Öğretmenliği)
Matematik-Mimarlık
Matematiksel modelleme
Matematiksel modelleme (Matematik Böl.)
MatI (Mimarlık Böl.)
Nümerik analiz I
Nümerik Analiz I (matematik Böl)
Nümerik Analiz I (Matematik Böl.)
Nümerik Analiz I (matematik bölümü)
Nümerik analiz II
Nümerik Analiz II (matematik Böl.)
Nümerik Analiz(Matematik Böl.)
Nümerik Anliz II (matematik böl.)
Sayısal Analiz
Sayısal Çözümleme
Sayısal çözümleme (Teknoloji fak.)
TKF
TKF(Elektr.-Elktronik Müh)
Uygulamalı Dif. Denk.(Teknik Eğitim Fak.)
Uygulamalı diferansiyel Denklemler-Teknik eğitim fak.
Uygulamalı Mat I
Uygulamalı Mat I(Matematik Böl.)
Uygulamalı Mat II
Uygulamalı Mat. 2 (Matematik Bölümü)
Uygulamalı Matematik 2(Mat. Böl.)
Uygulamalı Matematik I(Matematik bölümü)
Uygulamalı Matematik II(Matematik bölümü)
 
Bu İçeriği Paylaş!